onroerende goederen van@pstal BUNGALOW vanQpstal warmte- probleem... meesterlijk opgelost 0Si BEDRIJFSPAND Ctu-efea LEREN LAARZEN 29,75 Schoenhandel d. Branden EEN M.T.S,er afdeling bouwkunde MEDEWERKERS DE D Master MO/ING FASHION Md MEDEWERKSTERS BLIND Dank de oge van m vrouw SPMTHANDEL VAN KI SNEPPEN BUÜSSEQ? /□n met C.V. en garage Te koop WONING KUNST- en ANTIEKVEILING BOEKHOUDER VAKBEKWAME TIMMERLIEDEN GROOT BAL WIENER EISREVUE ANTWERPEN KRIJGER-TOURS BREHE-TOURS REVISIE TOE, Woninginrichting Toon Hermans Occasions: - ze Ifrijdende - autokranen Luxe eengezinswoningen met centrale verwarming I. R. v. Dam J. DE LIJZER VLUG GELD NODIG? WOONHUIS E. Geensen Kapsalon BLANCHE Permanenten v.a. 15- W. P. de Nooijer te MIDDELBURG A. I. VERHAGE TE KOOF te SLUISKIL (in aanbouw) ASAHI PENTAX SHOW Foto Paul Aardewerk GROOTHANDEL Gebr. v. d. Poel N.V. m.m.v. „The Williams" In Tafeltenniscentrum te Graauw 1r-n. i Jigö ^|J m IS ^SÉiZ/ V*; S& Zijn uw motoren aan laat dat dan door ons vakkundig verzorgen. C. F. WESTSTRATE „Potasch en Perlemoer in Textiel" ATTENTIE Pracht aanbieding ATTENTIE! 15,00 voordeel N.V. BLEIJKO - BETONWARENINDUSTRIE Textielfabrieken EMILE LOCKEFEER N.V. INTER TEST TAPIJT CITROEN fiGENT KLOOSTERZANDE ATLAS KRANEN ?LADDET ATLAS - tractoropbouW w WILSKRi EXPL( DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 BRESKENS AARDENBURG HOEK HULST Er worden door Leenhouts Aannemingsbedrijf gebouwd: bergingen en/of garages, deze woningen beschikken o.a. over: woonkamer van 3,80 bij 7,10 m; royale keuken 3 ruime slaapkamers, extra kastruimte douchecel geheel beloopbare vliering, te ber. vlizotrap. Prijs incl. alle kasten 39.310,- premie 8.500,- Benodigd eigen geld 5.000,- Lasten 137,50 p/mnd. Vraagt geheel vrijblijvend een prospectus met een financiële be- Makelaardij I.O.G. Burg. Stulemeyerlaan 16 Bergen op Zoom tel. 01640-7456 of 01641-888 Onder architektuur gebouwd en staande te KRUININGEN. Deze zeer luxueus uitgevoerde bungalow bevat o.a. living 4.20 a 6.20 m, hal, keuken, bijkeuken, garage, 5 slaapkamers, veel sanitair. Makelaardij I.O.G. Burgemeester Stulemeyerlaan 16 Bergen op Zoom tel. 01640-7456 Aanvaarding in overleg. PRIJS n.o.t.k. Afspraken voor bezichti ging kunnen via ons kan toor worden gemaakt. WOONHUIZEN- TE NIEUW NAMEN NOTARIS te HULST zal op vrijdag 31 oktober a.s. des namiddags om 4 uur in het café van de Heer R. P. Thilleman, Hulster- loostraat 82 te Nieuw Na men, ten verzoeke van Me vrouw A. Antheunis-Bor- gonjon, publiek verkopen: I. HET WOONHUIS met schuur, erf en tuin, staande en gele gen te Nieuw Namen, Hombachstraat 1, ka dastraal bekend ge meente Clinge. Sectie E nr. 2498 ged. ter grootte van circa 2.90 aren; II. HET WOONHUIS met schuur en erf, staande en gelegen te Nieuw Namen, Hom bachstraat 3, kadaster gemeente Clinge. Sec tie E nr. 2497, groot 94 centiaren; III. DE GARAGE gelegen aan de Hom bachstraat te Nieuw Namen (naast Hom bachstraat 1), kadas ter gemeente Clinge, Sectie E nr. 2498, ged. ter grootte van circa 12 centiaren. Koop I is vrij te aanvaar den bij de betaling van de koopsom. Koop II is verhuurd voor onbepaalde tijd aan Me vrouw Stoffens-Reurhoff voor 8,per week bij vooruitbetaling. Koop III is verhuurd aan de Heer R. P. Thilleman, Hulsterloostraat 82, Nieuw Namen voor 10,per maand voor onbepaalde tijd. Betaling van de koopsom binnen 1 maand en van de kosten binnen 6 dagen. Lasten voor rekening van de koper vanaf 1 januari 1970. Bezichtiging dinsdagen 21 en 28 oktober a.s. telkens des middags van 2 tot 4 u Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris, voornoemd. (Tel. 01140 2821). Staande te IJZENDIJKE, Kazernestraat 25, Te bevragen bij v. d. Maelstedeweg 42 Tel. 01140 - 3160 Hulst •VN '!-• mm GELDLENINGEN en alle andere kredieten vanaf f 400.en hoger voor iedereen en elk doel. Geheel vlugge schriftelijke afwerking onder strikte geheim houding. Geen informatie bij werkgever. Restant schuld vervalt bij overlijden. Lage rente en aflossing. VOORBEELD Krediet Aflossingen per maand f 2000.— f 94.69 of f 68.60 of f 45— f 3000— f 142.04 of f 102.90 of f 67.50 f 4000— f 189.39 of f 137.20 of f 90— f 5000— f 171— of f 112.50 of f 70.85 f 6000— f 206— of f 135— of f 85— enz. enz. Vraag geheel vrijblijvend en kosteloos folder aan Z.N.C.A. Instelling Looierstraat 24, Postbus 258, Hetr- len, Tel. 04440-12290. TE KOOP met grote tuin en opstallen Te bevragen: Zoutestraat 43 HULST TEL. 2504 Wilt U een modern kapsel dan naar Kapsalon Blanche MICHEL BAES-HUYGHE Koewacht 56 - Stekene Tel. 03/717194 Openbare Verkoping. NOTARIS te HE1NKENSZAND zal op donderdag 30 okto ber 1969 des middags 2 uur in het Café .Weelzicht" van de Heer W. Westdorp te 's-Heerenhoek, Molen dijk 54 ten verzoeke van de Heer C. A. A. Gerits c.s. in het openbaar verkopen: HET WOONHUIS (geschikt voor weekend woning) en erf te 's-Hee renhoek, Molendijk 74, groot 1 are 43 centiaren. In gebruik te aanvaarden bij de betaling der koop penningen. Te bezichtigen 30 oktober a.s. van 10 - 12 uur. Nadere inlichtingen te be komen ten kantore van ge noemde notaris. Bij vonnis der Arrondisse mentsrechtbank te Middel burg d.d. 10 sept. 1969 werd in staat van faillisse ment verklaard de ven nootschap onder firma van der Veen, gevestigd te Ter- neuzen. en haar vennoten L. M. Mahu, weduwe van J. F. van der Veen, wonen de te Sas van Gent, en J I P. van der Veen, aannemer, wonende te Terneuzen, met benoeming van de E. A. Heer Mr J. H. Mulder tot Rechter Commissaris, en van ondergetekende tot curator. De Rechter Commissaris heeft bepaald, dat le. de indiening der schuld vorderingen moet plaats hebben vóór 23 novem ber 1969 bij ondergete kende; 2e de verificatievergade ring zal worden gehou den op vrijdag 19 de cember 1969, des namid dags te 14.30 uur, in het Gerechtsgebouw te Mid delburg, aan het Hof plein nr. 8. Oostelijk Bolwerk 8 Terneuzen Mr. G. Tichelman, curator. Master, meester over vocht en vorst! Want alleen een Master droogt en verwarmt zó meesterlijk. Mobiel. Overal en altijd bedrijfs- Veilig. TNO-goedgekeurd. Zuinig, 'n Paar cent goedkope brandstof per uur. Lage prijs die u in één seizoen terugverdient. Keus uit 6 typen van 12.500 tot 80.000 Kcal/u. (Importeur: N.V. v/h P. Jennen, Vreeswijk) Bei ons op voor een vrijblijvende demonstratie. Hollestcllc n.v. •n* KOOP TM VWHUUB I Master Is a Trademark of Master Division of Koehring Company. Dayton, Ohio, U.S.A. DINSDAG 28 OKTOBER 1969 Aanvang 14.00 uur BELANGRIJKE in de SCHOUWBURG Kijkdagen 27 oktober van 15.00 uur tot 20.00 uur, 28 oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur. Zeldzame kollektie sieraden waarbij zeld zame setten van Noord-Hollandse, Zuid- Bevelandse, Noord-Bevelandse en Gooise drachten. 2 stel Cadzandse mutsbellen, Walcherse strikken, gouden cantiëlle sieraden etc. Porselein, aardewerk, zilverwerk, klokken, pendules, houten beelden, meubilair uit de 17e, 18e en 19e eeuw waarbij kabinetten, bureaus, ronde, mahonie houten tafels, eikenhouten dekenkisten, canapé's etc. Boek Croniek van Smallegange. De veiling wordt gehouden door VEILINGMEESTER t.o.v. notaris Batten te Middelburg Voor alle inlichtingen Markt 8, Groede. Wij vestigen uw aandacht op de zeer INTERESSANTE KOLLEKTIE PERZISCHE TAPIJ TEN die wij tijdens de kijkdagen uit de hand verkopen. vs oppervlakte 220 m2, grondoppervlakte 1000 m2, geschikt voor alle doeleinden. inlichtingen Telefoon 01157-486. Wij brengen u het volledige ASAHI PENTAX ASSORTIMENT v.a. 28 mm groot hoek tot 1000 mm tele-lens en verder ALLE CAMERA'S plus accessoires van dit bekend merk. Axelsestraat 52b TERNEUZEN Telefoon «1150—2607 in zuidelijk deel van de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone zoekt die, met behulp van een assis tent, de gehele bedrijfs-admi- nistratie kan voeren. Gegadigden gelieven te schrijven onder no. H 72209 bureau van dit blad. Discretie verzekerd en verzocht. VOOR DIREKT GEVRAAGD voor objekten in TERNEUZEN en omgeving. Aanmelden TRAMSTRAAT 40 - TERNEUZEN Tel. 01150-3954-2331 's avonds 01150-2754. ZATERDAG 25 OKTOBER Aanvang 8 uur De snelle, bewegelijke mode van Sturka. Bijvoorbeeld deze meisjes kraagjas in wollen laken of bure mêlé. Zijnaden met gesp- garnering. In diverse kleuren. men ox nure meie. Aijnaaen Jmr\ pIF iMf-ii w v'' t mfflmSM® f ■- A ND i 1 V I l i ÊËtèfcSm&ts' V' i *;t. HHMMHRRHMHI Ipir ml;*?':- Êêi. Kom kijken naar de Sturka kollektie bij: VLOOSWUKSTRAAT 13 TERNEUZEN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' NAAR DE TE VANAF 15 OKTOBER T.M. 16 NOVEMBER Wij rijden naar deze pracht revue Iedere woensdag (avondvoorstelling) iedere vrijdag (avondvoorstelling) iedere zaterdag (avondvoorstelling) iedere zondag (middagvoorstelling) Prijzen revue-kaarten zijn op de woensdagen en vrijdagen f 5,50, f 6,50, f 8,-— en f 10,p.p. Zaterdagen en zondagen f 5,75, f 7,25, f 9, en f 11, Busprijs f 7,per persoon. Op zaterdag en zondag wordt er gereden vanaf Vlissingen via Souburg - Middelburg - Goes - Kruiningen - Perkpolder - Kloosterzande - Hulst St.-Jansteen, dan vervolgens door de nieuwe Scheldetunmel (de breedste van de wereld) met hier rond een nieuw wegennet, dat uniek is in Europa. Ruim gelegenheid voor winkelen in Antwerpen enz. Plaatsbespreken en inlichtingen: 5 Beestenmarkt 10-12 Goes, tel. 01100 - 7253 K. Delft 3 Middelburg, tel. 01180 - 4720 Wij reviseren alle merken auto- en trakfor- motoren. Voor spoedgevallen keuze uit di verse ruilmotoren. Ook inruilkrukassen en onderdelen. Voor inlichtingen en prijzen: MOTORENREVISIEBEDRIJF N.V. Oostweg 27-34 - Tel.: 01134-1255 KRABBEDIJKE. CULTUREEL CONTACT AXEL Woensdag 5 november - De Haile - Axel - 20.00 u. Het toneelgezelschap van Johan Kaart met: Regie: Johan Kaart. Medewerkenden o.a.: Johan Kaart, Johan Boskamp, Ans Koppen en Bert van der Linden. CCA-abonnement en CJP-abonnement gel dig. Losse kaarten: le rang 6,2e rang 5,—. Kaartverkoop van woensdag 29 oktober af aan het Cultureel Centrum De Haile te Axel van 16.00 - 18.00 uur. Zaterdags van 10.00 -12.00 uur, tel. (01155) 2181. Plaatsbespreking 0,25. Telefonisch bestelde kaarten moeten uiterlijk 5 november tussen 16.00 en 18.00 uur zijn af gehaald. met praktisch onzichtbare schoonheidsfoutjes van 44,75 voor Kleuren: bruin, beige, zwart. Alles in echt nappa leder. GENTSESTRAAT 13 - KAPELLEBRUG vraagt op korte termijn voor haar afdeling beton, mortel en buizenfabricage Diploma betontechnologie C.B. 1 beslist vereist. Naast een prettige werkkring wordt goed salaris geboden. Voor woongelegenheid kan gezorgd worden. Schriftelijke sollicitaties graag aan ons adres: MARIADIJK 3, WALSOORDEN. Tel. inlichtingen: 01148—548 ook na 18.00 uur. HULST - TERNEUZEN GEVRAAGD voor direkt of zo spoedig mogelijk voor de bediening der breimachines. voor het atelier zoals naaisters, zoomsters en inpaksters. Inlichtingen dagelijks aan ons adres Steensedijk 7, Hulst, tel. 01140—2751 Terneuzen: Mr. F. J. Haarmanweg 3, fel. 01150-2834. Gratis leggen. 300 cm. breed vanaf 73,50 per strekkende meter 380 cm breed vanaf 93,per strekkende meter TEVENS ALLE BEKENDE MERKEN, met speciale korting. BIJ COMPLETE WONINGINRICHTING EXTRA KORTING OOK UW ADRES VOOR LUXAFLEX JALOEZIEËN. Juiianastraat 33 HEIKANT Telefoon 01140-2732 Zeel""® 1500 VAL. DS 19 AMI 6 br. AMI 6 br. AMI 6 1967 1965 1968 1966 1965 Leeds tien iaai dealei voot cte prof il Gueree OverfJakkee van de bekende. Ruime sortering onderdelen en goede service BIERVLIET - PAULINAPOLDER 10 11 I el 01152 351 - 352 - 294. 's Zondags gesloten. (Vi Mr. Arnold Verstee; Versteeg-Hoogenbosch, rug, waar weinig echt| Versteeg zit op de ban te Voerendaal. Zijn lin Geamputeerd. Een geh Verder is er op enigi gezicht met hoog voorii man, die de dingen acce Maar dichterbij gekome van een blinde. Blind Een hardhorende blin danks deze dubbele hr ondanks zijn vijftig opi sen mei 1953 en 1963 o tember van dit jaar aa versiteit van Nijmegen tertitel behaalde in de drie en een half jaar. 2 leges te volgen, uitsluite taten van zijn schoor vrouw mr. Patricia Hi Volmer te Maastricht, met eigen studie. Hij examen gemist. Begon op 28 maart 1966, deeo 1967 kandidaats en in n dit jaar doctoraal, op 2( ber doctoraal 2. Het was een triomf, ni voor de optimistische en het uithoudingsvermc mr. Versteeg, doch ook toewijding van zijn vrou Omdiat hij hardhorend is ook bij dat laatste exam haam mam en bracht de der professoren over. En examen voor admimstrati gebeurde het zelfs, dat h een verkeerd antwoord g dit corrigeerde. Deze knappe vrouw, moeder kinderen (Arnold van tien rin van acht jaar) had in die drie en een half dictaten, alle studieboek haar man op band voc Achthonderd uur lang. Ii twaalfduizend bladzijden, en stem van zijn vrouw, studiemateriaal voor h. gamkelijk maakten op fc prachtige opvang van hen zwaar lot. Vooral zijn vrouw. Zij verliefd op hemt in 1955, reeds twee jaar blind en rend was en trouwde met 1958. Een opgewekte, h vrouw, die de handicap v man niet als een last „Hij is een groot optimis zij. „Hij heeft altijd een g meur en hij is dapper, had hij, na alles wat hen kwam, ook nooit dit su< zijn leven kunnen bevechti Want mr. Arnold 1 heeft het niet cadeau g< Hij vertelt er zelf heel over, zonder enig zelfbek zelfs soms met een droge Maar achter deze nuchter trekt een aaneenschakeliï ellendige en dramatische nissen aan je voorbij, gen< meerdere levens kapot te En je kijkt met respect met enige verbijstering n evenwichtige man maast j In 1950 doet Arnold V uit Heerlen eindexamen gymnasium. Hij vertrek' Delft en begint aan de stud (Van onze speciale vers gever Peter Preston) Detroit is een vieze stad. mei en afval ligt overal de grauwe straten, de verf dert van de gevels. Men er geweldige verlaten pai terreinen. Op dit momen 'k in Sheraton Cadillac I waar 500 nette jonge mann vrouwen bijeen zijn. Zi goed gekleed, praten lev ®n z'.in meestal vrijgezellei ehoorden tot een soort 'e actualiteiten bespreekt, onderwerp van vandaag is "an Gribbs, de sheriff ayne County en uw tot \Is;e burgemeester van Dt sheriff Gribbs voor ordi recht." kc„ribbs JÜ 42 laar «ad en imke Po01' H'i zes' Plunderende studenten onlnn?5 ationale vlag" hebben or -- K Èt £*-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 6