indel Knetemann helpt De Wolf aan zege NAC-trainer mag spelers niet langer begeleiden Niesten wint in Ottawa Tweede succes Eddy Planckaert Sprongkracht Weisflog wekt verbazing |Hulp voor FC Köln Oostduitser een dreumes onder de waaghalzen (MANS .OW jWillem II jen sponsor luit elkaar Afdaling dames en heren verschoven 3END 30ED J;, LASHANDEL POP TE HOOFDPLAAT de KOK door Harry Vomouleo ND TE ZUIDZANDE I.B.P. REUS 30UWLAND" NVB krijgt [bericht van afzegging mini-wk I stryd T'endscllapPeliike wec*' Mesker wint van Temesvari Winst voor hockeyteam Lübke erg snel Maaskant krijgt meer zeggenschap Henk van Spanje ronde verder -A53 v' wwi; chtingen /voorzetramen. itzegel is niet nodig, VB Ternëuzen 7ATERPAG 11 FEBRUAR11984 T19 PAGINA SPORT 2 joed onderhouden annex kantoor en grond ruime hal, 9x4 m.) tegelvloer, te, slaapkamer, rui- noderne keukenin- app. badkamer met slaapkamers, grote etel, alles centraal tg: zolderkamer en iet centrum van het vruchtbare grond. t veebedrijf en land- arische deskundige successie, boedel- I.R. en onteigening. axateur EG 5a - BAVEL 3-1896 ntr. van de kust, 4 jaar Beg. grond: woonka- nplavuizen, open eiken ruime badkamer met mooie tuin. Bovenver- hobbykamer en ruime warming en geheel ge- direkt te aanvaarden ;her, Weststraat 1Bier- 5 IJZENDIJKE idijke ri. Oostburg op donder- n.m. om 15.00 uur in 't I. Markt 23 te IJzendij- Dpen: A nummer 2009, g: ander gebruiksrecht v betaling van koopsom CABRA - De Belgische profwielrenner Fons de Wolf heeft vrijdag de der de rit van de Spaanse etap pekoers Ruta del Sol ge wonnen. De Wolf kwam alleen in Cabra aan, nadat hij in de slotfase zijn vluchtmakker, de Italiaan piovanni, van zich had af geschud. Het tweetal had in het laatste deel van de etappe van Ecija naar Ca bra, over 167 kilometer ge accidenteerd terrein, een vluchtgroep van zo'n 30 renners achter zich gela ten. De Wolf had op de meet 33 seconden voorsprong op zijn landgenoot Guido van Calster, die de eindsprint van de groep won. De Spanjaard Julian Gorospe, ook aanwezig bij de groep die zich op een berg van de derde categorie afscheidde, bleef leider in het alge meen klassement. De Wolf profiteerde van de koers- beheersing van Gerrie Knetemann. De Nederlan der bracht de van de ploeg-Post bekende prak tijken in werking, toen De Wolf met Piovanni weg sprong. De deur ging op slot. Knetemann schermde de vlucht van zijn ploeg- makker af. De Nederlan der werd uiteindelijk zelf dertiende en moest drie landgenoten voor zich dul den. Ron Snijders, de neo- prof uit Zwanenburg, werd achtste. Nieuwdorp en Van Vlimmeren, zijn teamge noten uit de ploeg van Sjaak de Goede, eindigden als negende en twaalfde. In het algemeen klassement is Snijders, die vele volgers verbaast, ook de beste Ne derlandse renner. De Noordhollander bezet de negende plaats in de alge mene rangschikking, op 37 seconden van leider Goros- pe. Uitslag derde etappe Ruta del Sol, van Ecija naar Cabra over 167 km: 1. Fons de Wolf (Bel) 5 uur 4 min en 17 sec; 2. Mario Piovanni (Ita) op 3 sec; 3. Guido van Calster (Bel) op 33 sec; 4. Rudy Pevenage (Bel); 5. Noel de Jonckheere (Bel); 8. Ron Snijders (Ned); 9. Heddy Nieuwdorp (Ned); 12. Mario van Vlimmeren (Ned); 13. Ger rie Knetemann (Ned); 17. Ju lian Gorospe (Spa); 23. Hans Langerijs (Ned) allen dezelfde tijd als Van Calster; 43. Jac ques van Meer (Ned) op 56 sec; 54. Freddy Maertens (Bel) op 14.0159. Jos Schipper (Ned) z.t. Algemeen klassement: 1. Gorospe 14 uur 20 min en 1 sec; 9. Snijders op 0.37; 18. Knete mann op 11.13; 19. Van Vlim meren op 11.22; 25. Van Meer; 40. Schipper; 48. Nieuwdorp; 49. Langerijs; 67. Maertens. Henk de Jonge pikt het niet LUNEL - De Belg Eddy Planckaert heeft vrijdag zijn tweede overwinning van het deze week gestarte wielersei- zoen geboekt. Planckaert, in dienst van de ploeg van Peter Post, won in Lunei (Zuid- Frankrijk) de eerste etappe van de Ster van Besseges. Planckaert won eerder deze week de Prijs van Besseges. De Belgische wielrenner bezet ook de eerste plaats in het al gemeen klassement van de 'Ster'. Planckaert verloeg in de eindsprint in Lunel zijn ploeg genoot Jos Lammertink. De Nederlander bleef op zijn beurt de Belg Jean-Luc Van- denbroucke juist voor. Planckaert maakte deel uit van een kopgroep van negen renners, die veertien seconden voorsprong had op het peloton. Naast Eddy Planckaert en Jos Lammertink had Peter Post Johan Lammerts nog in de kopgroep. Lammerts werd vijfde. De sprint van het pelo ton werd gewonnen door Wal ter Planckaert, de oudere broer van Eddy, die ook in dienst van de Nederlandse profploeg van Post rijdt. Uitslag eerste etappe Ster van Besseges, over 133 km van Lunel naar Lunel: 1. Eddy Planckaert (Bel) 3 uur 15 min en 12 sec, 2. Jos Lammertink (Ned) op 2 sec, 3. Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) z.t„ 4. Stefan Mutter (Zwi) z.t., 5. Phi lippe Poissonnier (Fra) z.t., 6. Jo han Lammerts (Ned) z.t„ 7. Ferdi Vandenhaute (Bel) z.t., 8. Jean- Francois Chaurin (Fra) z.t., 9. Regis Simon (Fra) z.t., lO.Walter Planc kaert (Bel) op 0.14, 15.Gert-Jan Theunisse (Ned) z.t, 16.Bert Weke- ma (Ned) z.t. Algemeen klassement: 1. Eddy Planckaert 3 uur 17 min en 54 sec, 2. Lammertink op 0.03, 3. Vanden broucke op 0.08, 4. Mutter op 0.09, 5. Lammerts op 0.11, 6. Vandenhaute op 0.12,7. Simon op 0.12,8. Poisson nier op 0.14, 9. Chaurin op 0.14, 10. Walter Planckaert op 0.26 ,13. We- kema, 18. Theunisse, 20. Bert Oos terbosch (Ned) BREDA - De eerste echte botsing tussen coördinator Bob Maaskant en trainer Henk de Jonge heeft het NAC-stadion gisteren bij wijze van spreken op zijn grondvesten doen schudden. Toen na urenlange discussies tussen de betrokkenen in de bestuurskamer van NAC het puin van de knal werd geruimd, bleken de verhoudingen binnen de Bredase vereniging aanzienlijk, wellicht zelfs blij vend geschaad. De ellende begon toen voor zitter Frans Bayings gister- niddag aan de spelersgroep nedededeelde dat de begelei ding van het eerste elftal in de handen van Bob Maaskant yas gelegd. Eerder had de NAC-voorzitter De Jonge schriftelijk van het bestuurs besluit op de hoogte gesteld. Bayings was naar zijn zeg- sportvelden) a.d. Mau- dijke op en met 5.® :eel gem. Oostburg see ing koopsom, vrij van ;n 30 dgn., betaling °n' idat de gunning defin'" met gemeente, Oil1?®' nlichtingen bij genoern- van de heer W. van Ma'e 17 februari 1984 des n.® iwaan", Dorpsplein 10 'e ar bij instel en opbod vet- Izande, kadastraal bekend r roo' IKÖLN - Het bestuur van FC jKöln heeft deze week uit on verwachte hoek hulp aange- jboden gekregen bij zijn pogin- igen om Bernd Schuster, het Denfant-terrible van Barcelona, [terug te halen. Directeur Ri chard Schmidt van Phantasia- lland, een groot amusements park in Brühl onder de rook gvan Köln, heeft namelijk aan- TILBURG - De Tilburgse ere divisieclub Willem II zal vol- Igend seizoen niet meer kunnen Jrekenen op sponsorgeld van de ghuidige geldschieter Sansui. Het bedrijf heeft besloten op Jeen andere manier reclame te "gaan voeren. Als het contract op 30 juni wordt beëindigd is Sansui vee jaar lang sponsor van de 'ilburgse club geweest. Met welk bedrijf Willem II Volgend jaar eventuueel in zee gaat, is niet bekend. Dat heeft 'leen woordvoerder van Willem Jll vrijdag meegedeeld. Bij de jiTilburgse club, die nog steeds Bin surceance van betaling ver beert, heeft afgelopen week oen betuurswisseling plaats- jgevonden. Vice-voorziter Vrijdag, se cretaris Maessen en penning- ijmeester Gerritsen stelden zich j niet herkiesbaar en werden opgevolgd door drie mensen luit het Tilburgse zakenleven: IJ. de Greef (reclame), T. van {Bijsterveldt (secretaris) en A. 'Druijts (penningmeester). De overige vier bestuursposten zijn ongewijzigd gebleven. Ook zijn bij Willem II drie mensen in een Raad van Com missarissen gekozen. Die Raad vormt een nieuw orgaan bin- fnen de vereniging. De bedoe ling van de Raad is, dat deze in de toekomst - na het vertrek van de bewindvoerder - on- t temeer gaat waken over het iinanciële beleid van de club. Over de opheffing van de surceance van betaling wordt volgende week donderdag voor de Bredase rechtbank de- iinitief beslist. en 8 dagen, koopsom binne" ler v.a. 1 januari 1984. ;enoemde notaris, Provi"' 01171-1212. L|EI5 - Het Sectiebestuur be- aid voetbal heeft vrijdag- Ïn!?"1 vanuit Brazilië be- j cht ontvangen dat het invi- ,0erno°' 'n juni definitief "'et doorgaat. Iy® reden wordt opgegeven, hot f samen zou vallen met Europees kampioenschap, ■serf °°r te'evisie-uitzendin- t: n.Yan de wedstrijden onmo- p'ykzijn. I '''en uitwijkmogelijkheid is l-i ih het telegram wordt IW |erePt van de mogelij k- u®t Brazilië een uitnodi- L ?,za' sturen aan Engeland UL land voor het spelen geboden drie miljoen mark in de Bundesligavereniging te stoppen. Schmidt heeft echter wel als voorwaarde gesteld, dat FC Köln zijn naam moet wijzigen in FC Phantasialand Köln. Uiteraard dient ook op de shirts reclame te worden ge voerd voor het evenementen park. Indien de clubleiding, die zich momenteel beraadt over het aanbod, in zee gaat met Schmidt, is deze bereid jaarlijks nog eens twee mil joen mark te 'schenken'. De overgang van interna tional Lothar Matthaus naar Bayern München, dat even eens in de markt is voor Schuster, begint vastere vor men aan te nemen. De 22-jari- ge middenvelder van Borussia Mönchengladbach, wiens con tract dit seizoen afloopt, is persoonlijk tot overeenstem ming gekomen met Bayern- manager Uli Hoeness. CHICAGO - De Nederlandse Marcella Mesker heeft in de tweede ronde van het dames- toernooi van Chicago een van de belangrijkste overwinnin gen uit haar carrière behaald. Zij versloeg met 3-6, 6-2, 7-6 de nummer zeven van de we reld Andrea Temesvari. De Hongaarse, die in Chicago als tweede was geplaatst, had in de kritieke fase van de partij geen verweer tegen de drop shots van fore- en backhand, waarmee Mesker het spel ont regelde. Mesker was niet de enige, die in dit 150.000 dollartoernooi voor een verrassing zorgde. Tracy Austin, die na acht maanden afwezigheid een co- meba'ck probeerde, werd met 1-6, 4-6 verslagen door Barba ra Potter. Austin was in Chi cago als derde geplaatst. EDINBURGH - Het Neder landse zaalhockeyteam is vrij dag in Edinburgh het toernooi om de Europese titel begonnen met een overwinning van 16- 11 op Italië. Bij de rust stond Oranje voor met 8-5. Tim Steens was met vijf treffers topscorer. De andere Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Jacques Joosten (3), Arno den Hartog (2), Maarten van Grimbergen (2), Ron Steens (2), Frans Hiel en George Scot. Zaterdag speelt Nederland te gen Frankrijk en Schotland. gen verplicht tot deze maatre gel over te gaan omdat Bob Maaskant inmiddels had laten weten het bij NAC voor gezien te houden, wanneer er in de relatie tussen hem en Henk de Jonge geen verandering zou komen. Naar buiten toe had den beide heren namelijk steeds betoogd dat hun wel zeer speciale 'samenwerkings verband' best te hanteren was, zolang ze elkaar maar respec teerden. Maar daar - zo werd het iedere bij NAC-betrokke- ne alras duidelijk - was geen sprake van. STUTTGART - Op de eerste dag van het toernooi om de Westduitse indoor atletiek- kampioenschappen in Stutt gart heeft Ralf Lübke de 200 meter gewonnen in 20,67 se conden. Dat is een officieus wereldrecord. De 18-jarige Lübke was zeven-honderdste seconden sneller dan de Ita liaan Pietro Mennea, die het wereldrecord in bezit had. Bayings: „De Jonge zoekt overal wat achter. Maaskant kreeg geen enkele lengte om zijn werk te verrichten. Af en toe had ik zelfs het idee dat de De Jonge niet zo gelukkig was met onze drie laatste overwin ningen, omdat de glorie niet op hem maar op Bob Maaskant afstraalde. Een misvatting, want Maaskant heeft hem herhaaldelijk trachten duide lijk te maken dat zijn toe komst niet bij NAC ligt. Op een gegeven ogenblik is het Maaskant teveel geworden en gaf hij ons te kennen zo niet langer te willen werken. Daarna hebben wij De Jonge de mentale begeleiding uit handen genomen, omdat hij - op zijn zachtst gezegd - ook met de spelersgroep niet best kan opschieten. De Jonge wei gert echter om zich bij de nieuwe situatie neer te leggen. Vandaar dat er nog een ge sprek komt tussen Maaskant, De Jonge en een vertegen woordiger van de WON (ver eniging van oefenmeesters). Overigens was er gisteren ook al een afgevaardigde van de WON (Langendoen) aan wezig, terwijl het Bredase be stuur zich had verzekerd van de steun van werkgeverszijde door FBO-secretaris Gerard Slager uit te nodigen. Veel le verden die discussies overi gens niet op. Henk de Jonge bleek gisteren niet van plan om iets van zijn bevoegdheden prijs te geven en zal zulks ook in de toekomst niet doen. „Dat is toch wel het minste wat ik mag doen, vasthouden aan mijn contractuele be voegdheden. Als ik dat stand punt niet inneem dan blijft er van mijn positie helemaal niets over aldus de trainer van NAC die vandaag met de selectie afreist naar Venray waar een oefenduel wordt ge speeld. „Ik heb getracht om me positief ten opzichte van Maaskant op te stellen. We hebben bijvoorbeeld veelvul dig gesproken over de komst van Meijer en Latchford. Maar wanneer ik aan deze wens van het NAC-bestuur en Maaskant toegeef, blijft er niets voor me over. In hun vi sie zou ik nu nog slechts mo gen trainen en de opstelling bekend maken. Daarna zou ik me misschien uit de kleedka mer moeten terugtrekken. Zoiets kan ik niet accepete- ren." En voorzitter Bayings ten slotte: „Ik hoop vurig dat het gesprek tussen Maaskant en De Jonge iets oplevert. Niet omdat ik zo graag heb dat De Jonge blijft, maar meer omdat we financieel niet in staat zijn hem de laan uit te sturen. Het klikt gewoon niet tussen die man en mij. We hadden hem eigenlijk niet moeten aanne men en zeker geen tweejarig contract moeten aanbieden. Die fout hebben we gemaakt" OTTAWA - Jos Niesten uit Heemskerk heeft donderdag in Ottawa een schaatswed strijd over tachtig kilometer gewonnen. Hij legde de af stand onder fraaie weersom standigheden af in 2 uur, 32 minuten en 18 seconden. Nies ten versloeg Jan Kooiman uit Ammerstol in de eindsprint. Duizenden belangstellenden volgden de verrichtingen van de overwegend Nederlandse schaatsers. De vooruitzichten voor de omstandigheden, waaronder zaterdag bij Ottawa de alter natieve elfstedentocht moet worden gereden, zijn niet zo florissant. Nadat het het afgelopen weekeinde was gaan dooien is de op het ijs liggende sneeuw vervolgens weer vastgevroren zodat op vele plekken nauwe lijks fatsoenlijk kan worden geschaatst. Met man en macht is gewerkt om tenminste een smalle baan van de hinder lijkste obstakels te ontdoen. Men heeft inmiddels beslo ten het parkoers zodanig te wijzigen dat er vijf ronden van veertig kilometer moeten worden afgelegd in plaats van vier ronden van vijftig km. Men verwacht in totaal ruim vierhonderd deelnemers. DUISBURG - De Nederlands kampioen tafeltennis Ron van Spanje is vrijdag in de eerste ronde van de open Westduitse titelstrijd in Duisburg uitge schakeld. De Veenendaler verloor in vier games van de Westduitser Hajo Nolten (16-21, 21-17, 21- 10, 22-20). De jongere broer van de Nederlands kampioen, Henk van Spanje, kwam wel een ronde verder. De in Engel se dienst spelende Van Spanje versloeg de Westduitser Stef- 1 fen Fetzner in drie games: 21- 18,21-15,21-19. Henk de Jonge is niet van plan om iets van zijn bevoegdheden prijs te geven. Hij pikt de nieuwe rol van Maaskant niet. foto de stem/johan van gurp SERAJEVO - De afdaling voor dames is onder voorbe houd naar maandag verscho ven, die voor de heren is ver schoven naar zondag. In dat geval krijgen de he ren absolute voorrang. Dat be tekent dat de dames in geen geval op zondag zullen starten, zelfs indien de omstandighe den op Jahorina goed zijn. Bij de heren wordt de laat ste training op zaterdag ge houden. Indien die mocht uit vallen, wordt een nieuwe ter mijn bekend gemaakt. Als laatste uitwijkdatum geldt woensdag, waarop de eerste manche van de reuzenslalom op het programma staat. In dat geval zullen beide man ches op donderdag afgewerkt worden. SARAJEVO - Vrienden, maar vooral de vijanden staan met stomheid geslagen. Hoe is het mogelijk, zo vragen zij zich af, dat een negentienjarig manneke met slechts een lengte van 168 centimeter en een gewicht van nauwelijks boven de 50 kilogram het gehele internatio nale wereldje van de schansspringers binnen korte tijd op z'n kop kan zetten. Die 'vijanden' hebben het dan over het Oostduitse wonderkind Jens Weisflog, een dreumes onder de waaghalzen van de skisport, maar wel iemand, die behalve zijn tweede plaats in Oberstdorf achter de Fin Matti Nykaenen, tot nu toe dit seizoen alles won wat er te winnen viel. In Oostenrijk en West- Duitsland werd al gesug gereerd dat Weisflog do ping zou gebruiken. Zo on gewoon wordt de door braak van de Oostduitser uit Erlabrunn gevonden. Er wordt dan gewezen op het feit dat Weisflog in 1981 bij het wereldkam pioenschap voor junioren slechts zestiende werd, een jaar later bij dat WK wel iswaar drie plaatsen op schoof, maar met een der tiende plek nog geen pot ten kon breken. Ook wor den de resultaten van de Olympische DDR-selectie voor Sarajevo aangehaald. Jens Weisflog eindigde tij dens die wedstrijden op de zesde plaats. Geen resulta ten om onmiddellijk de vlag buiten te hangen dus. Vandaar die verdachtma kingen. Zeker na zijn zege in het vier-schansen-toer- nooi (in Nederland geniet het springen in Garmisch- Partenkirchen grote be kendheid door de vaste tv- uitzending op Nieuwjaars dag) kwam de geruchten machine op gang. Vergeten werd even dat Jens Weis flog vorig seizoen in dat hooggewaardeerde toer nooi achter Nykaenen al tweede werd. Dat hij zijn talent dus aantoonde. Weisflog, die aan het huidige seizoen begon met grote trainingsachterstand door een zware val tijdens de training („Ik heb de voorbereiding in de zomer grotendeels moeten mis sen") is zelf ook verrast door zijn plotselinge suc ces. „Voor de wedstrijd in Oberstdorf hoopte ik op een plaats bij de eerste tien", aldus de Oostduitser, die vandaag (zaterdag) op jacht gaat naar het Olym pisch goud op de 70 meter schans in Sarajevo. „In de training merkte ik ineens dat er meer in zat." Het re sultaat was dus een tweede plaats achter Klaus Ost- wald in het eindklasse ment. De kenners zijn ver baasd over de grote sprongkracht van Weisflog „tegen alle wetten in", roe pen zij in koor. En doelen dan op het feit dat het schansspringen tot voor kort alleen succes oplever de voor zware, grote kerels met een gewicht van rond de 75 kilo. Jens Weisflog spot echter met die zoge naamde wetten. Zo dun als een rietje en zo licht als een veertje zoeft hij de spring- schans af om bijna altijd tot over het kritische punt te landen. De DDR-trainer Hans-Dieter Grellmann: „De winst van Weisflog bestaat uit het gegeven dat wij op het moment van de afsprong, als de ski's nog geen tegendruk hebben van de lucht, de techniek van Nykaenen hebben ge- copieerd. We hebben inge zien dat Nykaenen eigen lijk ook niet zo veel ge wicht met zich draagt en daarom hebben we hem uitgebreid op video opge nomen. En op die manier zijn we er achter gekomen op welke wijze Jens moest gaan springen." Op de steile schansen (veel steiler dan de regi stratie op de tv aangeeft. Voor een echte indruk van het hoogte-verschil zou het tv-toestel op de salontafel in de huiskamer moeten worden gezet en de kijker zou daar dan met zijn borst De barre weersomstandigheden in Sarajevo stuurden het programma danig in de war. Op deze foto is een groep militairen op weg om sneeuw te ruimen. - fotoap onder moeten gaan liggen. Op die manier krijgt men een echte indruk van het hoogteverschil dat de schansspringers overwin nen) voelt Jens Weisflog zich sinds de aanpassing van zijn techniek in z'n element. Maar zeker van goud is hij pas als vanmid dag (zaterdag) de wed strijd verloopt zoals hij het zich wenst. Weisflog: „Na tuurlijk spring ik hier voor een gouden plak. Dat doet iedereen. Mijn zege in het vier-schansen-toernooi geeft nergens een garantie voor. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de con currentie de laatste weken stil heeft gezeten

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 9