UREN IN IBANON ESTAAKT 0LGA Kaper in arrest VEEL DODEN IN VERKEER Kessler zorgt voor surprises V.S.-president loopt steeds meer gevaar om vermoord te worden DAGBLAD Werkende jongeren in actie Orkaan teistert Zweden Nederlandse tanker door vliegtuig beschoten ibanese leger blijft El Fatah toch de baas jongeren op straat gezet j vanwege protestdag fPD-leider partij electra Kinderen verbrand Nederland-XI klaar ditie voor eeland weerbericht Beloften Bloedig Strategie Nationalisme Twee Belgen bij Hulst verongelukt Ijverige gevangenen werden vrijgelaten Spanje: hechtere banden met EEG OJOEKWOE: Geen vertrouwen meer in O A.E. 09e jaargang no. 26266 irecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx fdredaCeur: L. Leijendekker -fdkanroor. Breda, Reigerstr. 16 n 22341. Postgiro 1114111 STEM maandag 3 november 1969 Veel wind Vrij veel bewolking, weinig kans op regen. Matige tot krachtige wind tussen west en noordwest. Geen temperatuurverandering. lANfOKEN: ROOStNDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT I, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze redactie buitenland) BEIROET/CAIRO Het Libanese leger is uiteindelijk e machtige guerrilla-organisatie van Yasser Arafat de aas gebleven. Dit is in feite de conclusie die men mag ekken uit het verrassende akkoord dat gisteren, toen e crisis in de Libanon naar een nieuw hoogtepunt voer- e, in Cairo werd gesloten tussen Libanon en EI Fatah: en wapenstilstand die vannacht om twaalf uur zou in- aan. I (Van een onzer verslaggevers) _DEN HAAG Eenentwintig wer- mle jongeren zijn op staande voet tslagen omdat zij zaterdag naar Den lag wilden voor de „Dag van de irkende jongeren", en daarvoor van in werkgever geen toestemming egen. Minister Koolvink (Sociale ken), die 's middags bij de slot- eenkomst van de protestdag aan- izig was, heeft na afloop aangebo- tn in deze ontslagzaken te bemid- len. Ikzelf zou in deze situatie geen tslag genomen hebben, maar me bben laten ontslaan, om dan in be- Bep te kunnen gaan. Maar als deze S ontslag hebben genomen uit on kunde met de beroepsmogelijkheden, dan valt daarover nog te praten", zei minister Roolvink, die het met het helemaal niet eens was. let avondonderwijs aan werkende igeren gaat verdwijnen. Er komt 1 aparte regeling in de arbeidswet ?r arbeidsverhoudingen van jonge rknemers. Dit waren de twee be- fgrijkste toezeggingen die staats- ketaris Grosheide (Onderwijs) en nster Roolvink (Sociale Zaken) Prdag in gesprekken met delegaties werkende jongeren deden, bnister Veringa (Onderwijs) zei jafloop van de slotbijeenkomst van Werkende jongeren, dat het om- Jakelen van avondscholen in dag- gBolen financieel geen probleem is. beloofde verder dat per 1 augus- volgend iaar een aantal experi- iten za] starten voor integratie beroepsonderwijs en vormings- aan werkende jongeren. Het ™w>r nodige geld kan op de on- jnjsbegroting 1970 worden vrijge ir2®'minister Veringa. IE OOK PAGINA 3. Met het sluiten van de wapenstil stand is, naar verluidt, op het nip pertje een Syrische invasie op Liba nees grondgebied voorkomen. In Cairo hebben Libanon en El Fatah afgesproken dat zij de bespre kingen zullen voortzetten om de wa penstilstand te doen volgen door een nieuw samenwerkingsakkoord. Uli Aan de ontmoeting in Cairo waren twee weken voorafgegaan van bloe dige botsingen tussen het Libanese leger en Palestijnse commando's in Libanon. Aan de zijde van de Pales tijnse commando's zouden daarbij minstens vijftig doden zijn gevallen. Het aantal slachtoffers aan Libanese zijde zou veel kleiner zijn. De achtergrond van het conflict was de weigering van Libanon de Palestijnse commando's volledige vrijheid van handelen te geven bij hun acties tegen Israël vanaf Liba nees grondgebied. Tijdens het weekeinde dreigde het conflict nog verder te ontaarden toen in Beiroet de vrees steeds groter werd dat Syrische troepen Libanon zouden binnenvallen om steun te verlenen aan de verzetsorganisaties. Syrië- had korte tijdtevoren zijn grenzen naar Libanon hermetisch af gesloten. In het niemandsland tussen de beide buurstaten werden sterke guerrilla-eenheden en volgens oog getuigen ook omvangrijke Syrische legereenheden waargenomen. EST-BERLIJN (Rtr/DPA) w™fe functionaris van de NPD j -Berlijn, Walter Hoehn, is L P31"!1) getreden. Hoehn, voor- ,Ja" 4® commissie van bestuur hV verklaart in een brief lan pa.rtlibestuur, dat hij het 8® 'n overeenstemming met -ii kon brengen deel uit te Jan n Partij die geleid wordt :vrii„ nen "tI'e een gevaar voor I rechtsstaat betekenen". ",,.GE?jrge E. Müller, hoofd cmL ;lm8 bemande ruimte- i,„ van de NASA, heeft zijn tl"Wd'end. Dr. Müller (51) leidende rol gespeeld bij de mS «P de maan. 'oni?iBIJ Italiaanse stadje Ros- een klein vliegtuig in dich- de a?Pn een bergtop gevlogen, d rv, ng .vI°°g het toestel in en 7\i Vler iir-'ttenden. allen Ita- en- 2«n omgekomen. Onze correspondent John Kemball in Beiroet tekent hierbij aan: In de laatste weken heeft men de zwakheden van de Libanon de splitsing tussen de Mohammedanen en de christenen, op sterke steun voor het Arabische socialisme en het Nasserisme in de grote steden en de onafhankelijke mentaliteit van de Palestijnse vluchtelingenkam pen breed uitgemeten. En de kracht van Arafat is ook bekend. Hij heeft de financiële en politieke steun van landen als Syrië en Libië. En hij strijdt voor een zaak, waarmee de Arabieren zich zeer gemakkelijk identificeren de herovering van het „eigen land". Ondanks al deze feiten was Arafat even fel gebrand op een oplossing van het geschil als de president van de Libanon, Helou. De reden hier voor was gewoonweg, dat zijn stra tegie totaal gefaald heeft. Ten eerste op het politieke front gaven de menigten van Beiroet geen gehoor van de guerrilla-oproep. Een voorzichtige controle door de politie door middel van een politiek van terugtrekking uit en afgrende ling van aangetaste wijken gaf de volksmenners geen mogelijkheden ergens anders naar toe te gaan dan onder hun eigen aanhangers. Zij hadden ook minder aanhangers. Voor de eerste maal ontstond er een echt Libanees nationalisme mo hammedanen, christenen en druzen voegden zich bij het leger. En collec tes voor het leger haalden zeer veel geld binnen korte tijd bijeen. Deze tegenslag had ook haar uit werking op de militaire doelstellin gen van Arafat. Zijn taktiek om door geïsoleerde aanvallen het leger te verspreiden en zo een vitale aan voerlijn te bemachtigen, mislukten doordat het Libanese leger geen troepen in de steden behoefden te gebruiken en dus tegen de guerril la's kon inzetten. (ADVERTENTIE) Raffaelle Mimchiello, de Amerikaanse marinier die boven de Verenig de Staten een vliegtuig kaapte en er via tussenlandingen mee naar Italië vloog, werd in Rome aangehouden. Gezagvoerder Billy Williams en stewardess Tracy Coleman brengen in Rome verslag uit van hun dramatische vlucht met de gekaapte TWA- Boeing. ZIE OOK PAGINA 3. De ministers Roolvink en Verin ga temidden van demonstrerende werkende jongeren. Er werd veel gevraagd enook nogal wat beloofd. STOCKHOLM (DPA) Een orkaan achtige storm die in dp nacht van zaterdag op zondag met windsnelhe den van 126 km per uur over mid den en zuid-Zweden raasde, heeft vier mensenlevens geëist. Talrijke personen raakten zwaar gewond. De materiële schade die de storm heeft veroorzaakt is zeer aanzien lijk. Ontelbare daken werden van de huizen gerukt, bomen werden ont worteld en ramen ingedrukt. Grote delen van Stockholm en van talrij ke kleinere plaatsen waren urenlang verstoken van stroom. Ook telefoonverbindingen waren op vele plaatsen verbroken. De Zweedse politie kreeg het extra moeilijk toen bleek dat vele winkels, waarvan de blinden waren afge waaid, op grote schaal werden ge plunderd. Ze kon er niet veel tegen uitrichten omdat het merendeel van de agenten was ingezet om het ver keer in zo goed mogelijke banen te leiden en de diverse straten weer berijdbaar te maken. (Van onze verslaggevers en correspondenten) BREDA In het afgelopen weekeinden zijn minstens 13 mensen in het verkeer omgekomen. Onder Hulst verongelukten twee Belgen (een vrouw en een kind), op de weg van Hoogerheide naar Putte werd de 67-jarige wielrijdster mevrouw M. van Agtmaal uit Huijbergen door een auto geschept. Bjj Aix en Provence verongelukten de 20-jari- ge A. Danielse uit Hoogerheide. Hij werd toen hij stond te liften, door een passerende auto gegrepen. Een tragisch ongeluk dieed zich ook voor in Middelburg waarvan de oud soldaat en voormalig bevrijder van Walcheren, William Rowlinson (50) uit Blackpool, Engeland het slachtof fer werd. De heer Rowlinson die 25 jaar geleden de landingen op de kust bij Westkapelle meemaakte was naai Zeeland gekomen om de bevrijdings feesten bij te wonen. Hij werd aan gereden door een personenwagen uit Vlissingen. De politie zoekt contact met eventuele getuigen van het on geval. Bij het ongeluk onder Hulst, zater dagavond, waren twee Belgische au to's betrokken. De auto's, waarvan er een geen voorrang verleende, re den met grote snelheid op elkaar in. Behalve de twee doden, zijn er ook zeven gewonden, van wie twee ern stig. In Haarlem reed zaterdagnacht een auto te water. De beide inzittenden, twee zusjes van 21 en 23 jaar oud verdronken in het Zuiderbuitenspaar- ne. De auto had voor hij te water ging een hek geramd. In Venray, Ewijk en Amsterdam kwamen bromfietsers om het leven. In beide laatste gevallen als gevolg van botsingen met auto's maar in Venray als gevolg van een botsing tussen twee bromfietsers. De tweede bromfietser werd ernstig gewond. Bij Venlo verongelukten zaterdag enkele uren na elkaar-twee mensen. Een oberkelner reed, thuiskomend van zijn nachtdienst, tegen een boom. Hij stierf later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, 's Middags botste een Duitse auto met vijf jongelui tegen een boom. Een van hen werd op slag gedood, een werd zwaar ge wond en de andere drie kwamen er met lichtere verwondingen af. In Ter Apel kwam een 68-jarige vrouw, nadat zij uit de bus was ge stapt en er achter langs liep, onder de wielen doordat de bus achteruit begon te rijden. Zij werd op slag ge dood. Langs de spoorbaan bij Soestdui- nen werd gistermorgen het stoffelijk overschot gevonden van een achttien- Jarige jongeman uit Amersfoort. Men weet niet hoe hij om het leven is gekomen. In Zutphen overleed zaterdagmid dag een 21-jarige man die eerder bij een verkeersongeval was betrok ken. DE ZOMER IN UW SLAAPKAMER BELGRADO (DPA) De 160 delinquenten die tijdens de zwa re aardbeving van vorige week maandag in de gevangenis van de Zuidslavische stad Banja Lu- ka verbleven hebben allen een beloning gekregen. Hoewel de aardbeving namelijk alle celdeu ren had vernield, heeft geen van de gevangenen de gelegenheid te baat genomen om te vluchten maar zijn zij allen onmiddellijk begonnen met reddings- en op- ruimigswerkzaamheden. De autoriteiten van Banja Lu- ka vonden dit zo'n edelmoedige daad dat zij zich verplicht voel den de gevangenen hun dank te betuigen. Voor een deel van hen bestond deze dank uit onmiddel lijke invrijheidstelling, voor een ander deel uit een „tiendaags verlof op erewoord". DOVER (RTR) In de Ameri kaanse stad Dover zijn zeven kinde ren, in leeftijd variërend van twee tot twaalf jaar, bij een felle brand in hun ouderlijke woning omgekomen. Tijdens de brand lagen de kinderen allen in een kamer te slapen. De ouders konden met nog twee andere kinderen aan de vuurzee ontsnappen. DEN HAAG Bondscoach George Kessler heeft gisteren voor een dave-' rende surprise gezorgd bij de bekend making van zijn Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Engeland (woensdag in Amsterdam). De bondscoach laat namelijk de 20- jarige Amsterdammer Ruud Krol de buteren. haalt Jan Mulder en Rob Rensenbrink voor deze interland uit België en zet voorts de omstreden Wim van Hanegem in de voorhoede. Verrassingen van de eerste orde. „Mijn keus", zei Kessler, „is mede bepaald door de in Europa Cup-voor bereidingen zijnde clubs PSV en Feij- enoord". Het Nederlands elftal, zoals het woensdag speelt: Doel: Treytel (Feije- noord). Achter: Drost (FC Twente), Israel (Feijenoord), Eykenbroek (Sparta), Krol (Ajax). Midden: Veenstra (PSV) en Rijnders (Ajax). Voor: Cruyff (Ajax), Mulder (An- derlecht), Van Hanegem (Feijenoord) en Rensenbrink (FC Brugge). Wisselspelers zijn: Schrijvers (FC Twente), Suurbier, Hulshoff, Mühren en Van Dijk (allen Ajax) en Klijnjan (Sparta). DEN HAAG (ANP) De 110.000 ton metende tanker „Niso" van Shell Tankers N.V. te Rotterdam is don derdag, naar zaterdag in Rotterdam werd vernomen, het doelwit geweest van een Biafraans vliegtuigje, dat de „Niso" met enkele raketten be stookte en licht beschadigde. De „Niso", die was gecharterd door Shell DC Nigeria, lag al geruime tijd in de Nigeriaanse wateren, ter hoog te van Forcados-Terminal, het eind punt van een oliepijpleiding, en deed dienst als opslagplaats voor ruwe olie, die later werd overgepompt naar andere tankschepen, die voor verder vervoer zorgden. Het schip heeft een tiental Neder» landse officieren aan boord, bene vens een Nigeriaanse kustbemaoining. Donderdag werd het schip aange vallen door een vliegtuigje van de Biafraanse luchtmacht, dat enkele raketten op de „Niso" afvuurde. Deze richtten echter een te verwaarlozen schade, en in het geheel geen per soonlijke ongelukken, aan. Zaterdag heeft het drijvend tank station het anker gelicht en ligplaats gekozen in de haven van Laos, de hoofdstad van Nigeria. MADRID (Reuter) De nieuwe Spaanse regering heeft gezegd naar hechtere banden met de EEG te zullen streven en zich te zullen in spannen voor de ontwikkeling van de Spaanse economie, en voor een be tere welvaartsverdeling ten gunste van de arbeiders. De vice-president, admiraal Luis Carrero Blanco, sprak na de eerste zitting van het nieuwe kabinet een regeringsverklaring. De regering wil voortmaken met onderhandelin gen in Brussel over een handelsover eenkomst met voorkeursrechten. OWERRI (Biafra) (AFP) Biafra heeft niet langer vertrouwen in de vredespogingen van de commissie voor Nigeria van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (O.A.E.). Omdat het deze commissie ontbreekt aan in zicht, objectiviteit en overtuiging. Dit heeft het staatshoofd van Biafra, generaal Ojoekwoe gezegd op een in Akokwa gehouden bijeenkomst van het Biafraanse parlement. IN DE omgeving van Menia in Egypte zijn dertig mensen verdron ken en vijftien gewond toen een bus van de weg raakte en in een kanaal terechtkwam. WASHINGTON (REUTER) Ame rikaanse presidenten of presidents kandidaten lopen steeds meer gevaar vermoord te worden wanneer de ge weldpleging en burgertwisten erger worden. Dit staat in een rapport van de presidentiële commissie die een onderzoek naar de oorzaken en het voorkomen van geweldpleging heeft ingesteld. De commissie staat onder leiding van dr. Minton Eisenhower, broer van wijlen oud-president Eisenhover en is door de voorgaande president Lyndon Jonhnson ingesteld nadat se nator Robert Kennedy en negerleider Martin Luther King waren vermoord. Het rapport stelt voor dat presiden ten en kandidaten zo veel mogelijk van de televisie gebruik gaan ma ken tijdens verkiezingscampagnes en dat zij zoveel mogelijk massa-bijeen komsten, waar zij een gemakkelijk doelwit vormen, vermijden. Negerleiders lopen een dubbel ge vaar omdat zij nu zowel door zwarte als door blanke extremisten worden bedreigd, zegt het rapport. De commissie heeft 81 moorden ot moordaanslagen op Amerikaanse lei ders bestudeerd, beginnend bij de moord op Andrew Jackson in 18.35 Vier Amerikaanse presidenten, Lin- eoln, Garfield, McKinley en Kennedy, zijn tijdens hun ambtsperiode ver moord. Op een uitzondering na blijken al le moordaanslagen te zijn gepleegd door redeloze of ontwortelde mannen die zichzelf als verlossers zien, en niet door samenzwering of door een organisatie die de regering omver wil werpen of van politiek wil doen ver anderen. De uitzondering is de mis lukte moordaanslag door Puertori- eaanee nationalisten op president Truman in 1950. De eomissie meent de mogelijke moordenaars te kunnen afschilderen aan dehand van eigenschappen van him voorgangers. Het zijn meestal mannen uit ontwortelde gezinnen, waar de vader ontbreekt of zich niet met het kind ingelaten heeft. Meestal leven zij teruggetrokken, hebben geen vriendinnen, zijn ongetrouwd ofwel hun huwelijk is mislukt. Enige tijd voor de moord zijn zij niet in staat tot geregeld werk. Het zijn blanke mannen, geboren in het buitenland of van buiten landse ouders, kort en licht gebouwd, fanatiek op politiek, religieus of an der gebied zonder lid van een orga nisatie te zijn. Zij kiezen een revolver of pistool als wapen en wachten af tot hun slachtoffer in de menigte verschijnt? Wanneer zij uit naam van een spe ciale zaak hebben gemoord geven zij uiting aan hun gedachten of prin cipes die daartoe geleid hebben.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1