WEER ND Sluis opent Zeeuws langebaan-seizoen iidanks niet betalen startgelden Selectie wk-junioren NEVOBO GOKT OP JEUGD lotorcross Axel Breda Diplomats: zege met Cruyff JA SPORT 2 RAAG lag 6 juli IJSVRAAG L lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlM 'mnekenstraat 076-224323 A Dutree weer naar SK Boelaere Diploma's volleybal in Zeeland Jeugd Vraag naar Kodacolor II film, de kleuren uit het gele doosje. ||^j Kodak, it kan niet missen. JDAG 3 JUL11981 T14 PAGINA SPORT 3 :r Post ingehuurd ïgen, geniet bij de jsvraag heel wat rd de Zwitser als x getipt. Freuler, chaamde dat ver- Idy Maertens kon kierde etappezege ils winnaar op de leze keer weer de ngeren. Dat deed xiat de daghoofd- rouwens toch op- telkens de nodige erlijke hoofdprijs de Westerschelde igblad De Stem er •en op de dag van uur binnen moe it voor dat diverse de Tourstaf zijn. ngen kan worden tier en Benjamin it van de renners- getipt worden. tijd 5.37.25 5.37.48 5.36.01 5.38.26 5.38.35 5.35.16 5.34.12 5.34.23 5.40.11 5.40.40 5.40.23 ■NT lad De Stem gratis stappewinnaar en knippen en inge- jn in ons versprei rechtstreeks naar rijden etappe om ïzit te zijn van de is hij of zij, die de voorspeld en het nder 1 hoofdprijs- 3 mib.t. de etappe- tourstaf, gaat de lende renner mee- ilijft gelden. itvangt een „Tour- vangen De Stem- ds 5.00 uur de formulie- Igende dag.. Poolster 58. ut: De Stem, at 14; slaan 15. chfc Molenstraat 47. ich: Molenstraat 86. lek: Pasquelaan 10. erstraat 12. nk: Raadhuisstraat 38. nksveer: IJzersteeg 1a. lal: Molenstraat 51 Fr. Halsstraat 27. ynhof 3. n: M. Verschuurstr. 8. ■ent: jtersstraat 7. Irostlaan 16. St.-Janstraat 19a. »n: Wilhelminastr. 51. •rord: Rozenstraat 13. jen: D. v. Orlianstr. 10. n: Markkant 1 n: Nieuwstraat 9. n: Hoolstraat 25. Hondseind 9. t Roskam 3. n: Torenstraat 5. irde: Wilhelminastraat 1 rg: Dorpsstraat 31 lerkvaartstraat 26. I: Cactusstraat 8. e: Molenstraat 24 ld: Pr Constantijnstr. 9 Grote Waard 40. gschen Hoek: srgstraat 5. tzaleahof 1 SVRAAG 58,5 km) .min sec .00 uur op een van letreffende etappe- in open enveloppe n te zijn op adres: IB Breda gllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll SLUIS - Zaterdag 4 en zondag 5 juli wordt tradi tioneel in Sluis het Zeeuw se langebaan-zwemsei- zoen geopend. Met zater dag voor de tiende keer de drie kilometer Hoeke- Sluis in de vrije slag en schoolslag op het pro gramma voor dames en heren en de prestatietoch ten over de 250 en 1000 me ter en zondag de zesde Vlaanderen-marathon die 16 kilometer lang is. Tenminste wanneer de watertemperatuur in het Kanaal Sluis-Brugge de organisatoren van de plaatselijke zwemvereni ging Het Vrije niet in de steek laat. Begin deze week was de temperatuur van het water slechts vijf tien graden Celsius wat beneden de gestelde eisen ligt. Toch heeft de voorzit ter van Het Vrije Rinus Leenhouts er alle hoop op dat de voorzitter kam prechter Thomas Cambier de normtemperatuur - 16 graden Celsius - alsnog kan meten. „We moeten dit echter tijdig weten, want met het internationale ge zelschap wat we ook dit jaar weer aan de start krijgen kunnen we niet op het allerlaagste moment de zaak afgelasten. De Engel sen zijn dan immers al on derweg", aldus Leenhouts. Een afgelasting zou tevens betekenen dat de wedstrij den anno 1981 niet op de erelijst kunnen worden bijgeschreven. De zwem- kalender zit immers vol en de organisatie die een half jaar voorbereiding vergt kan niet een, twee, drie op nieuw opgezet worden. Ook dit jaar is dit interna tionale evenement - de Vlaanderen-marathon is zelfs de grootste qua be langstelling in West-Euro pa - weer sterk bezet. Ook al waren alle inschrijvin gen nog niet binnen, vrij wel zeker is dat alle win naars van het voorgaande jaar weer naar het Bel fortstadje komen. Alleen Perjan Cornelisse winnaar van de drie kilometer schoolslag had zich nog niet aangemeld. In totaal stonden 479 namen voor hetzelfde dagprogramma op de inschrijvingslij st. Van de 479 ruim 200 voor de wedstrijden en de rest op de prestatietochten. De vrije slag heren wordt be mand door 76 deelnemers met de nummers 1 en 2 van het vorig jaar respectieve lijk Edwin Kooyman - HPC Heemstede - en Ar- noud Cornet eveneens HPC opnieuw als de grote favorieten. In de rij van kansheb bers horen verder thuis Ton Brouwer - PSV, Mario Modder JORD en Bennie Oosterveen van Steen wijk '34. Van Zeeuwse zijde Sas- senaar Edwin de Couse- maecker. Bij de schoolslag duiken 31 deelnemers het kanaal in. Ondanks het (nog) ontbreken van de winnaar van afgelopen twee jaar Perjan Corene- lisse, kan het tusen de na tionale top een interessant gevecht om de zege wor- PROGRAMMA SLUIS - Programma Langebaan-wedstrijden Sluis: 4 juli 10.00-11.00 uur: ontvangst op het gemeen tehuis te Sluis; 11.00 uur: jury-vergadering, 12.00 uur: start voor de 3000.meter schoolslag heren en 3000 me ter schoolslag dames, 12.40-13.00 uur: aankomst in de kaai, 13.00 uur: start 250 meter prestatietocht bij het zwembad, 14.00 uur: start van de 3000 meter vrije slag heren en 3000 meter vrije slag dames, 14.30-15.00 uur: aankomst in de kaai, 15.00 uur: start 1000 meter pres tatietocht bij het zwembad, 16.00 uur: start schoolslag Vlaanderen-marathon kaai te Sluis, 16.30 uur: start vrije slag aan de kaai te Sluis, 18.00 uur: prijsuitrei king in de raadzaal van het stadhuis. den. Ron Pfaff - JORD, Corné Rouw, PSV, Hans Jansen - Tolleke Steen- wijk geven elkaar bijzon der weinig toe. Axelaar Wim den Engelsman is hier de man die de provin ciale kleuren hoog moet trachten te houden. Moni que Wildschut - JORD, is opnieuw de favoriete bij de vrije slag dames. De winnares van de vorige editie zal moeten afreke nen met Irene van de Laan nu uitkomend voor Ziam - Vitesse en een bekend ge zicht in Sluis. Voorts komt concurrentie van Monique Wildschut van haar eigen clubgenotes Brenda van Poecke en Hedda Verdam. Janine Goethals van Bruinvis is hier de Zeeuw se troefkaart. Ook de schoolslag zal wellicht weer door de sterke JORD-afvaardiging wor den beheerst. Het veld be staat hier uit 26 dames. Ria Willems en Marjolein Pfaff (in deze volgorde de eerste twee van vorig jaar) zijn ook nu weer present. De concurrentie komt hier van vooral Ellen Hoogen- boom. Het IJzendijkse zus terpaar Sandra en Mieke Verdonck-zwemmend voor Scheldestroom vormt samen met jacquelien Buysse voor de Zeeuwse inbreng. VLAANDEREN- MARATHON. Het spektakelstuk is on getwijfeld zondag de zesde Vlaanderen-marathon. Ook dit jaar voor de 16 ki lometer zware proef een grote bezetting. Weliswaar drie minder dan vorig jaar maar toch nog altijd 27 deelnemers tellend, daar mee in West-Europa wel licht het grootste evene ment in deze soort. Grote afwezige is hier Ron Pfaff, zaterdag wel present, maar wegens ziekte nog niet optimaal in conditie voor deze zware proet. Vo rig jaar wist hij de mara thon op de schoolslag win nend af te sluiten. Op die schoolslag zal het nu wel licht een Belgische aange legenheid worden met Bruggeling Adhemar Brijsse - winnaar in 1979 - als favoriet. Bij de dames wist de onlangs 47 jaar ge worden Celia Hopman - Tabak alle drie de voor gaande uitgaven op haar naam te brengen. De vrije slag heren is ongetwijfeld het klapstuk met waar schijnlijk een duel Joop Lam (De Otters) winnaar vorig jaar en PSV-er Ton Brouwer (winnaar in 1978 en 1979) die vorig jaar Lam na een uitermate boeiend gevecht voor moest laten gaan. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'i Verdere kanshebbers hier zijn: Ernst Bekkering - PSV, Marcel van de Togt - DES, de Engelsman Ro bert Sherburn en de Bel gen Etienne Prevost, Francis Wentring en Mi chel de Prins uit Brussel. Bij de dames vrije slag ging vorig jaar de zege naar Monique Wildschut voor Irene van de Laan. Ook nu zal het weer tussen dit tweetal gaan. Indien Irene van de Laan zege viert, wordt dit haar vijfde zege op zes wat genoeg zegt over de kracht van de blonde Vlaardingse. De marathon gaat ook dit jaar weer over vier omlopen van vier kilometer. In de beginjaren zwom men tot Syphon en terug, maar sinds een tweetal jaren, genoodzaakt door de af sluiting van het kanaal bij het Belgisch Oostkerke, gaat het tot Hoeke waar men vlak voor de oude brug rechtsomkeer maakt. Dit betekent dat men in de Sluise kaai het schouwspel viermaal kan aanschou wen, hetgeen voor het pu bliek ongetwijfeld een stuk aantrekkelijker is ge worden. terk veld in Kruiningen ineen wielermedewerker) RUININGEN - Ondanks feit dat het organiserend lité in Kruiningen al ja- achtereen geen startgel- op tafel brengt voor zijn (tonde zullen zaterdag nog een vijftigtal be- [isrenners de toeclips kttrekken. (an de circa vijfentwintig Wanders die acte de ience zullen geven zijn rek Hunt, Ad Tak, Levin Klaassen, Bert Scheuneman, Vester Aerts en Martin Ve- nix de meest bekende. Bij de Belgen die naar Kruiningen komen, behoren onder ande re Marc Renier, Alex van Linden en Mare de Smet. Ook de in België wonende Nederlander Richard Bu- kacki behoort als deelnemer tot één der formaties van on ze zuiderburen. Voor de profs is er financieel toch aardig wat mee te pakken op ter Aerts Van onze sportmedewerker ÖL- Zondag 5 juli staat iltwaalf uur het motor- 'Rfrein van de MC Axel 'bol van de activiteiten, lierhonderdtal piloten dan in het strijdperk h het door de MC „Sa- |Slerk" uit Wachtebeke Uniseerde cross. &1 de start komen de 125 Jw liter en halve liter verdeeld over debu- junioren, nationalen, "ationalen A en B en de "inen. Bij de piloten, 'iri de start komen, zijn ADVERTENTIE "een handjevol Zeeuwse kanshebbers. Zo zal Edward van de Klooster uit Kapelle- brug zijn zegereeks aan wil len vullen, terwijl Frans Lenders zijn vorm nog eens voor eigen publiek wil on derstrepen. Andere kanshebbers voor een trofee zijn Jos van Over- dulve (Terneuzen), Niek Weemaes (Absdale), Peter de Booy (Terneuzen), Robert Beyer (Schoondijke) en Jac- ky Lensen (Axel). Debuteren bij de BLB doen Herman de Keizer (Axel) en Pascal van der Keelen (Axel). De trai ningen voor deze cross be ginnen om elf uur. het Zuid-Bevelandse dorp. Er worden heel wat premies uitgeloofd en bovendien is er een niet te versmaden lei- dersprijs van 1000 gulden in het vooruitzicht gesteld. Ruim tachtig amateurs binden met elkaar de strijd aan waaronder de plaatselij ke renners Jan Poleij, Mar tin Stroosnijder en Cees Sin- ke. Verder komen vele ande re bekende Zeeuwen in actie zoals Henk de Jong, Thijs Fase, Ko Blok, Wim Jere- miasse, Cees Vleugel, Wim de Wilde en de prijsrijder bij uitstek Wim de Waal. Ook Ad Polak, Peter Hoondert en Rob Bijvank mogen worden gerekend bij de prominenten uit onze provincie en zeer ze ker Toon van der Steen. Laatstgenoemde, die in dit seizoen reeds tot prestaties van formaat kwam is één van de grote favorieten in deze amateurkoers. Talentvolle Brabanders als Gerrit van 't Geloof, Her man Frijters, Christ Holle mans en Corrie de Jong wor den als geduchte concurren ten beschouwd van de Zeeu wen. De zestig liefhebbers die in actie komen kunnen ook voor een interesssant duel zorgen. Alle bekende Zeeu wen zoals Sjaak de Kok, Ad van der Ploeg, Bert Steen bakker, Ko Tolhoek, Nout Westerbeke, Huib Slabbe- koorn en de Zeeuwse kam pioen Sam Broersma zijn van de partij. Daarnaast de provinciale kampioen van vorig jaar Kees de Nooyer, die tijdens elke koers door zijn imponerende strijdlust als blikvanger fungeert en de man met het nog steeds sterke eindschot Willy de Feber. Frank Bolluyt, Rien van Brussel en Leon van der Wiel zijn de kleppers van buiten de provincie waar men terdege rekening mee zal moeten houden. Het wielerprogramma in Kruiningen begint om 13.00 uur met de wedstrijd voor liefhebbers die 40 kilometer moeten afleggen. Om kwart voor twee vertrekken de amateurs voor hun 80 kilo meter en de profs tenslotte beginnen aan hun karwei over 100 kilometer om half- vijf. Ad Tak, een van de favorieten (Van onze sportmedewerker) AXEL - Bert Dutree, ge durende het afgelopen sei zoen vrije verdediger van het keurkorps van RIA-W, gaat deze vereniging verla ten. Dutree, die een jaar gele den overkwam naar West- dorpe, keert terug naar het Belgische Boelaere. Voor heen kwam Dutree ook al eens voor deze club uit. NEW YORK - Johan Cruijff heeft zich woensdag weer gevoegd bij de Was hington Diplomats, zijn werkgever in de Noordame- rikaanse voetbalcompetitie. De terugkeer van Cruijff, die overigens slechts 25 mi nuten meespeelde, had ken nelijk een goede invloed op zijn medespelers, want Was hington won met 3-2 van de San Diego Sockers. Voorts versloeg Minnesota Kicks met 2-0 Tulsa Roughnecks. Het betekende de zesde over winning in de laatste zeven wedstrjden voor Minnesota. DEN HAAG - De wereld- de 56e plaats. De Rus Vihoen kampioenschappen wielren- behield de leiding in het al- nen voor junioren worden vanaf maandag 6 juli tot en met zondag 12 juli in Leipzig gehouden. Bondscoach Bos kamp heeft met de wegselec- tie niet voor dezelfde formu le gekozen als zijn collega Liebregts bij de amateurs. Liebregts heeft de selecties voor de ploegachtervolging en de individuele wegwed strijd gescheiden, zodat een renner niet op beide onder delen kan uitkomen. Bij de juniorenploeg is dat wel mo gelijk. De volgende coureurs zijn geselecteerd: weg: Indi viduele wegwedstrjd: Marco van der Hulst, Willem Meyer, Harm Laning, Mat- thijs Hermans, Gert-Jan Theunissen, Gerrit Jakobs en Jelle Nijdam. Ploegach tervolging: Laning, Theunis sen, Jakobs, Nijdam, Leon Kersten en Meyer. Baan: Sprint: Robert Lup- gers, Robert Sienders. 1 kilo meter tijdrit: Lupgers en Sienders. Klassementswed strijd; Sienders, Van der Hulst, Lupgers en Meyer. In dividuele achtervolging: Meyer en Van der Hulst. De begeleiding is in han den van de bondscoaches Mahn en Boskamp. Peter Hofland uit Roosen daal eindigde woensdag in de ronde van Joegoslavië op gemeen klassement. Gerrie van Gerwen won woensdag de vierde etappe van Rijn en Gouwe. Mario van Vlimmeren eindigde op de zevende plaats. Jos Lam- mertink behield de leiding in het algemeen klassement. Ad Tak staat vierde geklasseerd en Wies van Dongen neemt de zesde plaats in. (Van onze volleybalmedewerker) IJZENDIJKE - Tijdens een onlangs in Den Bosch gehouden examen voor scheidsrechter op nationaal volleybalniveau zijn drie Zeeuwen geslaagd voor B- nationaal -arbiter. De heren C. de Baerde- maecker (Aardenburg), R. Ivens (Terneuzen) en J. Oomes (Middelburg) zullen volgend seizoen aantreden als scheidsrechter in de der de divisie. Door Willy van Leeuwen IJZENDIJKE - „De jeugd en de recreatiesport worden vooral belangrijk voor de volleybalsport in Zeeland", aldus NeVoBo-voorzitter Wim Kruidenier. Kruidenier, oorspronkelijk afkomstig uit Ylissingen, heeft nu twee jaar de lei ding over het NeVoBo-district Zeeland. Daarnaast is hij nu al vijftien jaar ar biter, eerst op districts- later op landelijk niveau. Jarenlang verdedigde hij de kleuren van YVC uit IJzendijke. Kruidenier begon als spe ler bij Marathon in Vlissin- gen. In 1963 kwam hij naar IJzendijke en startte gelijk bij de plaatselijke club. Vier jaar geleden stopte hij als actief volleyballer en richtte zich nog meer op de arbitra ge. Via de derde en tweede divisie belandde hij in de eerste divisie, met als uitzon dering tweede scheidsrech ter bij eredivisiewedstrijden. Op dit niveau zijn reistijden van zes uur normaal, Krui denier fluit dan ook geregeld in Amsterdam, Heerlen en andere steden. Kruidenier: „Een goede voorbereiding voor een wedstrijd is nood zakelijk. Toch is de afstand het afgelopen seizoen geen breekpunt geweest. Ook vol gend seizoen ga ik er weer tegenaan". De 44-jarige voorzitter van de kleinste afdeling -1651 le den- verwacht geen al te grote groei meer in de vol- leybal-competitiesport. Wel ziet hij nog een gouden toe komst voor de jeugd en de recreatie. Kruidenier: „De mensen krijgen steeds meer vrije tijd. Niet iedereen wil competitie spelen, maar toch wel gezellig bezig zijn". Ook in West-Zeeuwsch-Vlaande ren begint men het komend seizoen met een recreatie competitie en wel in Oost burg. In Sas van Gent, Vlis- singen, Goes en Kapelle is men reeds begonnen. Het NeVoBo-bestuur schenkt hieraan veel aandacht. Di verse pogingen om de BeVo- Bo binnen te halen zijn mis lukt. Kruidenier: „De BeVo- Bo dacht aan een overval. Wij zagen het geheel anders. Eendracht maakt macht. Voor de kosten hoeven ze het niet te laten. Door de BeVo- Bo erbij te halen kunnen we een groot volleydistricts be reiken. Maar ja, als ze niet willen kunnen we ze niet dwingen". Met een „wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" be nadrukt Kruidenier nog eens hoe belangrijk hij dit vindt. Kruidenier: „De begeleiding van de jeugd moet worden geregeld vanuit de club zelf. Weliswaar ontbreekt het ka der, maar als wij hiervoor cursussen houden is de ani mo toch niet zo groot". Wim Kruidenier heeft als voorzitter vooral een coördi nerende en representatieve taak. Ook het leggen van contacten is onmisbaar. Tweemaal per jaar komen alle afdelingsvoorzitters bij een en worden problemen besproken. Ook de afdeling Zeeland kent zijn specifieke problemen. Allereerst het la gere niveau, dat in de hand wordt gewerkt door de geo grafische ligging. Veel clubs hebben dan ook te maken met leden die elders gaan studeren. Daarnaast wordt men steeds meer geconfron teerd met het niet opkomen van scheidsrechters, waar voor nog steeds geen goede oplossing is gevonden. Toch zijn dit geen onoverkomelij ke problemen. Kruidenier: „Veel van mijn werk wordt uitgevoerd door de diverse secties, die uitstekend draai en. Ze hebben alles goed on der controle". De groeiende populariteit van de volleybalsport is vooral te danken aan de di verse propaganda wedstrij den, die topclubs in den lan de gaan spelen. De mensen worden hierdoor in deze tak van sport geïnteresseerd. Hierdoor komt de commercie ook steeds verder om de hoek kijken. Kruidenier: „Toch kun je in de sport niet alles met geld gedaan krijgen. De initiatieven verdwijnen uit de vereniging. Toch is spon soring niet meer weg te den ken. De verenigingen zullen ook met diverse nevenactivi teiten hun financiële begro ting moeten zien rond te krijgen". Daarom ook heeft Kruide nier onlangs op een vergade ring de clubs meegegeven dat ze extra moeten letten op de nieuwe wet welzijnszorg. Kruidenier: „De clubs op plaatselijk niveau zijn zich niet goed bewust, hoe be langrijk dit is. Dit vergt een goede planning. Toch moeten we zien te voorkomen dat al les te moeilijk, te ambtelijk wordt". Kruidenier moet zelf ook pakken informatie ver slinden om steeds bij te blij ven, zelfs al is het district Zeeland niet groot, jeugd heeft het wel en daar zal men het van moeten hebben. Wim Kruidenier: „Jeugd en recreatiesporters erg belangrijk Na een seizoen bij de Westdorpse voetbalvereni ging RIA onderdak te heb ben gehad, gaat Bert Dutree deze vereniging verlaten. Dutree gaat terug naar het Belgische FC Boelaere. De vereniging waar hij voordat hij naar RIA kwam ook al speelde. ADVERTENTIE

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 9