Hier krijgt u Guff Extra Service C&A vervult wensen van oudere mensen r Bakker 175 km welke leeftijd of maat U ook heeft, C&A heeft voor U draagbare mode Let op: T.Y Spot „De zonde van 't goeie goed". 20 sept. 5 vóór acht. Ned 1. PRIJS-SLAG een vleesdemenstratrice wegen BIGGLES IN DE JUNGLE Autobedrijf Leendert Vriens N.V. CHAUFFEUR gevraagd op dieselcombinatie flinke werkkrachten J. H. KOOL BROKKEN BETER CHEMISCH REINIGEN Halstraat 17 Breda Telefoon 38829 Dameskapsalon John Swaab N.V. Centrale Suiker Maatschappij 1 VOLSLAGEN MONTEUR 1 LEERLING MONTEUR Oudere mensen hebben uitgesproken modewensen, maar die werden tot nu toe te weinig vervuld. Daarom stelde C A een uitgebreide kollektie japonnen samen die aan die wensen voldoet: kleine maten, tussenmaten, grote maten en tochmodern, modieus; slank afkledend. Bovendien besteedde C A speciale aandacht aan wensen als: driekwart mouwen, gemakkelijke rokiengtes, sluitingen vóór, lichtere moderne dessins, charmante halsen die toch niet te ver gaan. C A heeft een modieuze kollektie japonnen, speciaal voor U. EDITIE voor ZEELAND JAC. HERMANS N.V. Haalbaar? Te gemakkelijk Blij I 14 DE STEM VAN MAANDAG 15 SEPTEMBER 1969 MAKKENDAALSEWEG 74, BREDA. Ook öns station doet mee aan de Gulf Extra Service Aktie. (Misschien kent u die aktie al van de T.V.). Mogen we u hierbij uitnodigen om eens bij ons langs te komen? Voor die ongeëvenaarde Gulf Super No-Nox benzine. En voor die Extra Service. Dat houdt in: een vriendelijke groet, dan weet u dat we u gezien hebben. We wassen direkt uw voorruit. We controleren uw olie en water. Ongevraagd. U herkent ons aan 't attente mannetje. Komt u binnenkort even langs? yr/gu 69-10 Gedacht wordt aan iemand tussen 25 en 45 jaar, woonachtig in Bergen op Zoom of omgeving, die geheel zelfstan dig kan werken. Hij zal in goed overleg met opdracht gevers de te maken ritten moeten in delen en uitvoeren. Zonder goede getuigschriften onnodig te solliciteren. Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF Torenlaan 49 Rotterdam-8 Tel. 010-151603/157429. Onze zaak is OOK s MAANDAGS GEOPEND Gratis halen en bezorgen In Breda en omgeving MODELEREN 2,50 WASSEN WATERGOLVEN 3,25 COUPE KNIPPEN 3,25 Boutershemstraat 51 Tel. 3317 Bergen op Zoom richting nw Haven, stadsbus bij halte Coehoornstraat Suikerfabriek „Wittouck" Breda vraagt voor de a.s. bietcampagne nog Aanmelden alle dagen op de fabriek afd. Per soneelszaken of telefonisch onder nummer 01600/24141. MOTOR- EN RIJWIELHANDEL A. JANSON Ploegstraat 153 Breda Telef. 40438 vraagt voor z.s.m. indiensttreding Trevira 2000 (polyester), geheel gevoerd. Diverse pasteltinten. 39-49. 89. 109e jaargang no. 262z Directeur: Dr. W. A. J. M. Har! Hoofdredacteur: L. Leijeridekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. Telefoon 22341, Postgiro 111411 KANTOREN ROOSENDAAL, MO Vele van onze klanten die regelmatig onze vries-vers-vlees artikelen kopen, vragen dikwijls om advies betreffende de bereiding en de verzorging van dit kwaliteitsartikel. Het is daarom, dat wij op korte termijn voor onze filialen in W.-Brabant en Zeeland kunnen plaatsen: (zij moet onze klanten op een vlotte en duidelijke wijze van advies kunnen dienen). Voor deze funktie gaan onze gedachten uit naar een flinke, frisse jongedame, met, naast een goede kennis van vleesbereiding, ruime ervaring in het slagersbedrijf. Eventueel in het bezit van een rijbewijs. Sollicitaties kunt U richten aan Jac. Hermans Prijsslag N.V., t.a.v. afd. personeelszaken, Blauwehandstraat 2, Bergen op Zoom. U kunt ook bellen voor een afspraak, ons tel. nr. is 01640-6750. (Van een onzer verslaggevei DEN HAAG Tussen ent 1974 zal 175 kilome autosnelweg méér gereed 1 men dan in het rijkswegenp was voorzien. Deze uitbr ding van het uitvoeringsp: gramma is groter dan in ei jaar tevoren. Dit heeft minister drs. J. B; ker van Verkeer en Waterst gisteren bekend gemaakt tijd. de jaarvergadering van de Ned landse vereniging van Wegenbi wers. Hij liep daarmee vooruit de miljoenennota, die vandr aan de Staten-Generaal woi aangeboden. De uitbreiding met 175 km au snelweg komt vooral ten goede de randstad, het noorden en het c ten van het land en Limburg. Minister Bakker noemde de I breiding voor een flink deel de norering van wat in de nota over noorden is beloofd, te weten de snelde uitvoering van de we Zwolle-Hoogeveen-Assen-Gronini en Afsluitdijk-Graningen. Daarns wordt, aldus de minister, voorr; gegeven aan de verbindingen van randstad met het oosten langs de gen 1 en 15. In het westen van land is de verbreding van de Gouda-Utrecht tot twee maai j rijstroken in het uitvoeringspragra ma opgenomen. In Limburg wordt voltooiing van de E-9 en de E voorzien. Of dit in de praktijk haalbaar De bewindsman zei zich techni gesproken, geen enkele zorg da over te maken. Na de acht brug te hebben opgesomd, die in aanbo zijn, merkte hij op, dat het op toneel van de tunnelbouw even rustiger is, maar „dat zal niet 1 duren". Een groter probleem dan capaciteit van de wegenbouw is financiering, aldus drs. Bakker, zei dat de aanleg van de we steeds duurder wordt. „In het mende jaar, waarin de bijdrage het wegenfonds uit de schatkist ongeveer 60 miljoen gulden of stijgt, zullen we overigns zon nieuwe bronnen van betekenis te boren, nog wel rond komen. V. daarna, in de jaren '71 en '72 als veel werk in de dure eindfase kc zullen we er waarschijnlijk niet deruit kunnen het wegenfonds op een of andere manier bij te tanl Aan een verhoging van het perc tage aan opcenten lijkt dan nie- ontkomen, aldus de minister. De minister sprak ook over de keersproblemen van de gemeen Hij merkte op, dat men soms heel gemakkelijk knelpunten op kening van Haagse krenterigl boekt, terwijl iedereen weet hoe i de fiscus begroet die iets exl vraagt. Via de begrotingspost verkeersvoorzieningen in de sU heeft de staat in de paar jaar, deze post op de begroting staat, al verplicht voor een kleine f 90 ioen in allerlei stedelijke wegen blemen mee te betalen en hij best willen, dat daar op korte ten nog enige honderden miljoenen gepompt zouden kunnen worden De bewindsman toonde zich blij, de verantwoordelijkheid voor de oriteitenkeuze in eerste instantie het betrokken gemeentebestuur b «Als ik zie hoe gemakkelijk mer al met de verwijtende vinger het Binnenhof wijst als belang) stedelijke voorzieningen enige tij zich laten wachten, moet ik er i ons wij *V uulli/Cll, iilUL L in. liever niet aan denken wat ven het hoofd zou hangen als w nog de lokale prioriteitenkeuze den moeten verantwoorden" (ZIE OOK FINANCIëLE PAGI Ïi DE POOLSE partijleider Gomulll gistermorgen in Ostrava aangeko Voor ppn lr/-\T»+ ^.-,«4 - o-w.ilUuigen m usirava aa voor een kort onderhoud is]echoslowaakse evenknie, Husak. met Gu

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 12