Zware Israëlische aanvallen op Egyptische doelen Drie Amerikanen omgekomen in kers lverkeer KERSTPRINSJE VOOR MARGRIET NILFISK DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND DB STEM Gedrang in stadion 27 doden Zevende voor troonopvolging Half miljoen schade bij brand in Zwolle Ojoekwoe „Biafra wil vrede" NA MISLUKKEN ARABISCHE TOP andaag in Tilburgse studenten gooien roet in eten Hotelbrand Engeland: elf doden ZES LEDEN VAN ééN GEZIN GESTIKT Gelukwensen van Pompidou DRIE DODEN DOOR LAWINE Sovjet-admiraal „plotseling overleden" editie voor zeeland zaterdag 27 dec. 1969 Kouder Suez Nasser Aangifte Foto verbod Benzine duurder? Voedsel Een astronomisch succes STOFZUIGERS UIT DENEMARKEN Vraag er om aan üw "Kerstman". 109e jaargang no. 26311 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leiiendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 WEERBERICHT Droog weer met opklaringen en plaatselijk mist. Kouder. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14. TEL. 3751 Verkeerssituatie bij Goes wordt volgend jaar beter. Pagina 3 Als we Johnsons vrouw niet ge had hadden. Pagina 7 De Stem-quiz met de prijswin naars van de vorige week op pagina 9. De Kleine Stem op pagina 11. Elke dag kopen 35.000 vrou wen over de hele wereld een haarkrulset. Pagina 13 Greet Buchner: Onze cultuur is rechts. Tussen Haakjes. Pagina 21 Richard Bukacki was opper machtig in cydo-cross te Axel. Pagina 18 MOSKOU (RTR) Vice-admiraal Yakov Reznitsjenko, plaatsvervan gend opperbevelhebber van de grens troepen der Sovjet-Unie, is naai- twee de kerstdag in Moskou officieel be kendgemaakt is, „plotseling overle den bij het vervullen van zijn taak". Het doodsbericht in het Russische legerblad „Rode Ster" vermeldt niet wanneer admiraal Reznitsjenko is gestorven en geeft evenmin nadere bijzonderheden. Waarnemers vermoe den. dat de vice-admiraal een of an der ongeluk is overkomen. (Van onze redactie buitenland) TEL AVIV CAIRO De Israëlische luchtmacht heeft op eerste kerstdag de grootste actie tegen Egyptische stel lingen uitgevoerd sedert de zesdaagse oorlog in 1967De bomaanvallen op artilleriestellingen langs het Suezkanaal duurde acht uur lang. Gisteren tweede kerstdag was de Israëlische lucht macht opnieuw actief. Nu werden basis-kampen van Pa lestijnse verzetsstrijders onder vuur genomen. Het was alsof Israël met deze ac ties zijn militaire superioriteit wilde onderstrepen na de mislukking van de Arabische topconferentie in Rabat. De Egyptische president Nasser reis de gedurende de kerstdagen langs enkele bevriende hoofdsteden om alsnog hulp te bepleiten. Volgens een militair communiqué uit Tel Aviv werden bij de aanval op Egyptische artilleriestellingen „al le installaties vernietigd". Berichten uit Cairo dat de Egyptische luchtde- fensie drie Israëlische vliegtuigen zou hebben neergehaald werden in Tel Aviv categorisch tegengesproken. De aanvallen waren - zo heette het officieel - gericht tegen lanceerin- richtingen van raketten, die Egypti sche troepen na soortgelijke aanval len van enkele maanden geleden, weer probeerden te herstellen. KINSJASSA (AFP) Een hevig gedrang aan de ingang van het sta dion van de Kongolese stad Boekavoe heeft aan 37 mensen het leven ge kost terwijl 107 anderen werden ge wond. Dit is op eerste kerstdag door radio Kinsjassa bekendgemaakt. De radio liet duidelijk uitkomen dat de autoriteiten van Boekavoe verantwoordelijk zijn voor het ge drang. Zij hadden namelijk de poor ten van het stadion, waar later twee lokale teams een voetbalwedstrijd zouden spelen, gesloten gehouden tot dat president Moboetoe op de ere tribune plaatsgenomen had. Toen dat dan eindelijk het geval was wilde een grote menigte als één man het sta dion binnenstormen, waardoor vele mensen werden doodgedrukt of dood getrapt. Naar aanleiding van het drama be- sloo" Moboetoe enkele dagen langer in Boekavoe te blijven, dan hij van plan was. Kennelijk diep getroffen bracht hij onmiddellijk na het ongeluk een bezoek aan de ziekenhuizen waar de gewonden worden verpleegd. EEN AARDBEVING heeft eerste kerstdag schrik en angst gezaaid on der de bewoners van de oostelijke eilanden in het Caribische gebied. Het middelpunt van de beving lag in de buurt van het eiland Guadeloupe. Er zijn geen slachtoffers gevallen. (Van onze correspondenten) BREDA Drie Amerikaanse militairen zijn gistermorgen om het leven gekomen toen de auto waarin ze zaten van de weg raak te en in een sloot terechtkwam. Het ongeluk gebeurde op de rijks weg 2 (UtrechtDen Bosch) ter hoogte van Kerkwijk. De militai ren zijn vermoedelijk verdronken. Be sloot waarin de auto terecht kwam was diep en stond vol water. De Amerikanen waren gelegerd op «e vliegbasis Volkel. De auto is vermoedelijk geslipt en daarna op zijn kop in de sloot te rechtgekomen Ook elders kwamen mensen bij verkeersongelukken om het leven, hoewel voorzover gisteravond te overzien was het dodental van de «gelopen kerstdagen niet uitsteeg "oven dat van een „normaal" week einde. Op de Maasroute bii Drunen kwa den op de avond van eerste kerstdag wee personenauto's frontaal met elk- r m botsing De 53-jarige C Mekes I Ooon op Zand kwam bi°rbii om n .Twee personen werden aar en een licht gewond Het on geluk gebeurde op de plaats waar ,answea overgaat op vier- to i2l er Mekes zag de splitsing Tn nïire?d rie linkerrijbaan op. man nv2^frdam kwam een 22-jarige Iin bi; leven toen de auto waar- ïl (naast de bestuurder) zat slip- Gisteren vielen de Israëlische vlieg, tuigen op nieuw doelen bij Suez aan. Deze aanval duurde 3Vis uur en was eveneens gericht op geschutsopstel- lingen. Uit Cairo werd gemeld dat één vliegtuig werd neergeschoten, maar Tel Aviv deelde mee dat alle toestellen behouden op him basis te rugkeerden. Het opperbevel van de „Gewapen de Palestijnse Strijd" in de Jordaan se hoofdstad Amman, meldde giste ren dat tijdens de kerstdagen der tien Israëlische militairen zijn gedood door Arabische verzetsstrijders. De Egyptische president Nasser bracht donderdag bezoeken aan Al- gerië en Libië in wat door waarne mers gezien wordt als een poging om anti-Israëlische krachten op te roe pen na het mislukken van de Ara bische topconferentie van Rabat. Het bezoek aan Libië was reeds eerder vastgesteld maar men neemt aan dat het karakter ervan nu gewijzigd was. De voornaamste onderwerpen van gesprek werden gevormd door de vraag hoeveel materiële enfinanciële hulp elk Arabisch land ter beschik king zal stellen aan de „front-landen" Egypte en Jordanië. te en tegen een lichtmast reed. Bij Vaals reed gistermiddag even eens een auto tegen een lichtmast, Een der inzittenden, een 47-jarige vrouw, kwam om het leven. In Vierlingsbeek werd de 6-jarige Peter van der Grande dodelijk ge wond toen hij plotseling een straat overstak en daarbij door een auto werd overreden. Bii Udenhout verongelukte woens dagmiddag de 68-jarige L. J. Wijnen uit Tilburg. Hij reed op een brom fiets en werd door een achteropko mende personenauto aangereden. In Woerden overleed woensdag avond in het ziekenhuis een 45-jarige vrouw die gewond was geraakt bij een reeks kettingbotsingen op rijks weg 12 onder Bodegraven, eerder op de dag. Bij een verkeersongeval op de rijks weg 28 (Zwolle - Hoevelaken) kwa men gisteren de 26-jarige Carolina Pessireron uit Breukelen en het 7- iarige jongetje Peter M, Sahetapy uit 4ssen om het leven. Vijf andere in zittenden van de personenauto die, toen de bestuurder een ogenblik werd afgeleid en de macht over het stuur verloor, met een snelheid van zirca 120 kilometer per uur in de middenberm terecht kwam en enkele malen over de kop sloeg, werden "ht gewond. De 32-jarige C. J. M. van Riemsdijk uit Tilburg is gisteravond op de Pop- pelseweg in Goirle op slag gedood toen hij met zijn personenauio ach terop een tractor met aanhangwagen reed. (Van onze correspondent) TILBURG Tweede kerstdag tegen zes uur hebben 12 in Til burg woonachtige studenten ge tracht letterlijk en figuurlijk roet in het eten te gooien van die genen, die in het schouwburg restaurant aanzaten aan een spe ciaal kerstdiner. Zij vonden het vieren van de kerstdagen op deze wijze niet meer passen in deze tijd. Aan een verzoek tot het verlaten van het schouwburgrestaurant door de directeur van de stadsschouw burg, de heer L. de Brabander, werd slechts door een gedeelte van de ongenode gasten gehoor gegeven. Dc overigen werden door de politie zonder enig handgemeen naar huiten geleid. Vijf studen ten werden aangehouden en kre gen processen-verbaal wegens lokaalvredebreuk, een van hen kreeg tevens een proces-verbaal wegens verzet tegen de politie: hij moest naar een politieauto worden gedragen. Met een kwartier was de hele actie, die volgens de politie kennelijk geënsceneerd is ge weest, voorbij. De studenten werden gisteravond, na te zijn voorgeleid, weer vrijgelaten. SHBralËIiiiSliilis Mr. Pieter van Vollenhoven maakte de eerste foto van zijn kerstkind, dat drinkend en slapend de kerstdagen doorkwam. (Van onze redactie binnenland) NIJMEGEN/DEN HAAG Prin ses Margriet heeft op Eerste Kerst dag het leven geschonken aan een zoon. Het jonge prinsje heeft blauwe ogen en blond haar. Zijn gewicht is 3780 gram en hij is 52 cm lang. De verkoudheid, die prinses Margriet voor de bevalling doormaakte, ver oorzaakte geen complicaties. De be valling, die langs operatieve weg heeft plaatsgevonden, verliep ge heel naar wens. Moeder en kerstkind maken het uitstekend. Zowel H. M. de Koningin als de heer Van Vol lenhoven verbleven tijdens de ge boorte in het Nijmeegse Sint Rad- hondziekenhuis. waar men de baby op de ochtend van Eerste Kerstdag verwachtte. De tweede zoon van prinses Mar griet is de zevende in de lijn van erfopvolging in het koninklijk huis. Het medisch team, dat de geboorte leidde, bestond uit prof. dr. J. L. Mastboom, hoogleraar in de verlos kunde en de leer der vrouwenziekten aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en diens assistent, kinder arts prof. dr. E. D. A. M. Schretlen, hoogleraar in de kindergeneeskunde te Nijmegen. Tot kinderverzorgster van het pas geboren prinsje is benoemd mej. H. Rooseboom (52). Na haar opleiding tot kraamverzorgster was zij als par ticulier verpleegster werkzaam. Tussen de vele gelukstelegrammen was er één van de Duitse bondspresi dent Gustav Heinemann aan koningin Juliana met de volgende inhoud: „Ik wil U, majesteit, en de gehele koninklijke familie, ook uit naam van mijn vrouw, hartelijk gelukwensen. Wij zenden hierbij tevens onze beste wensen voor het kerstkind en ziin ouders". De Rijksvoorlichtingsdienst deelt mede, dat mr. Pieter van Vollenho ven op woensdag 31 december 's mor gens om 10 uur in het stadhuis te Nijmegen aangifte zal doen van de geboorte van zijn zoon. Als ambte naar van de burgerlijke stand zal de burgemeester van Nijmegen, mr. Th. M. J. de Graaf optreden. Als getuigen bij de aangifte zijn aangezocht de vice-minister van de Raad van State, dr. L. J. M. Bee!, en de commissaris van de koningin in de provincie Gel derland, mr. H. W. Bloemers. Vandaag zal er van alle rijksgebou wen worden gevlagd. Besturen van provincies en gemeenten is verzocht overeenkomstig te handelen. Bij de geboorte van een koninklijke telg wordt met de vlag ook de oranje wimpel uithangen. De RVD heeft bericht, dat het on mogelijk is bloemen en geschenken in ontvangst te nemen in het Sint- Radboudziekenhuis te Nijmegen. Dit kan nog tot vanmiddag 4 uur op het secretariaat van prinses Margriet op paleis Het Loo. Reeds uren, voordat prinses Mar griet woensdag - onopgemerkt - in het ziekenhuis arriveerde, werd zon der medische noodzaak geen enkele bezoeker toegelaten. Behalve de pa leisrecherche en de veiligheidsdienst van de universiteit waren ook ettelij ke rechercheurs van de gemeente politie opgeroepen om de verlaten omgeving te bewaken. Aan fotografen werd gezegd, dat hun apparatuur in beslag zou worden genomen, als van de aankomst van Mr. Pieter van Vollenhoven geeft de moed nog niet op. Voor radio en televisie (foto) verklapte hij: „We gaan door, tot we een dochter heb ben de prinses foto's zouden worden ge maakt. De prinses werd woensdag avond langs een omweg het zieken huis binnengebracht. Van de zijde der burgerij werd geen enkele belangstelling getoond voor het te verwachten nieuws. Gisteravond verklaarde de Rijks voorlichtingsdienst, dat noch de Rijksrecherche, noch enige andere of ficiële instantie opdracht heeft gege ven tot het in beslag nemen van fo totoestellen voor het Academisch Zie kenhuis in Nijmegen. Uit een onder zoek is gebleken, dat een bewaker van het ziekenhuis na een woorden wisseling met fotografen geheel voor eigen rekening heeft gezegd, dat in dien van de aankomst van prinses Margriet foto's zouden worden geno men, de toestellen in beslag zouden worden genomen. LONDEN (DPA) Elf doden en twee ernstig gewonden heeft een ho telbrand op tweede kerstdag geeist in de Engelse plaats Saffron Walden in het graafschap Essex. De brand ontstond door nog onbekende oor zaak om 2 uur 's ochtends en breid de zich in het uit de zestiende eeuw daterende gebouw van het hotel „Ro sé and Crown" met grote snelheid uit. Ooggetuigen zagen hoe de meeste van de veertig hotelgasten om hulp roepend uit de ramen van het vier verdiepingen tellende gebouw hin gen. waaruit dikke rookwolken te voorschijn kwamen. Een man klauterde het dak op, maar werd door de vlammen achter haald. Anderen gelukte het, zich langs regenpijpen naar de grond te laten zakken. De meesten werden door de brandweer met ladders gered. Drie lijken zijn onder het rokende puin aangetroffen. (Van onze correspondent) GENT Zes personen uit een ge zin zijn in Gent door verstikking om het leven gekomen. De politie denkt, dat de badverwarmer de oorzaak van het drama is. Het gezin woonde op kamers bo ven een café. Het waren buren, die de zes lijken vonden. Een badverwar mer, gestookt met butaangas, brand de nog, terwijl de kolenkachel was uitgegaan. De zes slachtoffers, vader, moeder, drie dochtertjes en een zoontje, zou den zijn omgekomen door zuurstof gebrek: badverwarmer en kachel hebben alle zuurstof in het kleine flatje opgebruikt. Een kind overleefde de ramp: het was net op bezoek bij familieleden. HET MILITAIRE BEWIND in Daho mey heeft woensdag 32 politieke ge vangenen vrijgelaten. Onder hen be vindt zich luitenant-kolonel Alphons Alley, die van eind 1967 tot luli 1968 staatshoofd was. (Van onze correspondent) ZWOLLE In de binnenstad van Zwolle zijn in de kerstnacht enkele panden door brand verwoest. De scha de wordt op een half miljoen gulden geschat. De brand, die omstreeks half vier werd ontdekt, ontstond in een bar aan de Walstraat, die om twee uur was dichtgegaan. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Mogelijk zal de ben zineprijs enigszins omhoog gaan. De pomphouders hebben van minister De Block (Econ. Zaken) toestemming ge kregen hun winstmarge met 0.2 cent per liter te verbeteren. De Bovag zal met de oliemaatschappijen overleg plegen om te bereiken, dat de verbe tering van de winstmarge in de eind- prijzen mag worden doorberekend. In een oogwenk stond het pand in lichterlaaie. Eén voor het huis ge parkeerde personenauto vloog in brand, waarna het vuur oversloeg naar de overkant van de straat, waar enkele oude woonhuizen waren sa mengevoegd tot opslagruimten van een groothandel in galanterieën. Om te voorkomen dat de honder den kilo's vuurwerk, die in de kelder van de magazijnen waren opgebor gen, zouden ontploffen, liet de brand weer deze ruimte vol water lopen. Gebouwen en inventaris gingen in vlammen op. Een naast de magazij nen gevestigde handel in kantoorma chines leed ernstige waterschade. OWERRI (Reuter-AFP) De Bia- fraanse leider generaal Odoemegwoe Ojoekwoe heeft in een kerstboodschap voor de radio gezegd dat het bereiken van vrede het voornaamste doel is van de Biafranen. „Wij geloven in vredesonderhandelingen en wij zullen voor de vrede blijven vechten in sa menwerking met allen die het con flict willen beëindigen", zei Ojoekwoe. Het enige dat met oorlog kan wor den bereikt is dat de kloof van ver bittering en haat nog groter en dieper wordt. Hij herhaalde zijn beschuldiging dat de federale regering van Nigeria even als de Britse regering niet in vrede maar in oorlog geloven en dat alle besprekingen die zü over het berei ken van vrede voeren omschreven kunnen worden als „trucs". Ojoekwoe stelde Nigeria verant woordelijk voor het mislukken van de besprekingen die onlangs in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zouden worden gehouden. De geruch ten als zou tijdens het recente bezoek van de Britse staatssecretaris voor het gemenebest Foley aan Nigeria in La gos zijn gezegd dat men daar gereed was voor vredesbesprekingen om schreef Ojoekwoe als „een propagan dastunt", bedoeld om een debat over het conflict in het Britse parlement te beïnvloeden. Intussen arriveerde woensdag het vijfduizendste vliegtuig met voedsel en medicamenten van de gezamenlij ke kerken in Biafra. In anderhalf jaar tijd zijn door de gezamenlijke kerken meer dan 56.000 ton hulp goederen naar het noodlijdende ge bied vervoerd. Zesendertig leden van de vliegtuigbemanningen en andere medewerkers kwamen daarbij om het leven en vijf vliegtuigen gingen ver loren. PARIJS (Reuter) President Pompidou heeft in een nieuwjaars boodschap aan koningin Juliana zijn beste wensen uitgesproken voor het geluk van het Nederlandse volk. Hij zei uitstekende herinneringen te be waren aan de wijze waarop hij be gin december in Den Haag was ont vangen ter gelegenheid van de top conferentie van de zes landen van de EEG. Het Franse staatshoofd richtte ook jaarwisselingsboodschappen tot de staatshoofden van o.a. Amerika, Rusland, West-Dudtsland en Enge land. SION (AFP) Bij het winter sportplaatsje Zinal in het Zwitserse kanton Wallis zijn woensdag tien mensen door een lawine bedolven. Zeven werden levend uit de sneeuw massa gehaald, maar voor de drie anderen kwam de hulp te laat De slachtoffers waren Zwitserse jongens, die skibanen hielpen uitzet ten. VOORAANSTAANDE LEDEN van de Spaanse oppositie hebben de Spaanse regering een petitie aange boden, waarin aangedrongen wordt op het toestaan van autonome vak verenigingen, de toelating van poli tieke partijen en een amnestie voor politieke gevangenen in Spanje. (ADVERTENTIES) Geweldig, zoals de Esso Maanrace loopt. Het succes was er vanaf 't eerste moment. Wij begonnen met hbt gratis huis-aan-huis versprei den van 'n groot aantal maanrace- kaartjes. Om u alvast iets van de spanning te laten proeven. Er vielen vele, vele prijzen. (Heeft u zo'n prijswinnend huis-aan-huis kaartje nog niet ingeleverd? Kan nog net. Tot 31 december). Uiteraard gaat 't uitdelen bij de Esso-verkooppunten door. Nog lang door. Alsof wij niet van ophouden weten. Kom langs, Kras Win. 2,50, 10,- of 100,-. Met daarna kans op 250,-, 500,- of 1000,- of een van de 200.000 opblaasbare tijgertjes. Niet gering.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1