,,Hier hebben mensen nog tijd voor de patiënten Johan Bogaert en Adri v.d. Stoep redders in de nood n bij wed- Dourdan Voorzitter van Hecke neemt afscheid Hulpje van de koster was toen heel wat Eerste wedvlucht om Stemtrofee zeer slecht verlopen IJzendijke Officiële iVolvo-dealer streek Telepost winnaar Trimkoers Kans op chronische fluorose bij schapen GARAGE DU PONT IVOLVOI d£ STEM VAN VRIJDAG 6 JUN11980 'T12 14.30-01.00 u. (t/m 30 juni) GOES: Jongerencentrum De Kaai -10-16 uur - Project- mensen zonder werk GRAND THEATER - 20 00 uur - Live of Brian, a.l. 23 00 uur - Kostschool voor ontucht 18 j. HENGSTDIJK Camp. de Vogel: 20.00 uur. Dansavond wandelvierdaagse" HULST Stadhuis, Markt 21 - fen toonstelling penningen, meer", dere technieken, (tot 23 iunit" DE KONING VAN ENGE- LAND - 20.00 uur Tess al" 20.00 uur Enter the dragon 12 j. 20.15 uur De blikken trom- mei 16 j. 22.15 uur „10" 15 22.30 uur Wellust van weleer 18 j. Streekmuseum De Vier Am bachten permanente tentoon stelling van oudheden en ex positie gewijd aan het 800-ja- rige bestaan van de stad met o.a. een proeve tot reconstruc tie van de toestand van Hulst en omstreken rond 1180. Geop. ma. t/m zaterdagmiddag, zo! gesl. (t/m 31 aug.) St. Liduinaziekenhuis - Uit zendingen van Radio Nightin gale op vr. 20.00-21.00 u., za. 14.00-16.30 u., zo. 13.05-17 00 u., di. 19.45-21.45 u. MIDDELBURG Vleeshal - Markt - Feminis tische kunst internationaal. Tentoonstelling geop. di. t/m za. 10.00-17.00 u., zo. 14.00-17.00 u. (t/m 16 juni) OOSTBURG: LEDEL- THEATER - 20.00 uur - Tess SAS VAN GENT Bejaarden de Redoute - De Sassenaar Frans Kegels ex poseert zijn werk van de laat ste tien jaar (diverse technie ken). Geop. dag. van 9.00-21.00 u. (t/m 30juni). STELLENDAM Tentoonstellingscentrum Delta Expo - Zuidzijde Ha- ringvlietsluizen - Permanente expositie over de Deltawerken met kaart van Nederland over de waterloop in ons land; ma quette Haringsluizen en dia- en filmpresentatie en rondlei ding in het binnenste van het Haringvlietsluizen-complex. Geop. dag. van 10.00-17.00 u. TERNEUZEN LUXOR I en H - 20.00 en 22.30 uur - One flew over the cuckoo's nest, 16 jaar. 20.00 uur - De rechter en linker hand van de duivel, a.l. 22.30 uur - Jack en Jill, 18 j. VLISSINGEN ALHAMBRA I - 20.00 uur - The spy who loved me, 12 j. 23.00 uur - Schoolmeisjes por no, 18 j. ALHAMBRA H - 20.00 uur- My name is nobody, 12 j. 23.00 uur - Die ehe der Maria Braun, 16 j. Dorpsblad - De redactie van het dorpsblad is donderdag 29 mei begonnen met een actie om het blad in leven te houden. De gemeente laat het nog steeds afwe ten en daarom moest men rondgaan met steunkaarten. De actie blijkt een enorm suc ces te worden. Redactielid Turry Termont schat dat men ongeveer 300 kaarten heeft verkocht. Begin augustus of eind juli zal er dan weer een editie van het dorpsblad ver schijnen. ider de indruk van de zeer slecht idins van zaterdag 31 mei en me' Ie weersomstandigheden op r.on- van de Zeeuwse liefhebbers >n Op maandag waren de weeïg"' unstiger gezind en zo verliep de ingen voor deze Dourdanvlucnt :rd in eerste instantie vergeten de dracht te Terneuzen in het lokaal >or ingrijpen van het bestuur van t inmiddels vertrokken Zeeuwse luist moeilijkheden. Tijdens he t er tussen Hulst en lippine, 7. C. van Dam uit Sas van Gent, 8 en 14. J. van Oppe uit Sas van Gent, 9. C. de M» uit Philippine, 10. G. Danno uit Terneuzen, 11. A. Rarnnie- loo uit Philippine, 12. J- Haa uit Hoek, 13. E. Baeckeenzoon uit Westdorpe, 15. M. Klaasse uit Axel. Hoop te Biervliet met'0® duiven (1326 mpm): 1 en 9. va de Linde-De Regt, 2 en 6- Lecluijze, 3. Chr. de Graat' A. de Boevere, 5. M. neijns, 7. B. Doens, 8. A. "r voost, 10. J. Versluijs. De Reisduif te Breskei» wedvlucht vanuit St. Den met 103 oude duiven (140d. mpm): 1 en 6. Simpelaar-v Waes, 2. A. Ribbe, 3,4 en w Basting, 5. A. de Nooijer zoon, 7. H. de Smidt, 8. J- v sprille, 9. J. de Meester. Van» Moulins met 34 oude - (1610.09mpm): 1. J. Buize, Scheele en zoon, 3. H. Si^P laar en zoon, 5. Simpelaar- Waes. OOSTBURG - Ter afsluiting -het recreatief zaalvoetbal- beuren werd in de Oost- Lese sporthal De Meerhoek toernooi gehouden, waar- Je eerste drie teams van Jibe poule deelnamen, peze zes teams speelden een hele competitie met een Ldstrijdduur van vijftien mi- uten. Ondanks deze korte speeltijd toch een vermoeiende bezigheid voor de acteurs, aangezien ze driemaal in actie noesten komen. Telepost toonde zich de sterkste door alle drie duels «•innend af te sluiten. Oud- Sluis sinds vorig jaar septem ber nog zonder puntenverlies, at dit record in dit toernooi sneuvelen. Het was Kombuis jke de Sluise formatie weer Bet de nederlaag bekend deed worden. Aan het eind van dit toernooi werden de bekers uit gereikt door Piet Kesteloo. Ook volgend seizoen kunnen derecreatiespelers weer op een aantal uren in de sporthal re kenen die ze deze competitie tot hun beschikking hadden te weten van maandagavond van 18.30 tot 19.15 uur, dinsdag- avond 21 tot 23.15 uur en vrij dagavond van 23.uur tot 23.45 aar. Uitslagen toernooien; Vetera nen - Oud Sluis 1-2, Alheo - OBV 1-1, Kombuis - Telepost 0-4, Veteranen - OBV 1-5, Te lepost -Alheo 3-0, Kombuis - Oud Sluis 3-1, Veteranen - Te lepost 1-2, Alheo - Oud Sluis 1-3, OBV - Kombuis 1-3, Eindstand: l.Telepost 6pnt, 2. Oud Sluis 4, 3. Kombuis 4, 4.0BV 3, 5. Alheo 1 punt, 6. Veteranen 0 punten. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN - Zuster Kouwer, directrice van het Julianaziekenhuis te Terneuzen, neemt aan het eind van de maand afscheid van „haar huis". Ze maakt gebruik van de zogenaamde overbruggingsregeing. Op 4 juli volgt een officiële afscheidsreceptie. De bijna zestigjarige di rectrice is via een grote om weg in het vak terecht geko men. „Ik was al 32 jaar toen ik de opleiding verpleegkun dige ging volgen", zegt ze terwijl ze een verchroomd asbakje leegmaakt waarin ze pas een sigaret heeft uige- drukt. Dertien jaar lang heeft ze in Terneuzen de scepter gezwaaid en het valt haar dan ook erg zwaar afscheid te nemen. „Ik heb hier altijd met bij zonder veel plezier gewerkt. Hier hebben de mensen nog tijd voor de patiënt. Het is hier nog echt een platte landsbevolking. De familie bemoeit zich gelukkig erg veel met de patiënten", ver telt de uit Bussum afkomsti ge directrice. „Dat frappeer de me zo toen ik hier kwam in 1967. De menselijke benade ring. Wat me opviel was dat dokter Boland, toenmalig geneesheer/directeur, aardig sprak over alle mensen die hier in het huis werkten. Dat had ik elders wel anders meegemaakt". De instelling van de ver pleegkundige „medewer kenden", zoals ze het perso neel het liefst noemt, is ge durende haar „regentschap" niets veranderd. „Ze waren goed en ze zijn nog goed", zegt niet zonder trots. „Ze worden tegenwoordig wat meer beïvloed en dat maakt het misschien voor de jonge verpleegkundigen wat moei lijker om him taak uit te voeren maar echt problemen heb ik nooit met ze gehad". Ook niet toen ze inwoonde. „Ik heb elf jaar intern ge woond. Ook dat is mij bij zonder goed bevallen. Men sen zeggen dat je afstand moet kunnen nemen. Larie koek. Dan loop je om de problemen heen, je moet er juist doorheen". Ze is er zich van bewust dat er een groot gat valt na haar afscheid. „Ik zal het zieken huis missen maar je moet me hier in de eerste vij f maanden niet terugverwachten. Ik zal wel eens binnenlopen maar ik laat het werk nu maar aan anderen over. De binding blijf ik natuurlijk houden. Ze noemen me niet voor niets „moe". onze correspondent) ia». De eerste dit v°or de De Stem-trofee v ""de wedvlucht vanuit ,r "ns had een bijzonder iJv«l°°p. Eigenaardig bo ten C"iiPe hopduiven maak- Uon en van hoven de u'pjmPi>, terwijl de s'ond. urenlang °Pen' H1n'is'agen: Inkorfcentrum Ed rt n6' °ude duiven: 1. 2 Droock (1771,99 mpm), Spaan,: ?00rter. 3. J. van nek, Sint-Jansteen, 4, 6 en 9. P. Antheunis, 5. Ed van de Walle, 7 en 10. H. Wijnac- ker, Pauluspolder, 8. P. van Looij, Sint-Jansteen. Kring Centrum Zeeuwsch- Vlaanderen met 259 oude dui ven 1. J. Giele, Axel (1.689,45 mpm), 2 en 7. J. Haak, Hoek, 3. B. Vervaet, Westdorpe, 4. F. van Cleemputte, Terneuzen, 5. Gebr. Kox, Sas van Gent, 6. J. Wentzler, Stoppeldijk, 8. F. Verschelden, Axel, 9. en 12. G. Serrarens, Stoppeldijk, 10. A. Peersman, Axel, 11. L. Bosma, Philippine, 13. P. de Poorter, 14. R. Herman, 15. M. Klaas- sen, allen Axel. Nog Sneller, Breskens met 66 oude duiven: 1. A. de Coninck (1556,1 mpm), 2. en 5. G. Du- sarduijn, 3. en 7. W. Daansen, 4.1. de Kruijter. Nieuw Leven, Koewacht met 38 oude duiven: 1. A. de Meijer (1.556 mpm), 2. Gebr. Elegeert, 3, 6 en 8. J. Elegeert, 4. P. Rot tier, 5. J. de Block. Herleving, Kloosterzande met 100 oude duiven 1. A. He- melaar, Terhole (1.627,81 mpm), 2. L. Stallaert, 3 en 10. P. Verschuren, 4 en 5. R. de Kort, 6.A. Schuren, 7. F. van Kruijssen, 8. E. Aarssen, 9. J. Verschuren. De Zeeuw, Goes met 75 oude duiven: 1. W. Weststrate, 2, 5 en 6. M. Nelisse, 3. D. Brouwer, 4. F. Voois. Snelvliegers, Oostburg met 94 duiven: 1, 3, 4 en 5. R. Jan sen, (1.483,21 mpm), 2 en 9. B. van Veenendaal, 6. A. Spij kerman. Eerste deBeste, Schoondijke met 45 duiven: 1, 2 en 4. G. de Wever (1.467,06 mpm), 3. H. de Blieck Zn., 5. J. Wille. VZV, Hoofdplaat met 28 duiven: 1. B. Thomaes (1.589,55 mpm), 2. 4 en 5. H. Calon, 3. B. de Poorter. Zr. Kouwe, de directrice die afscheid neemt van het Julianaziekenhuis. LAMS WAARDE - Zaterdag wordt in Lamswaarde de tra ditionele trimkoers gehouden. De B-trimmers om 14 uur voor een afstand over 35 kilo meter. Om halfvier vertrekken de A-trimmers voor hun crite rium. Start en finish liggen in De Dreef. VLISSINGEN - Er i5 zowel in het Sloegebied als in de Zeeuwsch-Vlaamse Kanaal zone bij Sas van Gent geen economisch rendabele vee houderij mogelijk zonder een goede begeleiding door veeartsenijkundige diensten en preventieve maatregelen. Dit blijkt uit het rapport van de schaderegelingscommissie Veehouderij van Sas van Gent en de werkgroep Begeleiding Veehouderij in het Sloegebied dat de fluoruitstoot in de Zeeuwsch-Vlaamse Kanaal zone en het Sloegebied in het afgelopen jaar heeft onder zocht en de gevolgen die deze uitstoot heeft voor de land bouwhuisdieren. Uit dit rapport blijkt dat on danks het feit dat het gemid delde fluorgehalte in 1979 in het Sloegebied niet is toege nomen ten opzichte van 1978 er toch diverse preventieve maatregelen nodig waren zoals het verminderen van het voe ren van de dagelijkse hoeveel heid bietenblad, het bijvoeren van alternatief voedsel en het verstrekken van anti-fluor- korrels. De industrie in het Sloege bied betaalde voor het treffen van deze extra maatregelen een bedrag van 123.384 gulden en aan veeschade een bedrag van bijna vierduizend gulden. In de Zeeuwsch-Vlaamse Kanaalzone lagen deze bedra gen op 116.449 en ruim dui zend gulden. Voor schapen in de omge ving van Sas van Gent moeten zelfs bijzondere maatregelen worden getroffen om te voor komen dat de dieren een chro nische fluorose oplopen. In de periode oktober tot en met maart van het afgelopen jaar was het fluorgehalte van het gras gemiddeld 2,5 maal zo hoog als in de periode van april tot september, zo blijkt uit dit rapport. (Van onze sportmedewerker) SLUIS - Wat niemand buiten het Belfortstadje Sluis rond de jaarwisseling voor mogelijk hield, is toch gebeurd. Sluis heeft via een daverende eindspurt het vierdeklasserschap behou den. Immers, toen de winterstop achter de rug was, keken de roodwitten van Rinus Verberk- moes tegen een vijfpuntenkloof aan op nummer voorlaatst, Rillandia. Datzelfde Rillandia werd uiteindelijk het kind van de rekening, want Sluis eindig de vijf punten voor de Beve- landse équipe. Twee jongens die ongetwijfeld hun steentje hebben bijgedragen aan het Sluisse succes, zijn Adri van der Stoep, 40 jaar en Johan Bogaert, 32 jaar. Twee ervaren rotten die door de veel geplaagde trai ner Verberkmoes uit het tweede werden gehaald om vooral het karakter waar het bij Sluis vaak aan ontbreekt, op te vijzelen. Geen stervoet ballers, maar wel jongens die negentig minuten lang gaan. Het waren deze twee werk paarden die clubliefde hoog in het vaandel dragen, die Sluis uit het diepe dal moes ten .halen. Adri van der Stoep, geboren in het Zuid hollandse Klaaswaal, begon zijn voetballoopbaan bij tweedeklasser SSS. Via Corn Boys, waar hij slechts één jaar vertoefde, kwam*hij in 1972 in Sluis terecht. Een aanvaller die het altijd moest hebben van zijn inzet. Afge lopen seizoen nog was deze veertigjarige op de trainin gen de man, die jongens die zijn kinderen kunnen zijn, finaal in de vernieling liep. Zijn stelregel is: „als je niet kunt voetballen, daar kan je niets aan doen, de conditie ligt aan jezelf". En daar ligt juist het zwakke punt tegen woordig. De jeugd wil wel voetballen, maar trainen schijnt een uitermate vies woord te zijn. „Wij fietsten vroeger van Klaaswaal naar Puttershoek. Als je dat heden ten dage vertelt, denken ze dat je een sprookje vertelt". Zijn gabber Johan Bo gaert, verenigingsman bij uitstek, is het roerend met hem eens. En hij kan het we ten, want veertien jaar lang al kneedt hij de Sluise jeugd. Het is niet het enige wat deze 32-jarige vrijgezel voor de roodwitten doet. Naast jeugdtrainer is hij bestuurs lid, terreinknecht, kantine beheerder, trainer van het dameselftal en als Verberk moes wegens werkzaamhe den of ziekte verstek moest laten gaan, nam hij de trai ning van de hoofdmacht over. Een jongen die al vanaf de oprichting in Sluis actief is, nadat hij als junior in Aardenburg met voetballen begon. Zijn leven is dan ook ge vuld met het voetbal. Na in de beginperiode in het eerste meegedraaid te hebben ver zeilde hij in het tweede om in noodgevallen weer in het keurkorps te verschijnen. Hij noemt Verberkmoes, die on dertussen bij Sluis is ver trokken, een goede trainer. „Vooral zijn oefenstof was goed, terwijl hij ook tactisch erg sterk was. Zijn zwakke punt was dat hij vaak minder tactvol met de spelers om ging, waardoor er nog al een keer wat wrijvingen ont stonden. Hij was erg presta tiegericht en dat klikte he laas niet altijd bij ons. Vooral de jongereh laten het afwe ten. We barsten van het ta lent, maar de jongens ver dwijnen in het niet. De mid denstand is voor hen te aan lokkelijk. Zodra ze een jaar of zestien zijn gaan ze in hun vrije tijd centen verdienen en zijn ze voor de voetballerij verloren. Hun goed recht, maar doodjammer voor de vereniging", aldus Bogaert. In tegenstelling tot Van der Stoep, gaat Bogaert nog een aantal jaartjes door. Adri van der Stoep was in het verloop van de afgelopen competitie al van plan zijn schoenen in te vetten. Toen Verberkmoes echter na de winterstop een beroep op hem deed, wijzigde hij zijn plannen. Voor hem viel echter het doek na het laatste competitieduel tegen Rillandia. „Ze begonnen zo hier en daar langs de lijn opa te roe pen en dan besef je dat de tijd van gaan is gekomen". Bo gaert gaat door. Nog steeds met dezelfde ambitie als twintig jaar geleden. Hij ziet zelfs het eerste ook komend seizoen nog wel zitten. „Zijn er echter betere voetballers, dan speel ik met evenveel plezier in het tweede. Ik ken mijn beperkingen. Alleen conditioneel krijgen ze me niet kapot". (ADVERTENTIE) Adri van der Stoep en Johan Bogaert, twee routiniers die in belangrijke mate hun steentje hebben bijgedragen aan het behoud van een plaats in de vierde klasse van Sluis in het KNVB-zaterdagvoetbal. 4. van Hecke.zegt als voorzitter het kerkkoor gedag. (Van een onzer verslaggevers) PHILIPPINE - „Als jongen van tien jaar deed ik al kerkelijk werk. Daar kreeg 'k dan een kwartje voor van de koster", wee' A. van Hecke uit Philipine zich nog goed te herinneren. Nu een halve eeuw 'ater zet de voorzitter van het kerkkoor van Philippine een punt achter die werk zaamheden. Vijftig jaar al was hij lid van het koor waarvan de laatste vijfendertig jaar als voorzitter. Vanavond neemt de 63-jarige 4 van Hecke, die ook nog eens tien jaar ™igent van het koor was, in restaurant e Zwaan in Philippine afscheid van het koor. Hij begon zijn „loopbaan" als hulpje van de koster. „Dat betekende toen heel wat". Ook de pastoor zag in die dagen de kapitale waarde van de kleine Van Hecke in. „In de kerk stond toen een pijpenorgel en dat moest elk jaar gestemd worden. Van de pastoor kreeg ik toen twee dagen vrij van school om de orgelstemmer een handje toe te steken". Uit die tijd dateert ook zijn liefde voor het orgel want alhoewel hij geen organist is durft hij best af en toe een deuntje te spelen en doet dat zo goed dat hij soms de organist vervangt tijdens de hoogmis. Het koor bestaat grotendeels uit vrou welijke leden. „Je krijgt bijna geen man nen meer bij elkaar. Dat is overal hetzelf de euvel. Vrouwen kun je genoeg krijgen maar mannen". De één volgt een serie op tv en de ander zit bij een voetbalclub", stelt hij vast. Het koor is niet altijd volledig opgetre den. „Vroeger zaten er ook een heleboel mannen in de muziekvereniging. Als die dan eens een feestavond hadden dan merkte je dat de volgende morgen in de kerk. De kelen waren dan zo goed ge smeerd dat er geen geluid meer uit te krij gen was", lacht hij. ÏÏÏIllINliUllN BM Industrieweg 37 4538 AG Terneuzen tel. 01150-13451

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 17