P&C. Geweldige mode,gezellige sfeer. Peek&Cloppenburg Slechts 8 dagen Finata Continu Crediet Opnemen en Aflossen naar behoefte. De bank om geld van te lenen. r houd fusie Herstel Terneu: w W\ s Zolang de voorraad strekt Is het niet lekker je goed tegen het najaar gekleed te weten ***B?j P&C heeft u nog een laatste kans**Om nog net op tijd aan zo'n vlotte blouson te komen***Behaaglijk warme stoffen, afgewerkt met tricot boorden+manchetten***En natuurlijk bloezend van lijn en tot op de heup*** Mode toppers maten 28-46 vanaf Weet alles van schoenen. Uw keus is al gemaakt Gefeliciteerd met uw nieuwe auto. Maar hoe financiert u hem? Hoe krijgt u hem uit de folder voor uw deur? Dat kan met elke gewone Persoonlijke Finata Lening. Heel simpel. Maar denkt u nu 'ns even verder: want na ver loop van tijd krijgt u bij een auto te maken met méér onderhoud, reparaties Geld achter de hand. Want ten eerste, kun je met een Continu Crediet weer op nemen wat je hebt afge lost Ten tweede, kun je Van diezelfde lening altijd de kredietlimiet wat ver hogen. Zonder de poespas van ingewikkelde formulie ren invullen. Dat is trouwens typisch de Finata Bank. U komt 't ook tegen bij het afsluiten TARIEF CONTINU CREDIET ieder geval allemaal dingen die geld van zo'n Continu Crediet U belt even kosten. En juist daar houdt 't Finata met onze leenspecialist voor een Continu Crediet rekening mee. Een afspraak bij u thuis, salarisrekening hoeft u er zelfs niet Of u vult de coupon in voor een voor af te sluiten. Met deze makke- rechtstreeks aanvraagformulier. Dan lijke manier van lenen, die natuurlijk leent u schriftelijk en vallen wij u ook opgaat voor een caravan, bankstel helemaal niet lastig. Bovendien bent of kléuren-tv., hebt u altijd een potje u natuurlijk altijd van harte welkom op het vuur. op één van onze vele Finata-kantoren. i i i i i i I iedereen leesj de krant altijd en oni ^me4nIn £Prong- Elvira "I DE STEM VAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 Villende bladeren. Dan kun je toch niet meer zonder zo'n lekkere, vlotte blouson? De faillissement de vennootsckj. de firma Firsij.;J woninginrichting' vestigd te Brei,.,; liaalhoudende O burg en haarlij aansprakelijk ten: 1. wonende teBred,j| Kooien, wonend,,j burg, zijn door het verh worden van dj uitdelingslijst, Mr. P.J.C.D., curator, Postbus 932 Willem II-stra Tilburg d£ sTEM VAN DONDERDAG 12 C Duffel blouson met kapuchon. I^Q Teddy blouson met tricot boord en ICQ Araché blouson met tricotkraag. In o.a. In camel en beige. Mt. 34 t/m 42. manchetten. In beige. Mt. 34 t/m 44. bruin, zwart en camel. Mt. 36 t/m 44. i 05201-552 25 J8ata l,r £3= Hoe krijg ik mn auto uit de showroom? Kredietlimiet Rente per maand Maandelijkse (berekend over aflossing 2,5% het uitstaande (minimaal f 75.-) saldo) 2.000.- 1.05% 75.- 3.000.- 1,05% 75.- 4.000.- 1,05% 100.- 5.000.- 1,05% 125.- 6.000.- 0,95% 150.- 7.000.- 0,95% 175.- 8.000.- 0,95% 200.- 9.000.- 0,95% 225.- 10.000.- 0,95% 250.- 11.000.- 0,95% 275.- 12.000.- 0,95% 300.- 13.000.- 0,95% 325.- 14.000.- 0,95% 350.- 15.000.- 0,95% 375.- 20.000.- 0,95% 500.- 25.000.- 0,90% 625, Rentewijziging voorbehouden. Overlijdensrisico gedekt tot 20.000.- Naam: 31 0 Breda. Wilhelminastraat 27. (076) 148757 - Bergen op Zoom. Van Dedemstraat 3. (01640) 41450 idé5 Graag zou ik zo snel mogelijk meer informatie over Finata Continu Crediet van u willen ontvangen. Adres: Woonplaats: Coupon in open envelop zenden naar: Finata Bank, Antwoordnummer 441, Postcode 1000 PA Amsterdan^ Bij vonnis vanTj dissementsrechtbrf d.d. 29 september» staa1: van faüüssema, klaard: Antoineluu phina Maria vanB,4|j nende te Breda aan J velbrink 24, voorheJ doende onder Je'j „Autorijschool rf rechter-commissarisj" noemd mr. E.A rechter in voormeld,] bank. Tot curator is steld mr. J.L.M, Aft] toorhoudende te Bre de Parkstraat 8 De rechter-commufl heeft bepaald djij schuldvorderingen op 1 december 19U ji, curator moeten zijn i'i diend en dat de vergadering zal word, houden op maandag',,, cember 1978 om 9.25J het gerechtsgebouw a. Kloosterlaan 46 teBiïl Breda, 9 oktober 19711 Mr. J.L.M. Arts, Parkstraat 8, Brei Curator /Van onze tafeltennismede- ,v werker) MIDDELBURG - De tweede competitieweek van j '/eeuwse afdelingscom- letitie heeft in de le klas A hrt Biggekerkse Big Smash a! eerste winstpunten opge- tverd omdat bij Effectde Kreekzoom 2 in Terneuzen ee„ kleine 4-6 zege behaald "Tan Meijer bleek zonder meer de sterkste en had dan k een belangrijk aandeel in de volle winst. Zand 3 wistin henhuis met 7-3 overMZ 3 te zegevieren waardoor MZ3 gjs enig team nog zonder pun lijkl tear Gee Poo Gal: vers Lau 2-8. zorj thui klas Aloj optr lanc deri was twe Arn goe (Van HEINKENSZAND - Nog nooit Luctoren Heinkenszand zo dichtb een paar onbenulligheden waar clubkleuren en de naam waaronde het laatste te beginnen: op advies club SV (Sportvereniging) Heinkc En wat de clubkleuren be treft, die zouden althans voorlopig gehandhaafd blij ven, te meer omdat toch vast stond dat men zowel aan de zondagcompetitie als aan de competitie op zaterdag zou blijven deelnemen. Het oranje- wit van de zaterdagclub Hein- kenszand zou dus gewoon in gebruik blijven bij de zater dagvoetballers en het groen witte tenue waarin Luctor 's zondags opereert zou even eens dienst kunnen blijven doen bij hen die ook in de toe komst geporteerd blijven om op die dag hun tak van sport te beoefenen. Geen vuiltje aan de lucht dacht men aan beide be stuurstafels. Een fusie waar over men nu al een jaar of tien van gedachten wisselt lijkt nu binnen het jaar zeer wel moge lijk. V zam alle vert lede stui kne alle naa zou zitt< met deei op 1 nier geh< wori G mot dwi dei ginf bij i (Van onze badmintonmede- werker) TERNEUZEN Na drie verloren wedstrijden in deze nog jonge badmintoncompeti- hjkt bc Terneuzen 1 op de goede weg terug. In de thuis wedstrijd tegen Vijfhuizen speelde het met 4-4 gelijk. De rilneu.zense ploeg beeint zijn «me te vinden en er lijken etere tijden voor het eerste am aan te breken. BC Ter- n uzentrieoNobleavor^orin uttwedstnjd tegen FST 1 m! j evenals The Wings dat van iW® Cijfers kI°P kreeg h(rt vi 10osterh°ut 2, dat b zoek?ngSe Marathon 1 op uk Vli, g StUl,rde de P'oeg laL i 'ngen met 6-2 neder ig huiswaarts. kort van R6n e"kelsPel kon In de eerstel .e sterke Abres. n°g enige, flng de strijd in de tweerihf gf^k °P- malr Bruysel voii Sa brandde Van 2~15 ln heft6 af: 12"15> kelspeltroklWee<le heren en- stand geiük rians Smolders de kt drie sets' ?°or T°utenburg I die vorig.,'w0 ïJ anDriel. stefke singlHn ®en zeer Waar toen Ül?? e mat legde, etndschot miste ethbei!iiSSende keer fel uiten haalde deze dames enkekn i°n eerste van Van Kb u met n"4' ?etl had op dateken'Terneu- baaie 2-i moment een ^an Toutenburg J °Pponente 9§!TId0Uimbreed T over Ho 44-11 en de besliss®rdSte twee sets. ran k,vam Elvira vo6 erde set syd ,ets tekort en kri"15"1611 net °c4 de°hP'Metn°gvfemet7-n ren op 2°e| was daarm^ J°° ,r H gem gekomen w stand ley mengd (j iHet eerste ster y n dat het duo vPe' toonde lijk truien „ie? !an, Brnysel- setl iiea bet uitstekend was duÈ

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 14