INDELING VAN DE POULES (KEN to? „UITSTEKENDE OVERBRUGGING" ANIMO GEEFT JEUGD EEN KANS luister Ambacht net vier teams Ludo et Emergo en Axel in hoogste poule Lies Mast: „Drive" met mixed-team Turnproeven EMM Terneuzen Overwinning Jansen in Eksaarde Tieleman op dreef Zaamslag: Routine Van onze tennismedewerker TERNEUZEN - Na enkele ja ren afwezig te zijn geweest in de wintercomeptitie, ver schijnt ook tennisclub Drive uit Sas van Gent weer ten to nele. Geformeerd werd een mixed-team, dat zal uitkomen in poule 4. Ook in Sas van Gent geeft men de jeugd een kans. „Al enkele jaren zijn we bezig met een gerichte jeugdplanning", zegt Nelleke de Waal, be stuurslid voor jeugdzaken. „Tijdens de wintermaanden krijgt de jeugd lessen in de Vlaanderenhal van Roger van der Meirsch. De bedoeling is dat we met hetzelfde team ook de zomercompetitie ingaan". Het team bestaat uit Wer ner Tak, Onno van Quekel- berghe (beiden het afgelopen seizoen actief op diverse jeugdtoernooien) en Eric Ran- schaert. De vrouwelijke helft van het team bestaat uit Fem ke de Meester, Liselot Bertram en Veronique Leeuwenburg. Over de kansen houdt Nel leke de Waal duidelijk een slag om de arm: „Voorop staat dat de jeugd de kans krijgt er varing op te doen. Als er daar na een goed resultaat uitkomt, is dat alleen maar leuk". Drive werd ingedeeld bij het tweede team van Hontenisse, Hulst 3, Eegedima (Tholen) en Sou burg 2. Van onze tennismedewerker TERNEUZEN - Dat door iedereen anders wordt aangekeken tegen de komende wintercompetitie, illustreert de uitspraak van Lies Mast: „Deze competitie is uitermate geschikt om in teamverband de winterperiode te overbruggen. In vergelij king met andere sporten is zes weken voor de zomercompe titie veel te kort". Lies Mast, deel uitmakend van het eerste mixed-team van Hontenisse, is geen on bekende in het Zeeuwsch- Vlaamse tenniswereldje. Begonnen in Axel, waar zij nog altijd lid is en waar zij lang competitie speelde, zal zij nu voor de eerste maal de kleuren van Hontenisse ver dedigen. Volgend jaar bestaat de tennisclub Hontenisse vijf jaar. Een jonge vereniging dus, zoals er tegenwoordig meer zijn. Het afgelopen zo merseizoen debuteerde Hon tenisse in zowel de landelij ke als de districtscompetitie. Reden te meer om ook in te schrijven voor de winter. Het opdoen van ervaring staat voor de meesten dan ook voorop. Loes en William Asselman completeren het team, samen met Paul Boeijkens. Het echtpaar As selman maakte zijn debuut in het kampioensteam afge lopen zomer, terwijl Paul Boeijkens in de landelijke herencompetitie uitkwam. Lies Mast over de kansen van het eerste team: „Hoe wel we absoluut niet tot de sterksten zullen behoren, geloof ik niet dat we op de onderste plaats zullen eindi gen". Overigens deelt Hon- tensse poule 3 met de teams van Animo 2 en DOS. Het tweede team, dat in poule 4 uitkomt, bestaat uit Henk en Marie-Louise Laanen, Lies- beth en Pieter de Klerk, Gonda Rottier en Wim Com- piet. Van onze tennismedewerker TERNEUZEN - In poule 1 van de mixed-competitie wordt Zeeuwsch-Vlaanderen vertegenwoor digd door de teams van Ludo et Emergo (Oostburg) en Axel. Beide treden aan op volle sterkte. Dit houdt voor de Oostburgers in dat van de partij zijn: Conny Baarends, Barbara du Fossé, Serge Carpentier en Hein Kupfer. In deze poule kan men op zware tegenstand rekenen van Axel, dat eveneens het sterk ste team heeft ingezet, dus met Coen Dobbeleir, Menno van den Hout en Karin en Martine van Maarleveld. Zes teams bevat deze poule. Afhankelijk van de samen stelling, lijken de teams van De Schelde en MLTC 1 de fa vorieten te zijn. Hoewel ook het Goese TSI in dit gezel schap prijkt, lijkt het erop dat men in Goes zal gaan „experi menteren". Namen als Hans Felius, Dick Waasdorp, Anne- marie Verrijzer treffen we de ze wintercompetitie niet aan, maar dat kan uiteraard snel veranderen. Vooralsnog lijken er kansen te zijn voor Ard Breure en Jaap Moerland bij de jongens, terwijl ook Judith van de Berge en Monique van de Borgt hun opwachting zul len maken voor „het grote werk". Hoewel Axel met één team deelneemt, heeft Ludo et Emergo een tweede team in poule 2, hetgeen zeker als een kanshebber betiteld kan wor den. Patrick Marteijn met Han Petiet vormen ontegenzegge lijk de basis van dit team, aan gevuld met de jeugdige Ro nald Baarends. De andere helft wordt gevormd door de dames Clasien Baarends, Thea van de Bossche en Marie Christine Sampon. Lies Mast van Hontenisse: „De wintercompetitie is een uitstekende overbrugging". Van onze sportredactie TERNEUZEN - In sporthal 't Zwaantje te Terneuzen wer den in het afgelopen weekein de door alle leden van de Ter- neuzense gymnastiekvereni ging EMM de vaardigheids- proeven afgelegd. Geturnd werd in alle leeftijdscatego rieën. In de morgenuren kwa men de jongste leeftijdsgroe pen aan bod en 's middags de oudere jeugd. Alleen de selec tieturnsters kwamen niet in actie. Zij hadden het te druk met de voorbereiding op ande re bondswedstrijden. Na af loop reikte EMM-voorzitter Ton Tissink de prijzen uit. De resultaten zagen er als volgt uit: Meisjes: 6 jaar: 1. Jisca de Rui- scher, 2. Tamara Timmer, 3. Karin van Opdorp. 7 jaar: 1. Jiva de Vet ter, 2. Ilse de Bokx, 3. Nathalie van der Velde. 8 jaar: 1. Sascha Kiela, 2. Claudia Freriks, 3. Olga van Hel. 9 jaar: 1. Joan Leunis, 2. Jeanet van der Velde, 3. Petra Schaub. Jon gens: 7 jaar: 1. pa trick de Smidt, 2. Tony Blokhuizen, 3. Pepijn Mor genstern. 8 jaar: 1. Patrick Hame link. PROEF 1: Meisjes 10-11 jaar: 1. Angelique Snel, 2. Brenda van der Velde, 3. Thea van Soest. Jon gens 10-11 jaar: 1. Elmar Beuzen- berg, 2. Dennis Bilderbeek, 3. Hans de Doelder. Meisjes 12-13 jaar: 1. Denise de Waal, 2. Wendy Nieu- wenhof en Nicole van Wijck, 3. An gelique van Opdorp. PROEF 2: Meisjes 10-11 jaar: 1. Francis van Hemert, 2. Marly Termoshuizen, 3. Liesbeth Oostdijk. Jongens 10-11 jaar: 1. Mark Verwijs, 2. Marco Meertens, 3. Dennis Nijhof. Meisjes 12-13 jaar: 1. Michelle de Smet, 2. Bianca Bak, 3. Desiree Meeuwsen. Jongens 12-13 jaar: 1. Huib van der Acker. PROEF 3: Meisjes 10-11 jaar: 1. Ilona Ekkenbus, 2. Bianca Lehman, 3. Netty de Koeyer. Meis jes 12-13 jaar: 1. Mercie Mertijn, 2. Laura de Vlieger, 3. Anky de Nood. Jongens 12-13 jaar: 1. Bram van der Acker, 2. Michael de Bokx. PROEF 4: Meisjes 10-11 jaar: 1. Saskia Notebaert. Meisjes 12-13 jaar: 1. Nathalie van Eeden, 2. Ni- colette van Battum, 3. Yvana Hen- se. Aspirant-dames 14-16 jaar: 1. Birgit den Hollander, 2. Annouska Harms, 3. Ilse de Witte. Dames 17 jaar en ouuer: 1. Sylvia Schol ten. PROEF 5: Meisjes 10-11 jaar: 1. Monique Lecluyze, 2. Mira Flipse. Meisjes 12-13 jaar: 1. Esther Sahe- tapy, 2. Kim Bakker, 3. Angelique Verstraeten. Aspirant-dames 14-16 jaar: 1. Marion de Crook, 2. Petra Nijhuis, 3. Els Pijpelink. Aspirant heren 14-16 jaar: 1. Jacky Sol. Van onze sportredactie TERNEUZEN - Op de zware omloop van het Belgische Ek saarde was het Martien Jan sen uit Sluiskil, die na een der de plaats vorige week in de BLB-cross in Lendelede, deze keer de hoogste trede van het ereschavot mocht beklimmen. Met een tweede plaats in de eeste reeks en een derde plaats in de tweede manche, wist hij de concurrentie toch op vol doende afstand te houden om de eindzege op zak te steken. Bij de debutanten in de 125 cc-klas speelde Ronnie Wal- hout weer een opvallende rol. Bracht hij het er in de eerste reeks met een zesde plaats af, de tweede manche liet hij er geen gras over groeien en ging na een prachtige wedstrijd als eerste over de finish. Daarmee behaalde hij de derde plaats in de eindstand. Ook Pascal van der Kelen uit Axel reed weer een uitstekende wedstrijd. In beide reeksen behaalde hij een tweede plaats, vooral in de laatste manche moest hij hier voor hard werken omdat hij reeds in de beginfase kreeg te kampen met een lekke voor band. Ook in de eindstand werd Van der Kelen tweede. De volgende wedstrijd wordt verreden zondag 24 oktober te Merelbeke. Uitslagen: Debutanten: 125 cc: 1. Alain Roels, België; 3. Ronnie Walhout, Sluis kil; 4. Ronald Doens, Biervliet. 250 cc: 1. Jan Luickx, Nederland; 10. Herman van de Bos, Koewacht; 18. Cor Goossen, Axel; 21. Evert Leer- aert, Ossenisse. Junioren: 250 cc: 1. Martien Jansen, Sluiskil; 3. Henk Buys, Vlissingen. 500 cc: 1. Coen van de Veire, België; 10. Robbie Antheunis, Axel; 14. Chris de Poot- er, Axel. Nationalen: 125 cc: 1. Leo Combee, Nederland; 3. Leo Stroo, Vlissingen; 18. Johan Schelleman, Axel. 250 cc: 1. Martin Meganck, België; 2. Pascal van der Kelen, Axel; 4. Jean-Paul van Rie, Hulst; 6. Hans Kolijn,Terneuzen. 500 cc: 1. Mare Baetens, België; 13. Peter van de Ree, Zaamslag. A-internationa len: 1. John de Meyer, België; 14. Eduard van de Klooster, Kapelle- brug. B-internationalen: 1. Omer Baetens, België; 8. Bram van de Velde, Breskens. Van onze sportmedewerker KLOOSTERZANDE - De eer stejaars amateur Bennie Tie leman uit Kloosterzande kwam aan de start in een cy- clo-cross in het Belgische Oos takker. Hij werd daar negende in een veld van 38 renners. Hij finishte daar voor de leden van de Nederlandse selectie, die daar deelnamen onder lei ding van coach Stokberg. Voor de coach van de Ne derlandse veldrijders reden om Tieleman op te nemen in zijn selectie. Tieleman rea geerde niet meteen positief, maar wil de zaak eerst nog eens rustig bekijken. IIINTERÜOIIIIPETmE TENNIS IN TREK Van onze tennismedewerker TERNEUZEN - Het Terneuzense Animo gaat aan de Jintercompetitie beginnen met een eerste mixed-team tot volledig wordt gevormd door de jeugd. Nou ligt dat Animo wat gemakkelijk, omdat de Terneuzense club Jjkelijk is bedeeld met jeugdig talent, veelal opgeleid «oor trainer Jan Willem Visser. Het afgelopen zomerseizoen werd er reeds plaats inge- :'Jimd voor Tim van Dijk en Martine Nijsten naast routi ers als Jan Jurry en Nell Hendrikse om de nodige erva- yn6 op te doen. Die ervaring kan in de komende winter- c°mpetitie zeker nog worden uitgebreid. Uitgebreide trainingen heeft de vereniging opgezet om t winters de jeugd in de gelegenheid te stellen actief te Wijven en zodoende te trachten in de komende competi- l|es de aansluiting te behouden. Samen met de tennisver- ®ging Axel geeft Visser, die ook Axel traint, iedere Week de jeugd van beide verenigingen gezamenlijk trai- Wig. Het voordeel van deze trainingen is in ieder geval I het de „top" de mogelijkheid biedt op niveau de gehe- 'e winter doQr te trainen, hetgeen als voorbereiding nood- akelijk is. Een „nieuwkomer" in het team van Animo is ywiemarie Dobbeleir uit Sas van Gent. Altijd competitie »esPeeld voor Drive schaart zij zich naast Martine Nij- ten samen met Colette O'Prinsen. ^«Hoewel ik nog nooit met Martine heb gespeeld ken ik °"r toch goed", aldus Annemarie, onlangs nog succesvol in het Kikker-toernooi te Aardenburg. De aanpassing zal dan ook weinig problemen opleveren. Mark Albers en Peter van der Sloot maken het eerste team compleet, dat in hun poule overigens geduchte tegenstanders zal tref fen in teams als Hulst en Ludo et Emergo 2. Het tweede team, dat uitkomt in poule 3, is gebaseerd op routine. Bij de dames zijn dat Ans van Dijk, Christian Nijsten en Meta de Heus, terwijl Bram van Dijk, Lucien Speleman en Loet Ramselaar de andere helft zullen vor men. Het succesvolle herenteam van Animo zal in een la gere poule uitkomen. Vorige winter kampioen geworden in de hoogste poule, waren zij nu gedwongen lager te spe len. Spelers als Enno Cohen, Dieter Gajewski, Huub Nij sten, Gerard Kou wijzer en Fons Stockman zullen hun krachten moeten meten tegen teams als De Stoof, Eegedi ma, Domburg en DOS 2. Ligt een kampioenschap dan al bijvoorbaat voor de hand? Captain Enno Cohen daarover: „We gaan er wel van uit dat we kampioen moeten worden, hoewel bij mij de tegenstanders niet geheel bekend zijn. Zo kan MLTC 2 best eens sterk voor de dag komen". Om dit winterseizoen als verloren te beschouwen, vindt Cohen nogal wat grof gesteld: „Het zal wellicht minder aantrekkelijk zijn wat de tegenstand betreft, maar verloren is het beslist niet". Wat dat betreft vindt Cohen het zeker geschikt als voor bereiding voor de zomercompetitie, hetgeen ook als uit gangspunt wordt genomen. Van onze tennismedewerker TERNEUZEN - Door de grote belangstelling zijn de speelschema's dusdanig uitgebreid» dat men gedwongen was de wedstrijden in meer tennishallen te laten spelen. Hiermee bereikte men tevens dat zogenaamde thuis wedstrijden ook inderdaad in de meest nabu rige hal kunnen worden gespeeld, hetgeen vorig seizoen nogal eens anders was. Alle wedstrijden worden gespeeld op de zondagmiddag. De tijden liggen per hal ver schillend. De eerste speeldatum is 31 oktober terwijl zij eindigt 27 maart 1983. Gespeeld wordt er in de TSI-hal te Goes, de Jarino- hallen te Kapelle, Terneuzen en Vlissingen, Den Dullaert te Hulst en in de Braakmanhal. De mixed-competitie bestaat uit 23 teams, verdeeld in drie poules van 6 en 1 poule van 5 teams. INDELING: Poule 1: TSI, Goes; Ludo et Emergo, Oostburg; Schelde 1, Vlissingen; MLTC 2 Middelburg; MLTC 2; Axel. Poule 2: Ludo et Emergo 2, MLTC 3, Hulster Am bacht 1, DOS 1, Vlissingen; De Bongerd Kloe- tinge; Animo 1 Terneuzen. Poule 3: Souburg 1, Hontenisse 1, DOS 2, Hulster Ambacht 2, Schelde 2, Animo 2. Poule 4: Drive Sas van Gent, Hontenisse 2, Hulster Ambacht 3, Eege dima Tholen, Souburg 2. Aan de herencompetitie nemen 17 teams deel, verdeeld in twee poules van 6 en 1 poule van 5 teams. Poule 1: De Schelde, DOS 1, Hul ster Ambacht 1, Sluis, MLTC 1, Souburg. Poule 2: De Stoof Koudekerke, Eegedima, MLTC 2, Domburg 1, DOS 2, Animo. Poule 3: De Stoof 2, Eegedima 2, Zaamslag, De Schen- ge Arnemuiden; Domburg 2. Van onze tennismedewerker TERNEUZEN - Met een nog grotere deelname dan vorig jaar, start zondag 31 oktober de wintercompetitie van het district. Steeds meer belangstelling bestaat er voor deze vorm van competitiegebeuren, die uiteraard geheel indoor wordt afgewerkt. Er kan ook steeds meer be langstelling komen, want de tennisaccom- modaties schieten nog steeds als paddestoelen uit de grond. Opvallend is, dat er door de diverse deelnemende vereni gingen verschillend tegenaan wordt gekeken. De ene vereni ging vindt het een leuke over brugging, de ander ziet een goede mogelijkheid om de jeugd een kans te geven, weer een ander grijpt de kans aan de successen in de winterpe riode voort te zetten. Reden genoeg om aan Wout Hogendoorn, de competitielei der, te vragen wat nu precies de achterliggende gedachte is geweest van de wintercompe titie: „Het districtsbestuur heeft destijds gemeend met deze opzet een mogelijkheid te bieden om 's winters in ieder geval bezig te zijn. Hoewel er geen sprake is van een offi cieel kampioenschap, resul teert het geheel wel in een poule-winnaar", aldus Hogen doorn, die overigens geen ge vaar ziet in de steeds stijgende belangstelling. „Op een gege ven moment is de grens be reikt, want de clubs moeten zelf de kosten opbrengen, die het spelen in een tennishal nu eenmaal met zich meebrengt". Duidelijk is dus, dat de ach terliggende gedachte is, te zor gen voor een uitgebreide trai ningsmogelijkheid. Het zoge naamde Top Team Tennis, on langs gestart in de Braakman hal, wordt nogal eens afge daan als een „wildgroei". Voor de wintercompetitie levert het echter geen problemen op: zo lang het de wintercompetitie niet in de wielen rijdt, is er in feite niets aan de hand. Ook dit biedt aan velen een „uitge breide trainingsmogelijkheid". Ging het daar niet om? Marion Schellekens en Van onze tennismedewerker TERNEUZEN - Dat de tennis vereniging Zaamslag op alle fronten wil meedraaien blijkt ook nu weer. Het enthousias me waarmee een aantal jaren geleden werd gestart in de he rencompetitie van het district, is er nog steeds. Hetzelfde team, dat reeds tweemaal een kampioenschap behaalde en zelfs een keer doordrong tot de finale van het Zeeuwse kampioenschap, wordt nu ook ingezet in de wintercompetitie, zij het dat het werd uitgebreid met Peter Kouwij zer, afgelopen zomer uitkomend in de landelijke he rencompetitie. Competitieleider Frans Wit te houdt van zekerheid. Dit maakt hem wellicht dan ook tot de persoon die ervoor zorg de dat hetzelfde team nog steeds bij elkaar is, hetgeen uniek mag heten. De indeling in poule 3 van de herencompe titie past dan ook precies in zijn straatje. Over de sterkte van de an dere teams zegt Witte: „Ik ken er geen enkele van, maar we zullen van onze routine ge bruik maken". Naast Frans Witte en Peter Kou wij zer be staat het team uit Riny Kort, Maarten van Kerkvoort, Kees Hamelink en Eddie de Bock. Monique Begijn moeten proberen het eerste mi xed-team van Hulster Ambacht aan de nodige punten te helpen. Van onze tennismedewerker RNEUZEN - Drie mixed-teams en één herenteam worden »r Hulster Ambacht ingezet in de wintercompetitie. Wat bij tl clubs als een overbrugging wordt gezien. Hulster Ambacht neemt wel gelijk deze competitie se ns. Evenals voor de zomer- npetitie kent men voor de ntercompetitie een vrijwil- e inschrijving. „Natuurlijk «den we rekening met de «lenstelling van een team lis dat in de zomercompeti- waarschijnlijk gevormd zal nden", zegt Alfred Koen, de in die de vereniging „naar ten" brengt. Het eerste mixed-team be at ut Jean Luc Deltour, ik Leenknegt en de dames antal Baecke, Monique Be- n en Marion Schellekens. lit eerste team is ook letter- t ons eerste team", aldus en. Voor wat de Zeeuwsch- «amse tegenstand betreft lat het ingedeeld met het Ete team van Animo en het eede team van Ludo et «ergo in poule 2. team van Sluis, dat de Hulste naren moet gaan bestrijden, bestaat ut de kern Teun van Heelsbergen, Peter Paul Roo- zen, George Dhondt en Pièrre Lampaert. Niet onwaarschijn lijk lijkt het, dat rondom deze kern nog wel enkele andere spelers zullen worden ingezet. Coen en Annemarie Dobbeleir spelen de ko mende wintercompetitie voor het Terneuzense Animo. Het tweede team, dat werd ;edeeld in poule 3, wordt ge tuid door Auk en Martine tier, Tjo en Joop Weemaes Marie-José Baggen. teekderby's in deze poule ■wen worden verwacht te- «Hontenisse 1 en Animo 2. '•'et in Hulst altijd al een langrijke plaats heeft inge- ®en is de jeugd. Dit komt J ook nadrukkelijk tot '®g in het derde team, be- 'Mde uit de meisjes Anne xe de Blok, Hanneke Loc- ter, Desiree Timmermans de jongens Jan Willem 'ttz, Philip van Gassen en <tk Pellemans. Hun tegen- 'tiders in poule 4 zijn het sse Drive (ook een jeugd- W, Hontenisse 2, Eegedima ISouburg 2. 11 de herencompetitie wer- 1 de Hulstenaren in poule 1 Edeeld. Voor Roland Reni- Reggie van de Berg, Ron- ivan Remortel en Benny de 1 betekent dit zware tegen- _"d van onder meer De eide, DOS en Sluis. Het

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1982 | | pagina 13