liday Hoofdrol in „Hoge Hakken, echte liefde" Monique Moritz verlaat Brandpunt pel \nïï 6 mtnim s adzand n,-klii shovv^^^i^ns^^^ci^tuur^^ leidooi voor elke ond „Met het oog p morgen" op radio Vouwblad orgels cr S cl VRIJDAG 3 JUL11981 Film Consument Wonen en werken Country-zanger Kelvin Henderson speelt in Breda denzolder rlandse iet Bank en uit Warmbloedig NEDERLAND 1 NEDERLAND 2 BELGIE NED. BELGIE FRANS DUITSLAND 1 DUITSLAND 2 DUITSLAND 3 HILVERSUM 1 HILVERSUM 2 HILVERSUM 3 HILVERSUM 4 cr Hoe kun je mijn verjaardag vergeten Je hebt er een heel jaar aan kunnen denken eeuwsch-Vlaan- n 4 en 5 juli tot spelgroep „Coun- le. Ook de begelei- ip „Country Work- imt met de groep st eigen werk zal in onder meer werken iy Cash, The Carter Charley Pride en iggard ongetwijfeld ■pertoire staan. ime het concert op orgen kan men zien nuzikale documen- r het bestaan en de van de country-go- r dit optreden hoopt een uitwisselings- ma te komen. De is gratis. I van een onzer verslaggevers |:REDA- De Engelse Icountry-zanger Keivin IHenderson geeft zater- l;ag a.s. met zijn band Ijen concert in de Gr- Ijanbeurs in Breda. ■Kaarten kosten 10 gul len en de show begint lm 21.30 u. Henderson is e belangrijkste coun- ■uy-musicus in Enge- land en geniet ook in Nederland bekendheid. Eerder dit jaar gaf hij concerten in ons land en was hij uitgebreid te beluisteren in het ra dio-programma „Nash ville". Van een onzer verslaggevers KNOKKE- Monique Moritz werkt niet langer voor „Brandpunt", de actuali teitenrubriek van de KROr tv. Ze heeft een jaar de pre sentatie verzorgd, maar toen bleek dat het bij pre senteren zou blijven, be sloot ze haar contract niet te verlengen. Monique Moritz woont in Knokke in België en is lerares Spaans en Frans. Ze maakte haar besluit be kend vlak voordat zij giste ren vertrok naar Amerika voor een vakantie van 6 weken. Haar contract met Brandpunt liep tot 30 juni en nu dat niet verlengd wordt, betekent dit dat Mo nique Moritz afgelopen za terdag voor het laatst op de Nederlandse tv te zien was. Ze had gehoopt binnen het Brandpunt-team meer werk te kunnen doen, ook in de journalistieke sfeer, maar daarvoor bleek geen ekele ruimte te zijn. Haar vertrek heeft niets te ma ken met de kritiek die hier en daar te beluisteren was op haar „buitenlandse ac cent". - Dokter Vogel, i, Fügel, homeopa- ïatuurgeneeswijzen, allang geen onbe- lamen meer, maar jd nog helaas vrij :n en weinig alge- »eburgerd. ma Bleyenbergh in rogisterij en parfu- het Trefcentrum in eft nog niet zo lang, [aart 1980, er een :older bij geopend, ovenverdieping van centrum. ccompagneren broe- (of zusterlijk) ho- ten, vruchtensap- ïsrijst en volkoren- ;n de preparaten ter Vogel en Fügel. e JZEN - Onlangs de prijzen uitgereikt eelnemers van de te- trijd van de Neder- 'rediet Bank in Ter- De tekenwedstrijd ïitgeschreven naar ng van de opening nieuwe gebouw van etbank in de Axelse- erneuzen. Zoals eer- rmeld opende Jan in de lappenmand, ve vestiging, ij zenuitreiking ging met. enkele toespra- werd uit de woorden •ctiesecretaresse Ella duidelijk dat er veel ïgen binnen geko- aren. Een jury be- uit John Verschu- 1. Baert en de heer te, beheerder van de oerderij in Terneu- n de tekeningen on- oep en kwam uitein- Dt de slotsom dat de irijs naar de tienja- oline van Keulen uit rd van de Nissestraat lamslag ging. eede prijs werd in de 'esleept door Angeli- Vlilliano uit de Zuid- lat te Terneuzen. Zij i het verleden al e prijzen in de wacht met tekenwedstrij- ona Rijers, Linden- te Terneuzen kreeg :e prijs. Fiona is zes prijsuitreiking vond mder het genot van nkje in het nieuwe van de NCB. De rs kregen onder an- irijfgerei, een strand- een geldbedrag voor nspaarboekje. Van Hogendorpstraat Amsterdam, op een jt de weekse avond ad etenstijd. Een rafeli- straat in Oud-West, ii als een nooit ge ilst en vervallen gebit. It aandacht is gecon- Hreerd op een vervelo- grijzige voordeur. De lie buurt hangt uit de men over de geraniums ttte kijken. jtn brul: „Actie!" De irsige deur knalt open, opgetutte blondine naar buiten, oranje [mop, rood lakjasje dat nstaat om ruim zicht jeven op een overdadig aid strak truitje, grie- je strakke blauwe abroek en vooral: hoge tken. Het blondje stapt een brommertje, trapt aan en bromt fladde- d de straat uit. Dat al- herhaalt zich vier, vijf Dan pas is de came- aan tevreden. o. naar Zeeuwsch- geheel nieuw pr°' ttrakties brengt het Engeland mee en uit e zeven Cretzu's, „ge- genaamde Russisch^ forden geslingerd, renrad en een Pakis- men en boa- contric- de Kazernestraat 1, in Breskens op worden verzorgd 15 en 20 uur, op U uur. In Breskens bij de WV kan- inmagazijn Carpen- boekhandel Van de veer i lan ingel, illen1 om ;n oaar 19 i Boor Rinze Brandsma A half uur daarvoor is ipgedirkte blonde sui- nog heel gewoon lique van de Ven, de igenieke ontdekking in Fruit, de hoofdrol- Jster in Keetje Tippel, de in „Sil de Strandjut naast Maria Schneider Vrouw als Eva".Na verre Amerikaanse ja- aat ze deze weken in land weer voor het it voor de camera, is hoofdrolspeelster in van regisseur Dimi- Frenkel Frank, „Hoge ten, Echte Liefde", naar leigen gelijknamige boek. film, die eind oktober ie bioscopen zal komen, is Jenny, een volkse meid vooral opvalt door haar iborstig voorkomen slagschip met alle ka nen op scherp"), lie film speelt verder het vaderlandse acteurs tand: Rijk de Gooyer (in tefd-dubbel-rol), Mari- Graaf, Leen Jonge- Cees Linnebank, Broos, John Bluming, Croiset, Dolf de Vries, ■inique van de Ven is er uit Amerika overgeko- ,Ik maak graag films herland; je eigen sfeer cultuur is wel zo aange- Nee, ik heb nooit ge- blijvend weg te gaan de Verenigde Staten, s ervan gemaakt. Jan Bont, gevierd camera- el kon een baan krij- ik ben meegegaan, '1 omdat het me lekker daar te wonen. Aan een tëre daar heb ik niet ['gewerkt, ik ben er ook "niet klaar voor. Er is Meer concurrentie, ik cr een van de velen. heb ik in Los An- s gestudeerd aan de uni- 'teit, drama en regie. Endoor gespeeld in twee i: „Stuntrock", waar ik Meer iets van gehoord Mals Russische balleri- een aflevering van en Hutch", onique is, haar al jaren- faam ten spijt, nog :t 28 jaar. De strakke kle- _'an Jenny zitten haar als "cn om het slanke lijf 8ar ik moet wel moeite jjatzo te houden") en in Monique van de Ven weer voor de camera het voor en na de filmopna men afgenomen interview blijkt ze heel aardig, rustig en serieus. Geen door haar succes over het paard getilde tuthola, maar een lieve meid. „Mijn studie heeft me ge holpen, ik ben er rustiger door geworden. Het heeft me grotere mogelijkheden gege ven en het is goed voor mijn carrière. Ik ben als filmac trice erg jong begonnen en ben eigenlijk steeds voor de leeuwen gegooid. Nu hoef ik, door wat ik geleerd heb in de States, niet alles aan de re gisseur over te laten, maar ik kan zelf meer initiatief ne men. Nee, mijn ambitie zit niet in de regie, hooguit eens voor een korte film". Haar man, Jan de Bont, draait op het ogenblik een grote film in New York met Jill Clayburg, „Dancing as fast as I can". Monique is nu negen weken in Nederland, waarvan zes voor „Hoge Hakken, Echte Liefde". „Ik wil wel weer eens naar huis", zegt ze. Waarom heeft ze de afge lopen jaren zo weinig ge speeld in Nederlandse films? „Gewoon weinig aanbod. Ik ben heus niet erg selectief met rollen". In Amerika doet ze regelmatig filmtests. „Maar het is voor mij niet: omdat ik in Amerika woon moet ik kost wat kost het maken". Wat vindt ze achteraf ge zien haar beste film? „Turks Fruit was het leukst doordat het mijn eerste film was, het meest enthousiast, met volle dige overgave. Jazeker, Rut- ger Hauer, mijn tegenspeler in die film, zie ik nog heel vaak. Hij is een goede vriend van ons. Ik ben blij met zijn succes in de States. Op „Keetje Tippel" ben ik best trots omdat het een goed periodestuk is. „Een Vrouw als Eva" betekende voor mij een keerpunt als actrice, ik heb daar heel erg mijn best op gedaan. „Hoge Hakken, Echte Liefde" is we leuk tot nu toe, het is de eerste keer dat ik met Rijk speel". In een hoek van een oud buurtcafé penseelt de gri meur Monique om tot de kit tige kantinejuffrouw Jenny. Vergeleken met de praktijk in Amerika misschien een weinig chique werksfeer voor een duur acteur. „Ach, waarom zou je zo met geld smijten? Dit is veel knusser dan eenzaam in je eentje in je eigen dure trailer". Even later komt de kleed ster langs met de strakke discobroek die van Monique Jenny maakten met de authentieke ouderwetse beu- gel-bh die haar borsten op pept tot een adembenemende Opnamen voor „Hoge hakken, echte liefde" in Amsterdam. Monique van de Ven wordt gadegeslagen door de nieuwsgierige jeugd. dieuze vrouw Miradelle en zijn stiekeme maitresse". En het einde? Dimitri: „De arbeider wint. Het is een om gekeerd sprookje. Niet de ar beider die miljonair wordt, maar de miljonair die zijn geluk letterlijk aan de boe zem van het volk vindt". De film zal, zo vertelt pro ducent Rob Houwer, meer dan 1% miljoen kosten: „Tweemaal zo duur als mijn eerste, „Wat zien ik", maar ook beter, eleganter, een po pulistische film op een hoger niveau. Zowel voor de intel lectueel als voor de man in de straat een leuke avond". Intussen schettert Rijk de Gooyer, terwiji hij met krul letjespruik, bakkebaarden en snor wordt omgetoverd tot Arie Snoek, de potige truckchauffeur, boven alles uit. Wat hij van deze, zijn zo veelste film vindt? „Een leu ke komedie voor jong en oud, na al die onzin-films van de laatste tijd. Amusement met een glimlach en nu eens ge lukkig niet met een vette lach". Rijk tettert smerige bak ken in hoog tempo. Een van zijn netste: „Ligt een man in het ziekenhuis ter observa tie. Een chirurg komt naast zijn bed' Meneer, ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws voor u. Nou, eerst dan maar voor de dag met het slechte. Chirurg: meneer, het is zo hopeloos met uw be nen, ik moet ze allebei am puteren. Man is kapot. Vraagt, wat in hemelsnaam het goede nieuws dan is. Chi rurg: ik heb al een koper voor uw schoenen". Monique van de Ven in haar nieuwe rol als kantinejuf frouw Jenny. gevel van voorgespannen be ton. Een suikerspinpruik op haar eigen blonde haar ma ken van haar een volkse sex- bom zoals het filmscript dat vereist. Regisseur en scriptschrij ver Dimitri Frenkel Frank vertelt het verhaal achter „Hoge Hakken, Echte Lief de": „Ik wil de film laten lij ken op een Italiaanse kome die, warmbloedig, ironisch, maar beslist geen poging maatschappelijk iets te sig naleren". „Een directeur van een gi gantisch containerbedrijf transformeert zich uit ver veling tot arbeider, neemt als truckchauffeur Arie Snoek in zijn eigen bedrijf, huurt een woninkje in de Amster damse Pijp, schaft een vijf dehands Amerikaan aan, een pruik en een snor. Hij kan als arbeider al zijn agressie kwijt, heeft veel lol, versiert de kantinemeid Jenny. In tussen blijft hij ook de ele gante directeur, in zijn dure Gooise villa, met zijn mo- '"sum De voorzitter Jt programmaraad ra ws. Herman van Run, "aniens de raad in een aan het dagelijks be- van de NOS erop aan een, dat met ingang 'tt komende wintersei- 'oktober) het populaire ""Programma „Met het '"Pmorgen" ook op zater dagavond zal worden uitge zonden. Door de programmaraad wordt er op gewezen dat men dan de indertijd door de raad opgestelde richtlijn helemaal zou volgen. Tot nog toe ech ter heeft de VARA haar laatste uur zendtijd op de za terdagavond op Hilversum 1 niet willen prijsgeven. van onze kunstredactie Historische orgels is de titel van het elfde vouwblad van een inmiddels bekende informatie- serie uitgegeven door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.Met dit fo tovouwblad wordt de serie vouwbladen voorlopig afge sloten. In het nieuwe blad is onder meer de complete lijst van waardevolle historische orgels opgenomen. Op een overzichtskaart zijn de plaatsen aangegeven waar de orgels in iedere pro- vincie te vinden zijn.Voor Noord- Brabant gaat het om 69- en in Zeeland om 16 or gels. Het grootste aantal - 83 - bevindt zich in Friesland. Een begeleidende tekst geeft algemene informatie over de meer dan 600 historische or gels, die ons land rijk is. Ner gens ter wereld is en derge lijke belangrijke concentra tie te vinden. De eerste zes vouwbladen zijn indertijd ghebundeld in het boek Kijken naar Mo numenten in Nederland Dat werd een groot succes. De laatste vijf bladen (or gels, klokken, straatmeubi- lair,stads- en dorpsgezichten en monumentenzorg wor den eind 1981 gebundeld in een boek.De Rijksdienst meent dat deze vorm van voorlichting en herkenning- de zorg voor de monumenten bij een breder publiek is gaan leven. NOS: 13.00-13.05 en 18.25 Journaal voor slechtho renden 18.30 Jeugdjournaal 18.36 Sesamstraat, leerzaam kleuterpro gramma 18.50 Eenackter in zwart/wit, „Houdt de dief" met Bobby Vernon NCRV: 19.00 Wollie's wereld, Kleuterprogramma. Een vaatwasmachine maakt Streep je voor Wollie. Maar Bertus kan be ter niet helpen! 19.05 De dieren van India. Natuurfilmserie over India Afl: De wilde olifanten van Periyar. 19.30 Benelux Blaastest 1981, Finale vanuit de Rodahal te Kerkrade met zeven blaaskapellen. 20.40 De familie Bellamy, Britse serie. Afl: Hudson's ontslag. Met: James Bella my: Simon Williams, Hudson: Gor don Jackson. NOS: 21.37 Journaal NCRV: 21.55 De liefde van Roman Rye .Roman tisch tv-spel van Allan Prior. De jonge schrijver Roman Rye ontmoet het zigeunermeisje Bell. 22.45 Herinneringen aan Amsterdam. Schijver Jan de Hartog vertelt 23.00 Wat ik niet zeggen kan. Film van Jan Wouter van Rei jen over het gebruik van kunst als middel om gevoelens te uiten. NOS: 23.35 Journaal 23.40 Journaal voor slechthorenden 23.45 Einde NOS: 13.00 Journaal voor slechthorenden 15.00 Studio sport extra, Tour de France, etappe Rochefort-Nantes. Verder: Wimbledon. 18.30 Tour de France, samenvatting 18.57 Journaal AVRO: 18.59 Doctor Snuggles 19.05 De Dukes uit Hazard, Amerikaanse tv-serie Afl: Explosiegevaar. NOS: 20.00 Journaal AVRO: 20.27 Dallas, Amerikaanse tv-serie. Afl: Het rode dossier, Julie Grey vindt dat JR haar voor zijn karretje spant. Cliff Barnes verschijnt op het toneel. 21.15 Tjongejonge, Britse tv-serie. Afl: Waar een wil is. Tante's testament wordt geopend. 21.40 Televizier Magazine, actualiteiten. 22.25 Gier en Anjelieren of: Het leven van Maximiliane van Quindt, Duitse tv- serie. Afl: Wildgroei, deel 5. 22.50 North Sea Jazz Festival. Optreden van The Basey Alumni Band en Concorde Super Band. NOS: 23.30 Journaal 23.35 Journaal voor slechthorenden 23.40 Einde. 15.00 Tennis Wimbledon, finales dames enkel en he ren dubbel 16.00 Tour de France, rechtstreekse re portage van de aankomst van de etappe Rochefort- Nantes. 17.00 Tennis Wim bledon. 18.30 Knikkie, kin derfilmserie. 18.45 Klein klein kleutertje 19.00 Do cumentaire 19.35 Medede lingen, morgen, weerbe richt, journaal, Tour de France 20.15 Blume in Lo ve, Amerikaanse speelfilm uit 1973 van Paul Mazurs- ky. Blume is een advocaat die een verhouding heeft met zijn secretaresse. Met o.a. Blume: George Segal; Nina: Susan Anspach; El mo: Kris Kristofferson; Mevr. Cramer: Shelley Winters.22.10 Music of man. Achtdelige documen taire naar een scenario van Yehudi Menuhin en Curtis W. Davis. Deel 1de eerste trillingen.23,05 Journaal en Tour de Fran ce 23.30 Einde Net 2 15.00 Tennis Winbledon 20.15 Wij heren van Zi- chem, feuilleton naar de boeken van Ernest Claes. Herman Coene gaat voor priester studeren. 21.20 Staatsgeheimen, docu mentaire van Jochen Bauer over het Duits ver zet tegen Hitier. 23.05 Ein de 14.45 Zie net 2. 16.00-16.15 Tour de France 17.00-17.30 Zie net 2 17.45 Programma voor werkzoekenden 18.00 La boite aux iamages, teken films 18.30 Festivals, cultu rele agenda 19.00 Antenne- soir, regionaal magazine 19.25 Weerbericht en jour naal 19.55 Tour de France 20.05 Le francophone d'or, spelprogramma 20.25 Les nouveaux papes, docu mentaire serie. 21.25 Der- niére seance Spécial ciné ma Beige: A chacun son Borinage. Belgisch essay uit 1979 van Joris Ivens. 22.45 Journaal en weerbe richt België-Frans 2 15.00-20.30 Wimbledon ten nis: verslag van de finales dames enkel en heren- dubbel. 10.00 Journaal/Actualitei ten 10.23 Friedrich Luft in gespriich mit Carl-Heinz Schroth 11.25 Verstehen sie spass? 11.55 Umschau 12.10 Personenbeschreibung 12.55 Pers-overzicht 13.00 Journaal 16.15 Journaal 16.20 Die Gewaltlose revo lution 17.05 Country Music 17.50 Journaal 18.00 Die schönsten Autos der Welt: De Bugatti Royal 18.10 WWF-club 19.15 Hier und Heute 20.15 Enthullung um Mitternacht, Amerikaanse speelfilm Midnight uit 1939 van Mitchell Leisen. Eve Peybody wil in Parijs een miljonair aan de haak slaan. Met o.a.: Eve Peabo- dy: Claudette Colbert, Georges Flammarion: John Barrymore 21.45 Un- ter Deutschen Dachern Afl: Rehabilitationszen- trum 23.00 Tatort Politie serie Herhaling van: Alles umsonst 00.20 Journaal 9.15 Rappelkiste, Kinder programma 10.00 Jour naal/Actualiteiten 10.23 Friedrich luft im gesprach mit Carl-Heinz Schroth 11.25 Verstehen sie spass? 11.55 Umschau 12.10 Perso nenbeschreibung 12.55 Pers-overzicht 13.00 Jour naal 14.45 Tennis Wimble don 16.45 Journaal 16.55 Schüler Express, jeugpro- gramma 17.40 Die dreh- scheibe, gevarieerd pro gramma 18.20 Western von gestern, deel 1 van Das Herz des goldenen Wes- tens met Roy Rogers 19.00 Journaal 19.30 Auslands- journal, buitenlandse cor respondenten berichten. 20.15 Die falie des mon sieur Cabrol, Franse poli- tie-serie, Afl: Nadine. 21.35 Hande hoch, der Meister kommt, slapstick. 22.00 Journaal 22.20 Aspekte Culturele rubriek 22.50 Sport am Freitag 23.30 Ho nigmond 67, Engelse speel film The Family Way uit 1966 van John en Roy Boulting naar het toneel stuk All in Good Time van Bill Naughton. Met Haley Mills. 01.10 Journaal. 20.15 Deutsche Denkmaler. Vandaag: Friedrich Nietszsche 21.00 Reporter, reportage uit diverse Duit se deelstaten 21.30 Gott un die Welt 22.00 Coralie, tv-film van Odette Beck en Julian Bond .23.00 Elektronik hilft behinderten 23.45 Laatse nieuws. Mfff KRO: 7.03 en 8.03 Echo. 9.03 (S) De Vensterbank. 12.03 (S) Muz. VAN Uur tot Uur. 13.03 Echo. 13.15 (S) 105 's Zomers. (NOS: 14.02 NOS-Tourflits.). NOS: 15.02 (S) Radio Tour de France. NOS: Ieder heel uur nws. NCRV: 18.11 Echo. 18.21 Marktber. 18.23 (S) Punt Uit. 19.55 Overweging. 20.03 (S) Country Time. 21.02 (S) Nine O'clock Jazz. 22.02 (S) Zo- mergoal. NOS: 22.55 NOS- Tourjourn. 23.00 Nws. EN MEDED. 23.04 (S) Met het oog op morgen. EO: 0.02 (S) True Light. VPRO: 7.00 Nws. 7.10 Och tendgymnastiek. 7.20 Ra- dionws. DIENST VPRO (7.30, 8.00 en 8.30 Nws.). 9.00 Gym nastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Studio Art. NCRV: 10.30 Onder Schooltijd. NOS: 10.45 Werk bank. AVRO: 11.00 Buiten. TROS: 11.20 Week in - week uit. 12.26 Meded. VOOR LAND- EN TUINBOUW. 12.30 Nws. 12.36 Aktua. NOS: 13.00 Nws. 13.11 Meer over minder. 14.45 't Kan van nut zijn. 15.30 Van onze redactie. VOO: 17.00 Info radio. 17.24 Meded. 17.30 Nws. 17.36 Info- radio. VOO: 18.00 Staandebii. O VERHEIDS V OORLICH- TING: 18.40 De Nederlandse Antillen. VOO: 18.50 Veroni ca Sport. NOS: 20.00 (S) Europees Concertpodium: BBC Symphony Orchestra mmv. SOLISTEN: klass. MUZ. (20.45-21.10 Acoord.). 21.45 (S) Aspecten van de ka- mermuz. 22.30 Nws. 22.40 NOS-Cultuur-Magaz. 23.30 (S) Horizon. 23.55 Nws. EO: 7.02 (S) Ronduit op drie. 8.03 (S) EO-metterdaad-Me- mo. 8.05 (S) Tijdsein. 9.02 (S) De muzikale fruitmand. 10.03 (S) Ronduit-Extra op drie. NCRV: 11.03 (S) Pop non stop. 12.03 (S) Goeiemiddag. VOO: 14.03 (S) Tipparade. 15.20 (S) Popjourn. 15.30 (S) Top-40. NOS: Ieder heel uur nws. 18.04 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade. 19.02 (S) De Rock en Roll Me thode. VPRO: 20.02 (S) Ook zo. 20.30 (S) Rub-a-Dub. 22.02 (S) Het beste uit het VPRO- Radiotheater '80-'81. NOS: 7.00 Nws. 7.02 (S) Vroeg Klass. 9.00 Nws. 9.02 (S) Muz. UIT DE Middeleeuwen en de Renaissance. 10.00 (S) Vrij dagmorgenconcert. VOO: 11.00 (S) Muz. VOOR MIL JOENEN. (12.00 Nws.). EO: (S) Klass. KLANKJUWE LEN. 14.00 Nws. 14.02 (S) Bij bels perspectief. 14.20 (S) Kerkorgelconcert. 14.45 (S) Plaat-praat. VPRO: 15.00 (S) Muz.-OP-vier: Landscapes (1). RVU-NOS: 17.00-17.20 Je kan nooit weten (5).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 17