mam 'Kerm DISTIM STUDIE VAN l Bejaarde gruwelijk gemarteld Merijntje DUITSLAND 1 DUITSLAND 2 NEDERLAND 1 NEDERLAND 2 BELGIE NED 1 DUITSLAND 3 NEDERLAND 1 NEDERLAND 2 BELGIE NED 1 BELGIE FRANS 1 DUITSLAND 1 DUITSLAND 2 DUITSLAND 3 SKY CHANNEL HILVERSUM 1 HILVERSUM 2 DUITSLAND 1 NEDERLAND 1 BELGIE NED 1 NEDERLAND 2 DUITSLAND 2 ZONDAG NEDERLAND 1 NEDERLAND 2 BELGIE NED 1 BELGIE FRANS 1 DUITSLAND 1 DUITSLAND 2 DUITSLAND 3 SKY CHANNEL HILVERSUM 2 B HILVERSUM 3 HILVERSUM 4 HILVERSUM 5 HILVERSUM 1 BI—I Soldaten beroofd van wapens Bloedbad bleef uit in eethuis ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 4s T2 PAGINA GIDsl In 'Bij Koos' zaterdag (Nederland 2,19.12 uur) een inter view met minister van defensie De Ruiter aan de voor avond van het eerste debat over de kruisraketten. In het Hollands kwartiertje In dit programma een debat tussen De Ruiter en het PvdA-Tweede - Kamerlid De Vries. Voorts aandacht voor de plannen van de Amsterdamse politie om de gevechtshonden aan te pakken. 22.25 Rockpalast Het eerste Duitse net scho telt de liefhebbers vanavond weer een 'Rockpalast' voor. We zijn al aan de zestiende aflevering van dit spektakel toe. Tot een uur of vijf mor genochtend zijn de. kijkers rechtstreeks verbonden met de Grugahalle in Essen. Daar treden onder meer op Rodgrau Monotones, The Armoury Show, Squeeze, Ruben and The Blades en tot slot de Amerikaanse soul- groep V Seis Del Solare. 23.30 Sylvester Matuska Beeld van de Grand National (zaterdag, Nederland 1, 21.15 uur). - foto voo 22.55 Foxfire De drie dames die opereren onder de naam Foxfire dui ken vanavond voor de tweede keer op in het Vero- nica-programma. Teil me that you love me' Is de titel van deze aflevering. De di recteuren. van vijf grote banken zijn in de handen vah een groep gijzelaars ge vallen. Een van de eisen is een fors geldbedrag als los prijs. De drie dames worden er bij geroepen en zij zullen enige vreemde ontdekkin gen doen. Bijvoorbeeld dat de veiligheidsmensen van al die banken dezelfde tatoea ges op hun armen hebben: een mes met een roos. nachtopnamen kunnen wor den gemaakt. Het verhaal, dat van ondergeschikt be lang is, gaat over het maken van een film in de buurt van Nice. Technische en finan ciële problemen brengen de regisseur ten einde raad. Bovendien zorgen zijn ster ren voor de nodige proble men. Om kwart over elf be gint 'Hiroshima, mon amour'de klassieker van Alain Resnais. Een Franse actrice moet voor het maken van een speelfilm naar Ja pan. Ze gaat onder meer naar Hiroshima. Het 'verle den' van die stad gaat haar parten spelen. De tv-film 'Der Fall Sylves ter Matuska' speelt in de ja ren dertig, toen de wereld te kampen had met een econo mische crisis. Zo ook Honga rije, waar dit verhaal is ge situeerd. In dat land had de crisis ook politieke onrust tot gevolg. Op gegeven mo ment werd er in Boedapest zelfs een bomaanslag ge pleegd, die 23 doden tot ge volg had. De verschillende politieke partijen beschul digden elkaar. Op gegeven moment wordt ene Sylvester Matuska gearresteerd. Hij wordt aangezien als de ver moedelijke dader. Het pro bleem is alleen dat de vraag wie zijn opdrachtgever kan zijn geweest, niet is te be antwoorden. 20.20 Meisje van middenpagina 22.30 Yakuza 20.32 La Nult Americalne In twee Franse films gunt de VARA vanavond de kijkers een blik voor en achter de camera. Eerst 'La nuit Amé- ricaine', hetgeen overigens de internationale vakterm is voor een speciale lens die er voor zorgt dat er overdag 'Death of a centerfold' is een Amerikaanse tv-film over de moord op Dorothy Strat- ten, het Amerikaans/Cana dese meisje van Neder landse afkomst, dat de 'eer9 te beurt viel ooit de uitklap- middenpagina's van Play boy te sieren. Over hetzelfde onderwerp werd nog niet zo lang geleden ook een bio scoopfilm gemaakt. Maar dit is een tv-versie, gemaakt door Gabriel Baumont met Jamie Lee Curtis - de doch ter van Tony - in de hoofd rol. Het woord 'yakuza' heeft in de Japanse taal niet alleen met het getal te maken waarmee je in het spel ver liest, het is ook de bijnaam van de Japanse mafia. En daar gaat het in deze Ameri kaanse film uit 1974 in het bijzonder om. Leden van een Japanse bende ontvoeren de dochter van een Ameri kaanse industrieel. Regis seur is Sydney Pollack. Een van de hoofdrolspelers is Robert Mitchum, de acteur die net aan z'n veertig-jarig acteurs-jubileum toe is. mio immi NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. VOO 15.00 Undercover Elephant, tekenfilm. 15.15 Buck Rogers, Amerikaanse serie. 16.00 Tineke, rechtstreeks praatprogramma. NOS 17.30 Journaal. VOO 17.41 He-Man and the Masters of the Universe, tekenfilm. 18.05 Het kleine paradijs, serie over tuinen en tuinieren. 18.30 Veronica Sport. 18.55 De Fabeltjeskrant. 19.00 Countdown, popmuziek gepresenteerd door Adam Curry. NOS 20.00 Journaal. VOO 20.28 Dynasty, Amerikaanse serie. 21.15 Sportgala: Grand National. Opname van een hippisch spektakel, dat 12 september jl. op het strand van Scheveningen plaats had. 22.15 Nieuwslijn, actualiteitenrubriek. 22.45 Codename Fox Fire, Amerikaanse serie. De presidenten van vijf banken zijn gegijzeld. NOS 23.50 Journaal. 23.55 Nieuws voor doven en slechthorenden. NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. FEDUCO 17.45 Medelanders Nederlanders, informatieve serie voor Antilliaanse vrouwen. NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.20 Paspoort voor Marokkanen. 18.30 Sesamstraat. 18.45 Jeugdjournaal. 19.00 Journaal. VARA 19.12 Bij Koos. 20.32 La nuit Americalne, film van Francois Truffaut uit 1973 met o.a. Jacqueline Bisset en Nathalie Baye. E3 22.22 Service spot. NOS 22.30 Journaal. 22.40 Studio Sport. 23.10 Nieuws voor doven en slechthorenden. VARA 23.15-0.41 (ZW) Hiroshima, mon amour, Franse speelfilm uit 1959 van Alain Resnais. 15.00 Babel, programma voor migranten. 16.00 Mon oncle, Franse film van Jacques Tati uit 1958. 17.55 Journaal. 18.00 Tik Tak, kleuterprogramma. 18.05 Plons, kleuterserie. 18.10 Merlina, jeugdserie. 18.35 The Edison Twins, Amerikaanse jeugdserie. 19.00 Boeketje Vlaanderen, toeristisch magazine. 19.35 Belgische paardekoersen, lotto-trekking, mededelingen en programma overzicht. 19.45 Journaal. 20.10 Kunstzaken. 20.20 Weekendfilm: Het meisje van de middenpagina. 21.50 Terloops, een aparte kijk op de wereld. 22.35 Sport op zaterdag. 22.50 Trekking van de Lotto- Joker en Paardekoersen. 22.55 Journaal en Coda. 13.30 Tribune économique et sociale. 14.00 Un autre regard, programma van de Katholieke Omroep. 14.30 Théatre Wallon: Sot ki vout, komedie in het dialect van Namen. 15.20 Chansons souvenirs, variété programma. 16.20 CharUe Chaplin, slapstick. 16.30 Arts Magazine, cultureel programma. 17.00 Rock Box, rockprogramma. 18.05 Noubanimé, kinderprogramma. 18.15 Chanson plus, gevarieerd programma. 18.45 Télétourisme, toeristisch magazine. 19.21 Lotto-trekking. 19.27 Quick et Flupke, tekenfilm. 19.30 Journaal. 20.00 Le jardin extraordinaire, documentaire serie. 20.35 A nous la victoire. 22.30 Le mot de la fin, spelprogramma. 23.30 Journaal en sport. 13.00 Tagesschau. 13.15 Programma weekoverzicht. 13.45 Fenster zur Welt 14.30 Sesamstraat 15.00 Muslkantenstadl, volksmuziek uit de Alpen. 16.30 Max und die Klexe. 16.45 Little House on the Prairie, Amerikaanse serie. 17.30 Hier und Heute unterwegs. 17.55 WWF. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau. 19.00 Markt. 19.25 Blam. Afl.Veel te jong). 19.58 Heute im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Einer wird gewinnen, grote internationale quiz met Hans Joachim Kulenkampff. 22.00 Trekking van de lottogetallen. 22.05 Tagesschau. 22.15 Das Wort zum Sonntag. 22.25 Rockpalast-Festival, live-concerten. 11.00 Programma weekoverzicht. 11.30 Chemie, informatieve serie. 12.00 Nachbarn in Europa. 14.00 DieseWoche, nieuwsoverzicht. 14.20 Damals. Veertig jaar geleden. 14.30 Geschichten von nebenan. Reportages over gewone mensen. 15.00 Hits in Clips met o.a. Sade, Mick Jagger en Madonna. 15.45 Frankie und Johnny. 17.10 Danke schön, nieuws over de Aktie Sorgenkind. 17.25 Heute. 17.30 Landerspiegel. 18.20 Solid Gold, top-hits van de Amerikaanse hitparade. 18.57 Programma-overzicht. 19.00 Heute. 19.30 (S) Na, sowas. Muziek en gasten bij Thomas Gottschalk. 20.15 Old Shatterhand. Duits/Italiaans/Frans/Joego slavische speelfilm met Lex Barker. 22.10 Heute. 22.15 Das aktuelle Sport- Studio. 23.30 Der Fall Sylvester Matuska. TV-film. 01.00 Heute. 08.50 Tele-Gymnastik. 09.00 Samstag-Kolleg. 16.00 WK Schaken: Karpow - Kasparow. 16.30 Telekolleg II: Expressionismus. Cursus Duits. 17.00 Telekolleg II: Cursus wiskunde. 17.30 Auskunft, serie over arbeid en beroep. 18.00 Hablamos Espanol, Cursus Spaans. 18.30 Die Michael Braum Talkshow. 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal magazine. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sport im Westen. 21.00 Gott und die Welt. Pfarrer als Soldaten, herinneringen en zienswijzen. 21.30 Die grosse Biicherschau II. Gesprekken, muziek en cabaret op de Frankfurter Buchmesse 1985. 22.30 The Yakuza, Amerikaanse speelfilm uit 1974 van Sydney Pollack met Robert Mitchum. 00.15 Laatste nieuws. 08.00 Fun Factory. 12.00 Sky Trax. Popmuziek. 14.40 Ice Hockey. 15.40 International motor sports. 16.45 VFL Australian Rules Football. 17.30 Movin on. Cowhands. 18.30 Thrillseekers. 19.00 Daniel Boone. The gun. 19.55 Starsky Hutch. The hostages. 20.50 Championship Wrestling. 21.45 Vegas. Set up. 22.40 Wagon Train. The Mary Halstead story. 23.35 Sky Trax. Popmuziek. 01.00 Closedown. Ieder heel uur nieuws. VARA: 7.03 Radio Sterrebos. 7.30 Hallo hier Hilversum!. (8.06 Dingen van de dag. 9.05 Het weer dit weekend. 9.50 Vandaag bij de VARA). 10.03 De stand van zaken. 11.03 Tussen Ba rend en Van Dorp. 12.03 De Rooie Haan. 14.03 Wie in 't Nederlands wil zingen. 15.03 Muziek uit Studio 1. 16.03 Heuvellaan 33. 17.55 Meded. (NOS). 18.06 Dingen van de dag. 18.30 Vara's Generale NOS: 20.03 Jazz uit het historich archief. 20.30 Langs de lijn, sport en muziek. 22.02 Metro's Music. 23.02 Met het oog op morgen. KRO: 00.02 De be toverde wereld. 01.02 KRO Nie mandsland. TROS: 7.00 Nws. 7.05 TROS Nieuws Show. (7.07, 7.35, 8.33, en 10.33 TROS-Aktua. 9.00,10.0o| 11.00 TROS-Aktua Nws-overz.li 8.00, 8.30, 9.30 en 10.30 Nws.) 1| nws. 11.33 TROS Aktua kan» breed. 12.26 Mededelingen vt land- en tuinbouw. 12.30 Nws. TROS NieuwS Show, vervd (12.36 TROS Aktua. 13.00 N» AVRO: 13.30 Nws. 13.33 Pim Jac, met hits uit de 50er jaren, it Nws. 14.33 Crossen op een oma!» (15.30 Nws.) 16.30 Nws. 16.33 B« vrij. 17.05 Waar geen wil is, bar. weg. 17.30 Nws. 17.36 AVRO'a J diojournaal. 18.00 Nws. 18.10 B> tenlandspectrum. OVERHEB VOORLICHTING: 18.30 Wet» schapsbeleid. AVRO: 18.40 AVP,; Sportpanorama Junior. EO: li Kom er es uit. 19.30 Het Arendan (Ronduit). 20.00 Nws. 20.03 Uil) land. 21.00 Laat ons de rustdag den. 21.46 Metterdaad zending hulpverlening. (21.46 Projekt t de week. 21.50 Totaan het uit«n der aarde). 22.20 België totaal. 21 Nws. 22.35 Reflector. 22.50 D, week. 23.15 Zaterdagavond1.- 23.55 Tenslotte. Spinveld 37 4815 HR Breda Tel. 076-223166 125ste jaargang Kant In Het Capitool wordt zondag (Nederland 2,12.00 uur) ge discussieerd over de algemene beschouwingen van de af gelopen week. Deelnemers zijn de minister van sociale zaken De Koning, voorzitter van de VVD J. Kamminga, PvdA-Tweede-Kamerlid T. Wöltgens en de politicoloog A. Hoogerwerf. In Brandpunt Zondageditie wordt zondag (Nederland 1,17.35 uur) aandacht besteed aan de situatie in Ethiopië één jaar na de actie 'Eén voor Afrika'. Verder o.a. een verslag van de vredesmars tegen kernwapens in België. 16.35 Film aktuell 16.00 50 plus De KRO begint vanmiddag met een nieuw maandelijks magazine: '50+'. De omroep wil hiermee inspelen op de maatschappelijke verande ringen van de laatste jaren, waardoor veel mensen eer der ophouden met werken. Het programma beoogt deze ouderen een hart onder de riem te steken. Als eerste hoofdgast is Herman Bode, de gepensioneerde vice- voorzitter van het FNV, in de studio uitgenodigd. levenslang veroordeelde ge vangen: Bowie, Chicamaw en T-Dub. Ze willen ergens een nieuw bestaan opbou wen, maar om dat te kunnen verwezenlijken gaan ze een serie bankovervallen plegen. 20.35 Made In Vlaanderen 21.05 Zestig Jaar lief en leed De tweede aflevering van deze serie is gewijd aan een portret van mgr. W.M. Bek kers, die van 1957 tot 1966 bisschop van 's Hertogen bosch was. De titel van het portret 'Rinus Bekkers, bis schop voor alle mensen' drukt zijn enorme populari teit uit. In de korte tijd van zijn leiderschap werd mgr. Bekkers een van de geliefd ste en invloedrijkste bis schoppen van ons land. Hij was een groot voorstander van een goed contact met de media en in 1960 begon hij daarom in Brandpunt toe spraken of interviewtjes te houden. De in 1904 geschreven boe renroman 'Hard labeur' van Reimond Stijns vormt een van de hoogtepunten uit het Vlaams naturalisme. Vin cent Rouffaer en Luc Segers maakten van het door Pierre Platteau geschreven scena rio een zevendelige serie met Jo de Meyere en Chris Lomme in de hoofdrollen. Het verhaal speelt rond de eeuwwisseling in Oost- Vlaanderen. Onder de sei zoenarbeiders, die uit Frankrijk terugkeren, be vindt zich een vreemdeling, die zich Speeltie noemt. Hij beweert, dat hij uit de streek rond het dorp Mullem komt en hij wil zich hier weer vestigen. In het dorpscafé hoort hij vertellen, dat er in de buurt een boerderij ligt, waar een alleenstaande vrouw de scepter zwaait. Vanmiddag is de aflevering van 'Film aktuell' gewijd aan de Franse filmregisseur Frangois Truffaut, die mor gen een jaar geleden op 52- jarige leeftijd overleed. Hij liet een oeuvre van 24 speel films na, waarmee hij zich in de rangen van de meest energieke regisseurs van de moderne filmgeschiedenis schaarde. Ondersteund door Truffauts lievelingsacteur Jean-Pierre Léaud, die te vens zijn vriend was, haalt Rainer Gansera herinnerin gen op door middel van filmfragmenten en foto's. 20.15 Nobody 1st der Grósste De geslepen Nobody en zijn vriend Locomotief, het edele opperhoofd der Apachen, zijn van plan de onbetrouw bare fortcommandant Cabot te ontmaskeren. Het fraaie heerschap heeft in de loop der jaren een flink bedrag aan regeringsgelden ver duisterd, dat als ondersteu ning voor de Indianen was bestemd. Er staat een be stuurswisseling voor de deur, zodat Cabot in een zeer netelige situatie dreigt te belanden. 22.10 Thieves like us De VPRO vertoont van avond een tweede film van Robert Altman, Thieves like us', die een van zijn boeiendste werken is. Het verhaal naar de gelijkna mige roman van Edward Anderson, dat reeds in 1949 onder de titel They live by Night' werd verfilmd, speelt tijdens de Amerikaanse de pressie van de dertiger ja ren. Uit de gevangenis van Mississippi vluchten drie tot Chris Lomme en Alex Wilequet in 'Made in Vlaan deren: Hard Labeur' (zondag, België-Nederlands, net 1, 20.35 uur). - fotoanp tumtmmi NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 11.00 Omroepparochie: Eucharistieviering t.g.v. Wereldmissiedag (KRO). 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 14.00 Teleac: Een eigen bedrijf beginnen (2); 14.30 Kind en basisschool II (2); 15.00 Planten verzorgen in huis en tuin (2). KRO 15.30 De poppenkraam. Afl.: De geheimzinnige doos. 16.00 50+, programma voor senioren, gepresenteerd door Frank Kramer. 17.25 Algemene Loterij Nederland, girorekeninghouders. 17.30 Journaal (NOS). 17.35 Brandpunt Zondageditie. 18.55 De Fabeltjeskrant. 19.00 Journaal (NOS). 19.05 KRO's tekenfilmfestival. 19.20 Alias Smith en Jones, westernserie. 20.10 Fien de la Mar (2), musical van Ivo de Wijs, Eric Herfst en Joop Stokkermans. Met: Jasperina de Jong. 21.05 Zestig jaar lief en leed (2). Portret: Rinus Bekkers, bisschop voor alle mensen. 21.45 Inspecteur Dalgliesh en het Maxie Mysterie (2), Engelse thrillerserie. 22.35 Meesterfotografen: Andreas Feininger. NOS 23.05 Journaal. 23.10 Nieuws voor doven en slechthorenden. NOS 11.00 Feduco: Medelanders Nederlanders: Sedjarah Kesabaran, Moluks programma. 11.30 Open Universiteit: Wie onderwijst, leert (voorlichting). 12.00 Het Capitool. 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 14.00 Veronica Strandrace, verslag van de 5e motor- strandrace te Scheveningen (VOO). 17.00 Studio Sport. Paardesport: Internationale Military Boekelo. 18.25 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.30 Sesamstraat. 18.45 Sprekershoek. 19.00 Studio Sport. 19.55 Trekking lottogetallen. 20.00 Journaal. VPRO 20.10 Geef je ouders maar weer de schuld, een generatievernietigend programma. 20.35 Diogènes, magazine. 21.45 Kamagurka Herr Seele. Kolderieke aangelegenheden. 21.50 VPRO-nieuws. 22.10 Late Night Movie: Thieves like us- 00.07 Journaal (NOS). 10.45 Gezonde voeding (1), herh. 11.00 Confrontatie/Ieder zijn waarheid. 12.00-12.30 Voor boer en tuinder: De Gentse Florialiën (herh.). 14.30 Handel en wandel (1). Afl.: Kwaliteit. 15.00 Tijdrover: Kwizien. Garnaalkroketten (herh.). 15.20 Frank Buck, Amerikaanse tv-serie. 16.05 Vogels van bij ons. Afl.: De torenvalk (herh.). 16.10 60-plus. 17.00 (ZW) De vorstinnen van Brugge (11), Vlaamse jeugdserie (herh.). 17.55 Journaal. 18.00 Tik Tak, kleuterprogramma (herh.). 18.05 Liegebeest IH. Afl.Het goede doel. 18.20 Van pool tot evenaar. Vandaag: Georgië. 19.40 Mededelingenen programma-overzicht. 19.45 Journaal. 20.05 Sportweekend. 20.35 Made in Vlaanderen: Hard Labeur. 21.20 Cinemanie, filmkwis. 22.20 Journaal en Coda. 14.00 Fame, tv-serie. 14.50 Terminal 10, spelprogramma. 16.25 Ma cousine Rachel (slot), tv-serie. 17.15 Les secrets de la mer ou l'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau (4). 18.05 De Smurfen. 18.30 Week-end sportif. 19.27 Quick et Flupke, tekenfilm. 19.30 Journaal. 20.00 L'esprit de familie, spelprogramma. 21.20 La Dame des Dunes, Franse tv-film van Joyce Bunuel. 22.35 Journaal en sport. 12.45 Tagesschau. Met weekoverzicht. 13.15 Unsichtbare Behinderung, film over jeugd in de doven- en slechthorendenschool. 13.45 Magazin der Woche. 14.30 Die MarchenbrauL Afl.: Hans en Grietje. 15.00 (ZW)Madamede. 16.35 Film aktueU. In memoriam Frangois Truffaut. 17.00 Globus - Die Welt von der wir ieben. 17.30 ARD-Ratgeber: Recht. 18.15 Wiriiberuns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau. 19.15 Programma weekoverzicht. 19.20 Weltspiegel. 19.58 Programma-overzicht. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Dornenvögel (1), tv- serie met Richard Chamberlain. 22.35 Hundert Meisterwerke: 'Selbstbildnis von der Staffelei', door Lovis Corinth. 22.45 Tagesschau. 22.50 Feuer in Florenz, documentaire over de familie de Medici. 23.35 Sir Georg Solti dirigiert das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart: Gustav Mahler's Symfonie nr. 4, m.m.v. Ann Murray, mezzo-sopraan en Hans Kalafusz, viool. 00.40 Tagesschau. 00.45 Nachtgedanken. 10.00 Programma weekoverzicht. 10.30 Die Stadtschreiber: Arena der Gefühle, over dichters in Nicaragua. 11.30 Mosaik. Programma rond Bamberg. 12.00 (S) Das Sonntagskonzert auf Tournee. Latijns- Amerikaanse muziek. 12.45 Heute. 12.47 Sonntagsgesprach. Met Günter Wallraff. 13.15 Palast der Traume: A us der Geschichte des Kinos (3). 13.45 Nicole -Oder die Zeit heilt, film. 14.15 Die Biene Maja, tekenfilmserie. 14.50 Bas-Boris Bode (3), jeugdserie. 15.40 Die Fraggles, poppenserie. 16.05 Ein-Blick. 'Schrijven en overleven', portret van de Poolse schrijfster Krystyna Zywulska. 16.20 Diese Drombuschs (5), jeugdserie (herh.). 17.20 Heute. 17.22 Die Sport-Reportage. 18.15 Tagebuch. 18.30 Bocuse la carte. 18.57 Programma-overzicht. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Bilder aus Amerika. 20.15 Nobody ist der Grösste, Italiaans-Franse speelfilm van Damiano Damiani (1975). Met: Terence Hill, Klaus Kinski, Miou-Miou e.a. E2 22.05 Heute. Aansl.: Sport am Sonntag. 22.20 Der Vater eines Mörders, tv-film. 23.45 Brief aus der Provinz. 23.50 Heute. 09.00-10.25 Telekolleg II, tv- cursussen. 16.00 Sehen statt Horen. 16.30 Ihre Heimat-Unsere Heimat. 17.30 Computer-Club. 18.00 Doctor Snuggles, tekenfilmserie. 18.30 Blickpunkt Gesundheit. 19.00 Aktuelle Stunde. Met: Sport im Westen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Karriere (1), een Weimar-geschiedenis in drie delen van Raimund Koplin. 21.00 Wirtschaftsstudio. 21.45 Heimat (1), tv-serie van Edgar Reitz. 23.45 Experimente. 'Der Adler und das Moorlicht', van Tuotannon Ohjaus naar een gedicht van Eino Leino. 00.00 Journaal. 08.00 Fun Factory. 12.05 Sky Trax, Popmuziek. 14.40 US College football. 16.00 Davis Cup tennis. 17.00 Movie Time. 17.30 Sky Trax, popmuziek. 18.30 Inspector Gadget. 19.00 Lost in space, sf-serie. 19.55 The Magician. 20.40 From Here to Eternity (1). 22.20 Movie Time. 22.50-01.00 Sky Trax, popmuziek. in Des Indes. 12.02 Een regel uit» lied met Tosca, Gerrit en Piet 11 AVRO-magazine. NOS: li Langs de lijn, sport en mu8i 17.55 Mededelingen en uitgebr# weerbericht AVRO: 18.05 TopJ» van toen. 18.30 Ondertussen.n Brusse. 19.02 De Bennie Br Show. 19.20 Arnold Loxam het AVRO-concertorgel. 19.30 sengymnastiek. 20.03 Zondi avondshow. NOS: 23.02 Met het# op morgen. TROS: 0.02-7.00 honderd 1964. NCRV: 8.00 Nws. 8.10 Te W Laudamus. 8.25 Woord op zond* IKON9.00 De andere wereld zondagmorgen. 10.00 Nws. 10,0! moet het kunnen. 10.12 Kerkdie» 10.56 Wilde Ganzen. KRO: 1" Eucharistieviering. 12.00 Vat num II: Sluitsteen of opening" 12.20 Kruispunt. 12.30 Als je If maar goed zit. NOS: 13.00 N» 13.10 NOS-Cultuur. 14.30 Watf taal. 15.15 Meer over minder. 11 Zo kan het ook. IKON/ZVK: I Kerkdienst. IKON: 17.58 Ganzen. 18.00 Nws. 18.10 Brood i spelen. 18.40 Liturgie 4t kerk® ziek. VOO: 19.10 Club Veroif Trend. 20.00 Nws. 20.03 Radio mantica. 22.30 Nws. 22.35 zwarte gat NOS: Ieder heel uur nieuws. I 8.02 Hurrie-up. 9.02 Zin in 1 10.02 KRO-miniparade. 1102* van Egmond presenteert. 13.02 n Weeshuis van de Hits. 15.02 (Pr tima forma. 17.02 Manneke 1 19.02 Pop-eye. 20.03 Krachtv 22.02 Op slag van maandag. Van een onzer versla BREDA - Bij het ernstigst mo| kerncentrale op Moerdijk kuni acuut 6300 doden vallen. Dat staat in een studie van de tot Behoud van de Waddenzee, menwerking met de wetenscha Twente. Het cijfer is afhankelijk van c den tijdens het ongeval. De dodei gebied tussen twee en acht kilon Ieder heel uur nieuws. NCRV:J Vroegop. 7.30 Rabarbara. 8.03 P non stop. 9.03 Gospelrock. 1(] Popsjop. (ca. 11.30 Weerman 8 de Jong) 12.03 Los Vast Su| bandshow. 14.03 Tussenuur. Popstation. 16.03 NCRV-Zatert sport. 18.04 De Avondspits. NC 19.02 Koploper-kaffee. 20.03 Dit express. 21.02 Elpee Pop. 2 Country Style. 23.02 Late Date. AVRO: 7.00 Het vroege werk t! Nws. 8.02 Mooi zo, kinderkunstp gramma. 9.00 Leggiero. 10.30 certo Mattinale. VOO: Strauss en Co. 13.00 Nws. 13.02 V] ronica Klassiek. A. Michala 1 Trio. B. Radio Kamerork. methj bo. 14.41 Club Veronica Klai 15.15 Nieuwe grammofoon en ci pactplaten. 16.00 Lang leve de a ra. KRO: 17.00 Zin in Muziek, lil Den Bosch-800-j ournaal i.s.m. ORVA. 18.00 Nws. 18.02 Klai dessert. 19.00 Laudate. 19.50 1 overweging. 20.00 Het Quink kaal Ensemble. 20.50 Bach x 'tf (1). 22.00 KRO-j azz-conne< 23.00 Spektakel: Over Lodwijkvi Deijssel. NOS: 9.03 NOS-Sportief. 9.251 terstanden. FEDUCO: 9.30 Vm lichtingsprogramma. 10.00 Mei landers Nederlanders. Programs voor Antilliaanse vrouwen. 17.30 Kayen Rasja (Er is hoop 17.45 Iyi Haberler (Goed nieuw 18.00 Theologische verkenning P.P.: 18.20 Uitzending van PvdA. TROS: 18.30 Tempo Doel» NOS: 19.00 Nieuws voor buitenlv ders. (19.00 Turks. 19.10 Berbti 19.20 Marokkaans/Arabisch. 111 Spaans). ZONDER L Plai Ieder heel uur nieuws. VARA: 7.02 Vroege vogels. AVRO: 9.02 Juist op zondag (9.25 Waterstanden). 10.02 Duyscotheek. 11.02 Kom 'ns langs NOS: 8.00 Nws. 8.02 H vier, Nd lands muziekleven. 10.00 Mf a Religiosa. 11.00 Für Ellse. '1 Nws. 13.02 Opera-matinee, nje». grammofoonplaten. 14.00 On» 3 groene linde. 14.15 Concert f zondagmiddag: Rotterdams 1 Orkest met cello (in de pauf 15.15 Praten over muziek), n Diskotabel. TROS: 18.00 Nws.f Continu klassiek. 19.30 Koren korpsen. 20.00 Specialiteiten carte. 22.00 Finale, culturele briek. 23.00 Kamerconcert NOS: 12.00 Tambu. 12.30 Suertj" luku. 13.00 Voor blinden en U'S zienden. 13.10 Zorg en Hoop Programma voor buitenlij werknemers (13.55 Turkije. L Marokko. 15.05 Joegoslavië. Italië. 15.50 Spanje. 16.20 gal/Kaap Verdië. 16.40 G«<*J, land). VOO: 18.10 De grote ver^, ring. NOS: 19.00 Nieuws voor tenlanders (19.00 Turks. iWJfl bers. 19.20 Marokkaans-Arer 19.30 Spaans). HAARLEM - Een wachtpa- trouille op de Ripperdaka- zerne in Haarlem is zondag ochtend door drie gewapende mannen overvallen en van hun wapens beroofd. De militairen werden be roofd van twee UZI-machine- pistolenen en hun munitie: twintig scherpe patronen, die zij in hun zak. hadden. De twee man sterke looppa trouille op de kazerne werd door drie gemaskerde perso nen bedreigd met een mes en vermoedelijk een vuurwapen. Een van de militairen werd voor eerste hulp naar het zie kenhuis gebracht en is inmid dels weer op de kazerne terug gekeerd. Hij had een hoofd wond. De andere is gewond aan de hand. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. EINDHOVEN (ANP) - De twaalf bezoekers van een eet huis in Eindhoven hebben in de nacht van zaterdag op zon dag een salvo uit een geweer overleefd. Hoewel een 35-jarige Eind- hovenaar vijftien kogels af vuurde werd niemand ge raakt. De verdachte was eerder betrokken geweest bij een ru zie in het eethuis. Hij was thuis een wapen gaan halen. Terug bij het eethuis loste hij eerst acht schoten dwars door de ramen. Vervolgens kwam hij al vurend naar binnen. Volgens de politiewoord voerder zagen de bezoekers van het eethuis de man aanko men en konden ze tijdig in dekking gaan. De bezoekers en de eigenaar wisten de schutter te overmeesteren. VERRES (DPA) - Met soldeer- orander en strijkbout hebben misdadigers in Frankrijk een man doodgemarteld in een vergeefse poging de cijfercom- lr»atie van zijn kluis te krij- gen. Islachtoffer was een 84- I jarige ex-fabrikant. Zijn lijk d..gevonden in de kelder I i,an zi-'n villa bij Parijs. De ge- I wapende bende bleek vrijdag- I vond het huis te hebben overvallen. m óndanks de gruwelijke TK ,fingen van "ren gaf de i' x de combinatie van 1st s niet prijs. Toen de I m rvelnc'e oude man zich niet I do i woog namen de daders I vfucht met als buit alleen L5at contant geld De peilers van de democratie

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 32