Rothen Enke v lunde nu naast voor f 6,60 per 20. Dat zijn, gegeven de kwaliteit, absoluut unieke aanbiedingen. We beseffen dat ons enthousiasme als weinig objectief op u kan overkomen. Het enige dat wij Hebt u er ooit bij stilgestaan waarom je sigarenkenners altijd ziet roken met die rustige, subtiele 'puljes'? Om zo lang mogelijk te genieten? Nee, vooral om zo véél mogelijk te genieten. Een sigaar komt namelijk alleen maar tot z'n recht als-ie niet brandt, maar zachtjes gloeit Alleendankrijgt-ie goed de kans geur te vormen. En geur, daar gaat 't om bij sigaren. Om geur en smaak Om de aromatische ervaring. Om rookgenot in de betekenis vanreukgenot wij op verzoek-éénmalig-een gratis proefdoosje Zodra u dit sleutelbegrip 'rusf respecteert, toe. Daartoe hoeft u slechts een kort briefje zal zelfs de eerste kennismaking met een sigaar (zonder postzegel) te sturen naar: Willem II, Ant een prettige ervaring zijn. woordnummer 10009, S550VB Valkenswaard Wiarom we hier zo'n punt van maken? In dat briefje vermeldt u uw naam en adres Omdat we een nieuwe sigaar hebben gemaakt, die leeftijd en de naam van deze krant. Bovendien als geen ander ideaal lijkt om beginnende sigaren- moet u even duidelijk maken of u Wilde Havana' rokers aan te spreken. Maar dan moet-ie wel een wilt ontvangen ofliever de kleinere Wilde Ggarillos eerlijke kans - dus rust - krijgen! Als u dan ons proefdoosje rookt met kunnen doen om u écht te overtuigen, is ii zelf te laten proeven. Vandaar het vol gende voorstel: degene die nog geen kennis heeft gemaakt met de zeldzaam milde Wilder van Willem II, zenden We hebben 't over de nieuwe, 10cm dezelfde rust waarmee u deze advertentie hebt [Jsjuce lange Wilde Cigarillo van Willem II. Een puur gelezen, zal 't vast niet de laatste keer zijn dat u natuur sigaar, 100% tabak, heel knap gemaakt uit van een Willem II geniet WILLEM Brazil, Havana en Java. Net als zijn grotere broer, de Wilde Havana van Willem II (die een half jaar geleden werd geïntroduceerd en inmiddels een specta culaire opmars maakt), heeft onze Wilde Cigarillo een frappant milde smaak en geur. Bovendien is ook de uiterst milde prijs politiek van de Wilde Havana doorgetrokken. Ligt die Wilde van Willem II in de winkel voor slechts f 4,80 per 10 stuks, de Wilde Cigarillo ligt daar Wordt't geen tijd voor een Willem II? DE STEM VAN ZATERDAG 11 FEBRUAR11984 KIMENAI AUTOHUIS DONGEN Wie de rast kan opbrengen om deze advertentie te lezen bolkensteeg 4 - dongen - telefoon 01623-13970 zit binnenkort van een Willem II te genieten 5 NIEUW: DE WILDE CIGARILLOS VAN WILLEM II, 100% TABAK. ZELDZAAM MILD VAN SMAAK, ZELDZAAM SCHERP GEPRIJSD: F 6.60 PER 20. DE GROTERE BROER VAN DE WILDE CIGARILLOS: DE WILDE HAVANA. 'N HALFJAAR GELEDEN GEÏNTRODUCEERD, NU AL ZEER VEEL GEVRAAGD. DANKZIJ Z'N PRIJS: F 4,80 PER 10. door Rob van Deursen SARAJEVO - Uiterlijk bleef zij er heel kalm on der, maar 'innerlijk stak het haar. Het feit dat de Oostduitse Karin Enke gistermiddag op de 500 me ter voor dames in het Ze- tra-ijs(beter sneeuw)sta- dion in Sarajevo van haar tweede gouden plak werd afgehouden door haar landgenote en houdster van het wereldrecord (39.65) Christa Rothenbur- ger moet Enke een flinke kater hebben bezorgd. Zo graag namelijk had zij de rol van Eric Heiden vier jaar terug in Lake Placid overgenomen door de vier dames-afstanden in Sara jevo winnend af te sluiten. Het werd gisteren echter zilver, omdat Rothenbur- ger haar met 41.02 tegen 41.28 voorbleef. Het brons Fokits SARAJEVO - Ze hadden hen dat hij in het Zwitserse Davc strijd op de 500 meter een tija voor de rest van het toernooil kov en Danalin haalden op kun hart op. Fokitsjev moest ren tijdens de 500 meter vooi De 21-jarige Rus ging nameli van de Opperste Sovjet, Yf ehaatsgoud voor de Sovjet 1 Het is een trieste dag voor lusland, maar ik zal hem looit vergeten, meldde Serge fokitsjev wervend. Dat geldt ïchter niet alleen voor hem. Sprinters al Akira Kuroiwa slechts tiende), Frode Ron- ling (zevende) en Andre Hof man (elfde), zullen dat even- !ens niet. Zij kregen in het ipoor vasn Fokitsjev (goud lus), Yoshihiro Kitazawa (zil- rer) en Gaetan Boucher brons) een stevig pak slaag. Opdonders, die de drie Ne- lerlandse vertegenwoordigers lok moesten verwerken, al vas de afgang niet zo groot als >ij de dames daarvoor. Cu- •ieus gegeven voor de Neder- korJ andse schaatsverhouding was perL lat all-rounder Hein Vergeer Ykl net een dertiende plek (38.94), geq ipecialisten als Jan Ykema had 14e, 39.03) en Geert Kuiper naA 16e, 39.13) voorbleef. Vergeer, stel lie overigens niet uit rancune dafl landelde: „Ik had nog harder naq 'ekund, maar in mijn rit tegen dijf Engels tad kmaakte ik eerst hel ïen valse start en dan moet je sni Rijven staan bij de volgende. Nij jeen risico nemen. Toch ben k tevreden. Met deze tijd heb sell k een goede basis gelegd voor YR le duizend en de 1500 meter. Ik 3en nu lekker ingereden." Van onze peciale verslaggever ftAJEVO - Boos vertrok de ederlandse ploeg gistermor gen naar het Olympisch dorp Zlch opnieuw voor te berei- en op de strijd om de 500 me- r 'n het Zetra-ijsstadion in prajevo. Niet dat de tweede f^riode van concentratie veel f*Hp, maar die boosheid was r omen terecht. Als de ma- rrs yan het ijs in Sarajevo tiTl k n'et zo n stomme hadden gemaakt, hadden sPr>ntwedstrijden gister- - - r?en "iet verschoven hoe- te worden naar 's middags Pbe uur. Na het weghalen van de in Ti v?aC'lt van donderdag op laag op de piste gevallen j: euw- gingen de ijsmeesters, UpnH°°r aatlvang van de veer- I- ?e Olympische Winterspe- hooghartig de hulp vanuit u, en Inssbruck afsloegen, E, n' Niet andere woorden: |r ®r °P de top van de ijslaag ftan.?611' °nder gewone om- L digheden een normale yal g' maar met sneeuw- Biiw' Z°als gistermorgen, dode- 1 Vo°r de kwaliteit van het tte!ff~gedeleSeerde Patterson pog t h.te 'aat in de gaten om e Kunnen ingrijpen. Brie-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 6