Welkom in Oebele, vraag niet waarom O Bolletje Indiase muziek in De Buitelaar STEM ATO" Autobedrijf OLYMPUS Personeelsraad keurt ingreep af ag 9 aP"l ig f0 april 11 april ag E AXEL naking landelsbeurs j - 7 MEI IERS Spotkoopjes bij Autobedrijf „Olympus" AUTOBEDRIJF OLYMPUS Roosestraat 312-314 Rotterdam-Zuid Volwassenen Opa en oma „Geen talent" Zwaaien Eenplatenbon is altijd raak Censuur Spreek-buis Afzetten Een platenbon is altijd raak NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGIë (Nederlands): BELGIë (Frans): DUITSLAND I: DUITSLAND II: Meteen plaat vindt iedereen z'n draai i DE STEM VAN VRIJDAG 10 APRIL 1970 20 van 9 tot 20 uur Iers der gemeente Axel iad der gemeente Axel 2 april 1970 heeft be- le voormalige gemeen tel, aan te wijzen als ir 1 april 1970 nieuw 1. sch te bereiken onder 3 voor het publiek ge en met vrijdag des 30 uur. wethouders voornoemd, t. K. van Dijke v.d. Bosse extra hal is inschrij- iecr.: A. M. v. Laere, ■uzen, tel. 3387 (01150) j t t laats VOOR s - terneuzen jhroef" - sluiskil i.g.g. 01150-2995 eenbergenlaan 12 Hoe is het mogelijk om i» Nederland een auto voor 50,contant mee te ne men? De rest kan vanaf 50,— per maand afbetaald wor den. Op elke wagen 3 maanden of 10.000 km schriftelijke garantie. Inruil en financiering mo gelijk. Fiat 850 '68 Fiat 850 '66 Fiat 850 '65 Glas 1204 '66 Glas 1204 coupé •66 1.850, Renault Major '66 1.750,— Floride '65 2.950,- 2.250,— 1.850,— ƒ1.950,- 1.850,— 1.350,— 850,— 1.750,- 1.550,- Ford Zephyr '66 (6 cil.) Mercedes 220 S '62 Peugeot 404 '66 Peugeot 404 '64 3 Austins Glider '65, '66, '68 v.a. l-950' Austin Seven '65 1.850, Triumph Vitesse '67 (6 cil.) 2.950,— Triumph Vitesse '66 (6 cil.) 2.650, Opel Kadett '67 2.450,— 3 Fords Cortina '65, '66. '68 v.a. f L75, 1 minuut van Station-®"' Telefoon 010 - 32 78 on Geopend van 10.00 22.00 uur. Zaterdags van 10-" t0 18.00 uur. Zondags van 11.00 tot uur. 17.0» (Van onze omroepcorrespondent) HILVERSUM „Welkom in Oebele, Oebele parompompom, snel kom naar Oebe le, vraag niet waarom, maar kom." Enthousiast wordt de herkenningsmelodie mee- gestampt en gebruld door de vaderlandse jeugd en begluurd vanachter de dikke zaterdagse krant door menig belangstellend ouderlijk oog. De eigenaar van dat oog zou waarschijnlijk ook wel eens graag meehuppelen Welkom in Oebele, Oebele parompompom Slechts een klein aantal mensen dat de kinderschoenen ontgroeid blijkt bevolkt het Oebeler plein, het Oebeler park, en het Oebeler terras voor het standbeeld van Ce de eerste. Oebele is van kinderen, die op de beeldbuis overal krioelen rond het domein van ene Augustus Rozegeur, het museum en de fontein. Alles naar fantasiewaarheid ontworpen door Els Salomons. Een echt kartonnen dorpje, met kunststruiken, lucht met felle, hete lampen en hier en daar een kleurenmonitor als lichtpuntje. een 16.49 UUR. Spontaan en geestdrif tig ageren de Oebelerkinderen tegen Cato, Clara en Geesje die zo nodig het pretprogramma moeten verande ren in een vrouwenuitzending. Het balletgroepje improviseert op een lentemelodietje en iedereen lacht Paulus de postbode uit, die zijn uni form onder dwang van de paraplui- heffende vrouwen heeft moeten ver wisselen voor een gele, gebloemde jurk. Spontaan rolt dit spektakelstuk eens in de maand zaterdagmiddags de huiskamer binnen. Zaterdag 18 april staat aflevering 17 op het pro gramma. Onze omroepcorrespondent stuitte op een van zijn zwerftochten door de Hilversumse studioeomplex- en op de hard repeterende groep Oe- bele-kinderen. De twee dagen die aan de vorige aflevering vooraf gingen volgde hij op de voet. VRIJDAGMORGEN 9.30 uur. Be gin camerarepetities in NOS studio 6. Een KRO-jeugdprogramma, waar aan meegewerkt wordt door camera-, geluid- en licht-technisch personeel van de NOS, die deze taak met ple zier op zich neemt en aangestoken door de Oebelige pret, elke maand graag vervult. Camerarepetities nog zonder de kinderen (hun teksten worden met hoge stemmetjes opgezegd door de floormanager, of iemand die net die passage in het draaiboek volgt) maar wel met de volwassen Oebelems. De vaste, enige oudere vrouwelijke speel ster Wieteke van Dort, die als Aagje Ritsema samen met Willem Nijholt (Koen de Graaf) een volwassen tint je aanbrengt. Iemand zei eens: „Kind met de kinderen hetgeen inderdaad in de realiteit toegepast kan worden. Verder de „regisseur en de burge meester" van het jeugdstadje Augus tus Rozegeur (Herman Vinck) en Ab Hofstee als Paulus de postbode. Camerarepetities voor de ouderen, die buiten de grenzen van Oebele in Hilversum, Amsterdam of Den Haag het toneelspelen als vak hebben. Re petities. Aagje moet het liedje „In de lentewind" opnieuw doen. Het park in, voor de bloemen knielen en meezingen met de band. De floor manager krijgt van Bram van Erkel te horen, dat er nog iets mis is, weer opnieuw,een-derde gedeelte muse um wordt versjouwd, de lichten ge corrigeerd, het lenteliedje blijft nog hangen even. Produber René v Sleven („Ik houd mij met de zakelijke en organisatorische Oebelekant bezig"): „De uitzending waagt ontzettend veel en een grondi ge voorbereiding. Als een uitzending achter de rug is. komen Bram van Erkel, Harry Geelen en ik de week daarop bij elkaar en zetten de grond gedachten voor het nieuwe program ma op papier. Meestal zijn de idee- en al in vergevorderd stadium aan wezig of wij haken in op iets uit de actualiteit, zoals nu met onze parodie op de Dolle Mina-actie. Onze volgende uitzending is 18 april. Dat programma heeft als boventitel „Ot en Sien". De kinderen mogen dan hun opa en oma meenemen, wij gaan dan in de Ot en Sientijd terug. Maar goed, met die ideëen wordt 'n script opgesteld. Harry Geelen zorgt voor de liedjes en Joop Stokkermans voor de muziek. De liedjes worden vervolgens naar de acteurs toegezon den. Een week van tevoren neemt het orkest de nummers op en worden de liedjes op de band ingezongen. Ko men er filmpjes in, dan worden die ook in dezelfde week opgenomen. Omdat 't programma ,live' wordt uit gezonden, wat de spontaniteit natuur lijk bevordert, moeten de voorberei dingen wel intensief zijn. Vergeet niet dat kinderen ontzettend kritisch zijn. Oebele is het beste kinderpro gramma, dat hebben verschillende onderzoekingen uitgewezen, maar er moest wel naar een bepaalde formu le gezocht worden om dat stadium te bereiken". Terwijl boven in studio 6 het len teliedje weer klinkt, voor de zoveel ste maal het museum versleept wordt en nieuwe witte bloempjes in het Oe- belerparkgras geplaatst worden, vertelt de producer van de grote drie in de artiestenfoyer: „Van de KRO kwam drie jaar geleden de opdracht een nieuw kinderprogramma te cre- eren. Bram vran Erkel kwam met het idee van een fictief dorp, waar kin deren het helemaal voor het zeggen hebben. Dit alles moest dan in een ideale vorm gegoten worden. Kinde ren vinden het namelijk ontzettend vervelend naar leeftijdgenootjes te kijken, die zo goed kunnen gooche len of allerlei moeilijke dingen zeer kundig uitvoeren. Met ons Oebele is diat. niet het geval. Onze jonge ingeze tenen van het pretdorp doen niets abnormaals. Zij zingen, dansen en hebben plezier. De kijkende kinderen identificeren zich met hen. Alles wordt met het gevoel bekeken: dat kan ik ook. Vandaar dat wij ook zoveel brieven krijgen van kijkertjes die ook graag mee willen doen, als ze maar vaak genoeg schrijven ge beurt het wel een keertje. (ADVERTENTIE) De kinderen die ons dorp lawaaie rig maken komen uit de koren vlan Henk van der Velde. Henk heeft 35 koren en wij hebben er een soort rou latiesysteem van gemaakt. Ieder koor kind komt zeker 'n keer aan de beurt. Maar bekende gezichten blijven er te zien. Want uit deze kindefen heb ben wij een vaste kern van zeven, geboren actrices geselecteerd, zoals b.v. Heieen (het soms kattige meisje met het lange blonde haar). Toen het programma drie jaar geleden moest starten zochten wij naar de ideale be zetting van de volwassenen meehup- pelaars. Wieteke en Willem vonden het prachtig en deden het graag. Ver der werken wij heel fijn met het bal letgroepje van Olga Dzialiner en kin deren van het doofstommeninstituut uit St -Michielsgestel. De bewoners van het instituut maken al het mate riaal dat wij nodig hebben, zoals bij- voobeeld de tijdmachine. Onze the ma's worden ook in overleg met de leiders daar gekozen. Zij proberen het werk voor Oebele zoveel mogelijk in het onderwijssysteem in te pas sen". De harde werkers van boven heb ben theepauze „net een kwartiertje". René Sleven voegt nog toe: „Oebele gaat nog zeker een seizoen mee. Het zou misschien beter zijn op het hoog tepunt te stoppen, Maar de KRO wil dat niemand aandoen. Ideëen zijn erl nog te over. Een soort songfestival, een modeprogramma en een hele wild-westbedoening staan nog klaar". Wieteke en Willem blazen even uit bij en in een resp. kopje en glas thee. Samen geven zij eensgezind toe dat Oebele een heerlijk programma is om voor te werken. „De sfeer is bij zonder fijn. Dat moet ook wel, anders is het harde werken niet uit te hou den. Regisseur Bram van Erkel orga niseert het ook goed. Willem: „Wij houden allemaal van elkaar, dat is een feit". Wieteke: „Daar komt nog bij dat wij iedereen slechts een keer per maand zien, dat scheelt. Iedere keer worden wij hartelijk door de kinderen begroet". Door en door Haagse Wieteke van Dort heeft twee jaar op de toneel school gezeten en werd er toen af gestuurd (met het etiketje „geen ta lent"). „Ik zat in de klas bij o.a. Jeroen Krabbé. Eingenlijk vond ik de gehele gang van zaken niet zo heel erg. De sfeer was nu ook niet je dat". Erik Vos, de grote toneelman, raad de haar aan het vak in de praktijk te leren met het bestaande resultaat. „Nee, die toneelschool hoeft voor mij helemaal niet. Allen op financieel terrein merk je dat het papiertje mankeert". Wieteke speelde Pinokkio in een oudere jeugd-t.v.-uitzending, in Romeo en Julia en trekt momen teel in de musical Sajjens Fiksjun met o.a. Rob d'e Nijs de middelbare scho len af. Zij tekent en schildert. De Nieuwe Komedie is haar toneelge zelschap. „Nog wel. Maar je bent zo ontzettend gebonden, als ik niet in mijn contract de Oebele-affaire had laten zetten, was dat ook een onmo gelijke zaak geworden. Maar in sep tember loopt het contract af en dan ga ik „free-lance". Iets wat Willem Nijholt (o.a. De Stunt) sinds maart al doet. ZATERDAGMORGEN 9.30 UUR. Repetities in studio 6. Oebele is com pleet. Tientallen kinderen zitten on der, boven of naast stoelen, grond en banken. De beginnelingen verraden zich door stiekum toch nog even naar een camera te zwaaien, een kabel optillen en met een half dichtgekne pen oog de andere kant van de lens Elke week vallen honderden brieven in de Oebele-brievenbus. Ab Hofstede zit er maar mee. bekijken. De anderen snateren, zin gen, klappen, springen, lachen, zeg ge niets, draaien en stoeien. Stil wordt het als de repetities met kinde ren en al beginnen. Olga corrigeert en corrigeert aan beweginkjes en pasjes voor haar balletkindertjes ter wijl bij het museum „Heft de pluie" wordt gezongen, oefenen zij in het na maak regisseurspand. Overnieuw zingendansen opnieuw met dezelf de intentie zingen dansen, weer op nieuw, zij doen het graag. Pauze, in de foyer moeten de kinderen uitrus ten, vergeet het maar, dansen, zin gen, kruipen, snateren, stoeien, repe titie verschil tussen de spelletjes voor de camera's en ver daarbuiten is er niet te vinden. Oebele is een stukje kinderwereld. 15.30 UUR. Generale repetitie. Bo ven in het magische mengcentrum loert Bram van Erkel naar acht schermen met draaiende, steeds an dere beelden. Hij roept, verbetert, corrigeert alles langs een dradige weg, tot' het goed schijnt te zijn, want de leek ziet acht springerige, draaien de hoofden, benen, voeten steeds an ders verschijnen. De vele langdurige repetities werpen als vrucht een ta melijk goede generale af - maar wat zegt het bijgeloof? Pauze en wachten. Kleine Oebelers zingen, dansen en lachen, de grote drinken thee. ZATERDAGMIDDAG 16.49. Wel kom in Oebele. Een klein blond balletmeisje dat in de gang last van zenuwen had, eigenlijk durf ik niet. Mijn vader kijkt ook, het gaat vast fout. Zet spelenderwijs haar voeten op de studiobodem. De rest lacht en zingt en springt. De huiskamers zien een spontaan Oebele. (ADVERTENTIE) - EeOpIatenbon is altijd raak f 5,- 7,SO ÏO,- 15,- 20t- 25,- Willem Nijholt en Wieteke van Dort: „Kind met de hinderen (Van onze showredactie) MADE Zaterdag zal er van 21-30 uur 's avonds tot vier uur 's nachts Indiase sitar- en tablamuziek te beluisteren zijn in café theater De Buitelaar in Made. De muziek wordt verzorgd door Ef- fendi Ketwaru (sitar) en Fainul Ketwaru (tabla). Effendi en Fainul zijn op Suriname geboren uit Indiase ouders, hun grootouders waren emigranten uit In dia en zij vestigden zich als sitar- bouwers volgens de eeuwenoude fa- malietraditie. Effendi kwam naar Nederland en bestudeerde de westerse muziek, maar kwam op een gegeven moment tot de ontdekking dat deze niet vol doende bevredigde, omdat ze voor hem te weinig omprovisatiemogeliijk- heden heeft. Een paar componisten, zoals Bach en Debussy geven Effendi het gevoel aanknopingspunten te hebben met de sitarmuziek. Westerse muziek maakt volgens hem weinig gebruik van de verschil lende toonsoorten die er zijn. De Indiase muziek kwam in de 16e en 17e eeuw tot een hoogtepunt on der keizer Akhbar. In deze periode werd o.a. besloten om voor de ver schillende uren en gemoedstoestan den een andere Raga (toonsoort) te gebruiken. In India kent men 30.448 Raags (toonsoorten). Effendi Ketwaru is muziekleraar op de Volksmuziekschool te Amsterdam en treedt samen met zijn broer op in klein-theaters, scholen etc. Zaterdag 18 april treedt Ton van Boxtel op in de Buitelaar. Hij brengt voornamelijk folksongs. Tevens zal die avond een skifflegroep optreden. (ADVERTENTIE) f 5,- 7,SO ÏO,-15,- 20,. 25;- (Van onze radio- en t.v.-redacteur) HILVERSUM De personeels'raad van de omroepen in Hilversum heeft tijdens haar maandelijkse bijeenkomst een motie opgesteld, waarin met ver ontwaardiging wordt geconstateerd dat op verzoek van de heer B. Schrij ver, hoofd van de afdeling personeel en sociale zaken bij de NOS, opnieuw is ingegrepen in het redactionele ge deelte vain personeelsorgaan Spreek buis. Wij spraken deze week reeds de veronderstelling uit dat in het laatste nummer van Spreek-buis voor de tweede maal van censuur sprake is geweest. Men is van mening dat door de be moeienissen van genoemde niet-jour- nalistieke functionarissen binnen kor te tijd tot tweemaal toe de omroep in opspraak is gebracht. Herhalingen van dit optreden worden in hoge mate ongewenst geacht. De personeelsraad heeft een com missie uit zijn midden benoemd, die de opdracht heeft gekregen zich te oriënteren over de „spelregels", die de redactieraad in overleg met de personeelscommissaris van de NOS, de heer K. de Wilde, zal opstellen. In zijn nuance tegen het blan ke ras laat James Baldwin zich ver drijven. Ook in zijn verhalenbundel Going te Meet the Man. Bij ons ver taald en bij Bruna uitgegeven als „Een picknick om nooit te vergeten" De neger Baldwin boeit, schokt en lost nietsop. Hij registreert en vertelt met eigen woorden wat hem boeit, schokt. Een man, een ras, diep in de poel getrapt, houdt de lezer een spiegel voor. De zwarte lezer: hoe diep hij is getrapt. Zijn tegenvoeter: hoe diep hij heeft getrapt. En daarbij dit geldt wederzijds hoe de communicatie tussen die twee is ver stoord. Dat laatste wisten we al. We mer ken het iedere dag weer hoe zwart op blank en blank op zwart reageert. De blanke man krijgt geen contact met de lichte huidkleur kan de schrijfkunst waarderen en verder zet hij zich af tegen het gebodene. An derzijds zet Baldwin zich tegen hem af Onherroepelijk. Maar het zou niet eerlijk zijn Bald win te veroordelen om zijn rancune tegen ons. Wij helpen; als we daar behoefte aan zouden hebben. Toch heeft Baldwin voor ons, de ander, geschreven. De zjjnen weten immers al wat zij voelen, hoe zij le ven. Een toestand waar we geen raad mee weten? Toch wel. Wanneer wij zijn boeken lezen, ontvangt hij daar voor geld. Ons eerste echte contact. Toch communicatie, die heel voor zichtig voor uitbreiding in aanmer king komt. Want dat is zeker. Een picknick om nooit te vergeten, vergeet men inderdaad niet gemakke lijk. Een picknick om nooit te verge ten, James Baldwin. (Bruna Utrecht) (ADVERTENTIE) f5,-7,50 10,-15,-20,- 25,- NOS 18.45 DE FABELTJESKRANT 18.55 JOURNAAL (kleur) Aansluitend het weerbericht. EO 19.05 EEN HANDVOL MUZIEK Hiervoor zorgen o.a. Carel Heinsius- Hans Zomer, J. van Weelde en „The Flinns" 19.15 CLOSE UP Een close up van zomaar een christen. 19.25 SaNGE UNDER SEGELN In deze Zweedse film ziet men hoe een groepje zangers met een motorkotter van haven tot haven trekt en zodoende met een lied het evangelie brengt. 19.53 MEDEDELINGEN 20.00 JOURNAAL NOS (kleur) Aansluitend het weerbericht. KRO 20.20 't SCHAEP MET DE 5 POOTEN (kleur). De zevende aflevering van deze serie van Eli Asser, waarbij een kijkje wordt geno men in en om een Amsterdams café, ziet men weer de bekende gezichten van Piet Römer, Leen Jongewaard en Adèle Bloemen- daal. Voorts werken er aan mee Ronnie Bierman, Cor Witschge, Piet Hendriks en Ben Hulsman. 21.00 BRANDPUNT 21.40 GUNSMOKE (kleur). 22.30 RISKANTE KERK. 22.55 JOURNAAL NOS (kleur) Aansluitend het weerbericht. TELEAC 23.00 VAN MOLECUUL TOT MENS (lec 12). 23.30 SLUITING. NOS 18.45 DE FABELTJESKRANT 18.55 JOURNAAL (kleur) Aansluitend het weerbericht. 19.04 SCALA AVRO 19.30 WELVAARDIGHEDEN Wetenswaardigheden uit de we reld van het bedrijfsleven. 20.00 JOURNAAL NOS (kleur) Aansluitend het weerbericht. 20.20 PROMENADECONCERT Concert in de Stadsgehoorzaal te Leiden door het Promena deorkest o.l.v. Gijsbert Nieuw- land met medewerking van de sopraan Jenny Veeringa. en de bas-bariton Henk Smit. 21.20 DE HUTKOFFER (kleur) Een tv-spel van Margo Minco, geschreven in het kader van de AVRO Drama Workshop met in de hoofdrollen: Mariëlle Violet, Ina van der Molen, Wim van den Heuvel, Tom Jansen, en Sjef van Leeuwen. De regie werd gevoerd door Heieen van Meurs. 22.10 VANDAAG OF MORGEN. Een documentaire, waarin een indruk wordt gegeven van de hoeveelheid werk, tijd en geld, die worden besteed aan de re search naar de chemie van het leven. Het is niet uitgesloten, dat door deze onderzoekingen het leven van de mens met ja ren wordt gerekt. 23.00 JOURNAAL NOS (kleur) Aansluitend het weerbericht. 23.05 SLUITING. 15.30 WIELRENNEN 18.55 ZANDMANNETJE. 19.00 LUCEAT. Katholiek-godsdienstige uitz. 19.30 ZIET U ER WAT IN? Kijkje in de tv-prograinma l van de komende week. 19.45 HIER SPREEKT MEN NEDER LANDS. 19.50 ZOEKLICHT. 19.55 MEDEDELINGEN. De Weerman. 20.00 NIEUWS. 20 25 DE KNECHT VAN TWEE MEESTERS. Blijspel van Carlo Coldona 21.55 MAGESIEN. 22.35 NIEUWS. 15.30 WIELRENNEN. Ronde van België, de laatste etappe: Heist s-mer - Woluwé St. Lambert. Aankomst in het Fallon Stadion. 17.00 NIEUWS EN CINEMA POUR LES JEUNES. 18.15 VOOR DE KLEUTERS. 18.30 CINEMA POUR LES JEUNES. 18.55 AFFICHES. Actuele intervieuws. 19.25 VOOR DE KLEUTERS. 19.30 GUERRE ET PAIX. Tv-serie naar Tolstoi. 20.00 JOURNAAL. 20.30 PLUS JAMAIS SEULS Film van Jean Delire. 22.00 LE PETIT CARROUSEL IL- LUSTRé Maandelijkse filmkroniek van Sélim Sasson. 23.00 JOURNAAL. 20.00 JOURNAAL. (kleur). Aansluitend: weerber. 20.15 INVENTARISATIE. SPORT IN DUITSLAND (kleur) 21.45 HET ZEVENDE ZINTUIG (kleur) 21.50 REPORTAGE UIT BONN (kleur). 22.05 JOURNAAL. (kleur) Aansluitend: weerber. 22.20 DEZE VROUW BIJ VOOR BEELD. Tvfilm van Marguerite Duras. 23.40 JOURNAAL (kleur). 17.00 WIJ EN DE ANDEREN. De afleveringen beogen de mens een ruime blik te geven op zijn omgeving en de samenleving-. 17.30 JOURNAAL (kleur). Aansluitend: weerbericht. 17.35 SPORTINFORMATIES. 18.05 DIE DREHSCHEIBE. (kleur). 18.40 PAT EN PATCHON. 19.10 MIJN DOCHTER - ONZE DOK TER (kleur). 19.45 HEUTE (kleur). 20.15 FREDERIK III Documentair spel van Hel mut Andics. (Aansluitend: kort nieuws) 21.45 DAGBOEK UIT DE KATHO LIEKE KERK. 22.00 MÜNCHEN HEEN EN TERUG 23.00 JOURNAAL (kleur) 23.10 KLEIN TV-SPEL: DE KIOSK. 23.55 SLUITING. Vrijdag 10 april HILVERSUM 1 402 M NOS: 12.80 Blik op de wereld: po pulair programma over ontwikke lingshulp Overheidsvoorlichting: 12.30 Uitzending voor de landbouw. NOS: 12.40 Stereo: Licht instrumentaal trio 12.50 Recht en slecht, praatje 13.00 Nws. VARA: 13.11 Act. 13.20 Stereo: Semi-klassieke muz. (gr.) E.O.: 14.00 Radio-magazine, met ge wijde muz. en lez. NOS: 15.00 Ste reo: Aspekten van de kamermuziek: oude- en klassieke kamermuz. (opn.) 15.45 Toerismo: toeristische infor matie uit binnen-en buitenland. VP RO: 16.00 VPRO-Vrijdag: gev. pro gramma (16.00 Nws.; 17.55 Medede lingen 18.00 Nws. 18.20 Uitzending De Vrije Gedachte; 19.30 Nws.) VARA 21.00 Stereo: Nederlands Kameror kest en solisten: eigen composities 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.45 Act. 22.55 Stereo: Prettig weekend: licht gev. platenprogr. 23,55-24.00 Nws. HILVERSUM 2 298 M KRO: 12.00 Stereo: Van twaalf tot twee, gev. progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuin bouw; 12.30 Nws; 12.41 Act. 13.00- 13.05 Raden maar 14.05 Schoolra dio 14.30 Stereo: licht ensemble met zangsoliste. TROS: 14.55 Stereo: Con cert a la carte: verzoekplatenprogr. van operamuziek 16.00 Nws. 16.03 Disco-drive-in: de showbusiness op de korrel genomen 17.00 Persover zicht 17.15 Sportkompas 17.45 Act. NCRV: 18.00 Stereo: Bussumse koor vereniging: lichte muz. 18.19 Uitzen ding van de Anti Revolutionaire Par tij 18.30 Nws. 18.41 Act. 19.00 Wereld panorama 19.10 Gewijde muz. (gr.) 19.40 Wijd als de wereld: wekelijkse internationale oriëntatie in kerk, zen ding en oecumene 19.50 Volksmuziek 20.05 Hervorm^ wordt hervormd: vragen en antwoorden rond de Al gemene Kerkvergadering van de Ned. Herv. kerk 20.10 Stereo: Op het weekend af: licht platenprogramma 20.55 Pelleas en Melisande, treurspel TROS: 22.00 Stereo: Jazzmuz. (opn.) 22.30 Nws. 22.40 Tsjies plies: amuse- mentsprogr. 23.05 50 toen - 50 Nu: boekenweekprogr. 23.25 Stereo: Toon tje lager: licht muziekprogramma 23.45 Act. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM 3 240 M EN FM VIRO: 12.00 Nws. 12.03 Top-30 (13.00 Nws.) TROS: 14.00 Nws. 14.03 Suzie Cream Cheese. AVRO: 15.00 Nws. 15.03 Muz. Boetiek (16.00 Nws.) 17.00 Nws. 17.02 Radiojournaal 17.05- 18.00 Zingende Bougie: gev. platen- programma voor automobilisten. BRUSSEL NEDERLANDS 324M 12.00 Nws. 12.03 Grammofoonmuz. 12.05 Syndicale kroniek 12.15 Geva rieerde muz. (12.40-12.48 Weerbericht, med. en SOS-berichten voor schip pers) 12.55 Buitenlands persoverzicht 13.00 Nws., weerber., med., dagklap per en SOS-berichten voor schippers 13.20 Tafelmuz. 14.00 Nws. 14.03 Ca sinoconcert 15.00 Nws. 15.03 Symfo- ndeconcert 16.00 Nws. (Tussen 16.00 en 17.00 Wielrennen: Flitsen uit Ron de van België) 16.03 Beursber. 16.09 Roemeense en Joegoslavische volks- muz. 16.30 Etnische muz. 17.00 Nws., weerber. en med. 17.15 Jazzmuziek 18.00 Nws. 18.03 Popmuz. 18.28 Paar- desportuitslagen 18.30 Grammofoon muz. 18.35 Verkeerstips 18.40 Lichte muz. 19.45 Sport 18.52 Taalwenken 18.55 Lichte zang 19.00 Nws., weer ber. act. en weerpraatje 19.40 Oude muz. 20.00 Gev. muz. 21.00 Gesprek ken 21.45 Literair programma 22.00 Nws., berichten en De Zeven Kunsten 22.20 Documentadr-kritisch klein- kunstmagazine 23.00 Nws. 23.15 Lied jesprogramma 23.40-23.45 Nws. Zaterdag 11 april HILVERSUM 1 402 M VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgym nastiek 7.20 Socialistisch strijdlied 7.23 Weekeind: jeugdprogr. VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws 8.11 Van de voorpagina 8.15' Z.O. 135 gevarieerd progr. (Stereo) (9.35-9.40 Waterhoogten) 10.30 Werkgeven en -nemen: progr. over arbeid en ar beidsverhoudingen 10.50 Voor nu en later, lez. 11.00 Nws. 11.03 Wegwijs: tips voor trips en vakantie 11.10 Goede wijn behoeft geen kras: oude jazz- en amusementsmuz. (gr.) 11.25 Afrikaanse kroniek 11.45 Een nieuw geluid: kennismaking met jonge ar tiesten HILVERSUM 2 298 M NCRV. 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord 7.16 Stereo: Op het eerste ge hoor: klassieke muz. (gr.) (7.25 Ho ren en zien; 7.30 Nws. 7.32-7.50Act.) 8.00 Nws. 8.11 .Gewijde muz. (gr.) 8.30 Nws. 8.32 Stereo: Voor de huis vrouw 9.00 Theologische etherleer gang 9.35 Gymnastiek voor de huis vrouw 9.45 Solistenkamer: gesprek met muzikale illustraties (plm. 10.25 Klassieke m.) 10.54 Kunst- en Vlieg werk: inform, over aktuele tentoom- stellingen 11.00 Nws. 11.03 Godsdienst en werkelijkheid, lez. 11.15 Solarium: een hoogtezonprogr. voor iedereen 11.55 Med. HILVERSUM 3 240 M E NFM KRO: 9.00 Nws. 9.02 Djinn: gev. programma (10.00 en 11.00 Nws.). (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1970 | | pagina 21