m ZEE U V erze verho: haven U mag best weten dat er maar één echte Melha Toast is... DIRKER: GEEN 3,5 M, Subsidieka voor kade aanleg gen Cr van IVBUN6137I zonnebanken zonnehemels £695 - zonnekuren 7Q constant van tien heuvel Elke week voor maar 1,25 Holland Electro Stofzuigers zegt Trees en ze spreekt uit ervaring. Vrijen betekent nog te weinig het op elkaar reageren. Vrouwen komen daarom vaak niet aan zichzelf toe. Velen weten bij voorbeeld niet wat een orgasme is. Lees in de tweede aflevering van Van Onderen over samen bezig zijn. Wijd üit huis Sauna Pinkeltje Alleen Buitoni maakt de echte Melha Toast' DIERENARTS K. HESSELING Het allernieuwste op gebied van Spreekuurtijden onveranderd DE RAADSKELDER DE GROOTSTE SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND BRÜINCENTRUM NEDERLAND U gaat 'n stofzuiger kopen? Kies dan voor zékerheid. Holland Electro is stofzuigerspecialist. Maakt niets anders dan sublieme, duurzame stofzuigers. En durft het daarom als enige aan om drie jaar garantie te geven. Kies voor die éxtra zekerheid als u 'n stofzuiger kiest. De vakman-winkelier heeft een Holland Electro voor u. Holland Electro 3000 krachtig: 1000 Watt motor fluisterstil: radio en telefoon zijn weer te horen! 7 m -snoerautomaat thermisch beveiligd unieke garantie: 3 jaar met veel handige hulpstukken Holland Electro 2000 compacte vorm soüde 700 Watt motor 5 m-snoerautomaat thermisch beveiligd unieke garantie: 3 jaar met veel handige hulpstukken Holland Electro 2500 sterke 750 Watt motor geluidgedempt gefilterde uitblaas- lucht 5 m -snoerautomaat unieke garantie: 3 jaar met veel handige hulpstukken Holland Electro BigToppy 7 m snoer extra vuilfilter 6 liter stofcassette met veel handige hulpstukken fe"^««SSS "Sexueel bevrijd? <spgfi 46» Omdat het fijn is om jezelf te zijn is het sterkste kenmerk van de komende winterrok. Voor de rest mag alles. Doorgeknoopt, aangerimpeld of geplisseerd. Recht, in stroken of Schots. is goed voor je porieën en je hartspier. Je krijgt energie voor tien. En, geen griep deze winter. Lekker ontspannen doen. om weer te gaan werken. Drie vrouwen vertellen over hun ervaringen. Viva wil meer weten. Over jouw ervaringen en /of problemen. Schrijven dus. is een film van Harrie van Geelen. Zo geloof je weer in kabouters. Hij schrijft en filmt, niet geremd door de werkelijkheid. Da's maargoed ook. De bakkers van Buitoni maken hun heerlijke, knapperige, goudbruine Melba Toastjes speciaal voor u! Er is dan ook maar één bedrijf in heel Europa dat het originele recept mag gebruiken en daarom ook als enige de originele naam Melba Toast mag voeren: Buitoni. Met ingang van 16 oktober 1978 zal het spreekuur op de Stationsstraat komen te vervallen. Het spreekuur zal dan gehouden worden ten huize van 's Heerenwei 63 ZEVENBERGEN TEL. 01680-24489 stelt zijn schilderijen tentoon in van het stadhuis, vrijheid 149, hoogstraten van 7 t/m 16 oktober 1978. Open: zaterdag en zondag: van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 20.00 uur. Werkdagen: van 14.00 tot 20.00 uur. Raadpleeg Uw arts BALIËNOIJK 40 - BREDA - TEL. 076-875663 Eindhoven, tel. 112068, Geldrop. Tel. 860778 Venlo, tel. 15476, Weert, tel. 36862, R' dam Tel. 805175 ZEER IMPORTANTE KUNST-, ANTIEK- EN INBOEDEi VEILING Op Maandag 16 oktober a.s. en volgende dagen telkens aanvan. gende om 19.30 uur, zal door ons ten verzoeke van de Weledele heer A. Tusveld èen openbare verkoping worden gehouden vat zijn gehele handelsvoorraad, met diverse toevoegingen uit zijn particuliere verzameling. Verder worden enige chique inboedels bijgevoegd. Deze veiling welke gehouden wordt aan De Lind 10 te Oisterwijk zal geschieden bij opbod om contant geld aan de meest biedende en wel ten overstaan I van de weledele heer P.A. Neve deurwaarder te Tilburg. Ter veiling komen de volgende goederen: UNIEKE GROTE VERZAMELING CHINEES EN JAPANS PORSELEIN EN AARDEWERK Waaronder fraai blauw en polygroom gedecoreerd porselein zoals 5 dig. kaststel uit de Kang-Hsi periode, vele series antieke famillirose porseleinen borden, diverse familli rosé porseleinen dekselpottenen vazen, zeer fraaie antieke gepolygromeerde imari porseleinen terrine met uitgewerkte kroon en leeuwenmaskers, enige grote blauw I gedecoreerde Chinese schalen uit de Ming periode, verder veel Euro- pees porselein en aardewerk waaronder zeer bijzondere mooie blauwe I en gepolygromeerde Delftse aardewerk borden, kaststellen en vazen ANTIEK EN KLASSIEK MEUBILAIR, KRONEN EN SPIEGELS Waarbij ant. Hollands wortelnoten Louis XV kabinet, diverse wortel- I noten porseleinkasten, 17e eeuwse Hollandse rijk gebeeldhouwde vierdeurskast, zeer fraaie ant. Zeeuwsche kast, rijkgebeeldhouwde halbank, bijzonder mooi vierslags kamerscherm met goudlak, ivoor en jade opgewerkt, ant. ronde mahonie coulissetafel met zes ant, mahonie stoelen, ant. notenhouten rankenkast, ant. mahonie Louis XV hoekkast, verder vele antieke klein meubelen zoals deken kisten, commodes, tafels, voitaires, kronen, spiegels enz. VELE PERZISCHE EN OOSTERSCHE HANDGEKNOOPTEI TAPIJTEN In vele maten en dessins waaronder diverse oude stukken zoals Mesched, Afghaan, Hamadan, Sarouck, Shiras, Arad, Zijden, Quom, Bagtiari en vele andere. ZEER KLEINE DOCH UITGELEZEN COLLECTIE OUDE EN MODERNE SCHILDERIJEN, AQUARELLEN EN TEKENINGEN VAN ZEER BEKENDE MEESTERS iedereen leest de krant altijd^en overal, iedereen leest de krant p—i altijd en overa itssn GOUD, ZILVER EN JUWELEN Waarbij vele gouden sieraden zoals zeer fraaie familie juwelen bezet met briljant, diamant, robijn, smaragd en saffier, uitgebreide verza meling miniatuur zilver speelgoed, verder vele antieke zilveren gebruiksvoorwerpen o.a. broodmand, pijpencomfoor, koffie-thee servies, kandelaars en een uitgebreide 12-persoons cassette tafelzilver (80 dig.) Verder komt ter veiling: veel Hollandse koperen en tinnen gebruiksvoorwerpen, curiosa, enige Friesche stoelklokken, vuurver- gulde pendules en kandelaars. Dit alles en nog veel meer kunt u bezichtigen op de kijkdagen welke worden gehouden op vrijdag 13 oktober a.s. van 19.00 uur t/m 22.00 uur en op zaterdag 14 en zondag 15 oktober telkens van 11.00 uur t/m 17.00 uur.Tijdens de kijkdagen wordt een entree geheven van f 1,50 per persoon. De rijkgeillustreerde catalogus is uitsluitend tijdens de kijkdagen verkrijg I baar ad f 5,- per stuk en is er gelegenheid tot het opgeven van koop opdrachten welke gratis worden uitgevoerd. VEILINGBEDRIJFGebr. Hirschberg B.V., Postbus 294, 1400 AG Bussum. Tijdens de kijk- en veilingdagen zijn wij telefonisch bereik baar onder nr. 04242-2272. Winkeliers en consumenten vinden elkaar feilloos in deze krant. 3 laar Ga rant sterke 750 Watt motor unieke garantie: 3 jaar (Bij abonnement slechts 1,05 Bel: 023-319420). De Sterkste Wint z DONDERDAG 12 OKTOBE (Va VLISSINGEN - De vertegenwoort schappen Vlissingen en Terneuzen, d: verhoging van de haventarieven in deze verhoging te gering. Hij wenste De heer Dirker betoogde, dat de Zeeuwse havens wel moeten I letten op hun concurrentiepo sitie, maar dat 3.5 procent ver- hoging de geldontwaarding nog niet eens goed zou maken. Hij wees bovendien op de plannen van Amsterdam, Rotterdam en Delfzijl de tarie ven te verhogen met ongeveer 6 procent. De raad van bestuur van het havenschap Terneuzen bleek echter geen moeite te hebben met de 3.5 procent verhoging. Het Terneuzense havenschap I beschikt volgend jaar over een I sluitende begroting en daarom zou een verhoging met meer dan 3.5 procent niet nodig zijn, bet< het Dor mer keli de i D Hav veel ven: met dat Hav Het havi bep, gele pen dinj lijki (V an een onzer vers: nietItISSfNGEN Het havenschap T srbi 7? n op een subsidie van h< Zaken ten behoeve van de aai Woni-HUt bevan de massagoedhar verin5 Van het Miuisterie, drs. F. I Vlis^noImn VaT de raad van bestU' Het 1? ^^ijk laten doorschem een l! P vindt de aanleg va moment31^ Van behoud van werkgel Blok van h ?Tee bulkgoedbedrijven g v rderll havanschap toe, die zichl 'wee hin - ontwikkelen. Als de k<J ZZ 00k daadwerkelijk ga: 2,jnrannhnriSChe werkgroep inrichting hebben echt Van havenschap m« Cse vlakt: n°f1 Wat voeten aal welke bedniviih ?°nes °Pdelen komt de weV kunnen worde Pleiten voor hJt^k™6" bijeen en d ^ieu-onderdee" ngen Van het r ZUIDWES 9, 45 Dagblad voor antoben- t»_ 4530 AC Tem eui®°' Nieuwstraat -e S Hulst, 0114? TT," 0115011920 (4 lijnei i'00-28030 (3^1 (3 Ujnen), Go.* - HWEN k^TOBUBK«.gAjm vr9da8 8-U 7r oa Van l9.00-9n nn ^dvertentie-«ro ^-222555. U 20'00 uur 076-222555. ^polder ^>OEN.- °iI7°-437 "ju?? reda«ie R- Th. Pass Super ,ipg, banc 'u-3370 AW lcuac*ie R. Th. van c v^B*'vV!Ietstraat T?ern redacteur Zeela e SchinT1' Vowburcht 01100-2813sJ IaanH Hoordstrail 'KaPelle01102-: aneuirenyKanaalzonc T Hoek 01154-15! ^tOm^f-Zoouwsch vf,SeTKwakkel Óournal- S9; E vfrl". aanderen: Henk U50?,!?, v°or Zeelan? ?eten' z°utestrai «IS?.7- Sportrl "li V da Boer, La hunnernen^"12941- Zetland; A. Koe itU-"«pSïtSl*,j®: inspecteur Zeela inspecteur Zeeland

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 16