ulden waard? lijk Kapelle-dames in finale Zeelandcup JONGENS YAN ZE EL AND! A TONEN KLASSE IN GOES SMASH ACTIEF TIJDENS VERGADERING ZLTB Sensationeel bekervoetbal in de HuZaVo Yierde plaats voor Zeeland in Utrecht DEGRADATIE VOOR LUCTOR EN SEOLTO Prestatieloop groot succes sport jheepsberichten IS UW bemiddelaar n Duits DE STEM VAN DINSDAG 7 MAART 1978 bida 4 te Southend, Acila 8 ingapore, Alkmaar 4 te Ca- Arca 4 te Singapore, Aris- les 5 te Antigua, Atys 5 te japore, Bilderdijk 5 vn ;erdam nr Bremershaven, ndaris 6 30 w Algiers nr. ta, Dallia 3 vn Forcados nr ny, Daphne 6 vn Rasat- hoosh nr Mena al Ahmadi, ch Faith 6 ten anker Tees, ch Mate 5 te Dordrecht, ch Sailor 4 vn Rotterdam mmingham, Dutch Spirir 4 Rotterdam nr Grange- uth, Eemhaven 6 180 w Lis ion nr Rio de Janeiro, Esso opoort 5 vn Rastunaru nr shuhna, Gabriëlla 6 90 zw esaant nr Londen, Gany- ies 6 te Culdera, Gardenia 4 Venetië nr Livorno, Getafix n Lacoruna nr West Afri- Joefix 6 vn Tastanura nr uhsemangha, Katendrecht 'n Mizhushi nr Toyama, ix 6 te Peticouronne, Myti- 10 te Bonny verw., Nedl- d Eems 5 vn Suez nr Mu- t, Nedlloyd Kyoto 5 te Rot- lam, Nedlloyd Niger 5 te ulogne, Nedlloyd Nile 4 vn r Pedro nr Dakar, Ondina te Singapore, Onora 5 vn erto Miranda nr Rotterdam, tro 4te Cardon, Sepia 3 te St. nes, Straat Nagoya 4 te be, Thameshaven 4 te San- Tuvana 6 80 nw Pasajes nr. sajes, Waterland 4 te San- nerik. dollar 2.13-2.23 ïgelse pond 10-4.40 ilgische frank6.69-6.99 uitse mark 105,50-108,50 aliaanse lire 24,25-27,25 irtugese escudo 4,60-6,10 madese dollar 1.89-199 ■anse frank 44.25-47.25 wits. frank 114,75-117,75 weedse kroon 45,50-48,50 oorse kroon 39,50-42,50 eense kroon 37,50-40,50 ostenr. schill. 14,70-15.00 paanse peseta 2.54-2.84 riekse drachme 5,45-6,70 inse mark 50,50-53,50 oegosl. dinar 10.00-12.25 tr antenc onflic t (Van onze correspondent) BONN - Sinds gisteren heeft et conflict in de Westduitse rantenwereld zich nog verder oegespitst. Behalve meer dan onderd kranten, wat onge- eer neerkomt op ongeveer ze- entig procent van de totale plage, zullen vanaf vandaag ook tijdschriften en magazines niet meer verschijnen. Nadat gisteren het weekblad Der Spiegel niet was uitgeko men omdat het wordt gedrukt bij een door een proteststaking getroffen Springer-concern, zullen deze week ook bladen met een miljoenenoplage als Stern of Quick niet of als nooduitgave verschijnen doordat het technisch perso neel is uitgesloten. Gisteravond werd bekend dat beide partijen bereid zijn de directeur van het Federale Arbeidsbureau in de Bondsre publiek, Josef Singl, als be middelaar in het conflict te ac cepteren. De eerste gesprekken zullen waarschijnlijk niet voor morgen plaatsvinden. De werkgevers zullen hun uitslui tingsacties vermoedelijk mei ingang van vanmiddag 12 uur opschorten in de hoop dat de bonden ook hun acties zullen beëindigen. (Van onze zwemmedewerker) GOES - Dat Zeelandia over een goede zwemploeg be schikt bewees het zaterdagmiddag in het zwembad te Goes waar de vierde en laatste competitiewedstrijd bij de niet- startvergunninghouders werd gezwommen. Vooral de jongensploeg was zeer succesvol, want het zag kans in een vierkamp tegen Luctor uit Middelburg - de kanshebber voor een finaleplaats om de Zeelandcup - met een klein verschil te kloppen. De Ganzen werd in deze vierkamp derde met Kapelle op de vierde plaats. Het had maar wei nig gescheeld of ook de meisjesploeg van Zeelandia had de overwinning behaald. Maar op de 6x50 meter vlinderslag estafette moest Zeelandia zeker 30 seconden toegeven aan Kapelle, dat daardoor als winnaar bij de meisjes uit het water kwam. effectenbeurs is maandag in een temming van start gegaan waarbij ke Olie en KLM en later ook Unile- De belangrijkste oorzaak was het ar. De Amerikaanse valuta opende reliswaar zwak maar gaandeweg waardoor men moed vatte. De kan- taanse mijnstaking door president ken worden hoger aangeslagen. De :n ook beter en de scheepvaartsector De obligatiemarkt opende een tikje irkt woog het feit, dat de winst per idam veel minder sterk is gestegen zwaar. Ondanks de forse dividend- 4,- tot 4,80 veranderde de PnJs ntegen was een andere aannemer, ink, 1,80 hoger op 10,-Veelge- ond er naar aandelen Interlas, zodat taan met een 12,-hogere biedpnj' was ook in trek met een winst van Voor Ford werd vergeefs ƒ35,- meet 1,-. De lokale bankaandelen ware" ite banken allemaal wat hoger. Op de .eidde de meevallende winstontwik- etoteen 7,-hogere prijs op 55,- lagere resultaten bij ACF leidde tot 6,- op 152,-. De scheepsbouwers it kwam RSV te staan op 3,- achte- ,-. terwijl Van der Giessen waa^ ;engewone aandeelhoudersvergade •nf 2,50 afbrokkelde tot 133,- rteerbare obligaties KSH mocht oo len gehandeld in afwachting van be sprekingen tussen de vakbonden e beslissing van de rechtbank ov betaling die vandaag wordt ve Desondanks was het een voortreffelijke prestatie van de Zeelandiaploeg dat in Gea Nieuwenhuize en Hannie de Wee goede krachten had. Voor de meisjesploeg van Kapelle betekende deze overwinning bijna zeker een finaleplaats bij de strijd om de Zeelandcup. Dit is voor deze jonge vereni ging toch wel een uitstekende prestatie. Al na de eerste com petitiewedstrijd kwam Ka pelle verrassend op de tweede plaats, hetgeen vele clubs on begrijpelijk voorkwam. Maar dat de eerste klap een daalder waard was bewees Kapelle, dat bij elke volgende wedstrijd terrein moest prijs geven. Maar nu in de laatste wedstrijd zo goed zwom, dat het uiteinde lijk als vierde meisjesploeg in de finale komt voor de Zee landcup. Voor deze wedstrijd die op 1 april in Vlissingen wordt gehouden bestaat een zeer grote belangstelling, zodat deze wedstrijd zal uit groeien tot een grandioos slot van het zwemseizoen. Voor Zeelandia een troost dat het bijna kans had gezien de finalisten voor de Zeeland cup te kloppen. Maar ook Zee landia, waarvan in de begin fase van de competitie zoveel werd verwacht, verwaarloosde de eerste competitiewed strijden en dat heeft het zeer waarschijnlijk de finaleplaats gekost. De Ganzen was in de wedstrijd de grote verliezer. Het had bij de aanvang van de wedstrijd slechts vier en een halve seconde achterstand maar het kon tegen het geweld van het Kapelle-team niet op. Goede tijden werden er ge maakt door de dames op de rugslag en de vlinderslag. Linda van de Ree won de rug slag van de Zeelandiameisjes Hannie de Wee en Gea Nieu wenhuize. Laatstgenoemde was de snelste op de vlinder slag. Ook de Zeelandiajongens Gerard Kersbergen en Dies Sinke maakten het op de nummers onder de tien jaar winnaar Marco Sul van Luctor erg moeilijk. DE EINDUITSLAG LUIDDE BIJ DE MEISJES: 1 Kapelle 1266,5 sec., 2 Zeelan dia 1275,0 sec.,, 3 De Ganzen 1302,4 sec. en 4 Luctor 1342,7 sec., Bij de jongens: 1 Zeelan dia 1385,3 sec, 2 Luctor 1401,2 sec., 3 De Ganzen 14.16,4 sec., 4 Kapelle 1507,3 sec.. De uit slagen waren: 25 meter vlinderslag meisjes onder de 10 jaar: 1 A. Braam Kapelle 24,4,2 M. van de Brink Luctor 26,3, 3 A. Dunnes Luc tor 27,1. 25 meter rugslag meisjes onder de 12 jaar: 1 P. Kole Ka- Pelle 48,7, 2 I. Sollé Luctor 49.1, 3 J. Sinke Luctor 49,1. 50 meter schoolslag meisjes onder de 14 jaar: 1 A. Slootma- De Ganzen 428,2 J. Evers- dijk Zeelandia 45,6, 3 A. Ad- riaanse Kapelle 47.0. 50 meter rugslag dames: 1 L. van de Ree De Ganzen 40,9, 2 H. de Wee Zeelandia 41,8, 3 G. Nieuwenhuize Zeelandia 42,3. 25 meter vrije slag meisjes onder de 10 jaar: 1 M. van de Brink Luctor 20,8, 2 I. Wessels De Ganzen 21,2, 3 A. Braam Kapelle 21,3. 50 meter vlinderslag meisjes onder de 12 jaar: 1 C. Eversdijk Kapelle 48,0,2 p, Kole Kapelle an 3 Sollé Luctor 50,8. 40 meter vrije slag meisjes onder de 14 jaar: 1A. Slotema- Ker de Ganzen 32,7,2 J. Evers- a']k Capelle 36,7, 3 A. Ad- naansen Kapelle 37,9. 50 meter vlinderslag dames: ai i Nieuwenhuize Zeelandia w 'i' ,A'Klk Zeelandia 34,1,3 n. de Wee Zeelandia 45,5. '5 meter vlinderslag jongens °nd" de 10 jaar: 1 M. Sul Luc- 1 2 G. Kersbergen Zee- 'or 2*4 6 3'3' 3 A' ®ouwer Luc nna° B?eter rugslag jongens KlW,,de 12 ia": 1 K. Louisse Ka !!e "te'®' A- van de Velde G-n ®L1, 3 L. Paauwe de hanzen 51,5. ondtrm,fe,r,Schoolslag jongens Lunt c 14 !aar: 1 A- Jonker 0r ol,8,21. Blokpoel Luc tor 54,3, 3 O. Rober Luctor 55,2. 50 meter rugslag heren: 1 H. van Vossen de Ganzen 41,6, 2 F. van de Ree de Ganzen 43,5,3 K. de Keizer Zeelandia 44,4. 25 meter vrije slag jongens onder de 10 jaar: 1 M. Sul Luc tor 18,8, 2 G. Kersbergen Zee landia 20,2, 3 D. Sinke Zeelan dia 20,4. 50 meter vlinderslag jongens de 12 jaar: 1 T. van de Vreede Kapelle 53,5,2 A. van de Velde Kapelle 1.03.4, 3 A. de Koster de Ganzen 1.19.01. 50 meter vrije slag jongens onder de 14 jaar: 1 C. Paauwe Zeelandia 38,7, 2 K. de Keizer Zeelandia 39,8,3 M. de Kok de Ganzen 40,2. 50 meter vlinderslag heren: 1 G. Kosten Kapelle 42.1, 3 C. Paauwe Zeelandia 44,9, 3 F. Op de achtergrond Van links naar rechts Hanny de Wee, Linda van de Ree en Gea Nieuwenhuize. Op de voorgrond Links Gerard Kersbergen, rechts Dies Sinke. van de Ree de Ganzen 50,4. 6x50 meter vlinderslag esta fette meisjes onder de 14 jaar: 1 Kapelle in 4.57.0. De overige ploegen werden gediskwalifi ceerd. 5x50 meter rugslag dames: 1 Zeelandia in 4.39.0, 2 De Gan- ;zen in 5.12.1. De overige ploe gen werden gediskwalificeerd. 6x50 meter rugslag estafette heren: 1 Luctor in 5.04.6. De overige teams werden gedis kwalificeerd. (Van onze sportmedewerker) KAPELLE De Zeeuwse Lawn Tennis Bond hield za terdagmiddag in motel „De Caisson" zijn districtsleden voorjaarsvergadering. Er waren geen schokkende feiten alhoewel de discussie tussen het bestuur en de tennisvere niging Smash uit St.-Jansteen hoog opliep. Toch liep alles met een sisser af en konden de beide partijen redelijk tevre den naar huis keren. Voorzitter Cees Wondergem liet de vele aanwezige afge vaardigden weten dat er begin mei een enquête onder de ver enigingen zal plaatsvinden om de behoefte aan trainers in Zeeland te peilen. De ZLTB herbergt momenteel 38 vereni gingen waaronder Hoek en Zaamslag die dit jaar door de Bond zijn erkend. De KNLTB had het bestuur laten weten dat men niet tevreden was over de gang van zaken bij de lede nadministratie van tal van tennisverenigingen. Er zullen dan ook zo nodig maatregelen getroffen worden tegen ver enigingen die in gebreke blijven. Het betreft hier het doorgeven van alle leden aan de KNLTB. De betrokken ver enigingen kunnen zelfs uit de competitie genomen worden. De hoofdmoot van de vergade ring - hetgeen overigens van tevoren niet de bedoeling was - werd een discussie tussen ten nisvereniging Smash uit St.- Jansteen en het bestuur van de Zeeuwse Lawn Tennisbond. Er werden over en weer harde woorden gesproken. De aan leiding was het indienen van twee moties van Smash. De eerste motie betrof het negeren door de Zeeuwse Tennisbond van beslissingen door de KNLTB. „De verenigingen uit Zeeland waren het daar niet mee eens", was de conclusie van de ingediende motie. De tweede motie betrof het feit dat de Zeeuwse Bond een spe ler bij uitsluiting niet de reden behoeft kenbaar te maken. Al leen de KNLTB hiervan in kennis te stellen was voldoen de. Smash probeerde het be stuur een uitspraak te laten doen in deze kwestie maar deze kwam er niet. Als eerste reactie zei voorzitter Wondergem na mens het bestuur: „We voelen deze motie als een motie van wantrouwen jegens het be stuur aan". Secretaris Franken van Smash was het daar niet mee eens: „U moet dat niet als een motie van wantrouwen be schouwen. Het is juist de be doeling u een handje te hel pen", aldus Francken. Het be stuur zat er duidelijk mee in de maag en vroeg een onderling beraad aan. Na deze kunstma tige ingreep was het bij de ver enigingen duidelijk dat een nadere uitleg van de feiten noodzakelijk was. Smash kaartte deze problematiek aan naar aanleiding van gebeurte nissen tijdens de Zeeuwse jeugdkampioenschappen die in Terneuzen werden gehou den. Tijdens deze kampioen schappen deed zich het „Jac queline Bral" - incident voor. Jacqueline Bral weigerde de finale te spelen tegen Els Vo gels vanwege het feit dat de speelster al vier partijen op één dag had afgewerkt. Het regle ment zegt dat een speelster mag weigeren indien zij al vier wedstrijden op één dag heeft afgewerkt. Bral maakte van deze regel gebruik en weigerde waarna Els Vogels door de Bondsafgevaardigde als win naar werd uitgeroepen. Later zou de KNLTB dit niet accep teren en liet weten de finale wedstrijd naar een nader te bepalen datum te verschuiven. Dit is echter nooit gebeurd, zodat de vereniging Smash dit bij het bestuur aanhangig maakte. Na het nutteloze heen en weer gepraat liet Smash de strijdbijl hangen en trok de beide moties in. Na dit onder onsje kwam de organisatie van de districtsclubkampioen- schappen ter tafel. Smash had zich voor de organisatie garant gesteld hetgeen ook op bezwa ren stuitte van technische aard. De heer De Jong uit Mid delburg deed het voorstel geen zomerkampioenschap te hou den maar er een wintercircuit van te maken. Dit voorstel werd met algemene stemmen begroet, maar toch zal Smash l de eerste keuze zijn zodat het organiseren van dit toernooi nog zeker tot de mogelijkheden behoort. Met algemene stem men werd het voorstel om de contributie met één gulden per lid te verhogen - voor het aan trekken van een parttime kracht - aangenomen. Ook dit jaar zal de ZLTB een scheids- rechterscursus alsmede cur sussen voor tennisbegeleider organiseren. De jeugdfasetrai ningen zullen in Terneuzen en Kapelle worden gehouden terwijl de regiotrainingen in Oostburg, Hulst, Axel, Goes, Kruiningen en Vlissingen ge houden zullen worden. LTC Animo uit Terneuzen organi seert van 4 tot en met 6 mei de jeugdkampioenschappen, Sluis het bekende Belfort- toernooi en verder organiseren Axel, Oostburg, Hulst en Groede ook toernooien zodat de tennisliefhebbers in Zeeuwsch-Vlaanderen zeker weer aan hun trekken zullen kunnen komen. EDDY DE SCHRIJVER HULST-De vier halve fina- nende doelpunt achter doel- listen in de HuZaVo- man Swinne. bekercompetitie zijn bekend. Bleijko toonde zich weer een waar cupfighter, Willy Bo- gaert schakelde verrassend Staf de Feber uit, De Smickel had het erg zwaar tegen Landsman de Loos maar bleef overeind. Goossen blijft de enige tweedeklasseploeg. Het elimineerde gemakkelijk Ver- vaet. Biesbroeck keek al voor rust tegen een hopeloze 3-0 achter stand aan. Middels Emiel van Wiel, Johnny van Goethem en een eigen doelpunt van Bies broeck was het zo ver geko men, Bert Weerman vergrootte de score na rust nog voordat Jan de Nijs en Rudie Buisrogge de score konden milderen. Willy Bogaert zorgde voor het betere stuntwerk tegen Staf de Feber. Hans Dujardin werd matchwinnaar. Hij tilde Bogaert naar 2-0. Daarna zette Staf de Feber een geweldig slo- toffensief in, kwam halver wege de tweede helft zelfs op 2-1 door Eddy de Nijs maar verder liet een uitstekend Bogaert-doelman John Du- carmon het niet meer komen. De Smickel heeft de grootste moeite gehad met een furieus aanvallend Landsman de Loos. Henk Maas schoot De Smickel wel naar 1-0 maar Benny van Remortel diende een minuut later van repliek. Hans de Vliegere schoot De Smickel opnieuw naar de beste papieren en Landsman de Loos heeft daarna erg lang moeten vechten voor de gelijkmaker. Die kwam er via de voet van een goede Adrie Gijsel. Toch kwam De Smickel als winnaar uit de bus. Wie anders dan Henk Maas schoot het win- Goossen liep tegen Monkey al snel naar een 3-0 voor sprong door doelpunten van Ferry van Kruyssen, Edy Bo gaert en Paul van Waterschoot. Pas daarna kon Frans Bouma tegenscoren. Van Kruyssen bracht de kloof weer op drie doelpunten, voordat Ronny Verstraten kon milderen. Edy Bogaert en Paul van Water schoot zorgden uiteindelijk voor de 6-2 eindcijfers. In de eerste klasse stonden slechts twee wedstrijden op het programma. Staf de Feber kreeg zes minuten tijd om de gestaakte wedstrijd tegen Bleijko, waarin De Feber met 3-2 achterstond, om te buigen in een goed resultaat. Daar slaagde De Feber niet in en Bleijko won voor de tweede keer die avond. Parochiebar kon het niet bolwerken tegen Spitters Sport dat door Ronny van Nieulandt op 1-0 kwam. Keijzer maakte gelijk maar opnieuw zorgde Van Nieu landt voor een Spitters- voorsprong. De Kok maakte voor de tweede keer gelijk, maar daarna was de Belgische koek op. Han de Rechter en Frans Seghers brachten de punten bij Spitters Sport. In de tweede klasse walste Lansu over GTI. Etienne Na chtegaal scoorde een hattrick voordat Ronny van de Lavoir de eer voor GTI kon redden. Ed Voerman blijft met Goossen de gegadigde voor de titel in de tweede klasse. Hoe groot de waarde van ex-AZW'er Ger- rit Viveen is, werd nog maar eens een keer nadrukkelijk on-\ derstreept. Viveen scoorde de vier treffers voor zijn team en maakte van Van Mullem een. geslagen ploeg. TERNEUZEN - Het district Zeeland heeft tijdens de natio nale kampioenschappen voor adspiranten districtsploegen die zaterdag in de sporthal Hoograven te Utrecht zijn ge- (Van onze korfbalmedewer- ker) TERNEUZEN - Het micro- korfbalseizoen is weer vrijwel voorbij. In het district was het vorige week reeds afgelopen. Enkel Swift 2 moest nog in een beslissingswedstrijd tegen Ons Eibernest 4 haar positie in de Reserve 2e klasse zien te hand haven. De Middelburgers speelden vooral een goede eer ste helft, waarin ze naar een royale voorsprong uitliepen. Na rust ging het een stuk min der. Ons Eibernest wist daar door steeds verder in te lopen, maar bij 7-8 hield Swift toch nog het 2e-klasserschap vast. In de afdelingscompetitie heeft het niet promoveren van Tjoba 3 maar de districtscom petitie grote gevolgen. Uit de eerste klas degraderen nu - naast Stormvogels 2 - ook Luc tor 1 en Seolto 2. Ook in de lagere klassen zal dit merk baar worden, want in elke laag moet nu één ploeg meer degra deren. In de tweede klas B vestigde Blauw Wit 1 zijn titel. Olympia 1, dat op de 2e plaats stond werd met 7-4 teruggewezen. Top 1 kwam daardoor op de 2e plaats te staan. Het versloeg Dreischor 1 met 5-2. Dreischor degradeert daardoor. Atlas 1 leed een verrassende nederlaag tegen ONDÓ 2. De ploeg uit St.-Laurens won met niet minder dan 4-8, waardoor het gelijk komt met Atlas en de de gradatie wellicht kan ontsp ringen. In de derde klas A stonden aan het begin van de laatste competitiedag 3 ploegen gelijk bovenaan. De ontknoping was verrassend. Luctor 2 en Togo 2 maakten er in Terneuzen een bijzonder spannende affaire van. Telkens nam Togo een voorsprong van 2 doelpunten, die Luctor weer tenietdeed. In de tweede helft leek Togo op de winst af te stevenen. Met nog 10 minuten te spelen stond het met 5-8 voor. Luctor pres teerde het bijna onmogelijke door toch nog - in de laatste minuten - gelijk te komen en zelfs te winnen met 9-8. Togo viel daardoor af. Animo 4, dat zelf al uitgeschakeld was, ont ving Tjoba 5. De groen-witten verkeerden niet in goede vorm, waardoor een ontspannen Animo 4 gemakkelijk naar een 9-4-zege ging. Luctor 2 werd daardoor kampioen en gaat, na enkele jaren steeds met de boot gemist te hebben, naar de 2e klas. Blauw-Wit 3 verloor zijn laatste wedstrijd met 1-7 van Stormvogels 3 en degradeert daardoor naar de 4e klas. In <iB waren de beslissingen reeds gevallen. Kampioen Zuidwes ters 2 speelde gelijk tegen Vol harding (3-3) en dat kan voor de ploeg uit Yerseke belangrijk zijn, want Togo 3 verloor met 4-6 van All Ready 2. Volhar ding en Togo 3 staan nu op ge lijke hoogte. Olympia 2 wist maar met de zege veilig te stel len tegen het gedegradeerde Animo 5 (4-3). in de 4e klas A verloor kam pioen Togo 4 met 4-1 van Atlas 2. Zaamslag 1 won van Blauw-Wit 4 met 6-8. In 4B werd Luctor 3 de kampioen. In het begin wist ONDO 3 de zaak nog bij te benen, maar na 3-3 liep Luctor vlot weg naar 8—4 bij de rust. Na rust lukte het bij Luctor niet meer. Het spelpeil zakte zienderogen en pas 10 minuten voor tijd kwam er weer wat leven in de brouwe rij. Uiteindelijk werd het nog 12-5. TOP 2 versloeg BKC 2 met 6-2 en dat betekende voor BKC degradatie naar de 5e klas. In de 5e klas bleef Zaamslag 3 op de laatste plaats staan, dank zij een 5-3-nederlaag tegen TOP 3. houden een zeer verdienste lijke vierde plaats behaald. Met 24 districten in dit titel gevecht gestart haalden de Zeeuwen in de voorronden een plaats bij de laatste acht, een prestatie die nog meer kleur krijgt wanneer men weet dat Zeeland naast het kleinste dis trict ook de kleinste ploeg naar deze kampioenschappen had afgevaardigd. Een selectie uit spelers van de verenigingen CVC, Morres, de Sterre en Voorwaarts zag onder leiding van de Sterre-trainer Jan Schut zich in de ingedeelde poule tweede worden, een zeer eervol resultaat dat kansen op een medaille in zich hield. Tegen de nummer twee uit de andere poule - het distriet Ve- luwe - moest men het echter afleggen, ook al omdat de ver moeidheid in de kleine kern een factor van betekenis ging vormen. Men kwam dus juist niet op het schavotje, maar mag toch terugzien op een zeer geslaagd titelgevecht ten slotte wist men de latere Ne derlands kampioen - Noord Limburg - in de poule een ge lijkspel af te dwingen). De resultaten van Zeeland zien er als volgt uit: Zeeland - Noord-Overijssel 1-1, Zeeland Haarlem 1-1, Zeeland Noord-Limburg 1-1, Zeeland- Veluwe 0-2. Eindstand: 1. Noord- Limburg, 2. District Eemland, 3. District Veluwe, 4. District Zeeland, 5. District Midden- Brabant, 6. District Noord- Overijssel, 7. District Gronin gen, 8. District Haarlem. (Van onze sportmedewerker) OOSTKAPELLE - Ruim duizend deelnemers trok za terdag de Dynamo-cross, een prestatieloop over 4,5,10 of 15 kilometer. Het was voor de elfde keer dat de Middelburgse atletiek vereniging Dynamo '70 deze. prestatieloop hield in het fraaie waterwingebied rondom Oostkapelle. Tevens werd er een speurtocht voor de jeugd gehouden. Burgemeester Diepenhorst van Domburg loste op het terrein „De drie Hoogten" waar ook de finish was het startschot. De Dynamo-cross trok deelne mers uit geheel Zeeland maar ook uit Brabant, Zuid-Holland en België. Ook actieve atletes of atleten nemen deel zoals: Irene Pos, Johan Antheunisse, Johan Breel en Frans Krijnse.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 7