spanje van 1 Race BV Hulst afgeslacht )efenduels VERLIES VOOR DAMES GSC JEAN PA UL DE BR UIN OP DREEF PLAY-OFFS BIJ BEDRIJFSTENNIS NEDERLAAG VAN AXEL pS«r Coen Dobbeleir weg bij Axel SANDRA REGUN NATIONAAL DU LAATSTE ACHT randaag ohn sifsiSr Wintercompetitie tennis Titelstrijd karateclub Breskens Geslaagde instuif Zaamslag PAGINA SPORT 2 eren eerste klas PSY aast op Gudjohnsen enPmes eerste klas ames tweede klas Heren tweede klas nieuwe de Boer:| lationale titel jp korte baan WISSELEND SUCCES ROTTIER Adriaenssens grijpt titel PAGINA SPORT T14 ir 'rijkste rol. Aan toe- mwers scheelt het wei-1 maar als organisator I je graag eens alle top- op de deelnemerslijst en bijschrijven. Niet al- de Amstel Gold Race it met dit probleempje te 1 een, ook het gros van de ere klassiekers. Alleen I n toe in Milaan-San Re- en uiteraard tijdens het I eldkampioenschap rreen van naam aanwe-1 erman Krott heeft in- en wel toezeggingen van Iwitserse ploegen in huis ie kans is groot dat een ;g uit de Verenigde Sta- aan de Amstel Gold Race deelnemen. t is voor de eerste keer de Amerikanen naar opa komen met een ;g", vertelde Krott, „ze hevig geinteresseerd in Europese trip, want be- ve aan de Amstel Gold :e willen zij ook aan an- wedstrijden deelne- ioals eerder gemeld ont- nt ook de wielersport niet i de bezuinigingsdrift van overheid. Zo zal het aan- politiemensen dat de istel Gold Race zal bege- len drastisch verminderd rden, hetgeen betekent de organisatie zelf voor nsen moet zorgen die lispunten etc. zullen be nnen. totaal moeten 368 posten 'eiligd worden. Hoeveel als organisatie voor onze :ening moeten nemen, is niet bekend", aldus Nico issenaar. „Het houdt wel i verzwarend element )r de organisatie in". ,onze basketbalmedewerker ILST - Zondagavond speel- gV Hulst 1 thuis tegen de „mer twee in de eerste klas het rayon: Buoyancy. De rense ploeg bewees op een Hulst uiterst pijnlijke ,ier dat zijn plaats in de «schikking geenszins op (val berust: 52-104. Lnvankelijk leek alles vrij |ig te verlopen. Hulst begon |t een 1-3-1-verdediging, Jardoor de aanvallen van iyancy goed opgevangen Len worden. Er werd ge- Lntreerd gespeeld en goed [verdedigd. In de aanval Werden Karei Doolaeghe, Lid van Heese en Ton de Booij prima van de goed uit gevoerde aanvalssystemen. Dankzij dit gevarieerde spel type reikten de Hulstenaren halverwege de eerste helft naar een 15-10-voorsprong. Daarna barstte het Drunen- se geweld echter los. Vliegens vlug combinerend en scorend vanuit om het even welke po sitie werd de Hulsterse verde diging - inmiddels overge schakeld op een 2-1-2-systeem - volledig ut balans gespeeld. Aanvallend liet het geluk BVH in de steek en Buoyancy liep snel uit naar een 23-48- ruststand. De grootste kopzorg voor coach Luc Dierickx werd toen het beperken van de schade in de tweede helft. Dit viel echter nogal tegen, want de tegen stander bleef doorstomen en scoorde aan de lopende .band. Aan Hulsterse zijde kon alleen Karei Doolaeghe nog wat te rug doen in de aanval. Hij werd dan ook topscorer met 20 punten. Tot overmaat van ramp moest aanvoerder Jan den Hamer halverwege de tweede helft het veld verlaten met vijf persoonlijke fouten. Hulst was de ontreddering na bij. De Drunense ploeg daar entegen niet. Integendeel zelfs: de laatste vijf minuten, die uitgespeeld moesten wor den met vier spelers, bleek Buoyancy nog in staat de overhand te houden. Op slag van tijd werden zelfs de hon derd punten overschreden. Hulst werd uiteindelijk volko men afgeslacht met 52-104. De Sasse dames moesten dit weekeinde eveneens een ne derlaag (8-21) incasseren, zij het met meer acceptabele cij fers. Valkenisse 4, de bezoe kende ploeg, die vrij hoog staat genoteerd in de derde klas dames, startte bijzonder slecht in de eerste helft. BC Sas profiteerde uitstekend en sloot de eerste peridoe af met een 6-5-voorsprong. In de tweede helft liep echter alles verkeerd. Vooral in de verde diging werd een respectabele reeks blunders afgeleverd, waardoor Valkenisse uit kon lopen naar 6-11. Sas schakelde toen over op persoonlijke dek king, maar dat pakte verkeerd uit. De tegenstander liep moeiteloos weg en toen vlak voor tijd weer teruggescha keld werd op zone-verdedi ging, was het onheil reeds ge schied. Valkenisse zegevierde vrij eenvoudig met 8-21. MIES UTOPIA 2 WHICH TOPDUEL 'RNEUZEN - Koploper Walcheren wist in de mdbalcompetitie afdeling Zeeland vrij gemakke- jk te winnen van nummer laatst in de eerste klas (ren Operatie'71. In dezelfde klas won Utopia eiteloos van Walcheren 2. Ook GSC zegevierde nakkelijk en ruim over EMM 3. Hetblijft daar- cr op een punt van Walcheren. Bij de dames eg Utpia onnodig klop van Hontenisse 2. n de tweede klas dames 'k koploper Utopia 2 de te te in de topper tegen atie '71. HVH kwam twee in actie en moest beide |ren verlies incasseren. Eerst id verloren van Delta Sport n daarna van SV Ouwer- k. Bij de heren kreeg Sluis - klop van Marathon 3. WALCHEREN - OPERATIE 2-7 - De beginfase ging ge- op. De Oostburgers kon- het bolwerken tot 4-3. naf dat moment nam Wal- ren het heft in handen. Bij rustsignaal stond het al 13- la de hervatting domineer- Walcheren en had Opera- !1 mets meer in te brengen. JTOPIA-WACLHEREN 2 13-De eerste helft was aan ipia-zijde matig. De strijd gelijk op. De ruststand 9-8 was een goede afspie- ing van de krachtsverhou- Na de hervatting verliep beter aan Utopia-zijde en t liepen de Terneuzenaren naar 15-8. In de slotfase am de overwinning niet :rin gevaar. SSC-EMM 3 26-9 - Een rtieve ontmoeting. GSC een groot overwicht, dat ie eerste helft al duidelijk site kreeg getuige de 11- aststand. In de tweede helft troleerden de Goese heren 1 wedstrijd volledig en be- ilden een dik verdiende rwinning. Topscorers aan ü-zijde: Peter Lefèbre (5x), Roelofs (4x) en Hans tiaanse (4x). n NAC een afrondend rek met Kohn die momi el nog werkzaam is als trai- :r van het eveneens in degra- itiezorgen verkerende FC vente. van onze sportredactie EINDHOVEN - PSV heeft zijn oog laten val len op Arnor Gudjohn sen, middenvelder bij de Belgische eersteklasser Sporting Lokeren. Jan Reker, volgend seizoen hoofdtrainer bij de Eind- hovense club, heeft de Ijslander reeds enkele malen aan het werk ge zien. Arenor Gudjohnsen kwam in '78 naar België- Als spits werd hij bij Vi- kingur weggehaald door Lokeren. De hoogblonde IJslander, 22 pas, is in middels omgeturnd tot een uitstekend voetbal lende middenvelder. Het contract van Gudjohn sen, hij tekende vorig sei zoen bewust voor een jaar, loopt aan het eind van deze competitie af. JTOPIA-HONTENISSE 2 13 - Utopia begon goed en ivlot uit naar een 5-0-voor- ong, maar toen namen de neuzense dames het te itvaardig op. Hontenisse am terug in de wedstrijd, st 6-6. Na de hervatting het gelijk op tot aan de fase. Toen viel Utopia te- 1 en greep Hontenisse toch 1 onverwacht de winst. DELTA SPORT 2-HVH 9-6 - De eerste helft verliep goed voor HVH. De Hulsterse da mes leidden zelfs bij rust, maar moesten in de tweede helft het initiatief laten aan Delta Sport, dat dan ook ver diend de winst greep. SV OUWERKERK-HVH 10-5 - Een slechte eerste helft van HVH. SV Ouwerkerk liep over HVH heen en leidde bij rust al met 9-1. Na de veldwis- seling ging het beter aan HVH-zijde en had het het ini tiatief, maar de marge van de eerste helft was te groot om SV Ouwerkerk nog te bedrei gen. UTOPIA 2-OPERATIE'71 6-2 - De eerste helft ging gelijk op. Beide teams waren in de afwerking slordig en verder speelde de keepster van Uto pia een goede partij. De rust werd bereikt met een 2-1- stand. Na de hervatting profi teerde Utopia van de ruimte, die de verdediging van Opera tie '71 bood. Het liep uit naar een verdiende overwinning. Door deze winst zijn de kam pioenskansen van Utopia 2 aanzienlijk gestegen. MARATHON 3-SLUISKIL 18-16 - De beginfase was 'voor Marathon, maar een hard werkend Sluiskil verloor geen terrein. De 9-9-stand bij rust was de juiste verhouding. Na de hervatting bleef het gelijk opgaan tot tien minuten voor tijd. Sluiskil leidde op dat mo ment met 15-16, maar moest in de slotfase toch buigen voor Marathon, dat de meerderheid aan mankracht - een van de spelers van Sluiskil was uit het veld gestuurd - goed uit buitte. Uitslagen: heren: eerste klas: Walcheren-Operatie'71 32-7, GSC- EMM 3 26-9, Volharding-Olympus 2 33-30, Utopia-Walcheren 2 20-13; tweede klas: Marathon 3-Sluiskil 18-16, Olympus 3-GSC 3 27-14, Uto- pia-2-Delta Sport 2 22-14; dames; eerste klas: Walcheren 2-Delta Sport 10-6, EMM 3-Marathon 9-8, Utopia-Hontenisse 2 10-13; tweede klas: Atlas-Sluiskil 2 2-14, GSC 2- EMM 4 13-4, Delta Sport 2-HVH 9-6, SV Ouwerkerk-HVH 10-5, Utopia 2-Operatie'716-2. van een voe t baImedewerker i VAN GENT - Er werden zondag verschillende vriendsch- elijke voetbalwedstrijden gespeeld, waarbij Zeeuwsch- amse ploegen betrokken waren. De wedstrijden zijn samen- "at in het volgende overzicht. 1EERENVEEN - Lieutve loer uit Ureterp is maan" p de kunstijsbaan te Heel 'een met veel vertoon nacht Nederlands kamP" Lorte baan geworden, printer bleef ongeslagen in inale-poule met vier, bij iok Hilbert van der Duim- De succesvolle titelverd ;er was ook de enige, dieTerneVzem^t'dooT p 160 meter onder de veer IEUW BORGVLIET-VO LWAARDE 1-2 - De ope- ase was voor de thuis- Geheel volgens het spel- 'd kwam die formatie uit hoekschop op 1-0. Daarna Vogelwaarde de toon aan. ral voor rust kwam dat tot hg via knappe aanvallen, ren daarvan maakte Frans looy gelijk. Ook na de pau- Jleef Vogelwaarde - al was fliet zo nadrukkelijk als de rust - de betere ploeg, 'innende treffer kwam op |ri van Ronald Bun. }IA-KOEWACHT 1-1 - Zo- Voor als na rust een gelijk Pande wedstrijd. De eerste it werd afgesloten met een rind, waarna in het begin de tweede helft Koewacht orsprong kwam via Hon- aessens. RIA kwam via ft Audenard een kwar- voor tijd verdiend op ge- hoogte. STBURG-TERNEUZEN fin de eerste helft een be- ;econden (13.99) bleef, t een voorsnrn™ reld van 26 varen de Friezen ig. Heerenveen), Harlingen). 6. Jan yiteit1 schaatsenrijOB*n''J°°rsProng kon gaan en- Na de hervatting wa- tezen opperma omgedraaid ean Uitslag «M.rl.iUfcJg teS&EKÏÏ! vorf Lioenschap: L Lieüwe de ^^Eiijlmake °voor zhrf reke- Ureterp) 42.71 seconden en w 1 e de gelijkmaker noteren voor Terneuzen. AARDENBURG 1-AAR- DENBURG 2 2-0 - Voor rust hielden de ploegen elkaar re delijk in evenwicht, al nam het standaardteam een 1-0- voorsprong in die periode via Theo de Croock. Na de pauze was het eerste team duidelijk beter. Vooral technisch, maar ook conditioneel overheerste het standaardelftal. Door een treffer van Bram Kools werd het 2-0. PHILIPPINE-HOOFD- PLAAT1-3 - Voor rust een ge lijk opgaande wedstrijd. Door Henk Ottens kwam Hoofd plaat in de eerste helft op voorsprong. Na de hervatting was Hoofdplaat de gevaarlijk ste ploeg. Nadat Philippine via Werner Corijn op gelijke hoogte was gekomen, liepen de bezoekers nog uit naar 1-3 door treffers van Rudie Cor nells en Henk Ottens. CORN BOYS-1JZENDIJKE 0-0 - Een gelijk opgaande wedstrijd met een terechte uitslag. IJzendijke was iets meer in balbezit, maar tot echt uitgespeelde kansen leidde dat niet. HVV '24-SLUIS 1-0 - Voor rust nam een beter HW '24 een voorsprong via Huub Bun. In de tweede helft zakte HW'24 iets terug en hielden de ploegen elkaar meer in evenwicht. Een speelster van Hontenisse 2 (wit shirt) scoort in het duel met Utopia. - FOTO WIM KOOYMAN van onze handbalmedewerker TERNEUZEN - GSC kwam slecht voor de dag in de derde divisie dames. Het verloor de uitwedstrijd tegen Blauw Wit met 11-9. De beginfase ging gelijk op. Blauw Wit nam wel re gelmatig een voorsprong, maar GSC kwam steeds te rug. Blauw Wit nam vlak voor rust een 6-4-voor- sprong. Na de hervatting scoorde GSC twee keer en bracht de stand op 6-6. De score verliep wisselend en enkele minuten voor tijd stond het 9-9. In de slotfase greep een gemotiveerder Blauw Wit alsnog de toch wel verdiende winst: 11-9. Doelpuntenmaaksters aan GSC-zijde: José Rouwette (4x), Claudia van Dalen (2x), Jacqueline op de Brouw, Co- ra Jacobs en Denise Pijcke. Uitslagen: tweede divisie: da mes: EMM-Verburch 13-15, Athene-Gilze 16-13, Were Di- EBHV 11-16, De Treffers-DWS 13-11, Ancora-Hermes 5-16; he ren: EMM-Tachos 18-20 (Tachos kampioen), Animo-Actief/R 16- 14, Snelwiek-Volt 17-19, Ancora- Fortuna 21-12, GHV-Wings 14-9; derde divisie: dames: Blauw Wit-GSC 11-9, Walcheren-Volt 14-14, Tornado-EBHV 2 22-6, Groene Ster-Olympis 21-14, Dongen-Avanti 7-13; heren: EMM 2-Mountain Stars 19-16, Boemerang-Delta Sport 19-14, Rapid-EBHV 23-11, Dongen- Avanti 12-16. Standen: dames tweede divi sie: De Treffers 16-28, EMM 16- 23, Hermes 16-22, Verburch 16- 21. EBHV 16-20, Athene 16-16, DWS 16-13, Ancora 16-11, Gilze 16-4, Were Di 16-2; heren tweede divisie: Tachos 16-32, EMM 16- 26, GHV 16-15, Wings 16-14, Snelwiek 16-14, Ancora 16-14, Volt 16-12, Fortuna 16-9, Actief 16-6; dames derde divisie: Tor nado 16-32, Groene Ster 16-24, Avanti 16-22, Walcheren 16-18, GSC 16-16, Olympus 16-12, Volt 16-12, Blauw Wit 16-9, EBHV 2 16-8, Dongen 16-7. van onze biljartmedewerkèr CLINGE - Door het invitatietoernooi driebanden, dat zijn vere niging CBC in Clinge in café De Snelle Duif hield, te winnen heeft Jean Paul de Bruin bewezen op weg te zijn een veelzijdige speler te worden. Vooral voor hemzelf een prettige constatering nu hij pas gepromoveerd is naar het groot biljart. Hij kan dan ook met een gerust hart de stap naar de grote tafel wagen. In dit invitatietoernooi be- en op wat geluk mocht reke- wees hij ook in het driebanden zijn mannetje te staan. Het krachtsverschil tussen de eer ste vier in dit toernooi was zo gering dat de speler, die in de slotronde zijn zenuwen het best in bedwang kon houden van onze tennismedewerker HULST - Ofschoon Champs Disques de uiteindelijke winnaar is geworden in de A-poule en Elma in de B-poule, is het nog allerminst zeker of zij de kampioenen zullen zijn van de succesvol verlo pen bedrijtstenniscompetitie in sporthal Den Dullaert te Hulst. Afgelopen zaterdag werden de laatste wedstrijden gespeeld en dat houdt in dat vanaf volgende week gedurende drie zaterdagen de zogenaamde play-offs worden gespeeld, waarna dan de kampioenen van de beide poules be kend zullen zijn. DORDRECHT - Johnny Rot tier van GBC uit Groenendijk heeft met wisselend succes deelgenomen aan de nationale voorwedstrijden topklasse li- bre. Na een goede start kon hij na twee partijen bogen op een moyenne van ruim veertig. De tweede dag verliep opmerke lijk ongunstig voor hem, want door twee mindere partijen daalde zijn moyenne tot bene den de dertig. Dat hield in dat Rottier tot net onder de degra- datiegrens gezakt was. In de laatste twee partijen was hij echter weer ouderwets op dreef. In vijf en acht beurten maakte hij de benodigde 400 caramboles vol en schroefde daardoor zijn algemeen ge middelde op tot 38.40. Johnny Rottier behaalde zeven match- punten en scoorde een hoogste reeks van 297. In de A-poule komen hier voor in aanmerking Champs Disques, Van der Walle en Kindt Biesbroeck, terwijl de teams Rabo Nieuw Namen, Neckermann B en Saman/Ago onderling zullen moeten uit maken welke twee teams gaan degraderen. Vanuit de B-pou- le kunnen dan twee teams promoveren, waarvoor in aan merking komen Elma, Goos- sen en NSM. Het geheel zal 19 maart besloten worden met een recreatief sluitingstoer- nooi, nadat de prijsuitreiking heeft plaatsgevonden. Uitslagen: poule A: Necker mann B-Rabo Nieuw Namen 2-6, Neckermann A-Van der Walle 2-6, Saman/Ago-Kindt Biesbroeck 1-7; poule B: Schelde Lin-Bleijenbergh 0-8, Goossen-NSM 2-6, Rabo Ter- hole-PV Hulst 2-6. Eindstanden: poule A: Champs Disque 51, Van der Walle 47, Kindt Biesbroeck 45, Neckermann A 43, Iris 29, Jansenius 27, Rabo Nieuw Na men 25, Neckermann B 12, Sa man/Ago 9 punten; poule B: Elma 55, Goossen 44, NSM 36, Schelde Lin en Bleijenbergh 32, PV Hulst 30, Rabo Terhole 22, Rademakers 21, Verschue- ren 16 punten. van onze biljartmedewerker MIDDELBURG - Rinus Adriaenssens van de biljart vereniging LBV uit Lewedorp is kampioen geworden van de derde klas driebanden van het district Walcheren/De Beve- landen. Door in een spannende fina lepartij Chris Verweij van Onder Ons uit Goes te klop pen, verzekerde Adriaenssens zich van de titel in café De Schuur te Middelburg. Eindstand (respectievelijk matchpunten, algemeen gemiddel de en hoogste serie): 1. R. Adriaenssens 12-0.378-5, 2. C. Ver weij 10-0.388-3, 3. A. Rijk 8-0.343-4, 4. J. Rijk 8-0.306-4, 5. R. de Rubber 6-0.380-7 (hoogste serie), 6. A. Cats- man 6-0.307-4, 7. J. van de Waart 4-0.338-3.8. W. Wattel 2-0.234-3. nen, de titel binnen handbe reik had. Na drie ronden ongeslagen te zijn gebleven moest Jean Paul de Bruin zijn eerste en tevens enige nederlaag incas seren. Dat was tegen zijn club genoot Frank de Rijk. Door die nederlaag had De Bruin de kansen op de eindzege niet meer in eigen hand. Ondanks dat hij de laatste partij won van Eddy Nagtegael en toen verzekerd was van de tweede plaats, was hij afhankelijk van de finalepartij tussen Frank de Rijk en Karei de Koeyer. De Koeyer ging met een moyenne van 0.877 de laatste ronde in. Een gemiddelde, dat hoger was dan dat van De Bruin. Aan winst in 34 beurten had De Koeyer genoeg om de eerste plaats voor zich op te eisen. Had hij daarvoor enkele partijen van een gemiddeld gespeeld, juist in de siotpartij kwam De Koeyer niet los. Dat bood De Rijk de gelegenheid zijn clubgenoot De Bruin de titel te bezorgen en zelf de tweede plaats te pakken. De kortste partij in dit toer nooi, onder leiding van Jozef Lambrechts, kwam op naam van Eddy Nagtegael, die de 25 caramboles in slechts 21 beur ten volmaakte. De hoogste se rie van acht was voor Jean Paul de Bruin. Eindstand (respectievelijk matchpunten, algemeen gemiddel de en hoogste serie): 1. Jean Paul de Bruin 8-0.840-8,2. Frank de Rijk 8-0.736-6, 3. Eddy Nagtegael 6- 0.841-6, 4. Karei de Koeyer 6-0.776- 5, 5. Paul Baart 2-0.638-6, 6. Peter Snelders 0.0.478-5. TERNEUZEN - Leverde de vorige ontmoeting in de wintercom petitie een gelijk spel op (6-6), afgelopen zondag was Axel niet in staat een vuist te maken tegen het Oostburgse Ludo et Emergo: 3-9. De Oostburgers maakten duidelijk wat het voor Axel bete kent wanneer Coen Dobbeleir niet (meer) meespeelt. Ook het vertrek van Martine van Maarleveld naar Middelburg zal een gevoelige klap zijn voor de Axelse formatie. Het niet meespelen van Coen Dobbeleir betekende te vens dat Dobbeleir ook in de toekomst de Axelse kleuren niet meer zal verdedigen. Ferd Elliott nam zijn plaas in, ter wijl Martine van Maarleveld alleen haar enkelspel mee speelde tegen Conny Baar- ends, hetgeen een puntende- ling opleverde, 6-6. Serge Car- pentier en Patrick Marteijn bleken te sterk voor respectie velijk Menno van den Hout (5- 13) en Ferd Elliott (8-11). Karin van Maarleveld zorgde voor de enige overwinning van Axel tegen Wilma Kupfer, 10- 4. Het herendubbel, dat voor de toeschouwers een aardig duel opleverde, mondde uit in een overwinning voor de Oost burgers, 7-13. Bij Axel maakte Simone Esselbrugge haar op wachting in het dubbel met Karin van Maarleveld. Een 4- TERNEUZEN - Nadat ook officieel bekend was geworden dat Martine van Maarleveld het Axelse tennisteam had verruild voor het Middel burgse, bestond het voor nemen dat ook Coen Dob beleir het .Axelse team zou verlaten. Dit was aanleiding voor het be stuur van Axel Dobbeleir schriftelijk mee te delen dat op zijn aanwezigheid geen prijs meer werd ge steld met onmiddellijke ingang. Dit hield voor Dobbe leir in dat hij afgelopen zondag niet meer uit kwam voor Axel, maar dat Ferd Elliott zijn plaats innam. Martine van Maarleveld was nog wel van de partij en kwam uit in het enkel spel om daarna aan Si mone Esselbrugge haar plaats in het dubbel af te staan. Bij Eddy Dobbe leir, vader van Coen, wekte dit enige verba zing: „Waarom Coen niet en Martine wel"?. De moeder van Martine, Marja van Maarleveld, tevens bestuurslid van Axel: „Martine zou be slist niet hebben gespeeld als er vervanging was geweest". Overigens staat het vast dat Coen Dobbeleir inmiddels lid is geworden van de tennis vereniging Animo te Ter- neuzen. HULST - Onder leiding van districtstrainer Jan Willem Visser nam het district Zee land deel aan de nationale overdekte jeugdkampioen schappen 1983, die het afgelo pen weekeinde werden ge speeld in de Tesquahal te Ede. Voor Sandra Begijn uit Hulst betekende dit een doorbraak op landelijk niveau, mede ge zien haar leeftijd, want ook het volgende jaar nog kan zij in de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar blijven meedoen. In de eerste ronde versloeg zij Babette Eijsvogel met 6-2 6-3 om daarna in een slopende partij in drie sets te winnen van Yvonne Grubben (3-6 6-3 7-5). Deze partij had haar ech ter zoveel inspanning gekost, dat dit duidelijk meespeelde in haar partij tegen de als eerste geplaatste Nathalie Vandie- rendonck (0-6 0-6), hoewel de tegenstand er uiteraard naar was. Een plaats bij de laatste acht was het resultaat. Stefan Steijaert uit Ootburg werd bij de jongens in de eer ste ronde uitgeschakeld door Karei Kist (1-6 0-6). Marcel van Sabben uit Middelburg kwam niet door de kwalifica tieronden voor deelname in de leeftijdscategorie tot en met 14 jaar. Monique van de Borgt uit Kruiningen moest wegens een blessure voor deze kwalifica tiewedstrijden verstek laten gaan. SKI VLIEGEN - Een wedstrijd skivliegen in het Zweedse Vi- kersun werd gewonnen door de Fin Matti Nykanen, op dit moment de beste schanssprin ger ter wereld. Hij versloeg de Canadees Horst Bulau. Nyka nen haalde afstanden van 152, 150 en 133 meter. HANDBAL - In een vriend schappelijke interland in Leb- beke heeft het Belgische he- renhandbalteam met 19-20 verloren van Bulgarije. De wedstrijd diende ter voorbe reiding op de strijd om de B- wereldtitel, die vrijdag in Ne derland aanvangt. 13-verlies leverde het op. Leider TSI uit Goes maakte een foutje tegen MLTC 1 door met 6-6 gelijk te spelen. Of schoon captain Hans Felius niet meespeelde, lag het ver lies bij de dames. Annemarie Verrijzer werd op het nip pertje afgetroefd door Marjo lein Cijsouw (7-6). Ook het dubbel bij de dames leverde verlies op voor de Goesenaren. Manon ten Bruggencate maakte voor de Middelburgers de puntendeling tot een feit. De Schelde uit Vlissingen maakte geen fout en won met 10-2 van MLTC 2, waarbij de partij tussen Middelburger Piet de Jong en Frans Ver hulst alle aandacht trok. Ver hulst won met 9-8. In poule 2 had het Terneu- zense Animo een gemakkelij ke middag tegen het zwakke MLTC 3 (12-0), terwijl Hulster Ambacht 1 in dezelfde poule het onderspit dolf tegen koplo per DOS 1. Het gelijke spel van Monique Begijn tegen Marie-Louise Maasdam (8-8) en de winst in het damesdub- bel met Chantal Baecke be perkte het verlies van de Hul stenaren tot 3-9. In poule 3 was het geen goe de dag voor de Zeeuwsch- Vlaamse vertegenwoordiging. Hontenisse 1 werd in de Jario- nohal te Terneuzen geconfron teerd met een Schelde-ploeg, die te laat arrriveerde en moest daarna met lede ogen aanzien dat de winst werd meegenomen naar Vlissingen, 4-8. Hulster Ambacht 2 leed verlies tegen Souburg 1,3-9. In poule 1 van de herencom petitie werd Hulster Ambacht 1 geplaagd door ziekte en was daardoor niet in staat een overwinning te behalen op Souburg, dat hiermee de eer ste overwinning behaalde. Het team van Animo uit Terneuzen kan de volgende week de champagne aan laten drukken, want het kampioen schap kan dan een feit wor den. Ook zondag tegen Dom burg bleek Animo oppermach tig. Captain Enno Cohen ver sloeg Oscar Jacobs (9-5) en Huub Nijsten zette zijn partij in winst om tegen Theo Jacobs (11-5). Dieter Gajewski en Fons Stockman maakten het geheel af door te winnen van respectievelijk Adriaan Vree- ke (13-8) en Joost Roelse (12-5). De dubbelpartijen zorgden er voor dat opnieuw een 12-0- einduitslag op het scorebord terecht kwam. Uitslagen: heren poule 3: De Stoof 2-De Schenge 0-12; poule 4 mixed: Eegedima-Hontenis- se 210-2. BRESKENS - Afgelopen weekeinde hield de judo- en karatesportvereniging Bres kens de jaarlijkse karatekam- pioenschappen. Ruim twintig leden van de snel groeiende - op dit moment ai 80 leden tel lende - vereniging leverden in een viertal categorieën strijd om de fel begeerde clubtiteis. De titels kwamen terecht bij Johnny Heyboer, Johnny Scherbeijn, Hilbert Lamberts en John Poortvliet. De leiding van het geheel was in handen van trainer Blaas Schroevers. Uitslagen: Tot 70 kg wit/gele banders: 1. John Poortvliet, 2. Rob Geldof, 3. Benno Pietersz. Boven 70 kg wit/gele banders: 1. Hilbert Lambers, 2. Walter Goossen, 3. Ste- Shan de Jaeger-Braet. Onder 70 kg ogere banders: 1. Johnny Scher beijn, 2. Frans Daalman, 3. Diede- rick Quaars. Boven 70 kg hogere banders: 1. Johnny Heyboer, 2. Diederich Schouten, 3. Benny Mu- rijn. TERNEUZEN - Het jaarlijkse door de tennisvereniging Zaamslag gehouden onderlig- ne tennistoernooi, was ook af gelopen zaterdag weer een succes. Met een aantal van 48 deelnemers werden er gedu rende vijf uren in totaal 20 dubbelpartijen afgewerkt. De tennisinstuif, bedoeld als afscheid van het wintersei zoen, vond ook dit jaar weer plaats in de Jarinohal te Ter neuzen. Hoewel er alleen dub belpartijen werden gespeeld, golden de behaalde games in dividueel. Eindstand: Dames: 1. E. Dees- Torn 24 punten, 2. Jeanet de Bock en Elma Veraart 20 punten. Heren: 1. Eugène Lauret 25,2. Piet de Kort 24,3. Hennie Machielsen 22 punten. I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1983 | | pagina 7