ERS ^j^spórtpag^ TALBOT Felix Levitan wil Tour met amateurs URS FREULER LEVERT WAAR VOOR ZIJN GELD TOUR7»1 Vierde overwinning Peter Post: Aardig zakcentje w dere! ede 01156-2045 tel. 01140-12878 1 1 Lomme Driessens, die de laatste jaren weinig succes gewend was van de ploegen die hij leid de, gedraagt zich sinds de triomfen van Freddy Maertens weer net ais vroeger, als een tiran. Zo heeft hij de vrouw van Maertens verboden haar man te bellen. Maertens lijkt daar niet onder ge bukt ie gaan gezien zijn in het puntenklassement. 99 TOUR IN CIJFERS M0( 10-12551 GEN EN OMSTREKEN or onderstaande 981: toezicht óp- de juni). 't blad te richten hnische School, ét zo fit lie u nodig 'ervoer van iven goed n of hout. staan op wachten, dealer. ■gonnette destemjs BORDEAUX - Op de tweede rustdag van de ronde van Frankrijk, op maandag 13 juli in Morzine, heeft 1 Felix Levitan een onderhoud met Vicenzo Torriani, de organisator van de ronde van Italië en de voorzitter E i van de Italiaanse wielerbond Omini. Thema van het gesprek zal zijn het terugbrengen van het aantal etappes van beide ronden naar vijftien tot achttien. De Giro en de Tour duren tegenwoordig E drie en een halve week. Het is een Italiaans voorstel. Levitan zal echter standvastig met het hoofd schud- den. „Ik ben pas tot inkrimping bereid, als de wieier- E kalender drastisch wordt herzien en andere etappe- koersen worden teruggebracht tot hooguit vijf da- gen". De organisator van de ronde van Frankrijk doelde 1 daarmee op populaire etappewedstrijden als Parijs- Nice en Dauphiné Liberé, die acht dagen in beslag ne- E men. Levitan: „De Tour, in de huidige opzet, is een monu- b ment van de wielersport. Dat mogen we niet afbre- B ken". Deze woorden willen ook weer niet zeggen dat 1 hij niet voor modernisering is. „Ik heb nog steeds het voornemen om de Tour de 1 France open te stellen voor profs en amateurs. Ik wil Hinault zien vechten tegen Soekhoroetsjenkov en de andere Sovjets". Torriani was al zover met zijn Giro. Hij stelde, on der hevig protest van de Italiaanse profs, zijn ronde open voor de amateurs uit het oostblok. Ze kwamen uiteindelijk toch niet. Levitan: „Als de Franse renners zo reageren als de Italiaanse dit jaar, zal ik de Tour de Nuchter France op de amateurkalender laten plaatsen, dan is het gedaan met de profsport". HET GELIJK VAN POST BORDEAUX - Urs betekent beer. Urs Freuler is ook een beer van een vent. Een model-atleet, een ongeslepen diamant. 84 Kilo zwaar, 1.92 meter. Be genadigd met een explosieve kracht, waarvan hij zelf nog niet de draagwijdte kent. Peter Post con tracteerde hem vlak voor de Tour voor 1000 gulden per dag om Jan Raas te vervangen. Want zonder sprinter kan een grote ploeg als die van Raleigh de Tour niet in, waar immers elk jaar een derde van de etappes in een massasprint eindigt. Met het aantrekken van Urs Freuler heeft Peter Post een gouden greep gedaan. De 23-jarige renner, wiens vader op een salamifabriek die zijn sponsor is werkt, heeft zijn tijdelijk contract bij Raleigh in de eerste acht dagen van de Grande Bouclé al volledig waargemaakt. Vorige week vrijdag aan het slot van de tweede etappe, waarin hij alleen Freddy Maertens moest laten voor gaan, had hij al duidelijk ge maakt dat hij zich kon meten met de beste sprinters in het peloton. Gisteren in Bor deaux had niemand een ant woord op zijn sterke eind- schot. De proef op de som wordt in september in de Tour de l'Avenir genomen. Op een zwaar parkoers in de Al- pen duelleren acht amateur- tegen acht profploegen. j| Levitan doet op het ogenblik alle moeite om Hinault aan de start te krij gen. „In oktober neem ik een beslis- E sing over het openstellen van de grote Tour. Er moet wat veranderen. De Italianen willen al niet meer meedoen. Ik adviseer Hinault ook om niet meer aan de Giro deel te nemen, zolang de Italianen de Tour mij - den". iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitfi Direct achter de eindstreep werd de besnorde Zwitser omstuwd door zijn enthou siaste ploeggenoten, die als teken van waardering en er kentelijkheid ferme tikken op zijn schouders en rug uit deelden. Breed lachend nam Freuler de complimenten in ontvangst. „Het was een sprint, die mij bijzonder goed lag", was het enige wat hij nuchter opmerkte. Die nuchterheid is ken merkend voor Freuler. Hij DOOR JOOP zoetemelk. Gisteren heb ik de hele dag ie wielen gereden, voor lig met mijn krachten «jesprongen om te probe de coup de pedale terug tónden. coup de pedale kun je «lijk omschrijven, maar lis een ideale draaiing van lenen, enkels en voeten in isoepel ritme, waardoor je tie meest economische wij le kracht overbrengt op de Hen. '«de tijdrit en in de Pyre- ■rit was ik die coup de He kwijt. En ik wacht de fen af alvorens een beslis- "9te nemen over mijn ver- '1 toekomst. "et> ik in de Alpen die 'P de pedale niet terug en dik weer zo slecht, dan zou "»el eens zo kunnen zijn, 11 ik aan het eind van het ®en stop. blijf echter zeggen dat 'niet kan dat ik in een letappe gelijk eindig met Oorbeeld een jongen als 'Wen; dat is een beste "«P, maar van hem is be- "1 dat hij niet kan klim- s ik in zijn gezelschap dan moet er in mijn l'hanisme toch iets mis want ik werd op de Pla 'det als een beginneling '"tientallen voorbij gere- bet kan wel zijn dat je 'minder in vorm bent en 1 een of twee minuten op "enlt verliest, maar geen mat is abnormaal. "entallen mensen hebben dnn ook in de afgelopen en gevraagd: Joop, hoe 'dit, waarom gaat het niet Ik moet het antwoord ["■dig blijven, omdat ik Hf niet weet. onze ploeg gisteren fde etappe won, doet me heel goed. Het geeft me en de wetenschap dat 'niet alles verloren is. Als ®'nauit en Anderson even "en beschouwing laat, sta ■eek nog maar twee minu- en twintig seconden van erde plaats verwijderd. "de derde plaats is nog een plaats op het po- n. Daar houd ik me aan trekt zich van reputaties niets aan, kiest zijn eigen weg en maakt de indruk to taal onbevangen bezig te zijn met het lastige werk, waar voor Post hem heeft aange nomen. Verzorger Ruub Bakker: „Last van zenuwen heb ik nog niet bij hem be speurd. Hij is nog echt een amateur, die doet waar hij zin in heeft. Terwijl de ande ren gaan rusten, gaat hij bij - voorbeeld nog even de stad in. Klasse heeft hij echter zat. Woensdag voor de tijdrit had hij zich eigenlijk hele maal niet voorbereid. Hij spuugde alleen even in zijn handen en vertrok. Hij reed maar even slechter dan de mannen van ons, die er had den moeten staan". Peter Post heeft de klasse van Freuler als sprinter meteen onderkend tijdens de ronde van Zwitserland, waarin de Helveet een massaspurt won. Nu hij hem ook in de Tour aan het werk heeft gezien, zegt de Amstelveense ploeg leider: „Voor mij is hij de snelste van het hele peloton. In de tweede etappe verloor hij naar mijn idee alleen maar van Maertens doordat de wind hem parten speelde en hij in niet zo'n gunstige positie zat". Na mislukte vluchten van onder meer Hoste, Van de Velde, Van den Hoek en Wij- nands (de laatste twee lagen even alleen op kop) werd in de Raleigh-ploeg in de slot fase alles afgestemd op Freuler. Veel steun kreeg de Zwitser in de laatste kilome ters van Johan van de Velde. Van de Velde: „Ik was bij mijn ontsnapping diep in de kast gegaan, maar voelde mij nog goed genoeg om hem hulp te bieden. En dan moet de je het doen ook. Tenslotte Urs Freuler heeft het al gezien. De overwinning is voor hem. Freddy Maertens (r.) dringt niet meer aan. heb je niet voor niets een sprinter in de ploeg. Boven dien reed hij de eerste dagen goed zodat we vertrouwen in hem konden hebben". Van de Velde koerste met Freuler in zijn wiel naar de kop van het veld. „Dat kostte me wel enige moeite", aldus de Rijsbergenaar „want door een valpartij bij het opko men van het aankomstpar koers, waar ik achter zat, moest ik eerst een gat van 20 meter dichten. Tot in de laat ste van de twee ronden heb ik daarna tempo voor hem gemaakt". Op het laatste rechte eind, dat Freuler in tweede positie was ingegaan, stond er geen maat op de ex plosie van de Zwitser, die na de zege van Cees Priem in 1980 Raleigh voor het tweede achtereenvolgende jaar de eerste plaats in Bordeaux bezorgde. „Ook de herboren Freddy Maertens werd met ruim verschil geklopt. Een Maertens, die uiterst sportief reageerde op zijn verlies. Een twintigtal meters over de eindstreep sloeg Maertens een arm om Freuler heen en kuste hem op de wang. „Waarom ook niet", ver klaarde Maertens. „Natuur lijk had ik liever zelf gewon nen, maar ik gun het die jon gen ook van harte. Er is re gelmatig gespurt en hij heeft zich daarbij zonder meer de sterkste getoond. Voor mij ging het wat te snel op de fi nish af". Van onze speciale verslaggever BORDEAUX - Urs Freuler, de dagloner van Peter Post die zo fraai naar de overwinning in de achtste etappe van de Ronde van Frankrijk sprintte, debuteerde vorig jaar na de Olympische Spelen als beroepsrenner. In Moskou nam hij voor Zwitserland deel aan de ploege- nachtervolging. Freuler won aan het einde van het seizoen nog een tijdrit op de weg in het Zwitserse Regensdorf. Zijn voorkeur gaat uit naar de winterbanen. Hij werd direct Europees kampioen omnium door voor Sercu en Clark alle onderdelen te winnen.Op de weg fietst hij voor een salami producent. Voor hem is het training voor de winter, die een aardige cent oplevert. Peter Post raakte van zijn klasse ge charmeerd. De door tegenvallers geplaagde ploegleider zag Freuler de proloog en de achtste etappe van de ronde van Zwitserland winnen. In Bordeaux won hij zowaar een tour etappe. Freuler: „Ik ben blij dat ik ja heb gezegd tegen Post. Misschien krij g ik nu contracten voor alle zesdaagsen". llllllllllllllllllllilllIlllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIlllllllllIHjlllllllllii 95- Van onze speciale verslaggever BORDEAUX - De bijzonder aanvallende wijze, waarop de Raleighploeg gereden heeft in de etappe van Pau naar Bordeaux, zal volgens ploegleider Peter Post schering en inslag worden in de nog resterende vlakke etappes tot de Alpen. Peter Post: „Wij hebben een slechte dag gehad, in de enige bergetappe. Daar kon den onze jongens het niet rooien. Als je daarna dan niemand meer voorin het klassement hebt, heeft het weinig zin om af te wachten tot de Alpen, want daar kan het weer mis gaan. Bovendien zou Hinault dan helemaal op zijn gemak kunnen rij den. We moeten het hem zo moeilijk moge lijk maken op het terrein, waarop we sterk zijn.Vandaag heeft Hinault er al aardig voor moeten rijden om de zaak bij elkaar te houden". De strijdlust, die Raleigh aan de dag wil leggen in de vlakke etappes, heeft als voornaamste doel zoveel mogelijk etappes winnen. Dat is het enige, waarop de man nen van Post zich voorlopig kunnen rich ten. Post: zo moet je het reëel bekijken. De mogelijkheid blijft daarbij open om tijd terug te pakken. Van de Velde heeft het vandaag uitstekend geprobeerd. Zoiets kan ook een keer slagen". iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii Van onze speciale verslaggever BORDEAUX - Theo de Rooy wist weliswaar de achtste touretappe niet te winnen, hij pikte in de fina le toch een aardig zakcentje mee. Hij won de sprint van de kopgroep onder het span doek van de herinneringsprijs Henri Desgranges, de stichter van de Tour de France. De premie was goed voor 2500 gulden. Normaal gesproken was dit niet gebeurd, het was de bedoeling van de Tourorganisatie de „souvenir" tij dens de eerste etappe bij het vliegveld in te zetten. Het ging niet door, omdat toeschouwers vlak voor de ren ners arriveerden het spandoek hadden meegenomen. Geen enkele renner wist dus meer waar precies de vette premie te verdienen was. I.'' UITSLAG De jury heeft slechts elf renners kunnen 'plaatsen' In de massale eindsprint aan het slot van de acht ste etappe van de ronde van Frankrijk' De film, die dagelijks van de aankomst wordt gemaakt, bleek gebroken. De uitslag van de achtste etappe, 227 km van Pau naar Bordeaux; 1. Freuler (Zwi-Post) 5 uur 37 minu ten en 24 seconden, met tijdsver- goeding 5.36.54., 2. Maertens (Bel- Godefroot) 5.37.24, met tijdsvergoe- ding 5.37.04., 3. Eddy Planckaert (Bel-De Kimpe) 5.37.24, met tijds- vergoeding 5.37.14., 4. De Jonckhee- re (Bel-Perurena) 5.37.24., 5. Bertin (Fra-Guimard)., 6. Tackaert (Bel- De Bruyne)., 7. Alle overige renners in dezelfde tijd als De jonckheere, met uitzondering van: 141. Van den Haute (Bel-Crepel) 5.38.32., 142. Diericks (Bel-De Bruyne) 5.39.22., 143. Stamnijder (Ned) 5.39.22., 144. Van Calster (Bel-De Kimpe) 5.39.22., 145. De Grauwe (Bel-Lau- wers) 5.45.06. Mendes (Por-De Gribaldy) staakte de strijd. ALGEMEEN KLASSEMENT' 1. Hinault (Fra-Gujmard) 25 uur 19 minuten en 16 seconden 2. Ander son (Aus-De Muer) op 33 seconden 3. Laurent (Fra-De Muer) op 4.58 4. Claes (Bel-Godefroot) op 5.20 5. Van Impe (Bel-Lauwers) op 5.26 6. Will- mann (Noo-Godefroot) op 5.28 7. Albert Fernandez (Spa-Perurena) op 5.51 8. Criquielion (Bel-De Kim pe) op 5.51 9. Verlinden (Bel-Dries- sens) op 6.05 10. Winnen (Ned-Go- defroot) op 6.12 11. Duclos-Lasalle (Fra-De Muer) op 6.15 12. Rodri- quez (Fra-Guimard) op 6.22 13. Vigneon (Fra-Guimard) op 6.36 14. Paul wellens (Bel-Dnessens) op 6.58 15. Kuiper (Ned-De Bruyne) op 7.07 16. Boyer (Vst-Guimard) op 7.07 17. Jones (Gbr-De Muer) op 7.Ó9 18. Zoetemelk (Ned-Post) op 7.18 19. Schepers (Bel-De Bruyne) op 7.20 20. Martin (Fra-Danguillaume) op 7.21 21. Bernaudeau (Fra-De Muer) op 7.24 22. Alban (Fra-Crepel) op 7.47 23. Bourreau (Fra-De Muer) op 7.55 24. De Muynck (Bel-De Kimpe) op 7.59 25. Nilsson (Zwe-De Kimpe) op 8.0326. 26 Clere (Fra-Danguil- laume) op 8.04 27. Berard (Fra-Gui mard) op 8.06 28. De Rooy (Ned-Go- defroot) op 8.46 29. Agostinho (Por- De Gribaldy) op 9.07 30. Willems (Bel-Godefroot) op 9.09 31. Knete- mann (Ned-Post) op 9.28 34. Lub- berding (Ned-Post) op 10.00 38. Van de Velde (Ned-Post) op 10.24 53. Peeters (Bei-Post) op 13.29 62. Stamsnijder (Ned-De Bruyne) op 16.33 64. Wijnands (Ned-Post) op 17.01 69. Maertens (Bel-Driessens) op 18.13 91. Freuler (Zwi-Post) op 27.52 109. Adrie van Houwelingen (Ned-Swerts) op 29.19 120. Broers (Ned-De Kimpe) op 32.03 127. Pi- rard (Ned-Driessens) op 33.06 132. Jan van Houwelingen (Ned-Dries sens) op 36.26 141. Van den hoek (Ned-Post) op 49.44 142. Priem (Ned-Post) op 51.02 143. Jonkers (Ned-Lauwers) op 52.59 PUNTEN KLASSEMENT DAGPLOEGEN^fHP KLASSEMENT 1. Ploeg-Post (Freuler plus drie coureurs) 22 uur 29 minuten 6 se conden 2. Ploeg-Driessens (Maer tens plus drie) 2.29,16 3. Ploeg-De Kimpe (Eddy Planckaert plus drie) 2.29,26 4 Ex aequo ploeg De Bruyne 22.29,36 ALGEMEEN PLOEGEN KLASSEMENTkh; r 1. Ploeg-Guimard 114 uur 11 minu ten 31 seconden 2. Ploeg-DE Muer 114.13,03 3. Ploeg-Godefoot 114.16,23 4. Ploeg-Post 114.26,37 5. Ploeg-De Bruyne 114.31,42 6. Ploeg-De Kimpe 114.32,50 BERG KLASSEMENT 1. Van Impe (Bel-Lauwers) 45 pun ten 2. Hinault (Fra-Guimard) 43 3. Anderson (Aus-De Muer) 34 4. Al berto Fernandez (Spa-Perurena) 30 5. Bernaudeau (Fra-De Muer) 28 1. Maertens (Bel-Driessens) 192 punten 2. Tackaert (Bel-De Bruy ne) 105 3. Pevenage (Bel-Godefroot) 83 4. Bertin (Fra-Guimard) 68 5. Freuler (Zwi-Post) 66 6. Hinault (Fra-Guimard) 53 8. Van de Velde (Ned-Post) 45 J ONGERENKLASSEMENT 1. Anderson (Aus-De Muer) 2. Claes (Bel-Godefroot) 3. Criquielion (Bel- De Kimpe)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 7