V ergadering KNVB afdeling Zeeland Van Goethem fanatiek biljarter ERINGEN Boulevardloop in Vlissingen BOUDEWIJN VAN CRAENENBROECK TOPSCHUTTER Stephanie Rottier naar halve finale )pen dag iEWBR in Ulland ïoalgetters zegevieren NDIG TjER fnc. K. 854)41 Speciale ^handeling Jroenendaal Zwemwedstr ij d in Terneuzen 'lijft CLINGE - Ten opzichte van vorig seizoen is het verschil groot. Natuurlijk is het nog vroeg in de competitie, maar nu al maakt Clinge een zelfverzekerde indruk en kan bogen op een sterke start. Vooruitgang TWEEDE RONDE STRIJD OM ZEEUWSE TROFEE Motorcross Rilland-Bath I JZTTTïT.. DISTRICTSKAMPIOEN TWEEDE KLAS DRIEBANDEN -pt te komen van één nt u zich thans ook toegelaten dient u op n dan 30 jaar. nctie van controleur is Je brochure is een anmelding moet worden nnen de brochure ragen bi) het Ministerie eel van de Belasting- E 's-Gravenhage, onder mer 5-2724/0057. tober 1985 op het tere aanvragen zullen 'en genomen. de brochure bevindende gsformulier dient uiterlijk ber 1985 door het an Financiën te zijn in verband met het in te houden schriftelijke an het toelatings- leidingsdienst (OBD) voor enende instelling ten behoeve isonderwijs en speciaal on- omheenliggende gemeenten, en momenteel circa 100 me- oekt ter ondersteuning van de 'khouding met behulp van een an budgetten ladministratie bij de opstelling van begrotingen en BA-niveau erken oudkundige funktie is gewenst. kelijk van leeftijd, opleiding en 3.118.- (schaal 5 van het BBRA ioenfonds luit Onderwijs is van toepassing den bij de heer LR.Ch.M. Voeten, nr.: 076-223550 (kantoor), t verschijnen van deze oproep te van de stichting, P.C. Hooftstraat T14 PAGINA SPORT 3 :ST WESTELIJK 'T. PHILIPSLAND t Brabant en de aan van de Zie den, tevens se- m-profit ziekte- n aantal zieken- is gevestigd te 1a(a)t(e) die be- t de verzekering rekening mee te van een door het ïg van 1986 of la- inthousiasme én actief optreedt organiseert, te omstreeks 30 \erzake relevante n één week tege- Stichting Zieken- 7, die ook telefo- fSn onze motorsportmedewerker jUXAND-BATH - Op het jtfieldecircuit van Rilland- jjih wordt zondag 20 oktober je laatste rallycrosswedstrijd ,10 dit seizoen gehouden. Het Iglreft hier een zogenaamde Open deur-dag1, die de 0VBR sinds enkele jaren pet bijzonder veel succes boudt. In deze wedstrijd worden de „jen omgedraaid. De coureur ilijft deze keer aan de kant en .j, plaats achter het stuur lordt ingenomen door zijn monteur of helper. Niet alleen jure amateurs komen in Ril- 'jnd-Bath aan de start, ook de jet-licentiehouders mogen jich in deze wedstrijd met el- Jaar meten. BOSCH (ANP) - Reinier Groenendaal, die woensdag tijdens de training door een uilo werd aangereden en een tleutelbeen brak, is gisteroch- Bid in het ziekenhuis van gen Bosch opgenomen. Door tussenkomst van dokter Pluy- uers, medisch begeleider van Groenendaals ploeg, kreeg de Nederlandse kampioen een speciale behandeling van de tleutelbeenbreuk. Volgens de methode van wijlen dokter Derweduwen uit België werd op de breuk een plaat aangebracht. Hierdoor werd mogelijk gemaakt dat Groenendaal binnen tien da gende training kan hervatten. Von onze zwemmedewerker TERNEUZEN - De Zeeuwse wemselectie komt zondag middag in Oosterhout uit te len de teams van Noord-Bra- iunt en Limburg. In deze se lectie zijn vrij veel Zeeuws- Vlamingen opgenomen. Het dam van Noord-Brabant beeft in deze jaarlijks terug kerende ontmoeting altijd ge domineerd. Zondagmiddag om twee uur wordt in het zwmebad te Ter- neuzen de eerste wedstrijd voor de Zeeuwse competitie voor niet-startvergunning- f.cuders gehouden tussen de van De Braakman, Scheldestroom, 't Vrije en De Bruinvis. Van onze sportmedewerker IXEL - Steeds duidelijker in k eerste klas van het regio- iale zaalvoetbal wordt de hoofdrol die de Terneuzense vertegenwoordigers Goalget- ers en ABN vertolken. Goal- Ittters, dat nog geen punt ver- ■»r, had aan Wagenwiel geen tod. Met 6-0 won het pro- heemloos. ABN had het in Hulst tegen mannen van Theo Bies- 'foeck een stuk moeilijker, 'och bleef het met 0-3 aan de •innende kant. Winst was er 'veneens voor Kravo op Corn ®>ys met 5-0. En daarmee ble ven de oranje-witten voor de keer met lege handen jjean. in Hulst werd de derby ■rtossens-De Smickel 2 afge- Jerkt. De Smickel bleek hier •'sterkste: 3-6. IZV-Deto ten slotte eindigde in een verras- jwde puntendeling via een 1- '■eindstand. Stand: Goalgetters 5-10, ®N 5-9, Deto 6-8, Klaus/Theo aesbroeck 6-8, De Smickel 2 ;S, Wagenwiel 6-6, Kravo 5-5, -oossens 6-5, 1ZV 5-3, 't Pol- Ween 5-0, Corn Boys 6-0. Van onze atletiekmedewerker VLISSINGEN - In Vlissingen wordt zaterdag 19 oktober voor de vijftigste keer de Bou levardloop gehouden. Aan deze jubileumloop - zestien verschillende categorieën en een prestatieloop - wordt in totaal door een duizendtal at leten deelgenomen. Evenals de voorgaande edi- ties is de organisatie in han den van het in 1929 opgerichte VSV Marathon uit Vlissingen. Een club die deze ontmoeting wat extra cachet wil geven door voorafgaand een 'op warmronde' te laten verzor gen door de Delta-jeugdband Vlissingen. Voor de deelne mers aan de crossen is er een speciale jubileum-medaille. Nadat de pupillen en andere jeugdgroepen hun programma hebben afgewerkt beginnen de dames om 14.35 uur aan hun Boulevardloop over 1500 me ter. Ruim een half uur later starten de heren voor een loop over vier kilometer. Op de deelnemerslijst namen van sterke atleten als Frank Koo- man, Ad Tierie, Johan de Vlie ger en Peter Hameeteman. Naast de provinciale top ko men er cracks uit België aan de start. Zowel voor de prestatieloop als voor de wedstrijden is het mogelijk in te schrijven tot vlak voor het vertrek. Secreta riaat en de kleedlokalen be vinden zich op het badstrand. Clinie speelt zelfverzekerd Door Peter Snelders Dat belooft heel wat meer dan het zo moeizaam ver lopen vorige seizoen. Met de komst van trainer Walter van Duyse lijkt de ploeg uit het grensdorp te zijn op gebloeid. Tenminste, dat mag afgeleid worden uit de lovende woor den van aanvaller Boudewijn van Craenenbroeck. Een doel- puntemaker in optima forma, die zich vóór dit seizoen in ruime belangstelling wist van tal van Zeeuws-Vlaamse clubs en die in het huidige Clinge van Walter van Duyse op nieuw voortreffelijk mee draait. Opnieuw bezet bij een topplaats in het topsco rersklassement. Geen bijzon derheid voor de gevaarlijke aanvaller, maar het aantal doelpunten - zes op zes - bete kent ook voor hem een onge kende start. Wat dat betreft hebben de start van Clinge en Boudewijn van Craenenbroeck overeen komsten. „Het gaat prima met de ploeg en ook met mij", be gint hij. „Maar dat is in feite logisch. Als de ploeg goed draait, kom ik als spitsspeler ook meer aan mijn trekken. Automatisch word je beter aangespeeld en krijg je meer kansen. Als je dan ook nog merkt dat de ploeg vertrou wen in je heeft, dan komen de doelpunten nog gemakkelijker tot stand ook". Er is een duidelijk verschil met de vorige competitie. Bou dewijn van Craenenbroeck: „Toen draaide het heel wat minder. De sfeer was gespan nen en miste je een kans, dan moest je dat meestal aanho ren. Dat is nu niet meer het geval. Er valt geen onvertogen woord en dat is tekenend voor de huidige sfeer. Daaraan draagt natuurlijk ook deze goede start bijmaar het is ook de verdienste van Walter van Duyse. Op organisatorisch gebied, maar ook qua training en dus sfeer is er hier veel vooruit gang geboekt. De goede start zal er wel invloed op hebben, maar die sfeer is toch opmer kelijk. Vooral als je ziet dat we een brede selectie hebben en de concurrentie groot is. Nor maal leidt dat tot wrijvingen, maar bij ons niet Dat is toch de verdienste van de trainer. Hij neemt de tijd voor je en staat dicht bij de spelers. Zijn er problemen dan kun je altijd naar hem toestappen en dat gebeurt ook". Clinge in de lift. Hoever leidt deze opmerkelijke com petitiestart? Boudewijn van Craenenbroeck: „Het is nog vroeg, maar nu al heb ik er vertrouwen in dat we in de top mee kunnen draaien. Een plaats hoog in de middenmoot moet haalbaar zijn. We heb ben nog maar weinig ploegen in deze klas ontmoet die beter zijn dan wij. Of het zou Goes moeten zijn, dat vorig seizoen al een goede indruk maakte, maar het moet nu eens klaar zijn om naar beneden te kij ken. Nu moet de blik maar eens omhoog gericht zijn". Boudewijn van Craenen broeck stond hoog genoteerd op het verlanglijstje van di verse Zeeuws-Vlaamse clubs. Ook vorig seizoen al. Hij is jaarlijks goed voor een stevig aantal doelpunten. In de vierde klas scoorde hij er eens twintig in één seizoen en in de derde klas reikte hij achter eenvolgens tot 13 en 14 tref fers. Vorig seizoen was een blessure er waarschijnlijk de bet aan dat hij de 'Zilveren Stern-schoen' miste. Toen kon hij in de laatste vier wedstrij den niet van de partij zijn en moest hij Ronald Bun met 16 goals voor laten gaan. Dat toch indrukwekkende doelpunten- lijstje verklaart waarom er steeds zoveel belangstelling voor hem bestaat. Toch bleef hij ook nu bij Clinge, ondaks het matige voorgaande seizoen van die ploeg. Daarover zegt de 24-ja- rige Van Craenenbroeck, die sinds dit seizoen de aanvoer dersband draagt: „Die belang stelling deed me wel wat. Het is altijd leuk als je in de pic ture staat, maar de uitdaging hier, met de komst van een nieuwe trainer, gaf toch de doorslag. En van die beslissing heb ik nog geen seconde spijt gehad. De bereidheid om el kaar de eer of kans te gunnen, is toegenomen. Wat dat betreft is de samenwerking met Fred van Cauteren, waarme ik al vijf jaar samen in de aanval speel, maar ook met de andere spelers, optimaal. Dat is tot nu toe ons succes". Boudewijn van Craenenbroeck, de topschutter van Clinge: „De sfeer in het elftal is optimaal. Vooral ook een verdienste van onze trainer". - foto wim kooyman. Van onze motorsportmedewerker RILLAND-BATH - Het motorcrosscircuit van Rilland-Bath vormt zaterdag 19 oktober het strijdtoneel, waar de tweede ronde om de Zeeuwse Motorcross-trofee wordt verreden. Na wat de toeschouwers tijdens de eerste twee manches in Axel te zien kregen, kan gerust gesteld worden dat de spanning in Ril- land-Bath om te snijden zal zijn. In de 250 cc-klas behaalden de twee voornaamste kans hebbers op de titel, Jacky Westdorp uit Schoondijke en Bennie Poppe uit Meliskerke, ieder een reeksoverwinning. Voor hun andere klassering konden beide topcrossers ech ter excuses aandragen. West dorp kreeg in de eerste reeks te kampen met klemmende remblokken in zijn voorwiel, waardoor hij ook nog even in het zand beet. Bennie Poppe moest in de tweede reeks vanaf de twaalfde plaats op rukken, maar kwam niet ver der dan de vijfde plaats, zodat Westdorp momenteel de beste papieren heeft. In Rilland-Bath zal het ter reinvoordeel echter in de kaart van Poppe spelen, maar Westdorp moet genoeg klasse in huis hebben om dit op te kunnen vangen. De strijd tus sen de nummers drie en vier van de tussenstand, Frank van Kruyssen en Kees den Dekker, is niet minder spannend. Beide piloten scoorden in Axel even veel punten en lagen de gehele wedstrijd op sportieve wijze met elkaar in de clinch, een duel dat in Rilland hoogst waarschijnlijk een vervolg krijgt. In de 500 cc-klas zijn Bram van de Velde uit Breskens en Frans Lensen uit Axel favo riet voor de eindzege. De man uit het vissersdorp was in Axel nog de sterkste, maar Frans Lensen, die pas sinds enkele weken terug op de mo tor zit en daarom als voor naamste tegenstander de ver moeidheid heeft, komt steeds dichter bij zijn oude vorm en wordt dan een gevaarlijke te genstander voor Van de Velde. Omdat de huidige titelverde diger, Jack Lensen, wegens een blessure al het hele jaar op non-actief staat, neemt broer Frans de honneurs waar om de titel toch binnen de familie te houden. De trainingen in Rilland-Bath beginnen om half elf en het eerste start schot wordt om half één gege- Van onze tennismedewerker GOES - Nadat in het jeugd- herfsttoernooi te Goes de leef tijdscategorieën tot en met 13 en tot en met 15 jaar de banen hebben vrijgemaakt voor de 9- en 11-jarigen is in deze leef tijdsgroep de strijd volledig ontbrand. Met haar overwinning op Martine Bunschoten (Amster dam) eiste Stephanie Rottier met duidelijke 6-2, 6-2 cijfers een halve finaleplaats voor zich op. Voor de 11-jarige Rot tier betekent het volgende duel een lastige opgave want de eerste geplaatste Seda de Vries wordt haar tegenstand ster nadat die met 6-3, 6-2 af rekende met Hanneke Kete laars. Bij de li-jarige jongens wa ren er gisteren twee Zeeuwse plaatsen te verdedigen door Kees Oostrom (Yerseke) en Marcel Schouw (Goes). Beiden wisten zich echter geen halve finaleplaats te verwerven. Schouw verloor eervol van de favoriet voor de eindzege, de Utrechter Edwin Timmer (3-6, 3-6), terwijl Oostrom het niet redde tegen Niels van der Knaap (4-6, 1-6). Wimpe Tho mas van het district Den Haag gaf zijn visitekaartje af tegen Brabander Paul van de Vel den (6-0, 6-0) en plaatste zich hierdoor tegenover Edwin Timmer, terwijl Pascal Hooij- makers verantwoordelijk was voor de uitschakeling van de tweede geplaatste Ingmar Boerhorst (7-6, 6-4) en hier door de tegenstander wordt van Niels van der Knaap. Enkele uitslagen van Zeeuwse deel neemsters Jongens tot en met 11 jaar: troostronde: Arno Jongsma-Christan Jansen 3-6,6-4,7-5, Jaap-Theo Vellema- Arno Jongsma 6-2, 6-0, Robert-Jan van Aalderen-Richard Hamelink 6-1,6-0. Meisjes tot en met 11 jaar: Sietske Mul- der-Manuela Jille 6-3,6-2. Meisjes tot en met 9 jaar: Carina Gast- Jantine Bremmer 6-0, 6-1, Renske Jon- keren-Cora Cijvat 7-6,6-4. Jongens tot en met 9 jaar: Marcel van Heide-Patrick Kint 6-4, 3-6, 6-1, Danny Sintiago-Jacco Filius 6-4, Hans Hui- bregtse-Michel Pieters 6-4, 6-0, Sjeng Schalken-Hans Huibregtse 6-0,6-2. Troostronde: Patrick Kint-Rogier Rein- ders 6-2, 6-1, Jacco Filius-Ronny van de Weerd 6-3,6-2. Van onze sportmedewerker ^ÖDELBURG - De KNVB '™eling Zeeland houdt wasdag 30 oktober de alge- of najaarsvergadering in V gemeenschapshuis De 'None te KapeUe. Uit het i>t!Ierslag valt °P te maken °e afdeling in een rustig "afwater terecht is gekomen. J^Afcieel slaagde het afde- L sSbestuur er in de zaken onder controle te houden, «lfs dat er voor de vijfde jOfeenvögiende keer een .«fschot was (ƒ571,18). Aan .J^fschot komt in de toe- mst een einde. Althans, dit feik,n. meejarenbeleid. oeleid dat rekening houdt ^n terugloop In leden aantal, maar dat zal zich sta biliseren rond de 12.000 leden. Het aantal strafzaken steeg het afgelopen seizoen met 102. Een stijging die zich volgens verwachting nog verder door zal zetten bij de invoering van een verkort boekingssysteem. Voor de afdeling betekent dit een financiële meevaller. Vo rig jaar werd een bedrag van 60.790,- geïnd. Een verdubbe ling ten opzichte van het sei zoen 1983-1984. Zodoende een in sportief opzicht negatieve bijdrage die positief, finan cieel gezien, uitpakt. Voor de vergadering in ieder geval een punt dat de aandacht waard is. De bijeenkomst begint om 19.15 uur. «i liurnnumum hij. Achter bril en baard gaat een grote dosis gezond fanatisme schuil. Dat moet wel, anders is het nauwe lijks te verklaren dat hij steeds weer een geslaagde greep naar districtstitels weet te doen. De laatste drie kampioenschappen waar aan hij deelnam finishte hij op de eerste plaats. Een on gekend hoge score, die hem het predikaat 'wedstrijdspe ler' van zijn tegenstanders opleverde. „Het is allemaal geweldig verlopen. Ach, wedstrijd speler, wat is dat. Ik heb misschien wel een goede mentaliteit, maar het moet toch ook een beetje meezit ten. Als het ocmpleet tegen gaat, nou dan mag je een vracht aan wedstrijdmenta- liteit bezitten, maar dan red je het ook niet". Aan het woord de 31-ja- rige Eddy van Goethem, de kersverse kampioen in de tweede klas driebanden van het district Zeeuwsch- Vlaanderen van de Konink lijke Nederlandse Biljart Bond. In zaal Reseda te Sas van Gent sloop hij in het spoor van de eersten mee, om in de slotfase op overtui gende wijze toe te slaan. Dat betekende voor hem de derde titel in één jaar tijd. Want vorig seizoen slaagde hij er In om ook kampioen te worden in de tweede klas li- bre en derde klas bandsto ten. Opmerkelijk tijdens die kampioenschappen is dat hij beslist niet qua moyenne bo ven de andere deelnemers uittorent. Dat bevestigt het vermoeden dat hij puur op karakter, en natuurlijk ook met de nodige technische know-how, de eerste plaats weet te pakken. „Me gewon nen geven doe ik niet gauw. Dat is wel zo. Het mag een flink aantal caramboles schelen, maar ik blijf voor de partijwinst spelen. Een voordeel daarbij kan zijn Eddy van Goethem, de succesvolle biljarter van Den Ouden Arend uit St.-Jansteen toonde zich ook de sterkste in het districtskampioenschap tweede klas driebanden. - foto de stem/cor j. de boer. dat ik niet snel in paniek raak. Hoe groot mijn achter stand ook is. Doe je dat wel dan kom je niet meer terug en kun je de zege wel verge ten. Misschien is dat wel het geheim, zo je daarvan mag spreken, achter het behalen van die titels. Maar nog maals, de factor geluk valt ook niet weg te cijferen. Zou er een speler meedoen die met kop en schouders boven de rest uitsteekt, dan had ik het ook kunnen schudden. Enig voordeel was dat ik steeds in een deelnemers veld aan mocht treden dat aan elkaar gewaagd was". Toch ging Eddy van Goe them, ondanks zijn titels in de tweede klas libre en derde klas bandstoten, niet als een van de favorieten van start in het onlangs ge houden kampioenschap tweede klas driebanden. „Dat denk ik ook niet. Als laatste geplaatste kwam ik de finale binnen, als een van de drie die niet gepromo veerd was. De andere jon gens hadden allemaal pro motie achter hun naam staan. Daarom deed het me ook zoveel plezier dat ik in dat gezelscjhap kampioen werd. Voor mij de mooiste titel tot nu toe". Naast het behalen van de titel bereikte Eddy van Goe them ook promotie naar de eerste klas driebanden. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van die promotie? „Dat is natuurlijk een zware klas voor mij, maar toch heb ik er vertrouwen in. In de andere spelsoorten merk ik dat ik nog vooruitgang boek. Ook in het driebanden, een spelsoort waar mijn voor keur naar uitgaat. Met een fractie meer training moet het kunnen lukken. Dat schiet er momenteel wel een beetje bij in. Alleen op de clubavonden, tijdens de teamwedstrijden en voor wedstrijden en een enkele keer tussendoor speel ik. Met een wat meer op het driebanden gerichte trai ning verwacht ik toch ook in die eerste klas mijn partijtje mee te kunnen blazen", be sluit Eddy van Goethem van de biljartvereniging Den Ouden Arend uit St.-Jan steen. -illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllillllllllllllim

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 13