Gratis toegang Ouwehand! t 3 Brandt h positief i Moskou energieke vertegenwoordiger automateriaal Wfest-Brabanders opgelet! Zonderfiles naaruw werk in Rotterdam. MBO in PariJs Officiële publikatie Premie-A-woningen Hellevoetsluis, de gezellige oude stad aanhet Haringvliet. •j Het Beste onder de Zon Bezetting Iraans consulaat H.H. VOGEL LIEFHEBBERS VAN DIJK Kerkstr. 32, Bavel DE STEM VAN VRIJDAG 3 JUL11981 HELO B.V., Postbus 188, 7900 AD Hoogeveen (Dr.), Tel. 05280-68833. Rijksbijdrage: Infocentrum t> t> t> t> t> t> t) Zij wonnen de vorige keer: Hoofdprijs Louise Knegtel Ottoland. Ie prijs Johan v/d Esch Papendrecht 2e prijs Linda v. Rhee Breukelen. 3e prijs Petra Verhey Vlaardingen. Wat moetje daarvoor doen? Lady Di: geen belofte van gehoorzaamheid Spectaculaire inruilaktie! Ruil nu uw huidige auto in voor een zuinige, ruime en comfortabele Fiat Ritmo.* Fiat garandeert u de inruilprijs die de ANWB/BOVAG koerslijst aangeeft. En daar doen we dan nog eens f 1000,- bovenop. Mogen we u een voorbeeld geven? Stel: u heeft een Flonda-Accord 4 deurs. Bouwjaar 1979 en 40.000 km op de teller. Daar krijgt u f 11.000,- voor, plus f 1000,- maakt f 12.000,-. Een'zeer aantrekkelijke aktie. Dat is duidelijk. Kom snel kiezen uit één van de negen Ritmo benzine versies of uit de vijf Ritmo diesel-versies. U heeft al een Fiat Ritmo vanaf f 14.270. Prijzen incl. BTW. Vaste af leveringskosten f 325,-. Deze aktie Navordering van benzine-accijns A53 ,r(i>iuHvji j juli laoi Cl kunt een volle week wonen in de plezierigste omgeving die u zich bedenken kunt. Huur daarvoor een zomerhuisje in het Ponypark. Voor reserveringen en informatie belt u 05231 -1317. BJES IN SLAGHAREN Het Ponypark Slagharen zit barstensvol adembenemende Ook in 1981 betaalt u maar 7,50 entree. Voor die attrakties, zoals Looping Star en Reuzenrad, amusement prijs kunt u de hele dag onbezorgd genieten van alle Or van grote klasse, zoals Circus Sjoukje Dijkstra, een leer zame expositie de IKNO Expo '81 en nog veel meer. Eén dag is haast te kort om alles ten volle te beleven. attrakties. Wij zijn makkelijk te bereiken, hoe u ook komt Trein, bus en auto brengen u tot aan de poort van het Ponypark. Met volop parkeerruimte. Een wereld van plezier Even voorstellen - onze BV werd opgericht in 1971, heeft 15 mensen in dienst waarvan 8 verkopers op pad die garage- en land- bouwmechanisatiebedrijven bezoeken. Al hoort men - ook in deze branche - klaag lijke geluiden, óns gaat het goed. De omzet stijgt, maar er moet hard voor worden ge werkt. Over kwaliteit, prijzen en service moet de klant tevreden zijn. En uiteraard ook over de man die de contacten tot stand brengt en blijft onderhouden. Misschien bent u de man die wij zoeken voor de provincies Brabant en Zeeland. Het ligt u goed enthousiasme over te dragen, mensen te overtuigen, voor een uitdaging te worden geplaatst, te „vechten" voor om zet en omzetstijging. In de verkoop zie je resultaten, moet je zakelijk zijn en kun je je zelf waarmaken. Zó denkt u er over. Daarom koos u dit beroep en heeft u er succes in. Werken in teamverband vindt u prettig. Uitstekend verdienen alnaar presta ties stelt u als eis. Herkent u zichzelf in dit beeld? Bruist u van actie, maar beseft u te vens dat het geen tam baantje is, dat dus veel inzet wordt gevergd? Schrijf dan. Schets duidelijk wie u bent, wat u doet en deed, wat u wilt en waarom deze tekst u aanspreekt. Uw brief (gaarne met foto) wordt vertrouwe lijk behandeld en u kunt rekenen op een snel antwoord van Als u nu nog woont in West- Brabant en iedere dag moet forensen naar Rotterdam, ga dan eens kijken wat er in Hellevoet- sluis te koop is. Boven de winkels van het nieuwe stadswinkelcen- trum De Struyten (met alle voor zieningen op onder meer medisch, sociaal-cultureel en onderwijsge bied direct bij de hand) bieden wij u zeer comfortabele en voordelige woningen aan. Er zijn zes typen met in totaal zesentwintig varianten. De wo ningen hebben twee, drie, vier of vijf kamers, centrale verwarming, een badkamer met ligbad, centrale antenne, een berging en een ruim balcon. Ze zijn bereikbaar via twee liften, een groot aantal trappen huizen en een hellingbaan. Helle voetsluis zal u als woongemeente zeker aanspreken. Het historische stadscentrum is dichtbij en boven dien vindt u volop natuur, water sportmogelijkheden etc. in uw directe omgeving. Rotterdam is zo'n 20 minuten rijden./ Zonder files, zonder ergernis, met minder risico's en lagere reiskosten. Komt u kijken? Voor het merendeel van deze wonin gen is een rijksbijdrage aangevraagd volgens de Premie-A-regeling welke in het eerste jaar- afhankelijk van het belastbaar inkomen van de koper - maximaal f 10.900,- be draagt. De prijzen van de woningen zijn vanaf f127.700,- v.o.n.; de op leveringvan de woningen geschiedt vanafaugustus/september 1981. Voor nadere informatie over de woningen en de rijksbijdragerege ling bent u iedere woensdag van 14.00-17.00 uur en zaterdag van 11.00-16.00 uur van harte welkom in ons infocentrum op de bouw plaats in De Struyten. Buikslotermeerplein 66,1025 EW Amsterdam. Tel. 020-320011. t> t> f) t> 3 3 Geef bovenstaande tekening 'n kleurtje. Knip vervolgens de namen Appelsientje en Goudappeltje van de minipakjes uit en plak die in de daarvoor bestemde vakjes van je kleurplaat En als je je kleurplaat bij de kassa van Ouwehand inlevert mag je gratis naar binnen. Let op: per kind moet een volwassene mee die wel betaalt. Mocht je overigens wél de tekening ingekleurd hebben, maar niet naar Ouwehand kunnen, dan kun je je kleurplaat ook opsturen naar Riedel Drankenindustrie, Postbus 64,6710 BB Ede. Want met je kleurplaat kun je prachtige prijzen winnen; elke twee weken kiezen wij uit alle kleurplaten de 100 leukste uit Als jouw kleurplaat erbij zit, val je in de prijzen. En dat zou best 'ns de hoofdprijs van f 500,- kunnen zijn. Doe dus mee. Kleur de tekening. Plak de namen Appelsientje en Goudappeltje in. Vergeet je naam en adres niet in te vullen. En kijk steeds goed in de krant, want er komen nog meer kleur platen. Geldig tot 7 september 1981. Lady Di, de toekom- stige kroonprinses van Engeland Van onze redactie buiten- land LONDEN - Liefde, troost, respect en ver- 1 zorging, dat wil de aan- staande bruid van de Engelse kroonprins Charles, Lady Diana Spencer, allemaal wel I beloven bij de plechtige inzegening van hun hu- welijk. 1 Maar „gehoorzaam- beid" komt in dit rijtje I niet meer voor. Voor het I eerst sinds 1662 zal er op 29 juli in de Londensé St. Pauls kathedraal geen belofte van geh- oorzaamheid aan de man behoeven te wor- i den afgelegd. f Deze vernieuwing, die de volledige instem- ming heeft van beide geliefden, is al vorig f jaar ingevoerd door de primaat van de Angli- caanse kerk, Dr. Robert I Runcie, die ook het hu- welijk zal inzegenen. Aan de huwelijks- sluiting zullen voor het I eerst vooraanstaande leiders van de rooms- katholieke, de metho- i distische en de Schots- presbyteriaanse kerken f deelhebben. iiiiiiiiiimMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiwiiiiimiMiir; Wij kopen regelmatig kanaries, zebra- vinken, parkieten, valkparkieten; witte K valkparkieten, roodrugparkieten, gele roodrugparkieten, rose collies, pracht rosellas, enz. enz. ns tilef. afspraak 01613-2496 Scoeoccoeosooeoeosoosoccooooo FIAT GEEFT F 1000,- MEER DAN DE ANWB/BOVAG KOERSUJST. lOOpt t/m 1 aUgUStUS a.S. muv Fiat Ritmo Super BERGEN OF ZOOM: auto bergen b.v. Halsterseweg 318 "Villa Nova", Tel. 01640-41924 BREDA: BAARLE NASSAU: ETTEN-LEUR: HEIJNINGEN: 00STERH0UT: AUTOBEDRIJF STAAL B V Ginnekenweg 269-271, Tel. 076-65 02 50 AUTOBEDRIJF A.J.J. VERHEYEN B.V. Alphenseweg 33A, Tel. 04257 -95 33 AUTOBEDRIJF OOSTVOGELS Ni|verheidsweg 3, Tel. 01608-37088 FIRMA P.H. V.D> GIESSEN ZONEN Potenblokseweg 11-19, Tel. 01626-29 52 AUTOBEDRIJF RIWA OOSTERHOUT Leijsenhoek 64, Tel. 0T620-313 31 ROOSENDAAL: autobedrijf lemmens en keijenberg b.v. Burg. Freijterslaan 130, Tel. 01650-3 73 55 TERNEUZEN: a.dekeijzer&zn.b.v. Alvarezlaan 145, Tel. 01150-9 45 64 WAALWIJK: autobedrijven j.p. hamers b.v. T uinstraat 22a, Tel. 04160-3 45 83 KAATSHEUVEL: Erasstraat 1, Tel. 04167-72721/72053 MADE: automobielbedrijf gebr. v.d. elshout Adelstraat lc, Tel. 01626-29 52 ZUNDERTautómobielbedr. fa. gar. oostvogels Molenstraat 45, Tel. 01696-23 03 De enige uitdelingslij st in het faillissement van Roovers Installatie B.V. destijds gevestigd en kantoorhoudende te Breda aan het Hekven nr. 3 is heden ter Griffie van de Rechtbank alhier gedeponeerd om aldaar gedurende tien dagen ter kosteloze inzage van cre diteuren te liggen. De curator: mr. Th.A.J. Verster, Baronielaan nr. 133,4818 PE Breda. Het faillissement van de besloten vennootschap Sandt Nederland B.V., handelsonderneming in stans- en stempelmachi- nes voor de lederindus trie gevestigd en kan toorhoudende te Breda, Kalshoven 11 is op 30 juni 1981 geëinigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. Mr. H. de Ruijter, curator Breda iedereen leest de krant altijd en overal, Bij vonnis van de Arron dissementsrechtbank Breda d.d. 26 juni 1! werd in staat van faillis sement verklaard Adria- nus Michiel Rijsdijk, ge boren te Hoeven op december 1954, autohar. delaar, wonende Oudenbosch aan de Lagi Made no. 2, zaakdoern te Oudenbosch aan di Havenkant no. 5 met be noeming van de e achtbare heer P.R.C.M. Paalvast rechter-commissaris ondergetekende, ad» caat en procureur, cura trice Bergen op Zoom, 1 j«l 1981 Mr. Ida van der Zee Stationsstraat 24 Bergen op Zoom Voor de benzine-accijns geldt met ingang van 6 juli 1981 een hoger tarief. Ten aanzien van de navordering van accijns over aanwezige voorraden deelt het ministerie van Financiën het volgende mede: Uiterlijk 9 juli 1981 dienen gebruikers van opslagplaatsen - andere dan entrepots - waarin bij de aanvang van 6 juli 1981 voorraden benzine aanwezig zijn (hiertoe worden ook gerekend de hoeveelheden welke op die datum naar die opslagplaatsen in vervoer zijn) daarvan in tweevoud schriftelijk aangitte te doen bij de inspecteur der invoer rechten en accijnzen. De navordering is vastgesteld op f 3,- per hl bij 15 gr- Celsius. Indien het na te vorderen bedrag f 150,- of minder bedraagt, blijft navordering achterwege. Twee of meer opslagplaatsen in gebruik bij dezelfde persoon worden in alle gevallen als één opslagplaats aangemerkt. Ten aanzien van pompen moet in de aangifte bovendien opgaaf worden gedaan van de stand van het telwerk van de pomp bij de aanvang van 6 juli 1981. De aangifte moet worden ingediend bij de inspecteur die bevoegd is over de plaats waar de goederen zich bevinden. Indien meer dan een inspecteur bevoegd is ten aanzien van de voorraad van dezelfde persoon wordt de aangifte gedaan bij de inspecteur die bevoegd is over de plaats waar de aangever woont of is gevestigd. In dit geval zendt de aangever een afschrift in tweevoud van de aangifte aan de andere inspecteur(s) die bevoegd is (zijn) over de plaatsen waar de goederen zich bevinden. De aangifte moet worden ingericht volgens het model dat verkrijgbaaf is bij de inspecteur der invoerrechten en accijnzen. Deze zal desgevraagd nadere inlichtingen verstrekken. PARIJS - Dertig extreem linkse Iraniërs, tegenstan ders van de ayatollah KhoT meiny, hebben gisteren enige uren het Iraanse consulaat in Parijs bezet gehouden. Daarbij verdreven zij Khomeiny-aanhangers die in het gebouw aanwezig wa ren. Na drie uur gaven zij de bezetting op. Op straat kwam het daarna nog tot on geregeldheden tussen voor- en tegenstanders. De politie hoefde niet in te grijpen. In Iran gaan de executies en aanhoudingen van linkse tegenstanders van het Isla mitische bewind verder. Gis teren vonden 17 mensen de dood door het vuurpeloton. Berichten spreken over een ware heksenjacht die is los gebarsten na de dood van 74 islamtische voormannen, zondag bij een bomexplosie. Khomeiny heeft een drin gende oproep gedaan op alle tegenstanders van het re giem om „berouw" te tonen »voor het te laat is." 'Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll Van onze correspondent Ami van Vree BONN - Verrassende ver keringen in het protocol ®aakten de eigenlijk onge lijkwaardige ontmoeting Urandt-Breznjev (de een ge hoon voorzitter van een po- utieke partij van een mid- IJHgroot land; de ander on beperkt leider van een su permacht) toch tot een bij- «mdere gebeurtenis. Het feit dat Breznjev de 7ystduit.se politicus voor ■Jo terugkeer naar de ondsrepubliek onver dachts nogmaals onder vier gen wilde spreken en dat J hem gistermiddag ?°gstpersoonlijk naar het ''egveld begeleidde, duidde °P dat het bezoek van de ""■lllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 1

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 4