OaKontic Ivur Rckreatie: I GA EENS 'N WEEKENDJE VRIJ UIT I VAN DIEN 4L CO* TREEDT VOORDE REGIO MIDDEN-BRABANT GRAAG IN CONTACT MET EEN ERVAREN ACCOUNTANT- ADMINISTRATIE- CONSULENT wv Van Dien:Co Accountants Studeren met een salaris F® OPEN DAG ZIEKENFONDS Open dag IAEWBR in Rilland ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN V ergaderi afdeling \&kantiAferblijven VEILIGHEIDSKUNDIGE KIES WIJZER! tilburg CHEF M/V BIJKANTOOR V.G.Z. BERGEN OP ZOOM 013-394922 DE STEM VAN ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 Diversen Drente k- 4 België OVERIJSSEL ZEELAND N-BRABANT LIMBURG Spanje Oostenrijk Waddeneilanden ILV. WATfiRMAAISGHAPPU ZUID-WEST-NEDERUUD (WMZ] Deze AA zal belast worden met het uitbouwen van een administratieve dienstverleningspraktijk onder de naam Admo Accountants-administratie consulenten, waarvoor bij gebleken geschiktheid de volledige verantwoordelijkheid zal worden gedragen. Commerciële en contactuele eigenschappen zijn daarbij onontbeerlijk, alsmede de bekwaamheid om zelfstandig een kantoor te leiden. vaKKen, wet 'r dm 100 KIES VOOR EEN OPLEIDING AAN HET MOLLERINSTITUUT IN TILBURG Aardrijkskunde Biologie Duits EcoaW. en Recht I EconW.en Recht II Engels Frans Geschiedenis Gezondheidskunde Godsdienst Handvaardigheid Huishoudkunde Maatsch. leer Natuurkunde Nederlands Omgangskunde Scheikunde Tekenen Text Werkvormen Wiskunde n^SÉÏ voor een functie bij de rijksbelastingdienst katholieke ST. OLOFLAAN 21 5037 EP TILBURG TEL. 013-431255 ^kdverteren brengt brood op de plank, bakker. BOEKHOUDKUNDIG MEDEWENK(ST)EB (vac. ar. 854141 BERGEN OP ZOOM P. VINELOOLAAN 4 TEL 01640-54600 ROOSENDAAL ROSELAAR 26 TEL 01650-56688 STEENBERGEN KAAISTRAAT 45 TEL. 01670-66790 ST. MAARTENSDIJK MARKT 24 TEL 01666-2530 yAjERDAG 19 OKTOBE t Speciale behandeling Groenendaal Zwemwedstrijd I in Terneuzen Goalgetters blijft [zegevieren A62 4 DIEVER Zuidlaren, Bakkeveen, Noordwolde: bungalows. Ook seizoenaanbiedingen. JARINO, Postbus 6,9300 AA Roden, tel. 05908 Ommen, per bungalow voor max. 6 personen vanaf ril 0«" Haaksbergen, per bungalow - voor max. 6 personen vanaf F 1QUj- per weekend, per weekend. Bruinisse, per bungalow voor max. 6 personen vanaf F 203»** per weekend. Overloon, per bungalow - voor max. 4 personen vanaf F 15©*— per weekend. Simpelveld, per bungalow - voor max. 4 personen vanaf F 121per weekend. Stap binnen en boek of haal een programma bij uw reisburoof reisverkopende bank of bel: 02968-1300. A-WUk/p*Hotel Ardennen Vergeet uw dagelijkse beslommeringen in de Ardennen! Genieten van de mooie natuur. Ontspannen in onze sauna en solarium. Zwemmen in het overdekte bad. "Happy Weekend"2 overnachtingen, volpension, begroetingscocktail, vanaf 5.080 BF p p. 4 overnachtingen, haltpension, begroetrngscocktail 1 fles wijn. vanaf 6.880 BF p p 7 overnachtingen, haltpension, vanaf 10.780 BF p p. Speciale voorwaarden voor kinderen Arrangementen geldig tot 17 november Vraag snel de catalogus aan of reserveer bij Route de Balmoral, B-4880 Spa. Tel,: 09 32/87/77.2181. DORINT HOTELS EN VAKANTIEPARKEN. PB 123. NL-6040 AC ROERMONO TEL 04750/(5900 MET DE IBERBUS iedere zaterdag naar Spanje, enk. va. 170,-, ret. va. 275,-. Bilj. 6 mnd. geldig. Spec. ret. 5 wk. tot Barcelona ƒ225,- tot Salou 250,- tot Alicante 290,-. Inl. 020-267068/010-130978. JJekkeriveginjeigeHj (and. TEXEL Appartementen-hotelkamers-bungalows Ook seizoenaanbiedingen. Jarino postbus 6, 9300 AA Roden, tel. 05908-16866. SKI-REGION Bregenzerwald 70 liften-langlauf en Hai- ming-Kuhtai 2000 mt en Fügen Zillertal. Vak.won. 4-9 p. en half pens. v. kerst-nw.jr. t/m krokus. Tel. 05910-22293. ^foqkantie ^njRckrcoticj Deze speciale rubriek verschijnt in verschillende Audet-dagbladen Voor informatie bel: 077-48111. 1st. 221 of schrijf naar: Postbus 65, 5900 AB Venlo. De N.V. watermaatschappij Zuid-West-Neder land (WMZ) heeft ten doel de verzorging van de (drink>-wafervoorziening in de provincie Zee land, op Goeree-Overflakkee en het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant. Binnen de afdeling technische dienst ontstaat de va cature van De veiligheidskundige behoort tot het bedrijfsbureau van de technische dienst, welke dienst mede omvat de sectoren produktie, distributie, projektbureau en tekenkamer. De veiligheidskundige ressorteert direkt onder het hoofd bedrijfsbureau. Rapportage van vei ligheidsaangelegen vindt plaats aan het hoofd be drijfsbureau en aan het hoofd personeelszaken/se cretariaat. FUNKTIE-INHOUD: De funktie omvat onder meer de volgende taken: - de beleidsvoorbereiding en advisering omtrent het te voeren arbeidsomstandighedenbeleid en de ter zake te nemen maatregelen e.d.; - het formuleren en uitvaardigen van richtlijnen en instructies alsmede het stimuleren en zonodig coördineren van activiteiten op het terrein van de arbeidsomstandigheden; - supervisie over de activiteiten van bedrijfszelfbe scherming; - advisering en planning van maatregelen ten be hoeve van de doorlevering van wat er in bijzon dere omstandigheden. - het verrichten van werkzaamheden welke tot het taakgebied van het bedrijfsbureau behoren. FUNKTIE-VEREISTEN: - diploma HTS bij voorkeur richting werktuigbouw kunde, aangevuld met een hogere opleiding op het gebied van veiligheid (de applicatiekursus veiligheidskundige of HVK) of bereidheid tot stu die daartoe; - ervaring in soortgelijke funktie; - goede uitdrukkingsvaardigheid en kontaktuele eigenschappen; - leidinggevende kwaliteiten; - leeftijd tot 40 jaar. SALARIS: Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en er varing, maximaal 4.960.-. Verdere doorloopmoge- lijk tot maximaal 5.234.-. STANDPLAATS: Goes INLICHTINGEN: Belangstellenden kunnen voor nadere inlichtingen omtrent de funktie kontakt opnemen met de heer H. J.L. de Kraa, hoofd bedrijfsbureau of met de afde ling personeelszaken, tel: (01100)-27810 toestel 222, respektievelijk 145. Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de selektieprocedure. SOLLICITATIES: Schriftelijke sollicitaties dienen, vóór zaterdag 2 november 1985 te worden gericht aan de direkteur van de N.V. Watermaatschappij Zuid-West-Neder land (WMZ), Postbus 121, 4460 AC Goes. Op de brief en enveloppe vermelden: vacaturenummer 163. Sollicitaties te richten aan Van DienCo Accountants, t.a.v. de heer PT.M. Penders, Postbus 465, 5600 AL Eindhoven. *Van Dien+Co Accountants is lid van Deloitte Haskins Sells International. Een organisatie met 26.000 medewerkers in 71 landen. Alkmaar Almere Amsterdam Apeldoorn Arnhem-Vfelp Breda Eindhoven Enschede Gouda 's-Gravenhage-Rijswijk Groningen-Haren Haarlem Heerlen 's-Hertogenbosch Hoogeveen Leeuwarden Lelystad Lochem Maastricht Oss Roosendaal Rotterdam Tilburg Utrecht \fenlo Zaandam Zwolle Willemstad (Curagao) Oranjestad (Aruba) Philipsburg (St. Maarten) Donderdag 24 oktober 1985 van 13.00 uur tot 18.00 uur Sportweg 10, Tilburg West. Voor informatie kunt u bellen: Het Mollerinstituut is een lerarenopleiding. Je wordt er op de eerste plaats opgeleid tot leraar in het voortgezet onderwijs. Maar na de studie, staan er nog vakèMCOMbiwties! veel meer wegen open. Denk aan mogelijkheden binnen de hulp- en dienstverlening, het bedrijfsleven, consumenten organisaties, public relations, toerisme Je kunt een keuze maken uit de volgende vakken: De Rijksbelastingdienst biedt de mogelijkheid om te worden opgeleid tot controleur (vim) van 's Rijks belastingen. Er moet rekening mee worden gehouden, dat de meeste vacatures in het westen van het land bestaan. De taak van de controleur bestaat uit het vaststellen van de belastingschuld (de aanslagregeling) en uit het controleren van administraties van ondernemers. Gedurende de opleiding, die omstreeks 1 september 1986 aanvangt en ruim 3 jaar in beslag neemt, wordt als salaris het minimum (jeugd)loon toegekend. Na het met gunstig gevolg voltooien van de studie volgt benoeming tet controleur A. Het salaris bedraagt dan f 3039,- per maand voor 21-jarigen en ouderen; voor jongeren geldt een aftrek van f 225,- per maand voor ieder jaar dat zij jonger zijn. Het normale carrièrepatroon leidt tot de rang van referendaris (salaris tussen f 4346,- en f 6024,-). Om voor de opleiding in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van tenminste het diploma VWO, MEAO, HAVO of een hiermee vergelijkbare ot hogere opleiding (handelswetenschappen c.q. bedrijfs administratie in het pakket is vereist en een of meer van de vakken wiskunde, economie en recht zeer gewenst). Indien u in 1986 in het bezit hoopt te komen van één van de bedoelde diploma's kunt u zich thans ook aanmelden. Om tot de opleiding te worden toegelaten dient u op 1 januari 1987 niet ouder te zijn dan 30 jaar. Over de opleiding voor een functie van controleur is een brochure verschenen. In de brochure is een formulier opgenomen dat bij aanmelding moet worden gebruikt. Belangstellenden kunnen de brochure uitsluitend schriftelijk aanvragen bij het Ministerie van Financiën, directie Personeel van de Belasting dienst, Postbus 20201,2500 EE 's-Gravenhage, onder vermelding van vacaturenummer 5-2724/0057 De aanvraag moet voor 28 oktober 1985 op het Ministerie zijn ingekomen. Latere aanvragen zullen niet meer in behandeling worden genomen. Het zich in de brochure bevindende aanmeldingsformulier dient uiterlijk op 8 november 1985 door het Ministerie van Financiën te zijn ontvangen in verband met het in december te houden schriftelijke gedeelte van het toelatings onderzoek. pabo Opleiding tot leraar basisonderwijs. Toelatings voorwaarde: diploma VWO/HAVO of 3-jarig MBO Donderdag 24 oktober 1985 14.00-18.00 uur. Een uitvoerige Informatiebrochure wordt op aanvraag toegezonden. Inlichtingen: De Stem, 076-236911 De Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst (0BD) voor Breda e.o. is een dienstverlenende instelling ten behoevg van alle richtingen van basisonderwijs en speciaal on. derwijs in Breda en 17 daaromheenliggende gemeenten. Binnen de dienst functioneren momenteel circa 100 me- dewerkers. Het bestuur van de 0BD zoekt ter ondersteuning van dg administrateur een: TAAK: het voeren van totale boekhouding met behulp van mi computer cijfermatig bewaken van budgetten verzorgen van inkoopadministratie ondersteuning leveren bij de opstelling van begroting»! en exploitatierekeningen FUNKTIE-EISEN: opleiding op MEAO/MBA-niveau zelfstandig kunnen werken Ervaring in een boekhoudkundige funktie is gewenst. ARBEIDSVOORWAARDEN: salarisinschaling afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring tot maximaal 3.118.- (schaal 5 van het BBI 1984) opname in ABP-pensioenfonds het Rechtspositiebesluit Onderwijs is van toepassing INLICHTINGEN: kunnen ingewonnen worden bij de heer L.R.Ch.M. Voeten administrateur. Telefoonnr.: 076-223550 (kantoor) 04257-8133 (privé). SOLLICITATIES: binnen 10 dagen na het verschijnen van deze oproep It I richten aan het Bestuur van de stichting, P.C. Hooftste 1,4819 HK Breda. REGIONAAL ZIEKENFONDS VOOR HET STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN THOLEN EN ST. PHILIPSLAND Het Ziekenfonds MZB is werkzaam in de regio Zuid-West Brabant en de gemeenten Tholen en Sint Philips/and als uitvoeringsorgaan van de Zie kenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, tevens se dert begin 1984 als bijkantoor van de V.G.Z. De Stichting Volksgezondheidszorg - V.G.Z. is een non-profit ziekte kostenverzekeringsmaatschappij die gelieerd is aan een aantal zieken fondsen in Zuid en Oost Nederland; het hoofdkantoor is gevestigd te Nijmegen. Wij zoeken op korte termijn contact met een kandida(a)t(e) die be langstelling heeft voor de functie van Op dit bijkantoor worden alle werkzaamheden, die met de verzekering van ziektekosten verband houden, uitgevoerd. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze werkzaamheden als gevolg van een door het huidig kabinet voorgenomen stelselwijziging met ingang van 1986 of la ter sterk kunnen worden uitgebreid. Van de chef bijkantoor wordt verwacht, dat deze met enthousiasme én vakkennis de dagelijkse leiding uitoefent, promotioneel actief optreedt en de zaken in administratief-technisch opzicht goed organiseert. Een aantrekkelijke functie voor iemand, die tenminste omstreeks 30 jaar oud is, ervaring heeft op verzekeringsterrein en terzake relevante opleiding en diploma's bezit. Sollicitaties met curriculum vitae worden gaarne binnen één week tege moet gezien door Mr. A.A.J.J.M. Takx, directeur van de Stichting Zieken fonds MZB, Postbus 333, 4600 AH Bergen op Zoom, die ook telefo nisch inlichtingen verstrekt (01640 - 54600). Van onze sportmedewerker JODDELBURG - De KNVB Zeeland houdt nien g.30 oktol>er de alge- het naiaarsvergadering in y gemeenschapshuis De iaa£ne .te KaPelle- Uit het dat^e ag va" °P te waken Vaan a'deling in een rustig ater terecht is gekomen. liT'"anciee1 slaagde het afde- Eoiri Stuur er in de zaken Zo c°ntrole te houden. aehtJ. dat er voor de viJfde Wei-s Üenvoglende keer een «t mL0t,was (ƒ571,18). Aan •toiïK» ot komt in de toe- sw ,een einde. Althans, dit Een k-W ^et meejarenbeleid. Ihiet d dat rekening houdt ®en terugloop in leden- Van onze motorsportmedewerker I RILLAND-BATH - Op het Scbeldecircuit van Rilland- ïtath wordt zondag 20 oktober de laatste rallycrosswedstrijd van dit seizoen gehouden. Het betreft hier een zogenaamde Open deur-dag*, die de AEWBR sinds enkele jaren piet bijzonder veel succes boudt. I in deze wedstrijd worden de I rollen omgedraaid. De coureur blijft deze keer aan de kant en Izijn plaats achter het stuur wordt ingenomen door zijn monteur of helper. Niet alleen I pure amateurs komen in Ril- land-Bath aan de start, ook de I piet-licentiehouders mogen I zich in deze wedstrijd met el kaar meten. DEN BOSCH (ANP) - Reinier Groenendaal, die woensdag tijdens de training door een auto werd aangereden en een sleutelbeen brak, is gisteroch- j tend in het ziekenhuis van >Deu Bosch opgenomen. Door tussenkomst van dokter Pluy- mers, medisch begeleider van I Groenendaals ploeg, kreeg de j Nederlandse kampioen een I speciale behandeling van de I sleutelbeenbreuk. Volgens de methode van I wijlen dokter Derweduwen uit België werd op de breuk een plaat aangebracht. Hierdoor werd mogelijk gemaakt dat Groenendaal binnen tien da gen de training kan hervatten. Van onze zwemmedewerker TERNEUZEN - De Zeeuwse zwemselectie komt zondag middag in Oosterhout uit te gen de teams van Noord-Bra bant en Limburg. In deze se lectie zijn vrij veel Zeeuws- Vlamingen opgenomen. Het team van Noord-Brabant heeft in deze jaarlijks terug kerende ontmoeting altijd ge domineerd. Zondagmiddag om twee uur wordt in het zwmebad te Ter- neuzen de eerste wedstrijd voor de Zeeuwse competitie voor niet-startvergunning- houders gehouden tussen de teams van De Braakman, Seheldestroom, 't Vrije en De Bruinvis. Van onze sportmedewerker I AXEL - Steeds duidelijker in I de eerste klas van het regio- I nale zaalvoetbal wordt de I hoofdrol die de Terneuzense I vertegenwoordigers Goalget- I ters en ABN vertolken. Goal- I Setters, dat nog geen punt ver- I joor, had aan Wagenwiel geen ftind. Met 6-0 won het pro- I Meemloos. I ABN had het in Hulst tegen Ijte mannen van Theo Bies- loroeck een stuk moeilijker. I °ch bleef het met 0-3 aan de winnende kant. Winst was er «eveneens voor Kravo op Corn «Boys met 5-0. En daarmee ble- |ven de oranje-witten voor de I zesde keer met lege handen I staan. In Hulst werd de derby luoossens-De Smickel 2 afge- I werkt. De Smickel bleek hier I® sterkste: 3-6. IZV-Deto ten- 1 tte eindigde in een verras- I side puntendeling via een 1- i-eindstand. I ac tand: Goalgetters 5-10, I {J®1 5-9, Deto 6-8, Klaus/Theo Ifiesbroeck 6-8, De Smickel 2 13 Wagenwiel 6-6, Kravo 5-5, looossens 6-5, IZV 5-3, 't Pol- I erken 5-0, Corn Boys 6-0.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 12