De Stem 80.000 lUESCDIU vrouwelijke administratieve kracht Laboranten en Aankomende laboranten Jonge Tekenaars of Leerling-Tekenaars De Dromendiefstal PIJPFITTERS PIJPLASSERS T Ducana voorzetramen dagelijks in meer dan gezinnen L&P VERTEGENWOORDIGER V/fTlF AKTIEVE JONGE MEISJES AANK. BEDIENDEN Mavo-school Sint Antonius LEERKRACHT in vaste dienst en goedkoper dan u denkt DUCANA ZEELAND t J. van der Burgh afwezig koop aangeboden LOUWERSE DE PRIESTER NV Huwelijken UW ADVERTENTIE BELANGRIJK NIEUWS JAC. HERMANS Jac. Hermans Prijsslag N.V. KONINKLIJKE IJZERGIETERIJEN EN EMAILLEERFABRIEKEN "DE ETNA" N.V. BREDA. Avonturen van SUSKE en WISKE het onbekende vliedende voorwerpje daarmee se- paard smde nervositeit en het tem ven de rapporten m de miste ontdekkinsen over sim en drom Jat mil op een idee sebracht! teniekete dokter ftleitmn,een flmerikMMdekteddtMin drie velschillende fazen slatten! tlam half trucs/apen keren we tem naar de eerste fate, via fase drie.S entwee! Mselereri Jaze 1. enkele minu ten lichte slaan Jaze elektrische Êivite'it van hersenen Japer rolt metosenJazed. vertrasinshart' wkinwierverslappm VeelMStJeromn'ff' Infasedroomtm. Onze odenvolm1 ledereen droomt vier tot vdf T Wacht Uambik) Cm weeter beslist tneemd) het droombeeld, dat noemt men "Mins mal m nachtWie niet sebruikte dat fyemovements waarvan de atkoimj droomt vertoont seirriteerdJwoord h.l.n^ f.E.tl.'lSt heidensebtekaanhoncen- \tm_j iWe moeten hem «"'"'""t 4 DE STEM VAN MAANDAG 15 SEPTEMBER 1969 Enige en algemene kennisgeving. Op 25 september 1969 hopen de heer en mevrouw RUDOLF APERS en ANNA MARIA APERS-SLEGERS hun 50-jarig huwelijk te herdenken tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming, aanvang 14 uur, waarna te hunner ere een receptie zal worden gehouden in „Het Gemeentehuis", Dorpsplein 6, van 16.0017.30 uur. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen: Koewacht: Piet en Dini Apers-Vermeulen Marco - Dominique Pascal - Désirée Zuiddorpe: Jan en Hélène Apers-Leenen Marleen - Jan Zuiddorpe, (Z.-VU, september 1969. In volle overgave aan Gods H. Wil, tijdig voor zien van het H. Sacrament der zieken is tot een beter leven opgeroepen onze lieve en onvergete lijke zuster, tante, nicht en huisgenote JOHANNA CATHARINA HOPMANS, geboren 27 maart 1897. Goes: F. Hopmans-van Riet V. M. Hopmans Temeuzen: Familie J. Boerbooms Schiedam: M. van Zeyl-Hopmans G. M. J. van Zeyl Goes: A. A. Hopmans A. A. Hopmans-Verschure Chr. C. v. d. Does. Goes, 13 september 1969. Correspondentie-adres: Oostwal 43. De plechtige gezongen Requiem zal plaats heb ben op dinsdag 16 september a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes, waarna de begrafenis op het r.-k. kerk hof aldaar. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis St.-Joanna te Goes. Bezoektijden van 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur. Maandagavond om 19.00 uur avondmis in de pa rochiekerk voor haar zielerust, waarbij u be leefd wordt uitgenodigd. Liever geen bezoek. Ieder van ons gunde onze oude pastoor F. S. Wolff zijn welverdiende rust. De mens wikt maar God beschikt. Wij waren dan ook zeer geschokt toen wij vernamen dat de ZEEREERW. HEER F. S. WOLFF van Kruisland door een noodlotig ongeval naar zijn Vader in de hemel terugkeerde. De eucharistieviering, waarna de begrafenis, zal plaatshebben woensdag 17 september a.s. om 10.30 te Raalte. In onze parochie zal zondag 21 september een plechtige H. Mis tot zijn nagedachtenis worden opgedragen en wel de Hoogmis van tien uur. Door zijn werk en activiteiten in het belang van onze parochie, zal zij nagedachtenis in ons voortleven. Het kerkbestuur en kapelaan van de parochie H. Gregorius Kruisland. BERGEN OP ZOOM Burg. v. Hasseltstraat 2 Gevraagd voor zo spoedig mogelijk: 32 uur, met bevoegdheid voor Duits. Belang stelling voor geschiedenis of handel strekt tot aanbeveling. Studerenden kunnen ook solliciteren. Brieven aan de directrice, mej. Ph. F. M. Be vin, van Overstratenlaan 27, tel. 01640-4027. plm. 40 pot. brandstofbesparing geen tocht geen beslagen ramen gelijke warmte door heel uw kamer Tevens leverbaar aluminium zonneschermen ja- loezieramen, deuren, aluminium syding gevel bekleding, kanteldeuren enz. Deltastraat 10, Colijnsplaat, Tel. 01199-255. ADRES NAAM WOONPLAATS Enige en algemene kennisgeving. •j- Heden overleed tot onze diepe droefheid, gesterkt door het Sacra ment der zieken, onze zorgzame vader en grootvader MARTINUS OTTJES weduwnaar van Florentina Kroes geboren te Boschkapelle 22 september 1893 over leden te Rotterdam, 13 september 1969. Hoogvliet: J. Ottjens H. J. Ottjes-Dries Hoogvliet: R. Lauwers-Ottjes F. Lauwers en kinderen Hoogvliet, 14 sept. 1969. Aidastraat 7. De plechtige uitvaart dienst waarbij u beleefd wordt uitgenodigd zal plaatsvinden op dinsdag 16 september a.s. om 10.30 uur in de parochie kerk van het Onbevlekt Hart van Maria te Hoogvliet. TANDARTS te Sas van Gent tot en met 20 september. Welk meisje wil graag seri eus werk verrichten? Kom tij dens de werkuren eens in on ze moderne elektronische mon tage-afdeling kijken en u zult enthousiast zijn over het soort werk dat hier uitsluitend door neisjes wordt vervaardigd. Aviolanda N.V. Woensdrecht In onze dameskapsalon is plaats voor een bijzonder goe de eerste kracht. Br. met ver melding van opleiding en di ploma's onder no. SK 8404. Verkopers gevraagd, die f. 25.000.- en meer eisen te verdienen Aanmelden: da gelijks 14-21 uur, Verkeersweg 57, Harderwijk. Personeel gevraagd Meisje, zoek je licht werk in een prettige omgeving tegen hoog loon? Ga dan eens kijken bij Coda N.V. te Halsteren, Jankenberg 35. Je zult er geen spijt van krijgen. Gevraagd tractorchauffeurs voor werk bij Breda. J. Rijs- tenbil, grondtransport, Oud Vossemeer. Tel. 01667-302. Reuze bijverdienste, verdien tientallen gulden^ bij. thuis werk. InlichtingenFirma M.L. Kapelsesteenweg 250, Brasschaat. (Per brief). Ant woord verzekerd. Tot onze grote droefheid overleed in Huize „St.-Lucia" te Breda, voorzien van de H. Sa cramenten der zieken, onze geliefde tante MATHILDA MARIA WEESEPOEL in de leeftijd van 84 jaar. Gaarne vragen wij uw gebed voor haar ziele rust. Uit aller naam: Jos. Weesepoel. Breda 13 september 1969. Huize St.-Lucia", Liesboslaan 4, Breda. Corr.-adres: F. A. Asselbergs, Baronielaan 74, Breda, Ex. test. De Eucharistieviering, waarbij u wordt uitgeno digd, zal plaatshebben op dinsdag 16 september a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus, Baronielaan, Breda, waarna de be grafenis zal geschieden op de r.-k. begraaf plaats „Zuylen". De overledene zal worden herdacht tijdens de avondmis om 19.15 uur op maandag 15 sept. in bovengenoemde kerk. Samenkomst voor de uitvaartdienst bij de kerk van de H. Hart-parochie. Grote sortering tapijttegels in 7 kleuren 40 x 40 f 1,55 p. st. Super nylontegels in div. kleu- reu 37 x 37 cm f 1,85 p. st. Levering met 3 j. sltitgarantie. Alleen by 't Tapijtcentrum in Roosendaal, Molenstraat 97, tel 01650-33179. b.g.g. 33372. F. M. Verwilligen N.V., zak- kenhandel, Kapellebrug, St. Jansteen, Vraagt: mannelijk personeel. Kom rustig bij ons nformeren wat u kunt verdie nen. Ook gehuwde vrouwen kunnen wij plaatsen. Werkster gevraagd voor 1 of 2 dagen per week. Drogisterij Nelen, Westkade 88, Sas van Gent, tel. 01158-1620. Wij vragen voor onze band en voor spoedige medewerking een drummer vooj- het verzor gen van feesten, bruiloften, en partijen. Aam te bevelen bij: L. Martens, Vijverstr. 14, Hein- kenszand. Tel. 01106-1563. Grijp de winst! 20 pet, 30 pet. 40 pet. korting Nu zomerpnj- zen. Nu kopen en in de winter betalen. Duizenden korte en lange bontmantels Bont «open is een zaak van vertrouwen. Een 3-jarig garantiebewijs is dat vertrouwen waard. Meer waarborg voor bont. Desge wenst zeer soepele krediet-ser vice. De grootste en goedkoop, ste bontzaak au Nederland. De Bontkoning. Hoogstr. 97, R'dam Bii koop 2 t.reinretours --öopri1 Antiek kabinet, 4 deurs. T.b. Schubertlaan 10, Roosendaal. Na 6 u. Viola heeft mooie mini panty nylons voor f 1,98. Viola Goes (naast kunsthandel Florence). Te huur aangeboden Te huur per 1 okt (tijdelijk) goed gemeub. bungalow, Vebe- nabos, Dishoek. Brieven onder nr. SK 8213. Stalling voor caravans. Bij: Donken in Poortvliet. Tel. 01662-365. Vrij huis van 2 onder 1 kap met garage te Oudenbosch. Huur f. 225.- p.m. Tel. 01652- 3380. Huizen Te koop ruim woonhuis met schuur en grote tuin, totaal ca. 1600 meter. Dicht bij wa tersportcentrum. Brieven on der nr. SK 8217. Winkelruimte te huur of win kel met woonhuis t.k. Gelegen in nieuwe wijk in dorp bij R'daal. Br. onder nr. 162K5. Goes en omgeving te koop wo ningen en bedrijfspanden zo nodig met hppotheek. Make laarskantoor L.A. v. Opstal Zn. Jac. van Beierenstr. 1 Goes. Tel. 01100-5405. Met vrij uitzicht gerieflijke wo ning. Topaasstr. f. 40.000.-, olie c.v. V.d. Berg en Co., Makel, i.o.g. Nwe Ginnekenstr 43, Breda. Tel. 01600-24421. Lessen 10 autorijlessen voor 47,50 Vervolg- en losse lessen 7,50 fonkelnieuwe V.W.'s. Voor ge slaagde leerlingen antl-slipcur- sus tegen speciaal tarief. Au torijschool „De Centrale". Aan meldingsadressen Bergen op Zoom: Halsterseweg 186, tel. 5923, b.g.g. 6132. Breda: Stati onsplein 5, tel. 38718, Roosen daal: Boulevard 113, tel. 34097, Temeuzen: Diikstraat 54. tel 3394 - Louwerse De Priester N.V. Groothande in exclusieve vloer- en wandtegels, moderne betimmerings- en isolatiematerialen, plastic,- en luxe keukens heeft plaatsingsmogelijk heden voor een 'rayon westelijk Nrd. Brabant) Wij zoeken een enthousiast verkoper mei commerciële ervaring (bij voorkeur in de bouw). Zijn taak zal bestaan uit het bezoe ken van en het verkopen aan onze afnemers en het uitbrengen van adviezen over het gebruik en de toepassing van onze pro- dukten. Wij biedenvaste levenspositie en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Sollicitaties schriftelijk aan Breda, Crogtdijk 58, Postbus 250, tel. 01600-237 44. Auto's Motoren Belcrumgarage vraagt steeds aar.rijdingvrije auto's vanaf 1966 te koop. Min. Kanstr. 16,- 20, Breda. Tel. 01600-39900. Belcrum Garage heeft thans in voorraad Simca 1100 1968, Simca 1501 1967, Simca 1301 1967, Simca 1000, 1967, Fiat 125 1968 Fiat 124 1967, Fiat 1500 Confort 1967, Fiat 1500 Con- fort 1966, Fiat 850 1967, Fiat 860 Coupé 19657, Austin Seven 1967, Daffodil 44 1968, Glas 1304 1968, Opel Kadett 1967, Opel Eekord 1967, V.W. 1300 1968, V.W. 1300 1967, V.W. be stel 1967. Ford Taunus 15M 1967, Ford Taunus 15M 1966, Ford Taunus Stationcar 1966, Ford Taunus 12M bestel 1966, Ford Taunus Transit 1967, Ford Zodiac 1966, Ford Cortina 1967. Ford Corsair 1967, Ford Taunus 17M 1967, enzovoort. Alle wagens zijn aanrydingvrij en van le eigenaar en worden 3 mnd. en of 10.000 km gega randeerd. Voor een betrouw bare gebruikte auto naar een betrouwbaar adres, het adres met de grootste voorraad, de grootste omzet en met de al lergrootste service. Belcrum- Garage, Min. Kanstraat 16-20, Breda, tel. 01600-39900. Geopend van 8 uur v.m. tot 10 uur njn. Zondags van 1 tot 5 uur. Gyzens Automobielbedrijf biedt u te koop aan: Opel Caravan 1700 1967, Simca 1000 1968, Simca 1000 Gls 1967 1966 Mercedes Diesel 200 D 1967, Mercedes 200 D 1966, Opel Kapitan 1966, Simca 1100 1968 Fiat 850 1966, Taunus 12M 1968, Cortina 1967, Mercedes 300 1966, Mercedes 250 S 1967, Fiat 124 1967, VW 1600 TL 1967 en 1966, Peugeot 1966 1965. Vauxhall Viva 1967, Sim ca 1501 Gis 1967 en 1965, Sim ca Tourist 1967, Daf de Luxe 1966. Verder nog diverse goed kope auto's, vanaf 500 gulden. Dit is een kleine greep uit on ze voorraad. Al deze wagens zijn aanrydingvrij. Keuring teo- gestaan met makkelijke finan ciering. Ook inruil mogelijk. Het adres: Academiesingel 34a recht tegenover KMA, ingang langs de Poort. Ook ingang Spoorstraat 32, vlak bij het sta tion. Geopend 8 uur tot 's- avonds 8 uur. Zondags 1 uur tot 6 uur. Tel. 39870. Privé 43593. Weduwnaar 40 jaar zoekt ken nismaking met een jonge vrouw of weduwe van 35 tot 46 jaar, 1 of 2 kinderen geen bezwaar, Br. ond. no. SK 8440 I 1 R.-K. jongeman z.k.m. met r.- k. meisje tussen de 25 en 30 iaar. Brieven met fot0 worden beantwoard. Brieven onder nr. SK 8171. Vakantie Fabrieksnieuwe Adria tourca ravans nw. model 1969, 4-pers. met torsievering en schok bre kers, nu slechts f. 2969.- f. 750.. contant, rest op lange termijn. Tevens in onze show room mod. Engelse tour- en stacaravans, merk Belmont en Minster. Nu v.a. f. 6995.- Knuppe's Automobiel- en Ca- ravanbedryf, Baarleseweg 34 a-b, Chaam, (N.Br.), tel. 01619-248. Diversen Durex voorbehoedsmiddelen, uiterst fel realistische romans, voorliehtingsboeken, Deense fotobladen en 8 mm films enz. Vraagt uitvoerige documenta tie. (f 1 postzegels insluiten). Sex-shop Delta, Schoolweg 7, Temeuzen. W E sjejo N 27.000 deet uitmakend medewerkers. van Nederlands VMF/Stork- grootste Werkspoor labrikant en exporteur van zware kapitaal goederen heeft plaats voor:1 In ons scholingscentrum in het Botlekgebied kunnen BANKWERKERS LOODGIETERS C.V. MONTEURS e.d. worden opgeleid tot PIJPFITTER. Electrisch lassers met ervaring kunnen worden opgeleid tot PIJPLASSERS. Afhankelijk van reeds opgedane ervaring duran bovengenoemde opleidingen 3-8 weken. Na een succesvolle opleiding wordt u geplaatst op een van onze bouwplaatsen welke zich in hoofdzaak in het Botlekgebied bevinden. Plaatsing elders in Nederland is ook mogelijk. Nadere inlichtingen kunnen verkregen wor op dinsdag 16 september a.s. tussen 19.00 ei 20.00 uur bij het Gew. Aib.bureau te BREDA Delpratsingel 22, alwaar een Wescon-ver tegenwoordiger aanwezig zal zijn. Eventueel gemaakte reiskosten worden vergoed. in DE STEM is nieuws. nieuws waarop men daadwerkelijk reageert, De opening van onze nieuwe Supermarkt te Oostburg nadert, in onze filialen in Temeuzen en Vlissingen is hiervoor reeds personeel in op leiding. Wij hebben nog enkele plaatsen open voor: (die graag tot het beroep van caissière opgeleid willen worden). (die belangstelling hebben voor een carrière in ons bedrijf). WINKELERVARING IS NIET VEREIST, de opleiding vindt binnen onsj bedrijf plaats. Wij bieden: - Een PRIMA salaris - GOEDE PROMOTIEKANSEN, in - 3 weken vakantie per jaar. ons snelgroeiend bedrijf. - Een prettige werksfeer - Reiskosten-vergoeding, waar nodig Belangstellenden zijn welkom op onze te houden sollicitatie-avond, op dinsdag 16 september a.s. van 18.00 tot 20.00 uur in Hotel de Eenhoorn, Vfarkt 1, Oostburg. U kunt ook schriftelijk solliciteren of even bellen voor een afspraak. Ons adres is t.a.v. afd. Personeelszaken, Blauwehandstraat 2, Bergen op Zoom. Tel. no.:,01640 - 6750. Meisjes! Je verdient het meest by Bis! Het is schoon en echt vrouwelijk werk, dat je niet te gen gaat staan. Je wordt thuis opgehaald en gebracht met het allernieuwste mini-busje, wy hebben in diverse plaatsen werk voor je, b.v. Bergen op Zoom, Goes, Tholen enz. Waar je ook woont, by Bis kun je altijd terecht. Ook als je maar enkele weken wilt werken, heeft Bis plaats voor je. Wij zyn volgende week tussen half acht en half negen te Krabben- dijke op maandag 22 sept. in Café Joosten, Dorpsstraat 82, te Kruiningen op dinsdag 23 sept. in café Korenbeurs, Markt 6, te Putte woensdag 24 sept. in café Roskam, Ant werpsestraatweg 23, te Hoo- gerheide op donderdag 25 sept. in café William, Raadhuisstr. 139, te Ossendrecht op vrijdag 26 september in café de Vee handel, Adolphinestraat 7. Daar kun je te weten komen, hoe goed het werken is by Bis. Waarom zou je niet eens ko men praten. Wü je direct iets weten, bel dan naar Bis, Wouw, tel. 01658-625 of 743. Op de afdeling PLANNING is plaats voor een HAAR TAAK Het verzorgen van diverse administratieve werkzaamheden. WIJ VRAGEN MULO/MAVO of daarmee gelijkstaande opleiding. Typevaardigheid. WIJ BIEDEN goed gesalarieerde werkkring. Eigenhandig geschreven brieven worden ingewacht bij de Personeelsafdeling van onze N.V., Postbus 230 te Breda, onder vermelding van nummer 345 in de linker bovenhoek van de brief en van de enveloppe. KONINKLIJKE IJZERGIETERIJEN EN EMAILLEERFABRIEKEN "DE ETNA" N.V. BREDA. Ter uitbreiding van onze afdeling Product-ontwikkeling zoeken wij A. Voor het Gas-Technisch Laboratorium HUN TAAKHet zelfstandig verrichten van metingen aan gas-technische apparaten (fornuizen, haarden, C.V ketels, etc.) Het opstellen van meetrapporten. Het ijken en onderhouden van meetapparatuur. VEREIS) WORDTDiploma M.T.S. (voorheen U.T.S.) Werktuigbouw of diploma L.T.S. met voortgezette opleiding. B Voor het Constructiebureau HUN TAAK Het, onder leiding van de projectleider, construeren van apparaien. Het detailleren van apparaten volgens het mono-tekeningsysfeem. VEREIST WORDT: Tenminste L.T.S.-diploma Metaalbewerking. Wij bieden een aantrekkelijke werkkring met een goede salariëring en wij hebben een eigen pensioenfonds, eigen medischs dienst en een aantrekkelijke winstdelingsregeling. Eigenhandig geschreven brieven worden gaarne inge wacht door onze Personeelsdienst, Tramsingel 17 te Breda, onder vermelding van de functie en het getal 233 in de linkerbovenhoek van brief en envelop.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 2