wru klaar WIERSMA EN CLERC KIEZEN VOOR REMISE WAK ORANJE: WEINIG MOEITE MET ZWITSERS (Zege in chaotisch duel Hooioi R nn(rranrki* mat 4-0 cr„rdenookde°f- LAMMERTINK UIT LEIDERSTRUI NOOIT MEER NAAR HUN CLUB Joegoslavië in finale Hongarije wint van Rusland Sateliettoernooi in Bosschenhoofd Winst West-Düitsland slager \ermatki ïLLBN \ZOTTEN \40N r t CXZJE! te een kuur heeft,h4 die $oedhoor1 ie!.. W/5K£?f Wi&X4 van ket Aziatische landen vrezen sanctie niet GLASGOW-PSV NIET OP TV I DE sport te ^Cpl^rzouzich Hoeren''tterendewij- Petur Petursson drie jaar vast aan Feyenoord sTeM VAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 ■NTIES) BAGUIO - De dertigste artjj van de tweekamp om Lt wereldkampioenschap „haken in Baguio, die dins dag na de 41ste zet van zwart iKortsjnoj) was afgebroken, L geëindigd in remise. Titel houder Karpov leidt in de ra te naar zes overwinningen nog steeds met 5-4. Karpov, die de vorige dag bü de 34ste zet een remise- anbod had afgeslagen, hwam anderhalf uur voor de hervatting alsnog tot de conclusie, dat hem geen winstmogelijkheden waren overgebleven. Het was trou wens ook de mening van de experts, dat het gereduceer de materiaal - aan elke kant een toren en zes pionnen - doorspelen zinloos maakte. De tweede secondant van de wereldkampioen, groot meester Joeri Balasjov gaf het remise-aanbod telefo nisch door aan hoofd- scheidsrechter Miroslav Fi- lip, die op zijn beurt Kortsj- noj opbelde. Deze zou juist naar de speelzaal gaan en had zich in zijn hooggelegen villa nog een laatste keer over het schaakbord gebogen op zoek naar valstrikken, waarmee Karpov hem even tueel nog zou kunnen ver rassen. Met een schaterlach ac cepteerde hij het remise aanbod van de wereldkam pioen. Niet meer dan twee winst- partijen heeft de eerste ronde van de eindstrijd van het toernooi om het wereldkam pioenschap dammen opgele verd. Een daarvan kwam op naam vim de Nederlander Johan Bastiaannet. De an dere was voor de Rus Anatoly Gantwarg. Die zege lag ove rigens in de lijn der ver wachtingen. Rob Clerc en Harm Wiers- ma hielden het al snel voor gezien. Na twintig zetten in een stand met elk veertien stukken werd tot remise be sloten. De ronde was toen net een half uur oud. Bastiaannet won tegen Nimbi op eenvou dige wijze een schijf. De Congolees had zoals ge woonlijk de partij naar een klassieke spelkarakteristiek omgebogen en bevond zich op vertrouwd terrein. In het middenspel speelde hij ech ter iets te snel. Hij overzag de eenvoudige combinatie die Bastiaannet gereed had. Frank Drost kwam dicht bij een overwinning. In een sterk gespeelde positionele partij toonde hij aan dat tj'Daye een fout had gemaakt bij de opbouw van de positie. De man uit Mali kreeg het moeilijk en hij wankelde. Drost kwam in tijdnood. Hij dacht door een bepaalde op bouw de winst veilig te kun nen stellen. Hij zag evenwel niet dat zijn tegenstander nog een reddende combiantie had. De nationale kampioen kreeg een nadelig eindspel dat hij secuur moest afwer ken om tenminste een punt te veroveren. Anatoly Gantwarg ont moette een onbevangen spe lende Diaw. De dammer uit Senegal plaatste twee voor posten waarvan er een door de Rus werd aangevallen. In dit stadium verdedigde Diaw zijn vooruitgeschoven schijf goed. Hij doorzag even later een eenvoudige combinatie van zijn tegenstander niet. Daardoor triomfeerde de Russische nationale kam pioen. Oscar Verpoest en Nikolai Mitsjanski speelden een zeer ingewikkelde partij. De rus- sische oud-jeugdwereld kampioen koos bij de tiende een voortzetting waarbij er geen weg terug meer was. Verpoest kwam er echter gunstig uit en hield een uit stekend eindspel over. Dat echter niet zodanig was dat er winstmogelijkheden wa ren. Ook nu wist Tsjegolev niet van wijken. In de partij tegen zijn landgenoot Korenevski accepteerde de Rus pas re mise bij de stand van elk een dam. De uitslagen uit de eerste ronde zijn: Bastiaannet (Ned) - Nimbi (Kon) 2-0, n'Daye (Mal) - Drost (Ned 1-1, Clerc (Ned) - Wiersma (Ned) 1-1, Verpoest (Bel) - Mitsjanski (Sov) 1-1, Gant warg (Sov) - Diaw (Sen) 2-0, Tsjegolev (Sov) - Korenevski (Sov) 1-1. "VA (Van onze speciale verslaggever) BERN - De bezorgdheid van Jan Zwartkruis voor het I duel tegen Zwitserland bleek uiteindelijk misplaatst. Ta melijk gemakkelijk versloeg Nederland in zijn tweede I wedstrijd voor het Europees kampioenschap in het Bernse I ttankdorpstadion de Zwitsers met 3-1. Dat gebeurde in een chaotische wedstrijd, waar maar weinig lijn in te ont dekken ie toch al chaotische duel =)<ST UJRT Y' ZE<5 AARRR OflT j feeWLUK "J <Sfc.u>O0M IpURT J ueuTlGfc BOEL 15' Niet alleen de I Zwitsers, ook Jan Zwartkruis I zelf heeft het zijn selektie I makkelijk gemaakt. In grote trekken had hij dinsdagmiddag ook al de te I volgen taktiek met Ruud Krol I doorgesproken. Maar pas en- I kele uren voor de aanvang van Jde wedstrijd gaf Zwartkruis |zijn opstelling prijs. Zodat enkele spelers uit de |selektie een tijdlang, toch on- idig, met een wel-niet-kom- ex hebben rondgelopen. En luiteindelijk bleek het elftal Ivan Zwartkruis een paar grote ■verrassingen te herbergen. Zo had hij Hugo Hovenkamp I jegens de blessure van Jansen lep het laatste moment aan de I selektie toegevoegd ondanks I het feit dat Hugo nog niet he- llemaal in zijn wedstrijdritme ■was geraakt. Jan Poortvliet (schoof op naar het midden- Id, waar hij de gevaarlijke Ispits Elsener aan banden 1 moest leggen. Het meeste op- |:ien baarde echter de voorhoe- le. Omdat eerstens Rensen- Itrank als linksbuiten opge- Isteld, Item;! Geels de rechterplaats Ikszette, maar in de praktijk ■iwierf hij in een min of meer l'iije rol over het geheld veld, V en dook regelmatig in het cen- lirum op. Omdat Nanninga de aanwe zigheid van nog een kopbal- Ispecialist eigenlijk overbodig I maakte. De Zwitsers bleken I tamelijk niet de fout van IJs landen veel tegenstanders van I Roda JC te maken. Zij verdeel- I den hun aandacht gelijk over jSanninga en Geels, zodat er in eerste helft nauwelijks «sen voor de Anderlecht- I spits kwamen. ■„a j Nu Nederland de Ertt frijd in Bern tegen (Zwitserland met 1-3 heeft ge en, is de stand in groep 4 1 tornooi om het Euro- s 'endenkampioenschap: li'Merland 2 2 0 0 4 6-1 2 «'•Duitsland 110 0 2 3-1,3. ul? 2 2"°' 4- Zwitser- »ioi.8 n"3,5'IJsland30 lïf!« nWlters Aanren in te- »t0t0ra^welna- |r njk met drie sP^en Liia °0r deze offensieve HenWw V vooral de mid" I,. rBarberis en Tanner Ivoorste aaldelijk in de Evhtsp- °P waren de Ineve tl V°Sg iaar noSin Ge" l*n fflaan' Maar-Von Cs wd het advies, dat C Weisweiler aan een ^elik ter hb'fd had ge§even die mani genomen. Op Oranjevivan de dit geval perdedi§ers <in Cchmu °uenkatnp en 'Wen banden gelegd Ïe'ïtechttriidïiize kwam 01 Dlse^rer 0 at Bitteron >tarenWHrdr r<*P" Volgen Hovenkamp te JelopS' wanneer deze na 20at brak de «P, toen Wiw Tnuten leliik etd van H ctlut ongehin- ^ebaUa1k0nuithalen Btrtgener verriu, r achter torende mjrffj eea' Be debu- f, Rensenbrmlf eerst S kans an een zeer Ieiïto om gnbrek aan Ksoi ®zeephad gehol- Criaa„nHner d°°r de ^.-a5fandse defensie zeer knap werd na deze treffer er zeker niet fraaier op. Een dieptepunt werd bereikt, toen gelijktijdig Hovenkamp en Willie van de Kerkhof met ernstige blessures van het veld gedragen moesten worden. Hovenkamp werd aan het hoofd geraakt, maar dokter Kessel konstateerde in de kleedkamer dat er geen sprake was van een hersenschudding. Ernstiger was het gesteld met Willie van de Kerkhof. De PSV-er moest ernstig gewond aan het hoofd naar het zieken huis worden vervoerd. Als vervangers van de twee uitvallers mochten Jan Peters en Johnny Dusbaba uit het trainingspak. Vlak voor rust kwam Oranje zelfs bijna op voorsprong, toen Nanninga eindelijk de kans kreeg een bal naar Ruud Geels door te kop pen en deze laatste ineens op het Zwitserse doel mikte. Met een katachtige reflex redde Burgener. Een gelijkspel bleek voor de Zwitsers een onaantrekkelijke gedachte, want Von Lanthen verving in de rust middenvel der Schneider door een extra- spits, Ponte. Botteron liet zich nu wat terugz akken, waardoor de enorm beweeglijke Wild schut in zijn offensieve neigin gen beteugeld zou moeten worden. Toch ontstond er door het opdringen van de Zwitsers ruimte, waar te weinig werd geprofiteerd van het enorme gat dat op links ontstond waar Brechbühl als een klit aan de zwervende Rensenbrink kleef de. Bovendien hielp de Portu gese scheidsrechter Luz Didias Correia de Zwitsers een handje door tweemaal een geheide strafschop weg te wuiven. Over het vloeren van Haan viel nog te praten, maar de hands bal van Brechbühl was over duidelijk. Maar ook in de voet balsport bestaat nog steeds zoiets als gerechtigheid. Jan Peters, die na rust voor enige lijn in het Nederlandse spel zorgde (Poortvliet en Haan zijn nu eenmaal niet van die bou wers), stond aan de basis van de tweede treffer. Met een uit gekiende lob vond hij het hoofd van Ruud Geels die di rect doorkopte. De Zwitserse defensie liet zich eindelijk eens verrassen door enig hoofdwerk van Ne derlandse zijde. Ernie Brandt kwam daardoor volkomen vrij te staan en kon ongestoord raak knallen. Na twee EK- duels is hij nu topscorer in het Nederlands elftal. Een ach terspeler, een compliment voor het Nederlands bewegings voetbal of te wijten aan de zwakte van de aanval? Dat het achterin wel goed zit bij Ne derland bewees Piet Schrijvers nog eens overduidelijk door uitstekend een scherpe kopbal van Bizzini en een schot van Ponte onschadelijk te maken. Ruud Geels zorgde er in de laatste minuut voor, dat het prestige van de Oranje-aanval ook enige glans kreeg. Zeer knap ging hij door op een dieptepass van Nanninga, die een bal van Jan Peters vol doorschoof. De lob waarmee Geels de uitstekende doelman Burgener passeerde, was ook zeer fraai. Opstellingen: Zwitserland: Burgener; Brechbühl, Cha- puisat, Montandon, Bizzini; Barberis, Schneider, Tanner; Alsener, Sulsen en Botteron. Nederland: Schrijvers; Wildschut, Krol, Brandts, Ho venkamp (Dusbaba), liaan, Willy van de Kerkhof (Jan Pe ters), Poortvliet; Geels, Nan ninga en Rensenbrink. Met een sliding verhindert Ruud Krol de Zwitserse aanvaller Tanner het schieten. Met een pijnlijk vertrokken gezicht wordt Hovenkamp van het veld gedragen. BANGKOK (Reuter) - Het merendeel van de Aziatische landen zal de aangekondigde sanctie van de internationale amateur atletiekfederatie (IAAF) negeren door gewoon deel te nemen aan de Aziatische spelen, die van 9 tot en met 20 december in Bangkok worden gehouden. De IAAF heeft besloten het atletiek-programma van de spelen niet te erken nen. Als de Aziatische lan den bij hun standpunt blij ven dat Israël niet mag deelnemen. Volgens de vi ce-voorzitter van de Thaise atletiek bond, kolonel Chareuk Areejajkarana, heeft het besluit van de IAAF een averechts effect gehad: „Het heeft een nieuwe eenheid in Azië ge schapen. BETHUNE (ANP) - De Zwitser Daniël Gisiger, vol gend seizoen ploegmakker van Joop Zoetemelk, heeft gisteren Jos Lammertink onttroond als leider in het klassement van de Ster der Beloften. De Neder landse kampioen bij de ama teurs eindigde in de eerste etappe van de „open" etappe wedstrijd in Frankrijk op meer dan zeven minuten van de Bel gische ritwinnaar Dirk Heir- wegh. Deze versloeg zijn land genoot Paul Lerno en de Brit Barry Hoban in de sprint. De uitslag van de eerste etappe van de ster der beloften is; dirk Heirwegh (Bel.) 165 km van Bethune naar Bethune in 3 uur, 51 min. en 29 se. (gem. 40,953 km/u); 2. Lerno (Bel.) z.t.; 3. Hoban (G.-Br.) z.t.; 4. Gauthier (Fra.) z.t.; 5. Vincen- deau(Fra.) z.t.; 6. VandeWiele (Bel.) z.t.; 7. Gisiger (Zwi.) z.t.; 8. Vallet (Fra.) z.t.; 9. Guerinel (Fra.) z.t.; 10. Plet (Fra.) z.t.; 12. Pirard (Ned.) op 51 sec.; 15. Den Hertog (Ned.) z.t. ALDERSHOT (ANP) - Twee jeugdige supporters van Alders- hot Town, een Engelse vierde divisieclub, zullen de rest van hun leven niet meer het stadion van hun favoriete ploeg mogen betre den. Dit bepaalde een rechter in Aldershot. Een van de suppor ters, 18 jaar oud, was al negen keer achtereen tijdens wedstrijden het stadion uitgezet, de laatste twee maal nadat hem eerder de toegang door het bestuur was ontzegd. De club liet de rechtbank weten dat er 10.000 pond (ongeveer 40.000 gulden) was uitgegeven voor de bouw van een speciale politieruimte. 1500 pond (6000 gulden) voor hekken met het doel de supporters van de plaatselijke club te scheiden van die van de bezoekende en dat de club voor de ordedienst die onontbeerlijk is per wedstrijd 800 pond (3200 gulden) kwijt is. MANILLA Joegoslavië heeft zich woensdag als eerste geplaatst voor de finale van het toernooi om het wereldkam pioenschap basketbal, dat in Manilla op de Filippijnen wordt gehouden. De Europese kampioen versloeg de tot nog toe ongeslagen Brazilianen met 91-87 (44-46) en bleef zonder puntenverlies in de fi- nalegroep. De tegenstander van Joego- HILVERSUM - De NOS zal op woensdag avond 18 oktober geen televisiesamenvatting kunnen geven van de die avond in Schotland te spelen Europa-cup wed strijd Glasgow Rangers - PSV. De NOS heeft dit woensdag meegedeeld. De BBC die deze reportage had willen verzorgen heeft aan de NOS meege deeld dat de uitzending niet kan doorgaan omdat de in het station aanwezi ge reclame in strijd is met de overeengekomen re gels. Wel zal de NOS op deze woensdagavond sa menvattingen uitzenden van andere Europa-cup wedstrijden. slavië in de nnale wordt waarschijnlijk vrijdag bekend, wanneer de Sovjet-Unie en Brazilië tegen elkaar uitko men. De Sovjet-Unie maakte Italië's hoop op een medaille gisteren welhaast ijdel door met 79-69 (46-39) te winnen. De uitslagen van de woens dag gespeelde wedstrijden zijn: Finalegroep: Australië - Fi lippijnen 97-52; Sovjet-Unie - Italië 79-69Joegoslavië - Bra zilië 91-87. De stand: Ï.Joegoslavië 12 punten; 2. Brazilië 11 punten; 3. Sovjet-Unie 9 punten; 4. Italië 9 punten; 5. Verenigde Staten 7 punten; 6. Australië 7 punten; 7. Canada 6 punten; 8. Filippijnen 5 punten. De enige wedstrijd die in de „troostgroep" werd gespeeld, was Tsjecho-Slowakije - Zuid- Korea. De uitslag is 103-82. REYKJAVIK (ANP) - De IJslandse international Petur Petursson heeft gisteren in Reykjavic het contract gete kend dat Feyenoord-directeur Peter Stephan hem heeft voor gelegd. De linkerspits van IK Akranes heeft zich voor een periode van drie jaar aan de Rotterdamse club verbonden. ATHENE (SID) - Griekenland heeft gistermiddag voor slechts 6.000 toeschouwers in het stadion van Panathinaikos in Athene wraak genomen voor de nederlaag van 0—3 die dat land leed in de uitwedstrijd voor de voorronden van het Europese voetbalkam pioenschap. De Grieken zegevierden in de tweede ontmoeting met Finland met 8-1. Bij de rust was de stand in deze wedstrijd voor groep 6 al 5—0. De sterkste speler van de Griekse ploeg was spitsspeler Tomas Mavros van de natio nale kampioen en Griekse be kerhouder AEK Athene. Hij was goed voor vier treffers. Het scoreverloop was: 14 Mavrow 1-0, 20 Nikilouidis 2-0, 23 Delikaris 3-0, 39 Ma vrow 4-0, 44 Mavrow 5-0, 46 Delikaris 6-0, 60 Heiskanen 6-1, 74 Mavrow 7-1 (straf schop) en 82 Galakos 8-1. Vo rige maand zorgde Finland voor een verrassing door in Helsinki met 2-1 te winnen van Hongarije. Hongarije heeft woensdag in het Europese voetbalkam pioenschap landenteams een 2-0 overwinning behaald op de Sovjet-Unie. Bij de rust had den de Hongaren reeds een 1-0 voorsprong. De Hongaarse doelpunten werden gescoord door Vardai e Szokolai. De wedstrijd, die in het NEP-sta- dion te Boedepest werd ge speeld, trok 35.000 toeschou wers. De stand in groep zes luidt; finland 3-4, 2 Sovjet Unie 3-2, 3 Hongarije 3-2,4 Griekenland 3-2. In het Europees voetbal kampioenschap voor landen teams hebben Denemarken en Bulgarije woensdagavond in Kopenhagen met 2-2 gelijk gespeeld. Bij de rust was de stand 1-1. De Denen namen in de 17de minuut de leiding door Benny Nielsen, maar Bulgarije kwam nog voor de rust op gelijke hoogte door Panov. In de twee de helft zette Ajacied Soeren Lerby de Denen opnieuw op voorsprong. Vier minuten voor het einde van de wedstrijd be paalde Iliev de eindstand ech ter op 2-2. De wedstrijd werd bijge woond door 16.000 toeschou- HILVERSUM (ANP) - De bundeling van de nationale tennis- wintertoernooien in het satelietcircuit heeft een grote interna tionale belangstelling tot gevolg gehad. Was het in vorige jaren nauwelijks mogelijk meer dan vier of vijf buitenlanders te strik ken, ditmaal zijn niet minder dan 64 spelers uit vijftien landen afgekomen op de mogelijkheid ATP-punten te verdienen. Veel te veel zelfs om onder te brengen in de vijf evenementen, die van 24 oktober tot en met 26 november gaan draaien in achtereenvol gens: Enschede, Bosschenhoofd, Amsterdam, Heemskerk en Leidschendam. Dat laatste geldt als „masters", dat wil zeggen dat het daar om de punten gaat, die een speler hoger op de ranglijst van de spelersvakbond kunnen brengen. De Nederlandse kampioen ontbreekt ditmaal. Hij maakt deze periode een toernee door het Verre Oosten. Ook de fina list van de nationale kam pioenschappen Mark Albert doet niet mee. Hij laat zijn stu die voorgaan. Wel hebben zich gemeld Wouter Fok, Rolf Thung en Frits Don. Spelmoment uit de wedstrijd Tsjecho-Slowakije - West- Duitsland PRAAG (AP) - Het Westduitse voetbalelftal heeft giste ren in Praag een vriendschappelijke interland tegen de Europese kampioen Tsjechoslowakije met 4-3 gewonnen. Bij rust leidden de Westduitsers met 4-1. De wedstrijd werd bijgewoond door 40.000 toeschouwers. De Westduitse doelpunten werden gemaakt door Abramczik, Bonhof (2) en Hansi Müller. Stambachr (2) en Masny scoorden voor Tsjechoslowakije.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 3