Deurei winkel om 5 Staatsloterij lste trekking BON ttOM P&C. Geweldige mode, gezellige sfeer Peek doppet t t t Gijzens automobielbedrijf Mercedes Benz 4 APPEL- SLOFFEN vakman wegonderhoud Van Dooren automobielen Stichting Trait-d'Union kHI-VROI WEN kHAMEN BIJEEN terse sar AUGUSTINUS JACOBUS DIERIKX MARIE LOUISE BOERJAN Alphonsus Verheije PAULINA ROZALIA MOLLET Ferdinand Oubrie voor hmê m&MM M werkeiljkaf is lieve papa en mama van Stephan en Estella ZUID NEDERLANDSE BEURS Kom bij de NS voor een baan die zekerheid biedt Heeft u belangstelling? huwelijken/kennismaking ZATERDAG ON Noordhoei tijd is voorbij dat een kolbert gewoon maar een kolbert was ***Aan het jasje van nu is wat te beleven! De dessins Het model De kombinatiemogelijkheden Meneer mag tegenwoordig wat meer*» WÊÊÈB Voor handel in heroïne vijf maanden gevangenis ^Cenn&°rn besla§ DE STEM VAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 RECTIFICATIE De receptie van het 25-jarige huwelijksfeest op vrijdag 13 oktober van A.J. VAN GOETHEM EN MR. V. GOETHEM-V.D. BERGEN is niet om 19.00 uur maar om 19.30 uur Na een welbesteed leven is, gesterkt door de Sakramenten der Zieken zacht en kalm van ons heengegaan onze beminde broer, zwager en oom op de leeftijd van 69 jaar Familie Dierikx Heille, Sluis 10 oktober 1978 Corr. adres: Zuiderbruggeweg 8 4524 MB Heille Sluis De plechtige uitvaartmis, gevolgd door de ter aardebestelling, zal plaatshebben op zaterdag 14 oktober a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te Aardenburg. Eucharistieviering tot intentie van de over ledene, vrijdagavond om 7.00 uur in voornoem de kerk. Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, is na een kort ziekbed rustig van ons heengegaan, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Zieken, onze zorg zame moeder, behuwd moeder, oma, zuster, be huwd zuster, tante en nicht, mevrouw weduwe van de heer geboren te IJzendijke 29 april 1895 en overle den te IJzendijke 11 oktober 1978. Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in Uw gebeden aan. Hoofdplaat: U.P. Verheije T. Verheije-van Ykeren Jacqueline Hoofdplaat: J.S. Boone-Verheije J. Boone Alphons Vlissingen: O.Ch. Verheije A.P. Verheije-du Puy Anja en Rinus Marga Cadzand: A.M. Verheije J.F. Roegies Familie Boerjan Familie Verheije IJzendijke, 11 oktober 1978. Huize Emmaus, St.-Sebastiaanstraat 16. Correspondentie-adres: W.P. Verheije, Kon. Julianastraat 31, Hoofdplaat. De plechtige uitvaartdienst waarbij U beleefd wordt uitgenodigd zal plaatshebben op zater dag 14 oktober a.s. om 10.00 uur in de parochie kerk van de H. Eligius te Hoofdplaat waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Voor haar zielerust zal vrijdagavond een vigi- liedienst worden gehouden om 19.00 uur in de kapel van Huize Emmaus te IJzendijke. Samenkomst voor de familie zaterdagmorgen om 9.45 uur in café „De Vriendschap" bij de heer J. Martens, Kersenlaan 7 te Hoofdplaat. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij U kennis, dat in de ouder dom van 84 jaar, na voorzien te zijn van de H. Sakramenten der Zieken, van ons is heenge gaan onze geliefde, zorgzame moeder, be huwd-, groot- en overgrootmoeder, mevrouw weduwe van de heer Sas van Gent: E.M. Dhont-Oubrie A. Dhont klein- en achterkleinkinderen Biervliet: EJ. de Ruijsscher-Oubrie I.J. de Ruijsscher en kleinkind Biervliet, 11 oktober 1978. Huize „ter Walle", Braakmanlaan 10a. Correspondentie-adres: Weststraat 17, Biervliet. De Eucharistieviering, waarbij U beleefd wordt uigenodigd, zal plaatshebben op zater dag 14 oktober a.s. om 10.00 uur in de parochie kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen te Bier vliet, waarna de begrafenis op de r.-k. begraaf plaats aldaar. Samenkomst om 9.30 uur Huize „ter Walle", Braakmanlaan 10a. Gebedsdienst op vrijdagavond om 19.00 uur in Huize „ter Walle". Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelie ven deze advertentie als zodanig te beschou wen. DANKBETUIGING Hiermede wil ik allen hartelijk bedanken voor de belangstelling, bloemen en cadeaus, die ik mocht ontvangen bij mijn 40-jarig ambtsjubileum. L. de Fouw hoofdbesteller PTT Terneuzen, Prunusstraat 13. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling en me deleven ons betoond bij het overlijden van onze lieve zus, schoonzus, tante en nicht ANGELA MARIA JOHANNA HERMANS betuigen wij onze oprechte dank Familie Hermans Ossenisse, oktober 1978 Lageweg 23-29 Mede namens onze kin deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen zeggen wij u heel harte lijk dank voor de prach tige bloemen, kaarten en geschenken, welke wij hebben ontvangen op ons 60-jarig huwelijks feest. Het was een onvergete lijke dag. Chr. Donze J. Donze-Scheele Sas van Gent, oktober 1978 Canadalaan Hartelijk gefeliciteerd Mercedes 450 SEL met turbo diesel autom. schuifd. Mercedes 280S bruin metallic1978 Mercedes 280E Coupé goud1978 Mercedes 300D Engels rood 3 maal 1978 Mercedes 300D wit 2 maal schuifd1978 Mercedes 300D lichtgroen schuifd. 2 maal1978 Mercedes 240D groen autom. schuifd1978 Mercedes 240D blauw 3 maal1978 Mercedes 220D rood schuifd1978 Mercedes 300D bruin metallic schuif dak1978 Mercedes 200D 2 maal wit1978 Mercedes 200 D 2 maal lichtgroen 1978 Mercedes 300D 2 maal 1978 Mercedes 200D Benz. autom. schuifdak 1978 Peugeot 504 diesel 1977, Mere. 200 Benz. gas 1976 nieuw model, verder diverse goede Mercedes in voorraad 240D 1976, Merc. 300D zilver 1977 Merc. 220D 1977, Merc. 240D 3 maal Princess 2200 HLS 1976, Roover 3500 automaat 1976, Opel Diplomaat als nieuw 1977, Opel Kadett 1975, Audi 50LS 1975, op nieuwe wagens een jaar garantie, gebruikte half jaar. Eigen werkplaats, inruil en financië- ring mogelijk. Het adres Academiesingel 34a, recht tegen over KMA, ingang showroom langs de poort, ook ingang Spoorstr. 32, vlakbij het station. Tel.076-139870 privé 143593. Winterkorting bij Gar. van Driel, een prachtige vouwwagen van André Jamet ver ben. de f 3.000,- (zolang de voorr. strekt). Mr. Haarmanweg 5, Terneuzen. Inbouw LPG?? Vraag prijs bij Gar. van Driel, Mr. Haarmanweg 5, Terneuzen, 01150-96568. vw pers. bus bwj. 73. Gar. Van Driel, Ter neuzen. DE INTERNATIONALE EINDHOVEN in de Philips Jubileumhallen De 27e Familie-Beurs voor zuidelijk-Nederland op het kruispunt van Europa-wegen! Dagelijks t/m zondag 22 oktober, doorlopend van half 2 tot 11 uur 673e Staatsloterij, lste trekking, II oktober 1978. Prijzen van: 25.000,- zijn 5.000,- zijn 2.000,-zijn 2.000,-zijn 2.000,-zijn 2.000,- zijn 2.000,-zijn gevallen gevallen gevallen gevallen gevallen gevallen gevallen op alle op alle op alle op alje op alle op alle op alle nummers: nummers: nummers: nummers: nummers: nummers: nummers: 022841 091821 065676 023093 002202 092783 062593 f-1.000,- op alle 400,- op alle 200,- op alle 100,- op alle 100,- op alle 75,- op alle 50,- op alle 50,- op alle 10,- op alle nummers nummers nummers nummers nummers nummers nummers nummers nummers eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: 9281 934 538 014 388 204 19 57 9 Noordstraat 79, Terneuzen. Tel. 01150-96651 Het onderhoud van het spoor is precisie. 1 werk dat wordt uitgevoerd door kleine 4 ploegen vakmensen die door de NS won] den opgeleid. Als u tussen ca 21 enftj jaar bent, volledig lager onderwijs er 1 eventueel het LTS-getuigschrift hebt 1 over een goed gezichtsvermogen en een 3 goed gehoor beschikt en wilt werken ij] de buitenlucht met een grote mate» vrijheid en eigen verantwoordelijkheid? kunt u solliciteren naar de betrekkingvan J in ZEEUWS-VLAANDEREN Neemt u dan kontakt met ons op door hei opsturen van onderstaande bon (ineen envelop zonder postzegel) aan: N.V. Nederlandse Spoorwegen, Antwoord, nummer 99, 3100 WB Schiedam. 01 door te bellen: 010 -15 69 22, toestel 406. GasmDouw Nu voordelig bij Garage van Driel. Mr. Haarmanweg 5, Terneuzen. Tel. 01150-96568. Peugeot 504 t.i. bwj. '73. f 4.850,- Gara ge van Driel, Haarmanweg 5, Terneuzen. FORD CAPRI L 76 t.k. Tel. 01650 - 45657. Datsun Cherry Cherry '72 (4 drs.) de luxe, Cherry '73 de luxe, Cherry '74 de luxe. Uw Datsun Ga ragevan Driel Axel, Terneu zen. Mercedessen 300D-240D-220D-200D-280SE-280SLC van 1978 tot 1974 Mercedes 300D metallic groen aut. sch.d1978 Mercedes 300D bordeauxrood 1978 Mercedes 300D blauw1978 Mercedes 300D citroengeel 1978 Mercedes 300D Engels rood 1978 Mercedes 300D camelbeige 1978 Mercedes 240D American blauw1978 Mercedes 240D bruin1978 Mercedes 240D rood 1978 Mercedes 220D wit1978 Mercedes 200D creme1978 Mercedes 200D lichtgroen1978 Mercedes 280SE metallic zilver aut. sch.d1978 Mercedes 250SLC bruin aut. sch.d1975 Mercedes 200D donkergroen1977 Mercedes 200D Engels rood nw. model1976 Mercedes 240D bruin1977 Mercedes 240D beige1975 Peugeot 504 diesel creme1977 Volvo 244DL met gas, groen1975 Al deze auto's met 6 maanden garantie, financiering, inruil mogelijk. Ceresstraat 32, Breda in de straat van brouwerij Skol. Tel. 076-145982 na 6 uur 141613. Zoekt u een vlotte betrouwbare partner m. goede pos. Ser. en toch m.e. vleugje avontuur. Leeft. 28-45 jr. Stima kan dit voor u realiseren. St. v. ser. huw.bem. Vriesestr. 26b, Dordrecht-C., 078 - 36081. Breda 076-812251. JONGEMAN, 29 jaar, zoekt z.s.k. met meisje of vrouw, 1 kind geen bezwaar. Alle brieven worden beantwoord onder nr. 12638. Zoekt u een levenspartner? Waarom vraagt u niet eens vrijbl. inl. over onze bemidde ling voor huwelijk of duurzame man/vrouw-relatie? Wij garanderen eerlijke voorlichting en deskundige begelei ding. Indien u niet binnen 1 jaar slaagt, zetten wij de bemiddeling kosteloos 1 jaar voort. Hoofdadm. Postbus 122, Ede, afd. Breda: Delbergen 53, tel. 076-652721. Erkend door de Raad van Toezicht. Direct van part. t.k. bungalow aan de Schotse Hooglanderstr, 56 te Waspik. Aanv. pim. jan. 1979. Prijs n.o.t.k. Te bezichtigen na afspraak. Woonplaats: DE STEM VAN DONDERDAG 12 (Van ^,£1 - Per 1 november moeten de I al om vijf uur op slot doen. Het Minist het Axel se verzoek om het sluitingsuur gesteund door gemeente en Kamer v; inkomsten op zaterdagmiddag vanweg oplopen. Voor de Axelse middenstand danige tegenvaller. De Axelse commissie voor het midden- en kleinbedrijf zal zich in de volgende vergade ring over het besluit beraden len bekijken of eventuele stap- Spoorwegenlpen zullen en kunnen worden ondernomen om het Ministerie alsnog tot andere gedachten te brengen. Volgens een woord voerder van het Ministerie is geen ontheffing verleend om dat men geen aanleiding zag om in deze situatie af te wijken van de wettelijke sluitingstij den die onlangs door het par lement zijn vastgelegd. Woordvoerder T. Marteyn-de Nederlandse1 Leeftijd: jaar. Opleiding: wenst te worden ingelicht over de betrekking) van vakman wegonderhoud in Zeeuws-1 Vlaanderen AV 736/Z.V.1. K./5-10 I TE KOOP WOONHUIS met opstallen a.o. Totaal ca, 1200 m2 grond. Gelegen in bebouwde kom, 5 km. van Terneuzen. Pr. n.o.t.k. Brie ven no. 20261 v.d. blad. Voor al uw verbouwingen winkel betimmeringen, metsel- en tegelwerk en; dakreparaties 01608-15632 Voor al uw schilderwerk (binnen en buiten) en p| nolwerk tel. 01608-15632 C vrijst. woning, opp. 5,35 aa Ind.L-vorm. kamer, hf keuken en bijkeuken; verd.: 3 sl.kamersendoucsj Vr.pr. f 140.000 k.k. tol tl 01652 - 2780. Mag meneer nog wat meer aan z'n jasje beleven? Gewonnen prijzen kunnen na de derde trekking worden geïnd. f l :.'A .1 mm Wmmw.f 51 I Tweed sportkolbert met jagersplooi l'yQ Tweed sportkolbert in pied l'TQ en klepzakken. Bruin gemêleerd. 1/37."" de poule dessin. Bruin/beige. (Van onze correspondente) AXEL Dinsdagavond jongstleden heeft de Katholie ke Vrouwen Organisatie het nieuwe seizoen geopend met een jaarvergadering die werd gehouden in het Axels Cultu reel Centrum De Halle. Hoofd- I zaak van het huishoudelijk ge deelte was de bestuursverkie zing. Na 12 jaar voorzitterschap legde mevrouw A. de Winter- Vermue de hamer neer. Ze werd opgevolgd door mevrouw Smeets-de Wijs, die als be stuurslid werd herkozen en door de vergadering tot voor zitster werd gekozen. Ook me vrouw Hofman-Gort trad af en stelde zich eveneens niet her kiesbaar. Als nieuwe leden in het bestuur werden de dames van Damme- de Smet uit Zuiddorpe en mevrouw Re- mijn-Nijsten uit Axel gekozen. Na het officiële gedeelte liet de heer Remijn een diaserie zien over zijn studiereis naar Ame rika. Op 14 november aan staande komen de K.V.O.-da mes weer in de Halle bijeen, met als onderwerp een alge mene inleiding over physio- therapie. (Van een onzer verslaggevers) middelburg De recht- ank in Middelburg heeft de jarige G. G. uit Terneuzen veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, waarvan drie maanden voorwaardelijk met Te'a.ar Proeftijd. G. had zich i rooldrg gemaakt aan handel heroïne. De officier van jus- le kad tegen hem twaalf waarvp", gevangenisstraf geëist voorwaardelijk J?.® 2}larige P- de F-, even- ven Terneuzen, kreeg we- ,g ns handel in hasj drie maan- I van de ^6r toezicht stellen - nnesver a §emene reclasse- verklaard n verbeurd titie had ten 6 °*flcler van jus- '«aanden de F' en K'ze* WaardehiW a an twee voor- CVmf Sev°rderd. jange T^M6'5 W8rd de 31" veroordeeld tot"1-?611 Bosch gevangenisstraf 3 maanden vooraLst ra f u6taftrekvan Pjeegd. De 27 in -1"8 ge" Güze, die in de k T' mt fekerke een m rt Van BiS" W bracht, kreeg ?1S]e had ver" I SevangenissraL er maa"den I j°°ran-est en eetf1 a^trek van E efijke ter besch ui voorwaar- I van de regerintlkklngsteUmg Proeftijd met drie jaar de 33-]trigteaLkrVeroordeelde glsche Boecho,,?'uit het Bel- gevangenisstraf drie jaar voorarrest3 De met af tr<* van ^aken o°deTnhadtalvan ^en, oQnder meer in Ter- At' van Gent Sluiskil- frondskerke en 's-Heer j0nnis was conf6Pleegd' Het e officier van i?1? de eis van

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 18