'T JAAIIWIJFELS BIJ OMROEPEN EN DE KNVB [f imman blijft ;oed spelen J^shoP GOLF Veel kritiek op Franz Beckenbauer au twarg blijft wereldkampioen SLUIS VOOR Spanning bij moeilijke slag Historische zege Oranje hockeyteam OOGSTRELEND. lIJK IZEN UITSLAGEN EN STANDEN GP Nederland opnieuw op formule-1-kalender ilERDAG 19 OKTOBER 1985 DF, RTVMl^/DOït IJ L. IfllLVERSUM/ZEIST - De Ko- Linklijke Nederlandsche Voet- lalbond en de Nederlandse Om- loep Stichting mogen donderdag Ingesproken hebben, dat er meer joetbalf litsen en zelfs recht streekse eredivisie-wedstrijden lp het tv-scherm zullen verschij nen, of het tweede deel van die Jvereenkomst gerealiseerd 01150-97455 I Tegelijk kon hij hem felici- Iren met de prolongatie van titel, omdat Gantwarg door je puntendeling op een voor drong van 20-18 kwam. füob Clerc heeft tot het laat- |:e moment geprobeerd de jak nog in zijn voordeel te ten keren. In het voorlaatste «el speelde de Nederlandse Jiidager een scherpe opening, ear de wereldkampioen uit k Sovjet-Unie hield de zaak b overzichtelijk mogelijk en kam nimmer in de proble- jax en Feyenoord "Continental Cup nen Marokko en Algerije naar Mexico Y oorwaardelijke schorsing Van Eijck en Bosveld Schaaktitel dames weer gedeeld SPORT IN 'T KORT LOTTO TENNIS BADMINTON HOCKEY PAARDESP0RT Vloeiend vormgegeven sfeertoestel met ronde druktoetsen. Voorzien van regelbare zoemtoon en nummerherhaling. Lever baar in wit, beige en lichtblauw. Prijs f 105,- plus f 3,75 per maand ptt telecommunicatie EEN BETROUWBARE TELEFOON KOMT VAN DE PTT A5 T26 PAGINA SPORT 2 echtstreehs voetbal op vrijdag lijkt illusie Door Chris van Nijnatten ■wordt, is zéér de vraag. PSV-Feyenoord, om maar eens wat te noemen, vrijdagavond live op de televisie, het lijkt een il lusie, zeker op korte termijn. Zowel bij de KNVB als bij sommige grote omroepen bestaan er twij fels. „Er is slechts sprake van een principe-overeen komst, die nog nader ingevuld moet worden", verwoordt Wim Jesse, KNVB-voorlichter betaald voetbal, het standpunt van de bond. „Zeer bin nenkort praten we intern verder". Rond het feno meen van rechtstreekse tv-wedstrijden is giste ren een reeks van vragen opgeworpen, waarop ook de KNVB het antwoord schuldig moest blij ven. Kunnen clubs gedwongen worden om op vrij dagavond te spelen? Is er gedacht aan het veilig heidsaspect? Is er rekening gehouden met de in vloed van burgemeesters op de speeldata van top- duels? Hoe lang van te voren moeten clubs op de hoogte gesteld worden? Moeten clubs schadeloos gesteld worden voor een eventuele derving aan recette-inkomsten? „We weten dat die vragen spelen", aldus Jesse. „Daarom moeten we ons ook gaan beraden voor dat we officieel van start gaan. De KNVB gaat geen 'ezeltje prik' spelen, we bereiden ons terdege voor. Ik verwacht niet al te veel van alle goede voornemens. Welke omroep wil zijn zendtijd be steden aan een eredivisie-wedstrijd? Ik denk dat ze dat niet zo gemakkelijk doen. Zeker niet als straks blijkt, dat redelijk ver van tevoren zo'n duel 'besproken' moet worden. Wie weet is zo'n wedstrijd dan niet interessant meer". Bij de AVRO, gedurende het winterseizoen de vaste omroep op vrijdagavond, staat nog geens zins vast, dat er voetbalwedstrijden 'geclaimd' gaan worden. „Het nieuws is nog vers", bemerkt woordvoerder Jan Goeijenbier. „Maar ik heb mijn twijfels. Op vrijdagavond zenden we niet onze slechtste programma's uit. We hebben alle vrijdagavonden al volgepland. Dinsdag overleg gen we met het programma-management hoe we het voetbal gaan aanpakken". De TROS beschikt deze winter over precies vier vrijdagavonden. Dat op zich is al een reden voor persvoorlichter Els Lootsma om aan te nemen, dat de TROS de gelegenheid aan zich voorbij zal laten gaan. „Het is natuurlijk ook afhankelijk van het verloop van de competitie. Bovendien, op die vier vrijdagen hebben we speelfilms, een klucht en en kele langere produkties gepland staan. Die schuif je niet zomaar weg". De VARA heeft in principe veel belangstelling voor voetbal. „Dat hebben we van meet af aan la ten weten. Er is in onze planning zelfs rekening mee gehouden. We kennen alleen de details van de nieuwe overeenkomst niet. Daar wachten we op en dan ondernemen we actie", aldus woord voerster Maria Meijer. De KRO laat men weten 'zeker interesse' te hebben, maar wordt tevens gewezen op het ge ringe aantal uitzendavonden op vrijdag. Bij Ve ronica leek het enthousiasme het grootst, al heeft ook deze A-omroep maar weinig 'vrijdagen' ter beschikking. Voorlichtster Monique van der Veen: „Veronica is altijd bereid tot 'iets anders'. We hebben geen strakke planning, bij ons kan al les, dat is onze werkwijze. We zullen zo spoedig mogelijk met de betrokken partijen gaan overleg gen". [id, bestaat uit een aantj plaats, gevolgd door c br lovend: hg, een indrukwekken. kak de testcaravan in i, eter juryrapport kunnei P) - Voor de vierde keer heeft Anatoli Gantwarg e wereldtitel veroverd. Na bijna vier uur in de ne- Imtiende partij van de damtweekamp bood Rob lierc vrijdagmiddag in Kaatsheuvel zijn tegenstan der remise aan. I Gantwarg was bijzonder lij met het resultaat, omdat let de eerste keer is in zijn fopbaan, dat hij in Nederland k wereldtitel veroverde. „Ik i bijzonder veel ervaring ledaan in mijn eerdere fcatches tegen Harm Wiersma V:daarom mijn taktiek gewij- |gi" I Wel had hij zich verbaasd er de taktiek van Rob Clerc. had me op zijn speelwijze ioorbereid en kreeg een kopie «mijn eigen stijl tegenover t; Dat was natuurlijk mede jeinvloed door Van der Wal, secondant van Clerc brad. Maar voor mij was dat fel prettig, want ik wist hoe ik daartegen moest optreden. Ik denk, dat ik meer moeite met de eigen speelstijl van Clerc had gehad". Uitdager Rob Clerc was het daar mee oneens. „Ik denk, dat je dat zo niet kunt stellen. Er is ook geen gelegenheid dat te bewijzen". De Nederlander meende, dat hij zijn tegen stander mogelijk toch heeft onderschat. „Hij is sterker dan ik verwachtte. En ik was na tuurlijk in het nadeel. Aan een gelijke eindstand had ik niets en ik moest dus wel risico's nemen". Het zettenverloop van de negen tiende partij, waarin Clerc wit had, is: 1. 35-30 20-25, 2. 40-35 15-20, 3. 45-40 20-24, 4. 33-29 24x33, 5. 38x29 10-15, 6. 39-33 14-20, 7. 44-39 19-24, 8. 30x19 13x24, 9. 43-38 17-22, 10. 49-44 9-13, 11. 32-27 13-19, 12. 37-32 11-17, 13. 41-37 19-23, 14. 48-43 7-11, 15. 50-45 1-7, 16. 46-41 5-10, 17. 31-26 22x31, 18. 36x27 17-21, 19. 26x17 11x31, 20. 37x26 16-21, 21. 26x17 12x21, 22. 34-30 23x34, 23. 30- 19 20-24, 24. 40x20 15x13, 25. 45-40 7-12, 26. 40-34 10-14, 27. 34-30 25x34, 28. 39x30 6-11, 29. 41-37 11-17, 30. 32-28 21- 26, 31. 44-39 17-22, 32. 28x17 12x21, 33. 33-28 14-20, 34. 28-23 18x29, 35. 30-24 13-19, 36. 24x33 8-13, 37. 39-34 20-25,38. 33-29 13-18, 39. 43-39 19-23, 40. 38-32 3- 8, 41. 47-41 21-17, 42. 32x21 26x17, 43. 37-32 17-22, 44. 42-37 8-13, 45. 37-31 2- 7, 46. 41-36 7-11,47. 35-30 4-9, 48. 31-27 22x31, 49. 36x27 11-17, 50. 30-24 9-14, 51.39-33 14-19,52. 33-28. Remise op voorstel van Clerc. OFFICIEEL INEYWELL-BULL DEALER lONTPELLIER (ANP) - Naarmate het kandidatentoernooi van Htpellier vordert, groeit de vorm van Jan Timman. De Am- ptrdamse schaakgrootmeester bleef vrijdag in de zesde ronde wisvvaar op remise steken tegen Viktor Kortsjnoj, maar wat f»r vallen er allemaal uitgezet waren, bleek pas goed bij de iste oppervlakkige analyse. dviseren wij graag oveij destukken en belegging5 2- of 5-jarige pandbrief Timman bestond het in een tochijnlijk rustige Caro- 'nn (invloed van Kortsjnoj's fondant Speelman?) na de «ge rochade de a-pion een 'fine tien zetten ongedekt te ta. Had Kortsjnoj op één die gelegenheden zijn nor- «le eetlust getoond, het zou Barschijnlijk slecht met hem in afgelopen. Maar de vroegere uitdager geen trek in avonturen, voelde zich wat grieperig streefde niet naar compli- Pas in het eindspel trd hij ineens actief en nog «elijk gevaarlijk ook. Tim 's verdedigde zich door op ikoningsvleugel in de aan- 1 te gaan. Op de 41ste zet 'sde remise een feit. spaarpandbrieven tussen lbaar op de effectenbeur^^^^^^o^ch srekening van 2 tot 10 pjw*>c rente gsrekening met variabel ries zal u zeker aan het re Van onze sportredactie t en per heden verkrijgbaar bij assurantiekantoor >!S' 11 62 56* wafcheren d.v. afg; Tal (Sov) - Short (Eng) afg; Joe- soepov (Sov) - Beljavski (Sov) afg; Seirawan (VSt) - Tsjernin (Sov) afg; Spraggett (Can) - Smislov (Sov) 0-1 (14 zetten); Nogueiras (Cub) - Soko- lov(Sov) te-te De stand na 6 ronden is: 1. Joesoepov 3te en 1 afgebroken partij; 2. Portisch 3 te; 3. Tal, Smislov en Timman 3 en 1; 6. Sokolov 3; 7. Short, Beljavski, Ribli en Vaganjan 2te en 1; 11. Kortsjnoj en Nogueiras 2te; 13. Sei rawan 2 en 2; 14. Tsjernin 2 en 1; 15. Spasski 1 te en 3; 16. Spraggett 1. Het verloop van de partij Jan Tim- man (wit) en Viktor Kortsjnoj 'TERDAM - Als de UEFA de KNVB akkoord gaan, #spelen Ajax en Feyenoord Principe mee in het toernooi de Continental Cup dat op november van start moet "en 30 april 1986 zijn fi- fcbeleeft. ehalve de Nederlandse "Europa Cup-winnaars verder uitgenodigd HSV 'burg, Dinamo Zagreb, AS Fiorentina, Valencia en «iZaragoza. folder uitzondering clubs j niet (meer) in de Europa 'spelen en hun inkomsten toernooi willen verho- mhajVe de Europese voet- °°bd, zullen ook de natio- bonden hun toestemming verlenen. Gebeurt dat ■t an gaat het toernooi niet icht AIgeloPen woensdag "et organisatie-comité anhen in Rome naar bui- (zwart): Caro-Kann 1. e2-e4 c7-c6, 2. d2-d4 d7-d5, 3. Pbl- d2 d5xe4, 4. Pd2xe4 Pc8-d7, 5. Pgl-f3 Pg8-f6, 6. Pe4xf6 Pd7xf6, 7. Pf3-e5 Pf6-d7,8. Pe5-d3 g7-g6,9. Lcl-e3 Lf8- g7,10. Ddl-d2 Pd7-b6,11. Pd3-e5 Lc8- e6, 12. Lfl-e2 0-0, 13. 0-0-0 f7-f6, 14. Pe5-d3 Pb6-c4, 15. Dd2-c3 Pc4xe3, 16. f2xe3 Le6-d5, 17. Pd3-f4 Lg7-h2, 18. Thl-fl Lh6xf4, 19. Tflxf4 Dd8-d6, 20. g2-g3 f6-f5, 21. Le2-d3 a7-a5, 22. Dc3- c5 Dd6xc5, 23. d4xc5 Kg8-g7,24. Tf4- a4 Kg7-f6, 25. e3-e4 f5xe4, 26. Ld3xe4 e7-e6, 27. Tdl-fl+, Kf6-e7, 28. Tflxf8 Ta8xf8, 29. Le4xd5 e6xd5, 30. Ta4xa5 Tf8-fl+, 31. Kcl-d2 Tfl-f2+, 32. Kd2- cl Tf2-g2, 33. b2-b4 Tg2xh2, 34. a2-a4 Th2-g2,35. b4-b5 c6xb5, 36. a4xb5 Tg2xg3, 37. Ta5-a7 Ke7-d8, 38. Ta7- a8+ Kd8-c7, 39. Ta8-h8 Tg3-c3, 40. Th8xh7+ Kc7-c8,41. Th7-h8+. Remise. m v- N?- De Spaanse golfvedette Ballesteros kijkt met spanning de door hem vanuit een "bun kergeslagen bal na. De Spanjaard raakte tijdens het golftoernooi in het Schotse St. An- drewes op hole zeventien in de problemen. - fotoap BENGHASI/ALGIERS (SID) - Na vrijdagavond zijn vijf tien deelnemers aan de eind ronden van het voetbaltoer nooi om de wereldtitel bekend. Ook Marokko en Algerije zijn geplaatst. De twee landen ver tegenwoordigen Afrika. Voor Marokko gebeurde dat ondanks de nederlaag van 0-1 in de uitwedstrijd tegen Libië. De eerste wedstrijd van de be slissende ontmoetingen tussen beide landen was evenwel met 3-0 geëindigd in Marokkaans voordeel. Vlak voor rust, in de 44e minuut, viel het doelpunt, dat werd gemaakt door Ferja- ni. In 1970 was Marokko pre sent op het WK-toernooi in Brazilië. Ongeveer 80.000 bezoekers waren getuige van de plaat sing van Algerije. Madjer, Me- nad en Yahio zorgden tegen Tunesië voor een vreugde-uit barsting in het land, dat tij dens het WK-toernooi van 1982 voor de enorme verras sing zorgde door te winnen van West-Duitsland (2-1). De eerste wedstrijd tegen Tunesië was reeds met 4-1 door Alge rije gewonnen. Voor het WK in Mexico hebben zich inmddels de volgende landen geplaatst: Mexico (gastland), Italië (wereldkam pioen), Argentinië, Brazilië, Uruguay, Canada, Hongarije, Polen, Bulgarije, Spanje, West-Duitsland, Engeland, Por tugal, Marokko en Algerije. LONDEN (ANP) - Historisch. Zo mag de overwinning van het Nederlandse herenhockey team, vrijdagavond in kil Londen op Engeland (2-0) ge rust worden genoemd. Immers, met inbegrip van de Olympische Spelen in Los Angeles had Oranje viermaal achtereen van of Engeland of Groot-Brittannië verloren. Mogelijk lieten de Neder landse hockeyers zich inspire ren door het feit, dat er met een oranje bal werd gespeeld. Een feit was in ieder geval, dat de nationale ploeg dank zij een strakke discipline de Engelsen geen kans gaf en de zege vol komen verdiende. In de eerste helft had Ne derland de zaken direct al goed onder controle en scoorde Hidde Kruize de openingstref fer. Na hervatting bleef Neder land, met een ijzig kalme Ties Kruize als ausputzer en Bie- rens als sterke voorstopper, geconcentreerd spelen. De En gelsen, van wie aanvoerder Hughes volledig werd afge schermd door Benninga, kon den geen gaatje vinden in de stugge Nederlandse defensie. Aan de andere kant stelde Van Grimbergen kort voor het einde de zege veilig. NEDERLAND - ENGELAND 2-0 <1- 0). 21. Hidde Kruize 0-1. 68. Van Grimbergen 0-2. Scheidsrechters: Benito Cogollos (Spa) en Pillay (Ind). Toeschouwers: 1200. Opstelling Nederland: Leistra; T. Kruize; Klaassen, Bierens en Van Kersbergen; Benninga, Schaeffers en Diepeveen; Van Grimbergen, H. Kruize (52. Parlevliet) en Heijn. SOVJET-UNIE-INDIA 2-0 (0-D). 54. Gontsjarov 1-0. 59. Sjaronov 2-0. Scheidsrechters: Nash en Wilson (Eng). Toeschouwers: 1.000. ZEIST (ANP) - Charly Bos veld en Jan van Eijck zullen hun eventuele kritiek op scheidsrechters voorlopig bin nenskamers moeten houden. De trainer/coaches van res pectievelijk Vitesse en Wage- ningen 2 kregen van de tucht- commissie betaald voetbal van de KNVB een voorwaardelijke schorsing van twee duels op gelegd wegens het beledigen van c.q. commentaar leveren op de scheidsrechter, straffen: h. Bosveld (Vitesse), twee 'duels voorwaar delijk met een proeftijd van een jaar en f. 150,00 boete, J. van Eijck (Wageningen), twee duels voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar en een boete van f. 150,00, C. Treling (SW), een wedstrijd, A. Dijkstra (FC Den Haag), drie wedstrij den en een boete van f. 150,00, P. Keur (Haarlem), een duel voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar.J. Trentelman (De Graafschap), een duel voorwaarde lijk met een proeftijd van een jaar. ARNHEM (ANP) - Net als vo rig jaar mogen de komende twaalf maanden twee schaak- sters zich Nederlands kam pioen noemen. Ook In een noodzakelijk geworden extra tweekamp, slaagden Jessica Harmsen en Hanneke van Parreren er niet in uit te ma ken wie van de twee de beste schaakster is. Na vier partijen stonden er evenveel remises op het score bord. De vierde maal dat het punt gedeeld werd, gisteren in Arnhem, besloot het tweetal al na veertien zetten eieren voor zijn geld te kiezen en de titel te delen. Vorig jaar kwamen He- leen de Greef en Carla Brui nenberg er in een tweekamp ook al niet uit wie nu de sterk ste speelster van het land zou zijn. Geurds GERARD GEURDS is de nieuwe voorzitter van de BSBV, Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voet bal. Geurds is de opvolger van Piet Bosman. George Oetel- mans wordt de vervanger van secretaris Peter Gans. Voetbal ARGENTINOS Juniors heeft in het eerste duel van de strijd om de Zuidamerikaanse voet balbeker, de Copa Libertado- res, met 1-0 gewonnen van America uit Colombia. Het doelpunt werd in de 40ste mi nuut gemaakt door Emilio Commisso. EK hockey HET TOERNOOI om het Europees kampioenschap hoc key voor landenteams (heren) voor 1987 is verplaatst van Rome naar Moskou. Dat is tij dens het congres van de Inter nationale Hockey Federatie in Barcelona besloten. De Ita liaanse bond zag van het eve nement af wegens financiële en organisatorische proble men. Goede start AZC ALPHEN, de nationale waterpolokampioen, is in Vee- nendaal het kwart-finaletoer- nooi om de Europese beker voor landskampioenen begon nen met een verassende over winning. In de verlenging werd het 12-11 tegen Possilipo. Na de normale speelstand was het 9-9 (1-2,3-3,2-2,3-2). DEN HAAG (ANP) - De mid-lotto en het cijferspel hebben deze week geen win naars van de eerste prijzen. Mid-lotto 41a Eerste prijs: geen winnaar; tweede prijs: 4 deelnemers, die elk bruto f. 75.000,00 ontvangen; derde prijs: 113 deelnemers, die elk bruto f. 1.622,20 ontvangen; vierde prijs: 4.671 deelnemers, die elk f. 39,20 ontvangen; vijfde prijs: 61.742 deelne mers, die elk f. 5,00 ontvangen. Cijferspel 41a Zes cijfers goed: geen winnaar; vijf cij fers goed: 6 deelnemers; vier cijfers goed: 30 deelnemers; drie cijfers goed: 291 deelnemers; twee cijfers goed: 3.095 deelnemers. Van onze sportredactie BONN - De eerste scheuren in het monument worden zicht baar. 'Kaiser' Franz Becken bauer, coach van het West- duitse voetbalelftal en in eigen land hèt idool, is na de bla mage van de 'Mannschaft' te gen Portugal (0-1) voor het eerst met kritiek geconfron teerd. Beckenbauer, zo schrij ven enkele kranten, doet het nog slechter dan Jupp Der- wall, die na het debacle bij de Europese kampioenschap in Frankrijk in 1984 als een schurftige hond het land uit werd gejaagd. Het voorval sprak boekde len. Na het laatste fluitsignaal woensdagavond stond een verslaggever van de Duitse te levisie aan de rand van het speelveld om Beckenbauer, zo als gebruikelijk, een eerste re actie te vragen. Maar de coach, anders altijd goed voor een vlotte babbel, reageerde uiterst gepikeerd. Hij duwde de reporter opzij, mompelde „Ich hab' nichts zu sagen", en zocht met gebogen hoofd de kleedkamer op. Uitgerekend onder Becken bauer verloren de Duitsers een record dat volstrekt uniek is in de voetbalwereld. In 37 kwali ficatie-wedstrijden voor het wereldkampioenschap waren zij ongeslagen gebleven. En ditmaal konden de Duitsers, op eigen terrein nota bene, vrijuit spelen. Zij hadden zich met de 2-2 tegen Zweden vo rige maand al gekwalificeerd. Al dagen voor de wedstrijd beloofde Beckenbauer ieder een die het maar horen wilde een heerlijk avondje met aan vallend en speels voetbal. Dat pakte dus anders uit. Onder zoek wees uit dat twee miljoen televisie-kijkers het in de rust voor gezien hielden en naar wat anders keken. De wedstrijd tegen Portugal heeft voor Beckenbauer een ommekeer ingeluid. Hij wordt nu voor het eerst in zijn loop baan bekritiseerd. „Toen het nationale elftal ten tijde van Jupp Derwall be gon", zo schrijft de Bonner General-Anzeiger, „wedstrij- Na de volkomen mislukte trip naar Mexico en de afgang bij de vriendschappelijke wedstrijd in Moskou tegen de Russen, werd Beckenbauer nog nadrukkelijk gespaard. 'Der Kaiser' was zijn werk im mers begonnen met meer kre diet dan één trainer voor hem. En als het er echt om ging, bij de kwalificatie-duels in Praag en Lissabon bij voorbeeld, bood de 'Mannschaft' ook top voetbal. Maar dat is niet vol doende om de kritikasters de mond te snoeren. den compleet te verpesten, stond de schuldige meteen vast. Jupp Derwall natuurlijk, de trainer. Hij maakte, zo rie pen de koppen in de kranten, het Duitse voetbal kapot. En nu? Een dik jaar en dertien wedstrijden na Derwall? Het lijkt er op aisof het nationale team nog veel dieper in de put zit." Het timide verweer van Beckenbauer („Er zijn nu een maal van die dagen dat er niets lukt. Dat heeft iederen wel eens"), verleidde de Frankfurter Allgemeine tot de opmerking: „Is het echt zo eenvoudig? Die woorden had den zo van Jupp Derwall kun nen zijn." Uitslagen open Australische indoor kampioenschappen in Sydney Kwartfinales: Ivan Lendl (Tsj) - Ben Testerman (VSt) 6-3 6-1, Henri Le- conte (Fra) - Andres Gomez (Ecu) 6-4 6-4, John Fitzgerald (Aus) - Simon Youl (Aus) 7-6 6-7 6-3, Paul Anna- cone (VSt) - Chip Hooper (VSt) 4-6 6- 3 6-4. Toernooi Tokio Damesenkelspel: halve finales: Sa- batini (Arg) - Drescher (Zwi) 1-6,6-3, 6-3, Linda Gates (VSt) - Gildemeister (Per) 6-3,2-6,6-3. Uitslagen toernooi Filderstadt Steffi Graf (WD1) - Lisa Bonder (VSt) 7-6, 6-2; Catarina Lindqvist (Zwe) - Raffaela Reggi (Ita) 4-6, 6-3, 6-0; Claudia Kohde (WD1) - Barbara Gerken (VSt) 6-4, 6-3; Pam Shriver (VSt) - Iva Budarova (TSj) 6-2,6-2. Toernooi Bazel Achtste finales: Wojtek Fibak (Pol) - Joakim Nyström (Zwe) 7-6, 6-4;Yan- nick Noah (Fra) - Horacio de la Pena (Arg) 2-6,6-1,7-6. Kwartfinales: Libor Pimek (TSj) - Miloslav Mecir (TSj) 7-6,1-6,6-2. Satelliet-circuit Deurne Kwartfinales, herenenkelspel: Christian Geyer (WD1) - David Engel (Zwe) 6-4, 6-1; Freddie Sauer (VSt) - Jason Goodall (Eng) 6-2, 6-0; Jan Willem Lodder (Ned) - Chris Ver- meeren (Ned) 6-3, 3-6, 6-1; Peter Lindgren (Zwe) - Karei de Muynck (Bel) 6-2,6-3. Open Engelse badmintontitelstrijd Damesenkelspel: kwartfinales: He len Troke (GBr) - Caroline Gay (GBr) 11-0, 11-9, Gillian Gowers (GBr) - Chen Minhua (Chi) 11-5,4-11, ll-8,Ruan Xiaoqing (Chi) - Eline Coene (Ned) 11-3, 11-6, Kirsten Lar- sen (Den) - Zheng Jian (Chi) 12-10, 11-12,11-6. Gemengddubbelspel: derde ronde: Van Dijck/Van Barnau Sijthoff (Ned) - Gay/Weathly (GBr) 15-6 15- 4; kwartfinales: Van Dijck/Van Bar nau Sijthoff - Halsall (GBr)/Helledie (Den) 15-10 15-7. Damesdubbelspel: derde ronde: Erica van Dij ck/Eline Coene (Ned) - Jang Xin Fang/Chen Min Lang (Chi) 18-164-15 12-15. 8-54,76. Intercontinentale beker in Barcelona Halve finales: Spanje - Polen 2-1 (2- 0); Nieuw-Zeeland - Canada 2-0 (2- 0). Play-offs voor de bezetting reste rende plaatsen: Ierland - Kenia 1-0 (1-0), Argentinië - Maleisië 3-0 (1-0), België - Zuid-Korea 5-4 (3-1), Japan - Zimbabwe 2-1 (0-1). Indoor Friesland in Leeuwarden Internationaal springconcours tabel A: na barrage: 1. Eric van der Vleu ten (Ned) Visar 0 strafpunten - 29,14 seconden, 2. Rob Ehrens (Ned) Sun rise 0 - 30,39, 3. Marcel Rombouts (Bel) Perle 0 - 32,39, 4. Gerhard Etter (Zwi) Maxime 0 - 33,85, 5. Jan Tops (Ned) Furist 0 - 35,90, 6. Henk Nooren (Ned) Glenn 4 - 29,91, 7. Tanja van Malsen (Ned) Ros 4 - 30,92, 8. Sylvia van Staalduinen (Ned) Noordland Special 7 - 39,38. Uitslag van het internationaal springconcours, tabel A, 1,40 meter, 490 meter, 10 hindernissen, 13 spron gen, 84 seconden, na barrage: 250 me ter, 6 hindernissen, 7 sprongen, 50 se conden: 1. Gerry Gillispie (GBr) Elastique 0 strafpunten-37,16 secon den, 2. Beat Grandjean (Zwi) Luna Raine 0-39,39, 3. Ger Meier (Ned) Pe- rigo 0-47,07, 4. Albert Voorn (Ned) WS 4-36,31, 5. Marcel Duf our (Ned), 6. Henk Nooren (Ned) Monty L 4- 38,35, 7. Emiel Hendrix (Ned) O 1 8- 33,15,8. Sylvia van Staalduinen (Ned) Fliegette of Noordland 8-39,83, 9. Al fred Fisher (Oos) Be Fair ZANDVOORT (ANP) - De Grote Prijs van Nederland is terug op de voorlopige formule-1-wedstrijdkalender van de interna tionale autosport federatie (FISA). Die schriftelijke mededeling heeft de exploitant van het circuit van Zandvoort, de CENAV, deze week uit Parijs gekregen. Eerder was Zandvoort in de ka lendervoordracht van de FOCA, de organisatie van renstallen, niet opgenomen in het rijtje van zeventien Grote Prijzen voor 1986. In het wedstrijdprogramma van de FISA, dat half december na de jaarvergadering in Parijs definitief wordt gemaakt, staat de Grote Prijs van Nederland op 31 augustus met een 'maar' ge noteerd. Woordvoerder Buwalda van de circuit-organisatie: „De race staat op de kalender met het voorbehoud, dat er tussen FO- CA-baas Ecclestone en Zandvoort een akkoord komt. Ecclestone wil graag praten met ons, maar verblijft nog in Zuid-Afrika. Binnenkort zullen circuitdirecteur Vermeulen en hij wel om ta fel gaan zitten (ADVERTENTIE) MONACO. Wiiziging in uitvoering en specificaties voorbehouden PTTTelefoonwinkels: Bergen op Zoom. Van Konijnenburgweg 23. Breda. Oude Vest 2. Goes. Schuttershof 24. Middelburg. Lange IMoordstraat 42. Roosendaal. Schotsbossenstraat 19. Terneuzen. Mr. F.J. Haarmanweg 38.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 11