a. Hoofdvertegenwoordigers b. Vertegenwoordigers breitöt trauM» NOG GE sectiechef boekhouding ERVAREN VERKOPER Manipulaties Karstens rond dopingcontrole verkoper REMINGTON RAND REMINGTON RAISD Nederlandse Spoorwegen Op de stations ROOSENDAAL en BREDA kunt u worden geplaatst als STATIONSASSISTENT Mannen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar BIEDT NS EEN GOED LOON bijvoorbeeld bruto netto 20 j. ongehuwd f 479.- f 422.- 24 j. gehuwd f721.- ±f613.- en verder nog: PROMOTIEMOGELIJK HEDEN voor de beste krachten naar de functies conducteur, rangeerder e.d. AOW-PREMIE voor rekening van NS BIJSLAGEN voor nacht-, zaterdags- en zondagsdiensten (gemiddeld bruto f 70.- per maand) WELVAARTSVAST PENSIOEN VOORDELIG REIZEN in binnen- en buitenland (ook voor het gezin) editie voor lteteWonlW^!?i WW" ,,nn 340 tel'. 0425°-22'3-2® ,ZUTPHEH ROTTERDAM - M*ST A vrouwenwerk 3000 MEUBELCOLLECTIES VAN REI DE STEM VAN ZATERDAG 25 OCTOBER 1969 De ervaren verkoper die in zijn huidige werkkring beperkt is in de groei van zijn inkomen, bieden wij de mogelijkheid reeds in het eerste jaar een inkomen te verwerven van f 20.000,- tot f 30.000.-. Voor de provincies Noord-Brabant en Limburg zullen wij gaarne in kontakt komen met een ervaren leeftijd 25 - 35 jaar. Tot zijn verkoopmogelijkheden behoort het gehele programma van office-equipment ADMINISTRATIESYSTEMEN, zoals kaartsystemen, brandvrije- en roterende opbergsystemen, ê»!?jj?i?statische fotokopieerapparatuur, kantoormachines, zoals schrijf-, tel- en rekenmachines. Het is bekend dat Remington voor tal van produkten op de markt een leidende positie inneemt. Wij bieden hoog vast salaris goede commissieregefing auto ter beschikking vaste onkostenvergoeding progressieve pensioenregeling. Een afspraak voor een sollicitatiegesprek kunt U schriftelijk of telefonisch maken met onze personeelchef, de heer H. P. Valkema. Division of sperry rand holland n.v. Overtoom 263-271, Amsterdam-West Telefoon (020) 12 97 65. Uitgeverij - Reclamebureau VABA, die landelijk de plaatselijke SUPERGIDSEN verzorgt voor gemeenten boven de 30.000 in woners en HUIS AAN HUIS worden aangeboden, zoekt TOPVERKOPERS voor de buitendienst ter acquisitie van de extra vermeldingen en advertenties voor het zuiden des lands. Geboden wordt: Vast salaris provisie. Prettige werksfeer. Inspraak in het bedrijf. Winstdelin'g. Promotiemogelijkheden. Harde werkers en topverkopers die blangstelling hebben om een groot inkomen te verwerven in een jong modern bedrijf met vele mogelijk- heden dienen te schrijven: Hand-geschreven brieven met uitgebreide jJ gegevens -f pasfoto aan VARA SUPERGIDS Postbus 347 BREDA. y iXX%XXXXXXXX%XXXXXXx%x%xxxxxxx%xxxxxxsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nadere inlichtingen: Telefonisch onder nummer 01650-34980, toestel 462 of 438. Mondeling door de personeelchef van het rayonkantoor te Roosendaal. Schriftelijk door inzending van onderstaande bon (ongefrankeerd) aan: N.V. Nederlandse Spoorwegen, Antwoordnummer 780, Utrecht. I I Naam: I Adres: Woonplaats: Leeftijd:jaar 1 wenst inlichtingen over de betrekking stationsassistent. M2/JS-10/1J_ PECHINEY - NEDERLAND N.V. Vlissingen de Nederlandse dochteronderneming van een groot Frans concern op het gebied van de fabricage van aluminium, zoekt In het kader van de verdere uitbouw van haar administratie een Deze functionaris zal worden belast met de leiding van een administratieve afdeling. Afhankelijk van de inmiddels opgedane er varing zullen de werkzaamheden de hoofd boekhouding of de mechanische administra tie betreffen. Gezocht wordt een medewerker van om streeks 30 jaar met middelbare opleiding en het diploma M.B.A., die reeds met een grote mate van zelfstandigheid op een van ae hiernaast genoemde gebieden werkzaam is geweest. Geboden wordt een verantwoordelijke en interessante functie bij een bedrijf in opbouw. 11,111 IIMI"IIIII Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige gegevens worden onder nummer 577 ingewacht bij Psychologisch Adviesbureau Dr.J.G.H. Bokslag, Nwe Binnenweg474, R'dam, Tel. 25i960 VROOM DREESMANN BREDA heeft plaatsingsmogelijkheid voor een GORDIJNSTOFFEN Voor deze funktie, die duidelijke mogelijkheden biedt voor verdere groei en ontplooïng binnen het bedrijf, zoeken wij een medewerker van 20-30 jaar met vakkennis en verkoopervaring. Voor nadere inlichtingen of sollicitaties betreffen de deze interessante funktie: Dagelijks van 9.00 tot 17.30 uur ('s zaterdags tot 13.00 uur) bij de personeelchef, Karrestraat 8, Breda. Telefoon 24300. Ook schriftelijke sollicitaties worden op dit adres gaarne ingewacht. VROOM DREESMANN BREDA 109e iaargang no. - ZEELAND èireeteur: Dr. W. A. J. M. I Hoofdredacteur: L. Leijendel I Hoofdkantoor; Breda, Reiger Telefoon 22341. Postgiro 11 KANTCPEN ROOSENDAAL, imzmm Twee Israëlische straaljagers vl: een aanval op een do:! in de I van de universiteit van Amman, gens berichten zonden 17 vliegti aan de aanval hebben deelgeno Acht personen waaronder eer iitair zouden bij de aanval he yen hebben verloren. (Van onze sportredactie) BREDA De doping-affaire perben Karstens heeft dit week einde een opzienbarende wen ning gekregen. De Prinsenbeek- se kastelein Jan Leys bekende namelijk dat hij Gerben Kar stens urine gaf voor de doping controle. Onze sportredactcu: was erbij toen Jan Leys toega parstens geholpen te hebben b' zijn manipulatie. Wim Ruska werd in de finale van de wereldkampioenschapper 3udo alle categorieën verslagen. j komt dus met een zilveren medaille naar huis. In Rotterdam boekte NAC een verrassende overwinning te gen Sparta. Het werd 1-2. ,.*VAC en Terneuzen hebben gespeeld. Deze belangrijke ^^eucvoetbalwedstrijd eindig °v-er rïit en ander nieuws: uit- bijiagg6 vers'agen in onze sport- CehfA5fRTA (RTR) Op N. ree(l£ekmt,een 260 km 'anSe weg I die geheel door vri ket 'f - Dit meldde giste "idonesische persbureau Anti

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 26