Poortvliet wint in Oud-gastel HOOFDPRIJS WEER NAAR ZEELAND ndanli lolorcross li SENSATIE BLIJFT UIT OP WIMBLEDON LOTTO Breda VRIJDAG 3 JUL11981 i/RlJPAG 3 JUL11981 Meeste geld voor Freddy VISIE DOOR: KEES PELLENAARS door Jacques Eestermans Krijgh naar Willem II Rob Hutting naar Diest Slavenburg overleden Wereldrecord 11e etappe - maandag 6 juli DE STEM - TOURPRIJSVRAAG ^nnekenstraat ElSDURCyaRKE 076-224323 yZ Dut] naai SK T19 PAGINA SPORT 2 VANKMTOTKM^^^ BORDEAUX- In Pau start ten 146 renners voor de acht ste etappe van de 68e ronde van Frankrijk over 227 kilo meter naar Bordeaux. Het regende vrijwel de hele dag. Na 8 km: ontsnapping Clerc mislukt. 13 km: Clerc, Arbes en Van Houwelingen ingelo pen door peloton. 23 km: Doorkomst op de Cdte de Meracq (4e cat): 1. Van Impe l. Kuiper 3. Duclos Lassalle. Mendes moet lossen en stapt later af. 24-29 km: ontsnap pingen van Van den Haute, Vandenbroucke en Bazzo mislukken. 54 km: Eerste bo- lificatie-tussensprint: 1. Maertens 2. Verlinden 3. Tackaert. 75 km: tweede bo- lificatie-tussensprint: 1. Maertens 2. Hinault 3. Ber lin. 89 km: derde bonificatie- tussensprint: 1. Hinault 2. Maertens 3. Anderson 94-119 km: twintig renners, onder wie Priem, proberen alleen te ontsnappen. 140 km: Priem probeert het nog een ■teer. Le Guilloux haalt hem. Valpartij met onder andere Freuler. 165: vierde bonifica tie-tussensprint: 1. Maertens l Hinault 3. Anderson. 173 km: Bourreau, Van den Haute, Gendt, De Rooy en Van de Velde ontsnappen uit peloton. 180 km: voorsprong 1.39. 185 km: De Rooy wint Souvenir Henri Desgrange voor Van de Velde. 200: Vijf de bonificatie-tussensprint: l. De Rooy 2. Bourreau 3. Van den Haute. 212 km: Kop groep weer ingehaald door oeloton. 213-219 km: Van den Hoek en Priem scheuren pe- oton uiteen door demarra ges. 227 km: Freuler wint achtste etappe in massa sprint voor Maertens en Ed dy Planckaert. Hinault be- loudt gele trui en vergroot via tussensprints zijn voor- >prog op Anderson met Twintig seconden. Maertens jlijft eerste in puntenklasse ment. (Van onze speciaie verslaggever) BORDEAUX - Niet Ber nard Hinault, maar Freddy Maertens heeft tot dusverre ket meeste geld verdiend in le Tour de France. Met 9300 gulden in zeven dagen is ook. ie financiële comeback van Maertens als wielrenner een feit. De Belg won het geld voor- aamelijk door zijn twee atappezeges, z'n tweede alaats van gisteren en het dragen van de groene trui. Hinault is tweede, met ruim 100 gulden minder inkom sten dan Maertens. Gerrie Knetemann heeft aan zijn goede prestaties in de eerste Tourweek ruim 7000 gulden persoonlijk overgehouden. Dit geld gaat natuurlijk straks in de kas van de ploeg, want Raleigh heeft als ploeg aptredend, al ruim 30.000 gulden verdiend. Er is echter log een groot aantal deelne mers, ongeveer vijftig dat log geen franc heeft kunnen winnen. Terwijl deze ren- -ïers toch dezelfde ontberin gen doormaken. Uiterst ge ring zijn tot nu toe ook de in komsten van Joop Zoetemelk 1220 gulden) en Hennie Kui per (163 gulden). Het geldklassement van de eerste vijftien luidt als volgt: l. Maertens 9300 gulden, 2. Hinault 8955 gulden, 3. Kne- Temann 7470 gulden, 4. Peve-' lage 5725 gulden, 5. Freuler 1990 gulden, 6. Tackaert 4530 gulden, 7. Van de Velde 4400 gulden, 8. Anderson 4200 gul len, 9. Van Impe 2805 gulden, 10. Van Rooy 2800 gulden, 11. Wijnands 2460 gulden, 12. Kelly 2450 gulden, 13. Bertin 2300 gulden, 14. Didier 2225 gulden, 15. Willems 2200 gul len. DEN HAAG - Lotto 26 van tfgelopen zondag heeft drie •erste prijswinnaars opgele verd. Zij strijken per per- oon ruim 165.000 gulden >ruto op. De uitslag van lotto 26 is: Voor de ruim 27.000 win- ïaars van deze week was er ■en prij zenbedrag beschik - >aar van 1.427.714.-. le Prijs l winnaars, die elk bruto 166.566,60 ontvangen. 2e 3rijs: 8 winnaars, die elk sruto 17.846,40 ontvangen. :e Prijs: 275 winnaars, die ;lk 778,70 ontvangen. 4e ^rijs: 9.241 winnaars, die elk '30,80 ontvangen. 5e prijs: 7.941 winnaars, die elk 15,90 ontvangen. DOOR .JOHAN VAN DE VELDE. Zo, we hebben onze gezichten weer laten zien. Vier etappezeges in acht dagen is geen gek ke balans. Het is een troost voor het feit dat we niemand meer heb ben, die voor het alge meen klassement mee telt. Na de nederlaag, die we in de Pyreneeën le den, waren we er op ge brand om sportieve re vanche te nemen. We zijn dan ook giste ren behoorlijk te keer gegaan in de tweede helft van de wedstrijd. Hoewel het tempo con stant erg hoog lag, het was druilerig maar lek ker fris, waardoor ieder een er wel zin in had - sprongen steeds andere mannen van ons weg. Op die manier moet het spel ook gespeeld wor den. Dat er niemand van ons wegbleef, bleek geen ramp. Freuler heeft het karwei fantastisch afge maakt. Ik vind het mooi voor die jongen, want er rust toch. een druk op je als er veel van je verwacht wordt. Zelf ben ik ook nog een keer in de aanval geweest. Het is mislukt, vooral door de grote ac tiviteit van het peloton. Onder andere omstan digheden had ik echter voor hetzelfde geld een paar minuten kunnen pakken. Op die wijze hoop ik in het vervolg van de ronde toch. nog iuat win mijn achterstand af te kunnen knabbelen voor de Alpen. Laat ik beginnen met dit: Goddet lag al in het hospitaal, maar als Hi nault in de Pyreneeën echt was doorgegaan, dan was Levi tan zijn collega achterna ge gaan. Honderd procent zeker. Levitan zou dood ziek geworden zijn, want wat ivas er dan van de Tour overgeble ven'.Niks toch, hoeioel het nu ook al een dooie boel is geworden. Ik ben er tenminste gauw over uitgepraat: Hinault wint gewoon, omdat hij de beste is. Trouwens, Pyreneeën. Welke Pyre neeën? Een uitloper met twee bergjes zullen ze bedoelen. Hinault heeft zich in dat ritje simpel weg erg fatsoenlijk ge dragen. Het gezicht van de Tour gered voor het grote publiek. Voor mij is er echter eigenlijk niks meer aan. De Ne derlanders? Wist ik van tevoren, dat het niks zou worden. Luister, afgelo pen wintermaanden zijn ze vergeten het pro gramma te maken. Ze hebben zich niet genoeg voorbereid na de succes sen van vorig seizoen. Ik heb het vroeger zelf ook al eens meegemaakt. Het kon niet op, maar de te rugslag was wel zo hard. Weet je wat je nu krijgt? Iedereen is uit op persoonlijk succes, het tempo ligt elke etappe enorm hoog en Hinault wordt in een fauteuil naar Parijs gereden. Het is niet anders. Ik moet dan ook hard lachen om de berichten over com bine-vorming. Vergeet het maar. ggn voorspel ling over de rit van Le Mans naar Aulnay lijkt me niet zo moeilijk. Er zal wel een Belg willen winnen vlak voordat ze het eigen land inrijden. Dus reken maar op Maertens of Willems. Misschien ook Freuler. Laat Post blij zijn, dat hij hem in elk geval nog heeft. TOCH WEER BORG! Van onze sportredactie LONDEN.-Weer een finale Borg-McEnroe op Wimble don. De vanzelfsprekendheid van die constatering wordt ondergraven door de zeven uur, die de doortocht van de twee kemphanen door de halve eindstrijden vergde. Uren waarin McEnroe langs het randje van diskwalificatie wankelde en Borg op een zodanig he- roisch verweer van Jimmy Connors stuitte dat deze 23ste onderlinge krachtmeting uitgroeide tot één van de meest fascinerende partijen ooit op Wimbledon ge speeld. De vijfvoudige titelhouder won uiteindelijk met 0-6,4-6, 6-3, 6-0, 6-4. Daarbij gebeur de wat niemand voor moge lijk had gehouden. Connors, die na de eerste twee sets de scherpte in zijn spel had ver loren, kwam in de laatste set formidabel terug. Die ople ving dwong Borg ertoe zich in al zijn mentale en tacti sche grootheid te manifeste ren. Tot tweemaal toe werkte de 28-jarige Amerikaan, die zich kennelijk maanden lang op dit ene treffen had gepre pareerd, een achterstand van 0-40 op zijn eigen service weg. Viermaal was hij één slag van een doorbraak ver wijderd. De eerste twee gele genheden deed Borg teniet met een ace - hij zou er ze ventien slaan - de andere twee miste Connors zelf. Hij was even tevoren weer met 0-40 op zijn service achter geraakt en ditmaal had hij de dolle achtervolgingsrace niet kunnen volhouden. Die tik was net te veel voor zijn incasseringsvermogen. Con nors kon na drie uur en acht- NICO VAN DE KLUNDERT reed gisteren een uitstekende juniorenkoers in Maasdijk. Hij ging er alleen vandoor en slaagde erin om de wedstrijd winnend af te sluiten. PETER VAN DE KLUN DERT behaalde in Maasdijk een vijfde plaats bij de nieu welingen. ALPHONS VAN GEEL ten slotte behaalde in Heusden een derde plaats tien minuten toptennis de baan met opgeheven hoofd verlaten. Zo te verliezen is beter dan winnen op de ma nier zoals McEnroe dat deed. Overigens hadden Con nors en McEnroe elkaar aan de vooravond van het treffen gevonden. De wetenschap dat alleen de gezamenlijke ideeen ingebracht in een dergelijk monsterverbond de al veertig partijen durende Zweedse suprematie op Wimbledon zou kunnen doorbreken, had de Ameri kanen tot elkaar gebracht. Er was een tactisch plan ge boren dat twee sets lang wonderwel werkte. De vast heid, die Connors in de lange vijfsetters van de kwartfina le tegen Vijay Amritraj had opgedaan, moest nu Borg van het net weghouden. De lengte en spreiding van Con nors waren zo precies, dat de Zweed in de 24 minuten die de eerste set in beslag nam, drie service-doorbraken moest gedogen. Dat was hem sinds Forest Hills (1977) te gen dezelfde Connors niet meer overkomen. Beetje bij beetje herstelde Borg zich van de klap. In de derde set kwam de ommekeer. Borg perste steeds meer onderspin in zijn dubbelhandige back-hand en ging steeds minder fouten maken. Connors kon niet meer voldoende onder de bal komen. In de vierde set was •John McEnroe in optima forma. Achter zijn hand allerlei verwensingen slingerend naar het hoofd van de scheidsrech ters. Wimbledon even onont koombaar als een sextest voor de dames en een ogen- test voor de lijnrechters. John McEnroe zou dan waarschijnlijk wegens geestelijke instabiliteit zijn afgevallen. Het zou hem zelf een heleboel ergernis hebben bespaard, de officials hun goede humeur en de organi- het i. u v. 4. satie het dilemma: wat te borg op zijn best. Maar het doen als de Amerikaan zich moet zelfs voor hem als een in de finale weer zo mis_ verrassing zijn gekomen dat draagt als hij donderdag zijn onderliggende tegen stander het hem in de vijfde set nog zo lastig maakte. Hij weet nu in elk geval wat connors bedoelde, toe hij zei: „Ik zal hem tot in alle hoeken van de wereld najagen" Een psychiatrisch onderzoek van de spelers lijkt voor deed in de halve finale tegen de Australiër Rod Frawley (7-6,6-4,7-5). Voor diskwalificatie is het te laat. Dan zou Wimbledon zonder eindstrijd zitten. Het is zelfs de vraag of het drei gement van de eerste ronde kan worden uitgevoerd en McEnroe wegens herhaald wangedrag de in het voor uitzicht gestelde boete van 50.000 gulden zal worden op gelegd. Diskwalificatie tij dens de ontmoeting met Frawley was op zijn plaats geweest Uitslagen Wimbledon Dames dubbel, halve finale: Anne Smith en Kathy Jordan (1) V.s. Ros Fairbank en Tanya Harford (7), Zuid Afrika 6-1,6-2. Heren dubbel, halve finale: Stan Smith en Bob Lutz (3) V.S. - Peter McNamara en Paul McHames (2)1 Australië 6-4,2-6,4-6,7-6,6-4. Gemengd dubbel, kwart finale: Cary Leeds en Sherry Acker, V.S. - John Feaber en Lesley Charles, Groot Brittannië 6-4, 6-3. Tony Ro che, Australië en Bettina Bunge, V.S. - Chris Johnstne en Pam Whytcross, Australië 6-3,7-6. Heren dubbel, halve finale: John McEnroe en Peter Fleming (1) V.S. - Dick Stockton, V.S. en Tom Ok- ker, Nederland 6-3,6-2,6-4. iiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii OUD-GASTEL-Veteraan Leen Poortvliet is gisteren avond winnaar geworden van het eerste avondcrite rium in Oud-Gastel. De Dirkslander bleef in de spurt, die van heel ver door hemzelf werd aangetrokken, Harrie Akkermans en John de Krom voor. Het wielercomité van Oud-Gastel had zich de eer ste avondkoers beslist heel anders voorgesteld. Bedoeld als voorloper van mogelijk een profcriterium volgend jaar - men is reeds druk gaande met de voorbereidin gen - moesten de vonken er immers afspatten. Dat het gisterenavond heel anders verliep, lag evenwel buiten de competentie van de orga nisatoren. De druilerige re gen was vanaf het begin de grote spelbreker. Het gevolg: niet erg veel publiek op de been, enkele forse valpartij en en een wedstrijd die door de renners risicoloos werd afgewerkt. Het merendeel van de cou reurs had het in Oud-Gastel al snel gezien, en zocht vlie gensvlug de veilige, warme douche op. De meute die doorging, bolde vervolgens voorzichtig over de spekgladde steentjes in de dorpskom. Erg veel was er dan ook niet te beleven, be houdens dan enkele korte uitvallen. Naarmate de koers vor derde, werd steeds duidelij ker dat de grote groep kans hebbers het liet aankomen op een spurt. Weliswaar toonden Bas van Lamoen en Rinus Ansems zich in de slotfase nog aktief, hard doorgaan was er bij die twee ook niet bij. Dat het uitein delijk toch niet uit zou draai en op een massasprint was het gevolg van een lichte valpartij in de laatste om loop, waardoor een groepje van vijf zich kon afscheiden van de rest. Poortvliet toon de in de laatste meters aan, dat ook de „oudjes" in het peloton in de laatste meters nog rap kunnen zijn. Uitslagen: amateurs. 1 Leen Poortvliet (Dirksland),72 kilometer in 1.37.01.2 Harrie Akkermans (Ze venbergen) 3.John de Krom (Hoo- gerheide). 4 Rinus Ansums (Chaam).5 Henny Rovers (Roosen- daal).6 J. van de Corput (breda). 7 K. Hendriks (Geffen). 8 A. Kraam (Gouda). 9 P. Wieriks (Breda). 10 C. de Jong (Schijf). 11 T. Wesseling (Den Bosch). 12 C.H. Dietvorst (Bergen op Zoom). 13 A. de Jager (Lekkerkerk) 14 F. van Meier (Bre da). 15 H.A. Huismans (Stampers gat). 16 J. Koeken (Breda). 17 J. de Keizer (Werkendam) 18. J. Verha gen (Waalwijk). 19 L. van Mook (Oosterhout). 20 J. Dekkers (Roo sendaal). Nieuwelingen: 1 J. Struijk (Woudrichem), 30 kilometer in 41.47. 2 W. Daams (Valkenswaard). 3 R. Zeilmans (Oud-Gastel). 4 T. Akkermans (Zevenbergen). 5 P. van de Wulp (Breda). 6 J. Tak (Oud-Gastel). 7 P. Bol (Hoeven). 8 M. Gelten (Steenbergen). 9 G. van de Berg (Harfingsveld). 10 Herreij- gers (Etten-Leur). 11 A. de Bruyn (St. Willebrord). 12 T. Luykx (St. Willebrord). 13 P. Wouters (Zun- dert). 14 P. Hoeken (Nieuwendijk). 15 P. de Jong (Halsteren) 16 A. van de Lindeloof (Etten-Leur). 17 J. Trijp (Putte) 18 K. de Rode (Nieu wendijk) 19 P. van de Leur (Roo sendaal). 20 G. Baartmans (Steen bergen). lllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllillllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll TILBURG - Willem II zal zaterdag in zijn eerste wed strijd voor de in tertoto-com petitie tegen Viking Stavan- ger twee „nieuwelingen" in het veld brengen, namelijk Cees Krijgh en Ad van der Wiel. Krijgh (31), die vroeger bij PSV speelde, heeft de laatste twee jaar bij Cerkel Brugge gevoetbald. Hij is aangetrok ken als vervanger voor vrije verdediger Frans Roentgens. (Van onze sportredactie) SITTARD - Rob Hutting, de middenvelder van Fortu na Sittard, gaat naar het Belgische Diest. Gisteravond zijn alle partijen tot een ak koord gekomen met dien verstande dat Hutting wordt uitgeleend aan Diest met de optie tot koop aan het einde van dit jaar. Rob Hutting speelde vijf seizoenen voor Fortuna, dat hem bij NEC weghaalde. Twee jaar geleden stond hij in de belangstelling van Feyenoord, maar Fortuna liet hem toen niet vertrek ken. DEN HAAG (ANP) - Bob Slavenburg, de kleurrijkste figuur uit het Nederlandse bridge, is dinsdag overleden. Slavenburg, geboren in 1917, werd op weg van Amster dam naar Den Haag onwel in de auto. Hij werd overge bracht naar een ziekenhuis, maar bleek bij aankomst te zijn overleden. Vijftien jaar geleden werd Slavenburg, met Bob Kreyns, wereldkampioen open paren bij het toernooi dat in Amsterdam werd ge houden. In 1970, na een me- nigsverschil met de belas tingdienst verliet Slaven burg Nederland. Hij vestigde zich in Marokko en verhuis de later naar Frankrijk. De ze week was hij voor een be zoek van enkele dagen in Amsterdam. Slavenburg zal vrijdag in stilte worden be graven. OOST-BERLIJN (ANP) - Op de tweede dag van de Oostduitse zwemkampioen- schappen heeft Ute Geweni- ger haar eigen wereldrecord op de 100 meter schoolslag verbeterd. De 17-jarige middelbare scholiere uit Dresden zwom donderdag in Oost-Berlijn de afstand in 1 minuut 9.39 seconden en bleef daarmee 13/100e onder haar oude top tijd, die zij op 19 april van dit jaar in Gera verwezenlijkte. Urs Freuler, de Zwitser die door Peter Post ingehuurd is om Jan Raas als sprinter te vervangen, geniet bij de deelnemers aan de Stem - Tourprijsvraag heel wat vertrouwen. Maar liefst 93 maal werd de Zwitser als winnaar van de rit Pau - Bordeaux getipt. Freuler, per dag 1.000 gulden verdienend, beschaamde dat ver trouwen niet. Zelfs rassprinter Freddy Maertens kon de ploeg van Peter Post niet van de vierde etappezege afhouden. Omdat Freuler zo vaak als winnaar op de formulieren voorkwam moest ook deze keer weer de voorspelde tijd als scherprechter fungeren. Dat deed R. de Bakker uit Sluiskil het beste zodat de daghoofd prijs bij hem terecht kwam. Het is trouwens toch op vallend dat Zeeuwsch-Vlaanderen telkens de nodige winnaars levert. Want naast de heerlijke hoofdprijs gaan maar liefst vier sporttassen de Westerschelde over. Overigens wil de Tourstaf van Dagblad De Stem er nog eens op wijzen dat de formulieren op de dag van de te verrijden etappe uiterlijk 9.00 uur binnen moe ten zijn. Helaas komt het nog te vaak voor dat diverse formulieren te laat in het bezit van de Tourstaf zijn. Met als gevolg dat er niet meegedongen kan worden naar de prijzen. Trouwens, Pollentier en Benjamin Vermeulen maken geen deel meer uit van de renners karavaan. Die kunnen dus beter niet getipt worden. De daghoofdprijs is gewonnen door: R. de Bakker. Visartstraat 32, Sluiskil. tijd 5.37.25 Tien sporttassen worden binnen een week thuisbezorgd bij: Linda v.d. Bergen, Kievitstraat 1Hengstdijk 5.37.44 Wim Steijns, Past Smulderstraat 14, Kloosterzande 5.36.01 Franc Balemans, Tuintjes 3. Prinsenbeek 5,38.26 Maarten Kouijzer, Emmastraat 3. Kloosterzande 5.38.35 M. Akkermans. Minnemansakker 16, Breda 5.35.16 M. de Meyer, Kalmthoutsebaan 4, Wernhout 5.34.12 IC. v. Hassel, NIc. Maesstraat 37, Rucphen 5.3423 P. Baremans, Donkerstraat 30, Etten-Leur 5.40,11 Mevr. De Booy, Nieuwstraat 113, Koewacht 5.40,40 J.6. de Clercq. Snelliusstraat 36, Breda 5.4023 WEDSTRIJDREGLEMENT Dagelijks kunnen de lezers van Dagblad De Stem gratis een voorspelling doen omtrent: De etappewinnaar en zijn tijd. HOE? Door de bon uit Dagblad De Stem te knippen en inge vuld op één van de 76 inleveradressen in ons versprei dingsgebied af te geven of per post rechtstreeks naar ons hoofdkantoor te zenden. De bon dient op de dag van de te rijden etappe om uiterlijk 9.00 uur (1e post) in het bezit te zijn van de Stem-Tourstaf. Winnaar of winnares is hij of zij, die de etappewinnaar van die dag heeft voorspeld en het dichtst bij de tijd van de winnaar zit. Er zijn dagelijks 11 winnaars, waaronder 1 hoofdprijs winnaar en 10 overige winnaars. Indien er geen 11 goede voorspellers rmb.t. de etappe winnaar zijn binnengekomen bij de tourstaf, gaat de 2de, respectievelijk 3de, enz. aankomende renner mee tellen. De tijd van de etappewinnaar blijft gelden. PRIJZEN De hoofdprijswinnaar van de dag ontvangt een „Tour- malet tourkoek van 1 ste categorie" Dé volgende 10 prijswinnaars ontvangen De Stern- Sporttas. INLEVERADRESSEN Op onderstaande adressen kunnen tot 's avonds 5.00 uur de formulie ren worden ingelverd voor de etappe van de volgende dag.. Aarden burg: Oe Schepenstraat 9. Axel: v Gistellelaan 91 Baart e-Naasau: Nassaulaan 26. Bavel: Hogezijde 43. Bergen op Zoom: Zuivelstraat 26. Bede: De Stem, Spinveld 55: Nw. Ginnekenstraat 41 Pr. Hendrikstraat 192; Kiosk, Brabantplein; Quickynette, Moerwijk 34. Breekent: Spuiplein 9 Chaam: Schuttersh.weg 7. Cllnge: Beukelszstraat 27. Dongen: Mgr. Nolenslaan 16; Orionstraat 1 Dussen: Groot Zuideveld 30. Eedee: Scheidingstraat 7. Etten: De Stem, Markt 28 FIJnaarL- Boomgaardstraat 7. Geertruldenberg: Gr. Willem 1-straat 29. Gllze: Hubertusveld 37. Goes: De Stem, Klokstraat 1. Graauw: Rozenstraat 33. 'a-Gravenmoer: Grutterijstr. 51 Halateren: Jannelandseweg 1 Hank: Warmondstraat 3. Hoeven: Julianastraat 67. Hoogertieide: Pr. Bernhardstraat 43. Hulst: De Stem, Steenstraat 14. HuIJbergen: Gele Helmbloem 13. Kloosterzande: W. Alexanderstraat 4. Klundert: Kerkring 23. Lage Zwaluwe: Loonsedijk 25. Made: Antwerpsestraat 4. Moerdijk: Steenweg 76. Nw. Vossemeer. Schoolstraat 5. Oostburg: Poolster 58. Oosterhout: De Stem, Arendstraat 14; Boerhaavelaan 15. Ossendrecht: Molenstraat 47. Oudenbosch: Molenstraat 86. Prinsenbeek: Pasquelaan 10. Putte: Anjerstraat 12. Raamsdonk: Raadhuisstraat 38 Raamsdonksveer Uzersteeg 1a. Roosendaal: De Stem, Molenstraat 51 Rucphen: Fr. Halsstraat 27. Rijen: Steynhof 3. Rljsbergen: M. Verschuurstr. 8. Sas van Gent: Burg. Wautersstraat 7. Sluiskil: Drostlaan 16. Sprundel: St.-Janstraat 19a. St-Jansteen: Wilhelminastr. 51. St-Wlllebrord: Rozenstraat 13 Steenbergen: D. v. Orlianstr. 10. Tethel|den: Markkant 1 Temeuzen: De Stem, Nieuwstraat 9. Teterfngen: Hoolstraat 25. Ullcoten: Hondseind 9. Ulvenhout: Roskam 3. Vllsslngen: Torenstraat 5 Vogelwaarde: Wilhelminastraat 1 Wagenberg: Dorpsstraat 31 Waspik: Kerkvaartstraat 26. Wemhout Cactusstraat 8. Westdorpe: Molenstraat 24. Willemstad: Pr. Constantijnstr. 9 Zevenbergen: Grote Waard 40. Zeven bergschen Hoek: Spoirenbergstraat 5. Zundert Azaleahof 1 Deelnameformulier TOUR DE FRANCE-PRIJSVRAAG 1. LE MANS - AULNAY (258,5 km) Ritwinnaar: Tijd van de winnaar: uur Naam inzender: Adres: Postcode/Plaats: .min .sec Dit formulier dient uiterlijk 5 juli 17.00 uur op een van onze inlever-adressen, of op de betreffende etappe dag om uiterlijk 09.00 uur (1e post, in open enveloppe en als drukwerk gefrankeerd) binnen te zijn op adres: Postbus 3229 - 4800 MB Breda SLUIS - Zaterdag 4 en zondag 5 juli wordt tradi tioneel in Sluis het Zeeuw- je langebaan-zwemsei- zoen geopend. Met zater dag voor de tiende keer de drie kilometer Hoeke- Sluis in de vrije slag en schoolslag op het pro gramma voor dames en beren en de prestatietoch ten over de 250 en 1000 me ter en zondag de zesde yiaanderen-marathon die 16 kilometer lang is. Tenminste wanneer de watertemperatuur in het Kanaal Sluis-Brugge de organisatoren van de plaatselijke zwemvereni ging Het Vrije niet in de steek laat. Begin deze week was de temperatuur van het water slechts vijf tien graden Celsius wat beneden de gestelde eisen ligt. Toch heeft de voorzit ter van Het Vrije Rinus Leenhouts er alle hoop op dat de voorzitter kam prechter Thomas Cambier de normtemperatuur - 16 graden Celsius - alsnog kan meten. „We moeten dit echter tijdig weten, want met het internationale ge zelschap wat we ook dit ia; kr he za sei de Ee be de er< bij ka de ja; ka nif Oc tio VI; zei lai pa al gei we na; jaa for Pei vai sch nie Illlllllllllllllllllllllilllllllllllllll terk 'in een wielermedewerker) Klaass KRUININGEN - Ondanks Vester t feit dat het organiserend nix de nité in Kruiningen al ja- Belgen achtereen geen startgel- komen n op tafel brengt voor zijn re Ma «fronde zullen zaterdag Linden nog een vijftigtal be- Ook tpsrenners de toeclips Nederl httrekken. kacki 1 llan de circa vijfentwintig tot één derlanders die acte de ze zu ssence zullen geven zijn profs irek Hunt, Ad Tak, Levin aardig 6ster Aerts Van onze sportmedewer WEL - Zondag 5 juli staat «f twaalf uur het motor- ssterrein van de MC Axel :r bol van de activiteiten, vierhonderdtal piloten •en dan in het strijdperk ens het door de MC „Sa- Sterk" uit Wachtebeke 'Saniseerde cross. an de start komen de 125 wart liter en halve liter jse, verdeeld over debu- ■en junioren, nationalen, rnationalen A en B en de ïannen. Bij de piloten, aan de start komen, zijn ADVERTENTIE een 1 kanshei van de brug zij len vu Lender; voor ei derstref Andei een trofi dulve Weemaf Booy Beyer (I ky Lens bij de B Keizer der Kee ningen ginnen c (Van on AXEL durende zoen vr het keu: gaat des ten. Dutref den ove dorpe, k Belgisch heen kv eens voo

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 8