Ivstte iongbelegen^U jtoeertwark. 10t 175 ossestaart 2451 ffmieerwlMj— 191 de drankprjjzen! DELTA CENTRUM PRIJSVRAAG SUKSES DELTA CENTRUM B.V. 10.» OPEN VUUR, NU 0E TUD OM IN TE BOUWEN. ORIGINELE LAMSVACHTKLEDING in iacks, jasjes en mantels voor dames en heren modieuze modellen en kleuren kwaliteit en pasvorm! Alle prijsklassen!! afoy de goedkope slijter van de stad. zuurkoö versuit't^45 haï&tak gpcïriélKMW^ kui ÏÏÏMétoal»»® per 500jram57» va^ens!ri»§ \$oerenha*a vartwss^a®I<^„g,„ jUS I boerenaatworsl 99 haag - Kamperen Stock brandy 298.- QANTERIE ELEGANT VOORZETOPENHAARDEN INBOUWOPENHAARDEN GAS-, OLIE'- of KOLEN KACHELS. ELEC. VUREN en sierroosters, poken, tangen, blaas balgen enz. HAARDPLATEN voor het bouwen van een echte Engelse open haard, BRANDSTOFFENHANDEL B.V. KOLEN - OLIE - KACHELS Onze openingsaktie is een daverend sukses geworden. Duizenden stuurden hun oplossing en/of raden naar de prijs van het gratis bankstel. Wij waren volgens de justitie te royaal en deze legden beslag op de ingezonden formulieren Wij komen binnenkort op onze belofte terug en zullen met elan onze toezegging waarmaken... Zoals iedereen van ons gewend is.. Zeelands goedkoopste meubelcentrum Zuidvlietstraat 120 - Goes Tel. 01100-13126 jestek 81 brengt Long John whisky II?* Corbieres II?0y /Cótes du Ventoux JE Q|L '76 4?' /^Chateau Haut Brondeau^- Hg '74 fe?® I9.9^/ /Chateau Gontier 76 ^95 /VouvrayBlanc 76 Ir /^Chateau la Croix /Chateau Pichon /chateau Neuf du Pape i2?5 /Moulin a vent ||S5 Castillo Saint Julien ||0^ la Lande |^95 Jumilla w' J B Sherry med. wijn 7'' :en wanhoopsmiss Mtenhoopsmissie (il) |AïnkaLntvd6S'eUa heett van vi'f Afri^ I bui9en. De Britten DE STEM VAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1978- donderdag 12 oktober 1978 :T|-MVAN DONDERDAG 12 OK onze ïoeteinSöenén 5 stuks 2 kilo stuk 500 gram 250 gram 500 gram kOlïlW»"van 124 (Van L j> redactie binnenland) afeen recreatievorm voor lg'de beter gesitueerden te f* als het zo doorgaat Mf'tarievenontwikkehng. ït de Lrzitter H. Lebrech- 'USI van de stichting Kam- gende k iufJVeluwe gistermiddag zich op Coining van het hoofd- ploitant van de stichting in van Ec< ,toor van u de onU &tiek over de snel stij- mening 2 voorbeelden uit onze grote collectie De speciaalzaak in: Int Vat krijgt ze wel klein, voor haar j Stiètle Leder en LaniHVarhtkle<)in^; Leder modè K. Brugstraat 12, tel. 134442 - Breda. 850,— voor een Franklin kachel van Godin, breed 85 cm. Diverse modellen in ruime keus voorradig. 296,- voor fronthaard, 55 cm. Front-, hoek- en panorama haard, met bodemsteen of rooster en aslade. Energie besparende inbouw openhaard, ook voor aansluiting op het centr. verw. circuit. Rendement 80 90%. Momenteel in onze winkels o.a. Gelderse Potkachel op gas-, olie- of kolen van 1085,-tot/ 1285,-. bijpassende vuurkorven. Decoratieve ornamenten voor gevels of schoor stenen. Speciaal zaak voor alle soorten kachels, inbouwhaarden, voorzethaarden en de daarbij behorende brandstoffen. Daarom met al uw „stook" problemen naar de oude zaak met de frisse service L. Vorststraat 9a - Goes - 01100-27935 estek '81, lokt velen naar het Binnc isteren waren er werklozen om te pro n tegen de beleidsvoornemens van het >t Van Agt, omdat zij zouden leiden t< sksenjacht op deze groep, vooral do I ADVERTENTIE) Heerlijke vissalade (4 personen) Vermeng 400 g gaar visvlees (wijting, 1 vis. kabeljauw) met 250 g gekookte at appelen, 1 grote ui, 1 grote gesneden f peper en mosterd naar smaak. Bedel schaal met slabladeren. Leg de mass en maak deze glad met slasaus. De s garneren met 3 gesneden tomaten en jes ei. Doe meer met vis, omdat't zo le Produktschap voor Vis en Visproduklen. 's-Gr; 0.75 liter 3 flessen JJJ voor 3flessen 3 flessen Btiac vóïsen M.»y 3 flessen IjSS, voor 3 flessen voor dOo 3 flessen voor - 33a" 3 flessen j voor Ma 3 flessen j voor 52?°/ 3 flessen j voor 3 flessen voor IntVat Zoetevaart8, Hulst; Axelsestr. 19, Temeuzen 'Zoete Spa^i 3 flessen 1# f voor E dag komt in zicht, waarop Rhodesië, it negentig jaar geleden met geweld door et geweld zal worden heroverd. Het prachtige en rijke land, zo groot als Fr 'ergangsregering tot zeker 31 decembe ipalen van 6,7 miljoen zwarten, is in gro Dagelijks sterven er gemiddeld twintig m lerrilla-oorlog, waarin, getuige de krantef 'lijke wreedheden worden bedreven, laandelijks verlaten meer dan 1.500 bl ih er niet meer veilig voelen. Van dag tot dag oefenen vijf zwarte bi merika en het „moederland" Engeland to' janke en zwarte leiders, die het zogenaar n gesloten. Op basis van dit akkoord is 'ergangsregering gevormd op weg naar e deze regering zijn drie zwarte leiders i «thole en Chirau. Zoals bekend wordt dit invaard door de leiders van het Patriottis be. Beiden, leiders van guerrilla-bewet m onafhankelijk Zimbabwe. Amerika, En schouwen dit akkoord ook als ontoere 'den op het standpunt staan, dat de mach 'ergedragen door middel van een overet pen Vriend en vijand is er overigens var geling in Rhodesië mislukt is en zelfs lan eeft dat stilzwijgend toegegeven door in ®t één van de leiders van het Patriottisi et de moed der wanhoop is lan Sm C ld te winnen en begrip te vragen Lr!!6, Waann Rhodesië verkeert. Hij pr ET V00rde '"terne regeling, inspelen- Iziin m^e sectoren van de Amerikaanse I Jn Plannen bestaat. 1 Zoals te verwachten viel, heeft Smith b jmJT P°0t aan de 9rond gekregen fboodschan ?dpUnten ,eruggekomen. Z<= E! h SZOuden marxistische hord lermün!rdeV06t,e '°Pen, vermag de A k'ngsbewen a' St8ekt Zi' haar zor9en ov In Amo l nQen niet onder stoelen of t Hst) dat si?® re9enn9skringen ovei kunoenzim n van de vs voordeinti "°e'<g ge^danD8eA °ost-West-oonfron ■PatnottLh cAmerikaanse redene I Het Front X 9een echte oplossing j terrein verliest' St6edS sterker wordt I Het Frnn» w houden en |Vrijwil|jgers" met!!"8 b6r°ep Z0U f din3en van dien 9evol9en voor de Amerikainfeite'3ar een meeste "echten tot het n9econfronteerd het<=onfl^hSCn0,dee,n8menaan We'nig en te laat Part'j©n. Smith, die 'aatste eigenlijk co"cessies deed, heeft s "an dit jaa^ ai re! W''' De Amerikaanse L^nomnogterLT9 mee' dat Smith b|ijkens de in do, u 6n Wa'er te redden I ®n The Guardian Westle 9oed ingelic er niet zo zeker The Guardian^ 9eheim P|an z'in z0 bang voor ee h'anken, van wie o ben uitgewerk He,isnietonmnn r )d n°9 80 000 dr i ^mbinatie Van °g?l)k'dat het gezond Lanken "an de he politiek en bieren. HetS,®"6' wiizi9ende we te v

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 12