De grote lastenverlichting van Volkswagen en Audi In de maand juni maakt uh dijk van Vi deal voorjaren VA Wer' actie van DE STEM Totljulias.de goedkoopste financiering van Nederland Totzo'nf3.SOO,- gulden voordeel „Meer Familie berichtenl t t ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN DEZE PAGINA BEL 076-222555 Sn Bijvoorbeeld: Jetta Export Bijvoorbeeld: Golf D Bijvoorbeeld: Audi 80 L Bijvoorbeeld: Audi 100 L DE HEER A. J. M. VERMEULEN Jobo Parket CORNELIA ADRIANA RAATS Antonius Wilhelmus Maria Segers ARNOLDINA MARIA BEEX WILT U MEER WETEN G. v. d. Abeele E. v. d. Abeele-Dumez MARGO en RONALD MARIA VAN DE POL T. de Beij is afwezig van 9 tot 23 juni BEDANKT WILLY R0ELS iedereen leest de krant altijd en overal. M.T.S. - M.E.A.0. VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN MEDEDELING AAN OUD-LEERLINGEN THEO DE COCK Mensen, die de krant maken "Die ravage op het vliegveld van Tenerife vond ik zelf bijna te afschuwelijk om naar te kijken". Fotograaf Ron Westers heeft al heel wat ellende gezien op deze aardbol. En weer vroeg hij zich af of je krantenlezers wel kan laten zien wat hij zelf bijna niet aankan. Maar één ding weet Ron zeker. Een geschokt miljoenenpubliek kan een geweldig hulpmiddel zijn om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen. 'BEGRAFENISONDERNEMING G. REYNG0UD - 0QSTBURG te koop aangebotim Wat grote mensen niet vertellen lees ik toch wel in de krant. li Totaal voordeel: f1404,- f1.872,- f2.340,- Totaal voordeel: f 1.512,- f2.016,- f2.52Q- Totaal voordeel: fl.728- f2.304,- f2380,- Totaal voordeel: f2304,- f3072,- f3340,- Gezondheids: DE STEM VAN VRIJDAG 6 JUNI 1980 Diep bedroefd delen wij U mede, dat heden op de leeftijd van bijna 61 jaar plotseling is over leden mijn innig geliefde vrouw en onze dier bare moeder, schoonmoeder en oma echtgenote van Wij vragen Uw gebed voor haar. Nieuw-Vossemeer: A.W.M. Segers Bergen op Zoom: Kees en Henny Segers-Cloin Marcel en Sabrina Bergen op Zoom: Bas en Joke Segers-Withagen Annemiek en Carolien Nieuw-Vossemeer: Elly en Johan Schreurs-Segers Angelique en Jean-Paul Bergen op Zoom: Marijke en Sjaak Vleghels- Segers Marcha Nieuw-Vossemeer: Conny Segers 4661 RH Nieuw-Vossemeer, 5 juni 1980. Veerweg lc. Moeder is opgebaard in het „Rouwcentrum" aan Heiningen/hoek Holleweg te Bergen op Zoom, alwaar dagelijks gelegenheid tot bezoek zal zijn van 16.00 tot 17.00 uur. Wij willen haar gedenken tijdens de avondwa ke op vrijdag 6 juni om 19.00 uur in de paro chiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum te Bergen op Zoom. De plechtige Eucharistievering zal geschieden op maandag 9 juni om 10.30 uur in voornoem de parochiekerk, waarna de begrafenis zal ge schieden op de r.-k. begraafplaats te Bergen op Zoom. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in café Vrederust, Sibeliusstraat 55, Bergen op Zoom. Zij, die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zo danig te beschouwen. „Stil verbeid ik de Heer meer dan wachters de morgen, zij die wachten de morgen". Ps. 130. In het 49ste jaar van haar toewijding in dienst van de H. Kerk is na een lang en moedig ge dragen lijden van ons weggenomen geboren te Dongen, 2 december 1906; overleden te Breda, 5 juni 1980. Namens haar familie en de Vereniging van Catechisten, Hilda Schoonderwoerd Breda, 5 juni 1980. Condoléance-adressen: De heer A. Beex, Biezen 23, 5104 KB Dongen. Vereniging van Catechisten, J.F. Kennedylaan 34, 4811 ET Breda. Op maandag 9 juni zal om 11.00 uur in de St.- Antoniuskerk, St.-Jansstraat, Breda, de uit vaartdienst zijn, waarna de begrafenis zal ge schieden op de r.-k. begraafplaats, Haagweg 332 te Breda. Na afloop gelegenheid tot condoleren op Boschstraat 33. Samenkomst voor allen in de kerk. over de op advertentie-afdeling REIGERSTRAAT 16 - BREDA ers en Op woensdag 11 juni hopen onze ouders grootouders hun 40-jarig huwelijk te vieren. H. Mis van dankbaarheid om 15.00 uur in de parochiekerk. Gelegenheid tot feliciteren van 20.00-21.00 uur in 't Oude Raedhuis Westdorpe Him kinderen en kleinkinderen Westdorpe, Molenstraat 22 zullen elkaar hun ja-woord geven op vrijdag 6 juni 1980 te 14.30 uur in de kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te De Klinge. Onze ouders: Dhr. en mevr. van Geertruy-Stevens Buitenstraat 65 2780 Sint-Gillis Toekomstig adres: Buitenstraat 16,2780 Sint-Gillis. Gelegenheidsadres: Feestzaal Parochiehuis, Sint- Gillisstraat 14, 2782, De Klinge. Margo en Ronald nodigen V vriendelijk uit op de receptie van 17.30 uur tot 19.00 uur. Dhr. en mevr. Taelman-Coop Frederik Hendriklaan 3 Hulst Na haar werk op weg naar huis is door een noodlottig ongeval overleden Hoewel zij pas sinds enkele weken bij ons in dienst was, hebben wij haar leren kennen als een zeer toegewijde en hartelijke ziekenverzor gende. Haar heengaan doet ons allen de betrekkelijk heid van het leven voelen. Tilburg, Bewoners en personeel van het 3 juni" 1980. Verpleeghuis De Hazelaar, Tilburg. hulsarte te Haneweert en Schore Waarneming dokter P. Allewijn en dokter A. Plaisier te Kruinin- gen. Tel. 01130-1566. Spreekuur te Hansweert van 14.00-15.00 uur. BEUKENLAAN 1 ST.-JANSTEEN voor het feit dat ik bij het eerste examen mijn rijbewijs kon be halen. Dit ondanks mijn geringe verkeers- ervaring, mijn handi cap en mijn leeft. Het was prettig om in de automatische Volvo 343 te lessen. MEVR. BUSSENS- DE SMET Op vrijdag 27 juni a.s. zal een receptie gehouden worden in de aula van het schoolgebouw, Zelden rustlaan 4, Terneuzen bij gelegenheid van het officiële afscheid van de direkteur die vanwege zijn pensionering zijn ambt zal neerleggen. Alle oud-leerlingen zijn op deze receptie welkom. Deze receptie wordt gehouden van 17.00-19.00 uur. Indien U een bijdrage wilt geven voor een aan te bieden afscheidscadeau kunt U dit overmaken op bankrekeningnr. 68.53.62.094 van de N.M.B. of gironummer 631951 beide t.n.v. Stichting Samenwerkingsscholen voor M.B.O. met vermelding van afscheidscadeau. Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsscholen voor M.B.O. in Zeeuwsch-Vlaanderen Enige en algemene kennisgeving Op 4 juni 1980 hebben wij plotseling afscheid moeten nemen tengevolge van een noodlottig verkeersongeval op de leeftijd van 51 jaar van Uit aller naam: De fam. De Cock Hulst, 4 juni 1980 Oude Polderstraat 45 De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 7 juni a.s. om 10.00 uur in de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, waarna de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Samenkomst voor de uitvaartdienst om 9.45 uur in de Basiliek. - Zuidzandestraat 41 - Tel. 01170-3373 Verzorging van begrafenissen en crematie Levering en onderhoud, van grafmoQumsnis, 1 Overweegt u parket te kopen? Profiteer dan nu Deze maand 10 gulden korting per vierkante meter 1l| kosteloos reserveren tot januari 1981. Showroom n weg 13, Breda. Tel. 076-139032. r.v -. -v A VI N- %/V - Het financieren van een nieuwe auto is de gewoonste zaak van de wereld. Meer dan de helft van alle Nederlandse automobilisten koopt zijn auto op die manier. En terecht! Want wat je uitspreidt weegt nu eenmaal minder zwaar. Om het dagelijks autorijden goedkoper voor u te maken, bieden wij niet alleen auto's die qua zuinigheid bovenaan de lijst staan. Maar tijdelijk ook een grandioos financierings voordeel. Voordeliger dan de voordeligste bank! Door een interessante overeenkomst met de eigen financieringsmaatschappij DFM, kan de V.A.G dealer u nu voorjaren voordeel bezorgen. Dit unieke aanbod geldt echter alléén in de maand juni! Dankzij een imposante rentekorting kunt u aan 't eind van de rit tot meer dan f3800,- „verdiend" hebben. (Uiteraard afhankelijk van de afbetalingssom, financieringsperiode en type auto; de wettelijke aanbetalingsplicht blijft natuurlijk van kracht). Overigens geldt dit tijdelijke financieringsvoordeel voor ieder model of type Volkswagen en Audi personen auto. Ook lopende financieringen kunnen op deze gunstige voorwaarden overgenomen worden. En los van dit alles blijft een hoge inruilprijs voor uw huidige auto gegarandeerd! Zorg dat u vóór 1 juli a.s. beslist hebt, anders vist u achter't net! ♦Ditaanbetalingsbedrag is niet het wettelijk toegestane minimum, maar naar boven afgerond ten behoeve van „ronde" bedragen in het rekenvoorbeeld. Het wettelijk minimum is als volgt vastgesteld: (in procenten van de contantprijs) Prijs f 16.249,- *Aanbetaling/inrui] f 4.749,- Kredietbedrag f 11.500,- 36 m. 48 m. 60 m. Normale maandleningen Actietarief f414,- f375,- f334,- f295,- f285,- f246,- Maandvoordeel f 39,- f 39,- f 39,- Prijs f 17.995,- *Aanbetaling/inruil f 5.495 Kredietbedrag f 12.500,- 36 m. 48 m. 60 m. Normale maandleningen Actietarief f449,- f407,- f361,- f319,- f309,- f267,- Maandvoordeel f 42,- f 42,- f 42,- Prijs f20.408,- *Aanbetaling/inrul f 5.908,- Kredietbedrag f 14.500,- 36 m. 48 m. 60 m. Normale maandleningen Actietarief f519,- f471,- f417,- f369,- f356,- f308,- Maandvoordeel f 48,- f 48,- f 48,- Looptijd I l12i 18 [241 30 1361481< l| 221 23 124| 25, 1261271; 601 maanden Prijs f28.096,- *Aanbetaling/inruii f 8.096,- Kredietbedrag f20.000,- 36 m. 48 m. _60nu Normale maandleningen Actietarief f710,- f646,- f570,- f506,- f486,- f422,- Maandvoordeel f 64,- f 64,- f 64,- In bovenstaande rekenvoorbeelden werd uitgegaan van de goedkoopste uitvoeringen. Alle prijzen zijn incl. B.T.W. Vrijblijvend. Af Leusden. Vaste afleveringskosten: Golf en Jetta: f303,-; Audi 80: vanaf f328,-, Audi 100 f409,-. Wijzigingen voorbehouden. Baarle Nassau Autobedrijf A. de Jong B.V., Singel 14, Tel.: 04257 - 9398. Bergen op Zoom Autobedrijf Govers B.V. „Warande", Rooseveltlaan 196, Tel.: 01640 - 33910. Breda P. van Tilburg-Bastianen Volkswagen B.V., Backer en Ruebweg 2, Tel.: 076 - 879320. Ginnekenweg 11-25, Tel.: 076 - 222488. Dongen Automobielbedrijf van Ham Dongen B.V., Sluisweg 44, Tel.: 01623 -12722. Etten-Leur P. van Tilburg-Bastianen Volkswagen B.V., Nijverheidsweg 33, Tel.: 01608 -13535. Kloosteizande Autobedrijven Jos Voet B.V., Hof te Zandeplein 17, Tel.: 01148 -1412. Oosterhout Auto Zwol B.V., Bredaseweg 25, Tel.: 01620 - 59300. Raamsdonksveer Auto Zwol B.V., Julianalaan 17, Tel.: 01621 -13753/12979. Roosendaal Autobedrijf A. de Jong B.V., Laan van België 53, Tel.: 01650 - 34964. Steenbergen Auto Kar B.V., Van Bredastraat 1, Tel.: 01670 - 64250. pf- ctPM VAN VRIJDAG Voorlopige c< (Van een onl OUDENBOSCH - Er bestJ I heiaardenwoningen, teryl Heren een aantal aanpassi; °U -aandachtbesteedmoetd f bejaarden, zowel op het gel be aardenhelpsters en vnjw rouwbegeleiding. Deze conclusies zijn voorld ,ie te trekken uit een enquêt die dokter Torino, geriater d Breda heeft gehouden ondJ Af, 105 afdelingen van de di«l resane bond van katholieH beiaarden uit het bisdom Brd U De vragen naar de extrd murale zorg voor bejaardel ziin beantwoord door 91 va de aangeschreven afdelinger1 Voordat definitieve conclusiel worden verbonden aan de uitl slag van de enquête, gaan dl I kringadviseurs op pad om tl proberen meer inzicht te krijl 1 gen in de tekorten. Zij probJ ren tevens van de resterende ll J afdelingen alsnog respons lcT I te krijgen. Een enigszins aari I gepaste vragenlijst wordt binj penkort landelijk versprei! onder de aangesloten afdelid gen van de katholieke bejaaJ denbond. In een toelichting op de er I quète pleitte broeder LiguoriJ I secretaris van de Bredase diql (Van een onz AXEL - De gemeentebest I moeten zich actiever met de| zorg gaan bemoeien. Ze ontwikkelen om de bestaa wijkverpleegkundigen, apd heffen. Zo'n vestigingsbelei; te krijgen op het aantal mei' deze eerste lijns gezondheic tot de gewenste samenwerJ de praktijkomvang. Distric FNV Zeeland zei dit gister formatie-avond van de Zeeuwsch-Vlaanderen, dit gers van de vakbeweging, 1 1 langengroeperingen. De bijeenkomst in Axels ge meenschapscentrum De Halle trok gisteravond een vijftigta belangstellenden. De werk groep deelde mee dat d< Zeeuws-Vlaamse gemeente besturen binnenkort een brie kunnen verwachten, waair aangedrongen wordt op eei actiever beleid ten aanzien vai de gezondheidszorg. De hee Strous (sprekend als FNV I vertegenwoordiger binnen di werkgroep) pleitte voor de uit breiding en verbetering van di, eerste lijnsgezondheidszorg dij noemde de gezondheids zorg ernstig ziek: teveel en t duur medicijngebruik, te grot praktijken, tekort aan eei I aantal noodzakelijke voorzie ningen, te hoge inkomens, b commercieel, te duur. 'De heei otrous haalde recente cijfer; y.a" de Zeeuwse Raad van Volksgezondheid aan om i, aten zien dat het aantal huis «en m Oost-Zeeuwsch laanderen ver beneden df I ju 'ike normen en gemid I °eWen üggen. Dat de Kanaal I one raaar de helft van het ge aantal wijkverpleeg kundigen telt, dat er in heé eeuwsch-Vlaanderen te wei Mg apothekers zijn en dat he ort aan tandartsen nog he eron HChrijnend is' wee vnn er een wetsontwerp I zorgZ]leningen gezondheids- dp n j Waarin de gemeente e notilge taken en bevoegdhe- I snro'^Ver aard, omvang. I eeret g en kwaliteit van de km,-6 lijnsgezondheidszorg ™lgen toebedeeld. „Om te 2epm°m®n dat wij straks ir ^Wsch-Vlaanderendeboo' be<!t,en' dienen de gemeente- van i, fn nu al in het voetspooi I aar», andere gemeenteneen tief ra3§te maken met een ac- K»»'«?let°,PhetprlnCJ- I wijze ,,rr] yestlglng en de I Valt X inkomensvorming I vereist le verwachten dat de rip herstructurering van zelf 7ai°nidheidszorg uit zich- D» u ontstaan". eerste f-^trous noemde df met - hjnsgezondheidszoei daar dl?6 belangrijk omdai opvang plaatsvindt d(

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 14