IER reen de OPVALLEND GROTE BUITENLANDSE BELANGSTELLING Staatslening beheerst Beurs Internationals zwak 6«-5«-5»-4a* Markten en veilingen Denk even na I 23 330 zw vn Karachi F.van Lanschot Appeloogst aanzienlijk groter dan vorig jaar Scheepsberichten Beursweek Waterstander» 32 2J DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 WATTA lingen een Jinggevende richten aan de Chef ï- en Cacaofabriek I met speciale wieldoppen lere wagens, tks van modellen. jT-uitvoeringen. jl troeven voor lal nu u kunt leurs uitvoering. ARENDSKERK 23 vn Rotterdam nr Hamburg CALAMARES 23 vn Rotterdam nr Bremerhaven CORAL MAEANDRA 24 te R'dam DOMBURGH 23 vn Rotterdam nr I Harwich EEMSTROOM 23 vn Rotterdam nr Quebec KENNEMERLAND 24 te A'dam SOLON 23 te Amsterdam THEMIS 23 vn Amsterdam nr I Suriname ULYSSES 24 te Amsterdam ABBEKERK 24 te Calcutta I ARTEMIS 23 vn Pto Plata nr Casablanca BENGKALIS 22 nm vn Toronto nr Hailton CALAMARES 23 vn Rotterdam nr Bremerhaven GEESTSTAR 23 vn Dominica nr Barry 1TTERSUM 23 nm te Hamburg KAMPERDIJK 23 vn La Libertad I nr Los Angeles LEUVELLOYD 23 vn Bremen nr I Antwerpen I LOPPERSUM 24 te Le Havre MAASLLOYD 24 te Portland MARATHON 23 vn Savannah nr Pt au Prince MEMNON 23 nm vn Paramaribo nr Georgetown MINOS 24 te Catania MIJDRECHT 23 vn Pt Portin nr Baltimore NAESSCOURIER 23 nm vn Kharg Eil nr Portland NEDERLEK 24 te Balbao NIJKERK 24 nm Rouaan verw i PAPENDRECHT 24 vn Callao nr Matarani PARTHENON 23 nm vn Aruba nr Curacao STRAAT FUSHIMI 24 te Santos STRAAT SINGAPORE 24 te Lyttleton ULYSSES 23 nm vn Antwerpen nr Amsterdam raat 165, Terneuzen [50 - 2935/3857/383^ I4 Tel. 01640 -5910. fn wtelnietlsdeJgM wsdioifl jullie onze X Tomen stelen'. ADRASTUS 22 nm vn Pt Swettenham nr Durban ALIOTH p 23 Fernando Noronha nr Las Palmas ANCOSPRAY 23 vn Pacagoula nr Tgxas City DUIVENDRECHT 23 te Tilbury GEERTJE BUISMAN 23 vn Leixoes nr Bordeaux GULF HOLLANDER 24 te Escravos GULF SWEDE p 23 Gibraltar nr fflfordhaven K1ELDRECHT 23 vn Kribi nr Takoradi KYL1X 23 vn Lavera nr Akrotiri ROTTERDAM 23 vn Kyrenia nr Rhodes STRAAT FRANKLIN 24 te Luanda V1VIPARA 22 nm vn Mamonal nr Trinidad ACILA 23 vn Durban nr Ango Ango ATTIS 23 vn Antalya nr Bremen BOVENKERK 24 te Nakala CARBOTIGER 24 vn New York nr Rotterdam EEMSTROOM 23 vn Rotterdam nr Quebec KORENIA 25 Singapore verw LADON p 23 Beachyhead nr Hamburg MARON p 23 Flores Azoren nr St. Maarten MISSISSIPPILLOYD 24 te Surabaja MERWELLOYD 23 vn Panama kanaal nr Willemstad NEDEREBRO 23 vn Mombasa nr Penang ONDINA p 23 Durban nr Mena al Ahmadi PARKHAVEN 23 nm te Bremen PRINSES EMILIA 23 vn Cadiz nr Montreal SCHERPENDRECHT p 23 Belle Isle nr Bilbao SCHIEKERK 23 te Hamburg SLOTERKERK 24 te Beyrouth SPAARNEKERK p 23 Mauritius nr Rotterdam STRAAT CLARENCE 23 vn Colombo nr Karachi [STRAAT HOLLAND 24 te Kaapstad TRYSBEY 24 te KaapstaJd UTRECHT 22 nm vn Los Angeles nr S Francisco JJSSEKERK 23 te Kaapstad ZAANKERK 23 vn Eastlondon nr Durban ZAANLAND 23 te Rio de Janeiro KARIMUN 24 vn Hamburg nr Bremerhaven WISILLLOYD 24 te Damman PROVENIERSSINGEL 23 vn Gyon nr Kielerkanaal STATENDAM 23 nm vn Valparaiso nr Conception STRAAT AMSTERDAM 25 ïremantle verw THUREDRECHT 23 nm vn Brake ,nr Rotterdam «AALEKERK 24 vn Adelaide nr Kaapstad CHRISTINA 23 te Rotterdam I m TA 22 vn IJmuiden nr 1 »fleignmouth MARIJKE IRENE 22 150 m zzw lnr «U.es^an'' nr Rotterdam In^NCras P 22 Bornholm I ir.™MEYKUST 22 te Hamburg PIADEMA 22 vn Mena nr InrvrT' DicRson I TELDIJK 22 700 zo vn InrJP,6, ^aCe nr Antwerpen I s i 22 BOB zzo Cocos Eiland nr Mfcora no v„ IKonSil E*co nr Rotterdam I 'JAnvr^.?® 22 verw Singapore I *,dLL0YD 22 vn L. Marques ?r Beira Rte^YD 22 verw Balboa I 23 Antwerpen nr I 0hnUaan Wna^ 22 pass *>ort EEzabet'1 nr I Olm Mena W* °I SHEI®A 22 450 z vn sSSfnr Assab I R0TTrr.m.vn D"rban nr Karachi SiSgAM 23 te Kyrenia I Pen^f 22 vn Rotterdam nr (Van onze beursmedewerker) AMSTERDAM Te midden van het vele beursnieuws stal de nieuwe staatslening toch de show. Wij kunnen dan ook zeggen dat het een succes voor minister Witteveen werd. In één klap haalde hij f 500,miljoen binnen, waardoor hij de kapitaalbehoeften van het rijk voor dit jaar in belangrijke mate heeft gedekt. In de begroting had hij namelijk gezegd dit jaar in totaal nog 650 miljoen nodig te hebben. Dit succes betekent ook dat er nu meer ruimte voor de Bank voor Nederlandse Ge meenten is gekomen. Toch was er een opmerkelijk ver schil tussen de kortlopende 8 pro cent (7 jaar) en de langlopende (25 jaar) 8 procent lening. Op de korte lening werd 300 miljoen toegewe zen. Kennelijk was dit niet genoeg, want de koers bewoog zich al gauw boven de uiitgiftekoers van 100. Don derdag werd het zelfs 101,1. Naar verluidt had ook het buitenland gro te belanigsteHiinig. Op de langlopende lening werd 200 miljoen toegewe zen. Hierop was kennelijk nogal ge majoreerd (meer ingeschreven dan men in werkelijkheid nodig had), waardoor de koers heel dicht in de buurt van de uiitgiftekoers vain 98,5 bleef. Het succes voor de kortlopende lening, waarvoor het buitenland zo sterk was geïnteresseerd, kan niet los gezien warden vain de enorme stroom vluchtkapdtaal, die na het los laten vain de Duitse mark naar ons lanid vloeit. Er is zeker tot eind vo rige week voor 13/4 miljard aan dollars aangeboden, die de Neder- lamdsche Bank tegen guldens kocht. Er is dus in ons land bijzender veel geld beschikbaar gekomen, dat echter vooral een kortlopende be legging zoekt. Het grote vraagteken is, wat de speculanten (want die zijn in ruime mate vertegenwoordigd) zullen doen a'ls de Nederlandse re gering voet bij stuk houdt en niet tot revaluatie van de gulden besluit. Het is dan niet aantrekkelijk meer voor die buitenlanders om hun geld in guldens te blijven beleggen. Eens gaat daarom die stroom geld weer terug naar het buitenland, waarbij koersdruk zeker niet uitgesloten is. De internationale aandelen trok ken zich eigenlijk maar weinig aan vain de sterke opleving in Wall Street. In twee weken is daar het Dow Jones-gemiddelde voor indus trie-aandelen bijna 60 punten opge lopen en dat in de hoop dat de regering-Nixom inderdaad op een sneQle beëindiging van de oorlog in Vietnam aanstuurt. Koninklijke Olie lag in het begin van de week nogal goed in de markt op het bericht dat in Groningen ka lium en magnesium was aangeboord. Het gevecht om de aandelen Ame rican hotel gaat door met soms grote schommelingen. Donderdag maakte Caransa bekend dat hij al ongeveer 1/3 deel van de aandelen bezit en dat hij beslist van plan is het karak ter van dit vermaarde Amsterdamse AMSTERDAM (ANP) De internationale waarden hebben gisteren af scheid van de beursweek moeten nemen met een zwakke stemming. Alleen Unilever had een uitschieter op 114.20 (112.50). Dit vermoede lijk op verkopen van Engelse zijde in Unillever Ltd, waarvan de opbrengst zou worden belegd in Unilever n.v„ hetgeen als een valuta-transactie kam worden beschouwd, aldus de beurs. Kon. Olie was Hauw op 160.50 (162.60), maar noteerde gedurende die voorbeurs als laatste koers 159.10. Dit aandeel sloot in New York donderdag ruim een dollar lager. AKU, Hoogovens en Philips gaven ieder circa één gulden prijs op resp. 116.10, 111 en 65.10. Laiter kon AKU zich herstellen tot 116.50, Hoogovens kwam op 111.50, terwijl Kon. Olie opliep tot 161.30 en Unilever iets inzakte tot 114. Winstnemingen hebben donderdag in Wall Street een forse koersreactie tot gevolg gehad na de recente koersstijgingen aldaar. De cultures waren lager, scheepvaarten iets gemakkelijker maar KLM drie gulden hoger. KZ- Organon was een gulden lager op 138.70 en Heineken onveranderd op 182.50. De obligaitiemarkt, vooral de staatsfondsenmarkt, staat praktisch in het teken van de speculaties in de Westduitse mark, de dollar en de gulden. Het gaat speciaal om het juiste percentage waarmee de mark zal worden gerevalueerd. De korte 8 procent staatslening zakte in van 101.20 tot 100.50 (101.10). De 8 procent lange staatslening daalde vain 98.40 tot 98.10 (98.60). Later kotn de korte 8 procent staatslening zich iets herstellen tot 100.70, de lange staatslening tot 98.30. Kon Olie sloot ap circa 160.90, Unilever 114, Philips 65.30, Hoogovens 111.30 en AKU op 116.40. horecabedrijf te handhaven. Het verbod om zoetstof te gebrui ken in de V.S. prikkelde de kooplust voor centrale suiker in de verwach ting dot zo'n verbod ook nog wei eens in ons land zal worden afge kondigd. De koers steeg in vier da gen van 362 tot 389. In de levensmiddelenbranche vie len Albert Heijn en Simom de Wit op. Eerstgenoemde trok maandag 8 aan na de berichten over plannen voor levensmiddelenwarenhuizen. Per saldo steeg de koers tot en met donderdag 5,(25 punten). Si- man de Wit, die ook niet stil zit om nieuwe verkoopmethodieken te ont wikkelen, trok 33 punten aan tot 265. (ADVERTENTIE) Bij Van Lanschot maakt U 7 V4 rente op Spaar- deposito's (vanaf f 2000,-; 2 jaar vast). Maar ook met kleinere bedragen en voor kortere termijn is de rente aantrekkelijk. *al met een inleg vanaf f 100,-. In al deze gevallen zijn de voorwaarden voor op vraging gunstig. Waar U ook woont, storten en opnemen kan heel eenvoudig per giro. Vraag de folder „Méér rente van Uw geld". 's-Hertogenbosch, Hoge Steenweg 27-31; Tel. (04100) 22321, Postgiro 1117570 - Eindhoven, Keizersgracht 17 en Lim burglaan 20a, Tel. (040) 27442, Postgiro 1130570 - Tilhurg, Stationsstraat 17, Tel. (04250) 38745, Postgiro 1140570 - Vught, Van Voorst tot Voorststraat 1, Tel. (04100) 34775, Postgiro 1104500 Affiliaties: Amsterdam: Vermeer 6* Co. Bankiers, Heren gracht 199-201. Tel. (020) 248486, Postgiro 3656, Gemeen tegiro A 13656 - Roosendaal: J. Luykx Bankiers, Molen straat 8, Tel. (01650) 34994, Postgiro 1065831 - Den Haag: Staal Co., Lange Houtstraat 8, Tel. (070) 183340, 23/10 24/10 Actieve obligaties Staatsleningen Ned 1969-7%% 96.70 96.60 1966-1 7% 93.30 93.30 1966-2 7% 92.50 92.70 1969-7 91.80 91.90 1968-6%% 85.80 86.10 '68 2-6%% 85.80 86.10 1968-3 85.60 86.10* 1968-4 85.60 86.10 1966-6*4% 87 87 1967-6*4% 84 84 1967-6 82.40 82.60 1965-1 84.10 84.10 '65 2-5% 83.90 84 1964-5*4 81.70 81.80 '64 2-5*4 81.40 81.40b 1964-5 78 78 1958-4% 82.40 82.40 1959-4% 78.10 78.20 '60 1-4% 80.80 80.60 '60 2-4% 76.70 76.90 1963-4% 75.40 1964-4% 93.90 95 1959-4*4 79.50 79.60 1960-4*4 75.30 75.40* 1961-4*4 74.90 75 '631-4*4 73.70 73.90 '63 2-4*4 73.20*' 73.60 1961-4 76.80 1962-4 74.20 1953-3%% 71 23/10 24/10 Ned. Ned. Staff '47-3% Ned. 1951-3% Ned. 1953 1 2-3% Ned. 1956-3% Ned. 1948-314 Ned. 19501 2-3*4 Ned. 1954 1 2-3*4 Ned. 19551-3*4 Ned. 1955 2-3*4 Ned. grootb.obl. 3 Ned. 1937-3 Ned. Gr.b. 1946-8 Ned. Doll. 1947-3 Indië 37 a 6 .20 67.40 88.70 77 75.30 63.20 63.20X 65.50 65.70 68.50 68.50 67.50 67.60 75.10 75.20 80.30 80 79.90 86 86.10 Bank- en kredietwezen B. Ned. Gem.'57 6 88.60 88.80 Id. 30 j. *58/'59 4% 77.40 77.20 Id. 25 j. '59/1-3 4% 79.70 79.50 Id. 25i.'60/3-5 4% 79 79.10 Actieve aandelen Handel, industrie Petr.(-oleum) Bred. v.b. '867% Bred. v.b. 5 Brit. Petr. '66 7*4 B-rit. Petr. '65 6 Bijenkorf beh. 6 Co-op Ned. agb 7 Co-op Ned. r.sp. Co. m.ctr. '66 7% Co. m.ctr. '67 6% Hoogovens '66 6% K. Zout/K. '65 6 M.N, Bak '46 3% N. Gr.bez. '56 5 N. Gasun. '69 7% N. Gasunie '66 7*4 N. Gasunie '66 6% Ned. Gasunie 5% Nyma 4 Overs. Gas 5% Philpis dir. '51 4 Philips dir. '48 3% Pegem 1-2 '57 6 Pegem '58 5% Pegem '58 5 Pegem 1-3 524% Pegus 1-2 '57 6 Rott.-Rijn 5*4 Rott.-Rijn 4% Schiphol 6 Scholten-H '65 51/2 Scholten-H 5*4 Scholten-H 4% Scholten-H 4% Scholten H 63 4% Unilever Ver. Glas 5 Ver. M.f. '58 5 Ver. M.f. '62 5 88.60 95.60 91.2ÖX 95 101 159b 97x 85x 90 89.50 89.50b 94.50 93.20 89b 84x 96 91.20 95 101 159b 96x 90 98 96.90 89.40 89.50 49 94.50b 75.50 93.70 86.10 82.20 79b 94.10 95 91.90 82.50 81.20 84.10 95 95.50 89 79 85 84 83.50 81 23/10 24/10 97.60 96 89.60 89.20 47.50 94.50b 93.70 85.50 82.20 80 94.10 96 91.50 82.50 82 85 94.50X 95.50 90 78.50 85.20 85 83.50 81 Inventum KLM 53/4 Koudijs 4% K.Z./Organen M.N. Bak. '66 6*4 Meteoor bet. 5»/4 v. Ommeren 5% Philips Gl-f. 4% Pont Houth. 53/4 Stokvis en Zn. 4% Th.-Dr.-Ver. 4% Tilburg water 5% Ver. Mach. F. 6% Vettewinkel Vihamij 6 Wyens 74x 101 93 79 74x 101.50 83 93,50 78.60 101 101 108.50 108.25 83 82 80 80 91 91 87 85.50 80.50 84 96.80 96.50b 80.10 80 79.10 80 Niet-actleve aandelen Banken Alg. Bank Ned. AMEV N.R.-cert. Amfasgroep AMRO-bank Cultuurbank Delta verz. eert. le Ned. Nillmij. Gron. Ind.- Cr.b, Kasassociatie Nat. Ned. cert. Ned. CredietB. Ned. Lloyd Ned. Midd.st. B. Slaveriburg's B. 53.40 251 162 164b 103 104 53.90 53.30 70 69 79.50 79.90 133.90 133.80 119.5 118 100 101.50 171 171.5 104 104.40 212.5 212.5 Handel, Industrie en diversen 185 133 Luchtv., spoorw. prem.-obl. A'dam Rubber HVA Miien ver. AKU Dell Mi) t.cert. Henek. be! en beb Heinekens Bier Hoogov. h.r.v.a. Kon. Zout/Org. Philips Gem. Bez Unilever c.v.a, Dortsche Ptr. Dortsche Ptr. 7% Kon. Petr. 51 73.9 117.30 56.50 181.50 182.50 112.30 139.80 64.90S 112.20 901 901 163.30§ 50.5* 68* 116.50 56 -81.50 182.80 11.30 138.90 65.10 114 160.80 Scheepvaart en Luchtvaart HAL 95 96 Java-China Pakk. KLM t.cert. 204.50 206.50 KNSM h.b. 109 109.9 Stv. Mij Ned. v. Ommeren v.a 203 202.5 Rotterd. Lloyd Scheepv.-lJnle Handel, industrie en diversen A. Heyu W.o. *55 4 AKU f 1000 Blauwhoed '66 7*4 Blauwh, '67 6% Blauwhoed 5*4 Blauwhoed 4% Bliidenst.-W '63 5 Bredero v.g. '65 6 83.50 83.50b 93.50 93.50 84 82b 82 72b 81.50 84.50 82b 82 72b 81.50 KLM '68 7 91.10 KLM 15-jarig 5 92.30 KLM 20-jarig 4% 87 idem '62 4*4 94.70 Ned. S. '57-1-2 43/4 83.50 Alkmaar '56 2% 62.50 A'dam '33 3 117 id. pr.-obl. '51 2% 63 id. '56-12% 62 id. '56-2 2% 70 id. '56-3 2% 69 id. '59 2% 63 Breda '54 2% 60,15 Dordrecht '56 2% 61.60 Eindhoven '54 2% 65 Enschede '54 2% 60.05 's-Gravh. '52-12Va 70 id. '52-2 2% Ned. R.K. '67 2% 60 R'dam '52-12% 75.40 id. 52-2 2% 70.20 id. '57 2% 70.75 Utrecht '52 2% 95.10 Z.-Hollamd '57 2% 72*90 Z.-Holland '59 2% 73,95 Converteerbare obligaties AKU 4% 93 ABN 6% 124 AMRO '69 5% 95 Berh. pap.f. 4% 94,80 Berkel patent 5 88 Gelder Zn., v. 43/4 85.80 Glat/Broc. '69 5% ng Grass krn.f. 53/4 v.d. Grinten'69 6% 115 Hoek'e m./z 5% 98.10 Hoogoven» 91.50 Indola 5%-5 76.70 91 92.20 88.50 94. 83.10 62.70 120.50 63.50 64.20 70.10 68.30 65 60.15 61.60 67.90 60.05 71 71.05 71 72.90 71.60 73.95 93.50 122.80 94b 88 86 116.50 115 99 92 76.10 Aib. Heijn Alg. Hmij. Onr. G A'dam Droog. Mi) A'dam Rijtuig Mil ANIEM nat. bez Ball. Nedam Gr Beers en Zn Begemann Bensdorp intern Bergh-Jurg. 250 Bergh-Jurg BV«% Bergoss Berkel's Patent Blljdenst. WUl. Bols. Lucas BorsumiJ Wehry Braat Bouwstofl Bredero vastgoed Bredero Ver.bedi Bührmann Tettei Bijenkorf beheer Calvé Calvé cum. prei Carps Garenfabr Centr. Suiker Mij Cindy - Key K Crane Nederland Cur. Handel MU Dagra Dess. tapötenfabi Dikkers en Co. D.R.U. Edy emallle Emba Enk es Erdal M«. Etna-D. Holding Flgee machJabr Fokker Ford Gazelle rijwJabr. Gelder-Papier Gelderl. TJelena Gero fabr. Cert, Geveke en Co. 130.5 58 75 235 162 180 d 70.2 d 500 153.2 57.5 191 140 243 155.5 451 540 181 135 65.8 131 57.5 74 235 160 180 72 b 489.5 155 57 b 192 138 244 154 449 540 571 715 720 120.5 121 123 121 150 153 145 145 86 88 448 442.! 59.8 59.! 121.5 121.! 162 b 163 t 660 665 47 46.5* 154 156 400 404 885 885 130 131 155 154 94.90 94 84.50 85 23/10 24/10 Gist en Brocades 121 122.80 Grass© mach.fabr 140.5 140 Grinten, v.d. 314 314.50 Gruyter en Zn 3% 74 Hagemeijer en Co 120 119.20 Kalberg m.fabr. 45.5 45.6 V. Hattum èc Bl.v 77.60 77.50 Hero-cons, "(ia v 203 Hoek's machjabi 485 485 Holl. Beton Mij. 77 Holl. Melksuiker 190 190 Homburg 165.2 165 Hoogenboscb scb 192 190 Hooimeyer en Zn 89 88.5 I.H.C. Holland 152 154 Industriële mil. 191 x 188 x IBB/Kondorgr 205 205 ïntematio 295 295 Int, Coating M. 225 Int. gew. hetonb 330 b 330 b Inventum 137 x 135 x JongeneeJ houth 239 239 Kern© 202 Kempen Begeer 88 88 Key houthandel' 230 230 Kiene Sulkerw. 180.5 180 Kluwer 236 235 Kon. fabr. vh Alex 68.5 "4 5 Kon. Papierfabr 165 161.5 K.N. Tex Unie 46 Korenschoof 105.5 1 Koudys voed. 108 105.5 Kraanapolafcy 53 53 Kon. Ver. Taptfi 215 215 Kwatta choc. 99 99 L,./Glinderman 133 133 Leidse Wolsp. 140 188 Llndelevee 139 Lip® en Gispen 130.5 X Lijm en gelatine 101. 01.6 Macintosh 460 475 Meel Ned. Sakk 138 140 Mees bouwmat B 86 86 x Meteoor Beton tO-N 184 Mos a 298.1 '06 Mulder's fabr. 105 Muller en Co. 340 142 Muller en Co 5% Mijnbouw werk 325 328 Naarden ChrJabr 742 '45 Nedap 142 142.5 Ned. Dagbi. Unie 26^ 270 N. exp. Pap. fabi 92 94 b Ned. Kabelfabr. 2oo 286 Ned. Springstof 124 Nelle wed. v. 388 387 Netam 115 115.5 Nierstrasa 77 77 Norit 91.20 353 91 Nutrlcia *52 d Ntlverded Cate 74 73.5 Overzeese Gas 88.6 87.50 Oving 165 Pakh. hold cert. 83 82.50 Palemb. Ind 60.5 60.5 Paltbe 63.5 63.5 Philips g. d. 22.10 21.60 Pietereen auto's 85 86 Reeslnk en Co, 125 Reineveld Mach. 91 90.5 Rlva 194 195 Rubaak en C». 161.6 162 Rijn-Schelde 107.1 106.6 Schot. expl. Mt). 24 23.80 Schokbeton 180.5 183 Scholten Karton 195 195 Scholten Honig 57.80 56 Simon de Wit 260 280 Simon'a emb.fabt 93 92.8 Smit Nijmegen Stokvis Sc Zn. Stoomsp Twenthe Synres Chem. Tabak Phil. c.v. Tech. Unie Texoprint Texoprint 5% pr Thom-Dr-Verblifa Unilever 7% Idem 6% Idem 4% Utermöhlen Veneco Ver, Glasbr. n.b, Ver. h.ond. Schev Ver Mach.fabr. Ver. NL.uitg.bedr Ver. Touwfabr. Vezelverw. Vihamij. Vredestein Vulcaansoord Wegener's CC Wereldhaven Wernik's Beton Wessanen Wyers Ind. Se H Zaalberg 23/10 24/10 90 75 67 133 56.5 334 244.8 98 78.20 92.5 580.5 54 255 139 129.1 75.1 66.5 132 59.8 330 243 98 81.40 92.5 80.8 54.5 255 139 130 43 92.20 239.90 118 83 117 137 53 109 490 110 74.20 125 80 X Mijnbouw en petroleum Billiton le rubr. 825 Billiton 2e rubr. 160 Moeara Enlm 2200 b Id. cert. opr. 1/10 3680 b Id. 1 winstbew. 3950 ld. 4 winstbew. 4020 Scheepvaart Oostzee aa Participatie-bewijzen Alg Fondsenbezit Converto 1-1 bp HBBbeidepJ 1-2 bp ïnterbonds I bp Intergas 5 part Binnen], vast g. Breevast '67 94 241 117.5 80.2 118.5 137 53 109.80 486 111 74.50 120.2 78.5 163.80 200 b 3700 3955 4000 1125 860 850 617 387 Beleggingsfondsen A'dam.belmij 50 Dutch Int. IK A belegg. mij. Nefo Protector Robeco Rollnco Unitas Utlllco Concentla 10 pel Europaf 1-10 pb ƒ50 Buitenlandse fondsen Union Minlère 1 1335 DoliaTfondsen Anaconda Bethlehem Steej General Electric General Motors N.-Am. Philips Occidental Petr. Prot and Gamble Republic Steel Shell OU (JS Steel 10 eert 98 1125 860 845 817 385 146.50 166.50 201.50 83.50 146 249.30 228.50 525 118.70 344 550 1320 32.60 31.90 28.80 26.80 89.70 88.50 75.50 75.20 57.25 56.50 26 25.40 104 39 146.50 167.50 202 84 146 250 228.50 526 118.60 344 550 103 39.20 48.50 49.50 37.70 36.90 Rijn/Schelde 7% ioi 101 «b gedaan tn bieden z m laten 1 m gedaan en laten b m bieden e m ex claim I a ex dividend BREDA, 24 okt. Andijvie 19-25; bloemkool A 50-65; boerenkool 13; snijbonen 200-220; dubb. bonen 140- 182; komkommers 75 op 75, 61 op 71-72, 51 op 64-66, 41 op 56-57, 35 op 42-43; rodekool 17-22; savooiekool- groen 20-28; witte kool 23-26; spits kool 15-17; bospeen 30-38; prei A I 24-29, A II 18-22; sla I 9-13, II 5-6; spinazie 35-48; spruiten D I 146-163, D II 120-136, A I 110-123, A II 87- 109, B I 72-82, B II 40-48; tomaten A 640-655, B 670-685, C 535-575, CC 340; witlof A II 128-135; waspeen A I 22-30. DEN BOSCH, 23 okt. Op de markt van heden werden aange voerd 314 stuks, w.o. 116 veulens. De prijzen waren als volgt: voljari- gen van f 975,- tot f 1.450,- per stuk, jonge werkpaarden 1.200,- 1.650,-, 1,5 jarigen tuigpaard 600,- 900,-, 1,5 jarigen trekpaard 775,- 1.075,-, jaar lingen tuigpaard 400,- 625,-, jaar lingen trekpaard 650,- 825,- hitten 675,- 925,-, Shetlandse pony's (ruins) 250,- 375,-, Shetlandse pony's (mer ries) 400,- 1.000,-, jonge slachtpaar- den van f 3,60 tot f 4,75 per kg ge- sl. gew. oude slachtpaarden 2,60 3,25, slachtveulens 4,00 4,10. Mede- lelingen: voljarigen, handel rustig, orijzen constant. Jonge werkpaar- len, handel redelijk met weinig verandering in prijzen. 1,5-jarigen, handel kalm en stijf prijshoudend. Veulens, handel redelijk, prijzen stabiel. Hitten, handel stil, prijzen moeilijk te handhaven. Shetlandse pony's, handel traag, prijzen ge drukt. Slachtpaarden, handel rus tig, prijzen nauwelijks of niet prijs houdend. Slachtveulens, handel stroef met weinig verandering in orijzen. GOES. 24 oktober 1969 Cox's Orange Pippin KL 1 80-85 50; 75-80 34—50; 70-75 28—41; 65-70 24—31; 60-65 15—22; 55-60 6. KI. II 80-85 36; 75-80 41; 70-75 27—33; 65-70 23; 60-65 17; grot 616; fijn 6. Goudre net KL I 85-95 25—28; 75-85 24—27; 65-75 16—18; D 6. KI. II 65-75 15; grof 1518; fijn 6. Rode Goudrenet KL I 85-95 35—41; 75-85 33—38; 65- 75 20—24. KI. II 85-95 28; 75-85 29; 65-75 16; grof 17. Golden Delicious Kl. I 85-90 28; 80-85 32—34; 75-80 34; 70-75 32; 65-70 27. Kl. II 85-90 32; 80-85 3—32; 75-80 6—35; 70-75 6—30; 65-70 6—19; grof 6—18; fijn S.Jonathan Kl. I 80-85 24; 75-80 28; 70-75 25; 65-70 18; grof 15. Glorie van Holland Kl. II 60-70 6; grof en fijn 15. Labo Kl. I 75-85 19—20. Doyenne du Camice Kl. I 85-90 72; 80-85 75. KL II 75-80 67—71; 70-75 64; 65-70 62; grof 52—58; fijn 35—43. Beurre Alex Lucas KL I 85-95 17; 75-85 21—33; 65-75 19—31; 60-65 16. Kl. II 85-95 18; 75-85 17—19; 65-75 18—19; D 11—12; grof 8—12; fijn 710. Comtesse de Paris Kl. I 65-70 13; D 12. Kl. II 75-85 19; 65-75 18; 55-65 18; grof 811; fijn 6—7. Gie- ser Wildeman Kl. II 60-70 7884, fijn 33. Saint Remy Kl. I 60-70 57. Kl. II 80-90 45; 70-80 61; 60-70 60; grof 38; fijn 24. Bonne Louise d'Avranches KL II 60-65 42; 55-60 37—38; 50-55 1518; D 3; grof 16; fijn 6. Conference Kl. I 55-60 39; D 14; fijn 25. Zwijndr. Wijnpeer Kl. I 55-60 17; grof 78. Druiven I 242; II 194216. Meloenen per stuk 44 80. Aardbeien per doos II 120. Groen ten: per stuk: Kropsla 610 en D. Bloemkool 15-38 en D. Komkom mers 1527; Knolselderij met groen 618. Per ix>s: Selderij 710; Peter selie 610; Radijs 910. Per kg: Aardappelen 22; Tomaten A 100— 118, B 108114, C 4660; Snijbonen 153—199, afw 89—94; Dubb. pr. bo nen I 176, II 80138; Pronkbonen afw. 29; Rode kool 13; Witte kool 6 10; Gr. sav. kool 717 en D. Kroten 67; Andijvie 1223; Uien 916; Wijnpeen 15—16; Witlof I 127—136, II 71—116, afw. 60—90; Prei 18—37 Spruiten 15—66; Veldsla 26; Kom kommers 15. Totale aanvoer hard fruit 7550 klisten. KAPELLE, 24 oktober Toma ten per krat van 6 kg I A 624-625 I B 658-677, I C 530-560, I CC 274, II A 318, II 8 387, II C doordraai, witte kroetappels 6, val Goudreinet- te 6, kroetappels rood en kroetpe- ren doordraai. Cox's Orange Pip pin I 80 39, I 75 42-45, I 70 36-39, I 65 26-27, I 60 17-20, II 55 6-7, I 55 6-7, II 75 28-37, II 70 26-33, II 65 15-23, II 60 15-17, grof 6-15, fijn 6, Jonathan I 80 20-21, I 75 23-24 I 70 21-23, I 65 18-20, I 60 11-13, II 75 10- 13, II 80 10. II 65 10-11, II 60 6, grof 6-6,5, lid 6, fijn 6, Golden Delicious I 85 30-33, I 80 26-34, I 75 28-35 I 70 27-33. I 65 23-24, I 60 6-18, II 80 25 26, II 75 19-28, II 70 20-28, II 65 16- 24, II 60 7-17, grof 7-15, fijn 7, groen I 85 19, I 80 20, I 75 23, I 70 22, I 65 17, I 60 7, II 80 16, II 75 17, II 70 19, II 65 16, II 60 7. Goudreinette I 85 28, I 75 24, I 65 16, II 85 23, II 75 21-22, II 65 15, lid 6, grof 9,5, fijn 7, Rode Goudreinette I 85 35-36, I 75 36, I 65 23, grof 16, Glorie van Hol land I 75 16-17, I 65 7-15, grof 6, fijn 6. Zoete Ermgaard I 70 81-90, I 65 65-87, I 60 65-68, I 55 40-47 lid 15-22, grof 19-31, fijn 15, val 16-24, II 55 46, Sterappel III 60 22, III 55 13, Laxton Superbe II 75 15 II 70 15, II 65 6-15, II 60 6, grof 6, fijn 6, Zoete Kroon I 65 46, I 60 41, I 55 21, grof 22. Doyenne du Cornice II 85 64, II 80 75, II 75 74, II 70 67. II 65 59, II 60 50, grof 36, fijn 16, rijp II 80 58, II 75 56, II 70 59, II 65 49 II 60 36, grof 28, fijn 15, Beurre Alex Lucas I 75 27, I 65 33, II 75 22 II 65 18, II 60 20, II 50 14, grof 12 fiji 7,5, Conference II 65 40-47, II 60 43- 49, II 55 29-40, lid 20-21, grof 26-29 U]" 16-18. Comtesse de Paris I 75 18, I 65 20, I 55 21, lid 8,5, grof 6 Zwijndr. Wijnpeer I 65 21 I 55 19 50 12, II 65 19. II 55 18] II 50 i2 grof 13. Saint Remy I 80 51, I 70 6o! I 60 57, II 80 50, II 70 50-58, II 60 49-57, lid 3, grof 21-39, fijn 11-20, ,i2, ®e3er Wildeman II 50 49 grof 44, fijn 20, Naveau Poiteau II J5 12, II 65 12, II 55 9, Pondspeer tt 75 48' Aar|3beien per doos Jt 43-101, Bramen per doos I 90, Noten per stuk I 3-3.5i II 1,5, Aard appelen II 16. Groenten: Kropsla 15, OPLOSSING Valk Duif Andijvie 12-14, Rodekool 6,5-11, Sav. kool 17, Bloemkool 15-38, Prei 33- 39. Uien 17, Komkommers 15-17, Kasprinsessebonen 171, Dubbele prinsessebonen 140-154, Bosselderie 9-9,5. LEEUWARDEN, 24 oktober Gebruiksvee 1498; slachtvee 1000; gras- en vette kalveren 718; nuchte re- en mestkalveren 1308; schapen en lammeren 688: varkens en biggen 1; bokken en geiten 65; paarden 94; veulens 16: totaal 5388, Melk- en kalfkoeden per stuk 1225-1475; guste koeien 950-975; pinken 675-850; en terstieren 925-1275; graskalveren 350- 550;nuchtere kalveren 35-55; mest kalveren 120-295; fokschapen 140- 150: lammeren (weide) 100-110; werkpaarden 1550-1725; veulens 450- 525; bokken en geiten 27-45; koeien, resp. 1ste en 2de kwaliteit (per kg geslacht gewicht) 4,00-4,50 3,65- 4,10; worstkoeien 3,10-3,50; stieren 4,75-4,90; graskalveren 4,90-5,00; vet te schapen 2,75-3,00; lamineren (slacht) 5,00-5,50; oudere paarden 2,50-2,85; jonge paarden 3,30-3,50; bokken en geiten 2,00-2,15; vette kal veren (per kg levend gewicht) 3,00- 3.25; nuchtere kalveren 1,30-1,35. Overzicht: resp. aanvoer, handel en prijzen: gebruiksvee: minder, rede lijk, goed prijsh.; stieren (enters en oudere): minder, beter, hoger; slacht vee: minder, iets beter, iets hoger; kalveren (graskalveren en vette kal veren): gelijk, iets vlotter, beter; nuchtere en mestkalveren; minder, goed, iets lager; schapen en lamme ren: meer, redelijk, goed prijsh.; slachtpaarden: minder, beter, hoger; werkpaarden en veulens: minder, beter, hoger; bokken en geiten: min der. iets beter, hoger. ROTTERDAM, 23 okt.Aardap pelen 1824 per kg., andijvie 1117, bloemkool 6 st. per bak 4253 p. st., 8 st. 29—41, 10 st. 19—28, dubbele bo nen Ia 200—290 per kg., Ila 110190, snijbonen 280330, rode kool 1529, gele kool 1925, kroten 2027, grote peen 1016, peterselie 612 per bos, selderij 613, prei 2839 per kg., sla 515 per st. spinazie 34—59 per kg., uien 1229, spruiten Ia 44—75 per kg, Ib 47, ld 4687 witlof Ia 141—166, Ila 109—139, lib 86—108. Aanvoer witlof 32 ton. Black Alicante 190240 per kg Golden Delicious 80- 85 15—36, 75-80 30—34, 70-75 26—46, 65-70 1629, 60-65 16. Aanvoer 20 ton. Cox's Orange Pippin 80-85 4655 per kg. 75-80 40—52, 70-75 37—46. 65-70 2027, 60-65 1520. Aanvoer 63 ton. James Grieve 80-85 2227 per kg, 75-80 23—28, 70-75 21—26, 65-70 15-21. Aainivoer 4 ton. Janaithan 75-80 2638 per kg, 70-75 24—33, 65-70 15—23, Aanvoer 11 ton. Goudrenetten 75-80 26—32 per kg, 70-75 26—31, 65-70 17— 26, 60-65 1522. aanvoer 5 ton. St. Remy 75-80 5564 per kg 70-75 55 63, 65-70 48—61. 60-65 39—54. Aanv. 3 ton. Legipont 75-80 2832 per kg, 70-75 26—41 p. kg, 65-70 25—40, 60-65 2239. Aanvoer 5 ton. Conference 65- 70 38—49 per kg, 60-65 35—47, 55-60 2938. Aanvoer 4 ton. Totaal aan voer fruit 154 ton. TERNEUZEN 24 oktober per 100 stuks sla 1: 6-8; 2: 7. Per stuk bloemkool a: 49-51; a2 17-50; b: 24- 26; b2: 23-27. Groene komkommers: 30-35. Per bos peterselie: 2-14. Knol selderij: 1-15. Per kg. andijvie: 27-38. Breekpeen: 6. Kroten: 10. Prei: 15- 31. Princ. bonen: 78-163. Sav. kool: 26-34. Rode kool: 6. Spinazie: 33-50. Spruiten: 32-61. Kassnijbonen: 102- 161. Uien 1: 6-32. Witlof a2: 102-105. b: 102-107; b2: 99. afwijkend: 20-57. Tomaten a: 97-112; a2: 95; b: 126; c: 61-69; c2: 58. Appelen, jonathan 1 maat 75: 25. 70: 16-24. 65: 17. 3 grof: 10-13. Goudreinette. 2 maat 85: 24. 75:27-28; 65: 16-19; 3 grof: 15. Cox Orange 2 maat 75: 39; 70: 32-33; 65: 18-20; 60: 15; 3 grof: 15. Golden de licious. 1 maat 80: 29; 70: 28-32; 65: 15; 3 grof: 15. Peren. Doyenne du cornice. 1 maat 80: 70-75; 1 maat 70: 70-76; 2 maat 85 47; 80: 51; 75: 57; 3 grof: 24: 3 fijn: 23. Beurre alex lucas 2 maat 75: 14: 70: 20; 65: 15; 60: 13; 3 grof: 16. N. poiteau. 2 maat 75: 13; 65- 12; 3 grof: 6. Comtesse de Paris. 2 maat 75: 28; 55: 20; 3 grof: 20; 3 fijn: 10. Ponaxperen 3 fijn: 33. ZWIJNDRECHT, 24 okt. Andij vie 16-28; Spinazie 18-58; Rodekool 6-23; Gelekool 7-14; Spitskool 8-13; Groenekool 10-14; Chinesekool 6; Boerenkool 11; Wittekool 17-18; Snij bonen 170-280; Stambonen 220-230; Prei 20-33; Uien 21-27; Veldsla 80-100 Witlof All 106-153; BII 78-106; Sprui ten A 50-66; B 42-55; C 25-32; D 35-74 Knolselderie 12-21; Bloemkool AA 46-75; A 42-51; B 22-34; C 16-25. Sla AI glas 6-8; AI natuur 6-13; Paprika 10-21. Komkommer 75 79-83; 60 72-75; 50 65-68; 40 56-57; 35 43-45; 30 26-29; krom 72-75; stek 22-26. Tomaten A 6,60-6,80; B 6,75-6,85; C 5,75-5,85; CC 3,3,10; Radijs witp. 17-21; Selderie 6-8 Peterselie 6-7. Golden Delic. 16-29 Jonathan 10-19; Goudrenet 15-32; Cox's Orange P. 20-52; Armgaard 34; St. Remy 61; Doyenné du Cornice 71. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Volgens ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek zal de appeloogst dit jaar 47 pet. groter zijn dan vorig jaar. Peren komen er dit jaar echter 47 pet. minder. Deze oogstramiingen zijn opgemaakt aan de hand van tel lingen op 350 bedrijven. Konstanz 283 (onv.) Rheinfelden 177 (—4) Straatsburg 170 (—2) Plit- tersdorf 288 (+2) Maxau 344 2) Plochingen 122 (+3) Mannheim 163 9) Steinbach 125 1) Mainz 178 (+5) Bingen 106 (+8) Kaub 102 (+6) Trier 229 (—1) Koblenz 111 (+5) Keulen 53 2) Ruhrort 211 5) Lobith 812 (onv.) Nijmegen 601 (onv.) Arnhem 648 (+3) Eefde IJssel 192 2) Deventer 96 (onv.) Monsin 5446 2) Borgharen 3800 (onv.) Belfeld 1092 1) Grave be neden de sluis 501 (—1).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 25