Ga toC5s SSS&Sw» r> De Renaults 18. Het internationale antwoord. w De Renaults 18. Kom naar de introduktieshow bij Renoca, Cappendijk of Brugge. r> Wr Terneu Prijsgarsntie @SLTII CENTRUM Mi Trio Ank Mu middagconc fl»a1reeïtó gtootis) dkoop A. KOK - A (m/v) B. NACHTZUSTER SMUffi 1 jy IN Tien redenen om bij A.A.S. geld te lenen LUXOR THEATER DAVID ARDEC GEORG CRUf Plein 17, Zaamslag Tel. 01153-1734 UITZONDERLIJKE AANBIEDING 360L DE ROECK VOOR 7150,- 360 DE ROECK KOPKEUKEN voor 7450,- 400L DE ROECK voor 7750,- CORSAR Er is een nieuwe generatie auto mobilisten opgestaan. Die geen zin meer heeft in het compromis. Maar die het beste wil van alles wat een auto moet hebben. Op die internationale eis komt Renault nu met een even internationaal antwoord: de Renaults 18. De Renaults 18 verleggen de norm over wat een goede middenklasser mini maal moet bieden aanzienlijk. En bieden standaard voorzieningen, die elders aUeen tegen forse meerprijzen verkrijg baarzijn. Bij al die gemeenschappelijke kwaliteiten bieden de Renaults 18 ook keuze. Tussen twee motoren en verschil lende uitrustingsniveaus. Zodat ieder de Renault 18 kan vinden, die bij zijn rijstijl, eisen en budget past. De Renaults 18 bieden zeer veel comfort. Zijn voor hun vermogen en gewicht opmerkelijk zuinig en erg veilig bovendien. „GASTHUIS" GEMEENTE OOSTBURG BEKENDMAKING LEDEL THEATER OOSTBURG PE FLUiT MET ZES T „JULIA" Die Schöpfung in Aardenburg iM5«t 2l 00un°ndag °m DE STEM VAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 Ondergetekende garenna mocht u dezelfde ?e" d*< - aantreffen voor een7e?e elde's ons betaalde - ,k l'tt S'"S dan u "an De/la Centrum ij d"ec'aur persoonlek het verseh i b u •afbetaal fUitverko?^ c°n'anten bsoluut de :TCM van donderdag 12 Ol ;;y. 5| W KEUS UIT ZO'N 130 BANKSTELLEN 40 WANDMEUBELEN 40EETHOEKEN SPECIALITEIT EIKENenLEDEREN CMERKJMEUBELEN GOES Zuidvlietstraai 120 Tel 01100-13126 c maandag I HARDINXVELD Handelsstraat 4 Tel 01846-3470 maandag NIEUW BEIJEflLAND Ridder Dorpstraat 16 Tel 01866-2222 j WEERT Maaspoon 68 Tel 04950-22128 g, maandag Ook nog 11 andere huishoudvestigingen met 10.000konsumentenartikelen^^^^^^^^^^^^^^^ EL/IC^/EO St. Maartenlaan 1Axel, ■VSCsCSr» tel. 01155-1916. Caravans Showroom: De gehele nieuwe collectie van 1979 is binnen. De Roeck in 3 series v.a. 3.10 mtr. t/m 5.50 mtr. tan- demas Tevens voorradig de gehele nieuwe serie van de bekende Duitse caravanfabriek een unieke wagen v.a. 3,50 mtr. t/m 7.50 mtr (7.995,-) Dit alles en nog veel meer is te bezichtigen op ons showterrein aan de St. Maartenlaan in Axel. auto's en motoren T.k. wegens overcompleet VOLVO 343 DL special bj. juni '77, km stand 25.000, kl. met. blauw, trekh., radio, tel. 01100-28341, Goes, Prin senhof 12. Speciale aanbieding Toytoa coupé (type Corolla) bwj. '77. Datsun Garage van Driel. Renault R 16 bwj. 73, f 4.850,-. Garage van Driel, Haarmanweg 5, Terneuzen. Speciale aanbieding Simca 1301, bwj. 73, f 3.850,- Garage Van Driel, Haarmanweg 5, Terneuzen. Voordelig tanken bij Gar. van Driel, Haar manweg 5, Terneuzen. Su per 7 cent, diesel 4 cent, LPG 5 cent. Iedere woensdag middag een leuke verrassing voor de kinderen. Aan alle Datsun dri vers ged. de mnd. okt. geven wij uw wagen een gratis win- ter-inspectiebeurt. Maak een afspraak bij uw Dat- sun-dealer Gar. van Driel, Terneuzen. Axel 01150-96568, 01155-1997. FORD ESCORT 1. 3 L., bouwjaar 1975, km. 63.000, met radio en trekhaak Prijs 'ƒ6.100,-. Tel. 01173-1749. Prijs vanaff 15.900,-mcl.B.T.W. Prijswijzigingen voorbehouden. Renoca, Mr. Haarmanweg 58, Terneuzen, Tel. 01150-17751/Cappendijk, Absdaalseweg 1, Hulst, Tel. 01140-3524/Bnigge en Zn., Schoondijkseweg D 422, IJzerdijke (gem. Oostburg), Tel. 01176-1473. Het bejaardentehuis te Goes roept sollicitanten op voor de funktie van (part-time) Van de te benoemen funktionarissen wordt het volgende opleidingsniveau verwacht. ad. a. ervaring en kennis als instellings- en dieet-kok, wiens belangrijkste taak is om naast de chef kok de leiding en orga nisatie van de keuken op zich te nemen, ad. b. ervaring en kennis als verpleeg kundige of ziekenverzorgende. De werktijden zijn steeds gedurende 7 op eenvolgende nachten van 10.30 uur tot 7.30 uur. Salaris volgens gemeentelijke richtlij nen, vergelijkbaar met de CAO voor be jaardentehuizen. Bij gebleken geschiktheid opname in het alg. burg. pensioenfonds en IZA (ziekte kostenregeling ambtenaren). - Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met vermel ding van referenties en genoten opleiding te rich ten aan de directrice van het Gasthuis" mevrouw E. Noordam, Kievitlaan 64 4461 RB Goes. Burgemeester en wethouders van Oostburg ma ken bekend, dat zij van plan zijn aan de dames A., P., M. en T. Tournois, Pr. Irenestraat 26 te Schoondijke voor het vergroten van hun woning, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie ES nr. 167, vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De stukken, betrekking hebbende op het bouwplan en de te verlenen vrijstelling liggen met ingang van 13 oktober 1978 gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie (Schouwburgstraat 2, sectie III/4) te Oostburg ter inzage. Een ieder is bevoegd gedurende de termijn van ae tervisielegging schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de vrijstelling bij hun college in te dienen. Oostburg, 12 oktober 1978 Burgemeester en wethouders voornoemd A. Schipper, burgemeester P.J.I. Verhage, secretaris 1. Bij A.A.S. staat de klant centraal. 2. Bij A.A.S. geniet u ouderwetse service. 3. Bij A.A.S. hebben ze tijd voor u. 4. Bij A.A.S. kunt u ook zaterdags en 's avonds terecht. 5. Bij A.A.S. helpen ze u een financiële planning te maken. 6. Bij A.A.S. heeft u alle mogelijkheden om geld te lenen tegen de beste maandlast. 7. Bij A.A.S. vindt u een totaalpakket leningen, financie ringen, kredieten en verzekeringen. 8. Bij A.A.S. betaalt u NOOIT bemiddelingskosten (ook niet bij verzekeringen!) 9. Bij A.A.S. bestaat de mogelijkheid van le, 2e of 3e hypotheek zonder hoge notaris- of taxatiekosten. 10. En verder doet A.A.S. alles wat andere bemiddelaars beloven. Postbus 15, Arnemuiden, tel. 01182-1907. Ook 's avonds en op zaterdag tot 22.00 uur. onderhoud/reparatie N KAARTVERKOOP BEGINT ZATERDAG 14 OKTOBER Voor al uw metselwerk to.a. open haarden en repa- iratiewerk tel. 01608-15632. Voor al uw timmerwerk zachtboard plafonds, hou ten wanden en schilder werk, tel. 01608-15632. diversen Mobilofoons, portofoons, alle soorten telecommuni catie. Wij verzorgen uw zendvergunning Radio Zeeland B.V. Scheep-elektronen, labo ratorium voor elektronica, Scheldekade 24, Terneuzen, tel. 01150-97355. Bejaardenschieting op donderdag 12 okt. in Café „De Bigodes", te St. Jan steen. Aanvang 13.30 u. f 10,- gratis. Vrijdag 13 okt. 8 uur Zaterdag 14 okt. 9.15 uur Zondag 15 okt. 8 uur Maandag 16 okt. 8 uur brengen wij de meest be sproken Ned. film ooit gemaakt: MET TONNYHUURDEMAN W1M VAN DEN BRINK HANS BOSKAMP EVA MUZIEK ROGIER VAN OTTÏRLOO CAMERA JAN DE BONT SCENARIO GERARD SOETEMAN REGIE PAUL VERHOCVSN PRODUCENT R< Zaterdag 14 okt. 7 uur Zondag 15 okt. 4.30 uur Dinsdag 17 okt. 8 uur prolongeren wij voor de 2e superseksweek: Nog steeds onverkort zon der enige coupure het levensverhaal van 2 jonge mensen met al hun pret en vrije levensopvatting. Plezier en ernst in de beste Ned. film. 16 jaar. ËÈSÈAESiBÊ. I® Filmtrus De Jongens van Vrolijke Ontucht treinen door met supersexplezier in een film waar U tranen om zult lachen en nog vele malen plezier zult hebben. Zaterdagmiddag 14 okt. 2 u. Zondagmiddag 15 okt. 2 u. brengen wij de meest succesvolle familiefilm. GEHEEL NEDERLANDS GESPROKEN EN GEZONGEN HEEL NEDERLAND IN DE BAN VAN DE SMURFEN De film die iedereen zal willen zien, groot en klein een feest voor oog en oor met humor en spanning. Een plezier om te zien. Alle leeft. Attentie: zaterdagmiddag extra voorst. 2 uur Prijzen, f. 10.-, 14.-, 16.-, 18.-, 20.-, 22.- en 24.- ROTTERDAM DINSDAG14 t/m ZONDAG 19 NOVEMBER1 Matinees met volledig avondprogramma zaterdag 16 uur, zondag 12.30 en 16 KAARTVERKOOP i SPORTPALEIS van 10-16 uur (niet op z®1"3 en bij de bekende voorverkoopadres! TELEFONISCH PLAATSBESPREKt (010) 81 21 44 Uhaalt de kaarten binnen een weeka[° I U belt ons op en wij reserveren de kaa jr0.t»eta''| J U zendt ons een bank-betaalcheque o de voort I kaart, met vermelding van a) datum en u „efjrag.pl; I I ling waarvoor U had gereserveerd, en b) rdeenveloP- I een gefrankeerde (5 5cent) aan Uzelf geaa ngjt van I 0 Uw kaarten worden U onmiddellijk na on v [cheque toegezonden. Holiday on Ice speelt ook i" EINDHOVEN: Jubileumhal 21 t/m A> UTRECHT: Kunstijsbaan 6t/m 10 Wij schieten op met de verbouwing da"1""' Jjarga.* Piet, Roberto, Renee, Karei, Sydnie, Co Ce«s- Jan, Reinier, Mia, Robert, Jetty, Ma l zodat Jantje en al die anderen die zich '^Lguur^2?.,. mogelijk volgende week vrijdag 20 okt. o „onoe uur reeds comfortabel kunt genieten mooie film: Een schoonheid v.e.fflm Zaterdag 21 okt. 2 en 4.30 uur en z°nj.aL,0n 4.30 uur kunt U met Uw kinderen kennis met de kostelijke film: ..„rtll' „DE FLUIT MET DE 6 SMüBFEN 22*: De bekende Nederlandse cabaretier Fons Jansen staat dinsdag 17 en woensdag 18 oktober op de planken in het Terneuzense Zuidlandthea- ter met zijn programma Fons Jansen 5 beide voorstellingen beginnen om 20.00 uur. In dit programma, dat in oktober 1974 in première ging, verschuift de cabaretier sterker dan in het vooraf gaande programma „Kwar tetten" alle vroegere vas tomlijnde thema's. De in houd is veelzijdig en laat meer ruimte voor allerlei em Jar gei gis eer ha: de Fo gei aa: wc be Dc ge Wc wi kl De Amerikaanse pianist David Arden verzorgt vrij dag 13 oktober de tweede af levering van een komponis- tenportret over zijn bekende landgenoot-komponist George Crumb. Dat gebeurt in het Kuiperspoorttheater te Middelburg om 20.30 uur. Het programma vermeldt: Darabukka (Nicolaus A. Hu- ber), Five pieces for piano (George Crumb), Makrokos- mos II (George Crumb) en Mi pii Gf 19 m< en 111 Ds he en Hi ge 19 „E ve Het succesvolle optreden tijdens een van de zondag middagrecitals in Vara-stu- dio 1, was voor Ank Mulder, Emily Heyens en Frank van Koten aanleiding een en semble te blijven vormen, met een repertoire van oude tot zeer moderne muziek. Ook de daaropvolgende con certen oogstten veel bijval bij het publiek. Zondag 15 okto ber is het trio om 16.00 uur te zien en te horen tijdens een middagconcert in de her vormde kerk te Cadzand. Ank Mulder speelt fluit, Frank van Koten blaast de hobo en Emily Heyens tok kelt op de harp. Op het pro gramma staan werken van A. Lotti, G. Handel, J.B. Kreutzner, H. Andriessen, G. Rossini en J. Ibert. Onder leiding van Hulste naar Jo Ivens wordt zaterdag H oktober in de St-Baafs- kerk in Aardenburg „Die Schöpfung" van Joseph Haydn uitgevoerd. Ivens di rigeert in Aardenburg het Residentiekoor en het ge westelijk Orkest Zuid-Hol- and. Solisten zijn Christine Harvey (sopraan), Hein Meens (tenor), John Broche er (bas) en Tijn van Eyk op klavecimbel. Met de uitvoe ring van Haydn's kijk op het scheppingsverhaal staat het ^tni!erende Bach-comité f blJ het feit dat 25 jaar ge- eerstT trar.dunburg voor het Bart, f s Passie van bracht geh°re Werd ge" •V.. Pi zen De zoel seri zwa spei der mer cho Wh bes v®LH- DE KONING Week de ^BhAND. Deze ,MlDNlGVHT S?v^n fUm Het verC ExpRESS". Amerikaan die*"1 i0nge Wordt gepakt we keye kokkelen wegens het middelen H -an Verdovende kelijk tot 4llWOrdtaanvan" "eroordeeld omgeVa?genis redenen politieke herzien en h» uZ'-n Proces Jaar- Toch wiet dertig snappen Trwi V, J te ont~ Middeleeuws t worden de Turkse oT oestanden in de doeken leJangenissen uit ®astarbeidfrsa^DeTurkse Protesteerden land D°nderdaa daartegen. 2o°0 uur2aterriVrijdag en 23 ,aterdagom21.00 en dinsdaa ur> maandag naakte de vro „1T me Ce< Doi 20. uui To( HO Do 22. en 16. om 22. ma dra ma pri; Eei me Ha Bri div art

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 22