DE STEM. ÏÖÜR TfllHLHFI Iffll WftRIIFN RFKFNA A IUUIIIKUIIII VfUltUEIV llEnEllfin Krijn SintNicolaas toont durf „Ik streei Lezers vragen aan Rini Wagtmans Smullers houden van Hausi KLASSEMENT LEZERSTOUR HETLEKKERSTE BEGIN VAN ÜW TAARTJE ENT0ETJE 'oede klasseri ^an der Kelei VRIJDAG 16 JUL11982 Vrijdag 16 JUL119* T19 PAGINA SPORT;| P. Vosselmans uit Hoeven: Nu Johan van de Velde giste ren met de besten omhoog ging in de Pyreneeën, wat moet nu zijn taktiek zijn? Moet hij meerijden met Hi fi nault en proberen een etappe te winnen of moet Van de Velde aanvallen om op die manier een plaats bij de eer ste drie in het eindklasse ment te overoveren? Rini Wagtmans: Volgens mij zal Johan vandaag (vrijdag, red.) proberen zijn plaats in het klassement te verdedi gen om dan in de vijftiende etappe van maandag zijn slag te slaan. In die etappe naar Orcieres-Merlette in de Alpen zal hij kost wat het kost moeten aanvallen. En voor de rest moet hij zich be perken tot verdedigen. Als hij vandaag zijn plaats kan handhaven en in de tijdrit van zondag niet te veel ver liest, dan zal hij maandag aanvallen. Daar ken ik Van de Velde goed genoeg voor. Ik zal er vandaag wel voor duimen dat hij in de rit naar Pla d'Adet niet te veel tijd op de anderen verliest. Het is een verrekte lastige rit, die heel wat mannen in moei lijkheden zal brengen. Kees van Dongen uit Don gen: Is het mogelijk, dat bij een aankomst op een circuit, waar nog enkele rondjes moeten worden gereden, de winnaar een slechtere tijd heeft, dan anderen? Rini Wagtmans beantwoordt in de Tour-periode vragen van lezers. Heeft u een vraag voor de Willebrorder dan kunt u iedere dag (uitge zonderd zaterdag) tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 076-236236 bellen. De sportredactie van De Stem speelt de vragen door naar Rini Wagtmans. De dag erop leest u zijn antwoord in deze rubriek. Rini Wagtmans: Dat is in theorie mogelijk. Als de tijd waarneming zich richt op het punt van binnenrijden van het circuit en er bestaat op dat moment een kop groep, dan zou het kunnen. Dan zou die kopgroep op het circuit moeten worden ach terhaald en dan zou een an der moeten winnen. Die had dan bij binnenkomst een achterstand op de kopgroep en krijgt een slechtere tijd. K. Stokveld uit Bergen op Zoom: Lijkt het u niet prachtig om een tijdrit te houden op de keien van Parijs-Roubaix? Rini Wagtmans: Nee, in het geheel niet. Dan zou name lijk niet iedereen de kans krijgen z'n kans optimaal te verdedigen. De risico's van defect zijn te groot en dan wordt het meer een slijtage slag dan een tijdrit. En een tijdrit is er juist om iedereen gelijke kansen op een gelijk parkoers te geven. Dan gaat het er om wie de hoogste snelheid kan ontwikkelen en niet wie het meeste geluk heeft. 3. de Zoete uit Etten-Leur: Hennie Kuiper reed gisteren volgens mij uitstekend. Houdt dat in dat hij kans heeft op een plaats bij de eer ste vijf. Rini Wagtmans: Die zestig kilometer tussen de Aubis- que en Pau kwamen gisteren voor Kuiper als een ge schenk uit de hemel. Daar door kon hij terugkomen bij de eerste. Vandaag (vrij- dag.red.) zal moeten blijken wat Kuiper echt kan. Dan ligt de aankomst bergop en heeft Kuiper geen afdaling om eventueel opgelopen ver lies goed te maken. Zelf heeft hij al gezegd dat hij zich niet de volle honderd procent fit voelt. En dat kan hem wel eens opbreken. Als je in berg-etappes ook maar vijf minuten een slecht mo ment hebt, ben je gezien. Zonder pardon. ie UvERSUM - Piet vat tan de Open Nederlands fcftewel "Het Melkhuisje';, Lrdorod aardige kerel". Ln dat de Hongaar, die 1 „aandag weer van start ijjn naam schreef, al in d lerlaag aanloopt. "Het w«| Ijjd dat we een andere iysden gisteren tijdens dj [ersumse lawn and tenni jou toch wel écht te gek T*J Van onze speciale verslaggevers PAU - De ronde van Frankrijk is alleen nog mooi op grond van zijn verleden. In de historie leverden wielrenners tot de verbeelding sprekende presta ties in wat de zwaarste wedstrijd van jaar werd genoemd. Iedere deelnemer was een held, of hij nu won of pijn leed. De Tour was iets voor avonturiers, voor durvers en de hele wereld keek geboeid toe. Die Tour is nog slechts een mythe. De hedendaagse hel den zijn renners met een re kenmachientje in de zak van de vol reclame geplakte truien. Ze noteren elke in spanning in hun boekhou ding, elke pedaaltrap haast. De eerste bergetappe in de Pyreneeën werd een flauw aftreksel van het rijke Tour verleden. Er was geen enkele durver onder de klimmers, die eindelijk in hun element waren gekomen. Ze bleven 1 angstvallig in de buurt van Hinault. De gele trui-drager kon het niet gemakkelijker hebben. De man, die groot werd met fantastische solotochten kon rustig becijferen, dat de rest zich al heeft overgege ven. Joop Zoetemelk ver roerde geen vin. Hij sloop mee. Zo fietste hij eigenlijk altijd en op 35-jarige leeftijd mag van hem ook niets meer worden verwacht. Joop kwam ook niet om aan te vallen. Hij beoogde slechts een plaats op het erepodium en omdat 136 renners zijn tempo niet konden bijhou den, schoof Joop op naar de derde plaats. De computer had het immers voorgere kend. Leer Joop de Tour kennen... Zoetemelk: „De Tour is al tijd lang. Je moet zuinig zijn met je krachten. Ik heb dat altijd geweten en nu denken ale anderen er zo over". Joop Zoetemelk, in de Pyreneeën altijd minder goed dan in de Alpen, had beter gereden dan verwacht. „Het klim men zit nog in de benen, zo slecht als vorig jaar ging het lang niet. Vorig jaar was ik leeg. Nu lang niet. Maar goed ook, want vier kilome ter voor de eindstreep brak een voorwiel in een putje. Ik moest van fiets verwisselen en ik heb weer aangesloten bij de groep". De Tour-karavaan schoor de hoogste toppen uit het schema. In Pau finishten achttien renners in dezelfde tijd. De meesten waren klimmers. Ze werden in de sprint verslagen door een sprinter. De Ier Sean Kelly had kunnen volgen en be haalde eindelijk zijn etappe zege. Met alle respect voor Kel ly, maar zijn overwinning was ongelooflijk. Nog even en Jan Raas heeft ook kan sen op de winst in etappes over de Aubisque en de Sou- lor.... Van de drie overige Nederlanders in de kopgroep was Johan van der Velde al heel blij erbij te kunnen zijn. „Ik ben in de Pyreneeën al tijd op vele minuten gere den. Hier was het altijd waardeloos voor mij. Ik moest nu heel zuinig zijn met mijn krachten. Ik heb het nooit echt moeilijk ge-, had". Voor Peter Winnen was er nog geen aanleiding om het offensief te openen. „De gro- •te klappen vallen in de Al pen. Daar moet je ook nog fris zijn en dat ben je niet mee als je hier al aanvalt". Tenslotte was daar ook Hen nie Kuiper. Al meer dan twee jaar had Hennie afge daan als klimmer. Hij kon niet meer met de besten om hoog. In deze Tour ging hij een beetje ziek van start. Het kon niet veel worden met 'Kuipertje'. Het warme weer was in zijn voordeel. De ver koudheid kon genezen, on danks het feit dat hij door- fietste en inspanningen le verde. Dat maakte dat Kui per op de Soulor en de Aubisque vrij goed meekon. Hij werd gelost door de echte klimmers, maar hij bleef in de buurt van enkele andere renners en reed in de afda ling in een mum van tijd naar de voorsten. Kuiper kon profiteren van het gebrek aan strijdlust. Hinault verroerde zich niet. „Waarom ook?", repliceerde de gele-truidrager. „Ik heb genoeg winst en daar doe ik in de tijdritten nog een paar minuten bij". Jostein Wil mann, de Noor, ging slechts heel even in de aanval, nadat de uitgeputte solist Chalmel zijn kwartier voorsprong zag smelten. Op de Aubisque joeg hij achter de laag ge klasseerde klimmers Beat Breu en Marino Lejarreta aan. Wilmann, die hoge ver wachtingen wekte in de ron de van Romandië, zag Vallet en Martin moeiteloos mee- pedaleren en hield zich schielijk in. Zelfs Anderson, de Australiër die zijn gele trui verloor in de tijdrit van Valence d'Agen hield zich rustig. Hij mocht de strijd bijl nog niet hanteren van zijn ploegleider, die tot zijn schrik constateerde dat zijn ploeg in de vernieling zat. Bernaudeau, Laurent en Simon, die enorm hadden gedomineerd in de bergetap pes van de Dauphiné Libéré een maand geleden, waren nergens op het smalle pad van de Pyreneeen-reuzen. Bernaudeau probeerde zijn achterstand in doldrieste af dalingen goed te maken. Het resultaat was dat hij op de in nevelen gehulde bergtoppen zwaar ten val kwam. De Belgen Willems en De Wolf vielen ook tegen. Breu en Lejarreta konden geen groot gat slaan. Ze waren te matige dalers. Het enige, dat gebeurde, was dat de kop groep van achttien in het dal wel tempo maakte op weg naar de eindstreep. De Peu- geots en de Belgen waren immers op achterstand. De groep liep zodoende bijna vier minuten uit. Er waren enkele kanshebbers geëlimi neerd zonder extra inspan ningen. Johan van der Velde stel de: „Als je nu aanviel, zou je doodvallen. Het was nog vijftig kilometer tot de eind streep zinloos". De Neder landse kampioen had best gelijk met die stelling. Inte ressant was het niet. Het was allemaal min of meer voorspelbaar. Een dooie Tour, heet dat. De vijftien koplopers in het algemeen klassement van ue| Stem-Tour-prijsvraag gokten wat de winnaar van J twaalfde etappe van gisteren betreft allemaal op Bernard Hinault. Zij haalden dan ook geen punten. Jac Dekkers uit Oosterhout (Hoevestraat 15A) tipte echter wel op Sean Kellvl en schoot met vijf punten van de 24ste naar de tweede plaaw omhoog. Hij vormt daarmee een ernstige bedreiging voor J gele trui-drager uit Breda, Pierre Albrecht. K. Snepvangers uit Zundert tipte eveneens Kelly en staat nu met zestien punten op een gedeelde derde plaats met E. de Blok uit Axel I P. Gabriëls uit Sint Willebrord en J. Hoosemans uit Breda. I Nu de Tour de France al weer qua tijdsduur over de helit raakt, is de spanning in het algemeen klassement van De Stem-Tour-prijsvraag te snijden. De jacht op de fraaie eind- prijzen lijkt nu, gezien het dagelijks aantal inzendingen, pas echt begonnen. In die 'jacht' veroverde Dick Gommers uiij Ba vel gisteren niet alleen vijf punten voor het algemeen klassement, doch hij kreeg tevens de vierde dagprijs Stern-sporttas) voor zijn scherpe tijdsvoorspelling. Honderden deelnemers gokten gisteren trouwens op Hi nault, Vallet en Alban. Op 59 kaarten kwam de naam van Kelly voor. De kleine Ier ging in Pau na 6 uur, 55 minuten en 47 seconden over de streep. De verdeding van de dagprijzen werd daardoor als volgt: trimfiets: Wout van Steen, Doornikstraat 6, Breda, Kellvl 6.55.29. I trekkerstent: S de Vree, Past. Smulderstraat 16, Klooster-! zande, Kelly 6.54.45. rugzaktent: L van Dongen, Willem Alexanderlaan 18, Ze-1 venbergen, Kelly 6.54.17. Stern-sporttas: Dick Gommers, Brigidastraat 7, Bavel, Kellvl 6.53.51. I Stern-sporttas: J Soepnel, Spuilaan 294, Oudenbosch, Kellvl 6.58.12. 1 Gisteren bereikten de Tour-staf allerlei telefoontjes met vragen over de gevolgen van het eventuele dopinggebruik j van Villemiane in de tiende etappe en de beslissing van ie1 Tour-directie om de Fransman als winnaar van die tiende etappe te schrappen. Kelly werd daarna als winnaar aange- wezen. De Tour-staf van De Stem heeft besloten bij diskwa lificatie of herziening van de uitslag, toch die uitslag te blij-1 ven hanteren, die in eerste instantie als officieel bekend werd gemaakt. pe organisatie van Het Melkhuisje heeft bij het be- [tiiiir van de spelersvakbond Lp gesmeekt om een of Leer spelers die Taroczy dé |aas kunnen. Het lijkt erop Bat ze in die opzet min of neer geslaagd zijn. Het re- (ultaat is uiteindelijk daf taroczy op de plaatsingslijst Ep de vierde plaats terecht isi tekomen. Hij wordt vooraf Eegaan door de Amerikaan Brian Teacher, de Brit Bus ier Mottram en de Tsjech; Fomas Smid. Men stuurt dusj kan op een finale Teacher-^ Mottram. Als die finale erl komt zal Teacher wellicht Cog wel eens terugdenken' Can de tweede ronde van hef Rotterdamse Ahoy-toernoo^ Bit voorjaar, waarin de fleg- natieke Brit hem de baas ras. De als eerste geplaatst Teacher is 1.90 lang en weegtl lim 80 kilo. Hij speelt danl ik voornamelijk op zijn at-l ïetisch vermogen. Op 28-ja-l dge leeftijd draait de in SanI tliego wonende Californiërl al meer dan tien jaar mee inl het internationale tenniscir-| dus. Vorig jaar bereikte hijl ie 16e plaats op de wereld-i Ranglijst, ondermeer via een| :rnooizege in Columbus, mner-up (verliezend fina list) in San Fransisco en hal-| re finale plaatsen in Las Ve-I en Queens (het voorspel van Wimbledon). De bestel prestatie in zijn carrière isl iog steeds het veroveren vanl ie Open Australische titel inl in Melbourne, nog maarl De 'rekenaars' van de Tour de France in beeld. V.l.n.r. Vallet, Martin, Anderson, Winnen, Wilmann, Hinault en Van de Vel de. In de Stem-Tour-prijsvraag zijn in het eindklassement prachtige prijzen te verdienen. De eerste prijs bestaat uit een trimfiets ter waarde van 1199 gulden, de tweede prijs is een trimfiets ter waarde van 669 gulden, de derde prijs een Ij im ïLy n rif* drie-persoons bungalowtent ter waarde van 479 gulden.de® XJl fL vierde prijs een drie-persoons trekkerstent ter waarde van 305 gulden, de vijfde prijs een twee-persoons rugzaktent ter waarde van 120 gulden en de zesde tot en met de tiende prijs een Stern-sporttas ter waarde van 17,50 gulden. De deelnemer, die na afloop van de Tour de France de mees te punten in het algemeen klassement scoorde, krijgt dus de super-trimfiets. Bij gelijk eindigen geldt de winnende tijd van de laatste etappe als beslissende factor. Gisteren heeft de Tour-staf ook nog besloten een extra prijs ter beschikking te stellen. De deelnemer, die over de gehele Tour gerekend de etappetijd van een winnaar het dichtst be naderde, krijgt een sporthorloge ter waarde van 99 gulden. Raadt u bijvoorbeeld de uitslag van de vijftiende etappe op zes seconden na juist en komt in het verdere verloop van de Tour niemand dichter in de buurt van een eindtijd, dan is het horloge voor u. ST. JANSTEEN - Moet je i Ie sport die je uiteindelijk vei automatisch stelt als je te i ks iets hebt gehoord en die lagen tijds boekt. Want dat rige Eric Vereecken uit Sintl Van onze sportmedewerker BRUINISSE - De moed van Krijn SintNicolaas werd gis teren in Bruinisse beloond. De coureur uit Dordrecht koos op tien kilometer voor het einde voor alles of niets. Zijn sprong in de ruimte was misschien enigszins riskant. Achter hem streden namelijk diverse prominenten, die zich bepaald niet gewonnen wensten te geven. Maar nog meer reserves dan zijn concurrenten had SintNicolaas in petto. Diep over het stuur gebogen trok hij alle registers open in de slotfase en bekroonde zijn solovlucht op imponerende en succesvolle wijze. SintNicolaas kreeg de bloemen na een knallende finale. Aanvankelijk leek het erop, dat de beslissing snel was ge vallen. Na vijftien kilometer namelijk sloegen Appeldoorn en De Crom in gezelschap van de Zeeuwen De Munck, Ver boom en De Waal op de vlucht. Dit vijftal werd lange tijd geen duimbreed in de weg gelegd en boekte een maximale winst van 35 seconden. Cor de Jong en Harrie Akkermans, deze avond zeer actief, dienden zich even als jagers aan, maar het peloton nam hen weer in de gelederen op. Toen na vijftien kilometer de Zeeuwse favoriet Kees de Nooyer in middels de strijd had gestaakt door pech werd het opeens wat bedrijviger in het peloton. Henk de Jong, Rob Bijvank, René van Hooydonk, Leen de Kunder en de broers Ad en Wim Lugtenburg wisten uit de groep te ontsnappen. Deze jacht werd echter niet serieus doorgezet en achter de vijf koplopers kwam het opnieuw tot een hergroepering. De mannen in de frontlijn kregen daarna te maken met een nieuwe tegenaanval van het compacte pe loton. Vooral onder impuls van Henk de Jong, Nap Hage en Thijs Fase slonk de voorsprong van de leidersgroep in elke ronde. Met nog 25 kilometer te gaan streek het peloton op de kopgroep neer. Voor vuurwerk zorgde toen Nap Hage. De coureur uit St. Maartensdijk bleef vier ronden op zijn eentje voorop draven, maar werd tenslotte ingerekend door de sa mengebundelde krachten in het peloton. Tenslotte maakte met nog tien kilometer te gaan Krijn SintNicolaas de beslis sende sprong. Uitslagen: amateurs: 1. Krijn SintNicolaas, Dordrecht, 100 km. in 2.21.30, 2. op 10 sec. T. Appeldoorn, Roosendaal, 3. R. Bijvank, Sas van Gent, 4. N. Hage, St. Maartensdijk, 5. W. de Waal, Axel, 6. op 17 sec. W. Lugtenburg, Goedereede, 7. H. de Jong, Goes, 8. op 23 sec. M. Verboom, Goes, 9. op 23 sec. C. Heeren, St. Willebrord, 10. Gerrit van 't Geloof, Oudenbosch, 11. J. de Crom, Hoogerheide, 12. E. Amperse, Goes, 13. H. Akkermans, Zeven bergen, 14. T. Huijzen, Goes, 15. W. de Wilde, Kwadendamme, 16. J. Poleij, Kruiningen, 17. R. van Hooijdonk, Roosendaal, 18. T. Fase, Oud Vosse- meer, 19. J. de Munkc, Yerseke, 20. A. Lugtenburg, Zuidland; liefhebbers: 1. P. Legierse, Achthuizen, 45 km. in 1.13.11, 2. C. van de Bergh, Oud Gastel, 3. R. Beuzekamp, Hendrik-Ido-Ambacht, 4. H. van den Oever, Wassenaar, 5. op 12 sec. K. van de Bosse, Steenbergen, 6. M. Westerbeke, West Kapelle, 7. P. Weterings, Tilburg, 8. P. Geschiere, Grijpskerke, 9. op 20 sec. J. Broere, St. Willebrord, 10. W. Wielhouwer, Sommelsdijk, 11. A. van der Ploeg, Goes, 12. L. van der Wie\, Breda, 13. W. van Lienden, Ber- kel, 14. F. Bolluijt, Roosendaal, 15. S. de Kok, Leeuwendorp. VAN KM TOT KM PAU - In Fleurance starten 154 ren ners voor de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk over 243 kilome ter met vijl beklimmingen naar Pau. Het Is bewolkt, maar droog, In hoog gebergte hangt mist. 1-20 km: aanval len van Rault. Gomez, Villemiane, Ar- naud en Pevenage mislukken. 22 km: eerste tussensprint: 1Kelly, 2. Leali, 3. Villemiane. 32 km: doorkomst op de Cote du Moulin (3e cat): 1. Vallet, 2. Bernaudeau. 3. I Lejarreta. 48 km: Chalmel begint solo. 71 km: tweede tussensprint: 1. Chalmel, 2. Kelly op 7.30, 3. Rault 73 km: Chalmel wint Souvenir Leulliot. 92 km: Pevenage en Bazzo in achtervolging op Chal mel. 127 km: maximale voorsprong Chalmel: 15.45. Pevenage en Bazzo terug in peloton. Gisiger in achtervol ging. 132 km: doorkomst op de Cote Labatmale (4e cat): 1Chalmel, 2. Gi siger op 14.29, 3. Bernaudeau op 15.25. 142 km: derde tussensprint in Nay: 1. Chalmel. 2. Gisiger op 12.50, 3. Kelly op 1 min w. Planckaert in be zemwagen. 160 km: Gisiger inge haald door peloton, dat in stukken uit eenvalt tijdens de klim op de Soulor. Breu en M. Lejarreta in de aanval. 171 km: doorkomst op de Soulor (eerste cat): 1Chalmel. 2 Breu op 1 min, 3. M Lejarreta. 4. Vallet, 5. Martin, 6 I. Lejarreta, 7. Alban, 8. Wilmann, 9. An derson, 10. Hinault, 11, Winnen, 12. Fernandez, 13. Van der Velde. 14. Kelly, 15. Zoetemelk. Wilmann demar reert in afdaling. Vallet en Martin gaan mee. 180 km: Chalmel inehaald en gelost. 181 km: doorkomst op de Aubisque (eerste cat) 1 Breu, 2. M. Lejarreta, 3. op 1 min Alban, 4. Mar tin, 5. Vallet, 6. Wilmann, 7. Hinault, 8. I. Lejarreta, 9. Fernandez, 10. Beccia, II. Anderson, 12. Winnen. 211 km: Breu en Lejarreta ingehaald door eer ste groep met favorieten. Bernau deau. Willems, De Wolf en Mutter in tweede groep. 240 km: doorkomst op de Cote de Rontignoi (3e cat): 1Val let, 2. Breu, 3. Beccia, 4. Winnen. Lek ke band zoetemelk. 247 km: vierde tussensprint: 1. Kuiper, 2. Hinault, 3. Anderson. 249 km: Kelly wint twaalfde etappe voor Anderson en Van de Vel de. Hinault behoudt gele trui Ander son is tweede, Zoetemelk derde. Val let blijft bergkoning, Kelly bouwt voor sprong uit in puntenklassement. UITSLAG De uitslag van de twaalfde etappe van de ronde van Frankrijk, van Fleu rance naar Pau over 249 kilometer: 1 Kelly (ler/Gri) 6 uur 55 minuten en 47 seconden (35.932 km/u), 2. Ander son (Aus/Mue), 3. Van der Velde (Ned/Post), 4. Nulens (Bel/Bru), 5. Vallet (Fra/Cre), 6. M. Lejarreta (Spa/Per), 7. Winnen (Ned/God), 8 Beccia (Ita/Zan), 9. Alban (Fra/Cre- pel), 10. Wilmann (Noo/God), 11. Hi nault (Fra/Gui), 12. Breu (Zwi/Gir), 13. Boyer (VSt/Gri), 14. I. Lejarreta (Spa/Per). 15. Kuiper (Ned/Bru), 16 Fernandez (Spa/Per), 17. Martin (Fra/Dan), 18. Zoetemelk (Ned/Dan), allen dezelfde tijd als Kelly, 19. An dersen (Den/Dan) op 3.53, 20 Mutter (Zwi/Arn) z.t., 23. De Rooy (Ned/ God) op 3.53 24. Schipper (Ned/KIm) z.t. 25. Veldscholten (Ned/Post) z.t. 26. Peters (Bel/Post) z.t. 58. Van Vliet (Ned/Post) op 7.23 90. A. van Hou- wellngen (Ned/Swe) op 11.55 95. De Keulenaar (Bel/Post) 100. Wljnands (Ned/Post) 105. Lubberdlng (Ned/ Post) 109. Knetemann (Ned/Post) 111. Hoste (Bel/Post) allen dezelfde tijd als Van Houwelingen 142. Van der Poel (Ned/Bru) op 21.20 143. Raas (Ned/Post) z.t. 145. J. van Hou welingen (Ned/Swe) z.t. 153 en laat ste Bolle (Zwi/Gir) op 32.11 Opgege ven: Walter Planckaert (Bel/De Klm- pe) ALGEMEEN KLASSEMENT* Het algemeen klassement In de ron de van frankrijk na twaalf etappes: 1 Hinault (Fra/Gui) 57 uur 49 minuten en 19 seconden 2 Anderson (Aus/ Mue) op 2.03 3. Zoetemelk (Ned/ Dan) op 426 4. Vallet (Fra/Cre) op 5.43 5. Kelly (ler/Gri) op 6.10 6. Wil lems (Bel/Dri) op 6.24 7. Van der Vel de (Ned/Post) op 6.34 8 Wilmann (Noo/God) op 7.24 9. Kuiper (Ned/ Bru) op 7.26 10. Peelers (Bel/Post) op 7.31 11. Clere (Fra/Dan) op 8.13 12. Winnen (Ned/God) op 8.21 13. Nulens (Bel/Bru) op 8.36 14. Breu (Zwi/Gir) op 9 29 15. Martin (Fra/ Dan) op 9.45 16. De Rooy (Ned/God) op 10.28 17. Thurau (Wdl/Zan) op 10.37 18 De Wolf (Bel/Swe) op 10.48 19. Boyer (Vst/Gri) op 10.52 20. Be- rard (Fra/Gui) op 11.18 25. Knete mann (Ned/Post) op 12.09 44. Van Vliet (Ned/Post) op 17.02 50. Lubber dlng (Ned/Post) op 19.23 53. Veld scholten (Ned/Post) op 20.49 58. A. van Houwelingen (Ned/Swe) op 22.28 61. Wljnands (Ned/Post) op 24.23 81. Schipper (Ned/KIm) op 30.14 95. Hoste (Bel/Post) op33.52 105. Van der Poel (Ned/Bru) op 36.11 109. De Keulenaar (Bel/Post) op 36.55 114. J. van Houwelingen (Ned/Swe) op 38.45 115. Raas (Ned/Post) op 38.58 153 en laatst Moro (Ita/Boi) op 1.46.22 DAGPLOEGEN Jl KLASSEMENT 1. Perurena 27.47,01 2. Crepel 27.50,54 3. Danguitlaume 27.50,54 4. Godefroot 27.54,24 5. De Muer 27.54,27 6. Guimard 27.54,27 ALGEMEEN PLOEGEN KLASSEMENT 1. Post 219.29,00 2. Guimard 219.35.57 3. Danguillaume 219 41,18 4. De Muer 219.43,55 5. Godefroot 219.55.58 6. Crepel 219.56,42 BERG KLASSEMENT 1 Vallet 143 punten 2. Breu 66 3 Ber naudeau 47 4. M. Lejarreta 39 5.1. Le jarreta 32 6. Martin 31 14. Winnen 18 PUNTEN jg |B KLASSEMENT r 1. Kelly 269 2. Anderson 142 3.1 121 4. Villemiane 120 5. Mutter 976 E. Planckaert 93 9. Knetemann 56 Jongerenklassement 1. Anderson 52.51,22 2. Madiotop] 9,31 3. Andersen op 11,00 4. Poisson op 18,28 5. Veldscholten op 18.466. i Versluys op 22,19 7. Wijnand» 22,20 LE TOUQUET (ANP) - Het jeugdteam van de Sovjet- Unie heeft de Annie Sois- bault-beker gewonnen. In de finale van het ten-1 nistoernooi voor damesjeug® (tot 21 jaar) versloegen Sovjet-speelsters de Britse tegenstandsters met 3-0. Frubo's van Haust. De ideale zachte dessert- en taartbodem. Heerlijk om te vullen, zalig om te eten en snel klaar. Kortom, het lekkerste begin van een smakelijk taartje of toetje. Na een babbeltje met de lentvolle Vereecken, moet [e constateren dat zijn pres- 'tie eigenlijk helemaal niet !o opzienbarend is. Zijn wil, ijanning en het werken naar ie prestatie zijn daarop af- lestemd. Zijn wil om te gaan loersen ondanks de tegen- tond van zijn ouders in eer- te instantie, won het uitein delijk met verve. Zo was zijn rt als wielrenner ook erkwaardig. Vereecken: Min onze sportmedewerker «EL - De Zeeuwse mo- Wfcrossers lieten in het Bel- sche Waarschoot weer een joede indruk achter. De faseringen waren dan wel 'Jet zo goed als in Axel, 'aar de drie tweede plaat- '1 behaald door Pascal van ler Kelen, Robert Beyer en packy Lensen, mochten er No. Met name voor het etst genoemde duo was de- _e klassering belangrijk om- r bet hier een wedstrijd het Belgisch kampioen- c»ap betrof. Een goede start van Van Kelen en Beyer bracht Wej de Axelaar als de ■koondij kenaar vooraan in frontlijn. Desondanks f, n<ien ze in de eerste man- e de winst net niet pakken, feilde lukte eveneens ie de tweede reeks. Van Pr Kelen kwam nog wel op PP. maar omdat zijn rem- niet meer 100 procent L„r®n moest hij deze riante «tie uit handen geven. 'er eindigde in zijn spoor ae derde plaats. T^kte het bij de beide junioren niet een lack m bemachtigen, ook 1 ky Lensen greep bij de 'analen 500 cc net naast

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1982 | | pagina 6