Minder renners, kortere etappes, meer rust kritiek OEFENPARTIJ VAN NAC NIET ERG IMPONEREND Europees record op de 5000 meter t woonhuis Antoon Aarts won Marathon in Oss 'cluio epri SKICE WIJ GAAN HET ANDERS DOEN I Veel belangstelling voor tennistoernooi in Roosendaal N.A.C.-CHELSEA (Londen) OPRUIMING HALVE PRIJS NI. atletiek door Hein Groothuis wet mee eens Autocoureur verongelukt N.A.C. STADION BREDA Free-lance WONINGSTOFFEERDERS MEUBELSTOFFEERDERS GORDIJNENNAAISTERS COOLOGNE TWEEDE SPORTPAGINA VAN MAANDAG 27 JULI 1970 TOUR '71 TEGEN MERCKX-ISME r'A V erandering na (Van onze sportredactie) MAASTRICHT Na de heftige kritiek die de organisators van de Tour de France dit jaar kregen, hebben zjj niet lang gewacht om hun plannen voor de Tour- van 1971 bekend te maken. Jacques Goddet en Felix Levitan gaven in Parijs al in grote lijnen de geheimen van de komende Tour prijs. Er komen minder tijdritten. Halverwege de Ronde wordt een rustdag ingevoerd. De etappes worden korter. Gebleken is dat de renners er in lange etappes toch maar een wandelrit van maken. 9 Er zal meer rekening met de renners worden gehouden in die zin, dat zij meer tijd om te herstellen krijgen. De klimmers zullen meer aan hun trekken komen. Er zullen minder renners van start gaan. De Tour zal in totaal de 4.000 kilometer niet overschrijden. De etappes worden dus korter. Niemand heeft trouwens ooit het nut van de lange wandeletappes in gezien. Zij boden de organisatie en kel de gelegenheid een ruimere keus te doen uit de steden, die zich kandidaat stelden als aankomst- plaats. De gemiddelde afstand per etappe zal in 1971 rond 200 kilome ter bedragen. Er zullen zeven etap pes van 150 kilometer komen, 5 of 6 etappes van 180 km, 4 of 5 tussen 200 en 220 km, en slechts 2 etappes tussen 220 en 240 km. In kortere etappes laait de strijd altijd hoger o{3, en daarmee willen Goddet en Lévitan hun ronde levendiger ma ken. Er is dus ook tegemoet gekomen aan de algemene klacht, dat de ren ners onvoldoende gelegenheid had den te herstellen. Halverwege de Ronde krijgen de renners nu een rustdag, waarop zij voordat zij de cols ingaan, kunnen uitrusten. Maar ook door de kortere etappes kunnen zij meer rusten. De afgelopen Tour waren er dagen dat de renners slechts vier a vijf uur konden sla pen. En dat was veel te weinig als men dergelijke inspanningen moet leveren. Na de aankomst immers moeten de renners eerste een hotel opzoeken, daarna in bad gaan. Dan volgt de massage en daarna het eten, dat naar Franse gewoonte ook heel wat tijd in beslag neemt. 's Ochtends vroeg, soms om 5 uur, werden de coureurs al weer gewekt. De nachtrust was in het algemeen veel te kort. De korte tijdritjes waren ook geen onverdeeld succes en hun aan tal zal minder worden. De bergritten zullen hergewaardeerd worden, in die zin, dat er in de komende Tour de echte renners meer tot hun recht gaan komen. Om hun inspanningen te belonen, zullen de aankomsten niet ver van de laatste top verwij derd zijn. In deze Tour volgde na de laatste top doorgaans nog een lange afdaling, waardoor de winst van de klimmers verloren ging. Vanzelfsprekend geschokt door het grote aantal ernstige valpartijen, waarbij verschillende renners sche del- en beenbreuken opliepen, zul len de organisatoren ook minder deelnemers op de smalle wegen toe laten. Wel zal er het volgend jaar weer met merkgroepen gereden worden, waarbij men zich het recht voorbehoudt om in 1972 eventueel landengroepen te laten starten. Men kan uit de aangekondigde wijzigingen wel opmaken dat de Tour van 1971 een anti-Merckx Tour wordt. Minder tijdritten, korte re etappes en meer rust. Bovendien aan de echte klimmers de gelegen heid biedend zich van Mrckx te ontdoen en aan de top de etappe te winnen. De organisatoren hebben na twee jaar Merckx-isme wel begre pen welk een gevaar de Belg voor hun ronde is. NAC's aanvalsleider Frackiewicz in moeilijkheden gebracht loor de defensie van de Polen. (ADVERTENTIE) (Van onze sportredactie). BREDA Als het de vooropge zette bedoeling van NAC geweest is om het Poolse Szombierski blij te maken met een overwinning in het vriendschappelijk duel gisteren, dan zijn de Bredanaars voor honderd procent geslaagd. Als het daarbij de opzet van NAC geweest is twee punten cadeau te geven in een aan trekkelijk duel, dan faalden de Bre danaars jammerlijk. Aantrekkelijk was het namelijk geenszins wat de 5000 toeschouwers de nieuwe aan winsten van NAC aan het werk wilden zien voorgeschoteld kregen. Met name dan van de kant van NAC, dat duidelijk aantoonde nog EDINBURGH (ANP) Een 5000 m., die een genadeloze tempoloop werd, besloot de Common Wealth Spelen in Edinburgh. Rond de 30.000 toeschouwers bejubelden daarbij de grandioze triomf van de Schot lan Stewart, die met 13.22,8 precies twee seconden onder het Europese record bleef van de Westduitser Ha- rald Norpoth. Het waren de twee jonge Schotten Stewart en lan MacOfferty, die hun laatste reserves aanspraken in deze moordende race om de Keniaan Kipchoge Keino te beletten de zege te grijpen. Ian Stewart, de 21-jarige Europese kampioen en de talentvolle, maar onbeheerste lan MacOfferty, spron gen in de laatste ronde weg van de 30-jarige Keniaan om te trachten het goud en zilver voor Schotland te bemachtigen. Keino, die vier jaar geleden in Jamaica beslag had ge legd op de titels op de mijl en de drie mijl, was ditmaal niet in staat zijn anders onweerstaanbare eind sprint te plaatsen. Hij slaagde er ternauwernood in de bronzen medail le veilig te stellen voor zijn land, waarvoor hij enkele dagen geleden reeds het goud had veroverd op de 1500 m. Stewart's tijd van 13.22,8 is de tweede snelste tijd in de atletiekhis- torie. Hij staat nu op de wereld ranglijst achter de Australiër Ron Clarke, die het wereldrecord bezit met een tijd van 13.16,6. Voor Ron Clarke was deze 5000 m. de laatste BRISBANE (ANP) De Austra lische coureur Glyn Armstrong Seott is zaterdag tijdens een wedstrijd op het Lakeside Circuit bij Brisbane om het leven gekomen. Zijn wagen kwam in botsing met die van Ivan Tighe en de twee voertuigen belandden tegen de af rastering. Tighe is in een ziekenhuis opgenomen met een schedelbasis- Tactuur en inwendige kneuzingen. race van zijn atletiekloopbaan. De Australiër, die nog steeds vijf we reldrecords van de 19, die hij heeft verbeterd, achter zijn naam heeft staan, eindigde in deze race als vijf de en trekt zich terug zonder ooit een gouden medaille te hebben ge wonnen. Nog een verrassende nederlaag kwam tot stand op de 800 m. voor heren. De Australische Olympische kampioen en wereldrecordhouder op deze afstand. Ralph Doubell, kreeg een geweldig pak slaag en eindigde als zesde. De Keniaan Ouko won in 1.46.8. Ook de Engelsman John Da- vies kon in deze loop niet van zich doen spreken en werd vijfde. De overige nummers stonden alle in de schaduw van deze races, ofschoon Kenia op de 4 x 400 m. een tijd liet noteren van 3.03,6 en de Australi sche damesestafetteploeg op de 4 x 100 m. met 44,1 tot de beste wereld- prestatie van dit seizoen kwam. Ja maica zag zijn estafetteploeg goud veroveren in 39.4 en de Australiër Phil May zegevierde bij het hink- stap-springen met 16,72 m. niet aan de compctitievorm toe te zijn. De pupillen van Canjels wen sten zich niet druk te maken. Slechts een man stak met kop en schouders uit boven de rest: Peter van der Merwe, die een zeer resolu te indruk maakte. Het was voor een groot deel aan hem te danken, dat NAC niet een flink pak slaag kreeg van de toch echt niet briljant, maar wel enthousiast spelende Polen. Het werd «tenslotte 02, een uitslag waarmee NAC dik tevreden mocht zijn. In de eerste helft kon NAC nog stand houden. De verdediging, toen al onzeker in feite was nieuwe ling Delmotte (ex-Middelburg) nog de beste man in de NAC-defensie kon de 00 op het scorebord hand haven, mede door het vrij doorzich tige aanvalsspel van de Polen. Wi- lim. met Manziara, Nowak, Sosnica en Powieczko, tot de uitblinkers bij Szombierski behorend, was enkele keren vrij dicht bij een treffer, maar in laatste instantie zorgde Van der Merwe in topvorm voor redding. Was het verdedigend al matig, aan vallend bracht NAC er totaal niets van terecht. De Polen Frackiewicz en Pogrzeba beschikten duidelijk over te weinig conditie en een slechte balcontrole. Brouwers deed het niet onaardig, maar hij speelde veel te individualistisch om succes te kunnen hebben, terwijl ex-DWS- speler Stanley Bish ook niet kon imponeren. Daarom was het beslist niet tegen de verhouding in dat Szombierski via Wilim een 01 voorsprong nam een kwartier na de hervatting. Wi lim knalde via de voeten van de uitvallende Van der Merwe keihard in. Het werd zelfs nog 02 door Manziara, die geholpen werd door Van Gorp, die in eigen doel schoot. Het schot van de Pool werd door de NAC-aanvoerder van richting veran derd. Het had nog erger kunnen worden voor NAC, maar Van der Merwe wenste niet mee te werken aan de lankmoedigheid van de Bredase equipe. Door knappe reddingen bleef de schade beperkt. Vraag is of NAC de nederlaag tegen Chelsea, de Engelse cup-win naar woensdagavond net zo klein kan houden. Als het spelpeil niet beter is, dan ziet het er somber uit voor Canjels, die weinig positieve punten zal hebben kunnen constate ren in dit eerste oefenduel voor eigen publiek. WOENSDAG Z9 JULI A.S. AANVANG: f9.00 UUR (ADVERTENTIE) Daarom vragen wij Geheel zelfstandig en voor eigen rekening werkend. WILHELMINASTRAAT 10 EN 18 TEL. 44796 BREDA (Van onze tennismedewerker) ROOSENDAAL Op de banen van het tennispark te Roosendaal vond zondag de afsluiting plaats van het West-Brabants Tennistoernooi, dat daar vanaf maandag was georga niseerd door de tennisvereniging ARRC uit Roosendaal. Ondanks de vele regen, waardoor het toernooi enkele malen moest worden onder broken, wisten de organisatoren het toernooi op tijd rond te krijgen en konden zondagmiddag de finale wedstrijden gespeeld worden. Aan het toernooi, dat ip vier categorieën was ingedeeld, werd deelgenomen door 180 tennissers en tennisters, waaronder 20 buitenlandse deelne mers. Ook de publieke belangstel ling was in vergelijking met voor gaande jaren aanmerkelijk groter. Aan het A-toernooi werd door slechts één Nederlander deelgeno men, namelijk de oud-Roosendaler R. Adan. De overige deelnemers in deze categorie kwamen uit Amerika, Australië, Zuid-Afrika, Joegoslavië en Canada. De finale bij het heren enkel spel ging tussen Tony Fawcett uit Rhodesia en de Canadees Don McCormick. Tony Fawcett wist bei de sets te winnen met 64. Bij het dames enkel spel kwamen Suzanne Alexander uit Australië en Sandra Walsham eveneens uit Australië in de finale tegen elkaar. Sandra Wals ham wist met 63 en 61 beide sets op haar naam te schrijven. Bij het heren dubbel spel zege vierde Tony Fawcett en Don Mac- Cormick met 63 en 64 over de Zuid-Afrikanen Billy Freer en Frank McDonald. Bij het gemengd dubbel spel wisten de Zuid-Afrika nen Sannie Gouws en Don McDo nald met 64 en 75 beide sets te winnen van de Australiërs Suzanne Alexander en Grant Kerr. In het B-toernooi zegevierde G. Sion uit Bergen op Zoom over H. Broekmans uit Bergen op Zoom. In deze finale wedstrijd waren drie sets nodig, alvorens Sion zich kam pioen kon noemen. De eerste set werd door Broekmans met 63 ge wonnen, waarna Sion beide andere sets won met 97 en 6—0. Bij het dames enkel spel werd M. Muysers uit Venlo kampioen in de B-klasse door met 61 en 62 te winnen van mej. A. de Jong uit Roosendaal. In totaal werden tijdens het toer nooi 330 partijen gespeeld, waarbij de deelnemers uitermate te spreken waren over de perfecte organisatie van ARRC onder leiding van de heer Buyzen uit Roosendaal. Winnaar van de Engelse Cup 1970 met o.a. Bonetti en Peter Osgood Seizoenkaarten voor het seizoen 1970 -'71 kunnen woensdagavond tus sen 6-7 uur in het clubhuis worden afgehaald. Schriftelijke bestellingen aan de heer W. Simjouw, Zaart 64 b, Breda, of telefonisch onder nr. 34500 en Algemene Bank Nederland, Bijkan toor Langendijk, nr. 30752. (Van onze wielersportmedewerker) OSS Antoon Aarts, de 28-jarige gentiemanrenner uit Halsteren, toon de in de 300 kilometer lange Mara thon-race van Oss, die door slagre gens en windkracht 7 tot een ware hei werd, op overtuigende wijze, dat alleen hij de overwinning verdiende. Reeds na 60 kilometer plaatste hij een sterke demarrage, die hem de overwinning bracht. Zijn mede vluchters van toen zouden later de terugslag van deze krachtsexplosie ondervinden: alleen Antoon Aarts bleef zonder inzinking de marathon race beheersen. Reeds vanaf het startschot, dat 's morgens om 7 uur 10 weerklonk, werd er al heftig gedemarreerd. De Ossenaar Piet Mulder reed 20 kilo- meiter lang voor de overige 52 ge starte renners, die in 3 categorieën waren verdeeld, uit, maar zou later boeten met een zware inzinking waardoor hij uit het rennersveld verdween. Toen kwam Antoon Aarts naar voren. De man uit Halsteren nestelde zich op de kop van het peloton en dicteerde kilometers lang het tempo, gesteund door zijn Fijn- ko-ploegmakkers Wil Vermetten uit Rijen en Janus Wuyts uit Wouw. In de 63e kilometer voelde Antoon Aarts, dat het goed ging en demar reerde: zijn ploegmaten stopten even af, zodat meteen een gat van enkele honderden meters viel. Al leen gentleman-renner Ad van Melis (Oss) en de „niet-renners" Van Well (Kerkdriel), Van de Zalm (Kerkdriel) en Huijberts (Boxtel) bleven in zijn wiel. Dit kopgroepje dubbelde in 25 kilometer het hele rennersveld en hadden 6 minuten voorsprong (1 ronde was 3,3 km) op het peloton, waarin ze plaatsnamen. Maar nog vond Antoon Aarts het niet voldoende. Zonder rust te ne men vluchtte hij weer weg uit de grote groep. Zijn ploeggenoten Ja nus Wuyts en Wil Vermetten spron gen hem echter meteen na en namen de kop over. Ook Ad van Melis fietste naar dit kopgroepje, dat on danks de slagregens en de harde wind het tempo opvoerde, maar de ze krachtsinspanning werd hem noodlottig en ook hij verdween uit de koers. De 3 Fijnko-mannen gin gen echter keihard door. Na 200 kilometer hadden zij reeds 2 ronden gepakt en opnieuw lieten zij het peloton, dat echter door de slijtage slag geheel was verbrokkeld, achter zich. Zonder zich om de overige renners te bekommeren draaiden de koplopers met hun eigen tempo de 300 kilometer vol. Antoon Aarts kon onbedreigd finishen. Zeven minuten later won Wil Vermetten de spurt om de tweede plaats van Janus TENNIS De eindstrijd van ht: heren enkelspel in het tennistoer nooi te Cincinnatie gaat tussen dj Australiër Ken Rosewall en Amerikaan Cliff Kichey. Rosevvaj versloeg Nastase binnen de drii. kwartier en Richey schakelde KodJ uit. De finale van het dames spel is een Amerikaanse affaire, semary Casals tegen Nancy Richey, RUGBY Het Zuidafrikaanse am heeft zaterdag in Pretoria eerste van de reeks interlandwed strijden tegen Nieuw-Zeeland 17-6 gewonnen. De Springbokkel hadden bij de rust al een vooi| sprong van 12-0. ATLETIEK De Franse stokspringer Francois Tracanell heeft bij wedstrijden in het Stad de Colombes in Parijs 5 m 40 sprongen. Tracanelli verbetert daarmee het Franse record van ve d' Encausse (5.37) en tegelijkti| tijd de beste prestatie van een or-atleet, die tot zaterdag op stond van de Amerikaan Carrigan.| GOLF Het Nederlandse jeugd team heeft zaterdag in Senningei| berg (Lux) bij de wedstrijden het Europees jeugdkampioenschap ij groep 2 met 1-6 verloren van Frarl rijk. In dezelfde groep won Bel^ met 4-1 van Nodrwegen. F en België gaan over naar de finale,| MOTORSPORT De achtvoudij wereldkampioen Giacomo Agoi heeft zaterdag in Modena verki» eerst dan te zullen overwegen i aanbiedingen om autocoureur aati i nemen, wanneer hij tien werelf kampioenschappen als motorreiua heeft behaald. Agostini, onbedreij in de 350 cc- en 500 cc-klasse het record van zijn landgenoot Cail| Ubbiali en Mike Hailwood breken, die negen keer wereldkat pioen op de motor werden. TENNIS In de Zweedse plail Baastad wordt een „kampioentil toernooi" gehouden waarbij spelers een halve competitie si De uitslagen van zaterdag, de de speeldag zijn: Crealy (Aus)| Mulligan (Ita) 5-7 6-3 13-11 Ashe (Vst) - Zahr (Zwe) 3-6 6-3 i 2 6-4. PAARDESPORT Jockey Lestj Piggott heeft met de favoriet sky zaterdag de „King George VI a Queen Elizabeth-Stakes" in Ascot wonnen. Hij verdiende daaraf voor de eigenaar f280.000. Blakem gereden door Geoff Lewis, we tweede en Crepellana (Jean ge) derde. Nijinsky is het paard sinds 17 jaar dat zowel I Epsom-derby als de King Georji; Stakes heeft gewonnen. Voor paard is 15 miljoen gld. geboden.! huidige eigenaar van de driejaijj sloeg het aanbod af. ATLETIEK Bij de Westda| jeugd-atletiekkampioenschappen heeft Renate Gaertner, bij ongifl ge weersomstandigheden, het f springen gewonnen met 1.78 nil betekende een Westduits record! PAARDESPORT Jan MaalH| heeft zaterdag in Kerkwijk (It melerwaard) na barrage het concours gewonnen van het Nattoj Ie Concours Hippique. Het sprif concours „Speel uw Spel" eindl;f in een overwinning voor Hans Bnf man. (ADVERTENTIE) Gerard Tebroke (199), meter, tijdens de race Wuyts. In de categorie onder de 35 jaar won Van de Zalm uit Kerk driel. Hij lag 16 minuten voor op nummer 2: C. Korsten uit Rosmalen. Bij de oudjes was H. v. d. Pas de snelste. De 40-jarige deelnemer was 8 minuten sneller dan J. v. d. Kam men uit Kerkdriel. Voor de Rijense Fijnko-ploeg was het een grootse dag: naast de overwinning legden zij ook beslag op de eerste 5 plaat sen en de zevende plaats. Van de 53 gestarte renners hebben er 24 de 300 kilometer volbracht. Uitslagen: Gentlemanrenners: 1 A. Aarts (Halsteren), de 300 km in 10 uur, 11 min. 25 sec., op 7 minuten: 2 W. Vermetten (Rijen), 3 J. Wuyts (Wouw); op 16 min.: 4 P. Hermus (Boxtel); op 21 minuten: 5 B. Huys- mans (Hank), 6 W. Schaefer (Nieuw-Loosdrecht), 7 L. Doms (Rijen); op 25 min.: 8 J. v. d. Groenendaal (Vught). Deelnemers boven 35 jr.: 1 H. v. d. Pas (Oss) de 300 km in 10 uur, 25 min. 15 sec., 2 op 7 min. J. v. d. Kammen (Kerkdriel), 3 R. v. Baardwijk (St.-Michielsgestel). Deelnemers onder 35 jr.: 1 A. v. d. Zalm (Kerkdriel) de 300 km in 10 uur, 21 min. 5 sec.; op 16 min.: 2 C. Korsten (Rosmalen), 3 G. Rij broek (Veghel), 4 F. v. Weert (Vlij men), 5 op 25 minuten: N. v. Beur den (Kerkdriël). ALLE MANTELS MANTELCOSTUUMS COMPLETS en lager Elegante Damesconfectie GINNEKENSTRAAT 153 Hoek van Coothpleiu BREDA TEL. 01600 - 34965 's Maandag de gehele dag gesloten (ADVERTENTIE) 00 in flakorts, sprays, towelettes en handige mini-rollers. Warm? Heerlijk verkoe lende Skice ijs-eau de cologne verkwikt a la minute! 'n Wondertje van koelte! van b o l_o oot (Vai IAARLEM Het dram: atletiekkampioenschappen rerden gehouden kunnen i - verrassingen op de Pim jrestaties nadelig beïnvloe Jram Wassenaar door iedt de 1500 meter. De atler iq het Nederlands record - seizoen gelopen. Het were (ant niet hij, maar Haico ing als eerste door de fini: i eerste positie, maar toen 25-jarige beroepsmilitair 01 Seharn liep een uitgekookts jtnjd. Hij nam voortdurend de of derde positie in, waarde rare werk niet op zijn sch «recht kwam. De Enschede upper leidde het veld tot 12 c-n daar kwam de aanval vaa aaar> die echter gelijk Schai nch meekreeg. Bij het ingaa het laatste rechte stuk ontdeed S "uch gemakkelijk van zijn tegc 'er. 1 Wassenaar was niet outgo het resultaat, maar wel dj rgesteld. Hij voerde ook eei excuses aan: „Ik was wat rqdmoe. Ik had mijn top in 'Sterochtend moest ik nog v a u. tot half 11 werken. Ik ko Velijks weg om de series te Natuurlijk was ik graag kan geworden, maar dat nationale Toet mij toch meer. En ik zal n< rat laten zien, dit jaar nog ve het record op de 800 meter Bondstrainer Kees Koppelaa n'e} helemaal met de argum van Wassenaar eens. „Als hij i z,Jn. top had, dan had r drie weken kunnen va: ppeIaar was ook niet tevreden over het optrede van zijn grootste troeven, ver, p v°lgens hem aan lag itanH™? ?aS het de druk van d handigheden. Het favoriet zijn :ehi„„aar V00r ''Cm gewogen. e "was het een kwestie van geconcentreerdheid". Iiaico Scharn, die in 3.47.4 ov J ep Slng (Wassenaar deed Ewi lan§er over) had ziel p nder goed voorbereid. „De 1 beb ik veel korte afst: Dn ri ma een eindsPrint te kr naar a meter ging het ook laar dat moest ook, want da' h bewLV°0r 1500 meter wa 0 wust voor heb gekozen, omda J kansen het grootst w: W-as hijzonder gebrand kelT*T!m-?: "Ik was ge lffainir,„ niet V00r de ce' aimng was uitgenodigd. Ik dat it-T-Z1£h feinig belanS bij ttrainf bl' Huenk v'set toch een mint j heb, maar ze vroegei °mdat ik vorig jaar geen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1970 | | pagina 8