Poëziebladen: B Drogist schakelt om tot beauty-adviseur POGING OM DICHTKUNST ERVAARBAAR TE MAKEN OP 64 VELDEN 1 mm 11 li i VAN POTJE LANOLINE TOT SUBTLE LIQUID VITAMINIZED HYDRATING CREAM a ik mm van u li mm% van mij en nemend gaan we elkaar v@©rbij ik geef aan u li geeft aan mij en gevend gaan we nog voorbij winter 1961-'62 t ill ële medewerkers 3? Mensen tussen moeten zi] in da :ontactkwaliteiten en modern, dyna- i kunnen inzetten, gespecialiseerde RLANDSCHE STANDSBANK r ook d zich thuto voaltl W. J. MUHRING - i l|V| DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 n (of moeten) sen? Dat hoort yeek. Intussen - Ichten met uw Ook als u on- ;n ander merk A. Roland Holst (Van onze kunstredactie) BREDA Er schijnen meer dich ters te zijn dan poëzie-lezers. Poëzie-lezen hebben we in het al gemeen gesproken, wel afgeleerd op onze middelbare scholen door de steriele interpretatietechnieken. Gelukkig wordt tegenwoordig zo her en der wat meer nadruk gelegd op het ludisch ervaren van de tekst (om dat modewoord dan maar te gebruiken; het wordt in ieder geval „verstaan") Andere po gingen om poëzie ervaarbaar te maken zien we in het laten samen- klinken van woord en beeld door uitgaven van poëziebladen: een tekst met een prent, waarbij de kunstenaar zich heeft laten inspi reren door het woord. De Neerlandicus aan de Bredase Newman-hbs, Frits Haans, is een enthousiasteling, die in eigen be heer doorgaat met het uitgeven van poëziebladen. In de reeks „Pen en Burijn" is inmiddels het vierde poëzieblad verschenen. Een be scheiden oplage van 200 stuks. Maar ze zullen als de vorige drie hun weg wel vinden naar scho len en andere geïnteresseerden, die het prettig vinden om bijvoorbeeld met een dergelijk blad de wanden van schoolklas of kamer te sieren. Dit vierde blad is niet het sterk ste. De houtgravure van Lou Strik is vakkundig, maar beeldend nogal traditioneel gestoken bij het ge dicht „Dit Eiland" van A. Roland Holst. Niettemin ziet het blad met typografie van Kurt Löb er uitstekend uit en houdt de goede smaak en de intenties, waarmee deze reeks is opgezet, goed over eind. De genummerde en gesig neerde bladen zijn voor f 10,— per stuk te krijgen bij Frits Haans, Tuin- zigtlaan 40, Breda. In dit verband wijzen we ook graag op „De Bladen voor de Poëzie." Deze zijn reeds aan de 17e jaargang toe. Maar voor de eerste maal is de redactie nu van de traditionele uitgave afgeweken door het formaat te vergroten, zo dat de bundel „Ontluistering" van Marcel Leemans, met twaalf origi nele houtsneden van Frank-lvo van Damme, beter tot zijn recht komt. De blokken zijn daarbij elk op een afzonderlijk blad gedrukt, zodat ze gemakkelijk kunnen worden losge maakt en opgehangen. Een nadeel is, dat houtsneden en tekst (tel kens gedrukt op een andere kleur papier) niet met elkaar verbonden zijn en ook typografisch geen een heid vormen, zodat de opzet van Haans moeilijk haalbaar is. Marcel Leemans (1934) heeft reeds een viertal poëziebundels op zijn naam staan. Deze bundel be staat uit een keuze uit de door „Kunstenaars voor de Jeugd" in 1962 bekroonde bundel; verder uit het gedicht „Narcissus" en „Het verdronken kind" (eveneens beiden bekroond). Frank Ivo Damme (1932), leraar te Antwerpen, liet zich door deze gedichten inspireren tot krach tige, romantische en vakkundige houtsneden, die velen zullen aan spreken. Op „De Bladen van de Poëzie" kan men zich abonneren bij Kapu- cijnenvest 4 te Lier (België). Er ver schijnen tien nummers per jaar (met informatief bijblad). Voor inge naaide nummers betaald men f 15,- per jaar, voor gecartonneerde f 20,- per jaar. Losse nummers f 4,- (door gaans). Dit nummer van Leemans kost f 9,-. Niet geïllustreerde num mers verschenen er de laatste tijd van de dichters Maarten Westen rode, Werner Abeel», Katelijne van der Hallen en Fred de Swert. (Van een medewerker) UTRECHT Wij Nederlanders gaven verleden jaar 450 miljoen gulden uit alléén aan cosmetica. Denk niet dat we daarmee allemaal mooi, schoon en geurig genoeg zijn. De markt is volgens deskundigen nog lang niet verzadigd. Ieder jaar neemt de omzet toe met 50% en dat wordt van dit en het vol gend jaar óók al weer op goede gronden verwacht. Eén van de graadmeters is de bij drogist, parfumerie, kapper, van de graadmeters is Indro-Parfumeriebeurs die jaarlijks in Utrecht wordt gehouden. „Indro" betekent in dit verband: drogist. Het is langzamerhand gebleken dat de samenstelling van het artikelen aanbod op de vroegere aparte in- drobeurs en aparte parfumerie- beurs onderling nauwelijks ver schilde. De cosmetica (en alles wat d'rop en d'ram hoort) maakt, ook com mercieel gezien, tegenwoordig het belangrijkste bestanddeel van het drogisterij assortiment uit. Desondanks verwisselt men op straat de drogisterij niet met de parfumerie De drogist heeft toch nog het eigen (enigszins geleerde) gezicht behouden dat hij mocht heb ben als vanouds bekende distribu teur van eenvoudige geneesmidde len eh verband- en verplegingsarti- kelen in de ruimste mate. Met zijn belangstelling voor chemische pro ducten onderkende hij al zeer vroeg het belang van de cosmetische markt. En, over geleerd gesproken: sedert het potje lanoline tegen schraalheid is vervangen door „Subtle liquid vitaminized hydra- ting cream" of zo iets, kan hij zijn hart aan de wetenschap ophalen. Kortom de drogisterij is een volle dig hygiënisch verzorgingsbedrijf geworden. En aangezien er niet zo veel geneesmiddelen meer in zijn „pakket" mogen voorkomen als vroeger is hij blij dat de productie van cosmetica stijgt, de reclame zich hartstochtelijker weert en het publiek meer verbruikt. Op de beurs toonden 185 fabrikan ten, importeurs en groothandelaren op een expositievlakte van ruim 11.000 m2: farmaceutische, cosme tische, en toilet-artikelen, parfume rieën, kappersbenodigdheden, bijou terieën en „aanverwante artikelen". Het bezoekersaantal (kopers uiter aard) lag bijna 30 procent boven dat van de drukst bezochte beurs voordien. De exposanten waren zeer tevreden over de resultaten, wat zoveel zeggen wil als: goed verkocht! En dat nog wel terwijl de verkopers opmerkten dat de kopers minder in het wilde weg maar meer selectief kochten. Dit betekent voor de consument, dat de drogist even als de mevrouw en meneer uit de parfumerie steeds beter op de hoog te raken en hun assortiment met overleg samenstellen. Ondanks de verspreide „farma ceutische en huishoudelijke artike len" zoals hoofdpijmpoeders, Potter tjes. borstelwerk, bloedwijn, kinder potjes en 1000 dingen meer, lijkt zo'n beurs een liefelijke schoon heidstempel met schittering van spiegels, zilver en goud, met tule en dons, met tedere pasteltinten en allerwege Misses World, zowel op foto's als in levende lijve. In één van de duizenden stands telde ik 28 verschillende artikelen voor verzorging en make-up van ogen (daarbij niet de verschillende kleuren rekenend waarin elk make- up-dingetje nog leverbaar is). Het grootste compliment dat drogist, dames en heren uit parfumerieën, kap- en schoonheidssalons dan ook toekomt, is dat zij uit deze monster- voorraad keuze hebben kunnen ma ken. Het is niet te zeggen hoeveel schoonheidszaken er in de jaar beurs bijeengebracht waren. Ook die „aanverwante artikelen" doen een mens duizelen. Dat zijn b v kunstnagels met kleefpads, ge schenksverpakkingen, winkelpui en, fluwelen doosjes, kerstartikelen schoonheidssalon-installaties vak bladen. Wat moeten wij dan opnoemen als nouveauté van de beurs? Voor elk nieuwtje dat wij signaleerden, moesten wij er aan duizend voorbij lopen. Hier zijn er 10. De 10.000 niet genoemde kunt u zien liggen han gen en staan in etalages of binnen schoonheidsspecialiste, warenhuis. Mink pearls (of in onze moers taal gezegd: nerts en parels) is de luxueuse naam van een bad-prepa- naat. In een mooie doos van kristal- plastic, glanzen dikke parels (9 mm doorsnee!) waarvan u er 15 in het bad met warm water smijt. Zij los sen op en hun binnenste dat be stond uit nertsolie maakt de huid zacht als bont! (Nertsfokkers heb ben ons geleerd dat zij van nertsvet zulke zachte handen krijgen, zeggen ze in de cosmetica-industrie). De creme puff (compacte poeder van Max Factor) kan in een beeldi ge bol verpakt zijn samen met lip stick. De bol (die vroeger „Aard bol" heette, maar nu „Maanglobe") kost niets; puff en stick zijn even duur als wanneer u ze los koopt. Wel is de puff die in een imitatie gouden horlogekast met deksel zit, duurder. Maar dat is dan ook te vens een bijou om aan een ketting om de hals te dragen. Het cosmetieaconcern dat op twee na het grootste van de wereld is, heet Shiseido. Ja, Japans en niet duur. (Om dat te logenstraffen maakten zij èén crème van een paar honderd gulden. Maar de rest blijft heel gewoon van prijs). Van dit merk: een gebloemd plastic tas je, met 3 flesjes (reinigende lotion, verzachtende crème en astringerend watertje), 1 tubetje (masker) en 6 tissues. Complete verzorging op reis. Een splinternieuwe serie verzor gingspreparaten is voor baby: liefst 5 hulpmiddelen voor kindjes welzijn met liefde bedacht en Nur- sil gedoopt: babyzalf (geneest en voorkomt luieruitslag), lotion (be schermend), talkpoeder (kan niet klonteren), shampoo (voorkomt schilfertjes en prikt niet in de oog jes), zeep (crèmerijk en zacht). Odol maakt nu eens geen Odol voor de tanden maar tegen de tran spiratie. Arrid is deze Odol-deodo- rant die lang droog houdt. Bepaald niet alleen en uitsluitend geschikt voor vrouwen. Ook mannen transpi reren toch zeker. „Dit is de eenvoudigste buik-weg manier!" roepen een dame en heer u toe terwijl zij op hun knieën liggen en met de handen een Isomet rol ler over de grond heen en weer be wegen. Op een plaatje dan. Maar de roller is echt. Eén minuut per dag is voldoende om zit- en auto buik weg te rollen. Wie denkt dat nagels aan onze vingers groeien tot ons gemak, heeft het mis. „Gebruik uw nagels nooit om er een telefoonnummer mee te draaien, of een haarspeld open te peuteren. Het zijn juwelen!" Maar u zou deze werkjes misschien toch zonder schade kunnen uitvoe ren, als u R.R.P. nailconditioner gebruikt. Van de fabrikant die het over die juwelen had. Onder de vele haarwerken zagen wij een nylon krui in een doosje. „De sexy pijpekrul" stond erbij. Niet duur en daarom altijd het op spelden waard. Wie weet! Wel een beetje duur maar heel fijn, de Héméra-serie van Docteur Payot (universiteit Lausanne): crè me, lotion, en masker. Jong blijft er jong van, maar oud keert er een ietsje door terug naar de jeugd. Dat bier goed is voor het haar, wisten onze grootmoeders al. Maar een biershampoo is hedendaags. Proost voor haar klinkt men u toe en beveelt daarbij Conquita aan, de biershampoo voor ruim 20 wasbeur ten voor verrassend weinig geld. Crème Puffe verpakt in (imitatie) gouden horlogekast. Goede huidverzorging begint reeds in de kinderjaren. mmm De voorwedstrijden om het wereldkampioenschap zjjn weer begonnen. Eén van de belangrijk ste zgn. zone-toernooien wordt momenteel in Moskou verspeeld. Deze wedstrjjd, die tevens geldt als de strijd om de nationale ti tel, is zeer sterk bezet. Niet min der dan 12 internationale groot meesters, 3 internationale mees ters en 3 nationale meesters ne men aan deze belangrijke wed strijd deel. Een zeer fijne partij uit een van de eerste ronden is de onderstaande strijd, waarin de Russische kampioen de ex-we reldkampioen Tal een prachtige nederlaag toebrengt. Vooral de inleiding en doorvoering van de witte aanval tegen de vijandelijke koning is er een van klassieke schoonheid. Deze partq behoort stellig tot de mooiste schaakont moetingen uit het jaar 1969. Wit: Poiugajewsky Zwart: Tal Gespeeld te Moskou 1969 1. c2-c4, Pg8-f6 2. Pbl-c3, e7-efi S. Pgl-f3, d7-d5 4, d2-d4, c7-c5 5. e4xd5, Pf6xd5 6. e2-e4, Pd5xc3 7. b2xc3, c5xd4 8. c3xd4, Lf8-b4+ 9. Lcl-d2, Lb4xd2+ 10. Ddlxd2, 0-0 11. Lfl-c4, Pb8-c6 12. 0-0, b7-b6 13. Tal-dl, Pc6- a5 (In de 5e mafehpairtij om de wereld titel 1969 speelde Petrosjae 13 Lb7, waarna Spassky mot 14. Tfel, Tc8 15. d5! in het voordeed kwam) 14. Lc4-d3, Lc8-b7 15. Tfl-el, Ta8-c8 16. d4-d5! (Een verrassend pionoffer, waarmee de witspeler een scherpe aanval in leidt tegen de zwarte karatogsvleu- gel) 16.... e6xd5 17. e4-e5, Pa5-c4 18. Dd2-f4!, Pc4-b2 (Gedwongen) 19. Ld3xh7+! (Een klassiek loperoffer, dat wit echter grondig moest doorrekenen) 19.... Kg8xh7 20. Pf3-g5+, KJl7-g6 21. h2-h4! Stelling na 21. h2-h4! Vf (Op 21.Pdll: volgt 22. h5+!, Kh5: 23. g4+, Kg6 24. Df5+, Kh6 25. Dh7+, Kg5: 26. Dh5+, Kf4 27. Df5 malt) 21.... Tc8-c4 22. h4-h5+, Kg6-h6 (Na 22.Kh5: heslist 23. g4+, Kh6 24. Dh2+!, Kg5: 25. Dh5+ en 26. Df5 mait) 23. Fg5xf7++, Kh6-h7 24. Df4-f5+, Kh7-g8 25. e5-e6!, Dd8-f6 26. Df5xf6, g7xf6 27. Tdl-d2, Tc4-c6 (Op 27Pa4 volgt 28. Pd6 alsme de 29. e7) 28. Td2xb2, Tf8-e8 (Veel beter was 28.... Lc8!) 29. Pf7-h6+, Kg8-h7 30. Ph6-f5, Tc6x e6 31. Telxeö, Te8xe6 32. Tb2-c2, Te6-c6 33. Tc2-e2!, Lb7-c8 34. Te2- e7+, Kh7-h8 35. Pf5-h4 (Dreigt Pg6+ alsmede h6) 35f6-f5 36. Ph4-g6+, Kh8-g8 37. Te7xa7 en zwart gaf zich gewonnen. De zwarte toren moet de zesde rij verlaten, waarna de opmars van de vrije h-pion beslist. SCHAAKOPGAVE Ondanks een stuk minder kan wit in de onderstaande positie de winst afdwingen. De winstcombinatie is buitengewoon origineel, omdat zwart met een toren meer in zetdwang komt en daardoor de partij verliest. Magie op de 64 velden. Wit aan zet en wint ws C«|§ mm dossing schaakopgave /it wint als volgt: 1. Kb5-a6 (Dreigt lat) 1Lg3-h4 (Na 1Kd8 leslist 2. Kb7!, Tc8 3. Tg2!) 2. Te2- 8+, Lh4-d8 3. Te8xd8+Ü, Kc8xd8 Ka6-b7, Ta8-c8 5. c4-c5!, a7-a6 6. 2-a3! (Vooral niet 6. a4? wegens Ia5! en wit is in zetdwang) 6 x6-a5 7. a3-a4, d7-d6 8. c5-c6 en zwart kan opgeven (Joita)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 15