Wie moet tegen Reykjavik ruimen voor Kind vali Judith de Nijs bedwong Het Kanaal VAN LACHTEROP fVILLY Dl I,LENS KREEG ZIJN CHEQUE: F 170.000 Gommers: geen 800 meter ddelink moest tot actie manen FEIJENOORDS GROOTSTE ZORG: DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND JMN Incidenten bij FSC- Heracles Toto 6 XI IX X XI X 1 IX X 1 1 lx IX IX 1 XI X 1 Atletiekrecord (Van onze sportredactie) ROTTERDAM Oli B. Jonsson, trainer-coach van Feijenoords Euro- acup tegenstander KR Reykjavik, zat zondagmiddag tegen de ge- oonte van zijn meeste Europese top- collega's in niet op de tribune hij Feijenoord-SVV (6-0). De goede man, hoogstwaarschijnlijk toch al niet ge rust op een dragelijk resultaat, zou bij het zien van zoveel fraais, zonder twijfel de haren te berge zijn gerezen. Want de Nederlandse kampioenen, hoewel zeker niet in topvorm, demon streerden tegen het dappere maar krachteloze SVV zoveel technisch raffinement, zoveel vuurkracht, dat Oli B. zich ongetwijfeld zou hebben afgevraagd, hoe hij het in 's hemels naam zou moeten regelen. En toch: het Feijenoord van gister middag was beslist nog aan kritiek onderhevig. Ernst Happel: „We heb ben zes goals gemaakt, maar het had den. er meer moeten zijn. Met name Van Hanegem miste een paar reële kansen. Maar wie weet benut hij ze woensdag wél". Feijenoords trainer en manager Brox, zullen in de beslotenheid van het trainingskamp in Zeist trouwens een niet eenvoudig probleem moeten oplossen. Tegen Reykjavik immrs kan Kimdvall voor het eerst na zijn schorsing weer van de partij zijn, maar wie zal voor hem plaats moeten ruimen? Ruud Geels, zijn vervanger? De hoogblonde aanvaller produceer de zowel tegen DWS als gisteren te gen SVV een glaszuivere hattrick. Hem naast het doel zetten, is derhal ve onlogisch. Het meeste gevaar dreigt voor Franz Hasil, de Oosten rijkse middenvelder, die niet aan Happels (en Feijenoords) verwach tingen voldoet. Maar misschien steekt de „voor zienigheid" het duo Happel-Brox de helpende hand toe, want donderdag tijdens de training klaagde Ki-ndvall nog over pijn in de enkel. Clubarts Boranabal zal pas in Zeist een definitief oordeel vellen. (Van onze speciale verslaggever) DOVER Judith de Nijs heeft met succes een poging gedaan Het Kanaal over te zwemmen van Cap Griz Nez naar Dover. De 27-jarige zwemster, die met deze marathon haar pirofloop- baan afsloot, stapte 12 uur en 15 minuten nadat zij in Frank rijk te water was gegaan op het Shakespearestrand bij Dover aan land. De zwemster uit Koudenkerk aan den Rijn heeft het bijzonder moeilijk gehad. De start moest een klein uur worden uitgesteld, omdat er een dichte mist hing. Nadat advies bij de kapitein van de volgboot was ingewonnen werd twee minuten voor negen de tocht begonnen. Naarmate de dag vorderde werd duidelijk dat de Neder landse geen record op haar naam zou brengen. De mistban ken maakten het navigeren van de volgboot hijzonder moeilijk en ook Judith de Nijs had veel last van de mist, vooral in de laatste fase van haar tocht. Daarbij kwam nog, dat zij in de morgenuren iets te veel tijd had gebruikt om te rusten, waardoor zij later voor de Engelse kust kwam en langer last kreeg van de verraderlijke tegenstroming. (Zie ook de 4e sportpagina) (Van onze sportredactie) GELEEN Het venijn van de wedstrijd FSC-Heracles school in de staart. Enkele minuten voor het ein de van de wedstrijd moest FSC in gooien. Zonder dat er een bal in de buurt was, werden de FSC'ers Schunck en Dierix voor het doel te gen de grond geslagen. Scheidsrechter Vlug, die dit incident niet heeft kun nen zien, draaide zich na het kabaal van het publiek om en floot voor de laatste keer in deze wedstrijd. Het leek er aanvankelijk veel op dat de wedstrijd had gestaakt, doch later verklaarde de heer Vlug dat de reglementaire speeltijd (inclusief het vele oponthoud) was verstreken. Na de wedstrijd deden zich opnieuw en kele incidenten voor. Doelman Steu nenberg van Heracles sloeg Schunck bij de zijlijn opnieuw tegen de grond. Ook Morsink kreeg enkele klappen. Het publiek bleef na afloop van de wedstrijd nog lang rumoerig. Spelers en scheidsrechter moesten onder po litiebegeleiding naar de uitgang wor den gebracht. Groener van Heracles belandde met een armblessure in het ziekenhuis. Dat was echter het ge volg van een „normale" botsing drie minuten voor tijd. DWS-GVAV DOS-ADO FC Twente-MW 1 1 Holl.Sport-Sparta Haarlem-NEC Vitesse-Volendam Cambuur-DFC Fort./Sitt.-Heracles Den Bosch-Excels. 1 Fortuna Vl.-Wil. lil Graafsch.-Bl. Wit Roda JC-RBC Drente-Wagen. Aantal deelnemers 797.611. Inleg: f 1.684.878,— Prijzenbedrag: f 750.194, lste en derde prijs: f227.458,—. Tweede prijs: f 151.639,— Zondagavond had zich één deelnemer gemeld met dertien goede uitslagen. (Van. onze sportredactie) AMSTERDAM Ajax-voorzit- ter Jaap van Praag heeft de Lim- ie oud-international Willy Dullens, die door een knieblessu re zijn loopbaan moest beëindi gen. in het Ajax-stadion een cheque van 170.000 gulden over- jandigd. Dit bedrag was de netto recette van de benefiet voetbal wedstrijd Ajax-Alemannia Aken, •he np 5 augustus in het Olym pisch stadion werd gespeeld. De getto-recette lag zo hoog omdat Pe Ajax-spelers belangeloos me dewerkten, het stadion gratis ter esehikking werd gesteld, de KN\ B de gebruikelijke heffing ~n 1,6 procent niet vorderde en geen 20 procent vermakelijk heidsbelasting hoefde te worden Pfgedragen. Alemannia droeg jroorts tot het financiële succes door 50 procent van de nor- nale vergoeding te vragen Het bedrag is opgebracht door 45.000 Boeschouwers. Jaap van Praag (rechts) gaf Willy Dulle dam gereisd) de cheque van bijna 2 ton. (met echtgenote naar Amster- (Vam onze speciale verslaggever) ATHENE Maria Gommers zal bij de Europese atletiekkampioenschap- pen die dinsdagmiddag in het Karais- kakis-stadion in Athene beginnen in elk geval geen medaille op de 800 meter behalen. Enkele uren nadat de Nederlandse ploeg zijn intrek had ge nomen iin een van de vele strandho- tels langs de kust bij de Griekse hoofdstad, besloot de ploegleiding de inschrijving van Maria Gommers op de 800 nieter terug te nemen. Het argument was dat men de Limburgse atlete kort na de genezing van haar voetblessure niet te zwaar wil belas ten. Omdat Maria Gommers zelf de voorkeur geeft aan de 1500 meter werd besloten haar alleen het num mer, waarop zij enkele maanden ge leden nog wereldrecordhoudster was, te laten lopen. De Omloop van Zeeuwsch-Vlaan- deren leverde ook een provinciale winnaar op: Johan Westerweele, eerste in de rit naar Oostburg. Op de foto hieronderDe winnaar van de Zeeuwsch-Vlaamse Omloop Freddie van Lachterop. In het mid den de ronde-miss, rechts speaker Wim Hendriks. Ove Kindvall: doet hij woensdag mee of niet? Zo ja, wie zal er dan voor hem moeten ruimen? Het is Feijenoords grootste zorg. (Van onze speciale verslaggever) ST. HILAIRE DU HARCOUET Een stevige toespraak van coach Joop iliddelink heeft van de Nederlandse renners in de kleine Tour zondag een ploeg actieve coureurs gemaakt. Het was nodig (die toespraak van Midde- link en de les die eruit werd getrokken), want zaterdag traden de Neder- nders al te nonchalant op. Ze reageerden totaal niet toen een kopgroep steeds meer minuten nam. Pas tegen het einde trokken ze ten strijde en het viel gelukkig goed uit. Maar, en daar hamerde Middelink na de etappe op, het genomen risico was te groot geweest. Zondag reden de oranje-renners ?dan ook beduidend attenter, zonder dat er overigens grote prestaties kwamen. Zie verder de 5e sportpagina. (Van onze sportredactie) OOSTBURG Voor de eerste maal heeft de Omloop van Zeeuwsch- Vlaanderen een eindwinnaar gekre gen, die er tevens in geslaagd is een van de twee ritten op zijn naam te schrijven. Desondanks wachtte Fred die van Laohterop, die de zesde Om loop op zijn naam schreef, geen uit bundige huldiging. Daarvoor was de rol van de Amstel-coureur in dit Zeeuwse wielerspektakel te onbete kenend geweest. Na zijn „toevallige" overwinning in de eerste etappe de zekere zege was Wim Bravenboer ontgaan omdat hij vlak voor de fi nish verkeerd reed arriveerde Van Lachterop in Oostburg in de staart van het peloton. Bepaald geen en tree die de toeschouwers in vervoe ring kon brengen. Meer enthousiasme zou er opgebracht zijn voor renners als Jos van Beers, Wim Bravenboer, Gert Harings of Piet Legiet-se. Cou reurs die in het voorste gelid stre den, maar die de in de Omloop op nieuw het hoofd moesten buigen voor een rekenaar. Vreugde was er in Zeeland wel voor de eerste plaats van de 20-jarige Johan Westerwele uit Sluis, die met een vinnige eind sprint in de 2e rit voor zijn eerste overwinning van dit seizoen zorgde. UTRECHT (ANP) Ben Lesterhuis heeft tijdens atletiekwedstrijden in Utrecht het Nederlamds record hoog springen gebracht op 2 meter en 6 centimeter. Het record was reeds 8 juni van dit jaar (Den Haag) met 2.05 meter in handen van de PSV-atleet.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 5