Marteyn- De Boevere smeerder Creda elektrisch fornuis Minder werk GERRIT DE JONGE N.V. HOOFD BRANDWACHT le operateur Van der Heijden V&& MEDEWERKERS MEDEWERKSTERS G. van den Berg en Zonen Olym] boekei Leg nu een voorraadje aan DRANK- EN WIJNHANDEL QLwyl tusse RAIFFEISENBANK HULST Home-Dress Tunsekpyïama GROOT ,VOGELPIEK'-SPEKTAKEL SECRETARESSE ADMINISTRATIEVE KRACHTEN Oude Zeeuwsch-Vlaamse doods- of bidprentjes buitenkalkulator PHILIPS ROOSENDAAL Bar Discotheek „ST.-GAPON AARDGAS VERWAR MING PORNOGRJ Popfeest woensdag 29 oktober a.s. de gehele dag zijn GESLOTEN ATTENTIE! STOPPELDIJK ATTENTIE Carnavalsvereniging „Vogelpiek" CREDA FORNUIZEN CREDA FORNUIZEN CREDA CREDA CREDA FORNUIZEN CREDA FORNUIZEN PRIJZEN VANAF 498,- RADIO - T.V. - ELECTRA DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. GEMEENTE VUSS1NGEK LUXOR THEATER te 's-Hertogenbosch Slavenburg's Bank N.V. EEN FUIFJE? INTIEM DINEETJE? EEN ONDERONSJE? FEESTJE BOUWEN? N.V. PHILIPS' Gloeilampenfabrieken Bezoekt tijdens het weekend (Soos Hulst) Sport in het weekeinde HOESTSIROt helpt snel - aangename sma Film op Deense sex-expositie in beslag genomen Lutster naai 18 DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 In verband met de viering van het 25-jarig ambtsjubileum van de direkteur zal de bank op STAP EENS IN ZO'N GEMAKKELIJK ZITTENDE of een modische in uni en gebloemde dessins NACHTHEMDEN DUSTERS in de nieuwste kwaliteiten, geroemd om hun pasvorm. KOM EENS EEN KIJKJE NEMEN BIJ AXEL Noordstraat 26 IJZENDIJKE Op zaterdag 22 en zondag 23 november a.s. in de grote hal van de fa Scheerders. Twee dagen om te onthouden. Let op nadere bekend makingen. In verband met de uitbreidingen van onze chemische tabrieken te Terneuzen zoeken wij op korte termijn CREDA LUXE ELEKTRISCHE FORNUIZEN EEN ENGELS PRODUKT VAN TOPKWALITEIT Wat het betekent om een in uw keuken te hebben zijn niet gebouwd voor uw dagelijkse sleur, maar ontworpen om koken tot een plezier te maken Onderhoud is beperkt tot een minimum. zijn vlug en makkelijk te reinigen. heeft aan de huisvrouw gedacht. Daarom ontwierp zij een fornuis naar uw smaak en om het koken tot een feest te maken, iedere dag en iedere maaltijd. met volledige garantie. Alle onderdelen zijn een jaar gegarandeerd. De ringplaten 2 jaar. zijn leverbaar met grill en draaibaar spit. worden door ons rechtstreeks geïmporteerd. Hierdoor zijn wij in staat tegen zeer voordelige prijzen te leveren. Oranjestraat 5 Axel Tel. 01155-1565. De werkzaamheden geschieden in dagdienst. Indien U interesse heeft voor deze funktie, maakt U dan een telefonische af spraak (01150 - 8920), of schrijft U aan onze afdeling Personeelszaken onder referentienummer 389 DS POSTBUS 48, TERNEUZEN. Bij de gemeentelijke brandweer kan met ingang van 1 februari 1970 worden geplaatst een: Naast de normale brandweertaken zal de te be noemen functionaris worden belast met admini stratieve werkzaamheden en worden ingescha keld bij het ziekenvervoer. In verband hiermede zijn gewenst het diploma hoofdbrandwacht, het praktijkdiploma boekhou den en het diploma E.H.B.O. Salaris minimum f 957.met 6 één- jaarlijkse verhogingen tot maximum f 1.142.per maand. Boven het salaris wordt een vakantie toelage van 6 pet. en een kledingtoe- lage van f 254.40 per jaar genoten. De premie AOW/AWW komt ten laste van de gemeente. Voor gehuwden is het verhuiskostenbesluit van toepassing. De gemeente Vlissingen is aangeslo ten bij het IZA-Zeeland. Sollicitaties binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wet houders, p.a. afdeling onderwijs en personeels zaken, Stadhuisplein 2. Wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd van onze Operateur, vragen wij zo spoedig mogelijk BELAST MET DE LEIDING Sollicitanten moeten bereid zijn in 's-Hertogen bosch te komen wonen. Aanmelding 's avonds na 9 uur behalve op dins dagavond. Stichting Federatieve Provinciale Bibliotheek Centrale Zeeland, Abdij 9 - Middelburg Bij de bibliotheek centrale is plaats voor een goed kunnende typen, handig in het samenstel len van verslagen van vergaderingen, zo moge lijk in het bezit van een diploma stenografie. Vermogen om geheel zelfstandig de documentatie van de bibliotheek centrale te verzorgen. Salaris: tussen 826,81 en 1024,95 per maand. Vereisten: leeftijd 30 jaar, goede school- en kantooropleiding en ervaring, goede omgangs vormen. Sollicitatiebrieven te richten aan de directeur. vraagt voor haar kantoren te HULST, TERNEUZEN en SLUIS bekwame mannelijke en vrouwelijke Sollicitaties te richten aan de directie te Huist. Ondergetekende wil graag in contact komen met de eigenaars van (oude) Zeeuwsch-Vlaamse doods- of bidprentjes. Deze hebben n.L een grote waarde voor stamboom- en familieonderzoek en hij is van plan een verzameling op te bouwen en die t.z.t. aan een open bare instelling, museum of archief in bewaring te ge ven. Zo blijven deze dan voor het nageslacht be waard. Hij heeft zelf reeds een vrij grote verzameling en meent dat het mogelijk moet zijn een vrijwel com pleet overzicht te kunnen krijgen als zoveel mogelijk wordt meegewerkt. Gaarne bericht aan Dr. C. B. A. J. Pujjlaert, Prof. Dondersstraat 73, Tilburg. Tel. 04250 - 21077. GEZELLIGE AVONDJES STAAN ONS TE WACHTEN OOST-WEST THUIS-BEST I SALUD SKAL PROOST PROSIT 44 FOURTY FOUR SHERRY 2 FLESSEN 7,00 CHEERIO BEAUJOLAIS 1967 DUFOU LEUR NUITS ST. GEORGES PER FLES 3,45 VOOR 12 FLESSEN, per fles slechts 2,99 KASUGTA NAZDRAVE SAHARA1 AGUH KAN BEI SAHAWA AGUH EIE YMEIAN ROSé D'ANJOU EEN ALLROUND WIJN PER FLES 3,30 BIJ 6 FLESSEN, per fles slechts 2,99 STELLA ARTOIS HET BIER DER KENNERS 12 HALVE LITERS SLECHTS 6,48 SALUTE KIA-ORA SANTé GEZONDHEID DE ZAAK MET HET GROOTSTE ASSORTIMENT EN DE BESTE SERVICE GENTSESTRAAT 2 - HULST 19 VERENIGDE BEDRIJVEN BREDERO NV BREDERO'S BOUWBEDRIJF NEDERLAND N.V. zoekt voor haar bouwwerk in Borssele (Kern centrale) een Tot zijn taak zal behoren: het maken van werkbegrotingen het op de voet volgen van meer- en minder- werk en het berekenen van de prijskonse- kwenties hiervan het verzamelen van voor het werk specifieke nakalkulatiegegevens. Wij denken aan een ambitieus bouwkundige met belangstelling voor het kostenvraagstuk in de bouwnijverheid, die bereid is binnen het uitvoe ringsteam op de bouwplaats deze speciale taak op zich te nemen. Deze taak moet gezien wor den als een dagtaak. Na gebleken geschiktheid zal deze funktionaris tot het einde van het werk (ruim 3 jaar) op de bouwplaats gedetacheerd blijven. In de beginperiode zal hij door een ervaren kracht worden bijgestaan; daarna zal hij, zij het met periodieke begeleiding vanuit het hoofd kantoor in Utrecht, zelfstandig zijn werkzaam heden verrichten. Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelij ke sollicitaties met een pasfoto te richten aan de personeelschef van Bredero's Bouwbedrijf Nederland N.V. op onderstaand adres. NIEUWE GRACHT 6 UTRECHT TELEFOON 030-16481 Wij zoeken voor onze LAMPENFABRICAGE zowel voor dag- alt voor ploegendienst voor dagdiensl Licht werk Goed toon Gratis bedrijfskleding Goede sociale voorzieninge» Inlichtingen iedere dinsdagavond: Plaats hotel-cafê-rest. Rilland Bath Krabbendiike Kruiningen Kapelle Goes Lewedorp Ovezande Wemeldinge 't Wapen van Rilland De Koophandel De Korenbeurs De Zwaan De Landbouw De Goede Verwachting Verbeek Smits adres Hoofdweg 40 Dorpsstraat 82 Markt 6 Kerkplein 47 Markt 38 Dijkstraat 2 Kerkplein 1 Wilhelminastr. 90 van tot 18 45-19.15 uur 19 30-20 00 uur 20 15-20 45 uur 18 45-19 15 uur 19 30-20 00 uur 19 00-1930 uur 19 45-20 15 uur 18.45-19.15 uur Sollicitaties schriftelijk aan: Fabriek Roosendaal, afdeling Personeelzaken, Zwaanhoefstraat 2. Mondeling maandag t/m vrijdag van 8 00-12.15 en 1315-17.15 uur Zaterdag en zondag geopend van 2.30 uur (Let op! zaterdag en zon dag nu ook geopend) Geen toegang beneden 16 jaar. Bezoekt onze toonkamer Keuze uit de nieuwste modellen SIEGLER LOODGIETERS-INSTALLATIEBEDRIJF Hulst Burg. v. Waesberghestraat 9 Tel. 01140 - 2891 (Van onze radio- en t.v.l HILVERSUM De NOS aandacht aan het concours ..lumping Amsterdam" in sterdamse RAI. Vanavond van 23.15 tot 24.0» uur vbl land 1 kijken naar liet p springen; zondagmiddag v tot 16.55 uur via Nederland programma „Passepartout" h| springconcours. Radioreportages over dit hippique zijn te horen: va: Goal van 22.40 tot 23.55 uur| versum 2, morgen in Lang van 14.30 tot 17.00 uur en tot 18.30 uur via Hilversum] Avro's Radiojournaal van 22.55 uur eveneenis Hilversil In Scala wordt vanavond o dere aandacht besteed aam| hockeywedstrijd HHYC derf. In Studio Sport z< (Nederland 2) naast de vo de volleybalwedstrijd To AMVJ, de hockeywedstrijd Laren, de Europese biljartka schappen 71/2 en „Jumping 1 dam". (ADVERTENTIE) KOPENHAGEN (AFP) Deense politie heeft een van films in beslag genomen die Kopenhaagse tentoonstelling 69" is vertoond. De belangstelling van het p| voor deze tentoonstelling schijl niet verflauwd te zijn. De ope tijd is zelfs vervroegd van 16. 14.00 uur. Naar schatting zijn er in tw.l gen ail 10.000 bezoekers gewee MIES Bouman en Willem Duy: len de presentaitors zijn va: j tiende Grand gala du disqu I puladre, dat op 27 februari 1! het RAI-congrescentrum in sterdam zal worden gehoudel Pierre Janssen zal de Eclisons J 1969 tijdens dit lustrumgal^ de winnaars uitreiken. Zaterdag 25 oktober HILVERSUM I 402 M VARA: 12.05 Stereo: Strijkc 12-30 Tussen start en finish: a sportnieuws. 13.00 Nieuws. 13.1 RA-Varia. 13-13 Actualiteiten. Dit is 't begin..: jongerenpro ma 14.35 Radio Jazz ma; NOS: 15.00 Frans-Duits-Engels 16.15 Het Congres van de PSP luisterprogramma. 16.00 N 16.02 Stereo: populair pro ma over elektronica. Stereo: Nationale Brassband: plichte werken. 16.35 Art. kaart- 17.10 Stereo: Moderne mi (gr.). 17.35 Mededelingen. 18.00 18.11 Actualiteiten. 18-20 Fina weg naar het weekeinde: gevar programma (19.30-19.35 Niei 21.00 Lichte grammofoonmuziek De mens Erasmus en de mens nu, documentair programma. Stereo: Jazz-ensemble. 22.30 Ni 22.40 Mededelingen. 22.45 Stereo en Ton - samen en alleen: voord en muziek- 23.15 Stereo: Lui ren: licht gevarieerd platenpro; ma. 23.5524.00 Nieuws. het BELGISCHE plaatsje A gies nabij Doornik op de f van Oost-Vliaanderen en Hen< Wen bereidt zich koortsa voor op de opening van een i sterfestival van moderne jazi Popmuziek, dat vandaag begin waarvoor men tienduizenden be stellenden uit heel West-Europa wacht. De organisators hadden dit w ^aar°P vier dagen lang o; vfLUl- Frankrijk, Engeland ei eremgde Staten zich zullen ™ren aanvankelijk in het P: o oe Vincennes willen hoi tor,™ zi..^r®gen daar geen vei ïïrfi. z» weken uit in noorde aanf ,Sé, vm,gen ook daar bot ii "anse en Zuidbelgischc outen, tot uiteindelijk het gen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 18