meisges in de elektronica 11 ZO SNELGR0EIT DE NMB EVEN SNEL KUNT U CARRIÈRE MAKEN Poëz bij avioLmda woensdrecht ADISMOB SS£% rm ik neem van ui gij neemt van en nemend gaai eerste verplegende-A ervaren operatie-verplegende de Marechaussee: ook actief te water voorbij ik geel aan u gij geeft aan n en gevend gaar voorbij woensdrecht. ST.-GERARDUS MAJELLA ZIEKENHUIS Ook u kunt straks méér dan f 1300,- per maand verdienen! U-:' I Si nieuwe vestigingen aantal I 19651966196719681969 501 Als u bovenstaande groei-tabe! bekijkt, begrijpt u waarom wij commerciële medewerkers zoeken, voor een hoofdzakelijk externe functie. Wie hebben wij op het oog? Mensen tussen 25 en 35 jaar op het niveau van middelbare-schoolopieiding. Bovendien moeten zij in de praktijk hebben bewezen te beschikken over commercieel inzicht, goede contactkwaliteiten en de nodige ambitie om een verantwoordelijke positie te bekleden in een modern, dyna misch bedrijf. Om u zo spoedig mogelijk in deze commerciële functie te kunnen inzetten, geven wij u een gedegen praktijk-opleiding, afgerond door een of meer gespecialiseerde cursussen. Wilt u meer weten? Wendt u zich dan schriftelijk tot de NMB, Afdeling Personeelszaken, Herengracht 580, Amsterdam, of telefonisch onder nummer 020-211300, toestel 2123. Vanzelfsprekend wordt uw aanvraag ver trouwelijk behandeld. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK li DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 werken aan kleine series bekabeling voor medische apparatuur, voor verkeerslichten, voor telefooncentrales, voor vliegtuigen, geen lopende band- of massawerk, maar wel verantwoordelijk en puur vrouwelijk, dat alles na een goede interne opleiding waarbij het normale loon uitbetaald wordt, maar aviolanda biedt meer: moderne bedrijfskleding - eigen ver voer van en naar het bedrijf - loon volgens eigen regeling - goede sociale voorzieningen - vakantietoelage van 6% - winstuitkering (in 1969 bijna 9%) - gelegenheid tot het volgen van een jongerencursus. wilt u meer informaties? die kunt u verkrijgen op werkdagen van 8.00 - 16.00 uur bij ons bedrijf te woensdrecht (tel. 01646-450) u kunt zich ook persoonlijk aanmelden s avonds van 19.00 - 20.00 uur bij de heren c. j. de wit, griegstraat 5 te halsteren (tel. 01641 -182) of q. c. a. j. gommers, zandstraat 187 te bergen op zoom (tel. 01646-6264) wij willen u eventueel ook thuis informaties verstrekken, wanneer daar prijs op wordt gesteld, u hoeft alleen maar uw naam, adres en de beschikbare avonden aan ons door te geven deel uitmakend van het fokker-concern HET te HENGELO (Ov.) vraagt voor haar operatie-afdeling een (als waarnemend hoofd) met narcose-ervaring. Tevens Sollicitaties te richten aan de directrice van het Ziekenhuis. Telefonische inlichtingen onder no. (05400) 15880 toestel 355. Want dét verdient een programmeur. Een boeiend beroep voor mannen en voor vrouwen, dat zekerheid biedt voor de toekomst. In Europa zullen er vóór 1972 290.000 goedbetaalde vaste banen open staan. Het ADVANCE instituut kan u helpen om er op tijd bij te zijn, maar dan moet u nu de beslissende stap doen. De ADVANCE schrifte lijke cursus is duidelijk, up to date en compleet. Naast algemene vor ming ontvangt u ook een opleiding in het programmeren op de IBM 360. Na enkele maanden kunt u waarschijnlijk méér verdienen dan op het ogenblik en straks nog véél méér. Stuur spoedig onderstaande bon op en u ontvangt alle inlichtingen plus een gratis geschiktheidstest; Neem het besluit dat oen keerpunt In uw leven kan betekenen nu, van daag. De pers schreef: „De computer vraagt ieder Jaar 25 procent mèêr mensen". U kunt één van die mensen zijn. AAN: NEDERLAND NV Haarlem Gelieve mij - zonder enige verplichting1 mijnerzijds - volledig In te lich ten over de cursus .Iprogrammeur"énmljtpa inschrijving, een geschikt heidstest af te nemen. -VOORLETTERS - TEL. NR_ BEROEP..., WOONPLAATS- LEEFTIJD S-25-10 m s* r i wmaÊÈm l i In de haven van Amsterdam komt de marechaussee vrijwel dagelijks bij velerlei nationaliteiten aan boord. Op coasters, jachten, vracht- en passa giersschepen. De voertaal is Engels en de marechaussee kent het vakjar gon. Hij controleert de passen van toeristen, de monsterboekjes van de bemanningen en werkt nauw samen met de havendienst. De dagen zijn vol afwisseling en hij ontmoet in zijn werk mensentypen uit alle hoeken van de wereld. Een marechaussee werkt meestal buiten. Zijn toekomst is zeker. Bent u tussen 17 en 25, minstens 1.75 lang en niet getrouwd? Hebt u goede ogen (geen bril of contactlenzen) en (mjulo/mavo/lts of een paar jaar ander voortgezet onderwijs? Dan zou u méér over de Koninklijke Marechaussee moeten weten. Dat kan via de coupon. Stuur 'm vandaag nog even op. COUPON COUPON^ .COUPON COUPON COUPON COUPON COUPON COUPON COUPON /TT Aan de afdeling Personeelspubliciteit, i j -/iu Grote Marktstraat 40, Den Haag. Ij] li: Ik verzoek u mij de brochure te zenden 1 J thuis te komen inlichten' CENTRALE VERWARMINGS MATERIALEN „V E K A" POSTBUS 1007 Tel. 04250-71029 Tilburg Gratis techn. adviezen. mmm Tevens kunt u zich wenden tot de districtsdirectie op de kantoren: 's-Gravenhage, Toérnooiveld 6, telefoon 184690. Rotterdam, Westersingel 19, telefoon 136340. Alkmaar, tel. 22044- Arnhem, tel. 452981 - Delft, tel. 25601 Enschede, tel. 11666 - Goes, tel. 8510 - Groningen, tel. 33041 - Heerlen, tel. 14343 's-Hertogenbosch, tel, 22441 - Leeuwarden, tel. 31011 - Maastricht, tel. 10244 - Utrecht, fel. 16641 - Venlo, tef. 17654 - Zwolle, tel. 14646. do bank waar ook zich thufa votM de 11000-kflometer beur:overboord. Omdat luj onze goede service voor u nog niet goed genoeg uiiden. Eén ding moet u mateloos hebben geërgerd bij de traditionele „Tien duizend-Kilometer-Beurt" aan uw auto (of u nu klant bent bij een ander of zelfs bij óns): de verrassing, wat er precies aan het licht kwam bij deze inspectie, en wat we precies aan uw wagen moesten repareren. Wij vinden, dat wij in onze service steeds (als eerste!) de modernste me thoden toepassen. Daarom gooien we de „Tienduizend-Beurt" overboord. We vinden, dat inspraak moet hebben in wat er precies aan uw auto gedaan gaat worden. Omdat uit eindelijk betaalt. Wij vinden, dat vantevoren moet kunnen beslissen, welke reparaties en vernieuwingen we direct aanbrengen ...en welke reparaties en vernieuwin gen nog even kunnen (of moeten) wachten. Zo, dat is dat. Waf gaan we dan doen? Dat hoort u volgende week. Intussen - eventjes wachten met uw 10.000-beurt. Ook als u on verhoopt een ander merk mocht rijden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 14