ZOEKLICHT Voho-343 nu ouk handgeschakeld Ford's X-pakket voor liefhebbers u wilt uw stem laten horen EEN BETROUWBARE OCCASION KOPEN IS NOG ALTIJD EEN KWESTIE WAN HERTROUWEN GARANTIESYSTEEM GARAGE 't CENTRUM mwm VOLVO DEALER SMMSE DU PSWT 71RNSU2ÏN llËMÜtfAUTOSHO CAPPENDUK - HULST Duivenhf op do Zooims automarkt TOYOTA TERNEUZEN Daily: de nieuwe Ster in de bestelwagenwereld. Elke week tientallen auto's met uniek PRIJS 7450,- ZONDER INRUIL 7250,- In Th. Peelers ui MITSUBISHI OFFICIEEL FORD ESCORT 1300 DE LUXE AUTOBEDRIJF ,,DE H9NTE" 8.V. - official toyota-dealer yerstraeten UIT HET IAKENLEVEN INDUSTRIEWEG 37, TERNEUZEN, TEL. 01150-13451 AUTOMOBIELBEDRIJF HAKO B.V. Eikenlaan 36 KOEWACHT Telefoon 01146-228 jchuld 'lerens DE STEM VAN DONDFRDAfi 12 OKTOBER 1978 09 ...nenoAS 12 OKTOBER 1976 Wellicht het belangrijkste nieuws van Volvo voor 1979 is dat de 343 (ex-DAF 77 met va- riomatic, later CVT, continu variabele transmissie ge naamd) met een normale handgeschakelde versnel lingsbak op de markt komt. En daarmee willen we niets af doen van de nieuwe Volvo 240 2 liter diesel, een motor die door VW is ontwikkeld en wordt geleverd, maar deze wa gen rijdt voorlopig nog z'n ex perimentele proefritten in Zweden en zal pas in februari 1979 worden gelanceerd. De handgeschakelde 343 zal naast de 343 CVT op de markt komen en ongetwijfeld een nieu we categorie kopers trekken, te meer omdat Volvo de prijs van deze versie uiterst scherp wil stellen en waarschijnlijk (de offi ciële bekendmaking is pas op 13 september) onder de 16000,- wil houden. Niet dat de produktie van de versnellingsbak goedko per zal zijn dan de inmiddels al lange tijd in grote hoeveelheden in produktie zijnde CVT, maar als je als fabriek altijd hebt geroe pen, dat een automatische bak duurder is dan een handgescha kelde, dan kan je eenvoudig de prijs niet anders dan goedkoper en concurrerend stellen. Een handgeschakelde 343 was één van de prioriteiten die de Nederlandse regering aan de Volvo-fabrieken in Zweden heeft gesteld, toen zij verleden jaar met een forse geldinjectie de werkgelegenheid in Born, Lim burg, bij de Nederlandse vesti ging van het Zweedse bedrijf ze ker stelde. Ongetwijfeld zal de verkoop van de 343 met de nor male versnellingsbak een flinke stimulans ondervinden, te meer omdat de fabriek de wagen op een aantal punten weereen stuk verbeterd en volwassener heeft gemaakt. Zo is het gehele dash board vernieuwd en gemoderni seerd, zijn de schakelaars en be dieningshandels gewijzigd en uniform uitgevoerd aan die van de Zweedse 242-modellen, is het verwarmings en ventilatiesys teem verbeterd en een nieuw stuurwiel gemonteerd. Centraal on de vloer dan het lang verwachte versnellings pookje, dat een vierbak bedient die achteraan, vóór de achteras is geplaatst. Op dezelfde plaats dus waar ook de - overigens veel grotere - CVT is aangebracht. De 4-bak is afkomstig uit de Zweed se 240 serie en kan dus door het feit dat hij in grote produktie- aantallen wordt vervaardigd re delijk billijk in Nederland worden ingebouwd. In hoeverre de 343 mét ver snellingsbak een volwaardiger auto is geworden zal moeilijk te peilen zijn. Zeker is dat de huidi ge 343-klanten de automatische versie wel niet graag zullen willen inwisselen voor de handgescha kelde, zodat Volvo waarschijnlijk in de unieke positie komt een model op de markt te hebben, waarvan evenveel automatische versies als versnellingsbak-ver sies zullen worden geprodu ceerd! Wat de 240/260-serie van Volvo betreft zijn slechts enkele uiterlijke wijzigingen aange bracht. Alle 240 modellen, dus de 242, 244 en 245 (stationwagen), uitgezonderd de GT-uitvoerin- gen hebben voor 1979 de recht hoekige koplampen van de 6-ci- lindermodellen gekregen. Verder zijn aan de achterzijde de achter lichten vergroot, is de drempel van de kofferruimte verlaagd en zijn spatborden en kofferdeksel iets meer afgerond. Zowel de 4- cilinders als de 6-cilinders kre gen een paar PK's meer onder de motorkap, door een iets gewij- zigde carburatie. Alle 1979-mo-i dellen van Volvo zullen vanaf I medio september in ons land op de markt zijn, behalve - zoals ge- zegd - de met veel belangstelling tegemoet geziene 6 cilinder die-1 sel, die volgende jaar komt. De grote groep sportief in gestelde automobilisten in ons land, die niets liever doet dan z'n auto uiterlijk te verfraaien blijkt nog steeds te groeien. De vele accessoires-shops die, stickers, sierstrepen, sport- spiegels, stoeltjes, stuurwie len, velgen en dergelijke ver kopen leven een bloeiend be staan. De rage gaat natuurlijk ook niet ongemerkt voorbij aan fabrikan ten en importeurs van onze he dendaagse automobielen. Re gelmatig worden bestaande mo dellen tijdelijk of langer in een speciale S-versie (de S van sportiviteit) op de markt gebracht om daarmee bijvoorbeeld een wat afnemend markt aandeel weer terug te winnen. Natuurlijk bestaan er grote verschillen tus sen een echt „sport"-pakket op een bepaalde auto of een sier- pakket, omdat in het eerste geval de fabrikant een verantwoorden serie extra's op de markt brengt, zoals bredere velgen, anders remmen verbeterde carbura teurs of uitgeteste spoilers, terwijl in het andere geval slechts spra ke is van uiterlijke verfraaiing, die niet direct de veiligheid aantast. Ford heeft recentelijk een duide lijke splitsing gemaakt en brangt naast het inmiddels bekende RS- sport-accessoire pakket, waarbij met name op verhoogde presta ties van de wagen wordt gemikt, thans een zogenaamd X-pakket op de markt. In dit serie-pakket zijn de meest populaire extra- sport-accessoires onderge- bracht, zoals speciaal ontworpen uitbouw spatborden, te gebrui-i ken bij de aanschaf van bredere lichtmetalen (Ford) velgen, uit geteste spoilers voor verbeterde luchtstroming en geringe zij windgevoeligheid, speciale stuurwielen en sportieve buiten spiegels, rubber stootranden, etc. etc. Ford beoogt met dit ac- cessoire-pakket dat de klant on derdelen krijgt die aangepast en ontworpen zijn voor zijn type wa gen en dat bij montage in de ga rage de veiligheid van de auto niet wordt aangetast. Goed nieuws voor gebruikers van bestel- en lichte bedrijfswagens De Fiat Daily is er. ten kompleet nieuwe serie bedrijfswagens met nuttige laadvermogens van ca. 1300 tot 2100 kg. De Fiat Daily, waarin meer dan 80 jaar bedrijfswagenervaring is verwerkt, is leverbaar in een groot aantal varianten. Alle Fiat Daily's hebben een rustige, milieuvriendelijke 4 cilinder dieselmotor met 53 Kw (72 pk). Maak snel met ons een afspraak voor een overtuigende proefrit. (uw klanten vertellen wat juist uw bedrijf voor hen betekent uw stem in DE STEM is dan een stem, die heel ver reikt en praktisch bij iedereen doordringt. Mitsubishi Galant '77 Blaux 42.000 km Mitsubishi Galant Stationwaqen '75-76 Mitsubishi Lancer 1400GL '75-76 Opel Ascona 1600S '75 blauw 34.700 km Opel Kadett Spec. 76 geel 36.000 km Opel Kadett Coupé '75 blauw 41.000 km Ford Taunus 1600XL '75 geel Ford Capri 1300L '72 wit Opel Manta 1.6N nov. 1976 bruin met. km.st. 34.000 obze"_,~iwe Mitsubishi Celeste nov. '76 met vinyl top, verstralers, trekhaak 22.000 km motors corporation Simca 1307GLS 1976 bruin met. 45.000 km Ford Escort 1300L '75 oranje 4-deurs Audi 80LS '75 rood 55.000 km Renault 12TL '76 blauw met. 21.000 km Citroën Dyane Konfort 1975 rood Citroen 2CV4 1974 oranje Simca 1301 Spec. 1975 goud met. Simca 1100 Spec. '74-75 Vanaf Axelsestraat vindt u onze hal via Kerkhofiaan ±300 m voorbij Philips (linkerkant) Datsun 160J SSS 1977 grijs met. 10.000 km Toyota Celica 1600ST 1974 rood 33.000 km Fiat 128 3P Berlinetta oranje mei 1977 km.st. 7.000 Simca 1000GLS 1973 bruin met Toyota Carina 1600DL 76 Toyota Corolla K30 '76 groen met. Datsun Cherry 100A 76 2x Datsun 120Y Coupé '75 oranje Mazda 818 Coupé '77 bruin Lada 1200DL 1975 rood Vauxhall Viva DL '75-76 Fiat 127 1974 blauw OPENINGSTIJDEN dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur. Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur. Axelsestraat 59 Tel. 01150-12321 Transportstraat 1 TERNEUZEN Vert. R. de Haan 01150-95845 'ov/o Weekaanbieding: Bouwjaar aug. 1975 km. stand 38065 kleur signaal oranje incl. radio Toyota Celica ST 1974 Toyota 1000 Special 1975-1977 Toyota Corolla 1200 1973-1974 Toyota Corolla 30 L1975-1976 Toyota Carina 1600 L 1973-1976 Toyota Corona 1800 S 1974 Toyota Mark II 2000 L 1975 VW Passat 1976 Mitsubishi Colt Lancer EL 1976 Allegro 2x 1975 Citroën 2CV 4 1973-1975 Fiat 133 Seat 1974 Ford Escort 1.3 1975 Opel Kadett 1200, 4 deurs 1976 Opel Ascona met gastinstallatie 1977 BOVAG-garantie Verder diverse goedkopere occasions voorradig Burg. Geillstraat 31 - Terneuzen - Tel. 01150-12258 - Vertegenwoordiger: l. Kerckhaert - Tel. 01154-1767 presentatie van de nieuwe Renault J 8 RENAULT DEALER Tevens alle modellen 1979 jn onze showroom foOSTBUB6 - Waar .n den Jde vind je een bedrijf waar Erectie en kantoorpersoneel s Kgens om een uur of tien met r e Vingers en glimmende tangen gezamenlijk aan de Lers gerookte paling «t te eevangen en gerookt b Tr één van de „grote bazen" Dit gebeurde evenwel op 1 zonnige dinsdagmorgen en werd met een handgebaar en 1 volle mond hartelijk uitge- Ldigd ook deel te nemen aan de schranspartij... Het tekent t enwel de sfeer bij de fa. Ver straeten b.v., specialist infun- Ueringstechnieken, Zuid- bruKsevaart in Oostburg. On- Hanks dat de firma leverancier van de meest ingenieuze heistellingen aan landen als [Frankrijk, Polen, Senegal, Je- Len en Zuid-Afrika heeft het't Lmoedelijke gehouden van «n familiebedrijf, waar de Idirecteuren Verstraeten en Van der Schaaf door iedereen bewoon „Lex" en „Henk" worden genoemd. Op vrijdag Ij3 (hoe kunnen ze 't uitzoe ken!) oktober stort het hele be drijf zich in het feestgedruis, -want dan hoopt men het 75- Harig bestaan van de firma te lieren, compleet met receptie, ■toespraken en wat er allemaal nog meer bijkomt. Een dag later zal het er wat Lngedwongener aan toe gaan, krant dan zet het 40 man sterke (personeel de bloemetjes bui tten. En, gezien de nogal storm- jachtige en op z'n minst tot de verbeelding sprekende ont wikkeling van het bedrijf, mag .dat ook best, want bovendien zit Lex Verstraeten dan een |kwart eeuw bij de zaak. Het was nog maar pas in Il961, dat Lex Verstraeten, zo als h sneeu aanne VI aan schijn beklai z'n fa: Met e het de he grond hem j zat L< put. de -b in m straet. wasse sprek Henk volge schul leend proef Gent proef perso m'n 1 mons techn een b waar ging bodei was e werk goed, lange de to< zijn 2 Verst keloo biedii en kunn jaar c houd nivea van Henk oorsp hier houd torisr [oostburg - Wat een ge- egen voorbereiding en een aar weken hard werken kun- en doen met een bestaande .'inkelinrichting hebben een Rks aantal Oostburgers vrij dagavond kunnen zien. Met fepaste trots lieten toen Aimé Ti Alice Fierens zien wat zij inder een goed ingerichte tinkel verstaan. En, eerlijk tzegd, het resultaat mocht 'etoond worden. |0p overzichtelijke wijze Taan de diverse artikelen, va- lërend van Wedgwood-por- dein tot servetringen opge beld in houten rekken van ei- en ontwerp. Speelgoed zal (ien nu tevergeefs bij Fierens beken. Van dit uitgebreide fesortiment zijn alleen de mo- Jelbouw, en de treinen nog jvergebleven. j Aan het winkelbestand is Jpegevoegd een afdeling meu belen, waarmee, zo wist het echtpaar Fierens te vertellen, pi het filiaal Sluis goede erva- pngen zijn opgedaan. „Je moet blijven veranderen wil je in de huidige tijd als middenstander pee blijven doen", zo werd vrijdagavond gezegd. Hoeveel Pr bij Fierens al sinds de oorlog veranderd bleek uit een foto album met oude foto's, waar- K veel bezoekers belang stelling toonden. oos een kr deken keekn die ma bent t< Me\ van d| zend-| „Dit v welfa: gewoc zin hi soort Daarr welfai Kruis bezig ze late iets ki leidin] gen ge En oc eens of cr< niet?" Het Mei fare-1 Absdaalseweg 1 I nietghnuik TS het helemaal ITK £e, bedoeling dat Th S^'JPe£te--tie! aande nemen 7ek l°" gaan deel" 20 iaarn k?r'. kll had al zo'n hokken V6n Zitten °P de ealnu Z1>" "ante bun- ke om Ver.scho'en in de bosrij- vroeg een n„ j '?ar geleden me of ik een P du.Ivenhouder Ven Voor h ronde J°ngen dui- bat deed ik* Wi,de kweken. I WmnL,™ maar de man dacht ik <LT!r0j'dagen'Alla' spelen" ga lk er mee reeds hLhet'd succes, want S zich naar de ton3 harFSpeelde hij de beste in 7 beho°rthij °P een van ieeuand'metn" boffer,deH7fi Sno° en een jaar het asrimfu dle dit °nde duiven v ,?pioenschap De vaderen^anZeelandwon "Witstaart" vaT^n was een i? Terneuzen de dei] Exter hlauwe duivin moeder een dril«uitHuU+VaiiRené Hen- ^an het ras dat 't a!ftammende St°Ppeldiik 1 Wentzler uit gen", zeg pjfZlt: ..Gekre- Pen doe8 k n1l!rS' "Want ko- ?°h niet. De^rn 6I? verk°Pen koPen en ik J°fe kun je niet enwegaangva[ wel eens dui- "enden of ken- mssei voorl kort 1 jonge breng gehai jonge voor heeft dank' De o] kwali kwan vensf met hok i dat doe.1 zeg noem kenr: stami de du geble En h< als bi overa het t6 alle sport bij d bewij de o; wat weet je zie: word

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 26