Aids-test voor Amerikaanse leger verplicht delft M EG: Toetreding Spanje en Portugal in gevaar Amerikanen en Italianen bijna slaags9 7'5 ONTGOOCHELDE MOEDER TERECHTGESTELDE ZWARTE DICHTER: 'Mmm IEUWS0VERZICHT DDDDO üonnonnn buitenland inlerfinish AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS onden 'ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 :BUITENLAND: PALESTIJNSE LEIDER: ■nterfinish scheidingswanden mooi en geluidisolerend en de prijs is rustgevend. 37 e oude kunst en antiekbeurs museum het prinsenhof donderdag 10 t/m zondag 27 okt. 1985 11.00 (zo. 13.00) 17.00 uur bovendien di.en do. 19.00 - 22.00 uur Vredesproces M.-Oosten moet verder' Spaanse kroonprins zong Nazi-lied 'Nederland levert wapens aan Oeganda7 Busongeval passagiers Achille Lauro Hoechst veroordeeld wegens vervuiling Sovjet-Unie krijgt meer graan van VS Ortega krijgt visum voor VS Gevechten in Libanon duren voort Zon en maan Hoogwater Scheepsberichten Wat is uw gulden waard? bezoek van Kitty uit -ticut, die ik in '63 voor tst gezien had, was erg rig. Ze hield ons tot twee uur in de nacht op, om- in de ban was geraakt hronische slapeloosheid oelden ons bedroefd toeu een paar dagen was ver- en. Darling Kitty. Zij ver- hoe, in een wazig-grijs en, een Uncle Hikner opgedoken uit een dikke van vergetelheid. Hij had ouw bij zich die in de ere- t van Koning Alcohol was Jen en hij had zware fi- :ele averij opgelopen op Street. Hilmer, een opge- e man met opwaarts-mo- inslag, had even onderdak g. Hij is, met wat hij „ajn s" noemde, 34 jaar geble- mag nu de voorzichtige usie trekken dat alles dat e nevelen van de tijd komt xhtig moet worden be- Ik stelde mijn oude kroeg- uit New York voor dat we te Maastricht zouden in- en om daar, tijdens een no- verloren weekeind, te eten voornaam te drinken ter jsting van een reeks uit neringen gesponnen gobe- Te voorbarig! Margot en o deelde de vriend uit het e verleden mede, hebben jaar geleden gezworen dat een alcohol meer drinken. was te gek geworden, ze den moeten vaststellen dat leven te drassig was gewor- Maastricht gaat dus niet r. Ik sla een paar pa in en we kunnen wandelen e buurt. Stof voor conversa is er ook zonder spraakwa- Want de man die mij na zo g speuren eindelijk heeft den is, in dienst van een tige krant, gespecialiseerd in kzaken. Ach, zelfs uit karne- Ik en theologie moet een avondje gebrouwen kun- worden. Illllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllll rentepercentages met gemeente garantie gave nk \7,2 7,7 7.9 6,9 7,4 6.9 7,3 7,5 7,0 7,5 7.2 7,7 werke lijk 7,39 7,50 7,93 8,15 8,36 7,61 8,15 8,36 zonder gemeente garantie opgave bank 7.2 7.3 7,7 7,9 8,1 werke lijk 7,23 7.77 7,23 7,66 7.87 7,34 7,87 7,43 7,96 I 7'6 7.9 8.0 8.1 7,7 6,5 6,7 6,9 7,5 7.0 7.5 7,7 7,9 8,11 8,44 8,54 8,65 8,25 7,01 7,23 7.43 8,10 8,10 7.0 7,4 7,9 8.1 7.1 7,6 7,1 7,5 7,7 7.2 7,7 7,4 7.9 7.6 7,9 8.0 8.1 7.7 7,61 7,71 8,15 8,39 8,58 7,39 7,82 8,39 8,58 7,44 7,98 7,41 7,8/ 8,09 7,55 8,09 7,64 8,17 7.0 7,5 7.7 7,1 7,4 7.6 7,8 7.3 7.6 7,8 8,0 7.4 7,6 7,6 7.8 7,39 7,93 8,15 8,36 7,34 7,87 8,09 7,42 7,74 8,01 8,23 7.57 7,88 8,09 8,30 6.9 6,5 6,9 7,1 7.7 7,7 7,2 7,7 7.9 8,1 7,2 7,7 7,9 7.1 7.2 7,5 7,4 7.0 7,7 7,9 op 6,9 8,3 7.5 7.6 7.5 7.6 7,82 7,98 7,91 8,12 7,44 7,55 7.87 7,77 7,55 8,32 8,54 aanvr. 7,45 8,74 7,76 7,87 7,76 7,87 7.3 7,6 7,8 8,0 7.5 7,8 8.0 8,2 7.6 7,8 7,8 8,0 7.3 7.4 7,7 7,6 7.2 7,9 8,1 op 8,1 6,9 8.3 7.5 7.6 8.11 8,44 8,54 8,65 8,25 7,34 6,91 7,34 7,56 8,22 8.22 "abT 8,15 8,36 8,58 8,09 8,31 7,63 8,01 8.23 8.44 7.77 8,09 8,30 8,51 7,98 8,25 8.12 8,33 7,66 7,77 8,09 7,98 8,54 8,76 aanvr 8,61 7.45 8,74 T21 PAGINA 5 'Deze regering is zo wreed' PRETORIA (UPI) - Er is geen mensenmenigte op de been, geen nacht wake voor de gevangenispoort. Slechts twee oude mensen zitten te jachten op de achterbank van een, op een stoffige ongeplaveide par- eerplaats gestalde auto, dichtbij de gevangenis van Pretoria. Ze haalt haar blauwe pasje j voor schijn dat iedere zwarte j Zuid-Afrika bij zich moet jagen als identiteitsbewijs en 0 te laten zien dat hij of zij mestemming heeft zich in •lank gebied op te houden. „Vroeger heb ik nog wel sympathie gehad voor deze nsen", zegt ze terwijl ze in richting van de gevangen- jewaarders wijst. „Vanaf 5 aur heb ik nu zitten wachten, ge laatste keer dat ik mis schien mijn zoon nog kan zien. En ze zeiden me dat ik weg moest gaan. Ik kan toch niet jeggaan. Het is mijn zoon. Ik vind het best als ze me arres- itren. Het is mijn zoon die ze lebben gedood. Ik heb zo iets niet verwacht. Deze regering is zo wreed, zo wreed". Ook vader Moloise komt bij le poort. Hij deinst terug voor ie honden. Vandaag zouden vier er executies plaatsvinden, advocate Jana zijn van de vier veroordeel- opgehangen. Behalve Benjamin Moloise was dat Ihembinkosi Ngubuane. De regering zegt dat het om twee moordenaars gaat maar de fa milie weigert die omschrijving ie aanvaarden. Voor hen en, het ANC, voor de meeste mensen in de wereld, is Mo- ise een held. De twee kisten staan naast elkaar in de kapel van de ge vangenis. Familieleden mogen ridden maar zingen wordt verboden. „We wilden zingen voor onze zoon maar dat stond men ons niet toe. Ze zeiden dat ze ons weg zouden jagen als we gingen zingen", aldus me vrouw Moloise. lij haar laatste bezoek zag haar zoon er sterk uit, zegt mevrouw Moloise, „sterker dan ik hem ooit heb gezien". Zijn laatste boodschap was: „Vertel de wereld dat de vrij heid op handen is. Morgen zal ik mijn bloed vergieten voor hen die achter blijven. De strijd gaat door. Niemand moet bang zijn". Zelfs als hij dood is blijft Benjamin Moloise staatsei gendom. Volgens de Zuidafri- kaanse wet blijft het lijk van een terechtgestelde gevangene eigendom van de staat. Er zal ook geen gewone begrafenis worden gehouden. Het lijk van Benjamin wordt begraven op een kerk hof van de gevangenis. Me vrouw Moloise verklaart dat functionarissen van de gevan genis haar hebben gezegd vol gende week terug te komen „om een grafnummer in ont vangst te nemen". Na 40 minuten binnen te zijn geweest, komt de familie Moloise weer naar buiten en loopt terug naar de parkeer plaats waar een geïmprovi seerde persconferentie wordt gehouden. Winnie Mandele, de echtgenote van de gevangen zittende ANC-leider Nelson Mandela, slaat haar armen om de tengere mevrouw Moloise heen. Op dat moment huilt ze. Voor het eerst. Op de parkeer plaats heffen de familieleden het lied aan dat ze in de ge vangenis niet mochten zingen. Ze zingen met gebalde vuis ten. De politie houdt zich op een afstand. Ze blijven er anderhalf uur zitten, mogen niet naar bin nen. Dan loopt een gevangen bewaarder op hen af en vertelt dat hun zoon, Benjamin Mo loise, dood is. Hoewel de regering stand heeft gehouden tegen de inter nationale druk om de executie niet door te laten gaan, was er een glimp hoop gebleven. Maar om zes uur in de ochtend is het allemaal voorbij. Met opgeheven hoofd loopt mevrouw Mamike Moloise, arm in arm met de advocate van haar zoon, Priscilla Jana, op de hefboom bij de hoofd poort af. „U bent geen familie, u kunt niet naar binnen", zegt een besnorde blanke gevan genbewaarder tegen mevrouw Jana. „Het is werkelijk een stelletje bruten. Ze laten geen greintje waardigheid toe", is de reactie van de advocate. Een groepje blanke school kinderen probeert naar bin nen te kijken. „Is er iemand ontsnapt?", vraagt één van hen. „Nee, dit keer niet", luidt het beleefde antwoord van een verslaggever. Politiehonden, ingezet om de verslaggevers op een af stand te houden, blaffen luid keels en happen naar me vrouw Moloise als ze voorbij gaat. In de straten rijden gele minibusjes met taxi-emble men rond. Ze zijn bemand met gewapende politieagenten. De vermomde voertuigen worden 'Paarden van Troje' genoemd. Ze kunnen dezer dagen nau welijks meer iemand om de tuin leiden. In de verte ligt de executie plaats, een stenen gebouw waar alle executies in Zuid- Afrika plaatsvinden. Het ge- Met de vuisten gebald staat de moeder van Benjamin Moloise voor de gevangenis in Preto ria, waar even te voren haar zoon was geëxecuteerd. - foto ap Direct na de executie in Pretoria braken er in het centrum van Johannesburg ernstige on geregeldheden uit. De politie pakte een groot aantal zwarten op. - fotoafp bouw werd vorig jaar vaak gebruikt: 115 mensen werden in die periode terechtgesteld. De bitterheid en de ver moeidheid van de lange och tend, die al om 4 uur begon in de 60 kilometer verderop gele gen zwarte woonstad Soweto, doen zich voelen bij mevrouw Moloise. De vorige avond is haar huis met traangasgrana ten beschoten door politie agenten die een einde maakten aan een nachtwake voor haar huis. 7.5 7.6 7,76 7,6? 7,76 7,87 Woonlonds Holland Van Lanschot HJ/A- h£^{SpngCachie«' itegarantie leente* ront duurt voort. Ten D Copyright „Vereniging Eigen Huis BELGRADO (AP) - De Pa lestijnse leider Mohammed Abbas heeft vrijdag in een interview met een Joego slavische krant bevestigd dat Amerikaanse en Ita liaanse soldaten bijna met elkaar slaags waren ge raakt bij de gevangenne ming van de vier kapers van de Achille Lauro. Abbas verklaart dat de Amerikaanse piloten die het Egyptische vliegtuig met de kapers van de Achille Lauro dwongen naar Sicilië te vliegen via de radio dreigden het toe stel neer te schieten als het niet van koers veranderde. „Op het vliegveld wer den we opgewacht door de commandant van de Ame rikaanse luchtmachtbasis, die ons dwong het vlieg tuig te verlaten. Op dat moment zagen we een ver bijsterend schouwspel: Amerikaanse en Italiaanse soldaten die de wapens te gen elkaar ophieven". „De Amerikaanse com mandant dreigde dat hij 200 vliegtuigen, 500 tanks en kernwapens ter be schikking had en dat daarom iedereen zijn be velen moest opvolgen", al dus Abbas. In het interview wordt niet vermeld hoe Abbas dergelijke verklaringen heeft kunnen horen. Abbas zegt dat de Pales tij nen nu weten dat „de Verenigde Staten de wer kelijke vijand van de Pa lestij nen zijn, en dat Israel slechts een ondergeschikte rol vervult". De krant vermeldt dat Abbas het interview alleen wilde toestaan als het pas na zijn vertrek uit Joego slavië werd gepubliceerd. Naar verluidt is Abbas af gelopen maandag uit Joe goslavië vertrokken. WASHINGTON CUPI/DPA) - Amerikaanse vrouwelijke mannelijke militaire perso- jen alle soldaten en Uwe Tecruten zullen bin- j. OTt worden onderzocht op T° heeft het ministerie Defensie in Washington 'sendgemaakt. ar"iijster van Defensie Cas- Weinberger nam dit be- "a beraad met vertegen- WQigers van marine, land- "'uchtmacht. mds 1 oktober worden al- bunkomende soldaten on- terwijl men op 1 juli i1'„hj onnen met proeven bij ^uoonors bij militaire in- aries. De Amerikaanse jachten tellen zo'n 2,1 %ien man personeel, an de dienststatus zal zijn >,ff"r'enseri bij wie het anti- eb n m bloed wordt ont- is nog niet vastgesteld. '1 iemand die stoffen worden gevonden betekent dat dat hij is aanraking is geweest met het dodelijke aids-virus, maar hoeft niet in te houden dat hij de ziekte heeft. Volgens het Pentagon wer ven de strijdkrachten 25.000 soldaten per maand. Alleen voor het onderzoek van deze nieuwe recruten trekt het mi nisterie circa drie miljoen gul den per jaar uit. Het besluit van Weinberger volgt op de ontdekking van de anti-stoffen bij 13 recruten in de marine, zo verklaarde en marine-functionaris. In het le ger zijn tot nu toe 100 aids-ge- vallen ontdekt. Naar schatting zijn in de VS een miljoen mensen met het het virus in aanraking ge weest. Slechts een heel klein percentage lijdt daadwerke lijk aan de ziekte. Besmette personen kunnen de ziekte echter weer wel op anderen overbrengen. (ADVERTENTIES) SCHEIDINGSWANDEN POSTBUS 285 1250 AG LAREN TEL,:02153-12244 Bases Amerika SPANJE en de Verenigde Sta ten gaan onderhandelen over de vermindering van de aan wezigheid van Amerikaanse troepen op Spaans grondge bied. De besprekingen begin nen volgende week. Spanje streeft al lang naar een ver mindering van het aantal Amerikanen op zijn grondge bied. Van onze correspondent BRUSSEL - Ernstige politieke meningsverschillen binnen de Europese Gemeenschap bren gen de toetreding van Spanje en Portugal per 1 januari 1986 in gevaar. De Franse regering dreigt de toetredingsverdragen zelfs niet ter goedkeuring aan het parlement voor te leggen, in dien geen haast gemaakt wordt met het aanpassen van akkoorden met Middellandse Zeelanden, die te lijden zouden krijgen onder de toetreding van Spanje en Portugal. Maandag zal tijdens een bij eenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg blijken of de te genstanders van aanpassing van de akkoorden, Grieken land en Italië, hun verzet op geven. De kans daarop wordt in diplomatieke kringen niet groot geacht, vooral nu de Ita liaanse regering demissionair is en zich daar achter kan ver schuilen. In maart vorig jaar werd door de EG-lidstaten besloten dat de Middellandse Zeelan den bij toetreding van Spanje en Portugal waarborgen zou den krijgen dat de traditionele exportstromen naar de EG geen gevaar lopen. Het gaat daarbij om Cyprus, Malta, Joegoslavië, Israël, Andriessen - foto archief de stem Egypte, Libanon, Syrië, Jorda nië, Marokko, Algerije en Tu nesië. Deze landen kunnen ge makkelijker dan andere niet EG-landen hun voornaamste prod uk ten zoals citrusvruch ten, tomaten, wijn en olijfolie naar de Gemeenschap expor teren. Maar die produkten concur reren met de produkten die ook Italië, Griekenland, Spanje en Portugal op de markt brengen. Volgens de af spraak zou voor 1 januari, ge lijk met de toetreding, de ak koorden aangepast moeten zijn, maar vanuit de angst voor concurrentie trachten Italië en Griekenland - en Spanje en Portugal, zij het slechts als toehoorders bij EG- vergaderingen - die afspraak op de lange baan te schuiven. Italië spreekt wel van een politieke verplichting, maar omdat er met Spanje en Por tugal een overgangsperiode voor wat betreft groente en fruit is voorzien van 4 jaar zou er ook geen haast gemaakt hoeven te worden met de aan passing van de akkoorden. Frankrijk daarentegen dreigt vanwege zijn relatie met een groot deel van de Middel landse Zeelanden de ratifica tie van de toetredingsverdra gen op te houden zo lang de akkoorden niet zijn aangepast. Volgens de Europese Com missaris voor Landbouw An driessen gaat het om te ver waarlozen hoeveelheden bij de export van de Middellandse Zeelanden naar de EG. De in voer van wijn maakt 1 procent uit van de totale Europese wijnproduktie, bij olijfolie is dat nog geen 4 procent en bij tomaten slechts 0,5 procent. AMSTERDAM (ANP) - Op de Amster damse effectenbeurs gaven de inter nationals vrijdagmorgen een wisse lend beeld te zien, moesten banken en verzekeraars achteruit en was bij de overige hoofdfondsen het beeld eveneens wisselend. Op de lokale markt werd Hollandia Kloos aange boden op 405, 100 meer dan eer gisteren, voordat de verdubbeling van de winst over de eerste acht maanden van dit jaar werd gemeld. Rond het middaguur trokken bij de internationals de koersen van Akzo, KLM en Philips wat aan. Op de lokale markt ging Hollandia-Kloos naar een koers van 400 na even op 405 ge staan te hebben. Dit fonds noteerde donderdagavond nog 370. KNP noteerde een rijksdaalder ho ger op 103,30 en Van der Giessen- de Noord 4,50 op 125. Twentsche Kabel steeg 3 naar 500. De lokale markt gaf een wat wisse lend beeld te zien met weinig grote koersveranderingen en de animo tot handel was op de laatste dag van de herfstvakantie niet groot. Schuttersveld moest 1 terug naar 48 en Textiel twenthe verloor 2 op ƒ110. Furness verloor twee kwartjes op 59 en Smit Internationale drie dubbeltjes op 40,30. Econosto won ƒ1,70 op 80,70. Actieve aandelen Betegglngslnstituten ABN aand.f. 283.50 284,00 Alg.Fondsb. 192,00 191,00 American Fnd 269,00 260,00 AEGON 94.30 95,00 Bemco AuetraltS 61.20 61,00 Ahofcf 256,00 260,50 Bever Beleg. 30,50 31,20 Akzo 121,00 121,00 Blnn.Bel.f.VG 136,80 136,80 ABN 500,00 500.00 Bogemi] 154.00 153,50 Alrenta 148,80 148,70 Chemical F 27,20 27,10 Amw 71,10 70,80 Col. Growth 29,70 29,60 Amro 86.70 86,20 Concentre Assur. Rdm 125,50 126,00 Equity Mortg.fnd 100,80 100,00 Buhrm. Tet 101,00 101,00 EurAaaets 5,50 5,50 ld.dlv.8S 98,00 98,00 Goklmlnee 234,00 229,60 Dordtsche petr. 178,50 176,00 Holl. F 54.30 54,20 Elsav. NDU 136,50 136,00 Holl.Pac.F 48,10 48,40 Fokker 78,50 78,50 Interhonde 675,00 675.00 FGH 57,00 56,70 Japan Fund 36,70 36,80 Gist Broc. 216,20 219,00 Leveraged 162,50 162,00 Hef naken 169,00 171,10 MK Int Vent 53,50 53,50 Hein. Holding 155,70 157,50 New York Ind 1365,00 1365,00 Holl.Beton Gr. 123,00 120,50 Obam 156,50 155,50 Hoogovene 61,60 62,40 OW Court 99,00 98,50 KLM 54,50 55,00 Oreo Auetr. 45,50 45,30 Kon. Olie 192,40 190,70 Rentalent 1155,00 1156,00 Nat Nederlanden 70,80 70,80 Rentefonds Ned. 104,80 104,80 NMB 201,00 200,50 Rentotaal 26,50 26,40 Nediloyd Groep 182,70 181,50 Rolinco (cum. pref.) 94,50 94,30 Océ-v.d.Grinten 337,00 338,50 Sd/Tech 10,10 10,20 Van Ommeren 26,30 26,10 Technology F 32.90 32,70 Pakhoed HoW.cert 65,20 64,90 Tokyo PH 136,00 135,50 Phlllpe Robeco 48,20 49,00 Tranepec. F 278,00 276,00 77,50 77,30 Unlfonda 28,70 28.40 Rodamco 134,60 134.80 Vance Sand. 18,50 18,50 Rolinco 70,20 69,90 VIB N.V. 87,00 87,00 Rorento 46,80 46,60 Viking 43,50 43,50 Unilever 328,00 330,50 WereWhave 180.00 178.00 Ver. bezit VNU 220,50 221,80 Verklaring van de letters: e-ae- Voiker Stevin 28,60 28,60 daan en bieden, f- gedaan en laten, Weeaanen 188,00 188,00 b-bieden, 1-laten, x-ex-dividend. WUH 93,40 92,50 i—indicatie prijs, d- dividend. NEW YORK (AP) - De regeringsleiders van Egypte en Jordanië vinden dat de recente gewelddadigheden het streven naar vrede in het Midden-Oosten niet mogen verstoren. De Egyptische pre sident Moebarak heeft in een brief aan de lidstaten van de EG het standpunt van Egypte inzake de recente gebeurtenissen uit een heeft gezet. In de brief wordt de nadruk gelegd op de nood zaak om alle mogelijke pogingen te doen om het vredesproces verder te heipen teneinde een alomvattende regeling voor het gebied te ontwerpen. In een krant in Saoedie-Arabië verscheen een interview met de Jordaanse koning Hoessein, waarin deze zegt dat het een 'ramp' zou zijn als het vredesproces zou instor ten. BARCELONA (PvdV) - De Spaanse kroonprins Felipe de Bour bon heeft de afgelopen weken regelmatig gedefileerd op de me lodie van het beruchte Horst Wessel-lied uit de Duitse Nazi-tijd. Dat gebeurde in een militaire landmachtkazerne van Zaragoza waar de prins een deel van zijn diensttijd vervult. Het schandaal kwam aan het licht doordat de Spaanse staatstelevisie TVE een documentaire uitzond over de militaire opvoeding van de prins. Het opperbevelhebber van het Spaanse leger heeft inmiddels op dracht gegeven dat het gewraakte lied moet worden geschrapt uit het muzikale repertoire van alle kazernes in het land. De ka- detten van de militaire akademie van Zaragoza zongen het lied regelmatig 's ochtends tijdens een marswandeling op weg naar het ontbijt. NAIROBI (ANP/RTR) - De NRA, de grootste verzetsorganisatie in Oeganda, heeft Nederland, België en Egypte beschuldigd van wapenleveranties aan de Oegandese strijdkrachten, en met 'pas sende maatregelen' gedreigd als deze leveranties doorgaan. De beschuldiging, die in Den Haag van de hand wordt gewezen, was vervat in boodschappen aan de ambassades van de drie landen in de Kenyase hoofdstad Nairobi. De leveranties zijn volgens het NRA deel van 'een samenzwering van bepaalde machtige staten om het moordzuchtige militaire bewind op de been te houden'. De Nederlandse en Egyptische ambassades in Nairobi hebben de leveranties ontkend. In Den Haag verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Nederland geen vuurwapenindustrie van betekenis heeft. Nederland kent 'een waterdicht vergunningenstelsel' voor de uitvoer van wapens, en 'het is uitgesloten' dat een vergunning zou zijn afgegeven voor uitvoer naar Oeganda, aldus de woordvoerder. BONN - Ternauwernood ontsnapt aan de ontvoering door Pa lestijnse terroristen is een groep Duitse passagiers van het Ita liaanse cruise-schip 'Achille Lauro' op de terugweg betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Eén passagier werd le vensgevaarlijk gewond, elf liepen lichte verwondingen op. De 31-jarige chauffeur van de bus waarin zij zaten en een 30-jarige reisleider werden gedood. De tweede chauffeur werd zeer zwaar gewond. De 41 Duitse passagiers van de 'Achille Lauro' hadden in Genua hun bagage van de boot gehaald en waren op weg naar Frankfurt. BONN - Drie medewerkers van de Duitse chemie-gigant Hoechst zijn in Frankfurt tot geldstraffen veroordeeld omdat zij in de herfst van 1982 de Main verontreinigd hadden met het gif nitro-chloor-benzol. Het gif kwam via de Main in de Rijn terecht en de Nederlandse waterleidingbedrijven waren daardoor ge dwongen de drinkwatervoorziening uit de Rijn tijdelijk stil te leggen. Na klachten vanuit Nederland, leidde de Duitse justitie het spoor van de verontreiniging terug naar de Hoechst-fabriek in Frankfurt. De rechtbank in Frankfurt achtte directeur Ban- del van Hoechst, zijn plaatsvervanger Schulz en de technicus Waldhelm gisteren schuldig aan het opzettelijk verontreinigen van het water. WASHINGTON (AP) - De Sovjet-Unie mag komend jaar 10 mil joen ton meer graan kopen van de Verenigde Stane dan het ver drag tussen de VS en de Sovjet-Unie over de graanaankopen ais maximale hoeveelheid noemt. De graanaankopen van de Sovjet- Unie mogen hiermee voor 1986 in totaal tot 22 miljoen ton graan belopen. De beide landen kwamen hierover donderdag na twee daags overleg tot overeenstemming. MANAGUA (AP) - De Nicaraguaanse president Daniel Ortega heeft een visum gekregen voor een bezoek aan de Verenigde Na ties in New York, maar het visum 'kwam te laat om hem nog in staat te stellen andere Amerikaanse staten te bezoeken waar hij was uitgenodigd voor conferenties', zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In New York zal Ortega de viering van het 40-jarig bestaan van de Verenigde Naties bij wonen. De Nicaraguaanse regering protesteerde woensdag bij de Verenigde Staten, tegen de vertraging bij het verstrekken van een visum aan Ortega. Oorspronkelijk van Ortega van plan 10 Amerikaanse staten te bezoeken voor ontmoetingen. BEIROET (AP) - In Beiroet wordt langs de Groene Lijn in het centrum van de stad nog steeds gevochten tussen christelijke en moslim-milities. Daarbij is een burger om het leven gekomen en zijn drie mensen gewond geraakt. Vrijdag is de Libanese presi dent Gemayel naar Damascus vertrokken voor overleg met zijn Syrische ambtgenoot Assad. Gemayel zal naar verwachting met Assad praten over het akkoord dat donderdag is bereikt tussen de drie belangrijkste Libanese milities. Dit akkoord voorziet in een hervorming van de Libanese regering en in een reorganisa tie van het Libanese leger. Assem Koo, de leider van de pro-Sy- rische Libanese Baath-partij, zei te verwachten dat in Beiroet spoedig Syrische troepen zullen arriveren om toe te zien op de naleving van de wapenstilstand. VANDAAG/ Zon op: 07 11. Zon onder: 17.37. Maan op: 14.23. Maan on der: 20.59. MORGEN/ Zon op: 07.13. Zon onder: 17.35. Maan op: 15.10. Maan onder: 22.14. MAANDAG/ Zon op: 07.15. Zon onder: 17.33. Maan op: 15.42. Maan onder: 23.43. VANDAAG/ Bath: 06.25-18.44. Hansweert: 06.06-18.26. Terneuzen: 05.18-17.39. Vlissingen: 04.50-17.16. Wemeldinge: 06.39-18.52. MOR GEN/ Bath: 07.09-19.38. Hansweert: 06.47-17.22. Ternauzen: 06.06- 18.41. Vlissingen 05.38-18.17. Wemeldinge: 07.14-19.44. MAANDAG/ Bath: 08.17-21.01. Hansweert: 07.56-20.46. Terneuzen: 07.16-20.10. Vlis singen: 06.50-19.47. Wemeldinge: 08.16-21.05. GROTE VAART/ ACILA 17 vn Ruwais nr Dubai, ALPHACCA 17 vn Antwer pen nr Rio Grande, BROERE EMERALD 17 te Genua, FICUS 17 300 zw Ber muda nr Aruba, NEDLLOYD LOIRE 17 570 nw Kaapstad nr Montevideo, NEDLLOYD ROCHESTER 17 80 z Kreta nr Port Said, NEDLLOYD ROUEN 17 vn Valencia nr New York, NISO 17 vn Sullom Voe nr Rotterdam, SPRING PANDA 19 te Alicante verw WAALEKERK 17 vn Rotterdam nr Dubai. KLEINE VAART/ ANNA BROERE 18 te Rotterdam, ATLANTIC HORIZON 17 vn Sousse nr Zuid-Engeland, CARIBIC 17 rede Balboa, CORRIE BROERE 17 vn Barcelona nr Genua, DUTCH GLORY 17 vn Rotterdam nr Carrington, ENGELINA BROERE 17 vn Rotterdam nr Tees, GABRIELLA 17 100 z Istanbul nr Messina, ICE EXPRESS 17 200 zo New York nr Nueva Ge- rona, LEIDSEGRACHT 17 le Bilbao, MIDSLAND 18 te Rotterdam, SINGEL GRACHT 18 500 wzw Azoren nr Tampico. (Inkoop - verkoop bank) US dollar2.91- 3.03 Britse pond4.08- 4.38 Belg. fr5.39- 5.69 Duitse mark110.50-114.50 Hal. lire15.90- 17.90 Port. escudo1.50- 2.00 Can. dollar2.11- 2.23 Franse fr35.75- 38.75 Zwits.fr135.25-139.75 Goud Inkoop31.030 per kg Verkoop31.530 per kg Zweedse kr35. Noorse kr35. Deense kr29 Oost. schilt15. Spaanse pes1 Griekse dr1 Finse mark50 Joeg. dinar0 Ierse pond3. Zilver Inkoop Verkoop .75- 38.75 .75- 38.75 I.25- 32.25 .85- 16.35 76- 2.01 .50- 2.20 i.50- 53.50 i.60- 1.30 .34- 3.64 555 per kg 625 per kg

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 5