ste Laatste dag Neusen- feesten 4stervensdruk' lly< CLINGE IN WESTERN STYLE School in Hulst wordt verbouwd JOURAL DE KROEGENTOCHT banden! Franse scholieren op bezoek in Hulst De trots uit land DRANKEN VERMEERSEN Schitterende triomf in Roosendaal voor Hulster majoretten \AEN THUIS. Brand op Fins schip MODALE NEDERLANDER ZOEKT JUISTE BALANS... r -\ V alt er met epi- ankzij moderne esten er weinig met epilepsie in moedt; ze lopen we aan onze zo gek als 't er u Sire belt, de bon opstuurt. SIRE ter soms uitziet. uniek. Het overkomt u, en in uw buurt of dorp. van de binnenstad heeft itonigheid van de slaap- onteerd. naar uithoek, kan erover »aan plotseling vervangen [n een stille driekamerflat, eenzaam Dat 't niet altijd wat doe je er aan? Als u mevrouw-van-hiernaast" geeft dat al een minder pzoekt, komt u wellicht n zwemmen, 'n vreemde ccursus doen of gewoon t? met z'n tweetjes helpen in ;n doen voor bejaarden? kt de eenzaamheid ten- De een pakt een boek. De rurt en als u ideeën op wilt an de Telefonische Hulp- het telefoonboek, trale nummer 030-942424 ar de dichtstbijzijnde hulp* nformatie over de moge- iele wereld aan. üAANDAG 18 JUN11984 VAN ZEELAND Orgelconcert in Hulst ttonuTiel markt Hi fancy-fair in Clinge VOLVO 340 WINNER 1.4 3-DEURS H.F. VAN OOSTERHOUT ERKEND HULST KOSTEN BIJNA 250.000 GULDEN Plaatselijk nieuws Sas van Gent A3 er soms even uitziet ii wat wx>r u van toepassing is rxwtzcgcls sturen aan an 19, «81 GD Utrecht Stichting Ideele Reclame verdeling van arbeid zi\n we 't wel eens Man )bcn dezelfde rechten en recht op gelijke kan- ens bi/ de wet geregeld t thuis uners ook arbeid om ook dat werk eerl//k ieele Reclame SUB n. rkang met de Stichting Ideële Reclame SU® T6 PAGINA ZEELAND 2 Jazzfestival r erneuzen groot succes Van ome correspondente HOLST - In de Basiliek te Hulst opende vrijdagavond de jonge Belgische organiste Ma- rie-Ange Boost de 13e orgelcy- flus. Het concert was terdege raorbereid en toonde aan dat Marie-Ange Boost een tech nisch begaafd uitvoerend kun stenaar is, die de nodige muzi kaliteit bezit. Zij bracht een zeer origineel programma met stukken uit de Suite van de hedendaagse componist Bengt Hambraeus. Voor de toehoorders niet di rect toegankelijke muziek, maar zo op maat geschreven van een Frans barokorgel, zo als dat van Hulst, dat het wel uitnodigt tot vaker beluisteren ervan Bovendien waren de afzonderlijke delen zeer mooi geregistreerd. De knap gespeelde Toccata van Buxtehude kwam door de minder zeggende registratie minder briljant over dan het Praeludium van Bruhns. De Koraalpartita van Boehm speelde zij virtuoos, terwijl de verschillende stemmen zeer mooi op elkaar waren afge steld. Van Jaak Nikolaas Lemmens, de stichter van het gelijknamige muziekinstituut te Mechelen, de man waarvan gezegd wordt 'hij leerde West- Europa weer orgel spelen', werd het werk Fanfare zeer joyeus vertolkt, een echte uit smijter die bij de Hulsterse or gelliefhebbers zeer in de smaak viel. Van een oneer verslaggevers VLISSINGEN ZEEBRUGGE - Zaterdagavond om 20.55 brak brand uit aan boord van het Finse schip Gripo. Het schip, dat om 20.00 uur 'anaf Vlissingen was vertrok- ten met bestemming Casa blanca, was op het moment dat de brand uitbrak ter hoog te van Zeebrugge. De brandweer, aangevoerd «anaf de Belgische haven plaats, spoot het schip vol met C02, waarna het weer koers »tte naar Vlissingen. Daar %t het aan de kade van de container-terminal. Er deden ach geen persoonlijke onge lukken vol. Over de schade is °P dit moment nog niets be- Van ome correspondent rtINGE - Onder grote be langstelling heeft de fanfare '•eldoen door Vermaak uit Uinge haar jaarlijkse rom- jndmarkt en fancy-fair ge houden, waarvan de opbrengst kn goede komt aan het uni- «men- en instrumenten- '°nds. Tevens was hieraan '«■bonden een veilingverkoop tJn antieke en oude spullen. Het begon op vrijdagavond 111 Troubadoer waar een honderd genummerde artikelen te bezichtigen wa- 'en, die door veilingmeester J, «heele uit Sluiskil onder de hamer werden gebracht. Aan °et eind van de avond waren «echts een paar artikelen on- «kocht gebleven. Zaterdagmiddag was er op Kerkplein een rommel markt met fancy-fair. Op de 11 een cirkel geplaatste «aampjes was er gelegenheid "Ue sjoelen, ballen te gooien, °uwtje te trekken of kon men 1Ja geluk beproeven aan het ad van avontuur. Bij disco- ahété De Grens konden ver- mekplaatjes worden aange jaagd. Tussendoor was er n loterij met als hoofdprijs levend varken. Dat werd bonnen door Natasja Seg- hera uit Clinge. Door Paul de Schepper TERNEUZEN - Het slopend bestaan van de fervente festivalbezoekers zit er weer op. Na vier vermoeiende dagen te zijn getrakteerd op een overvloedig menu eerste kwaliteit jazz, is gisteren in Porgy and Bess het twaalfde Schelde Jazz Festival met een middagconcert van de Sami Swoi Big Band en Michel Rocques afgesloten. Volgens organisator Frans de Ruyter zal de kroegentocht die dit jaar als try-out op het affi che stond, zeker worden her haald. Het meest opvallende orkest tijdens de kroegentocht was Nega. De enthousiaste muzikanten wisten met on vervalste swingende salsa en latin-jazz het publiek te boeien. Het terras achter de Uientuin was ook de ideale omgeving waarin Nega en het publiek zich duidelijk in wis ten te vinden. Om de absolute toppers van het festival te vermeiden moe ten we teruggaan naar de vrij dag. Het programma vermeld de de European Classic Jazz band uit Zweden, Lillian Boutté and her Music Friends en de Franse Haricots Rouges. De twee laatst genoemde or kesten maakten de vrijdag avond tot een swingende, wer velende avond. Lillian Boutté bevestigde in Terneuzen nog maar eens haar kwaliteit als de meest energieke, vakkundi ge jazz-zangeres van dit mo ment. Het was ongelooflijk wat ze bij het publiek teweeg bracht. Af en toe de emoties wegslikkend en soms voor zichtig een traan wegpinkend vielen de talrijke toeschou wers voor het internationale gezelschap onder virtuoze lei ding van Thomas l'Etienne. Na dit optreden kreeg Les Hari cots Rouges uit Frankrijk de eer om de avond af te sluiten. Sommige mensen die alleen maar voor Lillian Boutté schenen te komen en hun met moeite verkregen zitplaatsen na het optreden van de zange res inruilden voor een portie verdiende slaap, kregen onge lijk, want wat de Franse band presteerde leek onmogelijk. Ze kregen het soms toch wel sta tische publiek massaal aan de dans en klap met originele, soms komische all-round jazz. De publieke belangstelling van het twaalfde Schelde Jazzfestival was dit jaar groot. De organisatie is dan ook on danks een financieel zwaar wegend programa, uit de kos ten gekomen. „Kwaliteit wint", aldus Frans de Ruyter. Op een paar schoonheids foutjes na is het festival in Terneuzen met Lillian Boutté, Nega, Sami Swoi en Les Hari cots Rouges als onbetwistbare toppers, geslaagd. Zaterdagavond werd nog eens bevestigd dat je als orga nisatoren ondanks een haast waterdichte voorbereiding al tijd te maken kunt krijgen met onvoorziene omstandigheden. De Vistula River Jazz Band die zaterdagavond in Porgy moest optreden, heeft het mekka van de jazz in Terneu zen niet van de binnenkant gezien. De Poolse band kwam twee uur te laat opdagen en het programma moest worden aangepast. Door deze onaan gename verrassing kwam ook de uitgebalanceerde opbouw van het programma in Porgy and Bess in het gedrang. Di rect gevolg hiervan was dat de als topper op papier staande show van Dee Daniels uit Amerika en het trio Jack van Poll ondanks de aanwezige klasse niet geheel uit de verf kwam. Ook het zigeunerorkest La Romanderie dat ook zaterdag avond in Porgy op het pro gramma stond, vertoonde dui delijk verschijnselen van oververmoeidheid waardoor de inspiratie het liet afweten. De eerste kroegentocht op zaterdagavond was een succes. (ADVERTENTIE) VOLVO-DEALER Stationsweg 6 - Hulst Tel. 01140-13191-11489 Sfeerverhogend was het optreden van jazzorkestjes, in dit geval de New Orleans Music Company foto de stem/corj.de boer Van ome correspondent TERNEUZEN - 'Stervens- druk', merkte zaterdagmid dag iemand op terwijl hij zich voetje voor voetje schuifelend door de Noord straat bewoog. Niets te veel gezegd, want de honderden meters lange straat werd van begin tot eind massaal bevolkt. Begunstigd door het mooie weer bracht de laatste dag van de Neusenfeesten duizenden op de been. Die bevolkingsexplosie deed herhaaldelijk menselijke fi les ontstaan in de door de uitstallingen van de mid denstand eigenlijk te smal geworden Noordstraat. Ze ker op die momenten wan neer zich door de mensen massa heen een jazz- of drumband wurmde. De eni ge mogelijkheid om iets rui mer adem te kunnen halen, was een winkel binnen te stappen. Hoewel die meestal ook druk waren bezet. Met kopers, kijkers of 'vluchten den', dat dan in het midden gelaten. Maar ook diezelfde tijd trokken de evenementen op de markt een grote belang stelling. Zo werd een show van de L.M. Hondentrai- nersschool te Koewacht door velen, vaak met bewonde ring voor de prestaties van de dieren, gadegeslagen. Waardering ook voor het optreden van de 'oude garde' van de showband Irene. De oudjes deden het nog best en met verve. En wie naast kunst ook van schoonheid hield, kon een kijkje gaan nemen in de Lange Kerk straat, waar vakmensen zich bezighielden met oude am bachten. Alleen De Muur, als 'obstakelproduktie met drempelvrees' aangekon digd viel bij velen tegen. Het bleek niet meer te zijn dan een enkele meters lang en smal hol gevaarte, waar men door moest lopen. Met aan beide wanden bewegen witte 'handjes'. (ADVERTENTIE) Deze werknemer zat in de auto met tril lende handen belangrijke stukken door te nemen. De wielen waren uit balans. Omdat hij dol is op bezuinigen reed zijn chauffeur terstond naar de banden vakman. Daar balanceerde men de wie len in een oogwenk terwijl de auto te vens een uitlijnbeurt kreeg. En dat alles voor een zéér .modaal" prijsje. specialist TIVOLIWEG 63 HULST TEL 01140 12461 Ook voor transport banden is luctor graag uw leidsman' Van ome correspondent CLINGE - De SV Schutterij hield het afgelopen week einde voor de zesde maal op het schietterein aan de Sta- tenboomweg te Clinge, om gedoopt tot Fort States Tree, het alom bekende western weekend. Drie dagen lang bood het tot een nederzetting omge bouwde schietterein een ge zellige sfeer. De deelnemers, hun echtgenoten en kinde ren waren gekleed in wes- tern-kieding. De organisatie had er voor gezorgd dat iedereen zich kon vermaken. Zo konden bijvoorbeeld de kinderen meedoen aan ver schillende spelen of op een pony rijden. Het recordaantal deelne mers van 247, komende uit Duitsland, België en Neder land, zorgde ervoor dat de wedstrijden een internatio naal karakter kregen. De uitslag was als volgt: pistoolschieten, 1. P. Ben- niek (IJsselmuide) 99 punten (officieus wereldrecord). Uitslag revolver, 1. M. Ag- tenberg 96. Standaardge weer, 1. W. Hofstee 95. Vrij geweer F. Houtphenne 100 (officieus evenaring wereld record). Dames pistool-revolver M. Tuin 98 punten, vrij ge weer. 1. J. Vinke-Zwiers 85. Korpsen, Korps vrij ge- Een Western weekend, dus waren de schutters gekleed als cowboy weer, 1. Op de Korrel 349 punten, korps dienstgeweer, 1. De vrijheid 329, korps re volver SV. Zoetermeer 339. Kanon, 1. T. Baudain 25., Jeugd M. Crielaard 72, ad- spiranten A. Kruek 55. Duel- Algeheel schieten op zaterdag 1. Naud terdag en 9. op Zondag Kokkelkoven 9. punten. - foto erik ossewaarde winnaar van za- zondag 1. Naud 17 Van ome correspondente HULST - Dinsdagavond 19 juni arriveren 26 Franse kinderen op het station van Berchem bij Antwerpen. Zo worden twee types van onderwijs bezocht, de basis school 'De Nobelhorst' en uiteraard de scholengemeen schap Jansenius. Zij volgen dan zo ver ze dit kunnen, en kele lessen en krijgen alle uit leg over het onderwijs in Ne derland. Natuurlijk bezoeken zij ook Hulst. Het museum en een wallen tocht zijn reeds in de agenda opgetekend. Boven dien worden films en video opnamen vertoond over Hulst, het 800-jarig bestaan, de Rey- naert-optocht enzovoort. Daar worden zij opgevan gen door de heer A. Verpaalen, die hun per bus begeleidt naar het Janseniuslyceum in Hulst, waar klas 3 van het gymna sium haar correspondentie vrienden zal verwelkomen. Enkele maanden terug be gonnen de leerlingen van de vierde klas van het college in Confolens te schrijven met de gymnasiasten uit Hulst. Zij hadden een project: 'De school in het buitenland' opgezet, en wilden wel eens wat meer we ten over het reilen en zeilen op scholen in Spanje, België en ook in Nederland. Deze correspondentie met 'Les Hollandais' is uitgegroeid tot een uitwisseling. Volgende week vertoeven de Franse gasten vijf dagen in Hulst en in 1985 gaan de 'Jan senisten' naar Confolens, dat 750 kilometer verwijderd ligt van Hulst in Midden-West- Frankrijk. Er is een leuk pro gramma samengesteld voor de leergierige Fransen. (ADVERTENTIE) Vrijdag gaan de leerlingen gezamenlijk naar Zierikzee. De Deltawerken worden dan bezichtigd en ook worden Middelburg en Miniatuur Walcheren bezocht. De Franse leerlingen loge ren bij hun correspondentie vrienden of -vriendinnen in het land van Hulst. Zaterdag besluit men het bezoek met een Frans-Vlaamse barbecue op het lyceum. Zondag reizen de Franse scholieren weer per trein terug naar huis. IMPORTEUR NEDERLAND Tel. 01140-13544 HULST - Gisteren leverde de B-groep van majoret- tengroep 'De Vossen' uit Hulst een prachtige prestatie. Tijdens het federatie! drumband- en majorettencon- cours, dat in Leysdream in Roosendaal door de The Rain- boys was georganiseerd, be haalden de majoretten niet al leen een eerste plaats, maar bovendien promoveerden ze naar de tweede divisie. Met hoog gespannen ver wachtingen vertrokken de Hulster majoretten gisteren naar Roosendaal. De meisjes in de leeftijd van 11 tot 14 jaar hadden een ongeveer zes mi nuten durende show ingestu deerd, die was samengesteld door instructrice Jeannine van Hoije. Samen met 21 andere korpsen streden zij om de hoogste eer. De drie juryleden plaatsten de B-groep uit Hulst eensgezind op de eerste plaats. Zij behaalde met 154,5 punt niet alleen het hoogste aantal punten bij de jeugddivisie en de derde divisie, maar even eens de eerste prijs met pro motie. De Hulster formatie had zelfs nog 1,5 punt over. Dit leverde de fel begeerde beker op. Alle majoretten van 'De Vossen' uit Hulst haalden een gemiddelde van 8,5 punt voor de show en een 9 voor de stick behandeling. De overwinning werd compleet door de toeken ning van de extra 'baton' aan Sonja Heijens, die de Miss Ma jorette-prijs kreeg. De organi serende groep Rainboys uit Roosendaal behaalde de twee de plaats. Van een onzer verslaggevers HULST - De voorgenomen verbouwing van de Sint- Willibrordussehool in Hulst gaat bijna 250.000 kos ten. Voor dit bedrag worden er twee lokalen bijgebouwd voor de huidige twee klassen van kleuterschool De Veulentjes plus een gemeenschapsruimte. Na het gereedkomen van deze verbouwing telt de school dan zeven leslokalen en een gemeenschapsruimte. De fi nanciële commissie van de ge meente Hulst gaat zich bin nenkort over het desbetreffen de raadsvoorstel buigen. Er zijn in Hulst overigens meer bouwplannen. Het huidi ge destructiegebouwtje voor de opslag van afval van sla gers en vishandelaars aan de Waterstraat is te klein. Aan vankelijk werd besloten er een tweede gebouwtje bij te plaat sen. De hiervoor afgegeven vergunning van GS stelt ech ter eisen waaraan noch het huidige gebouwlje noch het bedoelde tweede gebouwtje kunnen voldoen. Het betreft hier een betonplaatconstructie terwijl de vergunning uitgaat van een gladde afwerking van wanden en vloeren. Het Hulster college van B en W stelt daarom voor tot nieuwbouw over te gaan en daarvoor een gebouw op te richten bestaande uit twee prefab-garages. Hierin komen gescheiden ruimtes voor afval van vlees en vis en een aparte ruimte voor het personeel en opslag van schoonmaakmate riaal. In het onderhavige raads voorstel wordt herinnerd aan de klachten over de huidige toestand, die regelmatig bij het gemeentebestuur binnen komen. Ondermeer de ambte narenbond Abvakabo heeft al tweemaal schriftelijk aange drongen op het treffen van vo- rozieningen. Voor het nieuwe dustructiegebouwtje is een be drag van 45.000 gulden nodig. Commissie - De raadscommis sie voor financiën vergadert vanavond vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis. Besproken worden ondermeer een geldle ning van een miljoen gulden en het verstrekken van een garantielening aan bejaarden centrum De Redoute. De be handeling van de voorjaars nota vindt plaats tijdens een extra-vergadering op 25 juni.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 7