mum Ruding houdt vast aan korten WAO VOOR 'N STEM FAN Misbruik uitkeringen: burgerij heeft begrip Meeste Polen lijken te hebben gestemd Neergeschoten KAL-vliegtuig spioneerde wel meerderheid in Europa Herdenkingsdag Soweto: 1 dode Politie Tanzania ontwapend Davis Cup-team verliest na voorsprong LVERSUM 2 LVERSUM 3 LVERSUM 4 IILVERSUM 5 ILVERSUM 2 IILVERSUM 3 IILVERSUM 4 NISSAN Z w E O B S Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers Centrum rechts Franse gemeenten boycotten Euroverkiezingen DEN HAAG - De PvdA blijft, èn Europees èn nationaal gezien, toch de grootste partij, zoals de socialisten ook de grootste fractie blijven in het nieuw gekozen Europees Parlement. Maar centrum-rechts (christen-democraten, libera len en conservatieven) behoudt in Straatsburg de meerderheid. Radio-actieve besmetting: 6 mensen dood hor belastingontduiking ook mild Merijntje IILVERSUM 5 J Lage opkomst BOYCOTOPROEP SOLIDARITEIT GENEGEERD STAAT DER NEDERLANDEN BK 96 LENING 1984m PER 1BBB/1B01 BRITS DEFENSIEBLAD: 5 Doden bij treinongeluk Griekenland MAANDAG 18 JUN11984 14 BASEN GRATIS DE STEM „de 4 inl kranti 2 PAGINA GIDS 11 Vletropole Orkest o.l.v. Hob m.m.v. Michel Samson, alt- NOS: 23.07 Met het oog 0n In. TROS: 00.02 Amerikaanse 11957. 7.00 Nws. 7.11 TROS low (7.35, 8.35 Aktua, 7.30,8 00 Nws.). NOS: 9.05 NOS-spor. 24 Waterst. 9.30 Nws. TROS: 'ROS nws.show (9.35, 10.00 11.00 en 11.35 Aktua. 10.30 en Jws). Feduco-NOS: 11.56 Ma- vandaag: Islam (herh.). 12.26 Meded. voor land- en •uw. 12.30 Nws. TROS: 12.36 - achtergrond. 13.00 Nws, Aktua kamerbreed. (13,30 14.00 Voorzichtig breekbaar. Nws. 14.33 Documentaire] 15.09 Allemaal politiek 15.30 Nws. 15.33 AVROdite Nws.). 17.00 Toppers van 17.30 Nws. 17.36 AVRO's ra. irnaal. 17.50 Per saldo. 18.00 18.10 AVRO's radiojourn. uvoorl.: 18.30 Mens en samen- AVRO: 18.40 Richting. 18.50 spectrum. 19.45 Miniatuurtje. ).00 Nws. 20.03 EO-familiedag 11.26 EO-Metterdaad. Teleac: Spy in the sky, herh. les 3. Latijn, taal en cultuur van de inen (7). EO: 22.30 Nws. 22.40 tor. 23.00 Orgelbespeling, Klassiek concert. 23.50 Ten- 23.55 Nws. heel uur nieuws. NCRV7.03 ;op. 7.30 Rabarbara. 8.03 Pop ;top. 9.03 Gospel-rock. 10.03 op (ca. 11.30 Weerman Hans ng). 12.03 Los Vast live. 14.03 ■nuur. 15.03 Disco-express. NCRV-zaterdag-sport. NOS: De avondspits. NCRV: 19.02 >per (ca. 19.30 De kopkrant), Elpee-pop. 22.02 Country Sty- 02 Late date. O: 7.00 Nws. 7.02 Dag Nacht, Dag! (8.00 Nws.) 9.00 In de t gespeeld. 10.15 Concerto mat- e. 11.30 Klass. en hedendaagse ïrmuz. 12.30 Rauwkost. NOS: Nws. 13.05 Holland Festival taal. 13.10 Diskotabel. 15.00 ind Festival 1984. Werk voor uiten, 10 draaiorgels, 2 koren, ïziekkorpsen en 5 carillons, •y Brant. AVRO: 20.00 Holland val 1984. Rechtstreekse uit- ng vanuit Theater Carré te terdam. A. The Tornado's Henry Brant. B. Slagwerk- h 1 Den Haag o.l.v. Reinbert de w, met solisten (In de pauze: trekken van Sytze Smit met t~Vale figuren in het Holland ival). I AM-Zender Hilversum 1) R: 19.02 Nws. voor buitenlan- 19.02 Bulletin in het Marok- is-Arabisch. 19.10 Bulletin in Berbers. 19.20 Bulletin in het cs. 19.30 Bulletin in het Spaans. Meded. TROS: 18.05 Inkijk Inbar. NCRV: 19.02 NCRV- agavond: In beweging. 19.15 lagavondmuziek. VPRO: 20.03 zacht met Joop van Tijn. 22.02 ngelichte kringen. NOS: 23.07 het oog op morgen. TROS: 0.02 Nachtwacht. 4.02 Krieken met LV: 8.00 Nws. 8.10 U alleen, U n wij. 8.40 Barok op zondag. Bijbeloverdenking. NOS: 9.25 erst. KRO: 9.30 Kroost. 10.00 IKON: 10.02 Net zoals wi]. jï Kerkdienst. 10.55 Wilde Gan- 11.00 De andere wereld van lagmorgen.NOS: 12.00 Tam- .2.30 Suara Maluku. 13.00 Nws. Zorg en hoop. 13.55 Progr. buitenl. werknemers. Zend- Kerken: 17.00 Kerkdienst N: 17.58 Wilde Ganzen. 18.00 18.10 Brood spelen. 18.40 Li- ,ie Kerkmuziek. NOS: 19.10 byscoop. AVRO: 19.45 Spel met de. 20.00 Nws. 20.03 AVRO-ma- ne buitenland. 20.25 Is daar iemand. RVU: 21.40 De door- ik. Feduco-NOS: 22.00 Turkije daag: Onderwijs. AVRO: 22.30 22.40 Om nooit te vergeten. Klassiek met Caroline. 23.5!) ?r heel uur nws. AVRO: 8.02 Ko Boswachtershow. 8.30 AVRC>S •tpanorama junior. 9.02 Juist op lag. VARA: 10.02 Het zondagse cht van de VARA op drie. ll.w )bellisjes. TROS: 12.02 De Euro- ade. VPRO: 14.02 Spleen. W* jmgevallen platenkast. 17.02 W gevallen bandenkast. NOa- 0 Jazz uit het Historisch A1- if. 18.02 De Nationale Hitparade de titeltekst. 20.03 Radio lisland. 21.02 NOS-jazz (21W zgeschiedenis. 21.30 Grepen u» Loosdrecht Jazz Concour^ 1). KRO: 22.02 Caribia. kdreams. DS: 8.00 Nws. 8.05 Er staat een ïl in Wouw. 8.30 Kamerconceri- norecital door Christian Zacn» 9.25 Concertagenda. 9.30 La s. NOS: 10.30 Musica Rehg^ 0 Nederlandse musici op it. 13.00 Nws. 13.05 Hollandje ,1 journaal. 13.10 Opera MatJ Nieuwe grammofoonpl31?, 0 Concerten op de zondag"11 Concertgebouw Orkest. KJa ca. 15.55-17.00 Musica Nov* DS: 20.00 Specialiteiten a la ca» 22.00 Koren en korpsen. West- s Mannenkoor Wognum k Vet, piano. 22.30 Guitar"*1 I gffiCIEEL HISSAN-DATSUN-DEALER l,iiM keuze uil meer den 50 occasions SPINVELD 37 - BREDA - Tel. 076-223166 MET V.O. BORN VALT TE PRATEN DE STEM °r> -v V/%. tVESÏ^' Nederlandse zetels Europees parlement Zetels Tweede Kamer (Fictief) Aantal Zetels Aantal inwoners: Zetels 1979 1984 inwoners: 1979 1984 14395505 14395505 Totaal 150 150 Totaal 25 25 CDA 45 46 CDA 10 8 PvdA 47 52 PvdA 9 9 VVD 36 29 VVD 4 5 D'66 6 3 D'66 2 - KI. Rechts 6 8 KI. Rechts - 1 KI. Links 8 8 KI.Links - 2 Eur.Groene - 1 Eur.Groene - - Centrum P. 1 3 Centrum P., - - GMO - GMO Overige (EVP) 1 PvdA toch grootste PARIJS (AFP) - Een aan tal kleine gemeenten in Frankrijk hebben zondag niets voor de Europese verkiezingen georgani seerd. Zij wilden zo de aandacht trekken voor de plaatselijke problemen waarmee zij worden ge confronteerd. Zes burgemeesters in de Elzas protesteren tegen de aantasting van een vogel reservaat, waarvoor het bestuur van het departe ment al het groene licht heeft gegeven. Vier andere gemeenten in hetzelfde de partement zetten wel stembussen neer, maar weigeren de stemmen na derhand te tellen. In de gemeente For- ciolo op het eiland Corsica heeft het bestuur opgeroe pen tot een verkiezings boycot als protest tegen de inhechtenisneming van de burgemeester van het dorp door een commando van de Corsicaanse afscheidings beweging. partij Van onze parlementaire redactie De officiële uitslag van de vorige week donderdag in Nederland gehouden verkiezingen geeft voor PvdA en CDA afwijkingen te zien van de toen gepubliceerde en vrijdag gecorrigeerde prognose. De PvdA haalde 33,7 (prognose 31,8%), goed voor het behoud van de 9 Euro-ze tels (prognose 8 zetels). Het CDA haalde 30,03% van de stemmen (prognose 31,5%) en verliest nu 2 zetels (prognose 1 zetel verlies), waardoor niet 9, maar 8 CDA'ers naar Straats burg gaan. De restzetel, die in de gecor rigeerde prognose ten koste van de PvdA aan groen-links toeviel, is in de officiële uitslag weggehaald bij het CDA. Oppositieleider Joop den Uyl vindt de definitieve uit- SABAT (AP) - zes leden van een gezin uit Casablanca zijn op 9 juni overleden als gevolg van besmetting door een radio-actief stuk ijzer. Een twintigtal andere per- terie van Binnenlandse Zaken, sonen die met het stuk metaal Het radio-actieve metaal, aanraking zijn geweest klein en ruitvormig, behoorde itaan onder medische controle, aan een industrieel bedrijf in aldus het Marokkaanse minis- de omgeving van Casablanca. OEN HAAG (ANP) - De meeste Nederlanders vinden belas tingontduiking en misbruik van sociale voorzieningen wel iswaar ontoelaatbaar, maar ook begrijpelijk. Slechts 20 tot 8 procent van de bevolking kan er geen enkel begrip voor opbrengen. Dat blijkt uit een enquête die de Interdepartementale Werkgroep Misbruik en Oneigenlijk Gebruik (ISMO) heeft Behouden onder 1300 Nederlanders. Hoewel aan de bestrijding van fraude geen hoge prioriteit Wrdt gegeven, accepteren de meeste mensen wel allerlei 'ormen van controle door de belastingdienst en de uitkeren de instanties, zoals controle aan huis, bij de werkgever, bij bonk en giro. Hetzelfde geldt voor het fiscale nummer, het sociaal-fiscale nummer en de sociale zekerheidskaart. Weinig of geen begrip is er voor het argument dat van vervolging moet worden af gezien als dat negatieve gevol gen heeft voor bepaalde bedrijfstakken of vanwege kapi- «alvlucht. a AM-zender Hilversum I S: 19.02-19.40 Nws. voor butje" ders. 19.02 Bulletin in het kaans-Arabisch. 19.10 Buil iet Berbers. 19.20 Bulletin m ■ks. 19.30 Bulletin in het SpaaIU' Daar kan ik inkomen met zo'n inkomen slag van de Euroverkiezingen een aanmoediging om de strijd voor een alternatief beleid te gen het kabinet-Lubbers te versterken. Den Uyl toonde zich zondagavond uitermate verheugd over de echte uit slag. De partij is ondanks de lage opkomst als veruit de grootste partij te voorschijn gekomen en heeft haar re cordcijfer van 1977 opnieuw gehaald, aldus Den Uyls com mentaar. In België zijn de christen democraten gering achteruit gegaan. De liberalen, de socia listen, de Volksunie en de Groenen boekten winst. De omstreden burgemeester van Voeren, José Happart, doet waarschijnlijk zijn intrede in het Europarlement. In België was gisteravond nog maar een heel globale indruk van de uitslag bekend. Er gingen nog minder kie zers naar de stembus dan de prognose aangaf. De 24 Neder landse Europarlementariërs kunnen slechts bogen op de steun van iets meer dan de helft van de kiezers: 50,52% (prognose 52,6 Van een lage tot zeer lage opkomst was overigens in vrijwel alle tien EG-landen sprake. Lager in elk geval dan bij de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Euro- parlemen in 1979. Alleen in Lu xemburg, waar opkomstplicht bestaat en tegelijk nationale verkiezingen werden gehou den, werd hoog gescoord. In België, waar stemplicht be staat, stemden niettemin min der kiezers dan in 1979. In Italië hebben de commu nisten voor het eerst in de ge schiedenis meer stemmen ge haald dan de christen-demo craten. De dood van Enrico Berlinguer heeft zijn effect op het stemgedrag niet gemist. De communisten kregen 32,9 procent van de stemmen, de christen-democraten 31,3 pro cent. Vervolg op pagina 3 IN Gdansk, de geboorteplaats van Solidariteit, werd in het stadscentrum een varken losgelaten, dat was beschilderd met de anti-verkiezingsleuze„Stem voor ons". Het beest kreeg volop belangstelling. Het kostte de politie lange tijd om het var ken te vangen. - FOTOUPI Warschau (DPA/RTR/AFP) - De meeste Polen lijken gisteren him stem te hebben uitgebracht in de plaatselij ke verkiezingen en geen gehoor te heb ben gegeven aan de oproep van de ver boden vakbond Solidariteit tot een boycot. Dat is de zeer voorlopige conclusie van waarnemers. Volgens de Poolse re geringswoordvoerder Jerzy Urban had rond het middaguur de helft van de Polen gestemd. Westelijke diplomaten en correspondenten die stembureaus bezochten, maakten melding van een gestage stroom kiezers. De Poolse auto riteiten lieten zondagavond weten dat voor middernacht geen bijzonderheden over het opkomstcijfer te verwachten waren. Gewone Polen zeiden dat het moei lijk was mee te doen aan de boycot, ook al bestaat er in Polen geen stemplicht. Veel burgers vreesden gevolgen bij bij voorbeeld de aanvraag van paspoorten en de toewijzing van woningen en bouwmateriaal als ze niet zouden stemmen. Volgens wersterse waarne mers is het uitbrengen van de stem echter ook een teken geweest van het verlangen naar rust van veel Polen. Naar uit kerkelijke bron is verno men besloten de Poolse bisschoppen af gelopen vrijdag zich aan te sluiten bij de boycotbeweging. Het besluit is niet openbaar gemaakt. De verkiezingen worden algemeen gezien als een test voor de regering. De ondergrondse oppositie (TKK) had ge wild dat in elk geval de 10 miljoen le den van Solidariteit thuis zouden blij ven. Dat is 40 procent van de 26 miljoen kiesgerechtigden. De regering heeft ge zegd te hopen dat 70 procent van de kiezers zal opkomen. Bij de laatste ver kiezingen, in maart 1980, ging ruim 98 procent naar de stembus. De verkiezin gen van zondag waren de eerste sinds de staat van beleg in december 1981 van kracht werd. Alle kandidaten voor plaatselijke besturen (110.000 functio narissen) zijn vooraf door de autoritei ten goedgekeurd. De verkiezingsdag verliep redelijk rustig. In drie steden kwam het tot eni ge demonstratie.Volgens regerings woordvoerder Urban is de demonstra tie in Nowa Huta bij Krakow door de politie met wapenstokken uiteengesla gen. In Gdansk woonde Lech Walesa de mis bij, waarna hij naar huis terug keerde. Walesa heeft gedreigd zijn ac tiviteiten binnen de leiding van de ver boden vakbond Solidariteit te onder breken, indien de boycot op niets zou uitlopen. HILVERSUM (ANP) - Minister Ruding van Finan ciën voelt er bijzonder weinig voor tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer om bij de bezuini gingen per 1 januari 1985 de uitkeringen van de ar beidsongeschikten geheel of gedeeltelijk te ontzien. De Tweede Kamer heeft vo- Het kabinet is vooralsnog rige week een motie van de niet van plan het gat van 75 WD om de WAO te ontzien aangenomen. Dat scheelt 150 miljoen aan bezuinigingen. Ruding zei zaterdag voor de TROS-radio dat het kabinet er naar blijft streven de WAO- uitkeringen terug te brengen naar 70 procent. Het komt wel eens meer voor dat moties uit de Kamer niet worden uitge voerd. De WD zal zich daar dan nader over moeten bera den, aldus de bewindsman. miljoen gulden dat in het 1 ju- li-bezuinigingspakket is ge slagen door de Kameruit spraak dat de langdurig werk lozen (WWV-uitkeringen) bij de kortingen voor de rest van het jaar buiten schot moeten worden gehouden, op te vullen vanuit andere uitkeringen. Wij komen op dit moment niet met nieuwe ombuigingen in de sociale zekerheid voor dit jaar, zo zei de minister. inschrijving op 19 juni a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs Van onze redactie buitenland LONDEN - De vorig jaar neergeschoten Zuidkoreaanse Boeing 747 boven het Russische schiereiland Sachalin kan wel degenlijk voor spionagedoeleinden zijn gebruikt. Dat meldt 'Defence Attaché', neen Brits blad over defensiezaken dat in mi litaire kringen veel gelezen en betrouw baar geacht wordt. 269 Passagiers kwamen, zoals bekend, om het leven. Het vliegtuig zou zijn ge bruikt om signalen van Russische radar en electronische defensie uit te lokken en die met Amerikaanse satellieten op te vangen. In 1964 deed zich iets soortge lijks voor toen kort na de lancering van de eerste Amerikaanse 'Fret'- bewa kingssatelliet twee VS-jagers het Sow- jetluchtruim schonden gelijk met de sur veillering van de 'Fret' boven Russisch gebied. Die jagers werden ook neerge haald. Nu was 36 uur vóór het neerhalen van het passagierstoestel ook een 'Fret' gelanceerd in oostelijke richting op een ongewone tijd: voor het eerst 's nachts. Het gelijktijdig in de buurt zijn van een Amerikaanse militair toestel was ge pland zodat de Russen hun totale af weermechanisme moesten inschakelen en daarmee hun electronische mogelijk heden moesten onthullen die de satelliet optekende, aldus het Britse blad. JOHANNESBURG (DPA/UPI/RTR) - Een zwarte Zuidafri kaan is zaterdagavond om het leven gekomen door de ont ploffing van een bom bij een gerechtsgebouw in Bethal in het zuidoosten van de provincie Transvaal. De politie bracht de bomaanslag in verband met de her denking door de zwarten door het hele land van het bloedige geweld in de zwarte voorstad Soweto van Johannesburg, waardoor acht jaar geleden meer dan 600 mensen omkwa men. De gedenkplechtigheden in kerken in zwarte woonoorden verliepen in het algemeen zonder incidenten. Bijeenkomsten in de open lucht waren verboden. Slechts op enige plaatsen ontstonden na afloop kleine incidenten. In Soweto zelf trad de politie met traangas op die na af loop auto's met stenen bekogelden. DAR ES SALAAM (AFP) - De Tanzaniaanse politie mag bin nenkort geen wapens meer dragen tijdens routine pa trouilles. Deze maatregel wordt geno men om te voorkomen dat schietgrage agenten onschul dige mensen neerschieten, al dus de inspecteur-generaal van de politie in Dar es Sa laam. De afgelopen maanden zijn in Tanzania drie mensen om futiliteiten neergeschoten. Ruim 300 gewonden CORINTHOS (RTR) - Bij een treinongeluk in de buurt van Corinthos, westelijk van Athene, zijn zondag volgens eerste berichten van de Griek se politie vijf mensen omgeko men en meer dan 300 gewond. De volle trein van de Griek se staatsspoorwegen was op weg van Kalamata in het zui den van de Peloponnesos naar Athene. Vier wagons liepen bij Corinthos uit de rails door nog onbekende oorzaak. Een aan tal van de gewonden werd met helikopters naar een militair hospitaal in Athene, 80 km. verder, vervoerd. Zeker 10 mensen zijn er ernstig aan toe, zo verluidde. FRANKRIJK heeft zich in zijn tweede wedstrijd voor het EK voetbal, die op eclatante wijze gewonnen werd van België (5- 0), geplaatst voor de halve finales. West-Duitsland, dat gisteren voor de eerste overwinning in groep 2 zorgde, kwam ook een stap dichter bij een plaats bij de laatste vier. EEN baancommissaris is om het leven gekomen tijdens de 24 uur van Le Mans. Hij werd aangereden door een uit de bocht vliegende bolide. HET Nederlandse Davis Cup team heeft het treffen met Spanje verloren. De Nederlanders, die na het dubbelspel met 2-1 leidden, leden nederlagen in de laatste twee enkelspelen. DE Braziliaan Nelson Piquet heeft gisteren de Grote Prijs van Canada gewonnen. De Fransman Alain Prost behield de leiding in het wereldkampioenschap formule I. DE Belgische deelnemers heersten in de Grote Prijs van Nederland motorcross. In Halle bezetten zij de eerste drie plaatsen. Geboers werd eerste, Malherbe tweede en Jobe derde. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden, toegestuurd. I NIEUWE ABONNEE T I Naam en voorletters: Adres: - Postcode: Woonplaats: Betaling ƒ63,70/Kwartaal 22,10/maand DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N/HAAR KRANT Datum van aanmelding: I Naam: Adres: Postcode: |Woonplaats: IDeze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB BREDA. ^Bellen kan ook: 076-236911j

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 1