MW XX'ÏI H iBk BH Roxy Dual Nieuwe Stijl. Een nieuwe presentatie van een bij zondere sigaret Nu verpakt met méér stijl en met méér allure. Uiteraard is de kwaliteit van de sigaret als vanouds gebleven. Daar kunnen Roxy rokers op bbjven rekenen. Net als op de vertrouwde eigenschappen van hun merk Een volle smaak En tóch een Onder leiding v Duikboten rr DE ITALIAAN BODONI ONTWIKKELDE DIT MATHEMATISCH OPGEBOUWDE LETTERTYPE, DAT OP EEN DUIDELIJKE MANIER EEN VERFIJNDE ALLURE UITSTRAALT. VOORAL OP 'N PAKJE ROXY DUAL. DE DRIE NIEUWE GEZICHTEN VAN DE VERTROUWDE SMAAK HET RODE PAKJE ROXY DUAL MILD, GEFLANKEERD DOOR ROXY DUAL EXTRA LIGHT (BLAUW) EN ROXY DUAL MENTHOL (GROEN) DE GESCHIEDENIS VAN NIEMEUER WORDT GEKENMERKT DOOR KWALITEIT EN VAKMANSCHAP GESYMBOLISEERD DOOR DIT TROTSE WAPEN, DAT OP DE NIEUWE VERPAKKING VAN ROXY DUAL DAN OOK NIET MAG ONTBREKEN. Denieu i vann SATERDAG 19 OKT< Kamervoorzitter dr. Die bracht een parlementaire van 4 tot 13 oktober een bezoek aan de Volksrepu China. Deelnemers war© Kamerleden Kaland (CE Vermeer (PvdA) en de Ti Kamerleden Van den Bei (PvdA), Dees (WD), Va Linden (CDA) en Wessel (D'66). Dick Dees hield c van Dagblad De Stem ee bij- politiek bedrijvt China onbruikb Door Dick ZATERDAG 5 o Kong 14.15 uur. Na met de KLM word vliegveld begroet do< raai jhr. nir. Michii nich. Met onorthodo gen over cultuur en de Chinezen weet h onvermijdelijke stot biologische klok heet Een nuttige aanvullir die we in Nederland van ondernemers, de China-kenners. Westen jven en zt tbaar. De van de Chinese maatscl andere benaderingswijz de omgangsvormen st niets is erger voor een zichtsverlies. wie als w< voorbijgaat kan het wel den. De oeroude eeteul ons later vele malen zal ciaal verkeer een bel Avonds bij de Kanton de delegatie een eerste t eten met stokjes lukt s dig. Zondag: Het straatbeeld king). Brede boulev; bloemperken, massieve wen, grijze woonflats. wende overvloed aan m De delegatie wordt ond< Staatsgastenverblijf. W kansberekening in een miljard inwoners onwaa beurt toch. We halen ee het park en komen er Luns tegen. In de Grote Hal van 1 van het Nationale Volk Plein van de Hemelse voorzitter Peng Zhen (I Ruim 60 jaar geleden be eerste leden van de com tijdens de Culturele f 1976) werd hij door de schandpaal genageld, n de top tien van de mach Peng Zhen ontvouwt nen van de huidige Chir politiek. Ten eerste: Ch gemonie van Rusland Staten en zoekt daarorr Europa. Ten tweede: on ten naar de rij van w< wordt economisch gezie open-deur-politiek gev( gen uit en handel met Westen zijn hartelijk we Ook Taiwan komt ter bootleveranties lijken v< ven. Nedreland behoort die de Volksrepubliek ei het overige streeft Chin met de 'provincie' Taiwt model één land - twee men. Het welkomstbanket tot de specialiteiten kwal, duizendjarig ei, j stoelen en bij ons onbe schelpdieren. De witte merk Dynastie: kapitaa uit Frankrijk is gebruik van Chinese grond wijn merken te fabriceren. H voor de nieuwe economii Met mijn disgenoot van de wetgevende cot Volkscongres, wissel il over de rol van wetge\ Culturele Revolutie is d strekt verwaarloosd. Het Mao en het oordeel var ren bepalend voor de vei samenleving. Onder het rijn maar liefst 80 wett bracht, vooral om bui teerders rechtszekerhede Met een klein clubje p de assistentie van de an Nederlands bedrijfsleve: ten onder leiding van an sendonk behartigen onzi immense werelddeel. AI delsafdeling van menig sade is sterker bezet. We dit punt na terugkeer bi te kaarten. De Chinse nachtkastje houdt me u: democratie, maar dan matie van de communis de staat bevordert gebc dat de bevolkingsgroei aan de sociaal-econom ling.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 24