i TOTO at een sdoe" Belg heerst in cross MC Axel Tennisclub Zaamslag erg gezond •kowski OP TV PERKT In Braderieloop Hippisch festijn „De Vossereyers iUCCES TEAMS MORRES oreskens gelijk VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1982 DERTEM-SOC^ AGINA SPORT 1 ,or Vriend aar Hulst ergadering Jevobo Hulst lenniscomplex Vrouwenpolder Selectieduels voor junioren Oefenwedstrij den T14 PAGINA SPORT 2 ekse toto 33a van woens- en. De winnaars ontvan- en prij zenbedrag van f. 18.886,40 ontvangen; ontvangen; 10 ontvangen. ra p zenbedrag van f. 2.440,00 lik f. 100,00 ontvangen; lelk f. 10,00 ontvangen. De Zwitser Niki Rütti- in bleef leider in de alge- le rangschikking. Ilag vierde étappe: 1. Zbigniew feepkowski (Pol) 144,5 km. in f,51, 2. Kurt Zellhofer (Oos) z.t., Hardy Groeger (Odl) z.t., 4. Her in Winkel (Ned) z.t., 5. Viktor (raner (Zwi) z.t., 41. Ron Snij- js (Ned) op 3,26, 52 Hans Boom ld) z.t., 54. Teun van Vliet (Ned) 1 66. Johan Lammerts (Ned) z.t., (Anton van der Steen (Ned) op \lgemeen klassement: 1. Rütti- nn (Zwi) 16.11,53, 2. Ehrensper- (Zwi) op 2,29, 3. Zimmermann pi) op 2,40, 4. Trinkler (Zwi) op 5. Petermann (Odl) op 4,25, 35. nmerts op 25,59,41. Van Vliet op ll, 53. Winkel op 37,02, 63. Snij- fs op 44,10, 71. Van der Steen op 15,17,74. Boom op 1.11,58. iatregel maar onzin vindt, Jn de minister toch vast- suden aan zijn standpunt, lel vroeg de Kamer de mi eter om opnieuw overleg te lieren met de NOS en de jort-vergenwoordigers om n oplossing voor de pro- ;men te vinden, maar De ;r liet doorschemeren dat It overleg hem niet zal kun- |n „over" halen. iToch liet de meerderheid in de Tweede Kamer de [inister deze ruimte, on- jnks het feit dat alle grote irtijen zeiden, dat door zijn asthouden aan de beper- pde maatregelen de be- ïgen van kijkers, bedrijfs- /en en het voetbal ge- Ihaad worden. |Een VVD-motie om De ier terug te fluiten, kreeg lleen steun van D'66. toch gelijk en kwam zonder kleerscheuren de strijd? De Kamer oeg de minister alsnog erleg te plegen om de oblemnen te omzeilen, aar De Boer liet, zonder iduidelijkheid daarover laten bestaan, weten dat it overleg maar weinig msen heeft. „Er moeten en verwachtingen wor- in gewekt, men kent mijn andpunt. Maar ik ben als inister natuurlijk altijd reid te luisteren naar de ideren". Maar hij heeft ker geen vrije tijd in zijn ;enda vóór de verkiezin- n? „Dat zou best eens innen kloppen". En daar zit hem nu het ;le eieren eten: de ver ezingen. De Boer heeft ch vreselijk opgewonden er de koude drukte, die eja heeft opgeroepen. De oer voert toch niets an- ?rs uit dan zijn oude be id? En met de privé-me- ing van zijn ambtenaren die werkgroep heeft hij iets te maken. Na de verkiezingen, en elemaal als er straks een ieuwe minister op CRM il zitten, is er geen vuiltje an de lucht en zit het er ik in, dat de voetbal-flit- ;n volgend jaar gewoon elemaal vrij op televisie omen. Politiek is soms istig, maar voor de voet- alkijkers gelden nog even e bekende NOS-woorden: Even geduld AUB". Hugo van Dnyse wil revanche HULST - „Ik hoop dat die mannen er zaterdag in Hulst ook zijn". Woorden uit de mond van Hugo van Duyse na afloop van de Stratenloop in Wol phaartsdijk afgelopen zaterdag. Daarmee doelde hij op het Belgische geweld dat in het Bevelandse dorp de dienst uitmaakte. De 29-jarige atleet van RKHAV wil er aanstaande zaterdag voor eigen volk in de tweede Braderieloop opnieuw staan. On danks het feit dat een slepende enkelblessure hem nog steeds parten speelt. Vriend. HULST - Komt het con- ingent Belgen naar alle taarschijnlijkheid op het illerlaatste moment naar de lulsterse Braderieloop ko- jende zaterdag, zekerheid is rwel omtrent Cor Vriend. De PSV-atleet en nationa- e topper zegde Rudy Neefs an het organiserende ;KHAV telefonisch toe naar luist te zullen komen. HULST - Vandaag houdt e Hulsterse bedrijfsvolley- albond (BeVoBo) de alge- lene jaarvergadering in het meenschapscentrum Den lullaert. Tijdens deze vergadering omen onder andere aan de •de, een bespreking over de anstaande competitie en en discussie over de iheidsrechtersproblema- iek. De bijeenkomst begint m 20 uur. „Nog steeds kan ik niet .voluit trainen. Als ik een tijdje bezig ben verga ik van de pijn. Daarom train ik wat korter terwijl ik er dan meer snelheid inleg maar zater dag hoop ik er voor eigen publiek toch weer te staan. In Wolphaartsdijk ging het al een stuk beter dan tijdens de Goese halve marathon", aldus Van Duyse die een rot seizoen doormaakt. Tijdens de jaarwisseling immers hield een sleutelbeenbreuk hem lange tijd uit de arena. Of de mannen die zater dag in Wolphaartsdijk in ac tie kwamen, aanstaande za terdag present zijn is nog onzeker. Rudi Neefs van het organiserende RKHAV: „De grootste hap in onze Brade rieloop bestaat elk jaar weer uit Belgen. Van die mannen is bekend dat ze vooraf nooit inschrijven. Daar hebben wij ons gewoon al bij neer gelegd. Ik twijfel er echter niet aan dat er dit jaar ook weer een groot contingent op het allerlaatste moment aan de inschrijftafel verschijnt". Zeker van de partij zijn de bekende lange-afstandslo- pers van de oganiserende vereniging met uitzondering van de nog steeds niet op zijn beslissing teruggekeerde Piet Vonck. Hugo van Duys- se is ongetwijfeld de aan voerder van het gele eska dron. Jan van Laarhoven, Van onze volley balmedewerker IJZENDIJKE - Het dames- en herenteam van het Hul- lerse Morres heeft het grote internationale volleybaltoer- ooi in het Belgische Assende gewonnen. Aan dit traditione- 1 toernooi werd deelgenomen door 254 ploegen uit diverse inden. Morres kwam uit in de hoogste categorie. De Hulsterse dames wer en poulewinnaar en won en de kruisfinale tegen roleko uit Vlaardingen met )-13 15-13. In de finale tegen Amandsberg werd ge- lonnen met 15-13 15-17 15- Ook de heren speelden erdienstelijk. Tegen Spirit erd met 2-0 de finale be- likt. WWV'72 uit Katwijk weede divisie) kon de Hul- enaren met 15-12 15-10 ook iet van de zege afhouden. De eindstand was als dgt: Dames: 1. Morres, 2. it Amandsberg, 3. Broleko, Oikos. Heren: 1. Morres, 2. WV'72, 3. Spirit, 4. Scal- kaar, 5. Rotheim, 6. Activia, 7. Nuvic, 8. Broleko. Morres zal tijdens de voorbereiding nog uitkomen in toernooien in Roosendaal, Breda en Kruibeke. fan onze sportmedewerker TERNEUZEN - Terneu- tnse Boys en Bresken Peelden afgelopen woens- igavond met 1-1 gelijk in m vriendschappelijke ont- loeting. Een verdiende uit- ag in een leuk en sportief luel. In de eerste helft was Ter- juzense Boys de betere tag en in de tweede helft Breskens een licht over- •icht. Kort na rust kwam de Wsploeg op voorsprong oor eendoelpunt van Bert 'ilting. Halverwege de "eede helft scoorde Willem 'n de Broeke de verdiende olijkmaker voor Breskens. Van onze sportredactie VROUWENPOLDER iethouder Huijbrecht van "gemeente Veere zal zater- g om 10.15 uur de officiële Pening verrichten van de enisbanen van de Tennis- Vrouwenpolder, aan de #r' den Haakweg in Vrou wenpolder. Van elf uur tot half twaalf erzorgen Rob Maandag en °°st Thorenaar een tennis- ■-irionstratie en van 13.30 tot 'uur staat er een tennis- *mooi voor de leden van 'Tennisclub Vrouwenpol- erop het programma. Arnold en Jo Schout, Wies van Houte, Tonnie Strij- donck en Aart Bakker zijn eveneens van de partij. On der de voorinschrijvingen voorts Mike Hurt van Afcent Striders, die vorig jaar ach ter Leuvenaar Ad van de Vennet op de tweede plaats beslag legde en dit jaar ze ker weer in de favorietenrol van start gaat. Ook Jos Ko- niuszek van Sprint Breda stuurde al zijn inschrijving in. Niet denderend Van Zeeuwse zijde was de voorinschrijving niet dende rend. Rien de Wilde, de ge broeders Roose en Kees Bruins vertegenwoordigen AV'56, terwijl van de beide Vlissingse verenigingen op de sluitingstermijn van de voorinschrijving niets bin nen was. Wel present is Merrit Clifton, de Ameri kaan die met kniebroek en paardestaart tijdens de Goe se halve marathon in het pe loton te vinden was. Trou wens ook in Wolphaartsdijk was hij van de partij. Evenals vorig jaar komt er ook weer een aantal lopers uit Swansea naar Hulst, Vo rig jaar was dat tien man, dit jaar is dat aantal gehal veerd. De Welshmen zullen opnieuw ingekwartierd worden bij leden van RKHAV. Evenals in de voor gaande editie is de prij zen tafel in Hulst goed gevuld. Rudi Neefs: „Voor de eerste drie senioren is er een televi sie te verdienen. Na deze drie prijzen bouwen we de zaak langzaam af. Het is bij ons dus niet zo dat na de drie hoofdprijzen de vierde prijs een vaantje is maar de tien de kan gerust nog rekenen op een prijs waarvan de waarde op een honderdvijf tig gulden ligt. Voorts is er in iedere categorie een beker beschikbaar". De Braderieloop, die vorig jaar nog op vrijdagavond doorgang vond, is verscho- Van onze paardesportmedewerker ABSDALE - De landelijke rijvereniging en pony club De Vossereyers uit Absdale heeft zaterdag (28 augustus) de organisatie in handen van een groots op gezet concours hippique voor paarden en pony's, waarvoor alle combinaties uit Zeeland en westelijk Noord-Brabant zijn uitgenodigd. Dit evenement zal worden gehouden op de landerijen van Rob Vael en geldt voor de klassen L, M en Z. Er komen in dit hip pische festijn niet minder dan 300 combinaties aan het vertrek. Het actieve bestuur van De Vossereyers - bestaande uit Godfried Beens (voorzitter), Jean Paul Beens (se cretaris-penningmeester) en de leden Pièrre Bal en Nancy van Hecke - is van mening dat er op provin ciaal niveau te weinig evenementen werden gehou den. Gesteund door de uitspraak tijdens het eerste concours hippique van De Vossereyers in Absdale van de voorzitter van de gewestelijke bond van landelijke rij verenigingen in Zeeland en West-Brabant Jan Munters - „deze vereniging is zeker capabel een con curs hippique te organiseren. Alles verloopt gladjes en precies volgens het tijdschema" - hebben de organisa toren besloten opnieuw een hippisch feest te beleggen. Na twee kringconcoursen, die uitstekend verliepen dus nu dit spektakel door een vereniging die pas in 1979 is opgericht. „Deze toch kleine vereniging met een twintigtal paard- en tien ponyrijdende leden, toont een enorme inzet. We zijn vooral ook veel dank verschuldigd aan de Ruitersportvereniging Axel, waar veel technische kennis voorhanden is en die nooit te beroerd is om ons bij te staan. Men stelt van Axelse zijde die hulp spon taan beschikbaar en mede daardoor kan zoiets in Absdale van de grond komen" zegt „Frie" Beens, de energieke voorzitter van De Vossereyers, een man die in korte tijd veel vrienden heeft gekregen in het Zeeuwse paardesportwereldje. Om negen uur 's morgens wordt een begin gemaakt met de strijd in de afdelingsdressuur, individuele dressuur en het L-springen voor pony's. Vervolgens komen aan bod het M-springen pony's, Z-springen pony's, L-springen paarden, omstreeks drie uur 's middags de parade onder leiding van Walter de Buck, het M-springen paarden en om 17 uur tenslotte het sluitstuk, het Z-springen paarden. Het concours hip pique in Absdale zal tevens veel revanchewedstrijden te zien geven van de provinciale kampioenschappen voor pony's en paarden die net achter de rug zijn. Het geldt tevens als een fraaie voorbereiding op de Levade in Apeldoorn, die in september wordt gehouden. Hugo van Duyse wil zijn pechvol seizoen in Hulst redden via een goede prestatie in de 'tlraae- rieloop' ven naar de zaterdag. Het is trouwens nog maar de twee de uitgave nadat men jaren lang in Hulst een halve ma rathon liep. De start is om 19 uur aan het Gravenhofplein om vervolgens over de wal len via de dubbele poort te lopen. Een traject met een lengte van 2200 meter, dat zeven keer gelopen dient te worden en voor de toeschou wers wellicht het mooiste stratenparkoers in Zeeland is. Alvorens de wedstrijdlo pers worden weggeschoten is het de beurt aan de pres tatielopers die om half zeven van start gaan. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Van onze sportmedewerker AXEL - Grote man tijdens de vierde wedstrijd met vrije inschrijving die de Motorclub Axel hield, was het Belgische talent Jan Blanckaart. Vier van de vijf manches in drie ver schillende klassen wist hij winnend af te sluiten. Slechts in de 500 cc-klas moest hij drie medestrijders voor laten gaan, maar dat kwam door een valpartij kort na de start, anders zou hij opnieuw een bedreiging hebben gevormd voor Luc d'Haemers, die die manche op zijn naam schreef. Pech in die manche voor oppermachtige Blanckaart, maar ook het geluk lachte hem tijdens deze voorlaatste wedstrijd om de RES-trofee toe. Dat was in de tweede manche van de 250 cc-klas toen hij een serieuze concurrent vond in Schoon- dijkenaar Jacky Westdorp. In koppositie moest Westdorp met een vastgelopen motor de strijd staken. In die manche begon de vermoeidheid Blanckaart parten te spelen. Daar voor had hij al vier manches in alle klassen meegestreden. Zo moest hij in de tweede manche van de 250 cc-klas flink opboksen tegen een fel aandringende Pascal van der Kelen uit Axel. Pas in de slotronde wist Blanckaert Van der Kelen nog op de valreep te kloppen. Een knappe prestatie in deze klas leverde Bram van de Velde uit Breskens, die een derde plaats in de eeste en een tweede in de tweede manche wist te bemachtigen. In de 250 cc-klas eindigde Jacky Westdorp in de eerste manche op een tweede plaats en zag hij Jean Paul van Rie uit Hulst achter hem op de derde plaats finishen. Dré Cortvriendt uit Axel pakte na Pascal van der Kelen in de tweede manche de der de plaats. Ronny Walhout uit Sluiskil wist zowel in de eerste als tweede manche van de 125 cc-klas de derde plaats te pak ken. Woensdag 1 september gaat om 18 uur de laatste wedstrijd in deze competitie van start. Na aflaop daarvan kan de defi nitieve klassering om de RES-trofee opgemaakt worden. De eindstanden in de verschillende categorieën afgelopen woensdag, wa ren: 125 cc: 1. Jan Blanckaart, 2. Lieven de Vijlder, 3. Ronny Walhout, 4. Johan Schelleman, 5. Ronald Doens, 6. Johnny Fijnaut, 7. Alain Roels, 8. Eric Baecke, 9. Marlon Hemelsoet, 10. Gian Franckaert.250 cc: 1. Jan Blanckaaert, 2. Pascal van der Kelen, 3. Jean Pierre van Rie, 4. Dré Cort vriendt, 5. Serge van Huffel, 6. Erwin Adam, 7. Gino de Jonge, 8. Gian Franckaart, 9. Jacky Westdorp, 10. Martien Jansen. 500 cc: 1. Luc d'Hae mers, 2. Bram van de Velde, 3. Franky van Eecke, 4. Luc Dewulf, 5. Jaap van Tatenhove, 6. Eddy Leenknecht, 7. Rudy Vink, 8. Jean Marie de Ge- zelle, 9. Eddy van de Berg, 10. Franky van Gendt. AXEL - Om te komen tot een selectiegroep C- en B- junioren Zuid, is een tweetal wedstrijden tussen teams uit het oostelijke en westelijke deel van Zeeuwsch-Vlaan- deren vast gesteld. De eerste ontmoeting is 1 september in IJzendijke waar de C-junio ren om 18.30 uur en de B-ju nioren om 19.30 uur aan hun duel beginnen. De tweede ontmoeting is 8 september in Sluiskil. De wedstrijden be- 'ginnen daar op dezelfde tijd als in IJzendijke. B-selectie Oost: E. de Koeyer, Ter- neuzen; P. Maas, Terneuzense Boys; A. Ribbens, Terneuzen; L. van Gremberghe, Koewacht; D. Rietjens, Koewacht; C. de Waele, Koewacht; J. Jansen, Terneuzense Boys; P. de Block, Clinge: E. Hage, Terneuzen; P. Cambeen, Hontenis- se; C. Raes, Hontenisse; H. Ganpat, Terneuzen; Th. Warrens, HW'24, J. Lauret, Terneuzen; T. Naeye, Terneuzen; J. Buyze, Terneuzense Boys en P. Delforge, Clinge. B-selectie West: P. Ringoot, Sehoondijke; R. Versluys, Bier vliet; B. van Iwaarden, Aarden burg; R. Nobus, Aardenburg; C. de Bruyne, Aardenburg; F. Neve, IJ zendijke; E. Breepoel, Hoek; S. Jansen, Hoek; E. van Leeuwen, Hoek; J. de Reu, Hoek; R. de Cocq, Aardenburg; C. de Smit, Breskens; P. Speyer, IJzendijke en V. Calon, Hoofdplaat. C-selectie Oost: W. Postma, Ter neuzen; K. van Waes, Hontenisse; M. Roose, Terneuzen; A. de Jonge, Terneuzense Boys; J. Stoffels, Ter neuzense Boys; R. van Deursen, Steen; M. Cornelisse, Terneuzense Boys; J. Saman, Steen; L. Roeland, Terneuzen; M. Sanderse, Terneu zen; E. Bakker, Terneuzen; J. Loot, Steen; E. van Gassen, Steen; M. Meyer, Terneuzen en G. Keesom, Terneuzen. C-selectie West: P. Caniere, Sluis; P Baumgarte, Biervliet; M. de Ja ger, Biervliet; M. de Ruyscher, Breskens; J. Gyzels, Breskens; S. Laprade, Breskens; J de Ritter, Hoek; J. Spuessens, Philippine; R. Bosman, Philippine; E. Segers, Philippine; M. Segers, Philippine; O. Cornells, Philippine; N. van de Hemel, IJzendijke en S. Heyboer, Aardenburg. De definitieve selectie van elke groep van 16 man, wordt na de duels op 8 september geformeerd. Als trainingsgroep gaat men dan verder onder het zogenaamde Jeugdplan Nederland. TERNEUZEN/ZAAMSLAG - „We werden zelf overal keurig ontvangen. Goede accommodaties, fraaie kleedlokalen en gezellige kantines. Daarom zijn we gelukkig dat we nu zelf ook over een uitste kende accommodatie kunnen beschikken. Dat is nog eens wat anders dan vertier in een halletje waar net een paar stoelen kunnen staan", zegt Kees Hamelink, de fanatieke tennisliefhebber - zowel zijn echtgenote Sari als hijzelf en de vier kinderen zijn beoefenaars van deze tak van sport in opkomst - en secretaris van de tennisclub Zaamslag. De tennisvereniging Zaamslag vierde dit jaar het 12%-jarig jubleum en de realisatie van het nieuwe clublokaal, dat met behulp door wethou der Rekveld inmiddels officieel in gebruik geno men is. „Enkele jaren geleden rijpte het plan om een nieuwe kantine te bou wen. Het vorige bestuur had zuinig met de pegu- lanten omgesprongen en dankzij de geweldige in zet van al onze leden hebben we de zaak voor een groot deel uit eigen middelen en een gedeelte via een lening kunnen klaren. We hebben de ge meente Terneuzen geen cent hoeven te vragen, we hebben alles zelf ge fikst. En dat schenkt de nodige voldoening", zegt Hamelink opgewekt. De tennisvereniging Zaamslag is een kernge zonde club. „Te gezond zou je bijna zeggen. We hebben een wachtlijst van 100 tennisliefhebbers en het ledenbestand be draagt 210. Zestig procent van de leden is afkomstig uit Terneuzen. Dat is be grijpelijk, want ook het Terneuzense Animo kan de ledentoeloop niet ver werken. Animo beschikt over vier tennisbanen en wij in Zaamslag hebben er twee, evenals in de kernen Sluiskil, Hoek en Biervliet. En we zouden er graag een derde baan bij willen hebben. De plannen bestaan al om die snel te realiseren. Fi nancieel zie ik beslist geen obstakels. Met een wachtlijst van honderd leden lost dat zichzelf op. Als we die leden kunnen aannemen, betaalt die derde baan zichzelf na enkele jaren terug. Je krijgt dan immers de no dige contributie meer binnen", stelt Hamelink zakelijk vast. Contributies Die contributies zijn bij de tennisvereniging Zaamslag populair laag gehouden. Het bestuur - naast secretaris Hame link bestaande uit Ed Re- thans (voorzitter), Eddie de Bock (penningmees ter), Ineke van Mossevel- de en Rini Kort - laat de jeugdspelers per seizoen ƒ45,- betalen en de senio ren |85,-. „En daarvoor", zegt Kees Hamelink, „kunnen de leden van maart tot oktober volop aan hun trekken komen. Onbeperkt spelen, als daar tenminste gelegen heid voor is. En het ver haaltje dat tennis een du re sport is, is pure non sens. Gewoon vergelijk baar met iedere andere tak van sport. Het is niet voor niets de snelst groeiende tak van sport in ons land". De tennisvereniging Zaamslag richt zich sinds dit jaar vooral ook op de jeugd, waarvan er zo'n veertig lid zijn. Hame link: „Je moet tenslotte ook aan de doorstroming denken. Gerard Kouw ij zer, een gediplomeerd tennisleraar geeft de jeugdigen les. Dat betaalt de vereniging en kost de jongeren niets. En dat be gint al zijn vruchten af te werpen. Zo krijgt de 11- jarige Rini Kort momen teel regiotraining van Cees Hamelink: „Er is keihard gewerkt". Van der Meirsch onder supervisie van district- stennistrainer Jan-Wil lem Visser. Ook de senioren doen het goed in onze vereni ging. We hebben een drietal C-spelers, dat voortreffelijk meedraait in het district. Dieter Ga- jewski, Enno Cohen en Gerard Kouwij zer zijn de mannen die de eer van de tennisvereniging Zaam slag in het district hoog houden tijdens de compe titie en in toernooien. Daar zijn we trots op, al is bij ons ieder lid even belangrijk, want de goe de sfeer staat voorop". Zaamslag brengt ver schillende teams in de competitie. Twee heren formaties opereren in de zaterdagcompetitie, evenals één dames- en één mixed-team. Voorts komt er één team uit van de heren in de zondag competitie. Hamelink: „En we streven er naar volgend seizoen ook een jeugdteam in competitie verband te laten spelen. Daar wordt hard aan ge werkt. Het eerste zater dagteam van de heren pakte het afgelopen sei zoen het kampioenschap en dat gaf het 12%-jarig jubileum nog extra ca chet. We zullen er daar om straks tijdens de offi ciële ingebruikname van de nieuwe kantine een uitbundig feest van ma ken. De tennisvereniging Zaamslag waardig". Van onze sportmedewerker SAS VAN GENT - In de week van zondag 29 augus tus tot en met zaterdag 4 september vinden de laatste oefenwedstrijden ter voor bereiding op de naderende voetbalcompetitie plaats. Die wedstrijden zijn: Zondag 29 augustus: Oostburg-HW'24, Clin- ge-Hulsterloo, Biervliet-SDÓ, Phi- lippine-IJzendijke, Vogelwaarde- Siuis, Koewacht-Terneuzen, Aar- denburg-Breskens, Terhole- Hoofdplaat en Corn Boys-RIA. Al deze wedstrijden beginnen om 14.30 uur. Dinsdag 31 augustus: Es sen (B)-Clinge (19.30 uur), Hoek steen (19 uur), Sluiskil-HW'24 (19 uur), Hoofdplaat-Racing White (19.30 uur), Spui-IJzendijke (19 uur). Woensdag 1 september: Bier- vliet-MEVO (19.30 uur), Zaamslag- Breskens (19 uur), Terneuzen- Waarschoot (19.30 uur), Hontenis- se-Terneuzense Boys (19.30 uur). Donderdag 2 september: Axel-RIA (19 uur). Zaterdag 4 september: SDO-Rillandia (14.30 uur).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1982 | | pagina 7