E Irak en Iran bestoken burgerdoelen Merijntje ZATERDAG 11 FEBRUAR11984 WfDÖffiL PAGINA GIDS NEDERLANDSE PROGRAMMA'S NEDERLAND 1 NEDERLAND 2 BUITENLANDSE PROGRAMMA'S BELGIE NED 1 DUITSLAND 2 DUITSLAND 1 DUITSLAND 3 NEDERLANDSE PROGRAMMA'S NEDERLAND 1 r t NEDERLAND 2 BUITENLANDSE PROGRAMMA'S DUITSLAND 1 s DUITSLAND 3 NEDERLAND 1 NEDERLAND 2 BELGIE FRANS 1 m BELGIE NED 1 DUITSLAND 1 DUITSLAND 2 DUITSLAND 3 HILVERSUM 1 HILVERSUM 3 HILVERSUM 4 HILVERSUM 5 NEDERLAND 1 NEDERLAND 2 BELGIE NED 1 BELGIE FRANS 1 DUITSLAND 1 ca DUITSLAND 2 DUITSLAND 3 HILVERSUM 2 ■nimiuiifln Zendmast bezet PENDELBUS: Chauffeur zat ruim 41 uur achter stuur HILVERSUM 1 ■SlirjslïWlfifl In L In L T2 [20.28] Banana Split Leedvermaak doet het goed hij televisie-kijkend Neder land. Het programma van Ralph Inbar en Patty Brard staat bovenaan de hitlijst als best bekeken programma met een hoge waardering. Vanavond vragen zij behal ve voor hun trucs met de verborgen camera aandacht voor de IVIounties en de zan geres Marjolein Sligte. Uit Amerika komt Tom Noddy, die van een kinderspelletje zijn vak heeft gemaakt. Hij verdient zijn brood met bel lenblazen. pas kennis met de blanke beschaving als hij bericht van een erfenis krijgt. Hij past zijn uiterlijk aan en gaat op weg naar de stad. In de postkoets krijgt hij al meteen een weinig positief beeld van zijn rasgenoten. Ze kijken hem met de nek aan. Wanneer echter de postkoets door een bende wordt overvallen, blijkt Russell de enige te zijn, die zich tegen de bandieten kan weren. grondgebied door een tijd bom verwoest worden. De luchtmachtofficier kolonel Franz Ritter (George C. Scott) krijgt opdracht de Hindenburg te bewaken. Aan het einde verliest hij de dramatische wedloop met de tijd. r s 20.15 Gesprengte Ketten 21.50 De puzzel 20 00 I christfe Het Agatha Christie-ver- haal "Het mysterie van Wychwood' met de Engelse titel 'Murder is easy' bete kent een herhaling van een jaar geleden. Een van de hoofdrolspelers is de Ameri kaanse acteur Bill Bixby uit 'De Hulk'. Als de Amerikaanse compu terexpert Luke Williams brengt hij zijn vakantie in Europa door. Tijdens een treinreis ontmoet hij de oude dame, miss Lavinia Fullerton (Helen Hayes), die op weg is naar Scotland Yard. Ze weet wie in het dorpje Wychwood vier moorden gepleegd heeft, ter wijl de politie geloofd, dat de mensen tengevolge van een ongeval omgekomen zijn. Williams is daarna getuige van een ongeval, waarbij de oude dame gedood wordt. Na een bezoek aan haar begra fenis twijfelt hij aan een toevallige samenloop van omstandigheden. Na de onopgeloste moord op haar man gaat privé-detec- tive Sara Scott meteen weer aan het werk. Ze krijgt op dracht een psychiater te schaduwen, die in een af kickcentrum werkt. Even later verongelukt hij op de zelfde manier als haar man. Daarna blijken er nog meer punten van overeenkomst tussen de beide verongeluk ten te bestaan. De op feiten gebaseerde film 'The Great Escape' betreft een massale ontsnapping van geallieerde krijgsge vangenen uit het vroegere Duitse kamp Stalag Luft III. Ondanks de zware bewa king vonden 76 gevangenen in het voorjaar van 1944 hun weg naar de vrijheid. Spoe dig werden de meesten weer door de Gestapo gepakt. 50 van hen werden geëxecu teerd. Slechts twee wisten Engeland te bereiken. 23.20 Der Schmerz 23.35 Die Hinden burg Wanneer het luchtschip Hindenburg in het voorjaar van 1937 het tweede transat lantische seizoen opent, heb ben de Duitse autoriteiten mysterieuze waarschuwin gen betreffende sabotage daden gekregen. Volgens de geruchten zal de enorme zeppelin boven Amerikaans In 'Der Schmerz' van de Turkse regisseur Yilmaz Güney keert een man, die wegens bloedwraak tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld was, na zijn vrijlating in zijn dorp terug. Zijn vroegere maten begroe ten hem met vreugde, maar Ali is van plan een nieuw le ven te beginnen. Hij wil zich met de vader en de zuster van de gedode man verzoe nen en zijn daad proberen goed te maken door zich als knecht te verhuren. Maar niet alleen de oude man en zijn dochter, maar ook zijn vroegere maten keren zich tegen hem. 23.15 Hombre Als thema voor de western 'Hombre' koos regisseur Martin Ritt de rassenstrijd tussen blanken en Indianen, gebaseerd op een roman van Elmore Leonard. De blanke John Russell (Paul Newman) is door In dianen opgevoed. Hij maakt De amerikaanse bellenblazer Tom Noddy is gast in de Banana Split Show (zaterdag, Nederland 1, 20.28 uur). - TOTO A 22.25 Een kind voor altijd Mensen werk Langzamerhand raakt het sorteren van afval meer in gebruik. Sommige materia len blijken geschikt voor re cycling of kunnen op een an dere manier benut worden. Keukenafval bijvoorbeeld is uitstekend veevoedsel, van daar dat de ouderwetse schillenboer is terugge keerd. Een probleem is ech ter, hoe dit afval goed te houden. Op het ogenblik wordt er aan nieuwe conser veringsmethodes gewerkt, zodat het keukenafval beter en goedkoper bewaard kan worden. 'Mensenwerk' be steedt o. m. aandacht aan dit onderwerp. De zwakzinnigenzorg in ons land heeft de laatste twintig jaar grote veranderingen ondergaan. Het streven om geestelijk gehandicapten in mooie gebieden te weg te stoppen heeft zijn langste tijd gehad. Integratie is het motto van de tachtiger ja ren. Over dit thema maakten Jan Vrijman en Ton Vriens in opdracht van de Nationa le Commissie Internationaal Jaar van Gehandicapten 1981 de indrukwekkende film 'Kind voor altijd?'. Aan de hand van twaalf situaties geeft de film een beeld hoe de zorg voor de geestelijk gehandicapten zich thans ontwikkelt. [20.15] Der Weg ins Freie 20.10 Panoramiek Vakantie '84 Gisteren was het vijf jaar geleden, dat Ayatollah Kho meini de Pauwentroon in bezit nam. Volgens westerse waarnemingen zou zijn re gime niet van lange duur zijn, maar hij zit vaster dan ooit in het zadel. Panora miek analyseert vanavond het 'nieuwe Iran', dat er slechter aan toe is dan in de dagen van de Sjah. Tegen standers van de ayatollah worden nog steeds met ge weld uitgeroeid; er heerst grote werkloosheid; de ar beiders, die wel werken ver dienen steeds minder, het voedsel is op de bon en de huisvesting buitengewoon slecht. In de komende weken brengt Veronica drie pro gramma's, waarin vakantie bestedingen onder de loep worden genomen, aangevuld met reisonderzoeken, actue le informatie en tips. Voor de eerste aflevering koos men de wintersportvakan tie. Een ANWB-auto met ca ravan reisde naar Oosten rijk. Tips over veiligheid, het kiezen van een reisroute en repatriëring in geval van gebroken ledematen komen aan de orde. Andere onderwerpen zijn o.a. goedkope busvakanties, campingvakanties, last-mi- nute-reizen en 'uitgeklede' vluchten. In 1908 schreef Arthur Schitzler de roman 'Der weg ins Freie', waarvan een tweedelige tv-film werd vervaardigd met Klaus Ma ria Brandauer in de hoofd rol. Het tweede deel wordt woensdag 15 februari uitge zonden. De muzikaal begaafde Georg Wergenthin heeft een verhouding met Anna Ros- ner, een intelligente vrouw, die eveneens muzikaal is. Hij is niet bereid zijn ver houding met Anna te legiti meren, hoewel ze een kind van hem verwacht. Hij praat voortdurend over zijn toekomstige positie van ka pelmeester, die hem mate riele zekerheid moet bieden. 21.45 Kalldewey Farce De psychofarce van Botho Strauss komt vanavond in de als brillant geroemde en scenering van Luc Bondy op het scherm. De tv-registra- tie kwam tot stand in sa menwerking met de NDR, WDR en SFB. De farce gaat over verstoor de relaties; latente agressies, die plotseling naar buiten komen; het lachwekkende van de tot routine geworden psychische en groepsthera pieën en de stupiditeit van de moderne heilsleren. [21.10] Films Fans Filmrubrieken overlappen elkaar nogal eens. Ook de KRO schenkt vanavond aandacht aan de Nederland se film 'Sehatjes' en 'The Big Chill' van Lawrence Kaz- dan. Er wordt bovendien een gefilmd interview uitgezon den met Meg Tilly, een van de acht hoofdrolspelers uit 'The Big Chili'. Tevens volgt er een gesprek met Karen Black, die op het Filmfesti val van Rotterdam aanwe zig was, omdat daar haar films 'Can she bake a cherry pie?' en 'Chanel solitaire' vertoond werden. NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 10.00 Teleac: Programmeren met Pascal (herh. 9). 10.30 Teleac: Latijn, taal en cultuur van de Romeinen (herh. 14). 11.00 ROF: Buter, brea en griene tsiis. Afl. 16: Boeken (herh.). 13.00 Journaal voor doven en slechthorenden. 15.30 RVU: De bron. Afl.: Dans om de bal. KRO 16.00 Klassewerk. Spelprogramma voor scholieren. FEDUCO 17.50 Taal, tekens en regels (herh. 14). 18.05 Stickers, stokpaardjes en standpunten (herh. 1). TELEAC 18.25 Werken met audio- apparatuur (herh. 7). TROS 18.55 Rosco. Tv-prentenboek van Ton Hasebos. 19.01 Het A-team, Amerikaanse serie. Het A-Team helpt een aantal plukkers een vuist te maken tegen een corrupte landeigenaar. 19.45 Het weer de komende dagen door Jan Pelleboer. NOS 20.00 Journaal. TROS 20.28 De Banana Split Show. Gasten: De Mounties, Marjolein Sligte en Tom Noddy. 21.20 Falcon Crest, tv-serie. Vanavond: Angie is van plan Chase te ruïneren. 22.10 TROS Aktua/TROS Sport. 22.55 Harten 2, tv-serie. Afl.: Jonathan krijgt tijdens een opera-voorstelling geld en een telefoonnummer van een man, die daarna wordt doodgestoken. NOS 23.50 Journaal. 23.55 Nieuws voor doven en slechthorenden. 00.00-01.10 Studio Sport: OS: IJshockey: Canada-Finland; Zweden - West-Duitsland en interviews. NOS 10.25 Studio Sport. OS: Skiën afdaling dames; Rodelen, 3e manche dames en heren. 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 17.45 Medelanders Nederlanders (1). 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.20 Paspoort voor Marokkanen. 18.30 Sesamstraat. 18.45 Toeristische tips. 19.00 Journaal. 19.12 Studio Sport. OS: herhaling hoogtepunten skiën en rodelen, bobslee 2-mans en ijshockey Tsjechoslowakije- Oostenrijk. NCRV 20.00 Agatha Christie: Het mysterie van Wychwood. Thriller met Bill Bixby en Lesley Ann Down. 21.30 U zij de glorie, koorprogramma. NOS 22.30 Journaal. 22.45 Studio Sport. NCRV 23.15-00.50 Hombre, Amerikaanse film van Martin Ritt uit 1967. John Russell (Paul Newman), opgevoed door Apache-Indianen, krijgt een erfenis. E3 11.10 Interwallonie: Paravosotros. 11.40 Fitness Dance, samenvatting. 12.05 Le plat du jour: Melkprodukten. 12.30 Capital Nature, natuurmagazine. 13.00 Interwallonie: Ciao Amici. 14.00 Tribune êconomique et sociale (herh.). 14.30 Un autre regard (herh.). 15.00 Théatre Wallon: Houte on po diogene, blijspel. 16.50 Herhaling eerder uitgezonden programma. 17.20 Escale, showprogramma rond Anny Cordy. 18.00 Matt Houston (6), detective-serie. 18.55 Mamémo, kinderprogr. 19.00 Télétourisme. 19.20 Lottogetallen. 19.30 Journaal. 20.00 Le jardin extraordinaire. 20.35 Le Cavaleur, Franse speelfilm uit 1978 van Philippe de Broca. 22.15 Cinéscope, filmrubriek. 23.15 Journaal en sport. 12.15 Nachbarn in Europa. 14.30 Heute. 14.32 Tao Tao, tekenfilmserie. 14.55 1, 2 oder 3, spelprogramma voor kinderen. 15.40 Schau zu - mach mit, tips en ideeën. 15.55 Das Riesenherz, tekenfilm. 16.20 Die Fraggles, poppenfilmserie. 16.45 Enorm in Form (6). 17.04 Der grosse Preis, bekendmaking winnaars. 17.05 Heute. 17.10 Landerspiegel. 18.00 Die Waltons, Amerikaanse serie. 18.58 Programma-overzicht. 19.00 Heute. 19.30 Action: Die See-Terrier, over het werk op booreilanden. 20.15 Gesprengte Ketten (The Great Escape), speelfilm uit 1963. Met Steve McQueen. D 23.00 Heute. 23.05 Aus Hollywood: Golden Globe. Over films, sterren en hun prijs. Met o.a. John Forsythe, Julie Walters en Mike Connors. 00.20 Heute. Muziek uit Studio I 16.03 Hm, laan 33. (NOS: 17.55 M«li-cl. en politieberichten). 16.30 DeSï ntging. NOS: 20.30 Langs de |j! sport en muz. 22.02 Metro's W1 23.02 Met het oog op NCRV: 0.02 5th European o.d:,' and Bluegrassfestival. 2.02 v texpress. 5.02 Ochtendlicht .Ik heb vanmorgen vroeg dei gels horen zingen. 15.00 Het ABC van de computer, afl. 4 (herh.). 15.30 Take it easy. Deel 3 - les 2 (herh.). 16.00 De man in het witte pak, Engelse speelfilm uit 1951. Met: Alec Guinness. Regie: Alexander Mackendrick. 17.55 Journaal. 18.00 Tik Tak, tekenfilmserie (herh.). 18.05 ABC- 26 lettertjes, spelprogramma met kinderen. 18.35 De verborgen vallei (1), Australische jeugdserie. 19.00 Juke Box. 19.05 Boeketje Vlaanderen. Afl.: Het Maasland. 19.35 Lotto, paardekoersen, mededelingen en programma overzicht. 19.45 Journaal. 20.10 Kunst-Zaken. 20.15 Zingezong, showprogramma. M.m.v. o.a. The Dolly Dots en Adamo. 21.05 Terloops. Nieuws in de marge. 21.50 De puzzel (Missing pieces), speelfilm van Mike Hodges. Met: Elisabeth Montgomery, Ron Karabatses en John Reilly. 23.20 Sport op zaterdag. 23.35 Paardekoersen, Journaal en Coda: Folksongs van B. Britten. 08.50 Olympische Winterspelen. Met: Biathlon, rodelen, skiën en duobobsleeën. 16.00 Flamenco, reisverhaal uit Andalusië. 16.45 Unsere kleine Farm, Amerikaanse tv-serie. 18.00 Tagesschau. 18.05-19.00 Die Sportschau. Met o.a voetbal Bundesliga en O. Winterspelen. 17.30 Hier und Heute unterwegs. 17.55 WWF. 19.00 Markt. 19.25 Büro, Biiro, tv-serie. 20.00 Tagesschau. 20.15 ARD-Wunschkonzert. M.m.v. Heidi Brühl, Heino, Bibi Jones, Jürgen Marcus, Liesbeth List e.a. 21.45 Olympische Winterspelen. IJshockey: Zweden - West-Duitsland, Canada - Finland. 23.15 Trekking lottogetallen. Aansl.: Tagesschau en Das Wort zum Sonntag. 23.35 Die Hindenburg, Amerikaanse speelfilm uit 1975. Met: George C. Scott. 01.25 Tagesschau. 09.30 Programma-weekoverzi cht. 08.50 Tele-Gymnastik (17). 09.00-11.15 Cursussen. 16.30 Tv-cursus Duits (herh.). 17.00 Wiskunde algebra (herh.). 17.30 Lehrerprobleme - Schülerproblemen. 18.00 Tv-cursus Engels (herh.). 18.15 Pauk mit: Latein (3). 18.30 Rockpalast..nach Wunsch. 19.00 Aktuelle Stunde, met Sport im Westen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Fragen-Fragen, aktuele reportages. 21.00 Gott und die Welt: Allah. Geld und Geister, de kerk op Saba-Borneo. 21.30 Wider den tierischen Ernst, uitreiking carnavalsorde aan Friedrich Nowottny. 23.30 Der Schmerz (Aci), Turkse speelfilm uit 1971 van Yilmaz Gueney. 00.50 Journaal. Ieder heel uur nieuws. VARA: 7.03 Hallo hier Hilversum! (8.06 Difigen van de dag. 8.50 Geboren en geto gen. 9.03 Het socialistisch strijd lied). 10.03 De stand van zaken. 11.03 Wie in 't Nederlands wil zin gen. 12.03 Tussen Barend en Van Dorp. 13.06 In de Rooie Haan. 15.03 TROS: 7.00 Nws. 7.10 TR( Nws.show. (7.35, 8.35 en 9.35 Akii 7 30. 8.00 en 8.30 Nws NOs;5A NOS-sportief. 9.24 Watei-st c Nws. TROS: 9.33 TROS Nws'shï (10.00, 10.35, 11.00 en 11.35 Aki 10.30 en 11.30 Nws). Feduco, lp Fobieën, herh. 5. 12.11 Taal, W regels, herh. 13. NOS: 12.26 Mefo voor land- en tuinbouw. 12.30h TROS: 12.36 Aktua. (12.50 /W 12.55 Kamerbreed. (13.00 en |j Nws). 14.00 Voorzichtig breekbs 14.30 Nws. 14.33 Het Concern bouworkest, documentaire. R\'- 15.10 Nemen en geven. AVRO ui Nws. 15.32 AVROdite. (16.30 Nu' 17.00 Toppers van toen. 17.30 NV 17.36 AVRO's Radiojournaal, li; Per saldo. 18.00 Nws. 18.10 AVRO Radiojournaal. P.P.: 18.20 1% ding van de PSP. Overheidsvoo lichting: 18.30 VROM-taal. AVE 18.40 Richting. 18.50 Jazz Spectm EO: 19.45 Sangh en spel. 20.00Kj 20.03 Zaterdagavondmagaz. 21); EO-Metterdaad. 20.45 Laat ons! rustdag wijden. 21.26 EO-Melk daad. Teleac: 21.30 Latijn, fe, (herh). 22.00 Programmeren m Pascal, herh. les 9. EO: 22.30 Ni 22.40 Reflector. 23.00 Deze \v« 23.20 Orgelbespeling. 23.40 Tenslo te. 23.55 Nws. Ieder heel uur nieuws. NCRV Vroegop. 7.30 Rabarbara. 8.03 p non stop. 9.03 Gospel-rock. l( Popsjop. (ca. 11.45 Weerman ik de Jong). 12.03 Los Vast Live!. 13.35 De Dikvoormekaarshow.li Tussenuur. 15.03 Diseo-expio 16.03 NCRV-Zaterdagsport, NO 18.04 De avondspits. NCRV: IS Koploper, (ca. 19.30 De kopkrai 20.03 Elpee-pop. 22.02 Country Si le. 23.02 Late date. AVRO: 7.00 Nws. 7.02 Septienü Nws. 8.05 Mooi zo. kinderprogic. ma. 9.00 In de kaart gespeeld Concerto Mattinale. 11.30 K hausconcert: Pianorecital. 1! Rauwkost. NOS: 13.00 Nws. li Diskotabel. 15.00 Akkoord. KR 15.30 Zin in muziek (A. Rubn voor muziekhobbyisten. B. Podit voor jonge beroepsmusici,) 2t Meesters van de raga (6). 21 Complement (17). 21.50 Poe/.ie.21 Laudate. 22.50 Ter overweging (Via AM-Zender Hilversum NOS: 19.02 Nws. voor buitenk ders. 19.02 Bulletin in het Man kaans-Arabisch. 19.10 Bulletin het Berbers. 19.20 Bulletin in) Turks. 19.30 Bulletin in het Spaó Paul Vasseur en Dick Kloosterman in 'Hollanders' zondagNederland 2, 22.15 uur). - fotovoo NOS 09.25-12.30 Studio Sport: OS. Schaatsen 5000 m. heren. 12.55-15.00 Studio Sport: OS. Skispringen 70 m. schans. 16.30 Studio Sport: OS. Rodelen 4e manche dames en heren en herhaling hoogtepunten schaatsen en skispringen. 17.00 ZVK: Kerkdienst vanuit de Gerformeerde Kerk te Berkel en Rodenrijs. 18.15 Sesamstraat. 18.30 Mensenwerk. 19.00 Studio Sport. Met kunstrijden ijsdansen. 19.55 Lottogetallen. 20.00 Journaal. 20.10 Panoramiek, achtergrondinformatie. 20.40 HV: Vijf minuten bedenktijd. KRO 20.45 Kruispunt-tv. Actuele zaken in kerk en samenleving. 21.10'Films Fans. Filmrubriek. 22.25 Kind voor altijd? Reportage over de zorg voor geestelijk gehandicapte kinderen. NOS 23.10 Journaal. 23.15 Nieuws voor doven en slechthorenden. 23.20 Studio Sport. OS: Kunstrijden paren. NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. KRO 11.00 Eucharistieviering in de St. Franciscus Xaveriuskerk te Amersfoort. NOS 12.00 Het Capitool. 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. TELEAC 14.20 Werken met audio- apparatuur (8). 14.50 Gezondheidsvoorlichting reuma. 15.00 Voorlichting Let's swing. 15.15 Tekenen en schilderen, herh. 5. 15.45 Follow Me 1, herh. les 17. IKON 16.00 Wie weet (5). Pastoraal programma. 16.28 De Wilde Ganzen. NOS 16.30 Journaal. TROS 16.35 Sons and daughters, Australische serie. 17.00 Country cross, damesfinale. 17.25 Pop video show, hits en videoprimeurs. 17.50 Feduco-Teleac: Thema 14: Medische geheimzinnigheid. NOS 18.25 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.30 Teleac: Por favor, herh. les 8. 19.00 Journaal. VOO 19.05 Magnum, Amerikaanse tv-serie. De populaire disc- jockey Holly maakt zich zorgen over haar ex- verloofde. 19.55 Nederland muziekland. 20.35 Dynasty, tv-serie. Alexis neemt een lijfwacht. 21.25 Willem van Oranje, tiendelige tv-serie. Afl.6: Periode 1567 - 1568. 22.15 Hollanders, komisch programma met o.a. Alexander Curly. 22.30 Veronica sport. 22.55 Vakantie'84 (1), vakantiemagazine. CS NOS 23.30 Journaal. 23.35 Nieuws voor doven en slechthorenden. 10.00 Kunst en kunst maken (5), herh. 10.30 Kunst en kunst maken (6). 11.00 Confrontatie/Ieder zijn waarheid. 12.00 Nieuwsoverzicht voor doven en slechthorenden. 12.30 Voor boer en tuinder. Afl.: Boomkwekerijen (herh.). 14.00 Concert: Praags Lentemuziekfestival (II): Ensemble Virtuosi uit Moskou speelt werken van Mozart. 14.50 Handel en wandel. Middenstander worden, zijn en blijven (7). 15.20 I.Q., quiz (herh.). 15.50 20ste Europeade voor folklore in Wenen. 16.20 Vriend Eekhoorn, Slowaakse jeugdfilm. 17.35 De jonge uitvinder: De wintertuin. 17.45 Tijdrover. Kwizien. Kabeljauw in folie (herh.). 17.55 Nieuws. 18.00 Tik Tak, tekenfilmserie (herh.). 18.05 Liegebeest, herh. 6. 18.20 Van Pool tot Evenaar, kwis. Vandaag: Nicaragua. 19.40 Mededelingen en programma-overzicht. 19.45 Journaal. 20.05 Sportweekend. 20.35 Willem van Oranje, tv- serie. Dl. 6:1567-1568. 21.30 TV-Touché, satirisch 'nieuws'-magazine. 21.55 Cinemanie, filmkwis. 22.45 Journaal en Coda. 11.00 Heilige Mis. 12.00 Faire le point, discussieprogramma. 13.00 Journaal. 13.05 Concertissiomo: werk van Aaron Copland. 14.00 Arts magazine, kunstrubriek. 14.30 Visa pour le monde. Vandaag: Costa Rica. 16.20 Flamingo Road (22), Amerikaanse serie. 17.15 Palmares, amusementsprogramma met liedjeswedstrijd. 17.45 Fraggle Rock (23), poppenshow. 18.10 Mobiles, auto- en motormagazine. 18.40 Weekend Sportif. 19.23 Toto-uitslagen en uitslag Palmarès. 19.30 Journal télévisé magazine. 20.15 Supercool, met Plastic Bertrand. 21.15 Deux Amies d'enfance (1), Franse tv-film in drie delen. 22.45 Journaal, sport en toto uitslagen. 13.15 Lebendes Licht, populair wetenchappeiijk programma. 13.45 Magazin der Woche, regionaal overzicht. 14.30 Die Besucher, kinderserie. 15.00 Ein Platz an der Sonne, uitslag. 16.00 Lieder - Rhytmen- Melodien, internationale folklore. 16.30 II Chapé - Der Hut, Reto-Romaans solotoneel. 17.00 Bilder aus der Wissenschaft, wetenschappelijk programma. 17.30 ARD-Ratgeber: Reise. 18.15 Wir über uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau met o.a. O. Winterspelen. 19.20 Weltspiegel, reportages. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der Weg ins Freie (1), tv- film in twee delen naar de roman van Arthur Schnitzler. 21.45 Meisterwerke der Kunst, portret van Max Beckmann. 22.00 Der Geburtstag der Infantin (Der Zwerg), opera van Zemlinsky, uitgevoerd door het Philharmonisch Staatsorkest. 23.30 Tagesschau. 08.20 Programma-weekoverzi cht. 08.50 Olympische Winterspelen. Met o.a. Langlaufen voor dames; schaatsen - 5000m heren; skispringen - 7Om schans; rodelen - 4e ronde voor dames en heren. 16.00 Herzlichen Gliickwunsch Rudolf Platte. Vijf verhalen. 17.00 Heute. 17.02 Die Sport-Reportage. Met: O. Winterspelen. 18.00 Tagebuch, religieuze uitzending. 18.15 Die Einwanderer (6), Canadese serie. 18.58 Programma-overzicht. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven, parlementair nieuws. 19.30 ZDF-Olympia. Samenvatting van Sarajevo. 20.15 Er-Goctz-liches, vier eenakters van Curt Goetz. 21.45 Heute. 21.50 Olympische Winterspelen: Kunstrijden op de schaats. 23.00 Die Liebe des Capitan Brando, Spaanse speelfilm uit 1974. Regie: Jaime de Arminan. 15.30 Schaken voor iedereen (3). 15.45 Het internationale tv- kookboek: Italië. 16.00 Sehen statt Horen. 16.30 Ihre Heimat - unsere Heimat. 17.30 Thirty Minutes, CBS Nieuws op III. 18.00 Marco, tekenfilmserie. 18.30 Kultur-Geschichten: Dagegen sein ist immer leicht (6). 19.00 Aktuelle Stunde am Sonntag. 20.00 Tagesschau. 20.15 Geheimnisse des Gehirns (6). 21.00 Auslandsstudio. 21.45 Kalldewey Farce, toneelstuk van Botho Strauss. a 00.15 Journaal. KRO: 13.30 De Huts. AVRO li AVRO-magazine. 13.40 Trefp: NOS: 14.02 Langs de lijn, spon muziek. 17.55 Meded. TROS. !i Inkijk met Inbar. NCRV NCRV-zondagavond: In bewef 19.15 Zondagavondmuziek. Brochure rondom de Afschel: van 1834. 22.02 Welingelichte la gen. NOS: 23.02 Met het oog morgen. TROS: 0.02 De Na: wacht. 4.02 Krieken met Adjc NCRV: 8.00 Nws. 8.10 NCRV dagmorgen: U alleen, U loven 8.40 Barok op zondag. 9.05 loverdenking. NOS: 9.25 Wal KRO: 9.30 Kroost. 10.00 IKON10.02 Met branden hart 10.12 Kerkdienst. 10.55 Wilde G. zen. 11.00 De andere wereld zondagmorgen.NOS: 12.00ft bu. 12.30 Suara Maluku. 13.001* 13.10 Zorg en hoop. 13.55 Pk voor buitenl. werknemers IK 17.00 Kerkdienst. 17.58 Wilde G zen. 18.00 Nws. 18.10 Brood len. 18.40 Liturgie kerkn NOS: 19.10 Hobbyscoop AV 19.45 Spel met poëzie. 20.00 20.03 AVRO-magazine bui tent 20.25 Europa plus en min I Schaduwparlement. 21.20 Men mensen... RVU: 21.40 De d braak. Feduco: 22.00 Teerw (14). AVRO: 22.30 Nws. 22.401 punt. 23.00 Klass. met Caro 23.55 Nws. L «sus uit meur dsn 50 decisions l/ELD 37 - BREDA - Tel. 076-2231 24ste jaargang Kantoren TWEE anti-militaristen hebben zaterdag de grote zendmast op de vliegbasis Woensdrecht enkele uren bezet. Daarmee protesteer den ze tegen de mogelijke kosmt van kruisrakketten. De twee klommen zaterdag ochtend in de mast en kwa men tien uur later weer naar beneden. Meteen daarna werden ze door de mare chaussee aangehouden. - FOTO DE STEM/BEN STEFFEN Van onze redactie binnenland EINDHOVEN - De rijks politie heeft zondag een chauffeur van een pen delbus tussen Nederland en de wintersportgebie den een rijverbod opge legd. De man bleek ruim 41,5 uur achter het stuur te hebben gezeten, met slechts anderhalf uur rust. Bij een controle ten zuiden van Eindhoven werden nog twee chauf feurs van pendelbussen aangehouden, die het rij tijdenbesluit hadden overtreden. Ze kregen ook een rijverbod. Van de kant van de Vervoersbond-FNV is de laatste tijd al herhaalde lijk geklaagd over grote onveiligheid tijdens rei zen met pendelbussen op de lange afstand, omdat de chauffeurs te lang achtereen achter het stuur zouden zitten. Ieder heel uur nws. VARA: 7.02 Vroege vogels. (7.02 Radio Sterre- bos. 7.45 Kult. inf. 8.15 Natuur en milieu). NOS: Olympische Winter spelen 1984: Schaatsen - 5000 m. Ieder heel uur nws. AVRO: i de Boswachtershow. 8.30 AVRJ Sportpanorama Junior. 9.02 4 op zondag. VARA: 10.02 Het4 dagse gezicht van de VARjl drie. 11.02 Dubbellisjes W 12.02 De Europarade. VPRO'j Spleen. 16.02 Voor jou een a"l NOS: 17.30 Bobthema's en swil essions. 18.02 De Nationale Hij rade met de titeltekst. 20.03 B' Thuisland. 21.02 Jazzgeschied 21.30 Internationaal Jazz FesJ Amsterdam 1983. KRO: 22.0" bia. 23.02 Rockdreams. TROS: 8.00 Nws. 8.05 Tongel snaren. 8.30 Van volksmuziek] concertzaal. 9.25 ConcertagC 9.30 Cascade. KRO: 10.00 Eucijf tieviering. NOS: 11.00 Für H 13.00 Nws. 13.05 Opera-nia'S Vandaag; Finse opera-serial 14.10 Concerten op de zondagj dag. Concertgebouw Orkest I Koor, met solisten: Messa dat quiem, Verdi. Aansl.: 15.40 over muziek. 16.00. Musica jj TROS: 20.00 Specialiteiten a te. 21.50 Koren en korpsen Guitariteiten. (Via AM-zender Hilversum] NOS: 19.02-19.40 Nws. voor landers. 19.02 Bulletin in he'*.] rokkaans-Arabisch. 19.10 Buj in het Berbers. 19.20 Bulletin j Turks. 19.30 Bulletin in het Spf Van onze redactie buitenland BAGDAD - De strijd tussen n, e.n 'rak 's het afgelopen weekeinde weer fel opgelaaid. Een Iraanse aanval op Iraakse stellingen werd door Irak beantwoord met lucht aanvallen en artillerie-be schietingen van Iraanse ste den. Daarbij zijn nogal wat do den gevallen. Vooral in Aba- an vielen veel slachtoffers onder de burgerbevolking. De opleving van de strijd ossen beide landen valt sa- en met de herdenking van de islamitische revolutie in Iran, 1 jaar geleden. Zondagmid- ag beschoot Iran drie Iraakse L j*' waaronder de haven stad Basra. VaJ ce-pr schap sen voor van i Sovje der Jd Zatf gan nieuv Mosk geen I ging 1 presi| Sovje te ko wede! overé ver nenkl volge ze 1% gezeg van i het toen I stuks boek I mees! wijzej mani ooi zijn gelijk ondeil naar J over Thatd kou eerstl miers Ooi afgeld geuit| het voor I tussefl duitsi neckf der re twee! Enl DENl zulleq (Bir vierd menv biedt| 13.0 colled De| lijk i ven (J 1986).! Die Reagan tobt toch wat af Van DEN j een i de rel WD.] kabin gen, het ke de lingeij isdaa Vo fers netst werk aan

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 28