ff Bar.Di.co "Vi c Het geli per pos ziekenhuis lieuensberg bergen op zoom EEN MEDEWERK(ST)ER AUTOMATISERING INVALKRACHT Hulst INTERVËS P&H Belastingadviseurs ervaren direktiesekretaresse mn Van Leeuwen Techniek B.V. STICHTING VERPLEEGHUIS „SANCTA MARIA" STAFMEDEWERKER (V/M) LOODGIETER CV-M0NTEUR GAS ONDERHOUDSMONTEUR NICO MOSKie is in *n nieuw jasje gestoken en heet u vanavond weer van harte welkom vanaf- 20 uur ^/L i ONTVLUCHT DE GURE HOLLANDSE WINTER. GA FIJN GENIETEN IN HET ZONNIGE ZUIDEN! ZEEUWS DE STEM VAN ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 MAGAZIJNMEDEWERKER M/V ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU M/V PRODUKTIE ASSEMBLAGE MEDEWERKER REMMENTESTBANKEN M/V MONTEUR MONTEUR VEBCAK VERTEGENWOORDIGER STICHTING GEZINSVERVANGEND TEHUIS MIDDEN ZEELAND M/V Internationale verkooporganisatie zoekt dringend: MAGAZIJNBEHEERDER - DISPATCHER WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND EEN EIGEN BEDRIJF BEGINNEN? voor montage van plafond- en wandsystemen ENKELE PLOEGEN IN ONDERAANNEMING. Ook vertrek vanuit België U kunt ook in Bfr. betalen Het direktiesekretariaat van Ziekenhuis Lievensberg funktioneert ten behoeve van de direktie, die bestaat uit medisch direkteur, direkteur beheerszaken en adjunkt-direkteur patiëntenzorg. Zo spoedig mogelijk kan worden aangesteld een op full-time basis Samen met 2 kollega's is zij verantwoordelijk voor het goed funk- tioneren van het sekretariaat. Hoofdzakelijk zal zij sekretaresse- werkzaamheden vervullen voor de direkteur beheerszaken. Het werk, dat afwisselend en vertrouwelijk van aard is, omvat: het agendabeheer en sekretariële ondersteuning hierbij; zelfstandige post- en korrespondentiebehandeling; voorbereiding, notulering en follow-up bewaking en behandeling van vergaderingen en besprekingen; alle verdere voorkomende sekretariaatswerkzaamheden. Voor deze funktie dienen alleen ervaren sekretaresses te solliciteren: met minimaal HAVO- en sekretaresse-opleiding; die ouder zijn dan 25 jaar, die beschikken over een goede type- en stenovaardigheid. Bekendheid met de specifieke aspekten van de intramurale gezondheidszorg strekt tot aanbeveling. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de GAO.-Zieken- huiswezen. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de heer M.B.J. van Bilsen, hoofd personeelzaken, aan wie eveneens binnen 10 dagen na verschijnen van deze advertentie de sollicitatie kan worden gezonden. Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom Tel.: 01640-78000 interkonfessioneel 365 bedden een dynamisch handelsbedrijf in garage- en werkplaatsuitrustingen met import en export en eigen produktie-afdelingen, zoekt op korte termijn een: ter uitbreiding, die samen met onze magazijnchef de goederenstroom zal beheer sen en mede leiding kan geven aan de overige magazijnmedewerkers. Minimale funktle-elsen: commerciële instelling met goede technische achtergrond; redelijke kennis van Engels en Duits; bekend met computer-administratieve werkzaamheden; ervaring in soortgelijke funktie heeft de voorkeur; leeftijdsindikatie liefst tussen 25 en 35 jaar. die belast zal worden met de gehele administratieve verwerking van de uren- en werkverantwoording van ruim 20 medewerkers in de produktie, servicedienst bin nen en buiten, enz. Minimale funktle-elsen: zakelijk ingesteld met wellicht enige technische kennis; bekend met computer-administratieve werkzaamheden; Havo of gelijkwaardige leiding; kennis van Engels en Duits is vanzelfsprekend; leeftijdsindikatie tussen 23 en 32 jaar. met gedegen technische kennis van mechanica en elektronika micro-processorkennis is een pré; in staat tekening te lezen; zelfstandig kunnen werken, maar ook in teamverband een prettige collega zijn; leeftijdsindikatie tussen 24 en 30 jaar. Reparatie-afdeling garage-uitrusting met goede kennis van hydrauliek/pneumatiek; tevens redelijke kennis van elektrotechniek/elektronika; goede commerciële instelling; ervaring moet beslist aanwezig zijn; leeftijdsindikatie tussen 24 en 35 jaar. voor onze afdeling gebruikte garage-uitrusting, voor het op verantwoorde wijze repareren/revideren van de apparatuur. brede kennis van hydrauliek/pneumatiek/elektrotechniek/elektronika; zal alle voorkomende werkzaamheden moeten verrichten, inklusief spuiten van apparatuur; zelfstandig kunnen werken; leeftijdsindikatie tussen 24 en 35 jaar. Wij bieden u verantwoordelijke, deels zelfstandige jobs, waarin u een goede toe komst kunt opbouwen met navenante beloning en secundaire voorwaarden. Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u voor 30 ok tober a.s. richten aan de direktie van: Van Leeuwen Techniek B.V., Nijverheidsweg 39, Postbus 308, 4870 AH Etten-Leur. Het verpleeghuis bestaat uit 3 afdelingen voor 102 bewoners, en vormt organisato risch één geheel met het verzorgingstehuis „Huize Zevenbergen". Begin 1986 wordt de uitbreiding van het verpleeghuis met 2 afdelingen in gebruik genomen. Daardoor ontstaan er verschillende vacatures. Momenteel is er een vacature voor: voor de economisch-administratieve dienst. TAKEN: - begeleiden en deels uitvoeren van automatiseringstoepas singen, zoals magazijnbeheer, personeelsregistratie, pa tiënteninformatie en voedseldistributie, met behulp van IBM-pc's en aanwezige software. GEVRAAGD: - diploma op MEAO-niveau - kennis van bedrijfsadministratie en informatica - zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken - bij voorkeur vergelijkbare ervaring AANGEBODEN: - een aanstelling voor onbepaalde tijd - arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-ziekenhuiswezen Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer P. van de Kar, personeelsza ken, 01680-24050. Sollicitaties kunnen tot 29 oktober a.s. worden gericht aan de direktie van ver pleeghuis „Sancta Maria", Pastoor van Kessellaan 16, 4761 BH Zevenbergen. bHoeco bv Groothandel in dakbedekkingsmaterialen, isolatie en gereedschappen. Aannemingsbedrijf van dakbedek kingen, isolatiewerken, staaldaken en gevelbekledin gen, vraagt voor zijn vestiging te Vlissingen Het Is een vereiste dat hl]: - beschikt over ruime verkoopervaring en goede kontaktuele eigenschappen en verantwoordelijkheidsgevoel - in de leeftijd van 25-35 jaar is - woonachtig is op Walcheren of bereid is daarheen te verhuizen - Bouwkundige opleiding/ervaring is een pre Geboden wordt: - een zelfstandige en verantwoordelijke werkkring - een ruime en adequate inwerkperiode - goede secundaire arbeidsvoorwaarden en bedrijfsauto - een discrete behandeling van uw sollicitatie Wij verwachten uw uitvoerige en eigenhandig geschreven sollicita tiebrief met recente pasfoto uiterlijk 25 oktober a.s. in ons bezit te hebben, en geadresseerd aan Direktie Bitasco BV, Postbus 2244, 4800 CE Breda. De Stichting Vakopleiding Vrouwenbond FNV Zeeland i.o. zoekt op korte termijn een t.b.v. op te zetten beroepsopleidingen in de informatica en het starten van eigen bedrijven. Het project richt zich op m.n. laag-gekwalificeerde vrouwen, ouder dan 25 jaar, die willen (herintreden op de arbeidsmarkt. Standplaats: Middelburg Werktijd: 24 uur per week - op basis van (bestaand) onderzoek naar de arbeidsmarkt in Zeeland ontwikkelen van definitieve opleidingsvoorstellen; - uitwerken van leerplannen; - leggen van contacten met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen; - verdere organisatorische voorbereiding van het project w.b. financiering, samenwerkingsmogelijkheden, huisvesting e.d. Het werk wordt verricht in overleg met de initiatiefgroep c.q. Stichtingsbestuur. Functie-el san: - kennis van de maatschappelijke positie van de vrouw op de terreinen van arbeidsmarkt en (beroeps-)onderwijs; - relevante werkervaring; - opleiding op academisch, V.O. of vergelijkbaar niveau door ervaring; - aantoonbare betrokkenheid bij de vrouwen- en/of vakbeweging; - goede organisatorische capaciteiten; uitdrukkingsvaardigheid en zelfstandigheid; - bij voorkeur kennis van informatica, bedrijfskunde en/of subsidie-mogelijkheden. Gegeven de doelstelling worden m.n. vrouwen uitgenodigd te solliciteren. Salariëring conform de CAO-Welzijn schaal 34-43; 4.114.- tot 4.885.- bruto per maand (40 uur) afhankelijk van leeftijd en ervaring. Er wordt een arbeidscontract geboden voor 8 maanden. Verlenging is waarschijnlijk, maar mede afhankelijk van de subsidiegevers. Schriftelijke sollicitaties kunt u vóór 1 november 1985 richten aan de sollicitatie cie. p/a H. Klein-Hesselink-Van Viegen, F.N.V. District Zeeland, Postbus 460,4330 AL Middelburg. Tel. inlichtingen bij H. Klein-Hesselink, 01150-13984. nodigt geïnteresseerden uit te solliciteren naar de funktie van in haar gezinsvervangend tehuis aan de Pyntorenstraat te Goes. Het is een huis op algemene grondslag en er wonen 15 mensen. De invalkracht wordt ingeschakeld bij ziekte en vakantie van de groepslei ding. De diensten, waaronder slaap- en weekenddiensten zullen onregel matig zijn en het aantal uren dat gewerkt wordt zal liggen tussen 0 en 38 uur per week. De CAO voor dagverblijven en tehuizen voor gehandicapten is van toepas sing. Voor deze vakature is een beperkt salaris beschikbaar. We zoeken dan ook een onervaren, onbevoegde kracht. Gezien de samenstelling van het team, gaat de voorkeur uit naar een man. De invalkracht dient woonachtig te zijn in Goes of direkte omgeving. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Hans Lootens en Johan Geerse, onder nummer 01100-21922. Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan het bestuur van de stich ting, B. WelfstraatS, 4494 NPGeersdijk. ProfM: min. 30 jaar oud woonachtig in regio bewezen ervaring opleiding voorzien dynamisch doorzettingsvermogen Belangstellenden schrijven onder nr 37382. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland brengt ter voldoening van het bepaalde artikel 21 van de Waterstaatswet 1900 ter openbare kennis dat het door de heer C. Slager te 's-Heerenhoek ingestelde beroep tegen de beschikking van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland betrekking hebbende op het verwijderen van beplanting op het perceel Hein- kenszandseweg 17, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie K, no. 538, bij beschikking van de eerste Kamer uit Gedeputeerde Staten van Zeeland ter behandeling van administratieve geschillen aan de beslissing van dat col lege onderworpen, d.d. 27 augustus 1985, no. 2535, 2e afdeling, bur. water staat, gegrond is verklaard. De beschikking ligt vanaf 21 oktober 1985 gedurende dertig dagen voor be langhebbenden ter inzage op de afdeling algemene zaken van het water schap, Nassaulaan 8 te Goes. Tegen deze beschikking staat voor belanghebbenden beroep open op de Kroon tot aan het einde van de termijn van terinzagelegging. Beroepschriften dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moeten worden ingediend bij de commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, St. Pieterstraat 42 te Middelburg. Goes, 18 oktober 1985. Het dagelijks bestuur voornoemd, G.J. de Jager, dijkgraaf mr. drs. J.A. de Visser, griffier A?| ZATERDAG 19 OK Wegens verdergaande positieve ontwikkelingen in ons gastechnisch-, schoonmaak- en installatiebedrijf gevraagd Sollicitaties te richten aan Nico Moskie, Schoondijke of telefonisch tussen 18.00-19.00 uur. Prinses Beatrixstraat 13-15 SCHOONDIJKE Telaloon 01173-1321 hulst Bouwplan voor do bouw voo ooi wooii| au da Murscbutslroit 25 to Hulst v.r.v. do bur K. Nisso, woMide Moorschinsstraat 222 ta Hulst. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst brengen ter openbare kennis dat zij voornemens zijn in afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan „Moerschans" met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning en artikel 50, lid 8, van de Woningwet vergunning te ver lenen voor de bouw van een woning aan de Moerschansstraat 25 te Hulst, op het perceel kadastraal bekend Hulst, sectie E, nr. 1400 ged. De woning wordt gebouwd op een perceel met de bestemming „woondoeteinden", waarbij Is bepaald dat de afstand tussen een woning en de erfscheiding ten minste 3 meter moet bedra gen. Het bouwplan is hiermee In strijd, aangezien de afstand tussen de woning en de erfscheiding 2 meter bedraagt. Het bouwplan ligt met ingang van 21 oktober 1985 gedurende veertien dagen op de afdeling algemene zaken van de gemeen tesecretarie voor een ieder ter inzage. Een ieder die bezwaren heeft tegen het bouwplan kan deze ge durende voornoemde termijn schriftelijk indienen bij burge meester en wethouders. *rif 'f - 'J'O '3 TS V j - itftV pf-'w: Hulst, 19 oktober 1985 De burgemeester, mr. FAW. Jacobs Oe secretaris, J.F. van Denderen U heeft een eigen bedrijf, of u wilt voor uzelf be ginnen. De veiligste manier om dit te doen is; door middel van een B.V. of een andere rechtsvorm. PAH BELASTINGADVISEURS helpt u hierbij. Rechtsvorm opgericht binnen twee weken Geen volstorting nodig k Totale kosten (incl. notaris- en inschr.kosten) 4.000.-. Voor meer informatie: J.A. v.d. Goeskade 9a 4461 BH Goes tel. 01100-31489 CENÏRALE POST AMBULANCEVERVOER ZEEUWSCH- VLAANDEREN De voorzitter van de Centrale Post Ambulance vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen maakt bekend dat op vrijdag 1 november 1985 om 15.30 uur een openbare vergadering van het algemeen bestuur zal worden gehouden in het stadhuis van Ter- neuzen, Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen. Terneuzen, 16 oktober 1985. De voorzitter voornoemd, J.M. Doppegieter-Thiel. zeehaven industrie «X* recreatie GEVRAAGD: Voor werken in het midden en zuiden van het land. Gelieve gespecialiseerde en/of gerenommeerde timmerbedrijven, schriftelijk reageren: VERWOL PROJEKTAFBOUW B.V. Indus.terr. De Veken 21 -1716 KE Opmeer 02263-3504. Ons reisbureau biedt u een enorme keus uit vele uitstekende winter-zon-vakanties in alle prijsklassen. REIS- en PASSAGEBURO B.V. Axelsestraat 15 4537 AA Terneuzen Telefoon 01150-30251 Telex 55598 VW Kan Rambo, oftewel Jer zeggen, niet naar Zeeuw: tegen de hondepoep te vo In the Movies wel rock, m Hondepoepactie slaat aa iets aan hondesas? Een wijsheid van het Ter van straks kom je in het u Luchtkussen zwembad speld meer tussen te krijg De badmeesters hebben de gemaakt. Roeloffzen vindt iets te Dat werp je dus in een V. eens van af. De wethouder: wat doet zi Vrouwen voor vrede lop vredelievend bent kun je Geraamte wordt geraamd Turnkring Zebra is natur Terneuzen en Sluiskil wi erbij? Werkloosheid daalt snels I Zak natuurlijk. Die nachtclubhouder wil priveclub. Jan zonder Zeeuwse maa Ze kunnen die bewoners maal een mondmaskertje In IJzendijke is voetbal zelfs de speeltuin gebruik Als Roeloffzen nog even Een prima middel tegen h „DIT GEBED zal u gel I brengen. Het is negen m: rond de wereld gegaan en is het geluk bij u gekom Negen dagen na het ontv: gen van deze brief zal u f luk hebben, tenminste al: deze brief verder zendt. D IS GEEN GRAP. Het gel zal u door de post gebrat worden". Zo begint een kettingbr I nieuwe stijl, een paar dag geleden anoniem in de t geworpen. Nieuwe stijl, o: dat er ditmaal eens ge geld moet worden opg stuurd aan met name noemde mensen. In teg« deel zelfs. Want met nadr wordt vermeld: „Zend pieën van deze brief na mensen waarvan u met dat ze geluk nodig hebb Zend geen geld, want gel kan men niet kopen". Tot zover is de toonzetti van de brief uitzonderl mild, maar dat verand even later. Nadat er op g hamerd is dat de ontvang binnen 96 uur twintig 1 pieën verstuurd moet ht ben aan anderen (waar vijf dagen later het gel automatisch bij de afzenc arriveert), krijgt de le: I een aantal huiveringwe kende voorbeelden opged over mensen die het waa den de ketting te verbreki Leest u even mee? „Een officier bekw: I 20.000 dollar en verloor al weer omdat hij de ketti onderbroken had. Op de 1 lipijnen stierf gener: Weich zes dagen nadat de brief had ontvangen. I had verzuimd het geb I verder te zenden. Ram Lorietto in Barcelona or ving deze brief en wie hem in de prullemand. dag later verloor hij jonge vrouw bij de geboo: van zijn zoontje. Dat zoon was ernstig ziek op de w reld gekomen. Lorietto vo de brief terug in de prul] mand, maakte 20 kopieën verzond ze. Negen dagen 1 •Ai vanaf het moment (z< oats voor de eventuele st 'onstranten in krakkemikl

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 22