[Rustig verloop kenmerkt tenniskampioenschappen Voorwaarts-junioren pakken twee keer de beker V j;ZEEUWSE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN Zuidwesters wint Ester Hofman op dreef Laatste plaats YVC in nationale titelstrijd FIETSCROSS AXEL Morres bekert verder fv1 AAN DAG 18 JUN11984 PAGINA SPORT 5 Toernooi Robur Afdelingsteam kansloos tegen GPC-formatie T47- T2 3oebka. Voor de eerste stond de jonge Rus in |rolle licht van de schij n- ers. Zijn eerste grote hooi, tevens zijn eerste fenlandse trip, eindigde blijk teleurstellend. In Icht werd de zeventien- ge Rus achtste op de ppese jeugdkampioen- lippen. Maar twee jaar kroonde hij zich in de le hoofdstad tot de beste |stokhoogspringer ter eld. De hoogte van 5.70 er, die hij toen bereikte, een persoonlijk record Boebka, tot dan de gro- abekende. lijn succes kwam ook Ir Russische journalisten |een complete verrassing. het talent van de at- E uit de Oekraïne was wel lerkend, maar iemand, Imet een beste persoonlij- ■prestatie van 5.55 meter Ir het WK was afgereisd, lende men niet tot de otste kanshebber voor goud. En ook Boebka's tetijd (19 jaar) sprak niet baald in zijn voordeel. De Ige Rus bleek echter vol- lig opgewassen tegen de Jinningen van een derge- toernooi. Niet de gerou- erde Volkov, maar zijn Igdige landgenoot pakte leen rechtstreeks duel het lid. roost Ie Fransen, de grote fa- rieten kwamen er totaal ^t aan te pas. Klasse had zij voldoende in huis, bleek na het WK. Zij chten toen hun troost in ereldrecords: Quinon in puien (5.82) en Vigneron in lome (5.83). Voor hun trai- V Jean Claude Perrin alle Inleiding om op te merken: peze jongens kunnen al en van de lat winnen, niet kn een sterke tegenstan- fcr". Sergej Boebka heeft bar geen moeite mee, die is ||gen de lat en tegen de con- rrentie opgewassen. I Sinds Helsinki, en dat was brig jaar augustus, verbe- Irde Boebka zich met ne- bntien centimeter: van 5.70 aar 5.89 meter. Wanneer Ie progressie zich zo door- et, dan heeft hij volgend kar de zes meter-grens be- pikt. Ook voor Thierry Vig- eron, houder van het in- loor-wereldrecord is die Irens nog 15 centimeter van Ijn beste prestatie ver wij ferd. Twee leden van de 'zes neter-generatie'. Wie van le twee, Sergej Boebka of fhierry Vigneron, zal de erste zijn, die deze hoogte Jverbrugt? Of krijgt de 'zes neter-generatie' op korte ermijn uitbreiding (Quinon In/of Eral Bell?). Zeker bij let polsstokhoogspringen leidt, dat wat goed is, snel tornt. Sergej Boebka vormt pet bewijs. Van onze tennismedewerker MIDDELBURG - Het eerste weekeinde van de Zeeuwse districts tenniskampioen schappen te Middelburg, laat hier en daar wat ver rassingen zien, hoewel over pet algemeen gesteld kan worden dat de favorieten Uaar staan om het volgend weekeinde de strijd te ver- volgen voor de eindtitels. In de B-categorie school I de verrassing in TSI-speler Ard Breure, die de zevende geplaatste Robert van de Boogaard uit Vlissingen uit schakelde. Breure had in de eerste ronde reeds Hugo Zandberg in drie sets ver slagen (6-7, 6-3, 6-4) waarna eveneens in drie sets Robert van de Boogaart het onder spit moest delven (6-1, 3-6,6- 3). Om echter halve finalist te worden, zou hij in de vol gende partij moeten afreke nen met de winnaar van de partij Joost Thoorenaar/ Ron Vroegop. De eerstge- plaatste Hans Felius had geen problemen met Piet de Jong (6-2, 6-2), terwijl Rem- co Maandag afrekende met Patrick Marteijn (6-2, 6-0). Oostburger Serge Carpen- tier krijgt in de kwartfinale Jimmy Salawane als tegen stander. Carpentier ontnam Koen Stroo alle illusies (6-1, 6-1), terwijl Salawane zich voorbij Peter Heinz School- kate speelde (7-5, 6-3). Ter- neuzenaar Tim van Dijk re kende in een half uur af met Heijme Goedkoop (6-1, 6-1) en kan zich gaan voorberei den op de confrontatie met Remco Maandag. Niet ge heel zonder moeite plaatste Conny Baarends zich voor de kwartfinales bij de da mes B; via haar zege op Jea- net engelse (6-1 3-6 6-1). Ook Barbara du Fosse won haar twee partijen van respectie velijk Janine Moerland (6-2, 6-0) en Astrid Duson (6-3, 6- 3). In de C-categorie maakte TSI'er Jaap Moerland nog geen problemen mee. Twee games leverde hij totaal in via Rób Luitwieler (6-0, 6-1) en Michiel Pieters (6-1, 6-0), terwijl ook de tweede ge plaatste Menno van den Hout uit Axel twee ronden verder kwam via zijn zege op Arno van Trigt (6-1, 6-3). Middelburger Marcel van Sabben was verantwoorde lijk voor de uitschakeling van Peter Heinz Schoolkate, zevende geplaatst. In de tweede ronde liet hij School kate kansloos via 6-2, 6-0, om daarna kwartfinalist te worden door Ron Vroegop, met miniem verschil te ver slaan (6-4, 7-6). Ook de acht ste geplaatste Hugo Sand- berg moest er aan geloven. Met 6-4, 6-3 verloor hij van William du Fosse, doch Sou burger Antoin van Bockel nam deze plaats verder in door Du Fosse een halt toe te roepen (7-5, 6-4). De zesde geplaatste Mark Zuidweg struikelde over Jan Goense (1-6, 3-6). Bij de dames C verliep het voor de tweede geplaatste Jeanet Engglse anders dan was verwacnt. Won zij aan vankelijk van Marion Schel - lekens (3-6, 7-6, 7-6) Martine van Ligten zorgde daarna voor haar uitschakeling (6-2, 6-3). Liesbeth en Rosemarie Voeten moeten onderling uitmaken tvie halve finaliste gaat worden. Liesbeth, het schema van 32 aanvoerend, won gemakkelijk van Na thalie van Waterschoot (6-2, 6-0), terwijl Rosemarie met moeite een ronde verder kwam via Anneke ten Brug- gencate (7-6,2-6,6-3). Uitslagen: heren enkel B, tweede ronde: Peter Wil- lemse-Ernst Wondergem 6- 2, 6-4; dames enkel B, eerste ronde: Jeanet Engelse-Lies- beth Voeten 6-2,6-0, Martine van Maarleveld-Henriëtte Gabriëlse 6-2, 6-4, Corina van der Borgt-Martine van Ligten 6-2, 6-2, Marjolijn Cijsouw-Karin van Maarle- veld 6-2, 6-2, Astrid Duson- Marion Schellekens 4-6, 7-6 (Schellekens geeft op); da mes enkel C tweede ronde: Martine Nijsten-Monique van der Borgt 6-4,6-3; heren enkel c derde ronde: Mark Albers-Piet de Jong 6-1, 4-6, 6-2, Frans Oostinga-Jan van der Meulen 6-4,6-0, Jos Ver- schuure-Paul Richard Hel lemans 6-2, 6-2, Dimitri Ka- ij zer-Dick de Wagenaar 6-2, 6-1; dames enkel D halve fi nales: Sandra Tahaparij- Marijke Robesin 7-5,2-6, 6-1, Tiny Jopse-Lidy Zuidhof 6- 2, 6-3; veteranen heren: Bram van Dijk-Piet Zuidhof 6-3, 6-0, Ad Hijmans-Chris Wondergem 6-2, 6-3; dames: Barbara Heezen-Ria Hij- mans 6-1, 6-0, Nely Wonder- gem-Els Ars 6-1,7-6. Els van Kaalst overwon zichzelf it naar Boxmeer en Chaam - foto anp Van onze zwemmedewerker I MIDDELBURG - Els van Haelst van de Bruinvis uit Sas van Gent zag het na twee da gen Zeeuwse zwemkampioenschappen eigen- I lijk niet meer zitten. Tijdens de openingsdag moest zij op de 800 meter I vrije slag na een bijna gewonnen race toch nog genoe- I gen nemen met een tweede plaats, omdat Marleen Knoester haar op de laatste baan inhaalde en op de streep klopte. Maar zaterdag zou haar dag I worden met de 200 meter wis selslag. Zij was immers de re- I cordhoudster op deze afstand zodoende moest er gewon- nen worden. Aanvankelijk bouwde zij [dan ook een voorsprong op van enkele lengten, doch dat bleek in de slotfase niet vol doende. Nu was het Ariene Knoester die haar versloeg. Maar een gesprek met haar trainer Henk Goethals gaf haar weer wat zelfvertrou wen. Op het openingsnummer •de 400 meter vrije slag - sprintte zij meteen weg. Haar I tegenstandsters lieten haar an waardoor zij aan de lei- ïg bleef. Toen de eindsprint gang kwam hield zij nog net 0.7 seconde van haar voor over. Haar tijd 4.55.0 I was tevens een nieuw Zeeuws adspirantenrecord. Deze overwinning pepte de I Bruinvisploeg geweldig op. En toen even later Luc Claes de titel op de rugslag won, kon het niet meer stuk. Els van Haelst won de vlinderslag en kreeg zilver op de schoolslag. Silvia Schmitt behaalde drie Ititels in haar leeftijdsgroep. [Sandra Verdonck moest op de 100 en 200 meter schoolslag al- lieen de eer laten aan Ariene I Knoester en Ilse Schram was [de snelste op de schoolslag. In totaal zwom de Bruin visploeg liegen titels bij elkaar en dat pas twee titels meer dan trai ler Goethals had verwacht. Met veel belangstelling was uitgekeken naar de prestaties pan Peter van de Ruit, de se rieuze topzwemmer van De [Schelde uit Terneuzen. Hij pof het echter niet omdat hij [telkens moest zwemmen tegen jde Middelburger Patrick praam, die gewoon niet te poppen was. Even leek het er |°P dat hij de 1500 meter vrije zou gaan winnen. Doch na pn uitermate spannende fi- psh moest hij hier de eer laten [aan de mentaal zeer sterke [Arco Wagenvoort uit Goes, pan de Ruit viel wel telkens in prijzen, doch hij kon niet |v°or een Scheldetitel zorgen. Dat deed wel Ronnie Babijn, uic op de vrije slag onder de 14 |iaar zijn tegenstanders ver rassend de baas bleef. Trainer [Jacques van der Hoofst was permee net zo blij als zijn pu- Pü. Dij de jongste jeugd (onder 10 jaar) zorgde Jurgen °orgt dat er twee titels mee jaar Koewacht gingen. Ook Scheldestroomtalent Mi- ch*l Eekhout liet een zeer We indruk achter. Voor een passing zorgde op de rug nummers Ester Haak van ^Otters uit Axel. Zij won de IOmeter rugslag bij de meis- jJesen behaalde brons op de 200 lf'eter temidden van de Luc- ^sterren. Absolute liet haar jcl%enote Liesbeth Dekker op de korte sprint (50 me- r)- De gehele Luctorelite liet 8 ruimschoots achter zich. 'p haar tijd van 28.0 zwom sen nieuw Zeeuws record. Resultaten van deze in Mid- alburg gehouden kampioen- gappen waren: ÏJ toeter vrije slag dames: 1. M. £°?ster (Luctor) 10.14.7, 2. E. van ■jjg} (Bruinvis) 10.15.4, 3. L. van IJ Vlies (Luctor) 10.22.4. 1500 me- ydje slag heren: 1. A. Wagen- c vUes (Luctor) 10.22.4. 1500 me- 1,5»je slag heren: 1. A. Wagen- IjJt (Luctor) 18.59.4, 2. P. van de ■P (Schelde) 19.00.1, 3. P. Claes liftomvis) 19.14.6. 100 meter rug- meisjes onder 10 jaar: 1. H. Jo- ■L-e (Luctor) 1.32.7, 2. S. van Bgü^en (Luctor) 1.35.6, 3. L. dï Wenaars (De Schelde) 1.42.7. Ijj.Jtoter rugslag meisjes onder 12 li 1S. Schmitt (Bruinvis) 1.24.1, Ivan Schram (Bruinvis) 1.25.4, 3. S. 1 J z»ip (Luctor) 1.26.9. 400 meter eslag heren: 1. P. Braam (Luc tor) 4.40.3, 2. A. Wagenvoort (Luc tor) 4.47.8, 3. P. van de Ruit (Schel de) 4.48.0.100 meter rugslag meisjes onder 14 jaar: 1. R. Geervliet (Luc tor) 1.11.8, 2. M. de Zeeuw (Bruin vis) 1.17.2, 3. A. Knoester (Luctor) 1.17.7. 100 meter rugslag meisjes onder 16 jaar: 1. E. Haak (De Ot ters) 1.15.4,2. L. Sierevogel (Luctor) 1.16.4, 3. E. van Haelst (Bruinvis) 1.19.1. 200 meter rugslag heren: 1. R. Geervliet (Luctor) 2.22.2, 2. A. Wagenvoort (Luctor) 2.28.8, 3. P. Claes (Bruinvis) 2.33.4. 100 meter schoolslag jongens onder 10 jaar: 1. J. Borgt (ZC Koewacht) 1.45.7, 2. M. Eekhout (Scheldestroom) 1.46.9, 3. S. Meerman (Zuidwester) 1.54.3.100 meter schoolslag jongens onder 12 jaar: 1. E. van Gemert (Stormvo gel) 1.33.3,2. E. Dekkerklein (Schel de) 1.35.7, 3. M. Bouwhuizen (ZC Koewacht) 1.38.5. 200 meter wissel slag dames: 1. M. Knoester (Luctor) 2.35.8, 2. E. van Haelst (Bruinvis) 2.38.0, 3. A. Knoester (Luctor) 2.38.1. 100 meter schoolslag jongens onder 14 jaar: 1. S. Verdonck (Bruinvis) 1.21.8, 2. M. Willaert (Bruinvis) 1.23.4, 3. S. Nijsten (Luctor) 1.26.4. 100 meter schoolslag jongens onder 16 jaar: 1. P. Braam (Luctor) 1.14.5, 2. A. Thoen (ZC Koewacht) 1.19.7, 3. M. van der Hooft (Schelde) 1.23.9. 100 meter vrije slag meisjes onder 10 jaar: 1. H. Joziasse (Luctor) 1.22.1, 2. S. van Leeuwen (Luctor) 1.23.7, 3. L. Schouwenaars (De Schelde) 1.28.2. 100 meter vrije slag meisjes onder 12 jaar: 1. S. Schmitt (Bruinvis) 1.13.0, 2. M. Joziasse (Luctor) 1.16.1, 3. S. van Zijp (Luc tor) 1.16.2. 100 meter vrije slag da mes: 1. A. Knoester (Luctor) 1.03.8, 2. L. Dekker (De Otters) 1.03.9, 3. I, de Waard (Luctor) 1.04.7.100 meier vrije slag meisjes onder 14 jaar: 1. M. de Zeeuw (Bruinvis) 1.04.9, 2. R. Geervliet (Luctor) 1.05.5, 3. N. van Haelst (Bruinvis) 1.05.8. 100 meter vrije slag meisjes onder 16 jaar: 1. M. Knoester (Luctor) 1.03.7, 2. L. van de Vlies 1.04.8, 3. E. van Haelst (Bruinvis) 1.05.7.100 meter vlinder slag jongens onder 10 jaar: 1. J. Borgt (ZC Koewacht) 1.51.1, 2. M. Eekhout (Scheldestroom) 2.02.6, 3. E. de Maat (ZC Koewacht) 2.34.0. 100 meter vlinderslag jongens on der 12 jaar: 1. E. van Gemert (Stormvogel) 1.31.8, 2. E. Dek kerklein (Schelde) 1.32.8, 3. E. Phi- lipse (Zeelandia) 1.36.3. 100 meter vlinderslag jongens onder 14 jaar: 1. E. Walhout (Zuidwester) 1.14.4, 2. R. Babijn (Schelde) 1.15.5, 3. A. van Zijp (Luctor) 1.18.2.100 meter vlin derslag jongens onder 16 jaar: 1. P. Praam (Luctor) 1.08.6, 2. P. van de Ruit (Schelde) 1.10.4, 3. R. Goud swaard (Luctor) 1.13.2. 50 meter vrije slag dames: 1. L. Dekker (De Otters) 28.0,2. M. Knoester (Luctor) 28.8, 3. R. Geervliet (Luctor) 29.0. 100 meter rugslag jongens onder 10 jaar: 1. T. Segboer (Bevelanders) 1.44.9, 2. M. Eekhout (Scheldes troom) 1.45.9, 3. T. Dijkgraaf (Stormvogel) 1.48.2. 100 meter rug slag jongens onder 12 jaar: 1. E. van Gemert (Stormvogel) 1.23.6, 2. E. Bril (Schelde) 1.31.9,3. M. Bouw huizen (ZC Koewacht) 1.32.5. 200 meter schoolslag dames: 1. A. Knoester (Luctor) 2.48.5, 2. S. Ver donck (Bruinvis) 2.53.8, 3. M. Knoester (Luctor) 2.55.7. 100 meter rugslag jongens onder 14 jaar: 1. S. van Bemmelen (Luctor) 1.16.5,2. M. Willaert 1.17.2, 3. A. van Zijp (Luc tor) 1.19.3. 100 meter rugslag jon gens onder 16 jaar: 1. L. Claes (Bruinvis) 1.11.1, 2. P. Braam 1.12.0, 3. P. van de Ruit 1.15.1. 400 meter vrije slag dames: 1. E. van Haelst 4.55,0, 2. M. Knoester 4.55.7, 3. I. de Waard 4.58.7. 100 meter schoolslag meisjes onder 10 jaar: 1. S. Juranek (Stormvogel) 1.46.0, 2. L. Schouwe naars (Schelde) 1.50.4, 3. S. Hol- lestelle (Zuidwester) 1.51.3.100 me6- ter schoolslag meisjes onder 12 jaar: 1. I. Schram (Bruinvis) 1.26.5, 2. D. Bloemzaad (Bruinvis) 1.33.9, 3. S. Schmitt 1.37.4. 100 meter school slag meisjes onder 14 jaar: 1. A. Knoester (Luctor) 1.21.0, 2. M. de Zeeuw 1.24.6, 3. G. Tjin-Tham-Sjin (Braakman) 1.28.0. 100 meter schoolslag meisjes onder 16 jaar: 1. M. Knoester 1.21.5, 2. E. van Haelst 1.24.8, 3. L. van de Vlies 1.27.0. 100 meter rugslag heren: 1. R. Geer vliet 1.03.7, 2. A. Wagenvoort 1.09.0, 3. P. Claes (Bruinvis) 1.10.1.100 me ter vrije slag jongens onder 10 jaar: 1. T. Segboer (Bevelanders) 1.28.7, 2. R. van Oosten (Bevelan ders) 1.32.5, 3. J. Rijnhoudt (Schel de) 1.35.2. 100 meter vrije slag jon gens onder 12 jaar: 1. E. van Ge mert 1.10.3, 2. E. Dekkerklein 1.15.2, 3. J. de Zeeuw (Bruinvis) 1.15.5.100 meter vrije slag jongens onder 14 jaar: 1. R. Babijn (Schelde) 1.02.2, 2. S. Nijsten 1.03.0, 3. M. Willaert 1.05.9, 100 meter vrije slag jongens onder 16 jaar: 1. P. Braam 58.6,2. P. van de Ruit 1.01.0, 3. R. Goud swaard 1.01.5. 100 meter schoolslag dames: 1. A. Knoester 1.17.9, 2. S. Verdonck (Bruinvis) 1.20.1, 3. L. Het succesvolle team van De Bruinvis. Op de eerste rijde de kampioenen (v.l.n.r.) Silvia Schmitt, Stefan VerdonckMarinada de Zeeuw, Els van Haelst en Ilse Schramm. - foto willem mieras Dekker 1.22.7. 100 meter vlinder slag meisjes onder 10 jaar: 1. H. Jo ziasse (Luctor) 1.36.2, 2. F. Reunis (ZC Koewacht) 2.09.4. 100 meter vlinderslag meisjes onder 12 jaar: 1. S. Schmitt (Bruinvis) 1.21.8, 2. I. Schram (Bruinvis) 1.22.6, 3. S. van Zijp 1.25.6. 200 meter rugslag da mes: 1. C. Pekaar (Luctor) 2.40.6, 2. I. de Waard 2.43.0, 3. E. Haak (De Otters) 2.44.6.100 meter vlinderslag meisjes onder 14 jaar: 1. R. Geer vliet 1.11.8, 2. M. de Zeeuw 1.15.1, 3. N. van Haelst (Bruinvis) 1.15.2. 100 meter vlinderslag meisjes onder 16 jaar: 1. E. van Haelst 1.10.1, 2. M. Knoester 1.14.0, 3. M. N. Solé (Stormvogel) 1.19.2. Estafettes: 4 x 100 meter vrije slag estafette da mes: 1. Luctor 4.23.4, 2. Bruinvis 4.27.6, 3. Luctor 2 4.35.9. 4 x 100 me ter wisselslag estafette heren: 1. Luctor 1 4.28.0, 2. Luctor 2 4.47.6, 3. Bruinvis 5.00.2. 4 x 100 meter vrije slag heren: 1. Luctor 1 3.57.2, 2. Luctor 2 4.13.7, 3. De Ganzen 4.14.0. 4 x 100 meter wisselslag estafette dames: 1. Luctor 1 4.54.5,2. Luctor 2 5.01.7,3. Bruinvis 5.03.6. VLISSINGEN - Tijdens pupillen wedstrijden op het Vlissingse kunststof afgelopen zaterdag schreef Ester Hofman zowel de driekamp als de 1000 meter op haar naam. De B-pupil van Marathon was op deze zonnige junidag overigens niet de enige die voor dit wapenfeit zorgde, want ook Egbert Lakroes van Dynamo lukte dit huzaren stukje. Bij de jongens-pupillen A eerstejaars eisten de RKHAV-ers Manno Buysrog- ge en Stefan de Block de eerste twee plaatsen voor zich op tij dens de kilometer. UITSLAGEN MEISJES: C-pupillen driekamp (40 meter, verspringen, balwer- pen): 1. Egmarla Lakroes, Dynamo 699 punten; 2. Astrid Baarens, Her cules 528; 3. Christel Jonkman, Scheldesport 462. B-pupillen (40 meter, hoogspringen, balwerpen): 1, Ester Hofman 858; 2. Lisette Maas 788; 3. Natasja Hoogesteeger 666, allen Marathon. 1000 meter: 1. Ester Hofman 3.55.0; 2. Lisette Maas 4.05.8; 3. Simone Visser 4.08.0, allen Marathon. A-pupillen (60 meter, verspringen, kogelstoten): 1. Inge Baarens, Hercules 1235; 2. Da nielle Elve, Dynamo 942; 3. Claudi- ne Kerckhaert, RKHAV 929. 1000 meter: 1. Lidewij Pot, Dynamo 3.40.0; 2. Danielle Elve, Dynamo 3.48.3; 3. Claudine Kerckhaert, RKHAV 4.00.7. JONGENS: C-pupillen (40 me ter, verspringen, balwerpen): 1. Wilbert Murre, Scheldesport 902; 2. Igor Berdik, Dynamo 756 3. Satish Lalay, Marathon 696. B-pupillen (40 meter, hoogspringen, balwer pen): 1. Egbert Lakroes, Dynamo 1158; 2. Erik Huisman, Zeeland Sport 1053 3. Gert-Jan Martens, Dynamo 860. 1000 meter: 1. Egbert Lakroes, Dynamo 3.37.7; 2. Arnold Adriaanse, Dynamo 3.44.8; 3. Pas cal Meerman, Marathon 3.45.5. A- pupillen eerstejaars (60 meter, ko gelstoten, verspringen): 1. Dennis Coppieters, Scheldesport 1254 2. Manno Buysrogge, RKHAV 1216; 3. Emiel Roodenburg, Marathon 1205. 1000 meter: 1. Manno Buysrogge, RKHAV 3.23.7; 2. Stefan de Block, RKHAV 3.30.6; 3. Dennis Coppie ters, Scheldesport 3.38.1. A-pupil- len tweedejaars (60 meter. Ver springen, kogelstoten): 1. Chyenne Lakroes, Dynamo 1457; 2. Ralf Ko per, Delta Sport 1393; 3. Elmar Sturm, Marathon 1341. 1000 meter: 1. Elmar Sturm, Zeeland Sport 3.20.2; 2. Jeroen ten Heuvel, Dyna mo 3.21.9; 3. Arnold Woudenberg, Hercules, 3.24.8. GOES - Het tweevakkentoernooi van de Goese korfbalvere niging TOGO is sterk beheerst door Zuidwesters uit Sou burg. Deze vereniging kaapte niet alleen in de hoogste afdeling de eerste prijs weg, maar ook bij de junioren 1 en junioren 2 en bij de aspiranten. Bij de pupillen was de organiserende vereniging de sterkste. Zuidwesters, dat in de competitie furore maakte, kwam nu ook in de sterkste opstelling binnen de lijnen. Daar kon ook Tjoba niet tegenop. Tjoba, dat in een 'fantasie-opstel ling' was gekomen en duidelijk recreatieve bedoelingen had, eindigde in de eerste poule op de laatste plaats. Dat Zuid westers onbetwist de sterkste was, bleek uit de 27 doelpun ten die het in de vier wedstrijden scoorde. Het werd 2-6 te gen TOGO, 7-1 tegen Volba, 5-0 tegen Tjoba en 1-9 tegen Olympia. Volba werd tweede en Olympia verrassend derde, nog vóór TOGO, dat Tjoba net voor bleef. De organisatie had overigens nogal wat werk in de och tenduren. Het Belgische Ekserse was mis geweest met de da tum en kwam niet opdagen en ook enkele scheidsrechters hadden op het laatste moment af moeten zeggen. Het werd echter allemaal in goede banen geleid, zodat voorzitter Dlck Moelker na afloop van een geslaagd evenement kon spreken. Een evenement dat ook voor drie ongelukkige veteranen toch nog redelijk goed afliep. Het gebrek aan training gaf in die groep nogal wat blessures. Drie veteranen moesten naar het ziekenhuis, maar konden na een foto te hebben laten maken, toch weer naar huis. In de tweede poule ging de eerste prijs naar Blauw Wit, vóór Volba 2 dat tweede werd. Zaamslag kwam In poule 3 niet verder dan een derde plaats, terwijl het in poule 2 bij de junioren tweede werd achter Zuidwesters 2. In poule 1 van de junioren behaalde TOGO de tweede plaats, achter Zuid westers 1, maar vóór Luctor, dat de derde plaats innam. BUSSUM - Het meisjes-aspirantenteam van YVC uil IJzendijke was afgelopen zaterdag niet erg succesvol tijdens de Nederlandse kampioensehappen in Bus- sum. De IJzendijkse meisjes kwamen niet verder dan een achtste en tevens laatste plaats. Ubbink-Orion werd uiteindelijk Nederlands kam pioen. Ook de Morres-meisjes (C-jeugd) waren present bij de nationale titelstrijd. Zij be haalden een zevende plaats. YVC begon in zijn poule wedstrijden te gespannen. De service was zwak en de bewe ging ontbrak. Hierdoor be reikte het een vierde plaats in zijn poule. De standen in de poules: A: 1. ATC, 2. Orion, 3. SSS, 4. Ekspalvo. B: 1. BRC, 2. Argus, 3. Volharding. In de kruisfinales ging YVC met 2-1 ten onder tegen Ek spalvo. „De andere teams speelden op hoog niveau. Het was voor onze speelsters toch een nuttige ervaring", aldus YVC-secretaris Willy Verbe- ke. Orion bleek in de finale te gen ATC over de beste papie ren te beschikken: 2-0. Hier door werd de einduitslag als volgt: 1. Orion, 2. ATC, 3. Ar gus, 4. BRC, 5. SSS, 6. Volhar ding, 7. Ekspalvo, 8. YVC. De C-jeugd van Morres kwam in zijn poulewedstrij den ook niet tot klinkende re sultaten. Wel speelde Morres een goede partij tegen de late re Nederlandse kampioen Mo- lewijk. Uiteindelijk eindigden de Hulsterse meisjes op de vierde plaats in hun poule. Hierdoor kwamen ze in de fi nale uit tegen DOS uit Schoonhoven. Morres bleek de betere ploeg. Het won met 15-5 en 15-7. EINDUITSLAG: 1. Molewijk, 2. Pegasus, 3. Alterna, 4. Crackers, 5. Tornax, 6. Volerijs, 7. Morres, 8. DOS. Van onze sportmedewerker AXEL - Onder ideale omstandigheden hebben de Zeeuwsch- Vlaamse fietscrossertjes de tiende wedstrijd, meetellend voor het Zeeuwse kampioenschap, verreden. Op het terrein van de EZFVA kwamen in Axel hiervoor 154 rennertjes binnen de baan. UITSLAGEN 5 jaar: 1. Mark Peter van Doorn, 2. Rutger van Anrooy, 3. Stefan Dobbe laar. 6 jaar: 1. André de Vin, 2. Jacky de Clerck, 3. Christoffel Hamelink. 7 jaar: 1. Bart van de Bosse, 2. Martijn van Poecke, 3. Barry de Waal. 8 jaar: 1. Sancho Lernout, 2. Loek de Rijk, 3. Danny Schout. 9 jaar: 1. Serge Zijl stra, 2. Emiel Kater, 3. Ko Wisse. 10 jaar: 1. Walter Finze, 2. Timothy Sit- trop, 3. Alain Lindekeit. 11 jaar: 1. Michel de Ridder, 2. Peter Tresonie, 3. Jacco Matthijs. 12 jaar: 1. Richard Maas, 2. Bart de Blieck, 3. Gianni de Jong. 13 jaar: 1. Barry Dallinga, 2. Luchio Carolina, 3. Marco Blaakman. 14 jaar: 1. Marco Uytdenwilligen, 2. Sandy de Muynck, 3. Johnny de Jongh. 15 jaar en ouder: 1. John Adriaansens, 2. Alex de Koning, 3. Erwin van Dorst. Meisjes: A: 1. Mariska Verplanke, 2. Daniëlle de Clerck, 3. Ta- nitha Uytdenwilligen. B: 1. Marijke Tresonie. C: 1. Bianca Buyck, 2. Karin Taillie, 3. Monique Wisse. D: 1. Monique Schouten, 2. Claudia Adriaan sens, 3. Renate Rousch. Van onze volley balmedewerker WEERT - Morres uit Hulst heeft zich afgelopen zater dag in Weert geplaatst voor de volgende ronde van de strijd om de nationale volleybalbeker. De Hulsterse dames behaal den onder leiding van gele- genheidscoach Ron Reunis een nipte 2-3-overwinning. Ook Tiny de Witte, die onlangs na vele jaren afscheid had geno men, werd weer opgeroepen. Morres begon enigszins ge handicapt aan deze derde be- kerrronde. José de Theye en Denise Broekmans waren niet van de partij en hierdoor werd Tiny de Witte weer van stal gehaald. In de eerste twee sets draaide de Hulsterse equipe grandioos. VC Weert, een ploeg uit de tweede divisie, had geen schijn van kans en kreeg via twee keer 8-15 het nakijken. Daarna viel het Hulsterse spel ver terug. Weert kreeg de kans om snel terug te komen en na 13-8 in de derde set kon den de gasten nog even terug komen tot 14-14. Weert won met 17-15. Ook de vierde set ging Morres de boot in. Nadat de thuisploeg meteen een voorsprong had genomen ein digde deze set in 15-8. Een vijf setter moest de beslissing brengen. Elly de Theye ver deelde het spel goed en ook Ti ny de Witte kwam weer op haar plaats als speelverdeel- ster. Het had effect. Morres won uiteindelijk met 15-9. De volgende bekerronde was be reikt. Van onze sportmedewerker GOES - De voetbalvereniging Robur hield een toernooi voor pupillen. Eindstanden: Dl-pupillen: 1. RIA, 2. Heinkenszand, 3. Jong Ambon, 4. Robur, 5. Noorman nen. D2-pupillen: 1'. Vlissin gen, 2. Heinkenszand, 3. Dau- wendaele, 4. Kloetinge, 5. Ro bur. El-pupillen: 1. Vlissingen, 2. Noormannen, 3. Robur, 4. RIA, 5. Zeeland Sport, 6. Jong Ambon. F-pupillen: 1. Jong Ambon, 2. Zeeland Sport, 3. Axel, 4. RIA, 5. Robur, 6. Noor mannen. Van onze sportmedewerker VLISSINGEN - „Na een uur spelen hebben we het volledig af laten weten en dat is niet goed te praten", zei Wim Broekhoven, begeleider van het afdelingsteam na het met 7-3 verloren duel tegen GPC uit Vlissingen. Het Zeeuwse afdelingsteam was te gast bij de Gemeente Post Combinatie ter ere van het 30-jarig bestaan van deze vereniging. Om toch maar goed tegenstand te kunnen ge ven aan de Zeeuwse selectie hadden de mannen uit Vlissin gen Ronny van Poecke en Jan Poortvliet opgenomen in hun gelederen. Deze versterking leverde in eerste instantie en wedstrijd op die gelijk opging. GPC nam hierin via Van Poecke een 1-0-voorsprong en zag die daarna door twee gave treffers van Arnoud Hui- bregtse omgezet worden in een 1-2-ruststand. Na de thee zorgden Poort vliet en Daane dat de bordjes weer verhangen mochten worden, 3-2. Nog één keer kwam de selectie op gelijke hoogte via een doelpunt van Jongepier om daarna volledig af te haken. Slordigheden in de Zeeuwse defensie beteken den treffers van Van Poecke, Van der Heyden, Giungo en Nijssen. Van onze basketba Imedewerker AXEL - De eerste twee bekers in de Zeeuwsch-Vlaamse be kercompetitie basketbal zijn inmiddels verdeeld. Bij de jongens werd Voorwaarts 1 de onbetwiste kampioen. .Ook de Axelse meisjes be haalden de hoogste eer via een 54-30-thuiszege op BV Hulst. Bij de senioren is de strijd nog in volle gang. BV Hulst 1 be vestigde zijn favorietenrol via een overwinning op Opera- tie'71 en is het enige ongesla gen team tot nu toe. Bij de da mes trok BC Sas een dikke streep door de rekening van Operatie'71 door thuis met 46- 42 te winnen. Hierdoor krijgt Voorwaarts 2 de beste uitzich ten op bekerwinst. Heren: BV HULST 1-OPE- RATIE'71 81-76 - Operatie'71 en BVH 1 waren tot vorige week allebei nog ongeslagen. Met name Operatie'71 had een grote indruk achtergelaten in de eerder gespeelde wedstrij den, maar kwam duidelijk niet met zijn topformatie naar Den Dullaert. Willem van den Broecke en Ruud van de Run straat waren niet meegeko men en de Oostburgse verde diging verloor hiermee veel lengte en fysieke kracht in de verdediging. BV Hulst moest echter een 0-30-achterstand wegwerken. Het liet vooral in de eerste helft geen enkele twijfel bestaan omtrent de kampioensaspiraties. Via Ton de Booij (28 punten) en de op nieuw uitstekend spelende Rob van Bremen (20 punten) was de achterstand bij rust gereduceerd tot 3 punten: 47- 50. Na de pauze zakte BVH echter finaal weg en Opera tie'71 leek zelfs nog in staat de sensatie van vorig jaar te her halen. Tot de negentiende mi nuut behielden de gasten na melijk een kleine voorsprong, vooral via de inbreng van Ed win de Dobbelaere (20 punten). Het was echter Karl Doolaeg- he - zelf overigens goed voor 18 punten - die de Oostburgse illusies de grond inboorde en BVH voor het eerst op voor sprong bracht: 75-74. De wed strijd werd niet meer uit han den gegeven en Hulst won krap met 81-76. De laatste wedstrijd is dinsdag 26 juni uit tegen BC Sas, de enige ploeg die BVH nog van de beker kan afhouden. BV HULST 2-VOOR WAARTS 0-0 - De Axelse he ren waren slechts met twee spelers komen opdagen, zodat de wedstrijd naar alle waar schijnlijkheid overgespeeld zal worden. Ter compensatie speelden de aanwezige spelers een vriendschappelijke wed strijd, waarbij Voorwaarts versterkt werd door de wel verschenen scheidsrechters van Scheldesport, Ed Hofman en Maarten Koster en door de Hulsterse captain Mare Luy- ten. Het werd uiteraard een ontspannen partijtje met snel en aantrekkelijk basketbal. De combinatie Peter Pauwels- Marc Luyten was levensge vaarlijk. Beide spelers waren goed voor 24 punten, terwijl in de tweede helft Gerrie Mari- man onder het bord 14 punten voor zijn rekening nam. Aan Hulsterse zijde nam Mark Janse met 35 punten het groot ste deel van de produktie voor zijn rekening. Einduitslag: 79- 104 in het voordeel van de Voorwaarts-Scheldesport-BV H-combinatie. SCHELDESPORT-BV HULST 2 58-98 - BVH 2 kreeg twee dagen later dan toch re vanche in de uitwedstrijd te gen Scheldesport. De thuis ploeg veroverde een 20-15- voorsprong bij het begin van de wedstrijd. Hulst, met slechts vijf spelers versche nen, denderde echter als een snelterein over de Terneuzen- se heren heen om zo snel mo gelijk de vijf punten achter stand te achterhalen. Het Hul sterse geweld was in de begin fase zo groot, dat Scheldesport pas in de twaalfde minuut de eerste punten kon scoren. De stand was toen echter al 22-33 voor BVH, dat een werkelijk sublieme wedstrijd speelde. Jan van Goethem (14 punten) dirigeerde de aanval als spel verdeler, André Dobbelaar (18 punten) had vrijwel alle aan vallende rebounds en opende de meest oogstrelende combi naties met Jack Leenknegt (18 punten) en Mark Janse (19 punten), terwijl William van Eek (14 punten) vanaf de rech terkant vlijmscherpe af standsschoten loste. Bij rust was de voorsprong voor BVH reeds 32-55. Pas in de tweede helft kon Scheldesport enigs zins terugvechten. De Hulster se breaks werden beter opge vangen en er werd sneller ge speeld. Frank van der Waas (12 punten) en Ed Hofman (10 punten) konden hierdoor de eer redden voor de thuisploeg. BV Hulst 2 miste op een haar na de drie cijfers, maar kon tevreden zijn met het eindre sultaat: 58-98. UITSLAGEN: Heren: BV Hulst l-Operatie'71 81- 76, BV Hulst 2-Voorwaarts 0-0, Scheldesport-BV Hulst 2 58-98. Dames; BC Sas-Operatie'71 46-42. Meisjes: Voorwaarts-BV Hulst 54- 30. Mini's: Voorwaarts 1-Schelde- sport 1 31-28, Scheldesport 2-Voor- waarts 1 22-24.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 15