NUTSACADEMIE MIDDELBURG VAN DE LINDE kleintie Kan ieiiwndmek Lèmmt vdKoningin wqtden? Jazeker, als ie maar lid is van de juiste partij. l~amili€ berichten! t Feest u met ons mee? VOORAL B. DE JONGE Voorlichting nascholing informatica RECREATIESCHAP BRAAKMAN TURKO HAZELNOOTTAARTJE OF EEN ZEEUWSE KOEK KADO TURKQTAARTJE van 13.- voor. 7.50 ZEEUWSE KOEK van 3.- voor1.50 VAN DEN BERG HULST 1.000.- SAMEN UIT SAMEN THUIS. 5BF Mammoet bingo Samen kan je de hele wereld aan. Brand op Fins schip DE STEM VAN MAANDAG 18 JUN11984 43 I MAANDAG 18 JUNI 19 BROEDER RENATUS PETRUS MARTINUS VERSCHUREN MONSIEUR PIETER JOSEPH BOYMANS Openbare Bekendmaking Op woensdag 20 juni vanaf 14.30 in het computerpracticum van de Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg in de St.- Pieterstraat. Van maandag 18 t/m zaterdag 23 juni krijgt u bij besteding van minimaal 15.- van ons een U weet't t'is bij BAKKERIJ VAN DE LINDE waar u kwaliteit kunt vinde Axelsestraat 18 - Terneuzen - Tel. 01150-12339 SINDS 1933 te koop aangeboden Bertus Quaars parketvloeren C.V.-ketels Siwako Regentonnen <S Rotterdam Tramsingel C.V.-radiatoren Nieuwe vleugels J. van Urk Haagweg MAMMOET 3 RONDEN Busroute GRATIS: Je kan met epilepsie de baas spelen stand en geduld reageert, valt er met epi lepsie best te leven. Want dank zij moderne over de halve wereld (zoals Alexander de Grote, Julius Caesar en Napoleon bewezen) dus ongetwijfeld ook over één provincie. Want epilepsie is geen vorm van 'gekte', zoals veel mensen denken, maar niks anders dan af en toe een korte storing van de hersenaktiviteit. Teveel signalen ineens. Zo zie je bij een lichte aanval iemand even afwezig raken, wat soms gepaard gaat met staren, neuriën, fluiten of mompelen. (Tijdens bijvoorbeeld een vervelende ver gadering overkomt zoiets ook anderen wel eens.) Een zware aanval leidt tot enkele minuten aanhoudende bewusteloosheid en hevige, ongekontroleerde spierschokken door het hele lichaam. Vooral die zware aanvallen kunnen er enorm 'gek' en schrikaanjagend uitzien. Als de omgeving nu maar met ver medicijnen hebben de meesten er weinig last van. Iedereen die iemand met epilepsie in z'n omgeving kent (of vermoedt; ze lopen er niet mee te koop), raden we aan onze brochure "Epilepsie is niet zo gek als 't er soms even uitziet' te lezen. U krijgt 'm thuis als u Sire belt, 020-4247 06 (9-12 uur) of de bon opstuurt. j Boekje: 'Epilepsie is niet zo gek als het er soms even uitziet.' Boekje: 'Epilepsie, U en Uw kind.' Epilepsie is niet zo gek als 'ter soms uitziet. "A idverteren bouwt een reputatie, aannemer.^ vakantie/rekreatie Juli-aanbieding korting op de huurprijs Knaus toercaravans Liebau caravans KLEINTJE A diversen 3 ronden 1000,- gratis busroute kermisschieting schieting Orgelconcert in Hulst Eenzaam zijn is niet uniek. Het overkomt u, uw buurvrouw en nog anderen in uw buurt of dorp. Wie de bonte drukte van de binnenstad heeft verwisseld voor de grijze eentonigheid van de slaap steden, wordt er mee geconfronteerd. Wie verhuist vanstad naar uithoek, kan erover meepraten. Wie een drukke baan plotseling vervangen ziet door een rustig bestaan in een stille driekamerflat eveneens. Iedereen is weieens eenzaam. Dat 't niet altijd leuk is, is een tweede. Maar wat doe je er aan? Als u om te beginnenbeseft, dat'die-mevrouw-van-hiernaast in dezelfde situatie verkeert, geeft dat al een minder eenzaam gevoel. Als u haar eens opzoekt, komt u wellicht samen tot iets. Wat dacht u van zwemmen, 'n vreemde taal bijspijkeren, een muziekcursus doen of gewoon samen gezellig naar de markt? En wat vindt u van met z'n tweetjes helpen in een crèche of boodschappen doen voor bejaarden? Het zijn maar suggesties. Iedereen doorbreekt de eenzaamheid ten slotte op zijn eigen manier. De een pakt een boek De ander belt een verre vriendin. U zoekt het in de buurt en als u ideeën op wilt doen, belt u het nummer van de Telefonische Hulp dienst op de achterzijde van het telefoonboek. Of u draait het centrale nummer 030-94 2424 waar men u de weg wijst naar de dichtstbijzijnde hulp dienst Zo komt u aan alle informatie over de moge lijkheden in uw woonplaats. Rommelmarkt en fancy-fair in Clinge VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING „Gij hebt Uw hand op mij gelegd" Ps. 139 Met grote droefheid delen wij U mede, dat geheel onverwacht, maar nog voorzien van het Sacrament der Zieken, van ons is heen gegaan onze beminde broer en medebroe der Hij werd geboren te Duisburg (Did.) en is op 77-jarige leeftijd op Ste. Marie te Huij- bergen overleden. Sinds 1925 was hij lid van de Congregatie van de Broeders van Huijbergen. We be waren aan hem aan dierbare herinnering. Huijbergen, 17 juni 1984. Corr. adres: Br. Overste Staartsestraat 8,4635 BB Huijbergen. Mede namens zijn familie Br. Eduard Quint, Plv. Alg. Overste De eucharistieviering ten afscheid zal ge houden worden in de kapel van Ste. Marie te Huijbergen op woensdag 20 juni a.s. om 14.00 uur, waarna de begrafenis op het Kloosterkerkhof zal plaatsvinden. Nihil Volentibus Arduum Temidden van zijn activiteiten voor de Ka tholieke Sportbeweging in Nederland heeft God tot Zich geroepen, in de leeftijd van 70 jaar Priester van het Bisdom Roermond, Ere- prelaat van Zijne Heiligheid de Paus, Offi cier in de Orde van Oranje Nassau, Das Ehrenzeigen für die Republik Österreich, Medaille d'Or de la Jeunesse et des Sports de la République Frangaise, Au mönier de la Féderation Internationale Catholique d'Education Physique et Sportive, Natio naal adviseur van de Nederlandse Sportfe deratie. De plechtige eucharistieviering zal plaats vinden op donderdag 21 juni a.s. om 11.00 uur in de kerk van de H. Petrus (Grote Kerk) te Sittard, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats te Eygelshoven. Op woensdag 20 juni a.s. om 19.00 uur zal in bovengenoemde kerk een avondmis wor den opgedragen. 's Hertogenbosch, 15 juni 1984. Vughterweg 1. Corr. adres: Familie Boy mans, Schoutenstraat 6, 6151 GS Munstergeleen. Namens het Bestuur en de Leden van de Nederlandse Katholieke Sport federatie. Am. P. Vriends, voorzitter Mr. M.J.M. Tripels, secretaris. Voor een betrouwbare CENTRALE-VEfiWARMINGSINSTALLATIE Oudeweg 18 - Tel. 01148-1243 - Kloosterzande Service: Tel. 01148-2095 De voorzitter van het recreatieschap Braak man maakt hierbij bekend, dat op woensdag 20 juni aanstaande te 16.30 uur een openbare vergadering van het algemeen bestuur recrea tieschap Braakman zal worden gehouden. Deze vergadering vindt plaats op kamer 4.06 van het stadhuis te Terneuzen. Terneuzen, 13 juni 1984. J. van Rooijen, voorzitter. Reklame tijdens deze dagen: LOODGIETERS - DAKDEKKERS WATER-, GAS- en SANITAIR INSTALLATEURS v. Waesberghestraat 9 - tel. 01140-12891-12496 Bel bovenstaand nummer twee dagen vóór de gewenste plaatsingsdag, de rest regelen wij. U kunt ook terecht op éen van ome rayonkantoren of servicepunten (zie elders) Wi] vragen in principe uitsluitend vooruitbetaling voor opdrachten van buiten ons verspreidingsgebied en de rubrieken woningruil en te huur gevraagd. Geopend van 8 30 tot 17 00 uur KLEINTJES UITSLUITEND VOOR PARTICULIEREN, regelprijs incl. B.T.W. Breda Etten 0'hout mm. 3 regels 9.86 elke regel meer 3.29 KLEINTJES UITSLUITEND VOOR ZAKEN, mm-prijs excl B.T W over 1 kolom Brabant i Brabant -f W.Br.Koerier 14 17 4.73 min. 13 mm elke mm meer 16.64 1.28 Zeeland Z.VI.Koerier 5.10 1.70 Zeeland Z.VI.Koerier 7.02 0.54 gehele oplage ZVK WBK 17.40 5.80 gehele oplage 1859 1.43 ALGEMENE VOORWAARDEN - tarieven zijn gebaseerd op 1 x plaatsen - bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen, derde plaatsing halve prijs - 1 regel omvat max 4 woorden van gem 6 letters - adm kosten bij niet contante betaling 2,50 - brieven onder nummer 3,25 extra Wij behouden ons het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te weigeren (art 16 Regelen voor het advertentiewezen) Opdrachten dienen uiterlijk twee dagen vóór plaatsing om 17 00 uur in ons bezit te zijn. Postadres postbus 3229, 4800 MB Breda Voor de maandagkrant geldt vrijdag 12.00 uur eï Ook schuren, onderhoud en reparatie. Showroom: Chr. Huygensstraat 46bis (Edisonplein) Breda. Bel voor vrijblijvende inlichtingen of afspraak bij u aan huis. Tel. 076-714342 of 01608-20960 Scherpe prijzen voor hoog-rendement gaske- tels, verbeterd-rendement gasketels en conventione le ketels. Direkt uit voor raad te leveren. Breda, Hazepad 10 (200 m na de Makro), tel. 076- 8777576. 1e soort eikenhout, 3 cm dik, inh. 200 I, afm. 90 x 65 cm, evt. thuisge bracht. Koudekerkseweg 17, Biggekerke, tel. 01185- 1507. onroerend goed Benedenappartement te koop, maandlasten 180,- per mnd. Prijs 28.000,-. Tel. 076- 417717. Breda, goedkope bene denwoning te koop met zij poort en achterbouw. Tel 076-417717. Nieuw-gelakt-verpakt. 9 Stuks voor een heel huis 760,-. Nieuwe grote voorraad ontvangen. Er kend installateur Th.L. van Soerland, Ceresstraat 30, Breda, tel. 137672. 10 jaar volledige garantie. Tot 50% korting. Sinds 1898. Westersingel 42, Rotterdam, 010- 363500. Breda, 2 naast elkaar gele gen winkel/woonhuizen te koop. Tel. 076-417717. Elke dinsdagavond 20.00 uur Bosbadhal Hoeven 4.700.- geldprijzen Inl. 01659-2371/ 076-134852 01608-13205 01650-36167. 18.00 u.: Camping Fort Oranje Rijsbergen 18.30 u.: Renaultgarage Piet de Bruyn, Tilburgseweg, Oosterhout 18.45 u.: Bowling Breda 19.00 u.: Oranjeboomstr., Breda, Moeke Mols 19.15 u.: Markt Princenhage 19.30 u.: Mobil Etten-Leur 19.40 u.: De Lantaarn, St.-Willebrord (informatie: Broeren 01659-2446) Plaats: Naam: Adres: Postkode: J (Aankruisen wat vix>r u van uvpassmg is.l In gefrankeerde envelop plus f 1,60 aan postzegels sturen aan I Bureau Epilepsie-Voorlichting, Koningslaan 19, 358) GD Utrecht i Publ.hatie aangeboden door dit blad in aamenwerking met de Stichting Ideele Reclame SIRE i_i Inlichtingen: De Stem, 076-236911 Enkele rekreatiebungalows met kleuren-tv, radio en al le komfort. In juli aantrekkelijke Keuze uit park Het Bosmeer in Noordwolde bij de Drentse bossen, met verwarmd zwembad en vrije re- kreatieplas. Of park De Bloemert, werkelijk uniek gele gen aan het Zuidlaardermeer. Bovendien de Drentse bossen vlakbij. Bel snel. Vol is vol. Jarino Rekreatie 05908-16866. Si) caravans/ kampeerartikelen compl. met kachel en koel kast va. 12.300.-incl. afl. kosten. Speciaal voor Ne derland Mustang 380 Qr, 4 pers. gew compl. 615 kg André Jamet vouwwagens geremd sp. prijzen v.a. 3500.-. Diverse inruilca- ravans. Trio-Gottschalk- Isabella voortenten. Div. kampeerartikelen en on derdelen. Inl. Burg. Freijterslaan 45, Roosendaal 01650-49136. Bavag-erkend bedrijf Eigen reparatieafdeling. Over de verdeling ven arbeid buitenshuis zi/n we 'I wel eens Man en vrouw hebben dezelfde rechten Want ze hebben recht op gelijke kan sen Da's trouwens hl/ de wel geregeld Maar hoezil 't thuis? Huishouden is immers ook arbeid En dus is 't logisch om ook dat weik eerlijk te verdelen Publikatie aangeboden door dit blad m samenwerking met de Stichting Ideele Reclame Een nieuw pluspunt in uw reclame: Het plaatsen van een KLEINTJE vormt een we zenlijke bijdrage tot het realiseren van uw doel. TIENDUIZENDEN lezen ul elke dinsdag 20.00 uur, Bosbadhal Hoeven, 01659- 2371,/ 4700,-geldprijzen. int. Broeren 01659-2446. St Sebastiaan Zuiddorpe 18 juni op 2 staande wippen. Aan vang 14.30 uur. Maandag 18 juni in De Herberg te Zuiddor pe. Aanvang 14.00 uur. Gratis 25,-. Vaak zit er slechts een muurtje tussen eenzaam zijn of samen naar de markt Jazz Ten grot Van onze correspondente HULST - In de Basiliek te Hulst opende vrijdagavond de jonge Belgische organiste Ma rie- Ange Boost de 13e orgelcy clus. Het concert was terdege voorbereid en toonde aan dat Marie-Ange Boost een tech nisch begaafd uitvoerend kun stenaar is, die de nodige muzi kaliteit bezit. Zij bracht een zeer origineel programma met stukken uit de Suite van de hedendaagse componist Bengt Hambraeus. Voor de toehoorders niet di rect toegankelijke muziek, maar zo op maat geschreven van een Frans barokorgel, zo als dat van Hulst, dat het wel uitnodigt tot vaker beluisteren ervan. Bovendien waren de afzonderlijke delen zeer mooi geregistreerd. De knap gespeelde Toccata van Buxtehude kwam door de minder zeggende registratie minder briljant over dan het Praeludium van Bruhns. De Koraalpartita van Boehm speelde zij virtuoos, terwijl de verschillende stemmen zeer mooi op elkaar waren afge steld. Van Jaak Nikolaas Lemmens, de stichter van het gelijknamige muziekinstituut te Mechelen, de man waarvan gezegd wordt 'hij leerde West- Europa weer orgel spelen', werd het werk Fanfare zeer joyeus vertolkt, een echte uit smijter dié bij de Hulsterse or gelliefhebbers zeer in de smaak viel. Publikatie aangeboden door dit blad. in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SU*t j Van een onzer verslaggevers VLISSINGEN ZEEBRUGGE - Zaterdagavond om 20.55 brak brand uit aan boord van het Finse schip Gripo. Het schip, dat om 20.00 uur 1 vanaf Vlissingen was vertrok ken met bestemming Casa blanca, was op het moment dat de brand uitbrak ter hoog te van Zeebrugge. De brandweer, aangevoerd vanaf de Belgische haven plaats, spoot het schip vol met C02, waarna het weer koers zette naar Vlissingen. Daar ligt het aan de kade van de container-terminal. Er deden I zich geen persoonlijke onge- 1 'Ukken vol. Over de schade is °P dit moment nog niets be kend. Van onze correspondent ULINGE - Onder grote be- Jfngstelling heeft de fanfare Weldoen door Vermaak uit m ige ^aar iaarl'ihse rom- joelmarkt en fancy-fair ge- "ouden, waarvan de opbrengst pn goede komt aan het uni- ormen- en instrumenten- v°n"s- Tevens was hieraan croonden een veilingverkoop "n antieke en oude spullen. Het begon op vrijdagavond ut de Troubadoer waar een j?a,aF honderd genummerde rti kelen te bezichtigen wa- eb, die door veilingmeester J. cheele uit Sluiskil onder de amer werden gebracht. Aan eind van de avond waren echts een paar artikelen on- verkocht gebleven, t paterdagmiddag was er op et Kerkplein een rommel- irT met fancy-fair. Op de een cirkel geplaatste l nn!amPies was er gelegenheid sjoelen, ballen te gooien, ..Uwtie te trekken of kon men i ras ge'ulc beproeven aan het i,van avontuur. Bij disco- 2Grens konden ver- "ckplaatjes worden aange- Tussendoor was er een !oterii met als hoofdprijs 'evend varken. Dat werd hT°nnen door Natasja Seg- ts uit Clinge.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 6