Wel voor op tv de stem: grootste toonzaal van zw-nederland in Zeeuwsch-Vlaanderen OPEN HUIS nnianHiiHi akademie"de laan' «iUNBifU 8estem Drs. Hul ereburge open huis Vanaf woensdag 15 februari Uw fotorolletje vóór 10 uur gebracht dezelfde dag om 17.00 uur klaar! QC En dat voor slechts UiÖW Axelsestraat 2 - Terneuzen - Tel. 01150-18184 DE STEM VAN ZATERDAG 11 FEBRUAR11984 Gerrit de Jonge, een begrip in service en de electronica van morgen. Met de SONY BETAMOVIE BMC-LOOP, 's werelds eerste videocamera met inge bouwde recorder ben je niet alleen de regisseur van je zelfgemaakte tv-programma maar ook cameraman en als het moet zelfs de presentator. De Sony Betamovie weegt slechts 2,5 kg. Op handige cassettes met een speeiduur tot drie en een half uur neem je alle aardige momenten in je leven op. Thuis gekomen speel je die direkt af op de home-videorecorder in natuurlijke kleuren en een sublieme geluidsweergave. De Sony Betamovie biedt je een terugblik op je vakantie en een eerlijke mogelijkheid tot een ar tistieke prestatie. Gerrit de Jonge weet alles van video, voor een demonstratie is hij di rekt te vinden. Alle video-systemen die er zijn heeft hij in huis en je eerder gemakte su per-acht films zet hij over op video. ÏTATENCOM, per foto Op dinsdag 14 februari van 13.00 tot 20.00 uur houden wij U bent van harte welkom! zaterdag 18 februari 1984* THW DIËTËTIEK 10 Praktijkdiploma programmeren in BASIC Weekenddienst Stem-redactie SAS VAN GENT - Drs. H. J. p. (Hubert) Verschaffel is gisteren bij zijn afscheid als voorzitter en lid van ettelij ke werkgeversorganisaties benoemd tot ereburger van Sas van Gent. Hoewel al ge ruime tijd wonend in het Belgische Bouchaute, is hij een geboren en getogen Sas- senaar, zo benadrukte bur gemeester drs. W. Dusar- duyn in zijn toespraak tot Verschaffel. Het besluit van de Sasse gemeenteraad dat aan het ereburgerschap ten grond slag ligt, spreekt van 'veel zijdige en langdurige ver diensten'. Dat geldt zowel algemene werkgeversbelan- gen als het behoud van de werkgelegenheid bij de meelfabriek Walsenmolen in Sas van Gent, waarvan Mini vuile Woninginrichters etaleren zich uitvoerig in de krant. Opleidingsschool voor Hoger en Middelbaar Beroepsonderwijs Morsestraat 1, 2517 RZ 's-Gravenhage Tel. (070) 60 29 38 Direkteur: Mw. C.F.W. Coenen. Het voorlichtingsprogramma begint om 13 uur en duurt tot plm. 15 uur Wij verzorgen twee vierjarige dagopleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs: (Toegepaste Huishoudwetenschappen) een brede opleiding met lessen in ekonomische, sociale en huishoudtechnische vakken. De opleiding kent twee studie richtingen, t.w. management/groothuishouding en voorlichting/ kleinhuishouding. De richting management leidt op voor leidinggevende funkties in de verzorgende dienstverlening, zoals civiele diensten in de gezondheidszorg, in het bedrijfsleven en in de gastvrijheidssector. De richting voorlichting richt zich vooral op konsumentenvoor- lichting en hulpverlening op het gebied van o.a. de woon- en leefsituatie en huisvesting. De paramedische opleiding voor diëtist bereidt de student voor op funkties op het gebied van de algemene voeding en diëtetiek. De diëtist kan werkzaam zijn in: de gezondheidszorg de voorlichting het voedingsonderzoek de ontwikkelingssamenwerking Toelatingsvoorwaarde: scheikunde in het eindexamenpakket Bij deze opleidingen staat integratie tussen praktijk en theorie centraat. Zij kennen een stageperiode van 170 resp. 150 dagen. Bij verhindering kunt u zich voor inlichtingen wenden tot de administratie, alle schooldagen van 9 tot 16 uur. Werken met een computer is het werk van de toekomst. Jos Linders is een onafhankelijk instituut, gespecialiseerd in computer opleidingen. Bij alle lessen zijn computers aanwezig. Binnenkort starten in Breda avond opleidingen voor: I Praktijkdiploma Computerboekhouden Een opleiding voor iedereen die het handmatig boekhouden beheerst. In ca. 5 maanden wordt u omgeschoold van handmatig of mechanisch boekhouder tot computer-boekhouder. U voert zelf een volledige boekhouding op een computer. Een opleiding van ca. 5 maanden voor iedereen die wil begrijpen hoe een computer werkt en zelf programma's wil leren schrijven in Basic. Geen speciale vooropleiding vereist. NIEUWE LESMETHODE waardoor de lesstof beter wordt opgenomen en de leskosten belangrijk lager zijn. U leest er alles over in de studiegids. Bel voor alle vrijblijvende informatie: 03463-322:1 of stuur de coupon aan: Jos Linders, Antwoordnumme' 3101, 3760 WD Soesterberg. (postzegel is niet nodig) OORZÏTTER ERKGEVERS: ■Terneuzen nieuw (bestuurscentrum' IAS VAN GENT - Met z'n im 100.000 inwoners levert L'uwsch-Vlaanderen zo'n datief grote bijdrage aan de onomie dat niet Middelburg, laar Terneuzen eigenlijk het estuurlijk centrum van Zee- ind zou moeten zijn. De nieuwe voorzitter van de 'ing van werkgevers in de maalzone, R. Ruules, legde ;ze overweging gisteren op ifel bij het afscheid van zijn 'oorganger, drs. H. Verschaf- el in de Vlaanderenhal in Sas jan Gent. „Dan zou er nog een reden neer zijn, naast talloze ande- e. om tot stand te brengen rat we vandaag graag als een nort afscheidscadeau aan de eer Verschaffel hadden wil- ?n aanbieden: een Vaste >eververbinding Wester- chelde", aldus Ruules tot de tan, die ook jarenlang heeft eijverd voor een VOW. Ruules onderbouwde zijn etoog met enkele cijfers over ivesteringen van de Zeeuws- 'laamse industrie, exportcij- ers en het gegeven dat al twee edrijven in het gebied (CPC n Dow) een landelijke ener- teprijs hebben gewonnen. "Alle cijfers liggen boven 'et landelijk gemiddelde en echtvaardigen een hogere andacht van de provinciale n 'andelijke overheid dan tot tu toe het geval is", aldus de iieuwe werkgevers-voorzit- Naam Adres Woonplaats Postcode M/V Tel. j Verzoek inf. over de opleiding nr(s): Instituut voor automatiserings-opleldingen J OOR redactionele aangelegen- n* u z'cfl dit weekeinde iiatot Eu9ène Verstraeten W40-16755. B.g.g. 01153-1534. .AO TOQR ZUDWFST NEDERLAND een perfekt afge- werkte en naar uw ji 1 smaak ontworpen vWl uitbouw van Ir |ll \hJi' deze veranda-en li-1 MjjÉSÜl pergolaspecialist wM. meeste ervaring op dit gebied en weet dat u hoge eisen stelt aan een aanbouw. Wist u overigens dat een veranda een uit stekende isolatiebuffer is en dat u nooit meer met uw dure tuinmeubelen hoeft te sjouwen? BEHAAGLIJK 'BUITEN'ZITTEN... ÉÉN ZONNESTRAALTJE IS AL VOLDOENDE VER AN DAL UX- B V Heikenszandseweg 22. Postbus 3. 4453 ZG s Heerenhoek OU05-1992 11 Vertel mij vrijblijvend alles over terrasoverd® |l naam. Kantoren ArkpIoeu2en' Hulst en Goes. Iers o en telefoonnum mers 0p pagina 2. Ipeningstijden- |30-12.3O/13.3O--|7 00 uur. factie lelrrwprtv Rein van der pn Cnf "cde')' Jan Jan- lul ri ^hef)' Frank Dey. fcër rr ,SdhlPPer. Cor de fcort) h0,' Ton Koomen iraeten n Eu9ène Ver- li iWHHGoes: Gé van Ber- |a oÓs?k 9: Henk Post" |a Oostburg: Co Meertens. 8rvicepunten WC )A^2ande: mevr. Neve, **250 erstr, 4, 01148- adres: postcode: woonplaats: tel: In gesloten envelop zenden aan Verandalux, Postbus 3, 4453 ZG .'s Heerenho '"ertentie-expl. Zeeland: C. F Pr,ve 01150-95839. Me- MI Wi roe bij eer „Zo led Zr lieu- (Pvc een tenc ken H: van geld tief aan: Zeer niet afge ontz ter nota mili< steil volg waa kooi D opsc de J op h als heid toeg verl met Zc heb! de rr gevr voor ten met men de c wor< plan Sta ti ning Gedr de toe zulle omst mak D; gele* maa: spra; gen. nam die e mini ontz' ven guld durf stem niet daar zo'n stanc lijk de k: bel a Or besti le sr PZEI den teerc Boer veel van Tege zich comr

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1984 | | pagina 14