:est «TOL Filmisch Theaterspectakel Literaire soirée met Hans Warren ONTDEK DE VERSCHILLEN Joan Armatrading en Frankie in Brussel f 5.995,- Uitgaan in België hoNPERPAG 7 MAART 1985 Tips uit Midden Zeeland ft De Middelburgse schouw burg biedt de komende da gen een gevarieerd pro gramma. Om de liefhebbers te waarschuwen maakten we vorige week al melding van een voorstelling door het Danstheater Vals Bloed, vanavond (donderdag). De groep komt met de nieuwe productie Dagger of Charm. (20.30 uur; f 14.00/Pas f 10,00). Zaterdag brengt Per- spect in de schouwburg een filmisch theaterspectakel (zie elders in deze rubriek). Volgende week woensdag en donderdag staat Rober Paul met zijn nieuwe one man show 'Zo Gepiep' in Middel burg op de planken. (20 uur; f 21,00/Pas 15,50) Aan de zaal is er nog slechts een zeer be perkt aantal kaarten voor beschikbaar. Men kan zich daarvoor op de betrokken avonden vanaf 19.15 uur aan de kassa van de schouwburg vervoegen. De cabarettier treedt deze maand overigens ook nog in Goes en Zierikzee op. ft Het Vlissings vestzak theater biedt weer een weekeindprogramma. Vrij dag treedt er de Vlaamse folkgroep Menando op. (20.30 uur; f 10.00/Pas f 7,50). Za terdag is er een Open Po dium voor Zeeuwse ama teurs (20.30 uur; f 5,00/Pas f 2,50). Zondagmiddag kan men er terecht bij het fami lieprogramma 'De Gouden Vogel' van Studio Laren. Het stuk is gebaseerd op een sprookje van Grimm. (16.30 uur; f 10,00/Pas f 7,50/jeugd f3,50). ft In de Prins van Oranje te Goes vindt zondagmiddag opnieuw een voorstelling plaats van het sprookjesbal let 'De Sneeuwkoningin', uitgevoerd door de plaatse lijke balletschool De Spiegel. ft In Zierikzee tenslotte vindt vrijdag een concert The Seaport Jazzquintet in Sluis Ensemble Anne Froidebise in Terneuzen Transfiguratie in Hulst met dolkomisch stuk Liselore Gerritsen in Hoekzak Rock in de regio Filmclub Hulst IN PORGY BESS TERNEUZEN New Orleans- jazz in Porgy Bess jlucfty Luke: The Daily Star Suske en Wiske: Amoris van Amoras Boes OPLOSSING Jitshank en feuteuil f 7.795,- en hvee feuteuils f 6.995,- T3Z PAGINA GIDS 2 en lank iKlerkx groep. ben tim zaterdagmiddag. Ibij aankoop boven f 2500,-. Iderland franko aan huis. avond tot 9.00 uur. XWEE befaamde roek-acts geven in de komende weken acte de presence in Vorst Nationaal te Brussel. Het gaat om Joan Armatrading (donderdag 28 maart) en Frankie Goes To Hol lywood (vrijdag 19 april). Kaarten voor het concert van Armatrading kosten 540 Bfr in de voorverkoop en 580 Bfr aan de zaal. Voor Frankie dient respectievelijk 600 Bfr of 650 Bfr te worden neergeteld. In formatie over voorverkoopadressen etc. kan men vanuit Ne derland verkrijgen op het telefoonnummer 09-32.2.345.90.50. Ook in Middelburg, maar dan in het Minitheater speelt de theatergroep Toetssteen 'Alice Alice', een toneelstuk naar de boeken van Lewis Carroll (20.00 uur; f7,50/Pas 5,50) plaats. Mark Lubotsky (pia no) Danielle Dechenne (viool) spelen er in de Con certzaal. (20.00 uur; f 14,00/ Pas 10.00). BLUES, ballads, bebop, latin en dixieland zijn de muziek stijlen die worden gebracht door The Seaport Jazzquin tet met zang van Ella-Rose Mitchell. Deze formatie is zaterdag te zien en te horen in De Frietstal te Sluis. Het quintet (tenor-sax, trompet, piano, bas en slag werk) bestaat uit gerouti neerde musici, terwijl Ella- Rose Mitchell in het verle den bij jazz-grootheden heeft gezongen als Kenny Ball, mr. Acker Bilk, Atilla Zoller en Sy Lori. De forma tie heeft ook opgetreden tij dens het North Sea Jazz Festival. Het concert in Sluis begint om 21.00 uur en de entree be draagt 7,50. ENSEMBLE Anne Froidebi se uit Luik geeft morgen, vrijdag, een concert in de Goede Herderkerk te Ter- neuzen. De groep bestaat uit Anne Als er in Nederland een specia list is op het gebied van tech nisch trucagetoneel dan is het wel de theatergroep Perspect. Zaterdagavond brengt dit Haarlems gezelschap in Zee land het filmisch theaterspec takel 'Sanatorium Klemsydra'. Dat gebeurt in de Middelburg se schouwburg. Critici spreken over een 'overdonde rend illusionistisch kijkspel'. Talloze optische trucs en een ingenieus decor omgeven de spelers die zich in een morbide spookhuis moeten wanen. Het stuk biedt dan ook een rijkdom aan beelden. Sanatorium Klemsydra is ge baseerd op het gelijknamig verhaal van de Poolse schrijver Bruno Schultz, aan wie een onbegrensde fantasie met lyrische en groteske elementen wordt toegedicht. De hoofdpersoon Jozef is op zoek naar zijn vader. Hij beland in een sanatorium, waar niet alleen de ge bruikelijke behandelingen plaatsvin den, maar ook geëxperimenteerd wordt met het terugzetten van de tijd. (20.30 uur; f 18,50/Pas 13,00). Beeld uit het filmisch theaterspectakel 'Sanatorium Klepsydra' opgevoerd door Perspect en zaterdag te zien in de Schouwburg Middelburg. - foto pan sok Froidebise (ogel en clave- cimbel), Jean-Paul Pirard (fluit) en Emmanuel Pirard (fluit). Op het programma staan werken van Pepusch, Telemann, Van de Kerckho- ven, Pachelbel en Bach. Aanvang 20.00 uur. De Terneuzense commis sie orgelconcerten verzorgt verder een uitvoering van Engelse cathedraalmuziek (30 maart; Arie Karreman, Hervormde Cantorij Ter- neuzen, Kamerkoor Veloci- tas), een optreden van orga nist Rolf Wolfensberger en violist Arthur Neele (18 april) en een concert door kamerkoor Velocitas met medewerking van een strijkorkest (1 juni). CAMERE de Rhetorica 'De Transfiguratie' uit Hulst brengt zondag het dolko misch blijspel 'Over twaalf dagen, tegen middernacht' van G. Nielen op de planken in Den Dullaert. In deze klucht is een spe ciale rol gecreëerd voor Louis Oomens, die na vijftig jaar toneel spelen nu af scheid neemt van het pu bliek. De regie is in handen van Wies de Maat-Kas. Aanvang 20.00 uur en toe gangsprijs 7,50. Een tweede opvoering vindt plaats op 16 maart, eveneens vanaf 20.00 uur. te Terneuzen met een oude stijl New Orleans-repertoi re. De groep is in 1980 opge richt door klarinetist Nor man 'Cap' Holliday en was vorig jaar het grote succes van de Honky Tonk Jazz- Kroegentocht in Dender- monde. Het optreden vindt plaats in de serie lentecon certen, die wordt verzorgd door de Mikro Club Porgy Bess en de Stichting Jazz club Zeeuwsch-Vlaanderen. Stour Valley Stompers beginnen om 21.00 uur te spelen. De toegangsprijs be draagt 7,50. MORGEN, vrijdag, in café Finks te Axel: Défense d'Af- ficher met covers uit de re cente pophistorie. Aavang 21.30 uur, entree 3,- Zaterdag in disco New Clash te Terneuzen: Rainbow Ex plosion met een Prince-act. Aanvang 23.00 uur. Volgende week zaterdag in café De Kastanje te Kloos- terzande: Draften Blues met voornamelijk eigen (Neder landstalig) repertoire. Aan vang 20.30 uur, entree 3,-. CINE 83, de Hulster film club, draait vanavond in De Koning van Engeland de zeer actuele rolprent Under Fire over de realistische be levenissen van een persfoto graaf, die voor zijn krant een guerilla-oorlog ergens in Midden-Amerika moet verslaan. De film toont dui delijk aan hoe moeilijk 'ob jectieve' verslaggeving is en dat journalisten er dan ook niet aan ontkomen om keu zes te maken. Aanvang 20.00 uur. Toe gangsprijs leden 6,-. GOES Grand Theater - 20 u. Purple rain, a.l. HULST De Koning van Engeland 20 u. Under fire, 12 j. 20 u. Rhinestone, a.l. 20 u. De prooi, 12 j. 14.30 en 20 u. Lolita, 18 j. TERNEUZEN Luxor 20 u. De prooi, 12 j. 20 u. Karate Kid, a.l. VLISSINGEN Alhambra I - 20 u. Once upon a time in America, 16 Alhambra 2 - 20 u. The woman in red, a.l. ANTWERPEN Rex - 12,14.30,17.30 en 20.30 u. The killing fields. Rex-Club - 12,15,18 en 21 u. Paris, Texas. Metro 1-12, 14, 16,18, 20 en 22 u. The terminator. Metro» - 12, 14, 16,18,20 en 22 u. Flight 90 - disaster on the potomac. Odeon - 14,16,18, 20 en 22 u. Story of O, deel 2. Rubens - 14.30 en 20.15 u. zat. en zond, 10 tot 13 u. Ama- deus. Slnjoor - 11.45,14,16.30,19 en 21.30 u. Cotton club. Vendome - 14,16,18, 20 en 22 u. Amityville- 3D. Quellln I - 12,14,16,18,20 en 22 u. the never ending story. Quellln It - 12,14,16,18 en 20 u. De babysmurf. Quellln III - 12,14,16,18,20 en 22 u. Les ripoux. Astra - 12,14,16,18, 20 en 22 u. Police academy. Astrld - 12,14.20,16.45, 19.10 en 21.30 u 20.000 Lea gues under the sea. Capltole - 12, 14, 16, 18, 20 en 22 u. Final mission. Savoy - 12,14,16,18, 20 en 22 u. Escape from hell. Ambassades - 12,14, 16, 18, 20 en 22 u. Bolero. Festa - 13,15,17,19 en 21 u. Savage streets. Brabo - 12,14,16,18, 20 en 22 u. Streets of fire. TIJI - 12,14,16,18, 20en22 u. Gremlins. Wapper - 12,14,16,18, 20 en 22 u. Marche a I'ombre BRUGGE Komplex Zwart-Huls Gulden Vlles 1 20 u. Amadeus. Gulden Vlles 2 20 en 22.30 u. The natural Gulden Vlles 3 20 en 22.30 u. Joyeuses paques. Memllng DE Terneuzense Werkgroep Poëzie houdt vrijdag 15 maart een literaire soirée met de bekende Zeeuwse dichter/schrij ver en literatuur-criticus Hans Warren in Porgy Bess. Warren kreeg vooral de laatste jaren een grote bekend heid toen zijn 'geheime dagboeken' werden gepubliceerd. Als vertaler bracht hij werk van Fournier, De Sade en de Griek se dichter Kafavis over in het Nederlands. Naast voordracht uit eigen werk zal Hans Warren in Por gy Bess ook anecdotische en literaire achtergronden van zijn werk belichten. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs 5,-. Liselore Gerristen. - foto archief de stem LISELORE Gerritsen brengt vanavond haar nieu we avondvullende program ma in Den Hoekzak te Oost burg. Ze wordt daarbij be geleid op bas en piano. De voorstelling begint om 20.30 uur en kaarten kosten aan de zaal 12.50. STOUR Valley Stompers, een formatie van zeven En gelse jazz-veteranen, treedt zaterdag op in Progy Bess ANTWERPEN Groote vy^tte Arend, donderdag 7 maart, aanvang 20.00 uur, Pia norecital door Eliane Rodriques, laureate Koningin Elisabeth- wedstrijd. -Fakkeltheater Hoogstraat, elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag in maart, aanvang 20.30 uur, het toneelstuk Verkeerd van Martin Hermans in de regie van Jos van Gorp. - Arenbergschouwburg, 9 maart aanvang 20.15 uur, Georges Moustaki Ensemble met chan sons van de grootmeester zelf. - Koïveniershof, zaterdag 9 maart aanvang 20.30 uur, piano recital door de jonge Belgische pianiste Marie-Noëlle Damien, winnares van de Alex de Vries prijs. - Vlaamse Kameropera, zater dag 9 maart aanvang 14.30 uur, Wij maken een opera van B. Britten. Regie W. Claessens, mu zikale leiding W. Provoost. Deze produktie wordt ook gebracht 23 maart aanvang 14.00 uur en 30 maart aanvang 14.30 uur. - Singel, rode zaal, zondag 12 maart aanvang 20.30 uur, bene- fietconcert door de wereldbe roemde gitarist Julian Bream. - Arenbergschouwburg, woens dag 13 maart en de volgende woensdagen aanvang 20.30 uur, De Gaston en Leo Caroussel. - Zaal Meir, elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag in maart aanvang 20.30 uur (op zondag ook om 15.30 uur) Nacht moeder van Masha Norman in de regie van Jos van Gorp met Anke Helsen in de rol van de vastberaden kalme jonge vrouw en Paula Sleyp in die van de nerveuse, zich hopeloos voelende moeder. ST.-NIKLAAS Stadsschouwburg, zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 maart aanvang 20.00 uur, het toneel stuk De meid door de Koninkin- lijke Toneelkring Sint-Genesius. GENT Kathedraal, woensdag 13 maart aanvang 20.00 uur, Matthaus- passion van J.S. Bach met het Filharmonisch Orkest voor Vlaanderen onder leiding van Michel Corbos, De Gentse Ora toriumvereniging, Jard van Nes en Zeger Vandersteene. BRUGGE Schuttershof (Boogschutterslaan St.-Kruis), donderdag 7 maart aanvang 20.15 uur, optreden van de Franse chansonnier Georges Moustaki. Saaihalle (Vlamingstraat), donderdag 7 maart aanvang 20.30 uur, Concert Barokmuziek door Kwintet der Jacobijnen uit Brugge. - Stadsschouwburg, vrijdag 8 maart aanvang 20.00 uur, BRT Bigg Band onder leiding van Freddy Sunder met jazzmuziek. - Stadsschouwburg, dinsdag 12 maart aanvang 20.00 uur, psy chologische thriller Pack of Lies (Leugens) van Hugh Whitemore door de KNS. Regie M. van Zun- dert. 20 u. The killing fields. Rembrandt 20 u. Robin Hood. GENT Decascoop - 17.30, 20 en 22.30 u. Places in the heart. 15u. Star Trek deel 3, 15 u. 20.000 mijlen onder zee. 15,17.30, 20 en 22.30 u. Cotton club. 15,17.30, 20 en 22.30 u. Brazil. 15,17.30, 20 en 22.30 u. Compa ny of Wolves. 15 u. Gremlins. 15,17.30, 20 en 22.30 u. Lonely guy 15,17.30, 20 en 22.30 u. Istan bul. 15,17.30, 20 en 22.30 u. Bolero 20 en 22.30 u. Tightrope. 15,17.30 en 20 u. Final mission 22.30 u. Man of flowers. 15,17.30, 20 en 22.30 u. Hotel New Hampshire. 15,17.30 en 20 u. Red dawn. 22.30 u. Rashomon. Century - 14,16,18, 20 en 22 u. Purple rain. Calypso 1 - 15,17.30 en 20 u. Soldier's story 22.30 u. Rear window. Calypso 2 - 20 u. Brazil. 22.30 u The world according to Garp. Calypso 3 - 15 en 20 u. Poli ce Academy. 17.30 en 22.30 u. Little drummer girl. Capltole - 14,17 en 20 u. Amadeus Studio Skoop - 20 u. Op on ze liefde. 22.30 u. Ugetso Monogatari. Rex - 14,16,18, 20en22u. Cannibal Ferox. HULST R. de Vilder - 14 u. prijskaarting. KLOOSTERZANDE Calé de Kastanje - 13.30 u. schieting voor bejaarden. KOEWACHT Oude Molen - 13.30 u. schieting voor bejaarden. ST. JANSTEEN Café't Kulpke - 14.30 u. schieting. Café Sport - 14.30 u. schleting. HULST Galerie van Geyt - Zeeuwse landschappen van Marleen Ver- traeten-lserbijt en etsen van Reinder Homan. Geop. dag. 9-12 u en 13.30-18 u. zat. tot 17 u. dinsd. gesl. (tot 12 maart). VLISSINGEN Galerie Marquis - Werken van P. Andrea, M. Fuit, J. Henne- man, D. de Jonge, H Koopman, B Levy, E. de Nie, W. Nobbe, R Rooymans, J Vanriet e.a. Geop Woe. t/m za. 13.30-17.30 u. zo 14-17 u. BRUGGE (B) '1 Leerhuys, Groenlnge 35 - Jan Cobbaert met schilde rijen, gouaches en etsen en Fri Cavens met keramiekbeelden. Geop. dag. 14-18 u. zond. 11- 12.30 u. ma. gesl (t/m 23 april). SINT NIKLAAS (B) Stedelijk Museum - 'Het por tret in de Belgische schilder- en beeldhouwkunst van 1900-1950' Geop. weekd 14-17 u za. en zo 10-12 en 15-17 u. (tot 11 maart). Internationaal Exllbrlscen- trum - Provinciale prijs voor beeldhouwkunst. Geop. weekd 14-17 u. zo. 10-13 en 15-18 u. (tot 10 maart). IJZENDIJKE Streekmuseum - Sculpturen van dhr. Van Hijfte en foto's van dhr. Verdurmen. Geop. ma. t/m vrij. 10-12 u en 13 30-17 u. za en zo. 14-17 u. (tot 15 maart) éten pdnieh lal fat dichten met achter- I •afbiajjoji oi 's}ipai ■ieeq g 'qoounaiznui '8 'sjipaj tueej 7, 's^un uauajs '9 'sjfui] sep g 'jpdsser 'b 'uaAoqsjqoaj E 'jnd z 'auoquio.li putajsiqoe 7 iSuissojdo

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 12