technicus met MTS-E 076*23' een bron v De Rijksbelastingdienst commies van 's rijks belastingen NIEUW BIJ Amro Bank. De bank waar je wat aan hebt. v.d. Meuler voor het i ron Breda DE STEM VAN ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 _A51 nF STEM VAN ZATE DUBBEL CASSETTEDECK RUISONDERDRUKKING SELECTIE COMPUTER CONTINU-WEERGAVE SELECTIEF COPIEEREN BLANK SEARCH DUBBELE MOTOREN fNDEX-SCAN MIC MIXING Made by JVC, de Uitvinders, betekent voor u een garantie voor kwaliteit en de modernste technologie. Of u muziekliefhebber bent, die per fecte geluidskwaliteit eist, gecombineerd met bedieningsgemak, of'n geluidsfreak, die de laatste electronische ontwikkelingen najaagt: JVC heeft altijd de geschikte appa ratuur voor u. Neem bijvoorbeeld het hierbij afgebeelde computergestuurde cas settedeck Dat is bekend door zijn perfecte muziekweergave, samen met een ongelooflijk aantal mogelijkheden. Door het dubbeldeck systeem 'n dub bele speelduur en copieëermogelijkheden. Bovendien, volledig te program meren, zodat de nummers in willekeurige, door u te bepalen, volgorde gespeeld of opgenomen kunnen worden. DitJVCcassettedeckiseréénuit'nserie van 10 cassettedecks, in vele prijsklassen. Wist u dat er al een echt TVC cassette deck is. vanaf 359.-. Bij uw JVC-dealer bent u van harte welkom. m m mmg* Mocht u geen JVC-dealer I I in de buurt hebben, vraag onz<!f,r!?L DE UITVINDERS aan, dij J VDU/l "iL ld) 14. Energieweg41,2382NCZueterwoude,tel.071-4115H I-I I» Tbpmerken KTV's, Vide Magnetron. Bijvoorbeeld Sh; v.a. f29,50 p/mnd. Nu te Hi Skali e? Bertus Quaars Pal technisch oogheelkundig assistent m/v in een deeltijdbaan van 50% Voorlichtingsdagen 2 en 23 november - 9.30 tot 15.00 uur Erasmusgebouw, hoek Erasmuslaan/Heyendaalseweg De Ladderspd 392,-voor Aluminium schuifladders Interal Ladders B.V. Dat de Na' nu al honderden r 28 oktober en is Als u nu de gestuurd. g START POWC R U'lgaveASB Ui Maakt perfecte copieën op enkele of dubbele snelheid. Voorkomt storende ruis met twee systemen ANRS en Dolby. Speelt nummers in willekeurig, door u gekozen volgorde automatisch. Cassettes kunnen repeterend en continu afgespeeld worden. Onbeperkte speelduur. Copieëren in willekeurig van te voren in te stellen volgorde. Voor het snel en automatisch vinden van een volgende passage. mtc mixing *J?Q >*>Y tCV* Kt* MOtxaCAtt I «UMt KAMCM .v.,..::.,:,,:../..,, MADE BY JVC Voor maximale betrouw baarheid voor diverse functies gescheiden motoren. Voor het versnelde, zogenaamde "prikken", om te zien wat er op een tape staat. K.D-W55 dubbel cassettedeck Tijdens opnemen, ander of nieuw geluid toevoegen, door middel van een microfoon. Evxanrra i III III MtT u»T 1 I J.I J_l JUJU J.I-LI JLM PEAK -ai l3)IK>t9lÓl3l6l9l 1 vsv,r:-,r 1 al uil stop «music scan»1 SEC SEC MUTE "1 1 NORM Ai» HIGH ij SPEED h SPEED ...V:i 15 jwtt cwtaöc •law m# *ccx *gah Bel bovenstaand nummer twee dai plaatsingsdag, de rest regelen wij, één van onze rayonkantoren (zie e principe uitsluitend vooruitbetaling buiten ons verspreidingsgebied en en te huur gevraagd. Geopend van 8.30 tot 17.00 uur KLEINTJES UITSLUITEND VOOR PARTICUI Brabant Brabant -+ W.Br.Koerii min. 3 regels 9.95 14.90 elke regel meer 3.32 4.97 KLEINTJES UITSLUITEND VOOR ZAKEN, mm-prijs excl. B.T.W. over 1 kolom Brabant min. 13 mm 17.29 elke mm meer 1.33 ALGEMENE VOORWAARDEN - tarieven zijn gebaseerd op 1 x f - bij 3 achtereenvolgende ongewi plaatsing halve prijs - 1 regel omvat max. 4 woorden vl - adm.kosten bij niet contante bet, - brieven onder nummer 3,25 extr Wij behouden ons het recht voor at opgave van redenen te weigeren (2 advertentiewezen). Opdrachten dienen uiterlijk twee d; 17 00 uur in ons bezit te zijn Postadres: postbus 3229, 4800 Ml Voor de maandagkrant geldt vrijdai FB •ItfliD J j Gelegd volgens vereiste normen ren, onderhoud en reparatie. Showroom: Chr. Huygensstraat I de Faam, Breda. Bel voor vrijbl' afspraak bij u aan huis. 076-7145 Een hypotheek die u minder kost dan tiwhuishuur? Bij deAmro Bank :isanveel. Het Diaconessenhuis Breda omvat een alge meen ziekenhuis met 261 bedden en een uerpleegtehuis met 137 bedden De identiteit is protestant christelnk 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN Op de polikliniek van ons ziekenhuis ontstaat door uitbreiding van werkzaamheden de vacature van De werktijden worden geregeld volgens een dienstrooster. Op de oogheelkundige polikliniek zijn drie oogartsen, een orthop- tiste en een spreekuurassistente werkzaam. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het erkende diploma tech nisch oogheelkundig assistent. Ervaring in een dergelijke funktie strekt tot aanbeveling. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden volgens C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen. Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan het hoofd per soneelszaken, Langendijk 75, 4819 EV Breda, onder vermelding van kodenummer 022 op de enveloppe. Op deze voorlichtingsdagen presenteert de Nijmeegse universiteit zich aan leerlingen uit 5en6 VWO en andere belangstellenden. Elke studie verzorgt informatiebijeenkomsten. Men kan er2 naar keuze bezoeken (aangeven op bon). Verder de hele dag informatie over huisvesting, studiefinanciering, loting/plaatsing, beroepskeuze, studentenverenigingen etc. Er worden films/diaseries vertoond en musea, sportcentrum en bibliotheek zijn open. Lunchmogelijkhe- den aanwezig. Informatie en aanmelding bij De Vraagbaak, Reinier Postlaan 1, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, telefoon 080-515221 en 515222. Bij de aanmelding 1 of 2 van de volgende studierichtingen opgeven. Volledige studies: arabisch, biologie, culturele antropologie, duits, engels, filosofie, frans, geneeskunde, geschiedenis, gezondheidswetenschappen, grieks en latijn, informatica, kunstgeschiedenis, natuurkunde, nederlands, nederlands recht, pedagogiek en andragogW' planologie, politicologie, psychologie, scheikunde, sociale geografie, sociologie, spaans, tandheelkunde, theologie, wiskunde. Studies zonder eigen propaedeuse: algemene literatuurwetenschap, algemene taalweten schap, communicatiewetenschap, computerlinguïstiek, dialectologie, film en opvoeringskun sten, intellectuele betrekkingen, mediaevistiek, midden-oosten studies, onderwijskunde, spraak taalpathologie, toegepaste taalkunde, wiskunde i i I Naam: j Ac|res: I Postcode/Woonplaats: Ik kom naar de voorlichtingsdag op: I Ik neem nogandere personen mee (ouders/verzorgers etc.) Ik wil de voorlichtingsbijeenkomsten volgen van de studies: Bon in open envelop naar de Vraagbaak, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen Nieuw in Zeeland en Brabant Volledig assortiment in alum, ei alum. 2 x 13 sports reform/bre Vrijblijvende demonstratie van huis. Driewegen 01195-271 b.g.t al vanaf 30.- p. m2 incl. leggen Ook reparatie en schuren van uw Bel vrijblijvend 076 rechtstreeks af fabriek. Bel voor een vrijblijvende demonstratie aan huis. Nu 8 meter van 375,- voor ƒ237,- en 10 meter van 445,- voor 289,-. Andere lengtes en uitvoe ringen tot 50% korting. 3 Jaar garantie. tel. 076-876306 of 073- 563499 of 01180-37300. GAS koof bron KW, vuui ASB/Medi-Call-vestigingen bi °reda: Haven 5 - tel. 076-2z erneuzen: Noordstraat 81 - 18600. Etten-Leur.- Winkelcentrum E 'e'. 01608-38040. biedt de mogelijkheid om te worden opgeleid tot vac.nr. 5-0981/0057 in de provincies Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland. De voorkeur gaat uit naar sollicitanten die woonachtig zijn in de provincie waar plaatsingsmogelijkheden zijn. De taak van de commies bestaat uit het vaststellen van de belastingschuld (de aanslagregeling) en uit het controleren van administraties van ondernemers en het invorderen van belastinggelden. Gedurende de opleiding, die op 1 september 1986 aanvangt en 22 maanden in beslag neemt, wordt als salaris het minimum (jeugd)loon toegekend. Na het met gunstig gevolg voltooien van de studie volgt benoeming tot commies. Het salaris bedraagt dan f 2643,- per maand voor 21-jarigen en ouderen; voor jongeren geldt een aftrek van f200,-per maand voor ieder jaar dat zij jonger zijn. Het normale carrièrepatroon leidt tot de rang van hoofdcommies (salaris tussen f 3351,-en f 4705,-). Onder de voorwaarde dat men een aantal jaren in de functie van commies heeft gewerkt, staan verdere promotiemogelijkheden open. De salarissen zijn exclusief 7,5% vakantie-uitkering. Om voor de opleiding in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van tenminste het diploma MEAO, HAVO of een hiermee vergelijkbare of hogere opleiding (handelswetenschappen, c.q. bedrijfs administratie of economie in het pakket zeer gewenst). Indien u in 1986 in het bezit hoopt te komen van één van de bedoelde diploma's kunt u zich thans ook aan melden. Om tot de opleiding te worden toegelaten dient u op 1 januari 1987 niet ouder te zijn dan 30 jaar. Over de opleiding voor de functie van commies is een brochure verschenen. In de brochure is een formulier opgenomen dat bij aanmelding moet worden gebruikt. Belangstellenden kunnen de brochure uitsluitend schriftelijk aanvragen bij het Ministerie van Financiën, directie Personeel van de Belastingdienst, Postbus 20201, 2500 EE 's-Gravenhage, onder vermelding van het vacaturenummer. De aanvraag moet voor 28 oktober 1985 op het Ministerie zijn ingekomen. Latere aanvragen zullen niet meer in behandeling worden genomen. Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk op 8 november 1985 door het Ministerie van Financiën te zijn ontvangen in verband met het in de maand december te houden eerste gedeelte van het toelatingsonderzoek. Een psychologisch onderzoek maakt hiervan deel uit. Sinds enkele jaren levert Kodak geavanceer de kopieerapparatuur met een hoge produk- tiecapaciteit. Inmiddels hebben deze pro- dukten hun waarde bewezen op de verschil lende markten. Ter versterking van ons service-team in het rayon Breda zoeken we een service techni cus. In deze functie bent u verantwoordelijk voor een goede en snelle technische servicever lening. U zorgt voor de installatie van nieuwe apparatuur, het preventief onderhoud en het opheffen van eventuele storingen. Een groot gedeelte van de werkzaamheden ligt op het mechanische vlak. Gelet echter op de toepassing van elektroni ca en digitale technieken en de toekomstige ontwikkelingen hierin vragen wij van onze service technici een opleiding elektrotech niek/elektronica op minimaal MTS-niveau. Leeftijd 25-40 jaar. Daarnaast beschikt u over een dienst verlenende instelling en kunt u contacten met onze klanten op een prettige wijze onderhouden. Passende ervaring is een pré, terwijl u uiteraard in het bezit bent van het rijbewijs BE. Wij stellen ais voorwaarde, dat u woonachtig bent in rayon Breda, dan wel bereid bent, daarheen te verhuizen. Alvorens u de praktijk ingaat, krijgt u een intensieve training, en u kunt rekenen op een blijvende en actieve steun van de leiding en van specialisten. Heeft u belangstelling, stuur dan een sollici tatiebrief, waaruit duidelijk blijkt, dat u aan de door ons gestelde eisen voldoet. Dat voorkomt teleurstelling. Deze brief, onder vermelding van vacature nummer 70C, kunt u zenden aan: Kodak Nederland B.V., afdeling Personeelszaken, Postbus 1000, 3970 BA Driebergen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 14