ahoy' ahoJ KOOP NOOIT 0EH00RD! KOOP 100IT! 179?° OVER HEMDEN DEY AXEL Sasse verke stereoliefhebber opgelet! Haast U, tie voorraad beperkt! W/// /mé de m co Verkeersmj STRAFFE M; EKSAKT ZEGT NU ALS SUPERSTUNT U KUNT ZE KOPEN TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD! KIP CARAVAN VLASLINNEN Voor uw betrouwbare aankoop! A/v BIOSCOOP DE KONING VAN ENGELAND HERENMODES f (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT - Volgens Wij hebben enkele apparaten staan, die door het uitkomen van de nieuwe kollekties overjarig worden of zijn. Dit zijn echter wel topklasse-apparaten van louter topmerken. Nu dus tijd om uw stero te vernieuwen of aan te vullen NOQRDSTRAATPROMENADE 76 TERNEUZEN TEL. 01150-97200 EKSAKT een naam van vertrouwen, EKSAKT, een naam om op te bouwen HULST TEL. 01140-2030 HET VERHAAL VAN BILLY HAYES' ONGELOOFLIJKE MOED. MYSTERIES SKA VOOR BETAALBARE KLEDING TERNEUZENNoordstr. 64-661 HULSTVismarkt 1 GEMEENTE HONTENISSE WATERSCHAP HULSTER AMBACHT VOETVERZORGING rr fet^WiThet"® P DE STEM VAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 Voorinformatie: 010-812122 Voorverkoop Sportpaleis: kassa Ahoy' (010 - 812144) alle WV-kanto ren in Nederland en de bekende verkoopadressen. 15 en 29 oktober 10 00 uur AHOY' op zondag Sfeer en wielrennen zijnde hoofdzaken. Een familiegebeurtenis van de eerste orde op de vroege zondagmorgen. 17t/m 21 oktober HOUT Een tentoonstelling over hout en houtbewerking voor professional en amateur. 19 t/m 23 oktober (uitgezonderd zondag) INTERNATIONAAL HOLLAND- B0KST0ERN00I Honderd boksers uit 16 landen in een uniek toernooi Kwaliteit zoals zelden in Nederland werd vertoond. Alle gewichtsklassen. 22 oktober 14 00 uur WESTLAND-UTRECHT TENNISTOERNOOI Vilas, Nastase, Dibbs, McEnroe, Okker, Gullickson, Sanders en Tinac inde finales van een schitterend toernooi 28 oktober 20.00 uur RN-GALAFESTIVAL Het slotfeest van het 100-jarige Rotterdamsch Nieuwsblad met een keur van Nederlandse artiesten 2 november NCRV- MENIV0ETBALSH0W Alweer de tweede schitterende sportshow met sterren uit het verleden, muziek en wielrennen. 3 t/m 5 november SKI-HAPP Grandioze wintersportbeurs met eveneens vele ruilmogelijkheden voor alle wintersportartikelen. 11 t/m 19 november EIGENHANDIG De geweldige beurs voor de doe-het-zelvermet de nieuwste snufjes op velerlei gebied. 14 t/m 19 november HOLIDAY ON ICE De boeiende ijsshow presenteert in Rotterdam het allernieuwste programma: de spektakulaire show 1979 Tentoonstellingen kassa Ahoy' - begane gedurende de opens van de tentoonslela'el EIGEN TECHNISCHE DIENST mm vlotte .silky polyester" japon met brede strook kant langs de hals, zwart, beige en tabac, maten 36 t/m 44 pullovers Velours, V-hals 25.- elegante japon zijden jersey, aangerimpeld, wijd vallend, rok gevoerd, twee steekzakken/ bandplooi corduroy broek smalle pijp, alléén bij Gazan Donderdag 12 okt. 8 uur, vrijdag 13 okt. 8 uur, zaterdag 14 okt. 9 uur en 1115 uur, zondag 15 okt. 6.45 uur en 9 uur, maandag 16 okt. 8 uur, dinsdag 17 okt. 8 uur. COtUMëL*PtCTUKS*«.<*lACASAaUMCAF*MWO«*Sèrai*1«>nofAnAlAHFlMwaf»»M«»«GHT«XmSS P>c1u"» f«*uW~6rodu...PtTf»Gt*a» S</»w±>*byOUVBSK»* ftoduwd b, MAN MAJKHAU«nd C*V*> «JTmAM 0>«O*db,M*Nmür*(B MuwcwKdWCHOtCHOMOeOt*» Ha»danli»tiv.Uc«yoI6»,)*ftMtromft.boc*)*xW«Gpr»v. b, (MUY HAYIS end W*1JAM HOfFtfl Ongnaf *o*x*i hoek abum ovxjdabW trom CASABLANCA RfCOffO AND HIMWOBKS Nu reeds in Hulst de film welke in heel de wereld enorme successen boekt. MIDNIGHT EXPRESS een pracht van een film mooi, maar ook bikkelhard, met scènes welke u nooit meer zult vergeten. Toeg. 16 jaar Donderdag 12 okt, 8 uur, vrijdag 13 okt. 8 uur, zater dag 14 okt. 6.45 uur, zon dag 15 okt. 4 uur Een verrukl<eiijke vakantiekomedie! Vrijdag 13 okt. 10.15 uur, zaterdag 14 okt. 9 uur, zon dag 15 okt. 9 uur, maandag 16 okt. 8 uur, dinsdag 17 okt. 8 uur MATTHIJS VAN HEVN JN GEN prtitniern RUTGÈR HAUER SYLVIA KRISTEL LIESBETH LIST' KEES BRUSSE FONS RADEMAKERS RITA TUSHINGHAM ANDREAFÉRREOL DAVID RAPPAPORT Donderdag 12 okt. 10.15 uur, vrijdag 13 okt, 10.15 uur, zaterdag 14 okt. 6.45 uur en 11.15 uur, zondag 15 okt. 4 uur en 6.45 uur, maandag 16 okt. 2,30 uur, dinsdag 17 okt. 10.15 uur Recht-voor- z'n~raap erotiek die niets te raden laat! DANIEL CECCALDI MYRIAM BOYER ECN FILM VAN MICHEL LANG Muziek MORT SHUMAN Hotel de la Plage Is een heerlijk, ontspannende vakantiekomedie waarin iedereen zichzelf herkent. Toeg. 12 jaar KNOT HAMSUN'S een film van Paul de lussanet mei ADRIAN BRINE'SIEM VROOM LEX, VAN DELDEN MARINA DE GRAAF en PETER FABER camera ROBBY MULLER montage JANE SPERR muziek LALRENS VAN ROOYEN productie MATTHIJS V'AN HEYNINGEN ctn Slt«>tA KJI.MS priKlift.iiv iiitgrbrAchl door IL SCHISSKIHI/M DINIRIBl I ION T Ronanuitgave bi|: ARBEIDERS PERS,Singel 262 MYSTERIES is een roman tisch psychologisch drama met Nederlands bekendste filmsterren van het ogenblik. Toeg. 16 jaar Filmtrust Onverkort en zonder een enkele coupure is deze film te zien in Hulst Kinderen streng geweigerd herenkostuum in diolen/wol, diverse kleuren Camping Olmenveld Campingseweg 5, Serooskerke (W) 01189-1285 b.g.g. 01106-1468 Tevens dealer van Roeck - Corsar - Paradiso vouwcaravans, Merlin - Hudson Nordwind staca ravans. Regelmatig gebruikte goede caravans Alphen aan den'Rijn Bergen op Zoom Beverwijk Boxtel Breda Den Bosch Dert Haag (2x) Dordrecht Drachten Eindhoven Gorinchem Groningen f2x) Heerlen Hengelo Hoogeveen (2x) Hilversum Hulst •Leidschendam Maassluis Oss Roosendaal Rijswijk 'Terneuzen Uden Utrecht Valkenswaard Veenendaal Vlaardingen Vlissingen Waalwijk Ween Woerden Zoetermeer Zutphen Zwolle I2x) De Burgemeester van Hontenisse maakt bekend dat de Raad in zijn vergadering van 4 oktober 1978 heeft verklaard dat een herziening wordt voorbe reid van gedeelten van de bestemmingsplannen Hoek en Bosch en Kloosterzande. Het betreffende raadsbesluit en de daarbij beho rende tekening liggen met ingang van 13 oktober 1978 op de gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Hontenisse, 5 oktober 1978 De burgemeester van Hontenisse Mr. M. Somers De dijkgraaf van het waterschap Hulster Am bacht maakt bekend dat een openbare verga dering van de algemene vergadering zal wor den gehouden op DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 OM 14.00 UUR in Gemeenschapscentrum „Den Dullaert", Sportlaan 14 te Hulst. Hulst, 12 oktober 1978 De dijkgraaf voornoemd, K.J.A. Baron Oollot d'Escury. Bij de leden van de Landelijke Organisatie Voetve®'!1, zijn Uw voeten in goede bande nC HET GEVELBORD WIJST U Dt en overal, iedereen leest nr de krant altijd en overal, iedereen. dE sTEM VAN DONDERDAG 12 het verkeersrapport van de "elzijnsraad, da' gisteren "d overhandigd aan het ge meentebestuur, heeft de over heid tot taak om het overste ken bij schoolroutes zo veilig mogelijk te maken. Daarom „ordt in het rapport een groot aantal aanbevelingen gedaan. Bij de St.-Michaëlschool aan [de Kloosterlaan zouden de I kettinghekken langs de straat (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT - De Sasse welzijnsraad heeft een ver keersrapport opgesteld, waarin rigoureuze maatrege len worden bepleit ter beveili ging van fietsers en voetgan gers. Daarbij is vooral gedacht aan de bescherming van kin deren en bejaarden. Volgens het rapport, dat is opgesteld in samenwerking met de stichting stop kinder- i moord, zijn dringende voor zieningen nodig langs de rijksweg en de Westkade, op het Bolwerk en bij de scholen. Het rapport is gistermiddag officieel aan het gemeentebe- stuur overhandigd. De volgen de oplossingen worden voor gesteld: Een totale verkeerslichten- installatie op het kruispunt van de brugafrit met de rijks- weg, waar volgens het rapport praktisch iedere dag chaoti- j sche situaties ontstaan, vooral bij mist en ij zei. Het vervoer van gevaarlijke stoffen vormt er nog een extra i gevaar. Om het oversteken van fietsers zoveel mogelijk te voorkomen zou voor beide richtingen een fietsroute ge- j, maakt moeten worden langs de westkant van de rijksweg. Het noordelijke rijwielpad van de weg over het kanaal zou in twee richtingen berijdbaar moeten worden. Dit om te voorkomen, dat fietsers tussen Westdorpe en Sas van Gent de provinciale weg steeds moeten oversteken als ze naar het ka naaleiland gaan. I i ^erachiUende voorzieningen langs de kruispunten en afsla gen de Westkade zoals: met andbedienbare verkeers- „n J3,1! het kruispunt met de Oostdam bij het Keizer Karelplem plus afsluiting van vnor°1rgfng naar de Westkade voor het gemotoriseerd ver- AN^nuV8rPlaatsing van het &:b°rd' Ee" complete Bum t u g van het kruis- wf °°gte van café Da La bod lme\een Parkeerver- hanó §markering en het op gangen van een spiegel. Het tussen^80" iVa" 6en vei"hoging Pad%r'ln*aweg'en het fiets? chemi/ b°°gte va« de Zuid auto's odh te voorkomen dat geparkeerd 16tSpad worden- tegEeeip&eeiïerbod rond het door het aanh postkantoor gele streep nng!n Va" een acht parkeerni f gaan Dat kan J laatsen verloren. denalsdeimdri1Pe')Seerd WOr" «gen wagens 1nnH ders hun Parkeren zijstraten Verschillende Haatreeeion u verkeers- zoals- p I het Bolwerk ;oorgemotor7SeerdgSVelkeer Een duideliiv verkeer. VoetganSerV/ gemarkeerde 'er hoogrv°aVner^ekplaats straat, Waarvrn Zeelandia- Punt was H eger een kruis- I^keer voordlrr vracht" de Oranjestraat Unie uit £egang tussen CBcen t°°r kerunie te nok 7 en Sui- Sen van kalkstee Het los" ^aleiland Ie Va" het ka" kadevaordelulkeSCeaarde Lrole op saelheidscon- 'estdorpe met f Jansdiik w, ?et aanbrenLn wegdek. ,'ng bij jjet g n van beplan- ïspnntZwIrteVHZi?hteliike de ter bij cu: in Pe bu bij 15 01 Bu te 011 in zei me rig eei pl< sta re£ be de in aa Pc de de de de se Tc w; or: tv. dr Hi ai; au aa sp ge w< ju le:

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 20